Page 1

Folehaven

St. Elmue

1 Strandegård D yrehave

4

Roholte

Mod Faxe Ladeplads

2

Vindbyholt

Mod P ræstø

STRANDEGÅRD

3

5

Østersøen

6

Lindersvold

7

10

9

Sivet

11 P ræstø Fjord

TO P C A M P FEDDET P 12

13 14

15

FEDGÅRDEN

16

8

20 17

18 19

FEDDET & ST RAND EGÅRD 1

JENS MUNKS VARDE

2

TROLDH ØJE ( GRAVH Ø J E )

3

SKANSEN

4

ØKOLOGISK H YLDEBÆ R P L A N T A G E

5

ØKOLOGISK ÆB LEPLAN T A G E

6

GÅRDBUTIK OG URTEH A V E

7

SH ELTER

8

SØNDAGSSKOLEN

9

H UNDESKOV

10

MINDESTEN

11

NATURCENTER “FISKE R H U S E T ”

12

FYR

13

DEN GAMLE STALD

14

FED H AVN

15

ØKOLOGISK B LÅBÆRP L A N T A G E

16

OFFERLUNDEN

17

H EDEN

18

GRAVH ØJEN PÅ FEDDE T

19

SKOTSK H ØJLANDSKVÆ G

20

FEDGÅRDEN

21

FUGLETÅRNET TOPCAMP FEDDET H EDE STRANDENG STRANDEGÅRD AGERJ O R D STRANDEGÅRD SKOV STIER ÅER

21

VEJE MINDRE VEJE CYKELRUTE / 8,1 KM VANDRERUTE H EDEN / 6 , 7 K M VANDRERUTE OFFERLU N D E N / 4 , 7 K M

Kort over Feddet  

Kort over Feddet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you