__MAIN_TEXT__

Page 1

Uitgave 1 2020

LangstraatOnderneemt Waalwijk Loon op Zand

Business magazine voor ondernemers uit de Langstraat

Heusden

Jochem van Woensel

ZO!interieurprojecten ‘Elk interieurontwerp draait bij ons om beleving’

Magna Tyres Group

‘Ze kunnen niet meer om ons heen’

Willy Naessens Nederland ‘Slim vanaf het begin’

Fifth Advocatuur

‘Brede handelspraktijk, focus op Intellectueel Eigendomsrecht’


LangstraatOnderneemt

Willy Naessens Nederland

Magna Tyres Group

Wethouder Thom Blankers

PositiveDigits

‘Een van de speerpunten

Van rebelse puber tot

‘De metaal- en schoenen-

‘Mogelijkheden tastbaar

is onze verticale integratie.

succesvol zakenman. Michael

industrie heeft een echte

maken en de afstand

Dit betekent dat we meteen

de Ruijter produceert in Azië

doenersmentaliteit.

verkleinen die organisaties

vanaf het begin van een nieuw

en Nederland OTR banden.

Dat is precies zoals wij als

ten opzichte van online

project meedenken.’

Goedkoper, maar kwalitatief

gemeente willen acteren.’

marketing ervaren.’

net zo goed als de bekende

11 2 | LangstraatOnderneemt

A-merken.

12

16

24


Voorwoord

Business magazine voor ondernemers uit de Langstraat Voor u ligt het spiksplinternieuwe magazine voor ondernemers uit de Langstraat. In deze onzekere tijd waarin ondernemers - groot of klein - veel moeten incasseren, durven we vooruit te kijken. Dat voelden we tijdens het lezen, het fotograferen en het optekenen van de oprechte verhalen van u als ondernemer. Want ondanks de rake klappen die zijn uitgedeeld, zien we positief gestemde ondernemers en dat is een inspiratie voor velen! Daarnaast is het fijn om te zien dat print nog steeds veel aandacht genereert en dus een zeer belangrijke plaats inneemt. Een fysiek magazine klik je niet zomaar weg, integendeel, het neemt een prominente en betrouwbare plek in binnen de communicatie van uw bedrijf. We zijn dan ook enorm trots. Op u, op ons team én op het gezamenlijk einderesultaat. Want: Langstraat Onderneemt! Rolf Balkenende & Miranda Jacobs Balkenende Media Team redactie-fotografie-opmaak

Index Lightronics

4

Kookstudio - Ik Kook Jij Ook -

Certo Communicatie

6

ZO!interieurprojecten 20

MetroXL 35

Financieringsgilde 6

Expert in Kaatsheuvel

Piant B.V. / Wethouder Ronald Bakker

36

Rabobank De Langstraat

7

Vallonic 23

A.P. Schalken Nachtveiligheidsdienst BV

39

Drankenhuys Bergmans

8

PositiveDigits 24

Ingenieursbureau Brabant

40

19

22

Fifth Advocatuur

34

Advocatenkantoor Nederlof

10

Van de Zande Bedrijfsmakelaardij

26

Broodje Prins lunchroom & catering

42

Willy Naessens Nederland

11

REDview BI

27

Trivent Accountants & Belastingadviseurs

43

Magna Tyres Group

12

Ha-Ve Wood

28

Walewyc-mavo 44

Autobedrijf Van de Wouw

14

Inter Actus

30

Total Fit Vlijmen

47

Z! Accountants

15

Proeff Kaas & Delicatessen & Cadeaus

31

Lucht & Ventilatie BV

49

Ottobock / Wethouder Thom Blankers

16

Timbezo B.V.

32

DGF Notarissen

51

‘Voor zowel technische als niet-technische

Wethouder Ronald Bakker

zaken op het gebied van Intellectueel

‘Slimme initiatieven worden vaak

Eigendomsrecht bieden wij ondersteuning.’

geboren in tijden van nood.’

Fifth Advocatuur

34

36

LangstraatOnderneemt | 3


De metrostations Berlin Alexanderplatz en Stationsplein Amsterdam zijn voorzien van hun energiebesparende verlichting. Maastricht, waaronder

Jos Spapens

Lightronics De kracht van licht het Vrijthof, wordt ook op veel plekken verlicht met nostalgische, duurzame armaturen van onze eigen Waalwijkse lichtgigant Lightronics, die tot de top 3 van Nederland behoort.

Lightronics Spuiweg 19 5145 NE Waalwijk T. 0416 - 568600 E. info@lightronics.nl I. lightronics.nl Naam: Jos Spapens Functie: Algemeen directeur

Een onlangs vernieuwd pand - met voldoende uitbreidingsmogelijkheden - en een hagelnieuw Experience Centre

Dat ze dat samen doen, moge duidelijk zijn. ‘Onze

aan de Spuiweg op Haven 6. Het gaat goed met Lightronics. Waarom zo bescheiden? Het antwoord hierop van

werknemers zijn echt ons meest waardevolle bezit. Ik

Jos Spapens is helder: ‘Dat is de aard van het beestje. Wij Brabanders durven niet zo hoog van de toren te blazen.

ben van mening dat fijne werkomstandigheden bijdragen

Laat ons maar gewoon werken en ons ding doen, doen waar we goed in zijn. We zien echter steeds meer in

aan een gezond werkklimaat. Daar hebben we met de

dat we een grote plaats innemen binnen de verlichtingsbranche. Dat we onszelf in de afgelopen jaren op

verbouwing zeker rekening mee gehouden. Iedereen

de kaart hebben gezet en dat we daar megatrots op mogen zijn.’

beschikt op kantoor over twee computerschermen en een zit-sta bureau, in het pand hebben we verschillende pantry’s voor thee of (luxe) koffie. De kantine is omgetoverd tot een gezellige ruimte om samen te lunchen.’ Aangezien ze in het oude pand uit hun jasje groeiden, zijn de assemblage en het magazijn uitgebreid met een extra hal met loading docks, en hebben we een nieuw kantoor. ‘En vanzelfsprekend zijn alle ruimtes voorzien van zogenaamde ‘SmartScan’ systemen; lampen die automatisch reageren op de hoeveelheid daglicht en beweging. Hoe meer daglicht, hoe minder verlichting nodig is. Al met al besparen we hiermee zo’n 85% op de energiekosten.’

4 | LangstraatOnderneemt


Productie lichtarmaturen

Waalwijk

‘Verlichting draagt bij aan gezondheid’

Living Lab

bedenken hoe we nog slimmere lichtoplossingen

Smart City

Het nieuwe Experience Centre was oorspronkelijk

kunnen bedenken en maken.’

De trend in lichtland blijft volgens Jos voorlopig nog

bedoeld als showroom. ‘Vanuit het IKARES project,

De assemblage en verpakking van de armaturen wordt in

wel LED- en slimme verlichting. ‘Het is inmiddels bekend

een stimuleringsfonds om met Smart Lighting

Waalwijk gedaan. ‘Onze eigen mensen zijn hier samen met

dat goede werkplekverlichting positief bijdraagt aan

systemen CO 2 te reduceren, wilden we een ‘Living Lab’

een groep medewerkers van Baanbrekers dagelijks mee aan

de gemoedstoestand, gezondheid en hierdoor de

in Waalwijk realiseren. Samen met een showroom zou

de slag. We ontwikkelen alle producten zelf en we laten

productiviteit van werknemers. Ook de kleur van licht

dat twee vliegen in één klap zijn. In gesprekken met

matrijzen en gereedschappen maken die op verschillende

kan bepalend zijn voor het doel van de ruimte.’

verschillende partijen ontstond het idee om een locatie

plekken in de wereld voor ons ingezet worden voor

te creëren waar onze klanten zelf kunnen zien en ervaren

productie.’ Een voordeel voor klanten vertelt Jos. ‘Doordat

In het kader van Smart City valt in de toekomst nog

hoe in bepaalde ruimtes of projecten verlichting

we de productie in eigen hand hebben, kunnen we snel

veel te halen volgens Jos. ‘De technologie gaat enorm

kan worden toegepast.’ Van een compleet ingericht

sturen op specifieke vragen. Het RijnWaalpad, een snelle

snel, maar we zijn daarop voorbereid. We hebben de

klaslokaal via een ondergrondse parkeergarage naar

fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, is daar een

afgelopen jaren een enorme groeispurt gemaakt en

een ziekenhuiskamer, gevangeniscel of treinstation.

mooi voorbeeld van. We ontwikkelden samen met

zouden als Waalwijkse firma alle bedrijven, scholen,

Jos legt uit dat het doel van het EC naast de beleving

een architect een lichtkunstwerp in de vorm van een

ziekenhuizen, straten en wooncomplexen in de

ook aanzet tot nieuwe ideeën. ‘Nieuwe verlichting

fietsketting. De LED-verlichting heeft verschillende

Langstraat van kwalitatieve verlichting kunnen voorzien.

met aandacht voor het milieu is een continue proces,

kleuren. Maar ook het, samen met de klant, op korte

Daarnaast is het een mooie ontwikkeling dat we

waarbij we steeds nieuwe ontwikkelingen volgen

termijn modificeren van onze armaturen is een voordeel

onze armaturen steeds meer in het straatbeeld zien

en – soms samen met klanten - creatieve concepten

dat je hebt als fabrikant.

verschijnen. En of we daar trots op zijn!’

LangstraatOnderneemt | 5


Dussen

Waalwijk

Certo Communicatie

Financieringsgilde T. 06 - 21253510

E. lia@certo-communicatie.nl I. certo-communicatie.nl

E. lvansluisveld@financieringsgilde.nl I. financieringsgilde.nl

‘Geen gebakken lucht’ Is uw interne of externe communicatie voor verbetering vatbaar? Ontbreekt de samenhang in uw communicatie? Hoe raakt uw verhaal de

Loek van Sluisveld

Cartografenweg 14, 5141 MT Waalwijk

T. 06 - 20077159

Lia Zomer, eigenaar Certo Communicatie

Dorpsstraat 24, 4271 AC Dussen

Hoe financier ik een bedrijfs­pand met woonhuis?

juiste snaar bij uw doelgroep? Of heeft u vertalingen nodig vanuit het

Loek van Sluisveld is adviseur mkb-financiering bij Financieringsgilde

Italiaans of Engels? Certo Communicatie zoekt de oplossing die past bij uw

in de regio Waalwijk-Den Bosch. Met ruim 40 jaar ervaring als bankier

bedrijf en verzorgt de content voor communicatie- en marketinguitingen.

en relatiemanager bij een accountants-adviesorganisatie weet hij exact of

Wij zijn een klein en slagvaardig communicatie- en tekstbureau. Breed

en hoe een ondernemersplan financierbaar is. Dat levert vaak hele mooie

inzetbaar en met een uitgebreid netwerk van collega’s uit andere disciplines.

resultaten op en daagt hem uit alles te laten zien wat hij in huis heeft. Van een financiering voor een bedrijfsovername of onroerend goed,

Wat kunnen wij voor u doen?

tot factoring, lease of werkkapitaalfinanciering. Loek geeft je

We schrijven graag over producten die ertoe doen. Van scheepsdieselmotoren,

een persoonlijk en onafhankelijk advies en zoekt voor jou de beste

warmtekrachtkoppelingen en generatorsets tot brandbluspompen en marine

oplossing of kijkt naar specifieke aanbieders in jouw branche.

kranen. Onze teksten variëren van persberichten, redactionele en referentieteksten tot web- en social-mediateksten. Inmiddels zijn we gespecialiseerd

Voor veel ondernemers is een eigen bedrijfspand een grote droom. Meestal is

in teksten voor technische en scheepvaart gerelateerde bedrijven. Maar wij

het niet mogelijk dit geheel uit eigen middelen te financieren en is een zakelijke

beperken ons niet tot alleen dit type bedrijf. Onze klanten zijn divers:

hypotheek de oplossing. Maar hoe financier je dat?

wat branches én grootte en omzet betreft. Wij zitten graag met opdrachtgevers rond de tafel. Om vragen te stellen en te

Er zijn geldverstrekkers die hiervoor een zakelijke hypotheek verstrekken. Maar

luisteren. Waar staat het bedrijf nu, wat wil men, wat zijn de mogelijkheden en

bedenk wel dat iedere aanbieder daarbij specifieke voorwaarden stelt. Meestal wordt

wat kunnen wij voor het bedrijf betekenen? Vervolgens gaan wij aan de slag.

er van jou als ondernemer verwacht dat je een deel van de investering zelf financiert.

Om het de klant gemakkelijk te maken, nemen wij met plezier de regie van

Ook maak je keuzes over hoe lang je een vaste rente wil, de snelheid waarmee je wil

het traject op ons. Zo bewaken wij de voortgang en zijn tegelijkertijd het

aflossen of de flexibiliteit om het pand te verkopen of (deels) te verhuren.

aanspreekpunt voor alle partijen. Tekst en beeld versterken elkaar en als het ‘jasje’ goed past, heeft u een krachtig

Je kunt natuurlijk bij je eigen bank aankloppen voor een lening maar de praktijk

en prachtig communicatiemiddel. Of het nu online of offline is. Het is ons om het

leert dat banken je wel willen helpen bij de financiering van je bedrijfspand, maar

even. Kortom, geen gebakken lucht, maar van concept en tekst tot uitvoering en

dat dit lastiger wordt in combinatie met een woonhuis. Daarnaast hebben banken

begeleiding. Nieuwsgierig geworden? Ik kom graag bij u langs.

steeds minder adviseurs in dienst om advies te geven. Die rol besteden ze graag uit aan onafhankelijke adviseurs. In ons advies helpen we je bij het maken van jouw keuzes en het kiezen van de aanbieder die past bij jouw financiële wensen.

6 | LangstraatOnderneemt


Financiële dienstverlening

Waalwijk

‘Steeds digitaler, nog altijd persoonlijk’

Rabobank De Langstraat Rabobank De Langstraat heeft vijfeneenhalfduizend zakelijke relaties, van eenmanszaken tot grotere bedrijven. Het idee van de coöperatieve bank is van oudsher dat je samen meer bereikt dan alleen. Een persoonlijke aanpak is belangrijk. Suraj vertelt: ‘Het verhaal van een klant zegt veel meer dan tien pakken papier met bedrijfsrapportages. Het leren kennen

‘Als ondernemers vragen hebben over financieringen

met een thema, voor en door ondernemers uit

doen wij ons best om een passende oplossing te

verschillende branches. De deelnemers zijn hier

vinden’, vult Bob aan. ‘Net als iedere andere bank.

iedere keer weer enthousiast over.’ Suraj voegt toe:

Geld blijft geld, maar het is aan ons om met inzet

‘Het is mooi om te zien dat sommige ondernemers in

en een persoonlijke benadering het verschil te maken.’

deze crisis weer helemaal terug in hun kracht komen. Ze gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden en wij

van de ondernemer is voor

Toegevoegde waarde in coronatijd

kunnen daarin meedenken. Daarom geven we juist

ons een belangrijke start

‘De afgelopen maanden is een zoektocht geweest

nu extra aandacht aan thema’s als data en duurzame

hoe we toegevoegde waarde konden blijven bieden,’

energie door hier actief kennis over te delen. Is dit

geeft Suraj aan. ‘Digitalisering neemt wereldwijd nog

bijvoorbeeld het moment om je bedrijfspand te

steeds een enorme vlucht, zo ook in het bankwezen.

verduurzamen? En kun je data slimmer inzetten voor

Tegelijkertijd willen we onze persoonlijke aanpak

je onderneming, zodat trends nog beter voorspeld

voortzetten. De afgelopen maanden hebben we

worden? Zo blijven we de verbinding met onze klanten

actief contact onderhouden met onze klanten.

opzoeken. Meer en meer via de digitale weg, maar nog

We hebben ondernemers van de zwaar getroffen

steeds op de persoonlijke Rabobank manier.’

Suraj Baladien

voor een duurzame relatie.’

sectoren telefonisch benaderd. Vooral in het begin hadden onze klanten veel vragen over de overheids­ regelingen. De crisis heeft ons werk absoluut uitdagender gemaakt, want ook voor ons was alles niet direct even duidelijk. Met betrokkenheid tonen en overzicht creëren, hebben we geprobeerd om de ondernemer

Bob van Kerkoerle

bij te staan.’ Verbinden Het verbinden van klanten, leden en partners is een van de belangrijkste speerpunten van de Rabobank. Bob geeft een voorbeeld: ‘We organiseren ontbijtsessies

Rabobank De Langstraat Taxandriaweg 8 5141 PA, Waalwijk T. 0416 - 669190 E. info@delangstraat.rabobank.nl I. rabobank.nl/lokale-bank/de-langstraat Naam: Suraj Baladien Functie: Accountmanager Bedrijven Naam: Bob van Kerkoerle Functie: Accountmanager Bedrijven

LangstraatOnderneemt | 7


Begin dit jaar namen Juliette en Sebastiaan van de Leemput Drankenhuys Bergmans over. Het stel werkte vorig jaar nog in het onderwijs, toen ze besloten het roer helemaal om te gooien. De voorliefde voor goede wijnen en de ambitie om samen als

Juliette van de Leemput

Drankenhuys Bergmans Pure passie

ondernemers aan de slag te gaan, heeft hen doen besluiten de slijterij van toenmalig eigenaar Jurgen de Rooij over te nemen.

