[07] Gewoon Waalwijk GO (2018-09-01)

Page 1

SPECIAL GO - 2018

WWW.GOWAALWIJK.NL Een speciale GO uitgave van Gewoon Waalwijk voor alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.


Beleef het hier! WWW.GOWAALWIJK.NL

Eén overzicht van alle activiteiten, evenementen en organisaties in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

gewoon waalwijk.

1800527-9 Gewoon Ww special GO adv voorin DEF.indd 1

2 |

03-08-18 14:10

Logo en huisstijl GO: Janssen.nl


Wethouder Van den Hoven

VOORWOORD ‘We hebben met GO een platform waarmee we de inwoners van de gemeente Waalwijk goed kunnen bereiken, maar ook de verenigingen en organisaties die activiteiten en evenementen mogelijk maken. Het geeft ze een middel om op een informele manier inwoners te informeren en te prikkelen om deel te nemen en iets gezonder te leven. Als portefeuillehouder van Sport & Cultuur vind ik dat een prachtig initiatief.’ Gezamenlijk platform ‘De vraag naar een dergelijk initiatief komt vanuit de buurtsporten cultuurcoaches. Zij geven aan dat er behoefte bestaat aan een toegankelijk en gezamenlijk platform voor verenigingen. Vanuit organisaties kwam daarnaast het geluid dat het lastig is om evenementen bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De gemeente biedt met GO Waalwijk een breed kader aan verenigingen en organisaties waarin zij zich kunnen voorstellen. Hierdoor worden de inwoners beter, completer en sneller op de hoogte gesteld van activiteiten.’ Wielerwedstrijd ‘Bezig zijn met bewegen is voor mij persoonlijk ook belangrijk. Ik doe aan spinning en zo ontstond het idee om met het hele gemeentebestuur aan De Langstraat Klassieker voor een goed doel mee te doen. Nooit gedacht dat het zou lukken maar het hele college is erbij en levert een bijdrage! Op de fiets of in de organisatie. Dit verbindt ook ons werk als bestuurders met GO Waalwijk. We doen iets voor het goede doel, laten ons zien als bestuurder en bovendien is het leuk en nog gezond ook.’ Gezonde levensstijl ‘Wij streven als coalitie naar een gezonde levensstijl voor onze inwoners. Deze wens ligt ook vast in het coalitieprogramma. Sport, cultuur, beweging en gezondheid: ze leveren allemaal een positieve bijdrage en verbinden mensen. Denk aan verbetering van leefbaarheid en integratie, bevordering van sociale contacten en de ontwikkeling van lichaam en geest.’ GO for it Waalwijk! ‘Ik wil graag alle betrokkenen die zich voor een vereniging of organisatie inzetten hartelijk danken. Dit magazine staat vol met bijzondere en interessante verhalen van deelnemers die al enthousiast aan de slag zijn gegaan met GO Waalwijk. Ik ben trots op deze succesvolle start met een groot aantal aanmeldingen. De website moet echter nog wel verder worden gevuld met deelnemers, dus meld je vooral aan! Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat dit platform een groot succes wordt: GO for it Waalwijk!’ Tekst: Marieke van Riel

gewoon waalwijk.

| 3


12 20

SPECIAL GO BEWEGING

Toerclub Waalwijk

6

Vandergouw Development

16

ContourdeTwern Buurtsportcoach

19

Laogong 20

4 |

SPECIAL GO SPORT Stichting Samen RKC Jeugdgolfclub Efteling

7 12

Nationale Diabetes Challenge

22

ContourdeTwern Beweegcoach senioren

27

ContourdeTwern Sport- en spelbus

34

Ryu Martial Arts & Fitness

32

Mikz Kinderopvang

39

Sportschool Ready Set Go

35

De 80 van de Langstraat

41

Volleybalvereniging Minerva

40

Stichting Dansclub de Kets

55

Rabobank De Langstraat

45

Parkpaviljoen Waalwijk

57

Volleybalclub Atak ’55

47

Steunpunt Aangepast Sporten

61

Buurtsport- & cultuurcoaches gem. Waalwijk

48

Willem van Oranje College 'Goes Brasil'

64

Turnschool Alianza

50

gewoon waalwijk.

Fitnesscentrum Below

23

Dr. Mollercollege & Walewyc-Mavo

28


Colofon

SPECIAL GO CULTUUR

SPECIAL GO - 2018 IOV DE GEMEENTE WAALWIJK

Kunstencentrum Waalwijk

9

Musical­vereniging Djemm!

21

Theater De Leest

25

Dr. Mollercollege & Walewyc-Mavo

28

Gewoon Waalwijk is een uitgave van Balkenende Media Rolf Balkenende T 06 - 53815027 info@balkenendemedia.nl

Fotografie Reclamefotostudio Image&Motion

Music’Scool 30 Muziekvereniging Sirena

37

Museum Plus Waalwijk

42

Rabobank De Langstraat

45

Tekst Mireille Kleijngeld, Marieke van Riel en Niels van den Hoven

Buurtsport- & cultuurcoaches gemeente Waalwijk

48

Kindermusicalgroep De Notenkrakers

53

Jongerencentrum De Tavenu

54

Wet Blue Waalwijk

58

Logo en huisstijl GO Janssen.nl

Liedertafel

63

Druk- en zetfouten voorbehouden.

9 31

Vormgeving/DTP Schellekens Creatieve Communicatie

SPECIAL GO GEZONDHEID Jongeren Op Gezond Gewicht

13

Sportbedrijf Waalwijk

15

Zorgplaza Waalwijk

31

Fysio Totaal

46

Gezonde sportkantine

51

gemeente Waalwijk Fysiotherapie Elegance

52

Stichting "papa, hoe vangen ze

60

vissticks uit de zee?"

gewoon waalwijk.

| 5


WILLEM VAN ORANJE COLLEGE TOERCLUB WAALWIJK delangstraatklassieker.nl

Op de fiets (voor snel en langzaam verkeer)

DE LANGSTRAAT KLASSIEKER De naam Langstraat Klassieker doet vermoeden dat het om een evenement gaat dat al jarenlang op de lokale agenda staat. Maar niets is minder waar. Op 22 september start de eerste editie van dit fietsevenement door de regio. Het was een situatie van twee zielen één gedachte. Toerclub Waalwijk wilde in 2018 een wielerkoers houden ter ere van zijn 30-jarige bestaan. Bij het Willem van Oranje College leefde het idee om het jaarlijkse fietskamp – onder leiding van docent en wielerfanaat Marinus de Bie – uit te breiden naar een extra evenement. Een gezamenlijke kennis bracht de twee zielen en die ene gedachte bij elkaar. Dus staat er nu een fietsevenement dat door het mooie landschap van de Langstraat en het Land van Heusden en Altena slingert. Op zaterdag 22 september kan gestart worden aan een tocht van 35, 65, 90 of 130 kilometer. ‘Met die verschillende afstanden is de Langstraat Klassieker voor iedereen: jong en oud, recreatieve fietsers en getrainde wielrenners’, schetst John Kriege van Toerclub Waalwijk. Door een authentiek deel van Brabant Marinus de Bie: ‘We hebben gekozen voor routes waar toerfietsers niet snel komen, zoals de Overdiepse Polder, een mooi nieuw gebied, en de dijk tussen haven Vissershang in Hank en Werkendam, aan de rand van de Biesbosch. We rijden langs de Alm, de wallen bij Heusden en de dijk langs 6 |

gewoon waalwijk.

de Maas bij Bokhoven.’ Volgens De Bie unieke stukken Midden-Brabant waar opmerkelijk genoeg nog geen fiets­evenement van dit formaat doorheen gaat. De Bie en Kriege zien dan ook de potentie van de Langstraat Klassieker en willen er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.

Fietsen voor het goede doel Aan de Langstraat Klassieker zijn twee goede doelen verbonden. De eerste is Hospice Balade in Waalwijk, een minder bekende jonge tak van stichting Prisma. Dit hospice is speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking, bepaalde vormen van dementie en/of psychiatrische problemen, die niet in een regulier hospice terecht kunnen. Het is kleinschalig (zes plekken) en biedt de cliënten en hun netwerk 24 uur per dag ondersteuning. Het tweede goede doel is Willem Goes Brasil, een project waarin het Willem van Oranje College samenwerkt met de in São João del Rei (Brazilië) gevestigde stichting Nieuwe Generatie. Het Willem en de stichting slaan de handen ineen om een sport- en speelplaats te bouwen voor kansarme kinderen in São João del Rei. Kijk op delangstraatklassieker.nl hoe je beide goede doelen kunt steunen en hoe je je kunt inschrijven voor de Langstraat Klassieker.

