Page 1

www.balonstudio.net

Stolne dekoracije

Baloni na helij

2 balona na helij


2 balona na helij sa tilom

Stolne dekoracije na helij

Cvijet

Cvijet, promjer cca 40 cm

Viseće dekoracije


2 balona na helij

Stup Oblak

Baloni na helij

5 balona na helij

10 balona na helij


Baloni na helij

20 balona na helij Malo srce, visina cca 1.3 m

Balonski stup

Balon napuhan zrakom Balon napuhan helijem

Baloni na zrak

Stup Classic, visina cca 1.3 m


2 balona na helij

Balon napuhan helijem

Stolne dekoracije

Stup Classic Stup Classic, visina cca 1.3 m


Balon Srce na helij

Balon Srce

Baloni na helij

Baloni na helij


Stuk Kugla

Stup kugla, visina cca 1.3 m

Spirala, visina cca 2 m

Stup Spirala


Stup 3 kugle

Modeling, visina cca 2 m

Stup Modeling 3 kugle, visina cca 1.9 m

Stup Spirala

Spirala, visina cca 2 m


Stup Jumbo

Jumbo, visina cca 2 m

Oblak, visina po izboru

Stup Oblak

Spirala, visina cca 2 m

Stup Spirala

Oblak, visina po izboru


Spirala, visina cca 2 m

Balonski stupovi Stup Spirala

Spirala, visina cca 2 m


Balonska eksplozija

Balonska eksplozija

Balonska eksplozija


Efekt mjehurića

Luk Medium

Cvjetni, visina cca 1.8 m

Stup Cvjetni Luk Medium


Dimenzije cca 2.5 x 2.5 m

Luk Classic

Luc Classic


Luk Double

Luk Double

Jumbo balon na zrak

Jumbo baloni


Jumbo baloni

Jumbo balon na zrak

Baloni razliÄ?itih veliÄ?ina

Jumbo baloni


Figure mladenaca

Lavica, visina cca 2 m

Figure mladenaca Visina 70 cm ili 120 cm

Balonski stup

Stup kugla, visina cca 1.3 m

3 kugle, visina cca 2 m


Balonski stup

Stup kugla, visina cca 1.3 m

Viseće dekoracije

Kugla, promjer cca 40 cm


Baloni na helij

Sa dodatkom tila, lete 24 h

Viseće dekoracije

3 balona na helij sa tilom


BALON STUDIO tel : 01 33 79 706 mob: 098 17 57 020 mail: info@balonstudio.net URL: www.balonstudio.net prodaja@balonstudio.net marketing@balonstudio.net

Baloni za svadbe  

Balonske dekoracije za svadbe i svecanosti