Drankenhuys Bergmans Bloemenoordplein 28A - 30A 5143 TB Waalwijk T. 0416 - 870013 E. info@drankenhuysbergmans.nl I. drankenhuysbergmans.nl Naam: Juliette en Sebastiaan van de Leemput Functie: Eigenaren

Het Drankenhuys werd in 1967 door Gerard Bergmans opgericht. Inmiddels is de winkel, die al jaren is

Bij binnenkomst in de slijterij verbaas je je misschien

gevestigd aan het Bloemenoordplein, bekend bij velen in Waalwijk en omstreken. Zes dagen per week

over de grote ruimte. Het winkeloppervlak beslaat dan

is de slijterij geopend en in december zelfs alle dagen. Het ondernemersstel zit vol met ambities om

ook 200 m2 en is gevuld met allerlei soorten dranken,

de naamsbekendheid verder uit te breiden. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling

van een klassieke Bordeaux tot een rokerige whisky

van een webshop. ‘Deze is begin 2021 klaar. Het wordt een webwinkel met een breed aanbod en

en van het Waalwijkse biertje Sint Crispijn tot een

uitgebreide omschrijvingen van de dranken.’

veganistische wijn. ‘Voordat we een drank in de winkel verkopen, wordt deze door ons geproefd. Als wij het niet lekker vinden, komt het de winkel niet in. Zo breiden we onze drankenkennis verder uit en kunnen we onze klanten nog beter adviseren.’ Vliegende start De kersverse eigenaren stonden vrijwel direct na de overname voor een uitdaging. ‘We waren nog maar net begonnen toen het coronavirus uitbrak. Gelukkig mocht onze winkel open blijven. Omdat de horeca moest sluiten, merkten we al snel dat mensen een lekkere wijn voor thuis extra wisten te waarderen.

8 | LangstraatOnderneemt


Detailhandel

Waalwijk

‘Liefde voor goede wijnen en ambitie’

Bovendien was het cadeau geven van een fles wijn

We willen ons vooral onderscheiden door het geven

zakelijk succes te vieren kan natuurlijk ook.

of goede whisky erg in trek, omdat er geen

van persoonlijk en goed advies. Waar komt de drank

Momenteel zijn we volop bezig met het samenstellen

verjaardagen meer konden worden gevierd.

vandaan, hoe wordt deze gemaakt, wat kun je erbij

van kerstpakketten. Dit kan met traditionele inhoud

We bezorgen gratis aan huis, ook in de omliggende

eten, dat soort zaken. Nu restaurantbezoek aan regels

of helemaal anders dan anders. Zoals een eigen wijn

dorpen, dus op die manier konden we onze klanten

is gebonden, willen mensen met een lekkere drank er

met etiket met logo van de zaak. Eventueel kunnen

toch bereiken. Vooral de eerste weken hebben we wat

thuis toch iets bijzonders van maken.’ Het stel staat altijd

we het pakket aanvullen met lekkere hapjes, bijvoorbeeld

afgereden. Daarnaast merkten we een hogere gunfactor

open voor originele ideeën. ‘We zijn bijvoorbeeld laatst in

met mooie streekproducten. Deze verkopen wij niet in

voor de lokale ondernemer. Hierdoor hebben we alsnog

contact gekomen met een Waalwijker die zo verzot is op

de winkel, maar dit kan wel aan de pakketten toegevoegd

een vliegende start gemaakt.’

de likeur Limoncello, dat hij besloot om het zelf te gaan

worden.’

maken. Omdat we dit zo’n leuk initiatief vonden, zijn Blijven vernieuwen

we in gesprek gegaan. Na het geproefd te hebben

Daarnaast kun je bij het Drankenhuys terecht voor

In de slijterij vind je onder andere 600 verschillende

waren we direct overtuigd: dit willen we in onze winkel!

het huren van statafels en barkrukken. ‘Dit kan van pas

soorten bieren, 600 whisky’s en cognacs en wel

Sinds een paar weken verkopen wij dus ook dit lokaal

kan komen als je gasten op gepaste afstand wil verdelen

900 soorten wijn. ‘Een uitgebreid assortiment, dat klopt.

gebrouwen digestief.’

over een ruimte, bijvoorbeeld bij een bedrijfsborrel. Door het meedenken met andere ondernemers willen

Toch zitten we niet stil en blijven we continu vernieuwen. Natuurlijk zijn er altijd klanten die voor oud en vertrouwd

Zakelijke markt

we toegevoegde waarde bieden. En natuurlijk ook door

gaan. Maar als je op zoek bent naar iets specifieks,

‘Voor onze zakelijke klanten stellen we drankpakketten

onze liefde voor het vak, we werken allemaal vanuit

dan denken we graag daarin mee.

op maat samen. Een fles drank laten bezorgen om

pure passie in deze slijterij.’

LangstraatOnderneemt | 9


Advocatuur

Waalwijk

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Advocatenkantoor Nederlof

Advocatenkantoor Nederlof Bernhardstraat 2E, 5141 GK Waalwijk T. 0416 - 745520 E. info@advocatenkantoornederlof.nl I. advocatenkantoornederlof.nl Naam: Jesse Nederlof Functie: Advocaat

Zijn roots liggen in de Langstraat en met 12,5 jaar

moet er gesneden worden in de loonkosten? Of, hoe

heel belangrijk. Als ik voorzie dat een zaak geen

ervaring in de ondernemersrechtsadvocatuur

gek het ook klinkt: is het nu tijd voor een overname?

kans maakt. Dan geef ik dat direct aan.’

kent hij de klappen van de zweep. ‘Natuurlijk

Omzetten staan onder druk, de prijzen zijn gunstig.

zit niemand te wachten op advocaatkosten.

Soms hebben ondernemers net dat extra zetje nodig.

Advocatenfamilie

Ook ondernemers niet. Maar soms is voorkomen

Dat kunnen wij hen dan geven.’

Jesse groeide op binnen een advocatenfamilie.

beter dan genezen en is een kwestie snel opgelost.

‘Na mijn middelbare schooltijd op het Willem van

‘Wacht daarom niet te lang met stappen

Kleinschalig

Oranjecollege zou ik eigenlijk in Eindhoven aan de

ondernemen, zodat een hoop leed bespaart

Hij heeft niet per se de ambitie om uit te groeien

Technische Universiteit gaan studeren. Waarom?

blijft’, legt advocaat Jesse Nederlof uit.

tot een kantoor met 20 advocaten. ‘Ik ben dol

Het sprak mij aan en ook om een beetje dwars

op mijn vak. Ik wil advocaat blijven, geen manager.

te liggen misschien. Uiteindelijk ben ik toch

Sinds 2014 werkt Jesse als zelfstandig advocaat en

Contracten beoordelen, de meest ingewikkelde

gezwicht voor Nederlands Recht en de advocatuur.

sinds 2018 heeft een eigen kantoor in Waalwijk.

dossiers lezen. Inhoudelijk met juridische vraagstukken

De afwisseling van mijn werk maakt het leuk. Als je

‘Ik adviseer voornamelijk ondernemingen op

bezig zijn. Puzzelwerk. Dat gecombineerd met de

echt iets kunt betekenen voor je klant geeft dat

contractueel- en vennootschapsrechtelijk gebied.

gesprekken met mijn klanten maakt het persoonlijk.

voldoening. Dat zie je bijvoorbeeld bij een afsluiting

In deze tijd merk je bij organisaties terughoudendheid.

Ik heb aan een woord genoeg. Vaak weet ik na

van een overname van aandelen of activa van een

Logisch natuurlijk, want niemand kan in de toekomst

een eerste vrijblijvend gesprek al waar de pijnpunten

andere onderneming. Intensieve trajecten waarin je

kijken. Toch is het slim om na te denken over een

liggen. En ja, dan is het meer dan alleen de regels

samen naar een gemeenschappelijk doel werkt.

volgende stap. Hoe kan ik meer omzet genereren,

toepassen. Oprechtheid en transparantie vind ik

Dat geeft voldoening.’

10 | LangstraatOnderneemt


Bouw Nieuwkuijk

‘Slim vanaf het begin’

Willy Naessens Nederland Willy Naessens is

- Slim vanaf het begin - Uit eigen fabriek - Vroegtijdige

van oorsprong een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd in bedrijfs-

budgetzekerheid

bouw in prefab beton.

- Continuïteit van kwaliteit - Familiaal karakter

Vijfeneenhalf jaar geleden werd er een vestiging geopend in Nieuwkuijk waar een fijne werkomgeving is gecreëerd. ‘De mensen die hier werken zijn onze motor.

Bedrijfshuisvesting in prefab beton

de montage, de afbouw en de aftersales. Alles, indien

Willy Naessens heeft vestigingen in België, Nederland,

gewenst, in ons beheer. Zo is het hele project slim

Frankrijk en Roemenië en is ook actief in Luxemburg

vanaf het begin!’

Ondanks dat we een vrij

en Denemarken. Ze hebben in de Langstraat de

grote organisatie zijn,

afgelopen vijf jaar al tien projecten gerealiseerd,

Continuïteit van kwaliteit

van kleine kantoren tot grote distributiecentra.

Voorbeelden van de diversiteit aan projecten zijn

‘Wij bouwen bedrijfshuisvesting in prefab beton.

het distributiecentrum van Magna Tyres in Waalwijk

Het bijzondere is dat we de betonelementen zelf

en Reclamebureau The Line in Nieuwkuijk. Ook het

produceren, waardoor we het gehele bouwproces in

kantoor van Van Mossel langs de A2 bij Utrecht wordt

eigen hand hebben. Het gebouw wordt geprefabriceerd

momenteel door Willy Naessens Nederland gebouwd.

in de fabriek om vervolgens op de bouwplaats

‘We werken graag met vaste partners uit de omgeving.

gemonteerd te worden. Dit biedt veel voordelen,

Onze mensen en samenwerkingspartners zijn de kracht

zo blijft de kwaliteit constant en gewaarborgd,

van het bedrijf. Samen werken we aan de continuïteit

kan snel worden gebouwd, blijft de bouwplaats

van kwaliteit. Bij Willy Naessens zijn we pas tevreden

schoon en spelen weersomstandigheden nauwelijks

als er een pand is gebouwd waar de klant zijn

een rol. Dat levert tijdwinst op.’

werkzaamheden optimaal en met plezier kan uitvoeren.’

acteren we hands-on. Het familiale karakter is ook

Suzan Dorgelo

hier duidelijk aanwezig.’

Verticale integratie ‘Een van de speerpunten is onze verticale integratie. Dit betekent dat we meteen vanaf het begin van een nieuw project meedenken. Hierdoor kunnen we klanten direct een geoptimaliseerd plan bieden, wat budget­zekerheid oplevert. We starten met een commercieel ontwerp en een kostenraming. Na akkoord wordt het project gefabriceerd en volledig op de bouwplaats gemaakt. We kunnen ook helpen

Willy Naessens Nederland Vimmerik 8 5253 CB Nieuwkuijk T. 085 - 2737230 E. info@willynaessens.nl I. willynaessens.nl

bij het aanvragen van de benodigde vergunningen, dit is onderdeel van onze verticale integratie. Tot slot volgen het transport, het grondwerk,

Naam: Suzan Dorgelo Functie: Sales & Marketing

LangstraatOnderneemt | 11


Magna Tyres Group Mijn eigen koers varen Middenin de pandemie verhuist Magna Tyres naar hun spiksplinternieuwe pand aan de A59. ‘Het was even slikken’, vertelt Michael de Ruijter. ‘Alles was klaar, maar ineens stond de wereld stil. De productie lag plat, maar de kosten liepen door. Inmiddels zien we een voorzichtig economisch herstel, maar ik durf nu al te zeggen dat we desondanks een prachtig

Michael de Ruijter

bedrijfsresultaat hebben.’

Magna Tyres Group De Kroonweg 12, 5145 NH Waalwijk T. 0416 - 675220 E. info@magnatyres.com I. magnatyres.com Naam: Michael de Ruijter Functie: President-CEO

Het levensverhaal van Michael (40) heeft iets weg van een kaskraker. Een rebelse puber wordt een succesvol

Eigen koers varen

zakenman. ‘Als 11-jarig jongetje werd ik door mijn ouders naar het jongensinternaat Saint Louis in Oudenbosch

Michael laat er geen gras over groeien en begint meteen

gestuurd. Mijn vader was vaak op zakenreis en mijn moeder wist niet hoe ze me moest aanpakken. Ik was

zijn eigen bedrijf. De onderneming van zijn vader in

opstandig en recalcitrant. Na een jaar bij de broeders te hebben gezeten, ben ik de naar de IVO-mavo in

leer en grondstoffen voor rubber, laat hij voor wat het is.

Den Bosch gegaan. Ik was behoorlijk aan het puberen en werd vanwege mijn opstandige gedrag van school

‘Iedereen verklaarde me voor gek waarom ik niet bij

gestuurd. Uiteindelijk ben ik via de MDS naar het HBO gegaan, waar ik de opleiding Commerciële Economie

mijn vader in de zaak ging. Maar ik had de behoefte

heb afgerond.’

om het zelf te doen. Mijn eigen koers varen, met eigen geld, zónder een euro van mijn vader en met klanten die vooruitbetaalden.’ Michael vindt een goedkope manier om in Azië banden te laten produceren die kwalitatief net zo goed zijn als de bekende A-merken. ‘Dat is natuurlijk kicken. Maar goedkoper produceren en roepen dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van Michelin, Pirelli of Bridgestone? Inmiddels zijn onze loyale klanten hiervan overtuigd en kan de wereld niet meer om ons heen.’ Michael houdt koers en laat Magna Tyres in 15 jaar uitgegroeien naar een van de snelst groeiende spelers binnen

12 | LangstraatOnderneemt


Productie/verkoop rubber banden

Waalwijk

‘Ze kunnen niet meer om ons heen’

de Off-The-Road sector. Banden bestemd voor onder

maar stuitte op kritiek van mijn omgeving: ‘Zou je

windeieren gelegd. Ik ben een doener en als ik het in

andere grondverzetmachines en zware voertuigen die

dat wel doen?’ Ik liet me hierdoor niet uit het veld slaan.’

mijn hoofd heb, dan ga ik er ook voor. Die enorme drive

gebruikt worden in (mijn) bouw, haven en industrie.

Vijf jaar later is zijn droom werkelijkheid geworden:

heeft me gebracht waar we nu staan. En ik ben trots om

In 2017 nemen ze het besluit om naast Azië ook in

een nieuw distributiecentrum met een oppervlakte van

te laten zien wie we zijn en wat we willen uitstralen.

Nederland te produceren. ‘We vonden in OBO Banden

58.000 m2. Met Hardenberg erbij telt de Waalwijkse

Dit pand is daar een voorbeeld van: dít is onze identiteit.

in Hardenberg een overnamekandidaat en door

bandengigant wereldwijd 250 medewerkers,

Een plek waar onze medewerkers graag werken. Heel

uitbreiding van onze productiecapaciteit behoren we

14 verkoopkantoren en levert aan 130 landen.

belangrijk, want zonder hen ben ik natuurlijk nergens.’

tot een van de vier Europese OTR bandenproducenten.’ ‘Van mijn vader heb ik stiekem veel geleerd. Vooral Nieuw distributiecentrum

met betrekking tot de organisatiestructuur. De snelheid?

Vijf jaar geleden zag hij de noodzaak om zijn distributie-

Ja, dat zit in mij. Ik denk dat we in twee jaar een omzet

capaciteit uit te breiden. ‘Niet alleen omdat we sterk

van 20 jaar behaalden, dan gaat het hard. Gewoon

groeiende waren. Ons kantoor aan de Elzenweg was

door het gat in de markt te vullen.’ Hij beaamt dat

prima, maar de hal te klein om stappen te maken en liet

misschien zijn recalcitrantie en volharding hem zo

bovendien qua uitstraling te wensen over. Ik was bang

ver hebben gebracht. ‘Die dwarsheid van vroeger

dat we hierdoor opdrachten zouden mislopen.

komt me nu goed van pas. Je eigen naad naaien, zelf

Ik trok de stoute schoenen aan en ging in gesprek

het moment bepalen wanneer de tijd rijp is om wat

met de gemeente en de bank. Ik kreeg groen licht,

en waar te produceren, heeft mij in ieder geval geen

LangstraatOnderneemt | 13


Automotive

Waalwijk

‘Sterk in mobiliteitsoplossingen’

Marcel van de Wouw

Autobedrijf Van de Wouw

Autobedrijf van de Wouw Van Andelstraat 7 5141 PB Waalwijk T. 0416 - 651164 E. info@wouw.nl I. wouw.nl Naam: Marcel van de Wouw Functie: Eigenaar

Autobedrijf Van de Wouw is al jaren specialist in

en bestelwagenverhuur. ‘Met Autohopper kunnen we aan

bieden. Zo kunnen zowel particulieren als bedrijven

volledige mobiliteitsontzorging voor particulieren en

die wens tegemoet komen. We verhuren altijd de nieuwste

voor een vast bedrag per maand door ons het

zakelijke autorijders. ‘Van de net startende eenpitter

auto’s tegen scherpe prijzen en met heldere voorwaarden.

onderhoud laten verzorgen, inclusief jaarlijkse keuring.’

tot aan de grotere bedrijven, wij kunnen een passende

Is er plotseling een auto uitgevallen in het bedrijf? Dan is

oplossing bieden.’ Ze hebben veel klanten uit de

er binnen een dag een passende huurauto beschikbaar.’