Tekst: Niels van den Hoven


STICHTING SAMEN RKC Akkerlaan 2 5143 ND Waalwijk T 0416 - 334356 samenrkc.nl

Elkaar versterken

STICHTING SAMEN RKC Samenwerken aan respectvol samenleven, talent­ ontwikkeling en gezond leven in regio De Langstraat, zijn de uitgangspunten van Stichting Samen RKC. ‘Het inzetten van sport als middel levert een positieve bijdrage aan ieders leven.’

integratie. ‘We zetten ons uniek verenigingsleven in om de sociale contacten bij andere bevolkingsgroepen te stimuleren. Samen met ContourdeTwern voor allochtone vrouwen een fietscursus organiseren of een sport- en spelmarkt in het Mandemakersstadion. We hebben nog ideeën genoeg.’

Coördinator Anke te Boekhorst (27) is sinds een jaar betrokken bij de stichting die zich inzet om verschillende doelgroepen binnen de Langstraat te motiveren op het gebied van sport of bewegen. ‘We zetten sport in als ver­bindende kracht om jong, oud en andere bevolkingsgroepen te stimuleren en samen te werken. We organiseren wekelijks projecten in het kader van respect & samenleven, educatie & talentontwikkeling en gezondheid & bewegen.’ Bijvoorbeeld ‘Scoren voor Gezondheid’, waar diverse basisscholen in de gemeente Waalwijk aan deelnemen. ‘Kinderen worden gestimuleerd om een gezondere levensstijl aan te nemen. Deze bewustwording proberen we te creëren door sport­ activiteiten samen met de gemeente, de GGD Hart voor Brabant, buurtcoaches en regionale sportverenigingen te organiseren. Een supermarktspeurtocht naar gezond eten en te bewerkstelligen dat er afspraken in de klas worden gemaakt naar een gezond tussendoortje bijvoorbeeld.’

Rabobank G-RKC Toernooi Op 16 september houdt de Stichting samen met RKC Waalwijk en hoofdsponsor de Rabobank voor de derde maal een toernooi voor voetballers met een beperking. ‘Aan het Rabobank G-RKC Toernooi doen zo’n 300 spelers uit het hele land mee, zowel junioren als senioren. Bij dit toernooi zijn ook spelers van RKC aanwezig. Laatst hoorde ik een speler zeggen dat hij ergens niet bij kon zijn omdat hij dan bij een G-clinic zou zijn. Dat vond ik mooi. Zij hebben het talent en het geluk om profvoetballer te worden. Die kans krijgt niet iedereen.’

Integratie Samen RKC wil ook een bijdrage leveren aan migranten­ Tekst: Mireille Kleijngeld

In 2012 startte ‘Samen RKC’. Casade, SG de Overlaat, WML Facilitair, De Twern, ISD Midden Langstraat, gemeente Waalwijk en RKC Waalwijk sloegen hun handen ineen voor een sociaal sterkere samenleving in de regio. De RKC Waalwijk Battle, Old Stars, Samen RKC Wijkgericht, Ieder1gelijk, zijn hier voorbeelden van. Voor meer informatie: samenrkc.nl

gewoon waalwijk.

| 7


ALLE KINDEREN DOEN MEE

ge ren

t. lletur-

et:

9

Van de gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk kent ook de PasWijzer. Dat is een persoonlijke pas voor mensen met weinig geld.

of al org

an /m

PASWIJZER

A

Wie schoolgaande kinderen heeft, kan via de pas een bijdrage in de onderwijskosten krijgen. Daarnaast zijn er voor kinderen tot en met 17 jaar ieder jaar Kindbonnen die ingewisseld kunnen worden voor kleren, schoenen, een kappersbezoek of een ID-kaart/paspoort. De gemeente Waalwijk heeft speciaal voor vragen op het gebied van welzijn, inkomen, jeugd of zorg de WaalWijzer ontwikkeld.

Meer weten? Dan kunt u contact op nemen met: • Gemeente Waalwijk, Team WIJZ: teamwijz@waalwijk.nl of 0416 683 456

MEEDOEN AAN SPORT EN CULTUUR: WAALWIJK HELPT!

PASWIJZER AANVRAGEN KAN VIA: WWW.WAALWIJZER.NL

SPORT EN BEWEGEN

KUNST EN CULTUUR

SP

Waalwijk werkt hier aan mee!

Laat kinderen meedoen, wij helpen daarbij.

Wa

Kinderen die sporten zijn fitter, gezonder, hebben meer vriendjes en vriendinnetjes en zijn gelukkiger. Of hun sport nu atletiek, judo, voetballen, badmintonnen, zwemmen of iets anders is, de gemeente Waalwijk wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom is er hulp voor mensen die weinig geld hebben.

Wie een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm, kan voor kinderen van 4 t/m 17 jaar oud hulp krijgen om sporten mogelijk te maken. Het geld, jaarlijks maximaal 225 euro, is bedoeld om sportattributen zoals sticks of rackets, sportkleding of de contributie voor de sportclub van te betalen. Het Jeugdsportfonds Brabant betaalt het geld voor de contributie rechtstreeks aan de vereniging. Een bijdrage van het Jeugdsportfonds Brabant maakt dit mogelijk.

Wie hier gebruik van wil maken, kan contact opnemen met: • Gemeente Waalwijk, Team WIJZ: teamwijz@waalwijk.nl of 0416 683 456 • Contour de Twern, WIJ-diensten: robvanes@contourdetwern.nl, what’s app 06 576 548 99 of 0416 760 160 • Buurtsportcoachteam Waalwijk: buurtsportcoach@waalwijk.nl

WWW.JEUGDSPORT

Kinderen lachen en genieten als ze dansen, zingen, acteren of tekenen. Ze worden er gelukkiger van, zijn gezonder en leren beter op school. De gemeente Waalwijk wil dat alle kinderen kunnen meedoen met kunst en cultuur. Daarom is er hulp voor mensen die weinig geld hebben.

jeugdcult_Noord_brabant_logo.indd 1

Wie een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm, kan maximaal 450 euro per kind (van 4 t/m 17 jaar oud) per jaar krijgen voor kunst en cultuur. Het geld gaat rechtstreeks naar de organisatie waar uw kind les krijgt. Met deze bijdrage kunnen bijvoorbeeld instrumenten of balletschoenen worden betaald. Een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Brabant maakt dit mogelijk.

Wie hier gebruik van wil maken, kan contact opnemen met: • Gemeente Waalwijk, Team WIJZ: teamwijz@waalwijk.nl of 0416 683 456 • Contour de Twern, WIJ-diensten: robvanes@contourdetwern.nl, what’s app 06 576 548 99 of 0416 760 160

WWW.JEUGDCULTUUR

16-01-14 11:18

Kinde fitter, vriend zijn g nu at badm iets a Waalw kunn hulp geld h


KUNSTENCENTRUM WAALWIJK Irenestraat 3 5141 GJ Waalwijk T 0416 - 561616 kunstencentrumwaalwijk.nl

Kunstencentrum Waalwijk (KCW)

NOOIT TE OUD OM TE BEGINNEN Wie of wat je ook bent: verlegen of timide van karakter of juist expressief en explosief, dansen, zingen of theater spelen is goed voor je. Op het Kunstencentrum kun je al deze disciplines beoefenen. Volgens Ellen Dutron is het goed voor je motoriek en houding, je concentratie én je zelfvertrouwen. Ellen Dutron (afdelingshoofd dans, theater & musical) nam in 2000 de lessen klassiek ballet en jazzdance over van Josje Brekelmans. ‘De dans & muziekschool zat destijds in de Wilhelminastraat. Ik was net afgestudeerd aan de Dansacademie in Tilburg en had een jaar een vervolg­ studie klassiek ballet ‘Cecchetti’ in Warrington (Engeland) gevolgd.’ In de jaren die volgden zijn voornamelijk de lessen klassiek en jazz uitgebreid. Later volgden modern en sinds vijf jaar wordt er ook breakdance, hiphop en dancehall gegeven. ‘Dit heeft een grote groep jongens aangetrokken en daar zijn we als Kunstencentrum heel blij mee.’ Inmiddels staat de teller op acht HBO-geschoolde dansdocenten, drie theaterdocenten en vijf musicaldocenten. Fotografie: Hans van der Ven - Tekst: Mireille Kleijngeld

Talent ‘In de afgelopen jaren is er veel veranderd. De vele dans­ programma’s op TV wakkeren bij jongeren de interesse aan. Wij spelen daarop in en hebben door het ruime aanbod binnen ons centrum een grote groei doorgemaakt. Kinderen kunnen al vanaf de leeftijd van 1,5 jaar lessen volgen en daarna zelf hun weg binnen het dansaanbod kiezen. Op deze manier verliezen we geen leerlingen meer; er is voor ieder wat wils.’ Jong of oud kan zijn of haar weg vinden binnen het KCW. ‘We bieden al dansvormen aan vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen: van ‘voetjes van de vloer’ (ouder en kinddans) tot – wat veel mensen niet weten: volwassen- en seniorendans. Voor de laatst genoemde doelgroep hebben we de cursussen Linedance en Werelddans. Onze oudste cursist is maar liefst 92 jaar! Daar zijn we heel erg trots op. En niet te vergeten alles wat daar tussen zit voor de jeugd.’

