Page 1

Informationsmøde for fastliggere - søndag den 18. maj 2010

Der var et rigtig flot fremmøde med et godt engagement. Kasper og Mette kommer igen rundt og hilser på i weekenden 1. – 2. maj, venligst kig kontrakten igennem så I er forberedt på vores besøg. Kasper og Mette påpegede ryger politikken, da vi ofte oplever at der bliver røget på toiletterne, hvilket IKKE er acceptabelt. Derudover skal vi i samråd med teenagerforældrene finde en løsning på et værested, så teenagerne ikke sidder rundt på servicebygninger. Der afholdes teenager møde lørdag den 1. maj kl. 20 i den gamle information. Der blev efterspurgt flere sæbe og papir dispenser på toiletterne, de er bestilt d.d. Der blev efterspurgt en ekstra vandpost ved Tværvej og mere lys på starten af Skovstien, dette er taget til efterretning og vi kigger på det efter efterårsferien. Vi har sat vores teknikker på sagen mht. at lyset tænder for langsomt på toiletterne. Vi er ved at undersøge om det er muligt at få hotspot ned på Fjorden, dette vil I høre nærmere om, når der er kommet en afklaring. Kære småbørns forældre, i informationen kan I hente armbånd (gule), hvor I kan skrive plads nr. og tlf. nr. på, så vi kan hjælpe børnene med at finde hjem. Ang. græsfrø, i informationen kan I købe græsfrø 25 kr. pr. ½ kg. En generel ting! Venligst ryd op og gør rent efter Jer selv – både på toilettet og i køkkenet. Kør max 10 km/t og kør ikke rundt på pladsen i tidsrummet kl. 22.00 – 08.00. Jeres chipkort virker til strandparkeringen, så benyt den.

Informationsmøde den 18. april 2010  

Lille referat af møde