Private lease gebruikte auto’s

regio en dus een sterke binding met de Langstraat.

Bij Van de Wouw merken ze bovendien dat ondernemers

‘Onlangs zijn we begonnen met het aanbieden van

De af­gelopen maanden is het woon-werkverkeer

voorzichtiger zijn geworden. ‘Een nieuw personeelslid

private lease voor gebruikte auto’s. We zien dat mensen

aanzienlijk veranderd, wat ook zijn weerslag had op

direct een lease auto aanbieden, is niet meer de standaard.

juist nu kiezen voor een - extra - auto omdat ze

de autobranche.

Steeds vaker wordt er in die gevallen eerst voor een paar

voorlopig niet meer met het openbaar vervoer willen

maanden een auto of bestelbus gehuurd.’

reizen. Vanwege de flexibele looptijden kan private lease van een gebruikte auto dan een praktische oplossing zijn.

‘Doordat veel mensen thuis zijn gaan werken, was er opeens behoefte aan een ander soort service. Daarin

Service en onderhoud

Het elektrisch rijden blijft overigens ook interessant

hebben wij geprobeerd mee te denken, bijvoorbeeld door

Net als voor particulieren, staan ze bij Van de Wouw ook

vanwege de lage bijtelling.’ Laatst had het autobedrijf

onze gratis haal- en brengservice nog verder uit te breiden.’

voor bedrijfswagens klaar met service en onderhoud.

nog een leuke primeur vertelt Marcel trots. ‘Hyundai

‘Alhoewel we Hyundai en Mitsubishi dealer zijn, is onze

heeft als een van de eerste merken in Nederland

Auto- en bestelwagenverhuur

onderhoudsservice niet merkgebonden aangezien

auto’s die op waterstof rijden op de markt gebracht.

Bij het autobedrijf zagen ze tijdens de coronacrisis

we een erkende Vakgarage zijn. Interessant voor

Wij hebben bij een bedrijf in de Langstraat onlangs

vooral een toename in de vraag naar flexibele auto-

ondernemers is dat we ook een auto onderhoudsplan

zes exemplaren mogen afleveren!’

14 | LangstraatOnderneemt


Zakelijke dienstverlening Kaatsheuvel

‘Wij voelen ons meer ondernemers dan cijferaars’

Z! Accountants

Z! Accountants Hoofdstraat 107 5171 DK Kaatsheuvel T. 0416 - 347585 E. info@zaccountants.nl I. zaccountants.nl Naam: Shirley en Michel Zoutewelle & Richard van den Broek Functie: Eigenaren

Z! Accountants is sinds de oprichting in 2005

Van automatiseren naar digitaliseren

en meer inzicht in loonkosten, ziekteverzuim en

uitgegroeid tot een allround accountantskantoor

‘Een ondernemer heeft altijd veel vragen. Hij moet

verlofuren. Je blijft hierdoor ook een aantrekkelijke

met veertien medewerkers. ‘Bij ons staat de

keuzes maken en dat kan alleen als de juiste financiële

werkgever voor de nieuwe generatie werknemers.

ondernemer altijd centraal, waarbij we met

informatie voorhanden is. Deze moet dus op ieder

Zij zijn opgegroeid in een digitale wereld en houden

een kritisch oog naar zijn of haar bedrijf kijken.

moment beschikbaar zijn. Stel je hebt het hele weekend

niet van papieren rompslomp.’

We stellen hoge eisen aan onszelf, maar ook

gepiekerd over een zakelijke beslissing die je moet

aan onze klanten. Daarnaast zijn vooroplopen

nemen. Dan bel je ons op maandagochtend en samen

Ondernemers die de lat hoog leggen

bij nieuwe ontwikkelingen en innovatie onze

bekijken we de cijfers. En het fijne is, die cijfers zijn

‘Veel ondernemers zien een bezoek aan de accountant

speerpunten.’

er gewoon, up to date en betrouwbaar. Voor dillema’s

als een noodzakelijk kwaad. Maar juist als ze die stap

reiken we diverse opties aan. Alle benodigde informatie

eenmaal hebben genomen, ontdekken ze wat we nog

Vorig jaar hadden ze twee belangrijke mijlpalen.

is vastgelegd in ons online boekhoudsysteem.

meer kunnen betekenen. We zien vaak behoeftes waar

Richard werd begin 2019 compagnon en ze namen

Dit systeem richten we voor iedere ondernemer op

men zich nog zich niet van bewust is. Zo kunnen we

een accountantskantoor in Breda over. Dit fungeert nu

maat in. Denk bijvoorbeeld aan een webshop die

helpen bij het waarmaken van ondernemersdoelen.

als dependance met Richard aan het roer, aangezien zijn

gekoppeld wordt aan dit systeem. Bovendien digitaliseren

Het liefst werken we samen met ondernemers die

netwerk zich in die regio bevindt. ‘Nu we compagnons

we indien gewenst ook alle HR-processen (E-HRM).

zelf de lat hoog leggen, die ambities hebben en ons

zijn, delen we de verantwoordelijkheden en dat zorgt

Van het aannemen van een nieuw personeelslid tot

ook uitdagen. Daar worden wij heel enthousiast van.

voor een stukje rust. We verdelen de taken en sparren

het afscheid nemen van een medewerker. E-HRM

Deze ondernemers bieden we met onze kennis en

samen over belangrijke zakelijke beslissingen.’

zorgt voor minder administratief werk en papier

diensten meer tijd en gemak.’

LangstraatOnderneemt | 15


Het in Nieuwkuijk gevestigde concern Ottobock, dat inmiddels 100 jaar bestaat, verkoopt, ontwikkelt en produceert hulpmiddelen zoals

Andres Boom

Ottobock ‘Quality for life’ prothesen, orthesen & braces en rolstoelen. ‘Het is onze missie om ieders mobiliteit te verbeteren’, vertelt Managing Director Andres Boom. ‘Vooral in deze roerige tijd is het van belang mensen te helpen hun bewegingsvrijheid te behouden of terug te winnen.’

Ottobock Bedrijvenpark ‘Het Hoog’ Mandenmaker 14 5253 RC Nieuwkuijk T. 073 - 5186488 I. ottobock.nl ottobock.de Naam: Andres Boom Functie: Managing Director

Wethouder Thom Blankers van de gemeente Heusden, die onder meer Werk en Economie in zijn portefeuille heeft,

Heusden Young Talent

ging op werkbezoek bij het van origine Duitse familiebedrijf. Op bedrijvenpark Het Hoog in Nieuwkuijk kreeg hij

‘Voor bedrijven is het een steeds grotere uitdaging om

een rondleiding door het pand waar de afdelingen Sales & Marketing Benelux en de ontwikkeling inclusief

goed technisch personeel te vinden,’ vertelt Thom.

productie van orthopedische werkplaatsinrichtingen zijn gevestigd.

‘Vandaar dat de gemeente Heusden samen met een groep ondernemers Heusden Young Talent heeft

De combinatie van techniek en het internationale karakter maken het bedrijf, waar momenteel 100 mensen werkzaam zijn,

opgericht. Hiermee bieden we een (afstudeer)stage

tot een interessante werkplek. Als je de productieafdeling bezoekt, is het overduidelijk dat er volgens de Lean methode

bij verschillende technische bedrijven in de omgeving.

wordt gewerkt. Je zult er geen materialen of onderdelen tegenkomen die niet op hun plaats liggen. Het gehele productie-

We proberen als gemeente lokaal het verschil te maken

proces is geoptimaliseerd, met de focus op zo min mogelijk verspillingen. ‘Daarnaast speelt transparantie binnen ons

door samen met ondernemers deze uitdaging op

bedrijf een belangrijke rol,’ voegt Andres toe. ‘Zo worden de maandelijkse resultaten in de kantine op een centraal bord

te pakken.’ De vierde lichting talenten is zojuist voor

gehangen, samen met de doelstellingen en belangrijke KPI’s. Op deze manier betrekken we al onze medewerkers bij de

een half jaar aan de slag gegaan. Andres vult aan:

bedrijfsresultaten.’

‘Het is een heel interessante manier om werkervaring op te doen. Je leert bij diverse bedrijven in de omgeving meer over techniek en krijgt de kans om met ons over jouw ideeën te sparren.’ Toch richt Ottobock zich niet alleen op techniek. ‘Degenen die de prothesen nodig hebben zijn voor ons het belangrijkste. We willen het verschil maken bij mensen die afhankelijk zijn

16 | LangstraatOnderneemt


Industrieel

Heusden

Wethouder op bedrijfsbezoek bij Ottobock

van één van onze medische producten om meer of weer

‘Voor de internationale klanten die Ottobock

Zo hebben we in de afgelopen maanden ‘Ottobock Talks’

mobiel te kunnen zijn. De nadruk ligt op ‘Quality for Life’.

bezoeken, wil je uitstralen dat je een serieus bedrijf

opgericht. Onze klanten - orthopeden en orthopedisch

bent. Dit bedrijvenpark draagt daar zeker aan bij.’

schoenmakers - zijn uitgenodigd om via de webcam

Gemeente Heusden

De wethouder voegt lachend toe: ‘Het terrein is mooi

online trainingen te volgen, zodat we toch ondersteuning

In de Langstraat is van oudsher de metaal- en

en groots opgezet, het is bijna jammer dat het in het

kunnen blijven bieden in deze bijzondere periode.

schoenenindustrie prominent aanwezig. Nog steeds

weekend afgesloten is, anders zou je het opnemen

In iedere video van ongeveer twintig minuten gaan

zijn deze branches sterk vertegenwoordigd in de

in je zondagse fietsroute.’

we in op een specifiek onderwerp. Hiervoor hebben we zelfs een kleine studio gebouwd. Op deze interactieve

gemeente Heusden. Thom benadrukt: ‘Stuk voor stuk bedrijven met een echte doenersmentaliteit. Dat is

Kennisoverdracht en educatie

manier hebben we contact kunnen houden met onze

precies zoals wij zelf als gemeente ook willen acteren.

Vorig jaar hebben de studenten van Heusden Young

klanten in de Benelux. Zo blijven we ons verder

Dus geen ellenlange ingewikkelde visies, maar lekker

Talent meegewerkt aan de automatisering van een

ontwikkelen in dienst van mensen met een beperking,

realistisch en praktisch samen de schouders eronder

klein deel van het productieproces. ‘Daar is de Cobot

want mobiel zijn is belangrijk voor de kwaliteit van

zetten. Mooie voorbeelden hiervan zijn zijn het al

oplossing uit voortgekomen’, legt Andres uit. ‘Dit maakt

leven op elke leeftijd.’

eerder genoemde Young Talent Talent en de Dag van

de productie efficiënter en op deze manier kunnen we

de Techniek die we samen met de ondernemers

weer een stukje van de maakindustrie hier houden.

Gemeente Heusden

organiseren.’ Andres benadrukt dat ze bij Ottobock

Kennisoverdracht en educatie hebben bij ons hoge

Thom Blankers: Wethouder gemeente Heusden

bovendien heel enthousiast zijn over het bedrijvenpark

prioriteit. Het bedrijf is continu in ontwikkeling en

T. 073 - 513 1789 E. info@heusden.nl

Het Hoog waar de onderneming gevestigd is.

we zoeken altijd naar nieuwe mogelijkheden.

I. heusden.nl

LangstraatOnderneemt | 17


Grijp doeltreffend je kans met zakelijke data Aqua Chain en DR3Data ontmoetten elkaar tijdens een inspirerende bijeenkomst van Business for All, de netwerkorganisatie die creatieve, slimme en daadkrachtige ondernemers in Waalwijk en omgeving met elkaar in contact brengt. Dit pakte voor genoemde partijen goed uit want een nieuwe samenwerking kwam tot stand! Zo greep Aqua Chain met de hulp van DR3Data haar kans om heel snel en doeltreffend in te spelen op de nieuwe subsidieregeling die geldt voor het programma van de JOGG-beweging.

Snel en effectief de juiste doelgroep bereiken

schoon! Enige haast is wel geboden want de subsidieregeling kent een deadline. Snelle actie en een accurate selectie van adressen binnen het segment Onderwijs conform de regels van de AVG zijn dus uiterst belangrijk om de campagne van Aqua Chain tot een succes te brengen. Dit was voor DR3Data als ervaren leverancier van data en dataoplossingen in een handomdraai geregeld!

Expert in klantinformatie Het succes van al je sales- en marketingacties staat of valt met de kwaliteit van de data die je hiervoor inzet. Wil je de resultaten van je acquisitie verbeteren of heb je een leuke actie voor klanten of prospects? Kan je klantenbestand wel een update gebruiken? Schakel dan óók DR3Data in als expert in klantinformatie. Dan ben je ver-

De doelstelling van het nieuwe programma van

zekerd van een waardevolle sparringpartner en

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is om

actuele bedrijfsgegevens.

zo veel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties te realiseren. Voor scholen die watertappunten plaatsten, geldt een subsidieregeling en Aqua Chain ziet als leverancier haar kans

Vlierwerf 5M 4704 SB Roosendaal Burgemeester Stramanweg 63 1191 CX Ouderkerk aan de Amstel +31(0)88 028 38 00 | info@dr3data.nl www.dr3data.nl

18 | LangstraatOnderneemt


Horeca

Waalwijk

Culinaire dienstverlening met een glimlach

Kookstudio - Ik Kook Jij Ook -

Kookstudio - Ik Kook Jij Ook Winterdijk 13b, 5141KE Waalwijk T. 06 - 40000092 E. info@kookstudioikkookjijook.nl I. kookstudioikkookjijook.nl Roger van de Loo & Rob Kerkhof

Vanuit de culinaire hotspot in Waalwijk laten de

een ‘Outdoor Barrel BBQ kitchen’ die gebruikt wordt bij

Ik werk elke dag met hart en ziel aan mooie gerechten

mannen van Kookstudio - Ik Kook Jij Ook - alle

verschillende kookworkshops. ‘Naast de mooie locatie en

en laat onze gasten graag de smaak beleven van verse,

wensen op het gebied van eten en drinken uitkomen.

een sfeervolle inrichting onderscheiden we ons ook door

gezonde en verantwoorde producten van ambachtelijke

Van kookworkshops met collega’s tot een compleet

op culinair gebied hoge ogen te gooien’, vertelt Rob.

kwaliteit.’

feest op locatie, van een vergadering tot team­

‘De eerste gasten van onze kookstudio omschrijven het

building. Ook in deze tijden staan Rob Kerkhof en

als een ontspannen locatie, vol culinaire verrassingen.’

Roger van der Loo klaar om iedereen coronaproof

Ondanks de bijzondere periode waarin zij van start gingen, is de gedrevenheid van Rob en Roger groot.

Smaakbeleving

‘Onze locatie biedt voldoende ruimte om op een

Nadat de kookstudio, net als andere horecabedrijven

verantwoorde wijze samen te komen’, aldus Rob.

Ontspannen en verrassend

in juni, weer haar deuren mocht openen, hebben

‘Zo konden mensen de afgelopen zomermaanden in

Na de overname eerder dit jaar is de verbouwing van

Rob en Roger al veel gasten mogen ontvangen. Roger,

alle rust en ruimte genieten in ons pop-up restaurant

de kookstudio aan de Winterdijk inmiddels helemaal

die eerder werkte bij onder andere sterrenrestaurants

en hebben we al verschillende groepen mogen

afgerond. Zowel beneden als boven kan worden gekookt

Chalet Royal en de Treeswijkhoeve, is tevreden.

ontvangen die met inachtneming van de corona-

aan één van de vele kookeilanden. De modernste

‘Diverse kookclubs uit Waalwijk en omgeving hebben

maatregelen hebben gewerkt aan hun teambuilding.’

keukenapparatuur is daarbij beschikbaar. Op de eerste

onze kookstudio inmiddels gevonden. Aan hen draag

verdieping is een ruime (vergader)zaal gecreëerd voor

ik graag mijn kennis over tijdens kooklessen en

Interesse?

een heerlijk diner of met gezelschap exclusief vergaderd

workshops.’ Maar Roger kookt ook graag voor diegenen

Informeer vrijblijvend naar wat Kookstudio – Ik Kook

kan worden. De binnentuin is omgetoverd tot

die liever even niet in de keuken willen staan. ‘

Jij Ook – kan betekenen.

te ontvangen in hun sfeervolle kookstudio.

LangstraatOnderneemt | 19


Jochem van Woensel

ZO!interieurprojecten Herkenning creëren

ZO!interieurprojecten Stationsstraat 129, 5141 GD Waalwijk T. 0416 - 348564 E. info@zointerieurprojecten.nl I. zointerieurprojecten.nl Naam: Jochem van Woensel Functie: Creatief directeur/ mede-eigenaar Naam: Marcel van Loon Functie: Directeur/mede-eigenaar

‘De mannen van ZO!interieurprojecten misten natuurlijk het persoonlijke en vooral de interactie

Particulieren

tijdens gesprekken met opdrachtgevers’, vertelt Jochem van Woensel. ‘We communiceerden via Teams.