Lees verder >

gewoon waalwijk.

| 9


TALENT OF NIET, IEDEREEN KRIJGT EEN ROL Sinds een aantal jaren beschikt het KCW over twee selectiegroepen die jazz en moderne choreografieën aanleren in de leeftijdscategorie 10-14 jaar (Spot On) en 14+ (Fabulous Flow). ‘Door de optredens worden de dansers echt uitgedaagd en doen aan verschillende wedstrijden mee zoals ‘Showtime’ en ‘Shell We Dance’ waarmee we regelmatig in de prijzen zijn gevallen. Afgelopen jaar is daar een selectiegroep breakdance en hiphop bijgekomen. Jaarlijks laten de dansers hun danskunsten zien tijdens een dansvoorstelling in theater de Leest.’ MusicalClass Acht jaar geleden werd gestart met de MusicalClass voor kinderen van 8 t/m 15 jaar. ‘We zijn heel klein begonnen, maar het animo was zo groot dat we nu tachtig leerlingen hebben, verdeeld over twee groepen. Elke woensdag en vrijdag wordt aan een musicalproductie gewerkt. 10 |

gewoon waalwijk.

Leerlingen hoeven hiervoor geen auditie te doen, in tegenstelling tot andere musicalgroepen. Talent of niet, iedereen krijgt een rol in het stuk en doet er toe. We streven ernaar om alle musicalcursisten zoveel mogelijk bij te brengen in alle drie de disciplines, zang, dans en theater In de maand september kan je voor de MusicalClass een gratis proefles nemen.’ Sinds twee jaar is er ook een 16+ MusicalClass. Ook hier geldt dat er geen auditie hoeft te worden gedaan. ‘Jaarlijks sluiten we af met beide musicalgroepen met een eigenhandig geschreven musical, die we presenteren in het theater. Bij de musicalclass voor kinderen wordt de voorstelling live begeleid door een band die bestaat uit muziekcursisten.’ Breed aanbod theater Ook de theaterafdeling binnen het KCW heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid. Volgens Ellen zit het succes in het brede aanbod en de persoonlijke aandacht die de cursisten krijgen.’


Fotografie: Hans van der Ven

Fotografie: Hans van der Ven

Voor 4-6-jarigen hebben we de Theaterspeeltuin waar kinderen hun fantasie de vrije loop mogen geven. Theater kids is tot de leeftijd van 9 jaar, Theater jeugd van 9-12 jaar en Theater jongeren van 12-18 jaar. Ook hebben we een groep voor volwassentheater en senioren. Aan het eind van het seizoen sluiten we af met het Acting Out Festival (met gezellige foodtentjes, een band en leuke activiteiten) in Theater de Leest of Den Bolder. Onze docenten schrijven zelf het script. Leuk om te vermelden is dat één van onze theaterdocenten Narhea Goossens door de organisatie van LINK is uitgekozen om een theaterstuk te maken aan de hand van een script van een professionele scriptschrijver. Het LINK-traject koppelt ieder jaar een aantal theatermakers met scriptschrijvers. Zij gaan met elkaar in gesprek over ideeën en uitdagingen op het gebied van theater met jongeren en maken uiteindelijk samen een script en eindproductie.’ Tekst: Mireille Kleijngeld

Stimuleren Het KCW timmert hard aan de weg. ‘We zijn de laatste jaren enorm zichtbaar omdat we op allerlei festiviteiten binnen de gemeente Waalwijk te vinden zijn. Denk aan het Straat­ theater, het Kersthuis, Wollukstock en het Waalwijks Theater­ festival. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben we met een dansgroep de nieuwe raad welkom geheten in het Stadhuis middels een FlashMob. We willen iedereen graag stimuleren, want je bent nooit te jong of te oud om te beginnen aan dans, musical of theater. Deze vorm van kunst geeft je zo’n boost: het vormt je en laat je groeien.’ In de maand september kan iedereen gratis proeflessen dans, theater en musical komen volgen. Inschrijven hiervoor kan via e-mail: edutron@kunstencentrumwaalwijk.nl

gewoon waalwijk.

| 11


JEUGDGOLFCLUB EFTELING Veldstraat 6 5176 NB De Moer T 0416 - 288499 golfclubefteling.nl/jeugd

Golf is voor iedereen

JEUGDGOLF EFTELING GOLFPARK De tijd dat golf was voorbestemd voor de elite ligt al ver achter ons. ‘Golf is vandaag de dag voor iedereen toegankelijk’, zegt David Mathieu, golfprofessional bij het Efteling Golfpark. ‘En zeker voor de jeugd is golf een ontzettend leuke sport om te beoefenen.’ Golfen is voor kinderen en jeugdigen vaak nog een relatief onbekende sport. Om daar verandering in te brengen geeft David in samenwerking met het buurtsportcoachteam van ContourdeTwern golfles tijdens gymonderwijs op verschillende Waalwijkse Basisscholen. ‘Je zou denken: Golf in een gymzaal? Maar alle kinderen reageren erg enthousiast. De gymzaal wordt omgebouwd tot golfbaan en we gebruiken zogenaamde ‘snaggolfspullen’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grotere clubs en zachte ballen. Alle gymtoestellen, zoals de brug en matten, worden gebruikt als hindernissen. Op deze manier maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met deze prachtige sport.’ Speed Golf Volgens David en Jolanda van Leuven, die als bestuurslid jeugd en communicatie aan Efteling Golfclub is verbonden, heeft het beoefenen van de golfsport alleen maar voordelen. ‘Het spel heeft alles in zich. Je speelt buiten en het heeft een competitief element. Daarnaast is het een uitdagende sport; je kunt jezelf steeds verbeteren. Het spelletje is steeds anders. Bovendien kan iedereen het leren, ook als je een beperking hebt of in een rolstoel zit.’ Jolanda voegt 12 |

gewoon waalwijk.

hieraan toe dat kinderen les kunnen krijgen op hun eigen niveau. ‘Spelen in een team hoort ook daarbij. Regelmatig organiseren we wedstrijden en jaarlijks gaan we met alle teams naar de nieuwste attracties van de Efteling, spelen we ‘Halloween Golf’ met verlichte ballen in het donker of ‘Speed Golf’, waarbij je met slechts twee clubs mag slaan en rennend over de baan de snelste tijd moet neerzetten.’ Teamsport Momenteel heeft Efteling Golfpark 35 jeugdleden. Jolanda: ‘De jongste is 5 jaar. Spelenderwijs worden ze bekend gemaakt met het spel; in het begin nog met veel spelletjes met wedstrijdelementen. Met onze competitieteams zijn we dit jaar kampioen geworden. Heerlijk om te zien hoe enthousiast de jeugd was en samen een kamer deelden tijdens de landelijke finale.’ Het idee dat golf een dure sport is, is inmiddels achterhaald. ‘Veel jeugdleden spelen gewoon met stevige sneakers en ieder startend jeugdlid krijgt de clubs te leen. Het lidmaatschap en baangeld samen (14 lessen à 1,5 uur) is totaal e 300,- (tot 16 jaar). Ze kunnen dan onbeperkt gebruik maken van de baan. Vanzelfsprekend zijn ouders altijd welkom in het clubhuis van Golfpark De Efteling.’ Tekst: Mireille Kleijngeld


JOGG GEMEENTE WAALWIJK Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk jongerenopgezondgewicht.nl

Wat water al niet kan doen

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT Het lijkt zo eenvoudig: zorg dat de jeugd toegang heeft tot gratis kraanwater en laat ze zien dat het een gezond alternatief is om de dorst te lessen. In Waalwijk dook water de voorbije jaren veelvuldig op. ‘Dit kan ik thuis ook maken, zeiden ouders tegen ons.’ De gemeente Waalwijk wil dat haar inwoners gezonder gaan leven. Én dat de volgende generatie jongvolwassenen – nu kinderen – een gezonde generatie wordt. Van de jeugd tussen de 0 en 19 jaar in de gemeente Waalwijk kampt dertien procent met overgewicht. Dat is geen schrikbarend getal, maar wel een dat naar beneden kan. Dat wil Waalwijk niet bereiken door met het vingertje te wijzen, maar door ouders en kinderen te laten zien hoe eenvoudig het is om gezond bezig te zijn op het gebied van voeding en beweging.

Edwin zette namens de gemeente een andere manier van kijken op gezondheid om in projecten voor de Waalwijkers. Zo start naast het waterproject binnenkort ‘Groente, zet je tanden erin’, fantaseert-ie over een kookboek gemaakt door en voor Waalwijkers met gezonde en goedkope gerechten – het eerste nasigerecht ontwikkeld door de kookclub in wijkcentrum Bloemenoord is er al – en wordt bij elke school in de gemeente een gratis watertappunt aangelegd.

