Page 1

Timpul Ilustrate pe coordonate politice, arhitecturale (stil) Ĺ&#x;i statusul femeii

15.03.2012

Universitatea din BucureĹ&#x;ti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


Timpul • Timpul înseamnă preocupare (Heidegger) • Fiecare dintre noi, aflându-ne în acelaşi timp formal (la curs) putem avea priorităţi diferite. În acelaşi timp pot exista mai multe … temporalităţi. • Un exemplu de temporalitate multiplă în acelaşi loc o reprezintă rolurile multiple: fiecare dintre noi avem de răspuns la mai multe aşteptări în acelaşi timp, fiecare dintre acestea având propriile urgenţe (propriul timp) (Ex: student-fiu-angajat, profesor-părinte-om politic) • Ca preocupare, acesta ia forme care subîntind societăţi şi continente. 15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


Timpul ca stil. Timpul şi condiţia femeii • Stilul reprezintă expresia vizibilă (forma) unui sistem de valori invizibil, cu largă răspândire. – Matricea stilistică este ansamblul abisal de valori care se exprimă printr-un anume tip de formă (Blaga – teoria dubletelor orizontice).

• Timpul se exprimă prin stil: stilurile se schimbă odată cu seriile istorice (temporale) • Arhitectura – ca artă şi tehnică a construirii reprezintă aspectul cel mai durabil al stilului. • Feminitatea – condiţia femeii şi a sensibilităţii feminine reprezintă o altă faţetă a schimbărilor temporale. Fiind una dintre cele mai sensibile laturi ale umanităţii, modificările în condiţia feminităţii reprezintă intervale temporale semnificative (serii istorice) 15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


Barocul (XVII-XIX) • “the qualities most frequently associated with the Baroque are grandeur, sensuous richness, drama, vitality, movement, tension, emotional exuberance, and a tendency to blur distinctions between the various arts. • The term Baroque probably ultimately derived from the Italian word barocco, which was a term used by philosophers during the Middle Ages to describe an obstacle in schematic logic.” ("Baroque period." Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2012.) • Barocul este imperial, preindustrial, elitist, unde frumosul este copleşit de excesul de formă. • Viena este, astăzi, cea mai importantă relicvă a barocului •

Vezi Palatul Schonbrunn – Viena.

15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


• Împărăteasa Austriei Maria Tereza

Barocul Ilustrare ideal tipică Maria Tereza a fost împărăteasa Imperiului Habsburgic între 1740-1780. Adepta puritanismului religios. 16 copii.

În epoca ei se încheie supremaţia austriacă în Europa raport cu Prusia (Germania), care, prin industrializare, devine a treia putere în Europa după Anglia şi Franţa. Momentele pierderii acestei supremaţii sunt cunoscute ca “războaie de secesiune”. În Transilvania, ca urmare a opresiunii fiscale şi religioase ale împărătesei apare gândirea politică românească modernă prin Inochenţie Micu (memoriile din 1744 etc.) şi Şcoala Ardeleana (Samuil Micu 1778) prin care se arată că drepturile celei mai numeroase şi vechi comunităţi etnice sunt incompatibile cu dreptul lor de etnie tolerată. (vezi şi “Unire cu de-a sila” http://eresulcatolic.50webs.com/decenubenevol.html)

15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


Epoca Victoriana la Belle Epoque (1830-1890) • Maturizarea industrială a Angliei a permis acesteia să impună lumii o ordine relativ stabilă timp de aproape 100 de ani (până la 1914) • Epoca este caracterizată de convingerea în progresul neîntrerupt datorat ştiinţei, industrialismului. Acest optimism a generat şi termenul de La Belle Epoque. Viaţa socială era dominată de formalism iar arta-arhitectura de “academism”. 15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


• La Belle Epoque şi Revolta împotriva formalismului

Epoca Victoriana -Epoca industrialismului britanic matur, aflat în plin avânt. -Anglia devine imperialistă, începând cucerirea lumii cu produsele sale şi cu reţeaua sa bancară. Lumea este pax britannica din 1830 până la începutul primului război mondial (1914) - formalism, imperialism, industrialism - În păturile superioare, femeia este subordonată total soţului şi formalismului. În consecinţă, dimensiunile “vieţii sociale ascunse” este mare. -Ca muncitor, femeia, alături de copil, este mult mai prost remunerată. Clasa muncitoare începe să se emancipeze, totuşi, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


• Emily Bronte

Semnele schimbării: impresionismul art nouveau, -Una dintre primele reacţii la formalismul epocii victoriene este romanul feminin al scriitoarei engleze Emily Bronte. La răscruce de vânturi (1847) este în bună măsură un roman autobiografic. Feminitatea se revoltă împotriva rigidităţii regulilor care, în numele moralei, conduc la imoralitate. - Impresionismul, mişcare artistică în special în pictură şi muzica, iniţiată în Franţa, prin Monet, Degas, Renoir, respectiv Ravel, Debussy. -Art Nouveau este iniţiată de cehul stabilit la Paris, Alphonse Mucha (cca 1890), care instituie în arthitectură preeminenţa formelor naturale. Designul devine mai aproape de funcţional

15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


• Impresionismul Art nouveau

- Eliberează formele, care devin devin personalizatsenzuale. Feminitatea şi natura sunt eliberate

15.03.2012

• Accentul este pus pe percepţia luminii • Arta devine reflecţia ecologiei umane prin propria sensibilitate. • Recuperarea lumii sensibile pentru lumea aparenţei.

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu

Monet, Soleil levant, 1872


Art Deco • • • • • •

Apărută după primul război mondial. Epoca jazz-ului A zgârie-norilor A designului. O nouă epocă a opulenţei Apare clasa timpului liber, odată cu reconfigurarea noii aristocraţii şi a clasei de mijloc • Fordism. 15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


Frustrările sunt oficializate

• Psihanaliza contemporană Art Deco

- Complexul lui Oedip se referă la dorinţa naturală a masculinităţii de a poseda mama ca femeie şi de a ucide, pentru avea acest acces, tatăl. Sigmund Freud a dezvoltat această teorie în între 1897 şi 1938. - femeia ajunge să se expună ca obiect sexual odată cu emanciparea sa socială după primul război mondial prin psihanaliza freudiană (obiectul legitim al dorinţelor tenebros-sexuale)

15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


1950-1960 Liniştea socială şi “brutalismul” în arhitectură • • • •

Epoca societăţii de consum Pozitivismul Robotul jovial (Mills) Încă nu apare conştiinţa ecologică (a daunelor provocate mediului) • Lumea prostestelor masive din perioada următoare, a războiului din Vietnam

15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


• Gospodina depăşită de viaţă

Familia occidentală în anii 1950-1960 (pre babyboomers) Femeia este casnică, cu timp liber, cu venituri suficiente pentru a se gândi la sine. Dar, este nefericită. Apar celor două pilule „ultim eliberatoare”: contraceptivele şi antidepresivele, feminitatea capătă deplina libertate sexuală şi a stărilor (capriciilor), căpătând practic libertatea psiho-sexuală care până atunci era rezervată masculinităţii. Femeia astfel eliberată iese din familie. 15.03.2012

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu


Omul detaşat de sine De “establishment” – de familie, instrument masculin al opresiunii feminităţii (inclusiv prin mişcări masculinizate de “eliberare” ale femieii”).

15.03.2012

• Woodstock (1969) – apariţia contraculturii. Societatea se fragmentează

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, dr. Radu Baltasiu

2_succesiunea un exemplu  

Ilustrate pe coordonate politice, arhitecturale (stil) şi statusul femeii 15.03.2012 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie,...

Advertisement