Jochem doelt hierbij op particuliere projecten die ze

Praktisch gezien is dat heel goed te doen natuurlijk. Maar de ‘vibe’ voel je pas als je elkaar écht in de ogen

voorheen eigenlijk niet in hun portefeuille hadden.

kunt kijken. Toch hebben de perikelen rondom corona ons zeker nieuwe inzichten gegeven en zijn we

‘Ze ontstonden vanuit bestaande zakelijke relaties.

anders gaan kijken.’

We merkten dat de focus voor veel mensen kwam te liggen op de thuisomgeving: vanuit huis werken,

En als persoonlijk contact en het proeven van de sfeer de basis is van je werk, dan kan COVID-19 behoorlijk

waarbij het besef kwam dat deze leef- en dus ook

roet in het eten gooien. De mannen van ZO!interieurprojecten hebben het gelukkig niet zo ervaren. Integendeel.

werkomgeving comfortabeler zou mogen.

‘Een enkel project was tijdelijk on hold gezet. We realiseerden onszelf dat bepaalde zaken gingen veranderen en vroegen onszelf af: wat gaat er gebeuren, wat komt er op ons af? Maar al heel snel zagen we mogelijkheden

Ook wij hebben in deze tijd interieuropdrachten

om ons werk door te laten gaan.’

voor particuliere woningen gerealiseerd. Voor ons een nieuwe ervaring, waarin we de samenwerking zijn aangegaan met enkele interieurarchitecten in een mooie wisselwerking met ons. We kwamen erachter dat ons businessmodel voor de zakelijke markt ook heel goed inzetbaar is voor de particuliere markt. Dat is echt wel een eyeopener.’

20 | LangstraatOnderneemt


Ontwerp en turn-key realisatie van interieurprojecten

Waalwijk

Marcel van Loon

‘Nieuwe tijden; nieuwe inzichten’

Wow effect

‘Wie maken gebruik van de ruimte? Begrijpelijk is

Marcel vertelt dat de maatregelen die bedrijven

Marcel legt uit dat vanuit hun visie ‘BRAND-BRICKS &

dat een horecaondernemer de ruimte anders gaat

moeten nemen ook leiden tot spontane nieuwe

BUSINESS’ in principe ieder project wordt aangevlogen.

benutten dan een groothandel in schoenen. Als alles

inzichten. ‘Tijdens het meedenken over het wijzigen

‘Elk interieurontwerp draait bij ons om merkbeleving

in kaart is gebracht, kunnen alle partijen aan de slag.’

van de indeling, zodat medewerkers toch naar kantoor kunnen komen, kwamen we erachter dat er ook iets

(Brand). We gaan in gesprek wat de klant met de ruimte wil uitstralen. Hierbij is Jochem bij uitstek de

Helpen in moeilijke tijden

aan de akoestiek binnen het kantoor moest gebeuren.

gesprekspartner die tijdens zo’n eerste brainstormsessie

Zo ook het lopende interieurproject bij Piant

Daar gaan we dan mee aan de slag.’

de krenten uit de pap weet te halen. Hij haalt hen

Stanz­techniek, dat ondanks alles toch doorgang

als het ware uit hun comfortzone om tot de ware kern

kon vinden. ‘Het complete ontwerp voor de

Jochem en Marcel vinden het steeds weer een

van het verhaal te komen. Dan gaat het gevoel spreken.’

inrichting van het nieuwe pand van Piant lag klaar

uitdaging om samen met hun opdrachtgever tot een

Jochem vult aan: ‘Dát is echt vaak een magisch moment.

toen COVID-19 uitbrak. We kregen van eigenaar

einderesultaat te komen. Jochem: ‘Voor mij is het elke

Ook het ‘Wow-effect’ van: ja, daar willen we heen!’

Robert Brekelmans de kans om dit toch te realiseren

keer een groot avontuur. Ik krijg enorm veel inspiratie

Bij de volgende stap (Bricks) kijken we naar het

en in fases te werk te gaan. Robert en ik kennen

van de enthousiaste reacties van onze klanten.

gebouw en wat technisch mogelijk is of juist niet.

elkaar via de Ronde Tafel de Langhstraet. Ondernemers

Het moment dat je voor hen de herkenning creëert,

’Zijn er dragende wanden en zo ja, welke? Voldoet het

en professionals met een maatschappelijk hart en zijn

dat het echt voelbaar is dat je op de juiste weg zit, daar

bestaande klimaatsysteem in de nieuwe situatie?’

mede vanuit die hoedanigheid behulpzaam ingesteld.

geniet ik zo van.’

De laatste fase (Business) is de functionaliteit van

Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van elkaar

het interieur.

helpen in moeilijke tijden, geweldig toch?’

LangstraatOnderneemt | 21


Detailhandel

Kaatsheuvel

‘Focus op zakelijke klant uitbreiden’

Expert in Kaatsheuvel

Expert in Kaatsheuvel Hoofdstraat 50a, 5171 DE Kaatsheuvel T. 0416 - 273225 M. 06 - 14709128 E. b2b.kaatsheuvel@expert.nl I. expert.nl Naam: Dennis van de Velden Functie: Bedrijfsleider accountmanager B2B

Expert in Kaatsheuvel wordt in de komende

hetzelfde als voor de consument. ‘Maar natuurlijk

Wanneer een bedrijf geen investering wil of kan doen,

jaren overgedragen aan de derde generatie.

gaan we bij bedrijfsmatige installatie anders te werk.

zijn deze machines ook beschikbaar voor verhuur. Het is

Dennis was altijd al vaak te vinden in de winkel

We adviseren op locatie, ook zijn de installaties

een prima tussenoplossing om een paar keer per jaar de

van zijn ouders en grootouders. ‘Na het afronden

uitgebreider en het contact nog persoonlijker.

vloeren van je bedrijfspand grondig te reinigen. Vooral

van mijn opleiding ben ik er fulltime gaan werken

Presentatiemonitoren en geluidsinstallaties worden

voor de vakantieparken, hotels en kantines hier in de

en heb ik de knoop doorgehakt om de zaak

het meest zakelijk verkocht. Er wordt vaak vergeten

omgeving is dit een uitkomst.’

te zijner tijd over te nemen.’

dat er andere garanties aan een zakelijke monitor zijn verbonden. Het gebruik is veel intensiever,

Thuiswerken

Dennis is inmiddels het vaste aanspreekpunt voor

vandaar dat er een langere garantietermijn wordt

De afgelopen maanden hebben ze bij Expert een flinke

ondernemers. ‘Vaak kent een zakelijke klant de winkel

gehanteerd.’

stijging van nieuwe klanten gezien. ‘Omdat veel mensen thuis zijn gaan werken, zochten ze een betrouwbare

al vanuit particuliere aankopen, waardoor ze weten dat onze service dik in orde is. Bovendien speelt het

Schoonmaken

partij om apparatuur te installeren. Onze monteurs rijden

lokaal willen kopen ook steeds vaker een rol. Ik wil

In Nederland zijn er ongeveer 60 retailers die

niet door het hele land en je weet bij wie je koopt. Dat

de focus op de zakelijke klant nog verder gaan

schoonmaakapparatuur en schoonmaakwagens van

voelt vertrouwd.’ Het hoge serviceniveau wordt door

uitbreiden.’

Happy Cleaning verkopen en verhuren aan bedrijven,

Dennis voortgezet. ‘Ik ben rechtstreeks te benaderen,

Expert in Kaatsheuvel is er een van. ‘Deze zijn volledig

eventueel via Whatsapp. Als er na de installatie nog iets

Bedrijfsmatige installatie oplossingen

op maat samen te stellen naar de wens van de

onduidelijk is, dan los ik dat op. De klant moet tevreden

In principe is het aanbod voor de zakelijke klant

zakelijke klant.

worden gesteld, dit gold vroeger en nu nog steeds.’

22 | LangstraatOnderneemt


Internet

Waalwijk/Tilburg

Maatwerk voor webwinkels en websites

Thierry Maasdam

Vallonic

Vallonic Professor de Moorplein 521 5037 DP Tilburg T. 0416 - 652501 E. welkom@vallonic.com I. vallonic.com Naam: Thierry Maasdam Functie: Eindbaas

Thierry Maasdam uit Waalwijk is een jonge internet-

aldus Thierry. ‘Het geeft veel flexibiliteit, een klant kan

het juiste formaat container en de bijbehorende prijs.

ondernemer. Hij begon op zijn zestiende al met

de pagina’s oneindig vaak zelf bewerken en desgewenst

Het is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat wij

het bouwen van websites en heeft net een kantoor

opnieuw indelen.’

kunnen leveren.’

de naam Vallonic websites, webwinkels en applicaties

Keuzes onderbouwen

Jong team

maakt. Thierry is de ‘eindbaas’, tenminste zo

Voordat Thierry aan de ontwikkeling van een website

Vallonic staat met vijf teamleden op de foto bij dit artikel.

ondertekent hij zijn e-mails.

begint, wil hij weten wat de klant voor doel heeft met

‘We zijn een jong en gedreven team, dat er lol in heeft.

geopend in Tilburg, waar een vijfkoppig team onder

de website, wat de strategie en het denkproces is.

Binnenkort komen daar nog een grafisch ontwerper en

De websites worden gebouwd met behulp van het

‘Op basis daarvan maken we een heus boekwerk,

een webdeveloper bij. De mensen achter Vallonic werken

Content Management System Wordpress en de

waarin we onderbouwen wat we doen, waarom we

voor een belangrijk deel thuis en komen regelmatig bij

plug-in WooCommerce. “Waarom zou je het wiel nog

het doen en op welke manier we het doen.’

elkaar op het nieuwe kantoor in Tilburg. Ik ga op bezoek

een keer uitvinden als er al een prima systeem is.

Thierry is trots op de websites die Vallonic voor

bij klanten en stel de contracten op.’

We werken niet met templates die voor een paar

de Maton Groep heeft ontwikkeld. ‘Voor hen hebben

Thierry heeft nog zo veel meer te vertellen, over zijn

tientjes op internet te koop zijn, wij schrijven alles zelf.

we ook de webwinkel Afvalpartner.nl gebouwd.

startup middelbare.school, een communicatieportaal

Het is 100 procent maatwerk.’

Een wat geavanceerder onderdeel daarvan is de

voor middelbare scholen en Vallonic Black, waarmee

Het eigen raamwerk van Vallonic zorgt ervoor dat

keuzehulp. Stel dat iemand zijn badkamer wil renoveren

anoniem andere internetbureaus van programmeerwerk

de website snel is, het ook goed doet op tablets

en een muur slopen. Door in te vullen hoe groot de

voor een website worden voorzien. Daarover is

en smartphones en gemakkelijk is uit te breiden,

ruimtes zijn, geeft de keuzehulp suggesties voor

informatie te vinden op de website van Vallonic.

LangstraatOnderneemt | 23


- Langetermijnaanpak - Mix van kanalen - Google, Facebook &

David Kuijsters

PositiveDigits Online marketing Microsoft partner

Pim Kos

- Kennisoverdracht - Strategische werkwijze

PositiveDigits Van Schijndelstraat 11 5145 RE Waalwijk T. 020- 2997200 E. info@positivedigits.com I. positivedigits.com Naam: David Kuijsters & Pim Kos Functie: Online Consultants

‘Om je bedrijf te laten groeien, is online marketing een waardevol instrument. Maar wát je ermee kunt bereiken

De liefde voor online marketing is bij David ontstaan

en welke tools je kunt inzetten, is vaak minder duidelijk,’ vertelt David, die samen met Pim twee jaar geleden

toen hij werkte bij het Google partner programma.

het online performance agency PositiveDigits oprichtte. ‘Wij streven ernaar om die mogelijkheden tastbaar

‘Mijn afdeling werd echter opgeheven, waarna ik aan

te maken en de afstand te verkleinen die ten opzichte van online marketing wordt ervaren,’ voegt Pim toe.

de slag ging als online marketeer bij schoenengigant

‘Bovendien geloven we niet in een aanpak voor de korte termijn. Tijdens het traject proberen we haarscherp

VanHaren. Daar kon ik alle kennis inzetten die ik bij

te krijgen wat er nodig is om een bepaalde online positie te verkrijgen. We zetten vervolgens een mix van

Google had opgedaan.’ In die tijd richtte David ook zijn

kanalen in, waarbij we anticiperen op hoe de markt zich ontwikkelt. Zo hebben we al meerdere bedrijven

eenmanszaak PositiveDigits op, omdat hij graag zzp’ers

aanzienlijk laten groeien.’

op weg wilde helpen in de online wereld. Aangezien het aantal klanten snel groeide, ging hij samenwerken met Pim, die het optimaliseren van de campagnes op zich nam. In 2019 hakten ze de knoop door: de eenmanszaak werd een vof en ze besloten zich samen volledig te richten op PositiveDigits. Strategische aanpak Bij PositiveDigits begeleiden ze organisaties die hun eerste stappen online maken en niet weten waar te beginnen, bieden ze ondersteuning bij marketingkanalen

24 | LangstraatOnderneemt


Marketing en Consulting

Waalwijk

Organisaties laten groeien in online kennis en omzet

die niet lopen en optimaliseren ze webshops

Pim licht toe: ‘Ik werk doorgaans vanuit het kantoor in

Toekomstvisie

waarbij de groei is gestagneerd. ‘Een samenwerking

Amsterdam. Met zoveel hoofdkantoren van andere

David en Pim hebben een duidelijke toekomstvisie:

met een nieuwe klant begint vaak met het optimaliseren

bedrijven in de omgeving zit ik hier dicht bij het vuur.

‘We willen de groei van ons bedrijf voortzetten en ieder

van de website,’ licht David toe. ‘Van daaruit kijken

Het is een prima basis om klanten uit de Randstad te

jaar de resultaten verdubbelen. Een uitbreiding van het

we welke aanvullende kanalen we kunnen inzetten.

ontvangen. En kortgeleden hebben we in het pand

team, zodat we straks alle expertises in huis hebben, zal

Dat doen we op een andere manier dan de gebruikelijke

van Jan de Ruijter in Waalwijk een leuk thuis gevonden

daaraan bijdragen. Onze uitdaging in deze dynamische

in de markt, zodat we kortetermijndoelstellingen

voor een kantoor in het Zuiden.’

markt ligt op het kennisvlak. De ontwikkelingen in online marketing gaan razendsnel en het gedrag van de

behouden en op lange termijn de groei van de onderneming vasthouden en kunnen doorpakken.

Kennisoverdracht

internetter verandert continu, je moet er bovenop zitten.

We nemen de klant mee in een strategische aanpak en

Doordat ze bij PositiveDigits voortdurend marketing­

We houden dit scherp in de gaten en zijn continu bezig

zetten ons in voor de constante groei van een bedrijf.’

technieken optimaliseren en ontwikkelen, kunnen klanten

met heruitvinden, kennis vergaren en nieuwe marketing-

altijd rekenen op maatwerk en een up-to-date expertise.

methodes.’ David sluit af: ‘We zijn altijd gefocust op het

Amsterdam en Waalwijk

David vervolgt: ‘Bovendien delen we in transparante

werk. Online marketing gaat ook in de weekenden

Inmiddels beschikken ze over een divers klantenbestand,

rapportages de data met de klant. Kennisoverdracht is een

gewoon door. Daarnaast zijn we eigenlijk nooit tevreden,

van mkb tot grote organisaties, waarvoor ze zeker een

belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Het draait bij ons

het kan altijd beter en groter. We komen in de buurt van

half miljoen advertenties per dag plaatsen. Daarnaast

niet alleen om het inzetten van een online campagne.

tevredenheid als we een significante bijdrage aan een

hebben ze tegenwoordig twee vaste medewerkers in

We zijn een partij voor het realiseren van een langetermijn-

onderneming hebben geleverd, maar zelfs dan zien we

dienst en opereren ze vanuit twee kantoren.

aanpak en we kijken mee in de breedste zin van het woord.’

altijd kansen om te verbeteren.’

LangstraatOnderneemt | 25


Makelaardij

Waalwijk

‘Het trekt weer aan’

Van de Zande Bedrijfsmakelaardij Economische gevolgen veroorzaakt door het COVID-19 virus, daar ontkomen we niet aan. Welke effecten heeft het op de verkoop en verhuur van kantoren en bedrijfsruimtes? Ron Michels, bedrijfsmakelaar en Van de één op de andere dag was zijn agenda leeg. ‘Een

Daar zullen niet zo snel klappen vallen. Door de

vreemde ervaring waarbij niemand wist wat er ging

jarenlange relaties weten we ook wat er speelt en

gebeuren. We zijn in contact gebleven met onze klanten;

kunnen wij op een juiste manier adviseren bij vragen

optimistisch gestemd.

wat speelt er bij jullie? Hoe gaan we zaken aanpakken?

over zakelijk vastgoed.’