3.000 flesjes Zo stonden in de afgelopen drie jaar bij tal van evenementen zoals de Mini 80 van de Langstraat en de Jeugd Avond­ vierdaagse kraampjes waar gratis flesjes water werden uitgedeeld en waar kinderen konden zien hoe ze met water frisse cocktails kunnen maken. ‘Ouders en kinderen vinden het leuk om dat te ontdekken’, zegt Edwin Kleiboer van de gemeente Waalwijk, die bij het waterproject samenwerkte met BrabantWater, de Rabobank, Aquachain, Visscher Installatietechniek. ‘We willen kinderen laten zien dat water het gezondste is wat er is. En dat zo de inname van suiker via allerlei frisdranken vermindert.’

Samenwerking ‘Het gaat erom’, zegt Edwin, ‘dat mensen bewust worden van hetgeen ze in hun mond stoppen en hoe ze bewegen. Dat gaan we ze niet opleggen, maar we stellen ze de vraag: hoe voel je je? En als je dan niet lekker in je vel zit, wat is er nodig om dat te veranderen? Daarbij werkt Waalwijk samen met tal van bedrijven en instellingen. Edwin: ‘Dit moet op zo’n manier bij de Waalwijkers gaan leven dat de gemeente uiteindelijk niet meer nodig is om te hen laten zien hoe het gezonder kan.’

Tekst: Niels van den Hoven

gewoon waalwijk.

| 13


Eén overzicht van alle activiteiten, evenementen en organisaties in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

WWW.GOWAALWIJK.NL 14 |

gewoon waalwijk.

Logo en huisstijl GO: Janssen.nl


SPORTBEDRIJF WAALWIJK T 0416 - 683643 sporteninwaalwijk.nl

De faciliterende motor achter sportend Waalwijk

HET SPORTBEDRIJF Ze zijn met zo’n zestig man sterk en dankzij hun inzet kunnen de inwoners van de gemeente Waalwijk te allen tijde veilig en ontspannen hockeyen, voetballen, zwemmen en meer. Het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf is een afdeling van de gemeente Waalwijk waar tal van sportcomplexen in de gemeente onder vallen, zoals voetbalvelden, sporthallen en de zwembaden Olympia en Zidewinde. Zie het als de faciliterende motor achter sportend Waalwijk. De medewerkers beheren en exploiteren de gemeentelijke sportaccommodaties, zorgen voor het onderhoud, maar geven ook zwemlessen en ontvangen de sporters in de horeca-units. Als het Sportbedrijf besluit twee weken de taken niet uit te voeren, dan merk je dat meteen. Duurzaamheid en innovatie Maar het zijn niet alleen de praktische zaken die het Sportbedrijf aanpakt, schetst Thijs Zandwijk, manager van het Sportbedrijf. ‘Met de beleidsmedewerkers sport van de gemeente bekijken we wat clubs nodig hebben op de lange termijn. Neem Landgoed Driessen. In die wijk stijgt volgens de prognose de bevolking de komende jaren verder. De voetbalclubs RWB, S.S.C.’55 en NEO’25 gaan daarvan profiteren, maar wat betekent het voor de belasting van hun velden? Wij ontwikkelen ideeën voor de veldbezettingen voor over 20 à 30 jaar.’ Tekst: Niels van den Hoven

Bij het Sportbedrijf staan duurzaamheid en innovatie centraal. Zo startte enkele jaren terug bij S.S.C.’55 een proef met automatische beregening van de velden, via sensoren in de grond. Inmiddels is het project uitgerold naar SV Capelle en v.v. Waspik. ‘Met die sensoren kunnen we heel specifiek zien wanneer de grond wat nodig heeft. De conventionele manier van besproeien is om een haspel uit te rollen en een sportveld te voorzien van liters water in een kort tijdsbestek. Met de sensoren zien we nu wat de effecten van de beregening of regenval zijn en waar we eventueel wat moeten bijsturen’, aldus Thijs. Door de automatische beregening liggen de velden er beter bij en besparen de verenigingen. Stimuleren Zo stimuleert de gemeente vanuit haar duurzaamheids­ doelstelling clubs om bijvoorbeeld over te stappen op LED-verlichting. Een ‘groene’ maatregel die Waalwijk in een aantal van haar binnensportaccommodaties, bijvoorbeeld sporthal Zidewinde, al heeft genomen. Een aantal sport­ hallen en de zwembaden is voorzien van zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s. Thijs: ‘Zo zijn we continu bezig om de gemeentelijke sportaccommodaties te verbeteren en te verduurzamen. De gemeente wil een uithangbord en voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid.’

gewoon waalwijk.

| 15


VANDERGOUW DEVELOPMENT Laurierstraat 7 5143 ED Waalwijk T 06 - 53933717 vandergouwdevelopment.nl

16 |

gewoon waalwijk.


Frans van der Gouw

DE DIRECTIEFLUISTERAAR Een advies- en begeleidingsbureau in een tijdschrift voor cultuur en gezondheid. Is dat niet een ontzettende vreemde eend in de bijt? Nee, legt Frans van der Gouw uit. Want de adviezen en begeleiding die hij met zijn bedrijf biedt, hebben alles te maken met gezondheid. ‘Het is vaak lonely at the top’, zegt Frans over de positie waarin veel leidinggevenden van bedrijven zich bevinden. ‘Ze kunnen hun ei niet altijd kwijt. Hun balans tussen draagvlak en draaglast is regelmatig zoek. Is die balans er wel, dan leef je fijn. Stress is de oorzaak van veel ziekten en problemen. Het gaat erom dat je de negatieve stress omzet in positieve stress. Die processen begeleid ik.’ Al tijdens zijn eigen directeurschap bij sportschool Studio 1 in Waalwijk richt Frans zich via diverse studies op de psychologie en processen tussen werknemers onderling en tussen werknemers en werkgevers. De boekenkast in zijn kantoor staat vol met literatuur over psychologie en filosofie. ‘Directeuren en leidinggevenden komen naar me toe met een hulpvraag: Help me. Zo letterlijk moet je dat zien. Of: kun je even luisteren? Wat is jouw visie op deze situatie? Ik dien vanuit een neutrale en objectieve positie als een klankbord en reflectiescherm. Ik haal mensen uit hun comfortzone, of zet ze er weer terug in. Net wat nodig is. Dat kan ik doen doordat ik een frisse blik op het bedrijf heb en vooralsnog geen emotionele binding. Maar ik heb vanuit mijn ervaring als ondernemer met 18 man personeel en door mijn studies wel de inzichten in wat de

belangen van een bedrijf zijn. Vanuit de positieve psychologie help ik de manager als mens én het bedrijfsproces om doelgericht naar de toekomst te kijken.’ Vaardigheden, kennis en kunde Frans laat zien waar het spaak is gelopen bij de manager zelf, zijn afdeling, of het hele bedrijf. Alle vaardigheden, kennis en kunde zitten ín de mens evenals de mogelijkheden om die te ontwikkelen. Dus wanneer je als werkgever investeert in ‘de mens als mens’, neem je tegelijkertijd de vaardigheden, kennis en kunde mee. De mens als mens versus de mens als middel, is het credo van Van der Gouw Development, het adviesbureau van de 65-jarige Waalwijker. Frans is een oliemannetje voor diverse bedrijven. Hij is: een luisterend oor, een vertrouwenspersoon, een bemiddelaar, een vraagbaak, een adviseur, een coach. ‘Bedrijven moeten zich de vraag stellen: hoe verdelen we arbeid, tijd, mensen en middelen in een strategie om vooruit te komen, te ontwikkelen, te groeien of te veranderen? Goede communicatie speelt daarbij een cruciale rol. Frans ziet het nogal eens misgaan. ‘Met elkaar praten op een constructieve wijze is zo belangrijk.’

FRANS VAN DER GOUW BRACHT FITNESS NAAR WAALWIJK Het is 1981 en fitness is bezig aan een opmars in Nederland, overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Frans van der Gouw, verpleegkundige en op zoek naar een start als zelfstandige ondernemer ziet de potentie van een sportschool in Waalwijk. De reden is eenvoudig: begin jaren 80 is er in de wijde omtrek nog geen te vinden. ‘Tussen Gorinchem, Breda, Tilburg en Den Bosch zat nog niks’, schetst Frans. Hij richt in de Eerste Zeine, in de spoelkeuken van wat eens de Waalwijkse Melkrinrichting (WAMI) was, Studio 1 op. ‘Ik moest iedereen uitleggen wat fitness was. Fitnessen zag er in die tijd anders uit dan nu. Ik had in mijn sportschool grote apparaten waarmee je heel specifiek één bepaalde spiergroep kon trainen. Alle apparaten bij elkaar vormden een totale training.’ De sportschool van Frans is een succes, anderen zien dat en beginnen ook een fitness. Studio 1 verhuist in 1983 naar de Elzenweg. Niet alleen het sporten, ook gezondheid staan bij Frans vanaf de eerste dag hoog in het vaandel. ‘Ik had bij Studio 1 al vanaf het begin een begeleidingsteam met fysio’s, een arts, een orthopedagoog, een biochemicus en een inspanningsfysioloog. In die zin waren we onze tijd ver vooruit. In de loop der jaren hebben we ons geprofileerd als trend­ setter op het gebied van sport en gezondheid en hebben we fitness een begrip gemaakt in Waalwijk en omgeving.’ In 2005 verkoopt hij de sportschool en stort hij zich op zijn andere werk: het begeleiden en adviseren van bedrijven.

