Page 5

&

LYT

JANUAR

2015

KIG

&

LYT

JANUAR

2015

KIG

&

LYT

Haletudserne boltrer sig

JANUAR

2015

KIG

&

LYT

JANUAR

2015

Set&hørt siden sidst...

Tritons nye svømmeinitiativ gør 2-4-årige fortrolige med vand. plevelse for os, siger Heidi, mor til Valdemar og Augusta. - Det er et super tilbud. Der er plads til børnene i vandet, fordi holdene ikke er for store, og 30 minutters undervisning er ikke for lang tid. Vi har været glade for at være med, supplerer Hassan, far til Julia.

På blot tre måneder har Valdemar, Julia og Emil lært at flyde, dykke og bevæge sig i vand. De er de yngste medlemmer i Svømmeklubben Triton nyeste svømmeinitiativ ”Haletudserne”, som er blevet til i et samarbejde med Ballerup Kommune.

Se mere på tritonswim.dk

HUSK AT T JEKK E WW W. B A LLER U P. D K FO R KU LTUR ELLE ARRA NGEM ENTE R

LES T IL SA MT

LIGE

HUSS

TA N D

E

Haletudserne er et vandtilvænningstilbud til børn i alderen 2-4 år med ca. 30 minutters undervisning i et 28 graders varmt bassin på Parkskolen. Undervisningen er baseret på

at lære børnene i en tidlig alder at blive fortrolig med vand på en god måde. Børnene har en forældre med i vandet, og på den måde bliver det en fælles svømmeoplevelse for både barn og voksen. - For mine to børn har det været en rigtig god oplevelse. De er begge blevet meget mere fortrolige med det at være i vandet. Der bliver taget godt hånd om børnene, når de er usikre, så det har på mange måde været en god familieo-

Da Haletudse-holdene er til små børn år det rigtigt vigtigt, at der et godt samspil mellem forældre og underviser, når børnene skal i vandet, især hvis det er første gang de er i et svømmebassin. Selvom vandet er 28 grader, vil de fleste børn opleve vandet lidt koldt i starten. Derfor anbefales det også, at man bruger en våddragt indtil barnet kan bevæge sig lidt mere frit i vandet. Haletudse-holdene kører i tre måneder ad gangen. Triton tilbyder også almindelig svømmeundervisning til børn fra 4-6 år og fra 6-11 år.

OMDE

KIG

DECEMB

ER 2014

Det er he r, det sn er

Julestem Læs om ningen rammer jule for alvo andet, der bazar, julekonc r Ballerup er med erter, – og vinterm ørket. Side til at forsøde julemarkeder kig&lyt. og decembe 2 r og lyse alt det op i

Ballerups borgere gav naturen en hånd Over 50 borgere i alle aldre tog imod Ballerup Kommunes invitation til at plante et træ i skoven nord for Lundegaarden sidst i november. Resultatet blev plantning af omkring 750 træer på kun to timer. Området var blevet hærget af stormene Allan og Bodil i efteråret 2013. Siden har Ballerup Kommune ryddet op i skoven, og nu bliver hele området genplantet med mange forskellige træarter for at tilgodese et rigt dyreliv.

Rukiye fik Handicap-prisen Dannebrogsflaget var med god grund hejst fra morgenstunden på Krumtappen onsdag den 3. december. Her fik lederen af stedet, Rukiye Balle, overrakt Handicap-prisen af borgmester Jesper Würtzen på vegne af kommunens Handicapråd. - Du formår at møde pårørende med en åbenhed, som er helt unik og speciel. Du evner desuden at skabe motivation hos personalet og få alle til at yde deres bedste på en glad og værdig måde, lød det blandt andet fra Jesper Würtzen til en tydeligt glad Rukiye Balle.

Produktionsplan 2015 Klip ud og gem

Krumtappen er et af Ballerup Kommunes aktivitets- og samværstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

FÅ PULSE

N OP PULS

På topp

en af

Udgave Februar Marts April Maj Juni, juli, august September Oktober November December Januar 2016

Deadline artikler Søndag 11. januar Søndag 8. februar Søndag 8. marts Søndag 12. april Søndag 10. maj Søndag 9. august Søndag 13. september Søndag 11. oktober Søndag 8. november Søndag 6. december

96 giver

igen mulig

Oplev tre musikalske danskpoppe tisk cabare n piger i Baltop t fyldt med danski en humorispen LIVE. top-klassike Side 4 re

hed for

at slippe

Nirvana

af med

lidt julesu

l på motio

nsløbet

”Søndersø Rundt

Udkommer Onsdag 28. januar Onsdag 25. februar Onsdag 25. marts Onsdag 29. april Onsdag 27. maj Onsdag 26. august Onsdag 30. september Onsdag 28. oktober Onsdag 25. november Onsdag 23. december udsa

Musikskolen t for med Ander inviterer til bigband stjernekonc Big Band s Blichfeldt og ert B3 – i Baghu set. Side - Ballerup 5

”.

Når Far

Side 16

Holder (helt)

Baghuset Fri har fulgte og bandet ”Når Far Holde nostalgisk s ad i 25 år. Nu r Fri” afskedskonc er det tid til en ert. Side 13

(Vejlendende produktionsplan med forbehold for ændringer) • Tekst sendes i et vedhæftet dokument navngivet med arrangementet og med oplysning om arrangør, arrangementstype, sted, dato, tid og entré. • Billeder og illustrationer vedhæftes separat i jpg i god kvalitet med samme navn som arrangement. • Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i alle tekster. Redaktion: Kommunikationsafdelingen i Ballerup Kommune Mail: kig&lyt@balk.dk Materiale, der indsendes efter deadline kan ikke forventes at komme med. HUSK at få dit arrangement på internettet via Kultunautkalenderen: Gå ind på ballerup.dk, Tryk på kulturkalenderen i højre side, Tryk på ”tilføj arrangement”, Skriv dit arrangement ind.

Unge synger klassisk

Lørdag den 21. februar er der gratis adgang i Baltoppen til ”Danmarksmesterskabet”’ i Klassisk Sang.

Fairport Convention

Mandag den 23. marts er der folkrock-historisk vingesus i Baltoppen med det engelske veteran-band.

5

Kig&lyt januar 2015  
Kig&lyt januar 2015  

Kig&lyt udgives af Ballerup Kommune og omtaler gratis de kulturelle, ikke-kommercielle arrangementer, der foregår i Ballerup Kommune den kom...