‘We zien gelukkig de markt

Dat waren niet altijd gemakkelijke gesprekken, maar op

mede-eigenaar van Van de Zande Makelaardij is

Ron Michels

weer aantrekken.’

die manier probeerden we signalen op te pakken.’ Na een

Leegstand winkelcentrum

aantal weken leek er schot in te komen. ‘Natuurlijk waren

Over de leegstand van winkelpanden in het Waalwijkse

er bedrijven die een afwachtende houding aannamen. Het

centrum is hij duidelijk: ‘Dat heeft vooral te maken met

tekenen van (huur)contracten werd uitgesteld en voorlopige

de veranderende vraag van consumenten. Door de

aankopen stonden on hold. We zien bedrijven creatief

gewijzigde manier van winkelen zijn grote ketens al

omgaan met de corona-situatie. Inmiddels merken we

weggevallen en het animo van een kleine winkelier om

dat we weer op het niveau van voor de uitbraak zitten.’

zich te gaan vestigen is voorlopig minimaal. Gelukkig denkt de gemeente mee over herbestemming van de

Bedrijfstaxaties

panden. Momenteel zijn er volop plannen voor

Ron vertelt dat het afwachten was hoe de markt reageerde

woonbestemming en worden er al her en der

op de overheidsbeperkingen. ‘Het is nog steeds

appartementen gebouwd.’

koffie­dikkijken want we weten niet of er nog een staartje komt. Wel is zichtbaar dat woningbouw, nieuw- bestaande bouw, nog steeds bovenaan de agenda staan. Deze laatste is zelfs booming. Bedrijfstaxaties, een van onze specialisaties, worden gewoon afgenomen.’ Natuurlijk maakt hij zich zorgen over bedrijven die te kampen hebben met problemen die ontstaan door de coronacrisis. ‘Daar proberen we ook in mee te denken. Niemand is erbij gebaat als een huurder failliet gaat, dus

Van de Zande Bedrijfsmakelaardij Grotestraat 334, 5142 CD Waalwijk T. 0416 - 333059 E. bog@zande.nl I. zande.nl

zoeken we voor alle partijen een juiste modus. Gelukkig zien we in onze regio ondernemers die juist in deze tijd durven en kunnen investeren. Ook veel familiebedrijven, veelal solide ondernemingen, die tegen een stootje kunnen.

26 | LangstraatOnderneemt

Naam: Ron Michels Functie: NVM-makelaar BOG directeur


Financiële dienstverlening Breda

Datagedreven rendementsverbetering

REDview BI

REDview BI Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda T. 06 - 52066412 E. info@redviewbi.nl I. redviewbi.nl Naam: Harald van Engelen Functie: BI Consultant Naam: Martin Notté Functie: BI Consultant

Sport en ondernemerschap? Training, discipline,

Harald van Engelen en Martin Notté ondernemers om

schaatser. Een sportmentaliteit geeft je een positieve

teamwork en zeker doelgerichtheid zijn elementen

hun concurrentie een stap voor te zijn.

focus: je houdt altijd je doel voor ogen.’

prestaties belangrijk zijn. ‘Grip krijgen én houden

Hoger rendement

MVO

op je resultaat en daar waar nodig ingrijpen.

‘Samen maken we inzichtelijk wat de trends en

Maatschappelijke betrokkenheid staat bij hen ook hoog

Het succes van je onderneming wordt uiteindelijk

ontwikkelingen zijn binnen en buiten het bedrijf.

op de prioriteitenlijst. ‘We ontwikkelen momenteel een

bepaald door continu te meten en bij te sturen.’

Met alle beschikbare data ontstaat een realtime

realtime maatschappelijk dashboard dat laat zien wat

die voor zowel voor sportieve als zakelijke

dashboard waarop helder te zien is welke richting de

het maatschappelijke effect van je bedrijf is. Denk hierbij

Ondernemers helpen hun rendement en concurrentie­

ondernemer op moet voor een beter resultaat.

bijvoorbeeld aan mobiliteit, CO 2-uitstoot, energiekosten

positie te verbeteren door het bouwen van een

Alles is tot op detailniveau zichtbaar en de data klopt

of papierverbruik. We merken binnen het mkb dat hier

data gedreven organisatie. Dat is in een notendop

tot op de minuut. Deze realtime informatie heeft als

behoefte aan is en dat heeft zeker ook te maken met

de belofte van REDview BI. Harald van Engelen:

voordeel dat je als organisatie de juiste beslissingen op

de steeds strikter wordende richtlijnen. We zijn van

‘De vergelijking met sport maken we niet voor niets.

het juiste moment kunt nemen. Dit leidt tot een hoger

mening dat je als ondernemer ook een voortrekkersrol

Net als een sporter wil een ondernemer zijn rendement

rendement.’ Dat de heren beiden een sportieve inslag

hebt als het gaat om positief bij te dragen aan mens,

verbeteren en beter zijn dan zijn concurrenten.

hebben is niet toevallig. Martin: ‘Ik ben een marathon­

dier, aarde en milieu. Het valt niet te ontkennen dat

Zoals een atleet zich dagelijks verbetert, zo kan

loper in hart en nieren. Het geeft me energie om

MVO leidt tot kostenbesparing en omzetvergroting.

een ondernemer zich ook dagelijks overtreffen.’

de dag mee te beginnen.’ Ook Harald denkt er zo over.

Maar écht succesvol ben je niet alleen op het moment

Met REDview ondersteunen BI consultants

‘Naast fietsen, lopen en skeeleren, ben ik fanatiek

dat je financieel goed presteert.’

LangstraatOnderneemt | 27


John Vermeer

Ha-Ve Wood Van boom tot levering

Ha-Ve Wood Schotsestraat 3 5171 DT Kaatsheuvel T. 0416 - 769027 I. havewood.nl Naam: John Vermeer Functie: Eigenaar & Verkoop Naam: Haris Dautovic Functie: Eigenaar & Inkoop-productie

Harry was al een tijdje op zoek naar een partner voor houtimport vanuit Bosnië. John had het eigenlijk wel gezien

Levering van tafelbladen

in de autohandel en raakte steeds meer in het idee van Harry geïnteresseerd. ‘Op een dag zijn we naar Bosnië

Begin 2017 kwam Ha-Ve Wood in contact met een bedrijf

gereden om te kijken of dit iets voor ons was. Daar hebben we een paar kuub hout gekocht om dit vervolgens in

in Den Bosch waar ze op zoek waren naar een partner

Nederland te verkopen. Het was meteen een succes. Vervolgens zijn we teruggegaan en hebben we direct

voor het maken van houten tafelbladen. ‘Hier zijn we

een volle vracht gekocht. Omdat we er allebei volledig voor wilden gaan, hebben we vrij snel onze

mee aan de slag gegaan en ook dit liep meteen goed.

toenmalige werkzaamheden opgezegd.’

We kwamen er toen wel achter dat als je in deze branche iets wil opzetten, je een keuze moet maken tussen maatwerk of groothandel. We kozen voor het laatste en hebben toen in Bosnië een fabriek laten bouwen voor seriematig werk. Eind 2017 zijn we pas echt van start gegaan met de eigen productie en levering van tafelbladen. Het mooie is dat we het volledige proces in eigen beheer hebben. We kopen Slavonisch eikenhout van staatbosbeheer of uit privébossen. We hebben onze eigen mensen in dienst om de bomen te kappen en een fabriek om het hout te schuren, verlijmen en klaar te maken voor transport. Vandaar dat we in Bosnië wel 50 mensen in dienst hebben.

28 | LangstraatOnderneemt


Industrie

Kaatsheuvel

Haris (Harry) Dautovic

Echt ambacht

Harry ontfermt zich over de productie en ontwikkeling,

Naar lifestyle producten met een industriële uitstraling

willen laten maken om het dan vervolgens in Nederland

ik stuur het in Nederland aan en richt me op de verkoop

is momenteel heel veel vraag. Een mooi voorbeeld zijn

te verkopen. Ze importeren het eerst uit bijvoorbeeld

en klantencontacten.’

de badkamermeubels en ontvangstbalie die we onlangs

China, kijken of het hier aanslaat en vervolgens maken

aan een hotel in Utrecht mochten leveren. Daarnaast

wij het na. Het voordeel daarbij is dat bij ons de lijnen

Lifestyle producten

doen we productiewerk. Daarbij kun je denken aan

erg kort zijn. Levering vanuit Bosnië kan binnen twee

‘Het jaar dat daarop volgde, zijn we gestart met het

stellingen voor kledingwinkels. We hebben bovendien

dagen en zo kun je binnen acht weken een nieuw

maken van onderstellen van staal voor de tafels.

nog een complete kastenlijn die we verkopen via een

product op de Nederlandse markt introduceren.

Eerst alleen X en U poten, nu hebben we inmiddels

Duitse online aanbieder.’

Onze kracht zit hem in de prijs-kwaliteit verhouding. Deze is heel scherp omdat we de hele keten in eigen

40 verschillende modellen. In het produceren van onderstellen zijn we enorm hard gegroeid, we maken

Van boom tot levering

er nu circa 4000 per maand. In 2019 zijn we steeds

De klanten van Ha-Ve Wood bestaan voornamelijk uit

meer maatwerk gaan leveren en we hebben hier een

winkelbedrijven, groothandelaren, interieurbouwers en

lasafdeling opgestart. Het seriematige werk in Bosnië

architectenbureaus. ‘We hebben inmiddels diverse mooie

gaat gewoon door, maar we doen steeds meer maatwerk

projecten uitgevoerd, zoals de volledige inrichting van

erbij. Zo zie je tegenwoordig in veel woningen de

Schakelring Sint Janshof in Vlijmen. En een soortgelijk

zogenaamde taatsdeuren; deuren van staal die in het

project bij een verzorgingstehuis in Geldermalsen in

plafond en de vloer worden gemonteerd in plaats van

samenwerking met Ben de Graaff Project. Bovendien

in de muur.

zien we steeds vaker dat handelaren een product na

handen hebben. Van boom tot levering.’

LangstraatOnderneemt | 29


Bedrijfsadvies

Waalwijk

‘Geen pleisters plakken’

Inter Actus ‘Wij maken ondernemers betere ondernemers’, is hun slogan. En dat doen ze vanuit het hart én hun eigen expertises. ‘Wij zijn allemaal ondernemers die het klappen van de zweep kennen’, vertelt Geert van Rooij. ’In elke vraag van de ondernemer ligt voor ons een uitdaging om de best passende oplossing te

Geert van Rooij

vinden.’

Inter Actus is niet alleen werkzaam voor verschillende

die groei en ontwikkeling belemmeren. ‘Deze patronen

branches in de Langstraat, vanuit het kantoor aan de

ontstaan in de loop der tijd zonder dat men zich bewust

Taxandriaweg bedienen ze een breed scala aan mkb-

is van de invloed hiervan. Zo kan een leidinggevende

bedrijven binnen heel Nederland. ‘We werken vanuit de

groei belemmeren door de medewerkers weinig ruimte

gedachten anderen te willen helpen. Onze medewerkers

te geven waardoor hij of zij groei in de weg staat.

hebben allemaal een eigen expertise die van belang is

Tegelijkertijd kan deze leidinggevende zich verbazen

voor het verder helpen van organisaties, zowel op

over het beperkte initiatief van de mede­werkers. Dit is

bedrijfseconomisch als op organisatorisch vlak.’

echter een gevolg van zijn of haar stijl van leidinggeven.’ Joost: ‘Dat is waar het om draait. We staan voor advies

Financieringsdesk

in de breedste zin van het woord. Geen pleisters

Naast het begeleiden van fusies en overnames,

plakken, maar duidelijk boven water krijgen waar de

organisatieontwikkeling en hersteltrajecten is hun

behoefte van de ondernemer ligt. Hoe eerder een

dienstverlening uitgebreid met de komst van de

ondernemer aan de bel trekt, hoe beter. Samen

Financieringsdesk. Geert: ‘Wij werken hierin samen

kunnen we een hoop problemen voorkomen.’

met ruim 40 financiers, zowel bancaire- als alternatieve kredietverstrekkers. Op deze manier kunnen we onze opdrachtgevers altijd de best passende financierings­ oplossing bieden.’ ‘Een financieringsvraag komt altijd ergens vandaan’, legt Joost de Wind uit. ‘We zijn daarom op zoek naar de vraag áchter de vraag. Het gaat niet alleen maar om jaarcijfers of prognoses. Waar ligt de werkelijke behoefte? Wat zegt dit over de huidige bedrijfsvoering? Op deze manier krijgen we duidelijk in beeld wat de achterliggende vraag is en inzicht in welke oplossing het beste past.’ Patronen doorbreken Klaas-Jan Klatten vertelt dat er in bedrijven patronen zijn

30 | LangstraatOnderneemt

Inter Actus Taxandriaweg 8, 5141 PA Waalwijk T. 0416 - 688722 I. interactus.nl E. secretariaat@interactus.nl Naam: Geert van Rooij Functie: Corporate Finance Naam: Joost de Wind Functie: Fusies & Overnames Naam: Klaas-Jan Klatten Functie: Organisatie-, en persoonlijke ontwikkeling


Detailhandel Kaatsheuvel

‘Verras je personeel’

Proeff Kaas & Delicatessen & Cadeaus

Proeff Kaas & Delicatessen & Cadeaus Peperstraat 11 A, 5171 EC Kaatsheuvel T. 0416 - 534908 E. info@proeff.nu I. proeff.nu Naam: Femke van ’t Hoog Functie: Eigenaresse

Een kerstpakket is voor werknemers altijd een

grote organisaties draaien ze hun hand niet om want,

‘Eén telefoontje of online bestellen: we leveren snel

mooie blijk van waardering. Misschien wil je juist

legt Femke uit: ‘We beschikken over een grote

een verzorgd en mooi cadeau. Ik neem hen alle taken

nu je medewerkers extra verrassen, gezien er in

distributieruimte waar de pakketten kunnen worden

uit handen.’ Proeff biedt tevens zakenlunches, bestaande

deze tijd veel van hen wordt gevraagd? Proeff in

gemaakt, ingepakt en van waaruit ze worden verstuurd.’

uit heerlijke ambachtelijke belegde broodjes en fruit,

Kaatsheuvel is in ieder geval helemaal klaar om

sap of zuivel. ‘Allemaal van de lokale bakker, slager en

samen met ondernemers tot originele pakketten

Het roer om

groenteboer. Ook de kaas- bier- of borrelboxen en

te komen.

Proeff in Kaatsheuvel ontstond ruim vier jaar geleden.

onze bekende borrelplanken leveren we desgewenst

‘Na jaren samen met mijn echtgenoot in de binnenvaart

op locatie. Dat kan voor een verjaardagsfeest of

‘Een kerstpakket is heel persoonlijk, dus hebben we

te hebben gewerkt, wilde ik mijn eigen droom najagen.

babyshower, maar ook voor een bedrijfsopening of

veel te bieden. Van delicatessen tot decoratieve

Na de geboorte van onze kinderen begon het te

vrijdagmiddagborrel zijn.’

accessoires, verschillende thema’s of cadeautjes

kriebelen. Mijn liefde voor lekker eten, lekkernijen en

op maat. Eventueel voorzien van eigen logo of

vooral om anderen daarmee te verrassen en verwennen,

Ambachtelijkheid, custom made en blijven verrassen

persoonlijke kerstboodschap.’ Elk bedrijf is anders

bracht mij op het idee een delicatessewinkel te starten

staan bij Proeff hoog in het vaandel. ‘Daar ligt mijn hart’

en heeft een diversiteit aan personen en functies.

in Kaatsheuvel. Ik besloot het roer om te gooien.’

laat Femke weten: ‘Mijn klanten weten dat Proeff aandacht besteedt aan het inpakken: of het nu om

‘Vandaar dat onze klanten zelf hun pakket kunnen samenstellen en kunnen variëren in inhoud en

Zakelijk

een persoonlijk cadeau of een kerstgeschenk gaat.

prijsklassen.’ Jaarlijks gaan ruim duizenden

Inmiddels is haar zaak uitgebreid met een webwinkel

De ontvanger moet zich bijzonder voelen. Verrassen

kerstpakketten de deur uit en dus ook voor

en weten veel zakelijke klanten Proeff te vinden.

en genieten; daar gaat het om bij Proeff.’

LangstraatOnderneemt | 31


Belastingadviseur, boekhouder, financieel planner. Het klinkt misschien saai, maar het is op dit moment een van de meest dynamische en eigentijdse beroepen. De belastingwetten wijzigen dagelijks en op

Johan Timmermans

Timbezo B.V. Klant altijd up-to-date financieel en administratief gebied komen er constant nieuwe gadgets bij om je cijfers inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Voor ondernemers

Elly Heijl

onmisbaar om grip te houden op hun bedrijfsresultaten.

Timbezo B.V. Belgiëstraat 14a, 5171 PN Kaatsheuvel T. Johan 06 - 53154319 E. johan@timbezo.nl T. Elly 06 - 14463860 E. elly@timbezo.nl I. timbezo.nl Johan Timmermans & Elly Heijl

Johan Timmermans en Elly Heijl vertellen over de succesformule van hun snel groeiende kantoor. ‘Persoonlijk

Diensten

contact, digitalisering en efficiëntie is wat wij onze klanten bieden. Als de klant ons vraagt: ‘Wat kunnen jullie

‘Er is veel behoefte aan onze diensten. Wij zijn

voor mij doen?’, dan beantwoorden wij die vraag altijd met een wedervraag: ‘Wat wilt u dat wij voor u doen?’

boekhouders met een sterke fiscale, juridische en

We draaien het om en bekijken het vraagstuk vanuit het perspectief van de klant.’

bedrijfseconomische expertise. Daarom kunnen we ons aanbod goed op de klanten afstemmen.