Tekst: Niels van den Hoven

gewoon waalwijk.

| 17


WAT LEVERT SPORT EN BEWEGEN OP? De maatschappelijke opbrengst van sport en bewegen kan oplopen tot €25.000 - 100.000 per persoon • die aan de beweegnorm gaat voldoen • over de rest van zijn/haar leven.

Deze opbrengsten zijn als volgt verdeeld over drie hoofdgroepen van effecten:

5-24 JAAR

Wie profiteert van deze opbrengsten? Vooral het individu zelf profiteert natuurlijk, maar de opbrengsten komen bijvoorbeeld ook terecht bij: werkgevers: minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit gemeenten: afgenomen zorgkosten (WMO), minder criminaliteit en meer sociaal kapitaal rijksoverheid: via inkomstenbelastingen van hogere arbeidsproductiviteit en de sociale effecten zorgverzekeraars: deels afgenomen zorgkosten de maatschappij: minder criminaliteit, toegenomen sociaal kapitaal, toegenomen leerprestaties en minder schooluitval Wat kan een gemeente met deze kennis? • nieuwe stakeholders zoeken • onderbouwen van (sport en beweeg)beleid • verantwoorden van investeringen in sport en bewegen • anderen overtuigen van de waarde van sport en bewegen

Als 10% van de mensen die de beweegnorm niet halen, dat wel gaan doen, kan dit voor Nederland een jaarlijkse waarde opleveren van circa € 1,35 miljard.

ARBEID

Toename arbeidsproductiviteit + € 5.000 - 30.000 Afname ziekteverzuim + € 15.000 - 30.000

GEZONDHEID

Besparing zorgkosten + € 1.000 - 4.000 Toename kwaliteit van leven + € 10.000 - 30.000 Toename levensverwachting + € 500 - 3.000 Toename blessures – € 500 - 1.000

SOCIAAL Afname criminaliteit + € 50 Sociaal kapitaal € PM Plezier € PM Schooluitval € PM Leerprestatie € PM

Voor de leeftijdsgroep 25 - 54 jaar is er in de opbrengsten weinig verschil. Zie het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’

Op www.allesoversport.nl vind je een uitgebreider artikel over ‘De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen’. En een artikel met een rekentool die laat zien wat dit in jouw gemeente kan betekenen. Vragen? Dirk Schaars dirk.schaars@kcsport.nl 06-31753720 Karin van der Maat karin.vandermaat@kcsport.nl 06-31753724

Let op! Bovenstaande bedragen zijn een indicatie. De kosten van sport en bewegen laten we hier buiten beschouwing. De bedragen gelden voor een gemiddelde Nederlander. Sport- en beweegbeleid is vaak gericht op specifieke groepen hiervoor kunnen bedragen dus hoger of lager uitvallen. PM-posten: er zijn (zeer waarschijnlijk) sociale opbrengsten maar onderzoek geeft (nog) geen eenduidig beeld hoe groot deze zijn. Toekomstige opbrengsten zijn ‘verdisconteerd’ naar 2017. Dit betekent dat hoe verder opbrengsten in de toekomst liggen (bijvoorbeeld toegenomen levensverwachting), hoe lager de waarde in 2017 is.

Horapark 4 6717 LZ Ede

18 |

gewoon waalwijk.

Postbus 643 6710 BP Ede

allesoversport.nl kenniscentrumsport.nl

T 0318 - 490 900 E info@kcsport.nl


CONTOURDETWERN Balade 1 5142 WX Waalwijk T 0416 - 333445 contourdetwern.nl

Samen je club sterker maken

BUURTSPORTCOACH Samen werken aan een vitale sportvereniging. Op zowel sportief als maatschappelijk gebied. Volgens buurt­ sportcoach Wim Smits is het mogelijk. Sportclubs hebben te kampen met uitstroom van leden en vrijwilligers. Dat zijn vaak de oudere leden binnen de club, maar ook een groep jeugd waarbij bijvoorbeeld de interesse terugloopt, kunnen het ledenaantal van een club doen dalen. Daar staat tegenover dat er steeds meer van een sportvereniging wordt gevraagd in het kader van gezondheid, sportieve opvang en welzijn. Wim Smits vindt dat hier meer winst uit te halen valt. ‘Door nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor meer doelgroepen kom je in contact met nieuwe leden. Dit biedt ook weer kansen mensen te interesseren om als vrijwilliger binnen de club actief te worden.’ Binden Wim ziet hierin ook een taak voor zichzelf weggelegd als verenigingsondersteuner en verbinder tussen ontwikkelingen in het sociale domein en de sportvereniging. ‘Er zijn verschillende manieren om jeugdigen of ouderen aan een vereniging te binden. Dat kan met aangepaste sport­ activiteiten zoals bijvoorbeeld Walking Football of het aanbieden en investeren in andere functies binnen de club. Denk aan kaderopleidingen tot scheidsrechter, trainer/ Tekst: Mireille Kleijngeld

coach, functies zoals vertrouwenspersoon of voor de accommodatie of bar. Verschillende sportverenigingen in Nederland experimenteren met projecten op dit gebied. Op deze manier behoud je je leden en de kennis binnen je vereniging. Samen maak je je club sterker.’ De gemeente Waalwijk organiseert regelmatig in samen­ werking met de buurtsportcoaches een sport- en beweegcafé. ‘We gaan in gesprek met sportverenigingen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de sport en nodigen inspirerende sprekers uit. Desgewenst organiseren we specifieke informatiebijeenkomsten of bijscholingen, workshops voor vrijwilligers, bestuurders en trainers van de club. Voor nieuwe ledenaanwas maken we ons sterk op scholen om 4- tot 16-jarigen enthousiast te maken voor sport, door een brug te slaan tussen sportdagen, gymlessen op school en de sportvereniging.’ Goed voor ontwikkeling Volgens Wim zijn vooral teamsporten heel goed voor de ontwikkeling van een kind. ‘Door samen te sporten worden waarden en normen bijgebracht en sociale vaardigheden aangeleerd. Bovendien vergroot het je netwerk. En als we dan ouderen ook nog kunnen binden aan de club dan zou dat helemaal geweldig zijn. Opa als coach en kleinzoon in het voetbalteam bijvoorbeeld. Hoe mooi is dat?’

gewoon waalwijk.

| 19


LAOGONG Europaplein 38 5142 CJ Waalwijk T 0416 - 851506 laogong.nl

De heilzame werking van een onuitspreekbare kunst

TAIJIQUAN BIJ LAOGONG Na een auto-ongeluk bleef Jan Boeren last houden van pijn in zijn nek en schouders. Hij hoorde over Taijiquan, waarmee hij de klachten wist te beteugelen. Inmiddels geeft hij al zeventien jaar les in de Chinese bewegingsleer. Taiji kent vele varianten. Jan Boeren (63) geeft in zijn school Laogong les in taijiquan (spreek uit: tai-tsjie-tsjoewan), dat vooral is gericht op rust en ontspanning, de hoofd­ thema’s in de school van Jan. ‘Taijichuan (beter bekend als Taichi) kent geen explosieve ‘vechtmomenten’’, omschrijft Jan. Het is een vloeiende aaneenschakeling van bewegingen, goed voor lichaam en geest. Blokkades opheffen Hoewel Taichi ontstond als een vorm van zelfverdediging, heeft de variant waarin Jan lesgeeft, amper raakvlakken met vechten. ‘De bewegingen van Taichi komen van Kung Fu, maar bij Taichi richt je de energie niet naar een tegenstander, maar op je eigen lijf en gezondheid.’ Met een heilzame werking tot gevolg. In het kort komt het erop neer dat door de bewegingen organen en spiergroepen worden aangesproken die via meridianen in verbinding staan met energiestromen. Blokkades in je lijf worden opgeheven, net als bij acupunctuur. ‘Om het opheffen van die blokkades draait het in de Chinese gezondheidsfilosofie’, legt Jan uit. Het klinkt zweverig, erkent de Waalwijker. ‘Mystiek is het zeker. Taichi is voor Europeanen nog altijd een bijzondere manier om met klachten om te gaan. 20 |

gewoon waalwijk.

Bij Taichi richt je je op de oorzaak van je klachten, niet op het bestrijden van symptomen, zoals nog weleens met medicijnen gebeurt.’ Proeflessen In september beginnen de proeflessen bij Laogong, de school waarmee Jan (en zijn collega’s Ron Inen en Mirjam Meeuwissen) kan bogen op heel wat beoefenaars die de afgelopen 17 jaar de positieve effecten van Taijiquan op hun gezondheid ervoeren. ‘Het geeft rust en ontspanning, dus het is heel goed voor mensen die overspannen zijn of een burn-out hebben. Maar ook fysieke klachten worden ermee verlicht’. Jan hoeft alleen maar naar zijn eigen verdwenen nek- en schouderklachten te wijzen voor het positieve effect.

