Page 1

Latinitatea orientală şi Etnogeneza poporului român ca proces etape istorice

04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

1


Spaţiul şi Timpul romanităţii orientale • Istoria ne învaţă că în răsăritul european al Imperiului Roman, în primele veacuri ale erei noastre, imensul spaţiu ce se întinde între Adriatica şi Marea Neagră, pe cele două maluri ale Savei şi ale Dunării, cu prelungiri care pătrund pe alocuri adânc spre nord şi spre sud, era locuit de o populaţie de limbă latină. Astăzi, în tot răsăritul Europei – cu excepţia coastei dalmate – singurii care vorbesc limba romanică, atât de răspândită odinioară, sunt românii [cu ramura lor aromânii] … Româna pare a fi, aşadar, o lagună care, spre deosebire de vechea limbă romanică din răsărit, şi-a pierdut din extindere în sudul Dunării; ceea ce este firesc, de altfel, dacă ne gândim că latinii orientali erau un popor nu de cuceritori, ci de cuceriţi.»” S. Puşcariu, Etudes de linguistique roumaine, Cluj-Bucureşti, 1937, p.75, apud. G.I Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1993, p.89

04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

2


Spaţiul şi Timpul romanităţii orientale • între Adriatica şi Marea Neagră, pe cele două maluri ale Savei şi ale Dunării, cu prelungiri care pătrund pe alocuri adânc spre nord şi spre sud. • Temporal, latinitatea orientală începe în sec. III îHr., odată cu intrarea Romei în Balcani. Ea subzistă astăzi sub denumirea de popor român, cu ramurile sale: daco-românii, aromânii, meglenoromânii, istroromânii. 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

3


Latinitatea orientală de unde până unde interval temporal

• Romanitatea orientală este o alcătuire etnică tracodacă de la Adriatica până dincolo de Bug, în Ucraina de astăzi, şi pe toată întinderea Munţilor Carpaţi – din Boemia de astăzi (Cehia) până în Timoc (SerbiaBulgaria de astăzi), şi dincolo de Carpaţi, la Adriatica. • Procesul de romanizare a început odată cu avansul Romei în Balcani şi s-a terminat înainte cu prăbuşirea liniei Dunării în 580-602 când avem ştire de expresia “Torna, torna, fratre” – conform cronicilor bizantine. • Înţelegem că romanizarea nu s-a petrecut doar între momentul cuceririi Daciei (106) şi retragerea aureliană (271) 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

4


Raportul cu alte popoare • Latinii orientali nu erau un popor nu de cuceritori. • Latinitatea orientală a luat forma protoromânilor până la venirea slavilor, în sec. VI-VII. – Cronicile bizantine spun că în armata bizantină aflată în retragere în faţa invaziei avaro-bulgare la Dunăre un soldat a strigat “Torna, torna, fratre” (580-602).

• Relaţia dintre protoromâni (latinii orientali) şi migratori a fost una de civilizare-asimilare a migratorilor. • Cu cei mai paşnici dintre aceştia (slavii), protoromânii au avut relaţii la nivel identitar, în urma cărora s-a finalizat formarea poporului român. – Cu slavo-bulgarii românii au întemeiat două imperii în sec. XII-XIII, în Bulgaria de astăzi, numite “Imperii vlaho-bulgare). Începând cu sec. XIII masa românească din Bulgaria se retrage spre Dunăre (românii de la Vidin, sau “vlahii”, care azi nu sunt recunoscuţi ca minoritate, şi spre Marea Egee (aromânii şi meglenoromânii) 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

5


Etnogeneza - conceptul • Etnogeneza este parte a procesului de aculturaţie, reprezentând finalizarea acestuia prin apariţia unui nou popor. În cazul nostru, poporul nou apărut este romanitatea orientală. Cea mai cunoscută ramură a romanităţii orientale sunt românii. • Componentele sale: limba, credinţa, modul de a vedea lumea şi de a acţiona (obiceiurile). Creştinarea este parte a procesului de etnogeneză şi este apostolică (naturală, nu ca urmare a unei politici de stat). (90% din Tatăl Nostru are cuvinte latine – rezultă că poporul român era format până la venirea slavilor). Administraţia – în special armata – al doilea vector major. • Romanizarea s-a propagat o vastă reţea de drumuri. Universitatea dinpe Bucureşti, Dpt. 04.04.2012

Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

6


Raportul cu alte popoare • CADRELE ESENŢIALE ALE IDENTITĂŢII ROMÂNEŞTI erau formate până la apariţia slavilor. – Credinţa: românii sunt popor format creştin, nu creştinat la comandă politică (ca bulgarii, ruşii, sârbii, ungurii) – Structurile credinţei. Intimitatea identităţii este credinţa. Aceasta are infrastructură traco-dacică (atitudinea mioritică în faţa morţii, practicile magice, ritualurile de iniţiere – căluşul, sânzienele, caracterul sofianic – scoborâtor al divinităţii) şi latină (biserica, prima rugăciune: Tatăl nostru şi altele) 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

7


Caracterul sofianic al credinţei • Este tipic pentru poporul român şi se pare că este principala moştenire traco-dacică. • Dumnezeu nu se impune, nu impune. El se arată, se revelează, pogorându-se. El trebuie cultivat, realitatea este ca o grădină a Maicii Domnului în care Dumnezeu este peste tot (Bernea, Vulcănescu). • Realitatea există ca transfigurare a unei experienţe primordiale, nu pentru a fi transformată (ca la omul occidental). 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

8


Geopolitica limbii române • Limba româna pare a fi, aşadar, o lagună Harta reprezintă structura limbilor vorbite în Europa contemporană. Trebuie menţionat că dialectul macedoromân nu este înscris pe această hartă – dialect vorbit aproape 800 mii de oameni (sub formele sale: aromâna, istroromâna şi meglenoromâna).