Service

Je kunt jaarlijks van onze diensten gebruik maken,

Het serviceniveau van Timbezo ligt hoog. ‘Uitstekende bereikbaarheid vinden we belangrijk. Iedere medewerker heeft

bijvoorbeeld tijdens de bespreking van de jaarafrekening.

een rechtstreeks mobiel telefoonnummer en WhatsApp. De bereikbaarheid gaat verder dan de 9 tot 5 standaard.

Maar ook wekelijks, dan verzorgt de klant zelf zijn

Bij ons kom je niet eerst bij een secretaresse of in een telefonische wachtrij terecht. De lijntjes zijn bewust kort en

facturatie en verzorgen wij de gehele administratie.

dat komt het serviceniveau zeker ten goede.’

Dit doen wij ook steeds vaker een dag per week of per maand op locatie bij de klant. Dan sluiten wij aan in de functie van administratief medewerker of financieel controller, zodat de klant altijd up-to-date is en een constant vast aanspreekpunt heeft. We werken bij voorkeur op abonnementsbasis tegen een vast bedrag per maand. Hier vallen ook kortdurende adviezen onder, je krijgt niet voor ieder telefoontje

32 | LangstraatOnderneemt


Accountancy Kaatsheuvel

Persoonlijk contact, digitalisering en efficiëntie

een rekening. Jaarrekeningen, de gehele administratie,

het is altijd up-to-date. Bovendien begeleiden we

spreken. We geven uitleg aan de medewerkers.

btw-aangiftes, loonadministratie en financiële planning;

bedrijfsovernames en -opvolging, zowel fiscaal,

Vanwege de digitalisering is er gewoon meer tijd om ons

we bieden het hele pakket. Vanzelfsprekend zijn wij lid

juridisch als bedrijfseconomisch.’

te richten op het persoonlijke contact met de klant.

Automatisering

Toekomst

van het Register van Belastingadviseurs en de Federatie Financieel Planners.’

‘De administraties zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Over een paar jaar gaat Elly Timbezo zelfstandig leiden

Monitoren

Om deze digitalisering te optimaliseren, koppelen

en zal Johan met pensioen gaan. ‘We zijn een enthousiast

Door de specialisten van Timbezo wordt regelmatig

we systemen van de klant met boekhoudpakketten.

team met een gedegen fiscale, juridische, administratieve

in gesprek gegaan met hun klanten over de stand

Steeds vaker gebruiken klanten een app om hun

en digitale expertise. We hebben klanten in diverse

van zaken. ‘Dan bekijken we niet alleen de actuele

resultaten dagelijks in te zien. Mocht die koppeling

sectoren en uiteenlopend van één tot 150 medewerkers

cijfers maar geven we ook een doorkijk naar het eind

niet standaard zijn, dan laten we deze door onze

en van € 20.000 tot € 35 miljoen omzet. De komende

van het jaar. We monitoren de bedrijfsvoering en

IT-specialist bouwen.

jaren willen we nog verder doorgroeien, naar een personeelsbezetting van ongeveer tien medewerkers.

bespreken de kansen en risico’s. We gaan verder dan alleen de administratie en de jaarrekening en

Daarnaast worden we regelmatig ingehuurd om een

We zijn trots op onze aanpak en de hoge klant­

dragen proactief opties aan en adviseren over

bedrijf van begin tot eind te helpen met digitaliseren.

tevredenheid.

de diverse mogelijkheden. Wanneer je bij ons klant

Dit kan de klant dan weer direct terugverdienen in zijn

bent, weet je waar je aan toe bent. Je bent ieder

lagere personeelskosten. Opvallend is dat we steeds

Spreekt onze aanpak je aan? Neem dan gerust contact op

moment op de hoogte van jouw bedrijfsresultaten,

digitaler werken, maar tegelijkertijd de klant vaker

voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.’

LangstraatOnderneemt | 33


Advocatuur

Kaatsheuvel

‘Brede handelspraktijk, focus op Intellectueel Eigendomsrecht’

Bauke van Laarhoven-Severs

Fifth Advocatuur

Marieke en Bauke bij DWRS Label

Severs Advocatuur is begin dit jaar gewijzigd in Fifth Advocatuur. Deze aanpassing is voortgekomen uit de samenwerking met het advocatenkantoor van Marieke Coumans, die vanuit Tiel en Rijen opereert. Marieke en Bauke adviseren met hun team vooral het mkb over allerlei juridische

Voor zowel technische als niet-technische zaken op

‘De klant krijgt ons snel aan de lijn, we zijn zelfs

het gebied van IE bieden zij ondersteuning. Denk aan

bereikbaar via Whatsapp. Dat we zelf het dossier in

CE-markeringen, octrooien, AVG, merken, handelsnamen

behandeling hebben, is een groot pluspunt: zo zijn

en auteursrechten. ‘Door onze samenwerking kunnen

we altijd op de hoogte.’ De samenwerking met

we nu met meer ogen en met een andere invalshoek

Marieke brengt interessante groeikansen met zich

naar zaken kijken. Dat verdienen onze cliënten’.

mee. ‘In de Langstraat bevindt zich zo’n mooie maak­industrie, denk maar eens aan de schoenen

Registreren is vaak het begin

en lederwaren. Door ons in te schakelen kunnen

Ondernemers denken vaak niet direct aan het

ondernemers rekenen op bescherming van hun creaties,

vastleggen van hun IE als ze een nieuw product

zoals we onlangs hebben geregeld voor het Waalwijkse

lanceren. Toch is het verstandig om innovaties en

schoenlabel DWRS. De meeste ondernemers kiezen

(nieuwe) brands te registreren en zo te beschermen.

voor een Zuidas-kantoor, maar ze hoeven helemaal

Er wordt op het gebied van bijvoorbeeld fashion,

niet zo ver weg te gaan weg. Bij Fifth Advocatuur

speelgoed en design immers zoveel nagemaakt.

hebben we alle expertise in huis.’

‘Als dit dan met jouw schoenontwerp of uniek meubelstuk gebeurt, kun je ons inschakelen.

vraagstukken. Maar het

We sommeren het gebruik te stoppen,

specialisme van beide dames

onderhandelen en gaan desnoods naar de rechter.’

ligt bij het Intellectueel Eigendomsrecht. ‘Door onze krachten te bundelen, ondersteunen we als brede handelspraktijk de ondernemer nog beter’.

34 | LangstraatOnderneemt

Bij Fifth Advocatuur helpen ze ondernemingen graag bij het op orde krijgen van het hele portfolio. ‘Door daarbij te ondersteunen en zowel een adviserende als een commerciële rol te vervullen, kunnen we indirect bijdragen aan het succes van

Fifth Advocatuur Modelleur 4, 5171 SL Kaatsheuvel T. 0416 - 203479 E. bauke.severs@fifthadvocatuur.nl I. fifthadvocatuur.nl

ondernemers’. Alle expertise in huis Fifth Advocatuur is een toegankelijk kantoor.

Naam: Bauke van Laarhoven-Severs & Marieke Coumans Functie: Advocaten


Interieurdecoratie/belettering

Waalwijk

‘Een ruimte tot leven brengen’

MetroXL

MetroXL Keurweg 12, 5145 NX Waalwijk T. 0416 - 335368 E. info@metroxl.nl I. metroxl.nl Naam: Eric Eijkens Functie: Imagineer/eigenaar Naam: Ron Labordus Functie: Interior graphics & signing adviseur

Het woord ’imagineering’ past het best bij

‘Vandaag de dag heeft MetroXL alles in huis op

Sign+ Award 2020

hun visie: ‘We brengen beleving in beeld’, vertelt

het gebied van signing. Klanten ervaren ons als een

Recente lokale voorbeelden waar beleving in beeld wordt

Eric Eijkens van MetroXL. Op menig bedrijfspand

professionele en betrouwbare partij om mee samen

gebracht zijn de indrukwekkende fotowanden in de nieuwe

in de Langstraat prijkt reclame- of licht

te werken. We leveren maatwerk en denken mee!’

brandweerkazerne en het Experience Center van Lightronics.

reclameletters van hun hand. Full colour winkel-

‘Met dit laatste project zijn we genomineerd voor de Sign+

of autobelettering, wand- en raamdecoratie

Vakkennis, kwaliteit en creativiteit

maar ook akoestiek verbeterende fotowanden.

Eric vormt samen met Ron Labordus het creatieve

‘Met altijd het zelfde uitgangspunt: dat je

voorportaal van het bedrijf. ‘Iets moois bedenken is

Anderhalve meter

je prettig voelt in de ruimte. Mooi printwerk

leuk, maar er komt meer bij kijken. Naast de vraag van

Snelheid vinden ze belangrijk. Ron vertelt: ‘Bol.com vroeg

speelt een grote rol in de beleving.’

de opdrachtgever om iets vorm te geven, is de

ons mee te denken met de anderhalve metermaatregel.

Award 2020, een vakprijs voor de sign- en displaybranche.’

technische installatie belangrijk. Dat varieert van het

We zijn meteen aan de slag gegaan om te meten, welke

Zijn vader en grondlegger van MetroXL, startte ruim

bevestigen van prints op wanden tot het verbeteren

materialen passen het beste? In no time konden we het

40 jaar geleden als zeefdrukker. ‘Als jongetje stond ik bij

van de akoestiek in een ruimte. Waar moet het materiaal

distributiecentrum voorzien van speciale vloerstickers,

hem aan de tekentafel. Het creatieve heb ik zeker van

aan voldoen, hoe is de staat van de wanden? Op deze

posters en 1,5 meter-meetlatten. Als gevolg van corona

hem.’ Al hield Eric er na zijn grafische studie aan het

manier is onze eigen productenlijn tot stand gekomen,

maken we ook antibacteriële akoestische dempende

SintLucas wel andere ideeën op na. ‘Het ambachtelijke

waar akoestiek (veel gebruikt bij zwembaden en

schermen voor kantoor of horecagelegenheden. Mooie

drukwerk van onder meer stickers maakte plaats

sporthallen), licht, naadloos vinylbehang en mozaïek

klussen, maar we werken net zo graag aan de belettering

voor digitaal printwerk.’

een rol spelen.

van de bestelbus van de bakker om de hoek.’

LangstraatOnderneemt | 35


Ronald Bakker

Gemeente Waalwijk Samenwerking & innovatie

Piant B.V. Mechie Trommelenweg 12, 5145 ND Waalwijk T. 0416 - 273364 E. info@piant.nl I. piant.nl

Gemeente Waalwijk Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk T. 0416 - 683456 E. info@waalwijk.nl I. waalwijk.nl

Naam: Robert Brekelmans Functie: Directeur-eigenaar

Naam: Ronald Bakker Functie: Wethouder economie

Naam: Patrick van Oosterhout Functie: Directeur

De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. De ene bedrijfstak heeft het zwaarder

Spatschermen

te verduren dan de andere. Piant BV Waalwijk levert vooral aan de industriële sector; een branche waar de

Tijdens de persconferentie in maart waarin het tekort

eerste klappen vielen. ‘Door snel te anticiperen op wat wél mogelijk was, konden we toch door blijven draaien.’

aan mondkapjes werd vermeld, begonnen bij Robert de raderen te draaien. ‘Hier moesten we wat mee.

Wethouder Ronald Bakker (Economie) brengt een bezoek aan het Waalwijkse familiebedrijf dat stans- en laserwerk

De medische mondkapjes moesten aan te ingewikkelde

verzorgt voor zowel de industriële-, kunststof-, grafische- en leersector. Robert Brekelmans vertelt dat nadat de

eisen voldoen. De reguliere variant kon de buurvrouw

leer- en schoenindustrie zich uit de Langstraat terugtrok, er noodgedwongen een verschuiving heeft plaatsgevonden

op de hoek ook maken. Zo kwamen we op het idee om

naar andere sectoren met name de grafische- en kunststofsector. ‘We stansen, laseren en snijden vandaag de dag

een ander beschermingsmiddel te gaan produceren:

voor verschillende bedrijven in allerlei vormen en gewenste materialen.’

het spatscherm. Het toeval wil dat het Radboudumc ons op datzelfde moment benaderde mee te denken over de ontwikkeling van een kunststof scherm dat gebruikt moest worden voor artsen op een operatiekamer. China kon niet leveren én er was haast bij geboden.’ Goedkoper dan China Zo gezegd, zo gedaan. Patrick van Oosterhout richtte zich op de CE-markering. Een tekening werd gemaakt, het monster gesneden. De hoofdband met kunststof

36 | LangstraatOnderneemt


Technische dienstverlening

Waalwijk

Patrick van Oosterhout

Robert Brekelmans

Wethouder Ronald Bakker in gesprek met Piant BV

plaat was een feit. ‘Mede doordat we razendsnel een

ze zich gaan verbreden naar kunststof en papier.’

Leather Made Smart

prototype konden laten zien en bereid waren snel te

Patrick beaamt dit. ‘Ik denk dat het inderdaad goed is

Ronald: ‘Dat is een mooi voorbeeld van de circulaire

produceren, kregen we de order. Vanaf dat moment

om steeds bij de les te blijven. Hoe kunnen we meer

economie, waarbij je ziet dat je door samen te werken,

rolden er per week zo’n 100.000 stuks van de band.

rendement uit onze business halen? We hebben

meer winst kunt behalen. Het project ‘Leather Made

Dat werd in hoogtijdagen al snel verdubbeld toen ook

apparatuur ontwikkeld om de leren huiden te scannen

Smart’, waar ook Piant als lokaal bedrijf in de Langstraat

tandartsen en andere zorgprofessionals het product

op foutjes. De software rekent uit hoe we zo optimaal

aan deelneemt, haakt in op samenwerken binnen de

bestelden. En het mooie is, dat we nog goedkoper

mogelijk kunnen snijden.’ Robert vult aan: ‘Op die

regio.’ Ronald is bij het Langstraatse initiatief betrokken.

en flexibeler konden leveren dan China. De techniek

manier kunnen we meer uit een huid stansen. We willen

‘Leather Made Smart is een coöperatie van ondernemers,

hebben we in huis. Op de manier waarop we nu werken,

continu verbeteren. We hebben veel binnen Europa

die de schoenen- en lederindustrie in de regio weer op

kunnen we de strijd met ‘de lageloonlanden’ aan.’

gezien, gekeken naar verschillende productieprocessen

de kaart wil zetten. Dat kan op allerlei gebied; dus niet

en ontdekt hoe het efficiënter kan. Ook hebben we in

alleen in de vorm van arbeid, maar ook door middel van

Ronald Bakker vindt het mooi om te zien hoe de heren

deze tijd optimaal van de keten gebruik gemaakt:

kennisdeling.’ Dat het Waalwijkse bedrijf ondanks de

ook in tijden van crisis innovatief blijven. ‘Ten eerste

voor het minimaliseren van onze afvalverwerking hebben

corona perikelen is verhuisd naar een compleet nieuw en

zie je dat je nooit op één paard moet wedden. Slimme

we binnen Waalwijkse ondernemers een samenwerking

groter pand in Haven 8 naast Bol.com, getuigt volgens

initiatieven worden vaak geboren in tijden van nood,

gevonden. We willen het kunststofafval door Maton

Ronald van veel vertrouwen in eigen business. Robert:

maar het blijft zaak om je hoofd boven het maaiveld uit

laten recyclen zodat het vervolgens weer door

‘Ons oude pand aan de Industrieweg werd voor onze

te steken. In de jaren 90 is Piant zich ook breder gaan

Naber Plastics hergebruikt kan worden. Dan is de keten

opslag te krap. Met de huidige 13.000 m² hebben we

oriënteren. Naast het stansen en snijden van leer zijn

weer rond.’

nog voldoende mogelijkheden om te groeien.’

LangstraatOnderneemt | 37


BIJZONDERE AANDACHT VOOR MENSEN ÉN KANKER Wanneer je hoort dat je kanker hebt, staat je leven op zijn kop. De diagnose kanker is ingrijpend en kan veel teweegbrengen. Ook de impact op je partner, kinderen, familie en vrienden is groot. Kanker heb je immers niet alleen. Weet dat Inloophuis TOON er is voor jou!

Welkom bij Inloophuis TOON!