Jan Boeren geeft in zijn school Laogong les in Taichi en Qigong (spreekt uit: Ki Gong). Kijk voor meer informatie over beide Chinese bewegingskunsten en informatie over (proef)lessen op laogong.nl.

Tekst: Niels van den Hoven


MUSICAL­VERENIGING DJEMM! Verdistraat 5 5144 XP Waalwijk T 0416 - 333579 djemm.nl

15 Jaar musicals met een professionele insteek

MUSICAL­VERENIGING DJEMM! Djemm! bestaat 15 jaar. Dat wordt gevierd met een vrolijke feelgood-musical. The Wedding Singer is in oktober drie dagen te zien in Theater De Leest. Toen een handvol jongeren van De Notenkrakers in 2003 op het punt stond om vanwege hun leeftijd te moeten stoppen bij de kindermusicalgroep, stapten ze met hun plan naar het bestuur. Want vertrekken bij de familiare club die De Notenkrakers is, wilden ze geen van allen. ‘Kunnen we geen nieuwe groep oprichten?’ was de vraag aan onder meer De Notenkrakers-voorzitter Toine van de Wiel. Dat kon en gebeurde. Dit jaar viert Djemm! – de musical­ vereniging voor jongeren en jong volwassenen tussen 15 en 30 jaar– haar vijftienjarig bestaan. Speciaal voor die gelegenheid brengt Djemm! op 5, 6 en 7 oktober drie keer de musical The Wedding Singer op de planken van Theater De Leest. ‘Een vrolijke feelgood-musical met veel humor’, schetst Djemm!-voorzitter Toine van de Wiel. ‘Dat vonden we wel passen bij een jubileum.’ Auditeren Net als bij De Notenkrakers (zie pagina 53) ligt de lat bij Djemm! hoog. Zo kan iedereen zich aanmelden, maar wil je bij Djemm! daadwerkelijk meedoen, moet je eerst auditie doen. ‘Meteen bij de oprichting hadden we voor ogen dat we een mooi niveau wilden nastreven. We zien dat de lat ook hoger ligt sinds de start in 2003. Dat groeit vanzelf. Fotografie: Toine van de Wiel - Tekst: Niels van den Hoven

We benaderen onze musicalproducties professioneel. Een voorbeeld daarvan is dat we altijd met een live-orkest spelen. En dat zie je niet vaak meer bij musicals. Livemuziek voegt iets toe, voor het publiek maar ook voor de spelers’, zegt Van de Wiel. De principes die gelden voor de Notenkrakers - idealiter de springplank voor de leden van Djemm! – gelden ook voor Djemm!: sociaal, gedisciplineerd en hard werken. ‘Het zorgt ervoor dat het eindresultaat, de musicals, iets extra’s heeft’, verklaart Van de Wiel. Het zorgt er tevens voor dat De Notenkrakers en Djemm! zo nu en dan talent afleveren aan landelijke beroeps­ opleidingen en professionele musicalproducties zoals Miss Saigon, Wicked, Shrek, Legally Blonde en Flashdance. Ook was Djemm! al twee keer winnaar van het prestigieuze muziekfestival in De Doelen in Rotterdam, in 2014 met Grease en in 2016 met Bad Girls. Kaarten voor The Wedding Singer zijn verkrijgbaar via Theater De Leest deleest.nl en kosten 2 19,35 inclusief ticketkosten. CJP-pashouders, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar betalen 2 15,85 inclusief ticketkosten.

gewoon waalwijk.

| 21


NATIONALE DIABETES CHALLENGE De Coubertinlaan 12 5143 AB Waalwijk nationalediabeteschallenge.nl/ ndcwaalwijk

Aan de wandel voor een gezonder leven

NATIONALE DIABETES CHALLENGE Het grote aantal van 150 wandelaars doet mee aan de Waalwijkse editie van de Nationale Diabetes Challenge. En dan te bedenken dat vorig jaar pas de eerste keer was in Waalwijk. Want zo hard is het gegroeid bij de lokale afdeling van het landelijke wandelevenement. Lilianne Kuypers startte twee jaar terug met de voorbereiding voor de editie van 2017, geïnspireerd door de Nationale Diabetes Challenges die elders in het land sinds 2015 worden gehouden. In dat jaar startte de Bas van de Goor Foundation met de challenge (de uitdaging): 16 tot 20 weken trainen in aanloop naar het einddoel, een wandelvierdaagse. Oud-top-volleyballer en diabetespatiënt Bas van de Goor wil met zijn challenge andere diabetici laten zien dat ze zelf hun ziekte in de hand kunnen houden. ‘Je kunt er zelf wat aan doen (zelfmanagement), is de insteek van Bas van de Goor’, vat Lilianne het samen. Dit jaar verrichte Van de Goor het startschot in Waalwijk. En dat deed hij niet zonder reden, weet Lilianne. ‘Met 90 deelnemers waren we vorig jaar al een van de grootste van Nederland.’ De aanwezigheid van Van de Goor onderstreepte het goede werk dat Kuypers leverde en nog altijd levert. ‘Vanuit mijn werk als praktijkverpleegkundige bij Gezondheidscentrum Olympiapark adviseer ik mensen 22 |

gewoon waalwijk.

dat ze moeten gaan bewegen. Dat is beter voor hun gezondheid. Met de challenge kunnen we het samen doen en kan ik mijn enthousiasme overdragen op de wandelaars.’ Lilianne doet het niet alleen, ze zocht de samenwerking met andere zorgprofessionals, ContourdeTwern en de gemeente Waalwijk. Inmiddels werken en lopen alle zorgprofessionals (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, diabetes- en wijkverpleegkundigen) uit de kern Waalwijk mee. Lilianne: ‘Die brede samenwerking is de kracht van dit evenement.’ Vorig jaar deden 162 lokale afdelingen mee, met een totaal van 3.000 lopers. De voornaamste doelgroep zijn mensen met diabetes. Maar, stelt Lilianne, ‘iedereen mag meelopen, want wandelen is voor iedereen goed en gezond. Bovendien houd je er veel sociale contacten aan over.’ De cijfers ondersteunen haar woorden. Verbetering van glucosewaarden, 88 procent van de deelnemers in 2017 gaf na de twintig weken aan door te wandelen na de challenge en beter op hun voeding te letten. De gemiddelde buikomvang nam af met vier centimeter, net als de gemiddelde heupomvang. Meelopen met de Nationale Diabetes Challenge Waalwijk? Kijk op nationalediabeteschallenge.nl/ndcwaalwijk of vraag je zorgprofessional. Tekst: Mireille Kleijngeld


FITNESSCENTRUM BELOW Elzenweg 33c 5144 MB Waalwijk T 0416 - 660007 belowfitness.nl

Op je eigen niveau

FITNESSCENTRUM BELOW Geen perfecte lijven of bodybuilders. Fitness­centrum Below doelt op meerdere facetten als het gaat om een gezonde levensstijl. ‘Wij zijn er juist om de van nature niet-sporter te motiveren.’ Below doet het net even anders. Eigenaar Melvin Slaats: ‘We weten allemaal dat bewegen goed voor je is. Maar hoe lastig is het om steeds weer jezelf er toe te zetten om naar de sportschool te gaan? Er is altijd wel een smoes te bedenken om niet te gaan. Bij Below gaan we met deze groep mensen aan de slag. Door de wekelijkse routine op vaste tijden, brengen we structuur aan. Het vrijblijvende wat je ziet op een gemiddelde sportschool brengt je in verleiding om een keertje over te slaan. Bij Below hebben we vaste groepen, iedere sporter met een eigen programma. Dát motiveert.’ Kleinschalig Volgens Melvin zijn er valkuilen genoeg. ‘Een veel­gehoorde is dat sporten saai is en lastig vol te houden. Door de juiste aandacht te geven op ieders niveau, creëer je een band. De kleinschaligheid bij Below (kleine groep met maximaal 12 mensen) is voor veel sporters een voordeel. Naast een op maat gemaakt fitnessprogramma hebben we groepslessen spinning, bootcamp, pilates, yoga en salsa. Allemaal in een ongedwongen, gezellige sfeer.’ Tekst: Mireille Kleijngeld

Personal training Bij personal training ligt bij Below de nadruk op pijnvrij bewegen. ‘We beginnen bij de fundering. Als de basis­ beweging goed is, mag er pas zwaarder belast worden. Het uitgangspunt is dat je lekker in je vel zit en vandaar uit gaan we kijken wat voor de sporter functioneel mogelijk is.’ Voor de liefhebbers heeft Below een VIP-pakket ontwikkeld. ‘Voor slechts e 49,50 word je twee keer in de maand intensief begeleid door een personal trainer, met een wisselend programma. Na de training even nagenieten met een kop koffie of thee.’ Volgens Melvin moet er vooral worden afgerekend met het negatief imago dat heerst rondom sportscholen of fitnesscentra. ’De tijd dat fitness was weggelegd voor de man met de biceps, hebben we achter ons gelaten. Sporten is meer dan alleen het creëren van een perfect lichaam. Voor mij is fitness vooral goed zorgen voor je lijf. Daar krijg ik heel veel energie voor terug. Dat willen we graag onze sporters ook laten ervaren. Ieder op zijn eigen niveau.’