04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

9


Când începe formarea poporului român? • Formarea romanitatii orientale începe odata cu înaintarea simultana a influentei Romei pe coasta dalmata, la Adriatica si în Macedonia. • În secolele III-II î.Hr. Roma intră în Balcani prin instalarea protectoratului asupra Illiriei (228 î.Hr.; cucerită la 12 î.Hr.) şi ajunge definitiv la Dunăre după înglobarea Macedoniei în Imperiu (168 î.Hr.) 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

10


Etnogeneza: vectorii Romanizarea tracilor începe odată cu pătrunderea armatelor romane în Balcani (Illiria şi Macedonia) şi s-a petrecut pe două planuri majore: de civilizaţie (infrastructură, economie, administraţie, armată) şi de credinţă • Drumurile • Administraţia • Armata – prin lăsarea la vatră a veteranilor care se însurau cu localnice, prin construirea de oraşe-cetăţi, aşezări de către armată, aceasta este cel mai puternic factor secular de romanizare • Credinţa – – –

04.04.2012

Crucea martirilor de la Dervent

traco-dacii sunt popor creştinat apostolic de către Sfinţii Apostoli Pavel şi Andrei Dobrogea a fost principalul centru de difuziune creştină prin instituţii-episcopate Cetăţile dunărene au foarte multe mărturii ale martirajului până la oficializarea credinţei (sec. IV)

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

11


Vectorii drum-administraţie şi credinţă (etnogeneza după retragerea aureliană de la 271)

04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

12


04.04.2012

Universitatea din BucureĹ&#x;ti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

13


Etnogeneza: Etape • Sec. III/II.î.Hr. – IV. d.Hr. – apariţia protoromânilor prin confluenţa traco-dacilor cu romanii • Sec. IV-VIII d. Hr. apare poporul român – prin asimilarea migratorilor slavi şi tiurcici • Începând cu sec. VI-VII romanitatea orientală este împărţită în două, având evoluţii relativ diferite: dacoromânii şi macedoromânii (aromânii, istroromânii, meglenoromânii). Cauza: aşezarea slavilor pe axa Dunării Universitatea din Bucureşti, Dpt. 04.04.2012

Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

14


Etnogeneza: Spaţiul de formare • Românii sunt parte a “romanităţii orientale” – traco-dacii latinizaţi în sec. III î.Hr. – VII.d.Hr. • Spaţiul de formare are ca axă Dunărea – pe ambele maluri şi Carpaţii. • Întinderea romanităţii depăşeşte linia Nistrului la Nord-Est şi ajunge până la Marea Neagră în Est şi Coasta Adriaticii în SudVest 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

15


Protoromânii sunt formaţi în sec. VI • Teritoriul chiar este numit “Romania” în opoziţie cu teritoriile barbare. Romania era sinonimă cu civilizaţia, ordinea, liniştea: “ în secolul al VI-lea, într-o inscripţie din Sirmium de prin anul 580, săpată în greacă de un soldat sau de un lucrător care nu ştia bine limba, se cere ajutorul Domnului ca să apere de invazia avarilor Romania. Incontestabil că aici noţiunea de Romania apare în opoziţie cu teritoriul ocupat de barbari, noţiune ce se formează în întreaga lume latină în secolul al IV-lea şi a dăinuit, pe cât se pare, mai mult în imperiul răsăritean, singurul la vremea aceea în care se mai menţinea, după prăbuşirea Occidentului, ideea de stat şi de graniţă.” (G.I. Brătianu, “O enigmă şi un miracol istoric: poporul român”, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1993 p.86)

04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

16


Poporul străromân era format în sec. VI – când linia Dunării se prăbuşeşte sub loviturile avarilor şi slavilor • Limba – 545 – se pomeneşte de un militar, probabil de rang înalt, din Moldova, care vorbea latina (cf. Procopius) – 587 – “torna, torna, fratre” – un soldat din armata bizantină care apăra Bulgaria de Est în defileele Rodopilor. “textele menţionează explicit că vorbele acestea aparţineau limbii locului” (Brătianu, idem, p.87)

04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

17


Suport online • Pentru extensiunea romanităţii orientale, din “Geopolitica”, 2008, Radu Baltasiu şi Ilie Bădescu, vezi http://megaswf.com/serve/2313386 • Pentru evoluţiile romanităţii orientale, în special la Nordul Dunării, între sec. IV până în Evul Mediu, idem, http://megaswf.com/serve/2313425 • Pentru evoluţia romanităţii orientale: etnogeneza şi romanitatea de la Sudul Dunării vezi http://megaswf.com/serve/2313662 04.04.2012

Universitatea din Bucureşti, Dpt. Sociologie, Istorie Socială, Radu Baltasiu

18

Momente semnificative: Etnogeneza poporului roman  
Momente semnificative: Etnogeneza poporului roman  

Etnogeneza, moment antoposociologic aparte. Formarea poporului roman a depasit cu mult perioada stapanirii romane la nordul Dunarii (106-271...

Advertisement