Waarvoor kun je terecht bij Inloophuis TOON? Bij Inloophuis TOON bieden we psychosociale ondersteuning en begeleiding aan iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Het kan veel energie en inzet kosten om grip te houden op je leven of om een nieuwe balans te vinden. Wij willen je ondersteunen met datgene waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Je bent welkom voor een moment van rust, een fijn gesprek, of je kunt deelnemen aan één van onze activiteiten. Wij organiseren verschillende activiteiten waar je actief, creatief, of muzikaal bezig bent. Zoek je ontspanning en wil je een moment voor jezelf? Schrijf je in voor een massage, klankschalen of reiki behandeling. Ben je op zoek naar informatie? Sluit dan eens aan bij één van onze informatieve lezingen. Inloophuis TOON is een warme en huiselijke ontmoetingsplek. Onze goed opgeleide gastvrouwen, gastheren en professionals ontvangen je graag. Zij zijn er met persoonlijke aandacht en een luisterend oor. Als je wilt kun je lotgenoten ontmoeten, die begrijpen wat je meemaakt. Regelmatig zijn er lotgenotenbijeenkomsten of gaan gasten samen aan tafel voor een heerlijke maaltijd. Wij hopen dat ons huis je in deze moeilijke tijd een beetje rust, warmte, energie, ontspanning en kracht biedt.

Djembé

Ook voor kinderen en jongeren! Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij Inloophuis TOON. Alleen of samen met hun ouder of verzorger. Doe eens mee met (kinder)yoga of djembé. Het is fijn even tot rust te komen of je uit te leven. De meeste kinderen vinden dit hartstikke leuk! Verder organiseren we voor kinderen van de basisschool regelmatig een kindermiddag. We doen samen leuke dingen, zodat je even niet hoeft te denken aan je ziekte, of je zieke opa/oma, ouders, broertje of zusje. En voor mannen! Ook steeds meer mannen weten de weg te vinden naar Inloophuis TOON. Regelmatig is er een speciale mannenavond, die begeleid wordt door onze gastheren. Samen ervaringen delen en elkaar inspireren. Of je nu zelf patiënt bent, partner, vriend of vader van iemand met kanker, of wanneer je iemand verloren hebt aan kanker. Alle mannen zijn van harte welkom, sluit gerust eens aan. Voel je welkom! Loop gerust eens binnen voor een kopje koffie of thee. Een afspraak maken hoeft niet, maar mag wel. Kom ons inloophuis ontdekken en ervaar wat wij voor jou kunnen betekenen! Kijk voor de meest recente openingstijden op onze website www.inloophuistoon.nl.

Kijk voor meer informatie eens op onze website of volg ons op facebook.

www.inloophuistoon.nl

l

facebook.com/inloophuistoonwaalwijk

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in door een email te sturen naar info@thhw.nl o.v.v. inschrijven nieuwsbrief.

INLOOPHUIS TOON WAALWIJK Jan de Rooystraat 15, 5141 EN Waalwijk 38 | LangstraatOnderneemt

l

Tel 0416 - 65 27 34

l

E-mail info@thhw.nl


Security

Waalwijk

‘Altijd in de buurt’

Schalken Nachtbeveiliging A.P. Schalken Nachtveiligheidsdienst BV Cartografenweg 2, 5141 MT Waalwijk T. 0416 - 334224 E. info@schalken.nl I. schalken.nl Naam: Karin Schalken Functie: Directeur

Schalken Nachtbeveiliging

Karin Schalken bestuurt samen met haar man

waar surveillanten twee keer forse waterlekkages

Roland het sinds 1931 bestaande bedrijf, dat

ontdekten bij het lopen van een ronde. Helaas konden

in Waalwijk waakt over

twintig werknemers telt. ‘Het draait allemaal om

we in beide gevallen niemand van het bedrijf bereiken

een groot aantal bedrijven in

vertrouwen’, vertelt ze, ‘daarom bestaan we al

en hebben we de brandweer ingeschakeld om erger

zo lang.’ Van De Mandemakers Groep, een van de

te voorkomen.’

een ruime cirkel om Waalwijk

vele trouwe klanten, kreeg Karin onlangs een mooi compliment: ‘Jullie zijn altijd in de buurt’. Schalken

Lokaal bekend

surveilleert onder meer op de bedrijventerreinen

Schalken heeft volgens Karin een groot voordeel

Haven 1 tot en met 8 in Waalwijk, Metal Valley

op grote landelijke beveiligingsbedrijven: ‘We kennen

’s Nachts rijden er in dit

in Drunen en Het Hoog in Nieuwkuijk. Naast het

het werkgebied door en door en zijn altijd in de buurt.

gebied vijf surveillance­

surveilleren levert Schalken een divers palet aan

Er is bovendien maatwerk mogelijk. Nadat de laatste

beveiligingswerkzaamheden, dat geheel naar wens

werknemer van een bedrijf is vertrokken, kunnen

van de klant ingevuld en aangepast kan worden.

wij het pand afsluiten, controleren of alle ramen

heen, van de rand van Tilburg tot aan Den Bosch.

wagens van Schalken rond.

dicht zijn, branddeuren sluiten, computers uitschakelen, Digitale communicatie

kijken of de juiste lampjes branden bij machines

Onlangs is Schalken begonnen om digitaal te

die doordraaien en de alarminstallatie inschakelen.’

communiceren met een aantal meldkamers. Karin: ‘Surveillanten krijgen nu via een app

Certificering

rechtstreeks berichten op hun telefoon. Hierdoor

Alle medewerkers van Schalken werken in uniform

hebben ze direct alle benodigde gegevens bij

en hebben minimaal het mbo-diploma Beveiliger 2

de hand en kunnen dus ook sneller reageren en

en BHV (Bedrijfshulpverlening). Schalken is lid van

schakelen. Vroeger schreven surveillanten een

de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB)

bonnetje als ze ’s nachts op een melding waren

en heeft het keurmerk van de Vereniging van

afgegaan en lieten dat bij het bedrijf achter.

Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB),

Nu sturen we via de app per e-mail de volgende

dat jaarlijks wordt getoetst door een onafhankelijke

dag een rapportage, waardoor de klant direct

certificerende instelling. Karin haalt trots het certificaat

kan zien wat er aan de hand is geweest.’

tevoorschijn. ‘Er is pas weer een audit gedaan en

De mensen van Schalken letten ook op onveilige

we kwamen glansrijk door de keuring heen. Dat is

situaties.’ Een goed voorbeeld was in de vakantietijd,

ook een bewijs dat we het goed doen!’

Roland en Karin Schalken

LangstraatOnderneemt | 39


Bas Mikkers

Martine Becx

Ingenieursbureau Brabant Verrassingen voorkomen

Ingenieursbureau Brabant Professor Asserweg 24 5144 NC Waalwijk T. 0416 - 330019 E. info@ingenieursbureaubrabant.nl I. ingenieursbureaubrabant.nl Naam: Bas Mikkers Functie: Directeur

Aan het begin van het traject een gedegen bodem- en asbestonderzoek uitvoeren, levert uiteindelijk kosten­

Naast het asbestonderzoek is er inmiddels ook een

besparing en tijdwinst op, volgens Bas Mikkers, die in 2012 Ingenieursbureau Brabant oprichtte. Hij begon zijn

afdeling opgericht voor bodemonderzoek. ‘Twee jaar

loopbaan in deze branche bij een asbest onderzoeksbureau in Heeswijk. Dit was in 1994, net nadat de overheid

geleden besloten we om ons ook op bodem- en grond-

had besloten het gebruik van asbest te verbieden. Er ontstond daardoor een nieuwe markt voor het onderzoek

problematieken te focussen. We hebben geïnvesteerd in

naar asbesthoudende materialen. ‘Zo ben ik vanaf het begin meegegroeid met de wereld van inspecteren en

extra kennis, waardoor we nu gespecialiseerd zijn in alle

onderzoeken.’

facetten van bodemonderzoek.’ Het personeel is en wordt uitgebreid opgeleid om zelfstandig de weg op te gaan met de professioneel uitgeruste bedrijfswagens van het ingenieursbureau. ‘Het is heel belangrijk om het team te blijven informeren en trainen, vanwege de steeds nieuwe en gewijzigde maatregelen op het gebied van asbest- en bodemonderzoek.’ Vanuit het Brabantse hoofdkantoor in Waalwijk is het ingenieursbureau in heel Nederland actief. Ze maken nog steeds groei door, want er is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardig bodem- en grondonderzoek. ‘Met name de bodemonderzoeken en depotbemonsteringen (AP04) nemen momenteel een vogelvlucht.

40 | LangstraatOnderneemt


Advies

Waalwijk

‘Bodemonderzoek met pragmatische aanpak’

- - - - -

Pragmatisch Snel Deskundig Persoonlijk Denken en doen

Deze onderzoeken zijn bijvoorbeeld nodig voor het

Bas geeft aan dat ze wel op een heel andere markt zijn

Omgeving de Langstraat staat natuurlijk bekend om de

ontwikkelen van terreinen, het afvoeren van grond-

terechtgekomen. Hij vervolgt: ‘Het is een totaal ander

schoenindustrie, waarbij het looien van het leer zeer

(depots) en koop- en verkooptransacties.’ Alle onderzoe-

soort onderzoek met een andere mentaliteit. De sfeer

milieubelastend is geweest. Het is dus belangrijk om

ken worden in eigen beheer en gecertificeerd uitgevoerd.

rondom asbest is negatiever en bij bodemonderzoek

vooraf een goede onderzoeksstrategie te bepalen.’

Bas benadrukt dat het heel belangrijk is om voor aanvang

blijven we ons continu ontwikkelen. Er komen soms

van projecten gedegen onderzoek te doen. ‘Dit om

nieuwe milieuverontreinigende stoffen bij en we volgen

Denken en doen

verrassingen tijdens het project te voorkomen.’

veranderingen in de milieukundige wetgeving op de

Ingenieursbureau Brabant houdt zich dagelijks bezig

voet, zoals de kwestie rondom stikstof en PFAS.’

met asbestinspectie, betrouwbaar bodemonderzoek,

Continu ontwikkelen

duurzaam milieumanagement en praktische projecten

Vaak liggen asbest- en bodemonderzoek in elkaars

Begin met onderzoek

met resultaat. Dit alles onder de enthousiaste leiding van

verlengde. ‘Als er ergens iets gesloopt moet worden, is

Bij sloop of nieuwbouw wordt er helaas nog regelmatig

Bas, die bij zijn klanten bekend staat om zijn pragmatische

de reden meestal nieuwbouw en dan is bodemonderzoek

te laat gedacht aan asbest- en bodemonderzoek. ‘Dat is

aanpak. ‘Volgens mij hoeft een onderzoek geen weken in

vereist. Een ander onderdeel van onze dienstverlening

jammer. Want als je dit aan het begin uitvoert, kun je veel

beslag te nemen. We kunnen vrij snel een advies

is het beoordelen van grond op hergebruik. Kan

beter planningen maken. Doe je dit niet, dan kan het hele

uitbrengen. Bij Ingenieursbureau Brabant combineren

afgevoerde grond gereinigd worden of niet? Is de grond

project stil komen te liggen met het risico dat vervolgens

we denken en doen. Het stoffige imago

nog te verkopen? Daarnaast is de kwaliteit van het

de begroting niet meer klopt. Als we aan de slag gaan

dat misschien aan bodemonderzoek kleeft, past niet bij

onderzoek voor onze klanten natuurlijk belangrijk,

doen we eerst gedegen deskresearch, met de vraag of

ons. We zijn een dynamisch bedrijf waarbij persoonlijk

zodat ze niet snel voor verrassingen komen te staan.’

er sprake zou kunnen zijn van vervuiling.

contact, snelheid en kwaliteit voorop staan.’

LangstraatOnderneemt | 41


Horeca

Waalwijk

‘Ondernemen is lef hebben’

Broodje Prins lunchroom & catering Bijna 6 jaar geleden reden Samantha en Ferry vanuit Zeeland naar het bedrijventerrein in Waalwijk om hun nieuwe keuken te laten spuiten. Omdat ze langer moesten wachten dan verwacht, gingen ze op zoek naar een lunchroom Vanuit Zeeland hebben ze twee jaar lang geschakeld

‘We gebruiken producten met keurmerk, zoals vers

met Parkmanagement Waalwijk. Uiteindelijk bleek dat

fruit en biologische appelsap. Je kunt ook een partij

er in het havengebied één horecavergunning was

lunchbags bij ons regelen of borrelplankjes voor de

er niet te zijn. Zij zagen

afgegeven en wel voor het pand waar de lunchroom

vrijdagmiddagborrel.’ In de lunchroom wordt alles

direct mogelijkheden en

nu gevestigd is. ‘Het pand was nog helemaal ingericht

dagvers bereid en om voedselverspilling tegen te gaan

als kantoor, dus we zouden grondig moeten verbouwen.

zijn ze bij ‘Too Good To Go’ aangesloten. ‘We vullen

Toch zijn we er zonder enige horecaervaring voor

boxen met producten die wij anders weggooien,

gegaan en daar hebben we nog steeds geen seconde

deze kunnen dan ’s middags worden opgehaald.’

spijt van!’

De lunchroom gaat zich de komende tijd meer richten

in de buurt om een broodje te eten. Maar die bleek

zo ontstond het idee om daar een eigen lunchroom

Samantha Alfons-Prins

te beginnen.

op catering, wat vooral interessant is voor de mkb’ers Aanpakken en lef hebben

die niet beschikken over een bedrijfsrestaurant.

Het ondernemende zit vooral in Samantha, Ferry is van

Tot slot deelt Samantha nog een leuk nieuwtje: ‘Vlakbij

het aanpakken en uitvoeren. ‘Ondernemen betekent voor

wordt er een hogeschool gebouwd. Wij gaan daar de

mij lef hebben. Inmiddels zijn we met acht medewerkers

catering doen, een geweldige kans!’

en zijn we een leerbedrijf. Door mond-tot-mondreclame groeit ons klantenbestand nog steeds. We staan bekend om de korte lijntjes: geef je bestelling door voor 10.30 uur en wij zorgen dat het op tijd geleverd wordt. Het kan natuurlijk gebeuren dat we een spoedbestelling moeten maken. Dat is geen probleem. Vooral die flexibiliteit maakt ons sterk en wordt door onze klanten gewaardeerd.’

Broodje Prins lunchroom & catering Gompenstraat 23, 5145 RM Waalwijk T. 0416 - 235750 E. broodjeprins@gmail.com I. broodjeprins.nl

Vergaderservice Je kunt Broodje Prins lunchroom & catering bovendien inschakelen voor vergader­arrangementen. Deze lunch wordt gratis bezorgd binnen postcode 5145.

42 | LangstraatOnderneemt

Naam: Samantha Alfons-Prins & Ferry Alfons Functie: Eigenaren


Accountants- en belastingadvies

Waalwijk

‘In control blijven’

Trivent Accountants & Belastingadviseurs

Trivent Accountants & Belastingadviseurs Loeffstraat 109, 5142 EP Waalwijk T. 088 – 3742374 E. info@trivent.nl I. trivent.nl Naam: Frank Akkermans Functie: Register Accountant/ vennoot

Onlangs is het kantoor van Trivent verhuisd

bij hun financieel-economische, fiscale en administratie-

we bijvoorbeeld ook bij de inrichting van de

naar de Loeffstraat in Waalwijk. Binnen in het

ve vraagstukken in alle fases van hun onderneming,

administratieve organisatie, een fusie of overname,

prachtige karakteristieke pand krijg je meteen

in goede en in slechte tijden.’

bedrijfsopvolgings- en financieringsvraagstukken.

een ‘huiskamergevoel’. ‘Dat is ook wat we willen

De waardering die we ervoor terugkrijgen is

uitstralen naar onze klanten’, legt Frank Akkermans

Aanpassingsvermogen

uit. ‘Met laagdrempeligheid creëer je een

Vooral vooruitkijken, door een goede financiële en

vertrouwensband. Dat is de basis van onze

fiscale planning en dagelijks inzicht in je financiële

Sparring partner

relatie met ondernemers.’

en fiscale situatie, privé en zakelijk, is volgens Frank

Gevraagd naar wat Trivent het beste typeert antwoordt

van belang om in control te zijn. ‘Aanpassingsvermogen

Frank: ‘Verwacht bij ons geen stoffige accountants,

Trivent is in 2015 ontstaan vanuit een fusie van de

is vaak een belangrijke succesfactor. Als je steeds

wij zijn sparring partners. Onze gesprekken met relaties

accountantskantoren Inventive Control en Trivium

weet waar je staat kun je sneller schakelen om je

gaan veel verder dan alleen zakelijke aangelegenheden

Accountants en Belastingadviseurs. Naast het kantoor

aan te passen aan nieuwe omstandigheden of

zoals fiscaliteit of jaarstukken. Van ondernemingsvraag-

in Waalwijk heeft het accountantskantoor vestigingen

eenvoudiger je plannen realiseren.’ De toegevoegde

stukken of bedrijfsopvolging, tot waar zij willen staan

in Den Bosch en Nuenen. Trivent heeft een AFM-

waarde die Trivent daarbij kan bieden aan klanten

over vijf jaar. Op deze manier gaan we echt een relatie

vergunning voor het verrichten van wettelijke controles.

is voor Frank de drijfveer. ‘We zijn er om ondernemers

aan met hen en weten we precies wat hen bezighoudt.’

‘Vanuit Waalwijk begeleiden we met een jong en

te ondersteunen en te adviseren. Naast het samenstellen

gedreven team verschillende mkb-ondernemers,

en controleren van jaarrekeningen, het verzorgen

familiebedrijven en vermogende particulieren

van fiscale aangiftes en administraties, ondersteunen

veel waard.’