‘Wij zijn er juist om de van nature niet-sporter te motiveren.’

gewoon waalwijk.

| 23


24 |

gewoon waalwijk.


THEATER DE LEEST Vredesplein 12 5142 RA Waalwijk T 0416 - 331751 deleest.nl

Dit jaar gaan we voor goud

TALENTONTWIKKELING Theater De Leest staat vooraan als het gaat om het ontwikkelen van jong talent. In de kleine zaal van het theater aan het Vredesplein krijgen aanstormende lokale en nationale toppers de gelegenheid zich te presenteren.

Het publiek in de kleine zaal in De Leest is vaak kritisch op het jonge talent. Dat is prima, want je ziet dus jonge stand up comedians ook op hun bek gaan. Dat moet ook, want dit is hun leerschool. Ze weten dan precies waar ze nog aan moeten werken.’

Volgens directeur Sander Knopper is de samenwerking met het Kunstencentrum bijvoorbeeld dan ook zeer waardevol. ‘De bekende Hongaars/Nederlandse choreografe Krisztina de Châtel maakte twee jaar op een rij speciaal een choreografie voor een groep jonge dansers van het Kunstencentrum. Daarnaast houden we het open podium ‘Zondag Open’ voor regionaal talent. In een informele setting met tafeltjes en stoeltjes worden verschillende acts vertoond. Het publiek kan tijdens de voorstellingen genieten van een drankje uit de bar.’

Ook klassieke muziek krijgt een podium in de kleine zaal. ‘Bij deze Kanjerconcerten krijgen jonge talentvolle conservatoriumstudenten de kans podiumervaring op te doen. Voor hen niet alleen een mooie speelplek; ze maken ieder seizoen kans op een publieksprijs: een cheque van duizend euro. Het geldbedrag wordt door onze sponsors bijeen gebracht.’

Comedy Nights Jonge cabaretiers krijgen de kans om onder begeleiding van de Eindhovense cabaretier Leon van der Zanden hun kunsten te tonen in Comedy Nights. ‘Geïnspireerd op de Toomler/Comedytrain die in café Toomler in het Hilton Hotel in Amsterdam wordt gehouden, waar grote cabaretiers zoals Theo Maasen, Marc-Marie Huijbregts, Sanne Wallis de Vries, Lebbis en Najib Amhali, Lebbis en Dolf Jansen nog steeds hun try-outs doen. Tekst: Mireille Kleijngeld

Meest gastvrije theater Vorig jaar trok De Leest een recordaantal bezoekers. ‘We mochten maar liefst 82.000 bezoekers, waarvan 48.000 theaterbezoekers, verwelkomen. Dat is een goed teken. Twee jaar geleden ontvingen we de Hart van Brabant Award, een jaarlijks toekenning aan een organisatie die zich voor de regio verdienstelijk heeft gemaakt. Naast de nominatie voor ‘Theater van het Jaar’, wonnen we vorig jaar tevens de zilveren award bij de ANWB-verkiezing van ‘Meest gastvrije theater van Nederland’. Dat is natuurlijk heel mooi, maar dit jaar gaan we voor goud!’

gewoon waalwijk.

| 25


Gratis proeflessen!

Taijiquan en Qigong Last van hoofdpijn, slaapproblemen, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, spijsverteringsproblemen, onrust of klachten die het gevolg zijn van stress of burn-out? Deze kunnen verminderen of verdwijnen met de Chinese bewegingstherapieĂŤn

Taichi en Qigong

Chinese bewegingsleer voor rust, ontspanning en gezondheid Voortaan ook Taichi en Qigonglessen op de woensdagmiddag en speciale Qigonglessen voor mensen met een bewegingsbeperking of chronische ziekte.

Lichamelijk en geestelijk in balans! Voor meer informatie en aanmelding: Jan Boeren, tel. 0416-851506 e-mail: info@laogong.nl of kijk op www.laogong.nl

26 |

gewoon waalwijk.


CONTOURDETWERN Balade 1 5142 WX Waalwijk T 0416 - 333445 contourdetwern.nl

Isolement doorbreken

BEWEEGCOACH SENIOREN Eenzaamheid is een veel gehoorde klacht onder ouderen. Volgens beweegcoach Annika Jabroer is in beweging komen en blijven het sleutelbegrip. ‘Stilzitten is geen optie. Ze moeten hun stoel uit. Door actief te zijn komen ze uit hun isolement.’ Annika is sinds begin dit jaar betrokken bij ContourdeTwern. ‘Als beweegcoach begeleid ik ouderen om meer te bewegen, hen vitaler te maken en op weg te helpen naar een gezonde beweegstijl is het zaak hen het huis uit te krijgen, actiever te maken. Hun isolement doorbreken.’ Het is voor veel ouderen een drempel om de eerste stap te zetten. ‘Ze zijn niet bekend met het beweegaanbod binnen de gemeente, of durven niet. Het is de taak van sociaal werkers, zorgprofessionals zoals thuiszorgmedewerkers, hen daarin te begeleiden. Maar ook mantelzorgers kunnen bijdragen door hen te motiveren actiever te worden.’ Projecten ContourdeTwern heeft verschillende projecten op het gebied van bewegen. Met de gemeente Waalwijk, Stichting Schakelring en Maasduinen is een project opgezet om alle zorgpartijen met elkaar te verbinden. ‘We kijken wat nodig is en bespreken wat fysiek wenselijk is. Dat kan een dagelijkse wandeling zijn met een begeleider of binnen een wandelclub, of een gerichte sportactiviteit. Tekst: Mireille Kleijngeld

Maar ook zelf een boodschap doen is al prima. We zoeken wat het beste bij hen past. Het is maatwerk.’ Erop uit Waspikse ouderen, wiens familie of mantelzorgers op vakantie waren, konden deze zomer deelnemen aan een sport- en spelmiddag in het kader van het project ‘Erop Uit’. ‘Samen bewegen op muziek, jeu de boules spelen of sjoelen. In september kunnen ouderen in Zalencentrum Zidewinde in Sprang-Capelle hun fitheid meten middels een fittest. Onder begeleiding van een coach kijken we naar uithoudingsvermogen en lenigheid en wat senioren leuk vinden en daar wordt een passende beweegactiviteit bij gezocht met als doel hen structureel meer te laten bewegen.’ ‘Het is mijn taak om de contacten te leggen. Enerzijds tussen de ouderen en de passende activiteit. Daarnaast is het noodzakelijk dat de verschillende zorginstanties en huisartsenpraktijken in overleg met de oudere de behoefte inventariseert. Dat is een cultuuromslag voor veel instanties, maar wel belangrijk. Iedere winst die je kunt behalen om ouderen actiever te krijgen, is meegenomen. Een wandelingetje maken is al een begin. Je ziet mensen dan al opbloeien.’

gewoon waalwijk.

| 27


DR. MOLLERCOLLEGE Olympiaweg 8b 5143 NA Waalwijk T 0416 - 332863 drmollercollege.nl WALEWYC-MAVO Olympiaweg 8a 5143 NA Waalwijk T 0416 - 333220 walewyc.nl

MUSICAL, THEATERTECHNIEK, KUNST, MODE, POPMUZIEK, WEBTECHNIEK & SPORT

28 |

gewoon waalwijk.


