Page 1


L’energia renovable és el conjunt de fonts d’energia que periòdicament és trobes a disposici dels Humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. [1] teòricament són inesgotable, ja que majoritariament provenir de l’energia del sol. Considerem que és regenerin, o és renovar, naturalment de manera igual o mes ràpida a la Velocitat que els consumim. Uns quants Exemples en són l’escalfor solar, el vent, els marees i l’escalfor Dins de la terra.


Es denomina energia hidràulica o energia hídrica a la que s'obté de l'aprofitament de les energies cinètica i potencial del corrent de l'aigua, salts d'aigua o marees. És un tipus d'energia verda quan el seu impacte ambiental és mínim i usa la força hídrica sense preses, en cas contrari és considerada només una forma d'energia renovable. Es pot transformar a molt diferents escales, existeixen des de fa segles petites explotacions en les que el corrent d'un riu mou un rotor de pales i genera un moviment aplicat, per exemple, en molins rurals. No obstant això, la utilització més significativa la constitueixen les centrals hidroelèctriques de represes, encara que aquestes últimes no són considerades formes d'energia verda per l'alt impacte ambiental que produeixen.


L’energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a d’interior de la Terra com a resultat de la desintegració d’elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l’energia solar absorbida per la capa terrestre. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics com ara volcans, guèisers que expulsen aigua calenta i aigües termals.


.


ď Ź

Energia no renovable es refereix a aquelles fonts d'energia que es troben en la naturalesa en una quantitat limitada i una vegada consumides en la seva totalitat, no poden substituir-se, ja que no hi ha sistema de producciĂł o extracciĂł viable


L’energia fòssil s’obté de la combustió de certes substàncies que es van produir en el subsòl a partir de l’acumulació de residus formades compostos de carboni, procedents de plantes, animals i d’éssers vius que van viure fa milions d’anys.


energies renovables  

Energies renovables

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you