LangstraatOnderneemt | 43


Praktijkgericht techniekprogramma

Henk van Haren, docent techniek

De Walewyc onderneemt

Walewyc-mavo Olympiaweg 8a 5143 NA Waalwijk T. 0416 - 333220 E. info@walewyc.nl I. walewyc.nl Naam: Nicolle Sommer Functie: Directeur

De Walewyc-mavo wil samen met het bedrijfsleven uit de Langstraat de handen ineenslaan om jongeren

De plannen maken onderdeel uit van het project voor

enthousiast te maken voor de technische sector. Directeur Nicolle Sommer weet dat lokale bedrijven

het ‘Regioplan Sterk Techniekonderwijs’, dat als doel

schreeuwen om geschoold technisch personeel. ‘Anderzijds willen we onze leerlingen meer bewustmaken

heeft alle vmbo-leerlingen een praktijkgericht techniek-

van de mogelijkheden die er zijn binnen deze boeiende bedrijfstak. Door samen te werken met bedrijven

programma te laten volgen. Decaan Jolanda Smit,

krijgen ze meer inzicht in de beroepspraktijk, wat uiteindelijk het maken van een keuze voor een

techniekdocent Henk van Haren en natuurkundedocent

(technische) opleiding makkelijker maakt.’

Pieter van Loon gaan zich de komende jaren bezighouden om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. ‘Ons project loopt vooruit op de start van de landelijke Nieuwe Leerweg in 2024, waarbij mavoleerlingen een praktijkgericht programma gaan volgen. Leerlingen kunnen zich oriënteren op beroepen en gaan werken met realistische opdrachten uit het bedrijfsleven of maatschappelijke instanties’, legt Jolanda uit. ‘We merken dat er nog steeds een verkeerd beeld is van technologie en technische functies. Ook hebben leerlingen in sommige gevallen geen idee van wat een bedrijf doet. Daar ligt dus nog een grote taak voor ons in samenwerking met de arbeidsmarkt.’

44 | LangstraatOnderneemt


Onderwijs

Waalwijk

versterkt techniek

Pieter van Loon, docent natuurkunde &

Jolanda Smit, decaan

‘Bedrijfsleven bij het onderwijs betrekken’

Reëel beeld techniek

zelf drop te ontwerpen dat vervolgens middels onze

Op deze manier kunnen ze gebruik maken van elkaars

Uiteindelijk is het plan om het bedrijfsleven te betrekken

3D printers gemaakt kan worden’, legt Henk uit. Docent

kennis en vaardigheden.’ Momenteel is het projectteam

bij de uitvoering van het onderwijs. ‘We denken hierbij

Pieter gaat ieder jaar ter afsluiting met de leerlingen naar

druk bezig bedrijven in de Langstraat warm te maken

aan stages of gastlessen vanuit bedrijven, of zelfs

de Dutch Design Week in Eindhoven. ‘Helaas is dat

en aan zich te binden. ‘Via verschillende netwerken zijn

opdrachten vanuit de bedrijven. Alles waarbij leerlingen

afgelopen schooljaar vanwege corona niet gelukt,

we contacten aan het leggen om uiteindelijk bedrijven

hun kennis kunnen verbreden, zodat het voor hen ook

maar ik merk dat de interesse enorm is.’

enthousiast te maken. We willen onze krachten bundelen en nadenken hoe we de jeugd meer kunnen betrekken

gaat leven en duidelijk wordt wat ze in de toekomst van een baan in onze eigen regio kunnen verwachten.

Zakelijk interessant

bij de praktijk. Alle ideeën hierover zijn welkom.

We zoeken naar een manier om leerlingen een reëel

‘De kennis van sommige leerlingen is groot.

Te denken valt aan opleidingsprogramma’s, lesopdrachten

beeld te laten krijgen van beroepen in de techniek.’

Tijdens een gesprek vertelde een van mijn leerlingen

of kunnen de leerlingen aan de slag met bijvoorbeeld

Daarnaast zien de docenten veelal dat jongeren vaak

dat hij zich bezighield met het ontwikkelen van een

halffabricaten om hen met een grote opdracht te

een ‘veilige’ beroepskeuze maken. Ze kiezen een beroep

Augmented Reality app; een technologie waarbij aan

ondersteunen. Alles is mogelijk. Het past ook zeker binnen

dat hun vader, moeder of oom ook doet. Het is

de werkelijkheid elementen kunnen worden toegevoegd.

het thema van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

belangrijk dat we hen uit hun comfortzone gaan halen.’

Denk bijvoorbeeld aan een verbouwing van een woning.

Wij gaan in ieder geval uit van een win-win-situatie, dus

De Walewyc-mavo heeft voor haar leerlingen op het gebied

Middels de applicatie kun je laten zien hoe de ruimte

laten we onze deuren naar elkaar openzetten.’

van technologie al heel wat mogelijkheden, maar als school

er na de verbouwing uit zal zien. Dat kan zakelijk heel

alleen kun je de praktijk niet evenaren. ‘Tijdens techniek­

interessant zijn!’ Nicolle vult aan: ‘We zien dus dat

Samenwerken? Dat kan, neem contact op met

lessen is het al mogelijk om voor het ‘Drop & Co Project’

leerlingen ook wat te bieden hebben.

Jolanda Smit, decaan: j.smit@walewyc.nl

LangstraatOnderneemt | 45


46 | LangstraatOnderneemt


Sportschool

Vlijmen

‘Fit op de werkvloer’

Total Fit Vlijmen Gemotiveerde medewerkers en een lager ziekteverzuim. Fitte werknemers zorgen voor een gezond bedrijf. ‘Reden genoeg voor werk­gevers om hun personeel te stimuleren om voldoende te bewegen of te sporten’, legt Jan Maarten van Helvoort Jan Maarten benadrukt het belang van sport op het welzijn

waaruit Totaal Vitaal is ontstaan. ‘Totaal Vitaal onder-

van mensen. ‘Gezond bewegen is voor iedereen gunstig.

steunt bedrijven bij het implementeren van vitaliteit in

Het zorgt ervoor dat je je fitter en energieker voelt. Voor

hun organisatie. Naast het faciliteren van oplossingen

op teambuilding tot op

werkgevers betekent dat als medewerkers gemotiveerd

op het gebied van duurzame inzetbaarheid (voor gezonde

individueel niveau. Alles is

worden om te sporten, dat aanzienlijk bijdraagt aan een

en gemotiveerde werknemers) bieden we ook online

hogere arbeidsproductiviteit én een lager ziekteverzuim.’

trainingen op het gebied van vitaliteit op de werkvloer.’

van Total Fit Vlijmen uit. ‘Van groepslessen gericht

Jan Maarten van Helvoort

mogelijk.’

Samen sporten leidt volgens Jan Maarten ook tot meer teambuilding en meer bewustwording van hun gezond-

Bootcamp/Outdoor

heid. ‘We moeten ons dit zeker door het coronavirus meer

Het nieuwe Bootcamppark dat onlangs in gebruik is

gaan realiseren. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die

genomen voor het pand aan de Hoge Heide, is een

voldoende sporten en bewegen minder kans hebben op

schot in de roos. ‘Het idee van buitensporten is ontstaan

gezondheidsklachten.’

door corona. Onze leden waren super enthousiast over de fitnessactiviteiten op het buitenterrein. We hebben

Fiscaal interessant

nu van het buitensporten geproefd en gaan door in

Gelukkig zien bedrijven de noodzaak van fitte en

ons ’Outdoorpark’ waar we sporters heel bewust met

gezonde werknemers steeds vaker in. Fiscaal gezien is

natuurlijke materialen laten oefenen. Boomstammen in

het voor een organisatie ook interessant om werknemers

plaats van dumbbells, banden en touwen. Buitensporten

een fitnessabonnement aan te bieden. ‘Een werkgever

kan in alle weersomstandigheden; dit geeft een hele

kan de kosten verrekenen met het brutoloon van de

speciale beleving.’

werknemers. Dus bespaart direct op de afdracht van sociale werkgeverslasten. Het hoeft overigens geen probleem te zijn indien personeel niet woonachtig is in de omgeving van sportcentra. De gecontracteerde bedrijfsfitnessaanbieders bezitten sportscholen over heel Nederland. Dat maakt het dus eenvoudig mogelijk om ook in de eigen woonplaats te sporten.’ Totaal Vitaal Total Fit heeft een samenwerking met drie lokale vitalogen

Total Fit Vlijmen De Hoge Heide 2, 5251 LA Vlijmen T. 073 - 5114993 E. info@totalfitvlijmen.nl I. totalfitvlijmen.nl Naam: Jan Maarten van Helvoort Functie: Directeur – eigenaar

LangstraatOnderneemt | 47


Zoekt u in de Langstraat een partner voor het online en offline promoten van uw bedrijf? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Bel 06-53815027 of mail info@balkenendemedia.nl

HA ALT MEER RENDEMENT UIT UW VASTGOED

Brands Bedrijfsmakelaardij | Postbus 54 | 5056 ZH Berkel-Enschot 06-839 908 69 | info@brandsbedrijfsmakelaardij.nl

48 | LangstraatOnderneemt


Groothandel in ventilatie en luchtbehandeling

Waalwijk

‘Voor alle luchttechnische projecten’

Lucht & Ventilatie BV Met zijn technisch diploma op zak besloot Willem Sikkers ruim twintig jaar geleden te starten bij een bedrijf in de luchtbehandelingstechniek in Waalwijk. In de daaropvolgende jaren werkte hij bij verschillende bedrijven in deze sector. Eind 2017 hakte

‘Ik had inmiddels een aardig netwerk bij diverse

Daarnaast krijg ik veel aanvragen via mail of telefoon,

hij de knoop door

installatiebedrijven en werktuigbouwkundig advies­

omdat we nu eenmaal vaak te maken hebben met

en begon zijn eigen bedrijf;

bureaus opgebouwd, wat voor een mooie startpositie

maatwerk. Bovendien ben ik nu aan het overleggen

zorgde. Op dit moment lever ik met name aan

met een Duitse producent, die een luchtreiniger

middelgrote installatiebedrijven. Soms benaderen

verkoopt waarmee virussen, waaronder corona, uit

particulieren en eindgebruikers mij rechtstreeks,

de lucht worden gehaald. Ik wil eerst goed onderzoeken

ik geef dan advies over het ventilatiesysteem.

of deze lucht­reiniger interessant is voor de Nederlandse

Omdat ik een kleine ondernemer ben, ben ik flexibel

markt. Zo ja, dan wil ik de enige distributeur voor

en zijn de prijzen vaak aantrekkelijker dan bij de

Nederland worden.’

een groothandel in de verkoop en advies van luchtbehandelingskasten en luchttechnische appendages.

concurrent.’

Willem Sikkers

Met het oog op het coronavirus is ventilatie een Voorraad

belangrijk item op het moment. ‘Ik kan mij voorstellen

Om de kosten in het begin zo laag mogelijk te houden,

dat scholen, gebouweigenaren of ondernemers met

begon Willem zijn kantoor én opslag aan huis. ‘Maar al

een eigen bedrijfspand daar vragen over hebben.

snel werden de opdrachten groter en heb ik inmiddels

Ik adviseer hen graag over het best passende

veel terugkerende tevreden klanten. Het thuis opslaan

ventilatiesysteem.’

van voorraad lukte echt niet meer, daarom huur ik sinds kort een hal voor de opslag. Hierdoor kan ik groter inkopen en uit voorraad leveren. De producten zijn afkomstig van Europese A-leveranciers. Dit zie je weer terug in de kwaliteit.’ Ventilatie Willem kijkt altijd naar nieuwe kansen om zijn bedrijf nog verder te laten groeien. Zo is er momenteel een nieuwe website in de maak. ‘Deze gaat aan het einde van het jaar

Lucht & Ventilatie BV Villa Fonteinkruid 17 5146 AD Waalwijk T. 085 - 1304820 E. info@luchtenventilatie.nl I. luchtenventilatie.nl

live, met een veel groter assortiment dan op de huidige website. Het bestellen via de nieuwe webshop is dadelijk een stuk eenvoudiger.

Naam: Willem Sikkers Functie: Eigenaar

LangstraatOnderneemt | 49


RENS GROENENDIJK TEKST ÉN FOTO

Veel bedrijven, organisaties en overheden hebben moeite om zich goed te presenteren in de media. Een mooie coverfoto, een panorama of een portret maken en een tekst schrijven die vlot wegleest, het is een vak apart. Ik bied daarbij graag de helpende hand! Vijftien jaar geleden vestigde ik me als zelfstandig tekstschrijver en fotograaf, na een lange journalistieke loopbaan bij het Algemeen Dagblad. Ik werk voor magazines, lever content voor websites, brochures en persberichten, en stockfoto’s aan de Nationale Beeldbank. Zelf de foto’s maken die nauw aansluiten bij mijn tekst blijkt een ‘selling point’. Maar ik draaf ook op met alleen een pen of camera. Vaste klanten zijn onder meer Balkenende Media, het vakblad Jachtbouw Nederland, Vastgoed (vakblad voor makelaars) en een nieuwsbrief voor de papierbranche. Sinds begin 2019 schrijf ik de coverartikelen en lever de foto’s voor het ALS Dank magazine, van de stichting die fondsen werft voor deze gevreesde spierziekte. Graag ga ik ook voor u aan de slag!

www.rensgroenendijk.nl

info@rensgroenendijk.nl

06 29080916

alle foto’s en illustraties © Rens Groenendijk

50advLangstraatOnderneemt-RG.indd | LangstraatOnderneemt 1

01-09-20 16:09


Notariaat Kaatsheuvel

‘Ook voor ondernemers’

DGF Notarissen

DGF Notarissen Brugske 19, 5171 VR Kaatsheuvel T. 0416 - 274962 E. info@dgfnotarissen.nl I. dgfnotarissen.nl Naam: Antoine van Grinsven Functie: Notaris Naam: Ivar Franken Functie: Notaris en Estate Planner Naam: Ingrid Boesewinkel Functie: Toegevoegd notaris

Bij DGF Notarissen hebben ze ruime ervaring op het

Privé- en ondernemerszaken

Aan de ene kant zien we dat ons werk wordt verlicht

gebied van ondernemingsrecht zoals keuze van de

Daarnaast komen er na verloop van tijd vaak privé-

door automatisering, maar aan de andere kant moeten

rechtsvorm, oprichtingen, fusies en aandelenover-

zaken aan bod, zoals levenstestamenten, opstellen

we dus steeds meer controleren.’

drachten. Notarissen Antoine en Ivar en toegevoegd

van huwelijkse voorwaarden en aan- of verkoop van

notaris Ingrid werken samen met een vast team van

onroerend goed. ‘Het is belangrijk dat ook de privé-

Persoonlijke aanpak

23 medewerkers. ‘We zien dat het merendeel van onze

belangen van ondernemers goed behartigd zijn. Omdat

De meeste ondernemers in de Langstraat kennen de

cliënten kiest voor dezelfde notaris als aanspreekpunt.

we zo breed georiënteerd zijn, kunnen we het hele scala

notarissen. Dit komt ook doordat ze alle drie regelmatig

Dit kunnen we met onze brede kennis ook bieden,

direct meenemen. Onze cliënten hoeven hiervoor niet

hun gezicht laten zien bij netwerkbijeenkomsten.

waardoor we onze cliënten goed leren kennen.’

te switchen tussen de notarissen. Ondernemers zijn wel

‘Even een praatje maken en weten wat er speelt onder

een andere categorie cliënten voor ons. Ze zijn vaker

de ondernemers is belangrijk. Zo kunnen we namelijk

Dankzij het team dat op alle gebieden van het notariaat

al wat beter geïnformeerd door hun accountant en

nog beter advies op maat leveren. En natuurlijk maken

thuis is, kunnen ze bij DGF snel schakelen. ‘We bieden

hebben andere behoeften. Voor ons is er de afgelopen

we altijd op kantoor tijd vrij voor een ondernemer als

ondernemers bijvoorbeeld ondersteuning bij het kiezen

jaren ook het een en ander veranderd. Zo moeten

hij advies nodig heeft. Korte lijntjes en een persoonlijke

van de juiste rechtsvorm, maar kunnen bij veel meer

we tegenwoordig nog strikter kunnen verantwoorden

benadering, dat is onze aanpak.’

aangelegenheden van betekenis zijn. Denk hierbij

en onderbouwen waar de gelden van onze cliënten

aan de begeleiding van bedrijfsopvolging, splitsing,

vandaan komen. Als notarissen hebben we geheim-

herstructurering, toetreding en uittreding van

houdingsplicht, maar het melden van verdachte

nieuwe partners of statutenwijziging.’

zaken zijn we ook verplicht.

LangstraatOnderneemt | 51


LangstraatOnderneemt

Dit magazine is een uitgave van Balkenende Media balkenendemedia.nl

Fotografie Reclamefotostudio Image&Motion imagemotion.nl

Tekst & eindredactie

Marieke van Riel allesistekst.com Mireille Schrijft mireilleschrijft.nl

Vormgeving/DTP Schellekens Creatieve Communicatie schellekens.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

52 | LangstraatOnderneemt

Profile for Balkenende Media

[20] Langstraat Onderneemt - 1 (2020-10-01)