De vrijdagmiddag is populair op het Moller en de Walewyc

SPORT- EN CULTUURKLASSEN Het samengaan van het Dr. Mollercollege en de Walewyc in één pand aan de Olympiaweg zorgde niet alleen fysiek voor een boost. Ook inhoudelijk maakten de Waalwijkse scholen stappen vooruit. Bijvoorbeeld bij de wekelijkse sport- en cultuurklassen. Die workshops bieden leerlingen extra bagage en zijn populair binnen en buiten de vier muren van de scholen. Op de vrijdagmiddag, na een week hard werken en het weekend voor de deur, zijn de concentratie en motivatie niet altijd even makkelijk vast te houden. Zo ook bij middelbare scholieren, niets menselijks is hen per slot van rekening vreemd. En juist op die momenten – vrijdagmiddag 14.30 uur - houden het Dr. Mollercollege en de Walewyc hun sport- en cultuur­ klassen. Maar bij de speciale keuzevakken geen hangende en gapende schoolkinderen. In tegenstelling, schetsen directeuren Kees Maas en Nicolle Sommer. ‘De kinderen die de sport- en cultuurklassen volgen zijn enorm gedreven. Ze kijken juist uit naar de vrijdagmiddag.’ Ontdekken en ontwikkelen Het onderwijs op het Moller en de Walewyc gaat verder dan het reguliere lesgeven. In de workshops op vrijdagmiddag kunnen leerlingen kiezen uit een keur aan vakken. Musical, theatertechniek, kunst, mode, popmuziek, webtechniek. De leerlingen die gaan sporten gaan onder meer waterskiën, tennissen en naar de atletiekbaan. Met de sport- en cultuurklassen bieden Moller en Walewyc een programma dat inhoudelijk afwijkt van de reguliere lessen die elke leerling volgt. Zo komen de leerlingen via de workshops in aanraking met nieuwe sporten en vormen van kunst en cultuur, verbreden en verdiepen ze hun kennis, leren ze samenwerken en organiseren en ontdekken en ontwikkelen ze nieuwe talenten bij zichzelf. Nicolle Sommer, directeur van de Walewyc: ‘De sport- en cultuurklassen zijn laagdrempelig en vrijblijvend, je legt er snel contacten, het niveau is uitdagend en de lessen worden op verrassende locaties gegeven. Zo kun je met de sportklassen zomaar op een crickettoernooi belanden.’ Bij het Dr. Mollercollege bestaan de sport- en cultuurklassen al sinds jaar en dag. Het Walewyc sloot zich bij het Moller aan toen de twee middelbare scholen vier jaar geleden samen een nieuw pand aan de Olympiaweg betrokken. Trots Deelname aan de sport- en cultuurklassen is niet verplicht, ongeveer een derde van de scholieren van het Moller en de Walewyc volgen de workshops, waarin de lat door beide schoolinstellingen bewust een stuk hoger wordt gelegd, Tekst: Niels van den Hoven

schetst directeur Kees Maas van het Moller. ‘Je volgt de sport- en cultuurklassen niet alleen omdat je het leuk vindt. Je volgt ze omdat je het leuk vindt én geïnteresseerd bent én je iets neer wilt zetten waar je oprecht trots op kunt zijn. Dat laatste vragen we ook van de leerlingen.’ Het volgen van extra activiteiten zoals de sport- en cultuur­ klassen draagt enorm bij aan de ontwikkeling van leerlingen, concludeert de Onderwijsraad. ‘In de huidige complexe, kennisintensieve samenleving is talentontwikkeling in brede zin belangrijk. Uitgebreid onderwijs vergroot de mogelijkheden hiervoor aanzienlijk. Tevens kan met uitgebreid onderwijs ook excellentie op meerdere terreinen worden gestimuleerd, eveneens een belangrijke ambitie in de samenleving’, schrijft het adviesorgaan van de regering. Maas en Sommer merken dat de samensmelting van de leerlingen van de Walewyc (mavo) en het Moller (mavo, havo, vwo) tijdens de sport- en cultuurklassen zorgen voor een goede sfeer in het hele schoolgebouw. Sommer: ‘Leerlingen zien elkaar tijdens de workshops op een andere manier. Dat draagt bij aan een makkelijkere omgang in en buiten de school. Kinderen zitten daardoor beter in hun vel.’ Maas: ‘Hoewel het twee aparte scholen zijn mixen de leerlingen goed met elkaar. We hebben hier samen veel leerlingen rondlopen, toch heerst er een rustige sfeer.’ Goed onderwijs op 1 Moller en Walewyc betrekken in de sport- en cultuurklassen nadrukkelijk Waalwijkse organisaties zoals De Mads, het Kunstencentrum, de Rabobank en de Tavenu én verenigingen, zoals de sportclubs op het naastgelegen Olympiapark. ‘Die samenwerking tussen middelbare scholen en lokale instanties is uitzonderlijk’, spreekt directeur Maas uit ervaring. ‘Wat in Moller en Walewyc gebeurt gaat verder dan alleen de lessen. Vooropgesteld: goed onderwijs is het belangrijkste. Dat staat bij ons op nummer 1. Maar wij richten ons ook op het vormen van een gemeenschap en daar horen sport, cultuur en kunst bij. We zijn niet alleen twee scholen die lesgeven binnen de muren van de school. We zijn onderdeel van de samenleving en staan daar met het onderwijs bewust middenin.’

gewoon waalwijk.

| 29


MUSIC'SCOOL GROTESTRAAT 407 5142 CB Waalwijk T 0416 - 339108 musicscool.nl

Hobby voor het leven

MUSIC’SCOOL Metal, blues, country, pop of rock. Zingen in je eigen band. Elk muziekgenre is mogelijk binnen Music’scool. ‘Iedereen moet plezier kunnen beleven aan muziek maken.’ Persoonlijke aanpak staat bij Music’scool voorop. Net als leren spelen en zingen op je eigen tempo en niveau. Eigenaar en muzikant Ron van Beijnen vindt het belangrijk dat muziek voor iedereen toegankelijk is. Ongeacht leeftijd en of je talent hebt of niet. ‘We leren je snel de beginselen van het instrument; gitaar, bas, keyboard of drums. Toegespitst op het genre dat bij je past. Ieder jaar sluiten we af met een Eindejaarsjam. Een concert waar al onze leerlingen en docenten aan kunnen deelnemen – zonder vooraf samen te repeteren - steeds in een andere band­ bezetting. Alle leeftijden door elkaar spelen live hun favoriete nummers.’ Talenten De echte talenten stromen door naar de Rockacademie of de Herman Broodacademie. ‘Afgelopen jaar zijn er drie leerlingen naar een professionele vervolgopleiding gegaan, waaronder het Rotterdams Conservatorium. Dat is natuurlijk geweldig. Vaak lopen ze gedurende hun studie stage bij één van onze vestigingen. Er zijn ook een aantal docenten die na hun diploma als docent bij ons terugkomen.’ 30 |

gewoon waalwijk.

Samenwerking scholen Naast de verschillende vestigingen van Music’scool in Nieuwendijk, Den Bosch, Oosterhout en sinds kort ook Tilburg, is er sinds 2017 een vestiging van Music’scool geopend in Roskilde, Denemarken. ‘Samen met het Dr. Mollercollege hebben we vorig jaar een culturele uitwisseling gedaan met het Roskilde Gymnasium. Een geweldige ervaring voor leerlingen om te mogen optreden in Kopenhagen.’ Music’scool verzorgt al een aantal jaren samen met het Moller, de Walewyc en Overlaat de popklassen binnen de middelbare scholen. ‘Samen met de leerlingen formeren we bandjes. Ze repeteren onder begeleiding van onze docenten en verzorgen jaarlijks optredens in Crossroads, De Mads, tijdens de Mollerbandavond en zelfs op Wollukstock.’ Ron speelt als gitarist zelf al jaren in verschillende bands in Nederland en Europa zoals de The Mission Bluesband en Goofy and the Regulars, dat inmiddels is omgedoopt tot Ten Stories High. ‘Muziek is mijn leven en ik wil mijn enthousiasme graag uitdragen op leerlingen. Muziek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Als ik zie wat voor plezier leerlingen eraan beleven, geniet ikzelf ook. Een popklasband ‘The Difference’ van het Moller is uiteindelijk zelfstandig doorgegaan en treden in heel het land op. Dat is toch fantastisch?’ Fotografie: Ted Gijsman - Tekst: Mireille Kleijngeld


Zorgplaza Waalwijk Tuinstraat 2 5144 NT Waalwijk T 0416 - 672060 zorgplazawaalwijk.nl

Laat kinderen en ouders bewegen

KICK OFF SUPERFIT! ‘Kinderen bewegen te weinig en hun ouders zouden hen daarin moeten begeleiden.’ Dit is het uitgangspunt van het vernieuwde Superfit! Programma bij Zorgplaza. Maandag 3 september is de kick off. Het programma Superfit! draait al een aantal jaren bij Zorgplaza. Kinderfysiotherapeut Ingrid van den Berg en diëtist Inge Marcelissen: ‘Het programma was tot nu toe gericht op kinderen met overgewicht. Vandaag de dag is overgewicht en te weinig bewegen een groeiend probleem onder kinderen jonger dan 16 jaar. We willen met Superfit! niet alleen kinderen met overgewicht maar ook kinderen met een gezond gewicht samen met hun ouders begeleiden naar een gezonde levensstijl. Tenslotte zijn kinderen in deze leeftijdscategorie in grote mate afhankelijk van hun ouders. We betrekken hen door ze eens in de zes weken samen te laten sporten en handvaten te geven voor een evenwichtig voedingspatroon.’ Toenemend probleem Met Superfit! willen Ingrid en Inge kinderen op een toegankelijke manier benaderen over hun leef- en eet­ patroon. ‘Ieder op hun eigen niveau. We sporten wekelijks met hen, met de jongere kinderen aan de hand van spelletjes. Ons uiteindelijk doel is dat ze leren wat gezond eten is en dat sporten hierbij belangrijk is.’

Overgewicht is een toenemend probleem in ons land. ‘De verantwoordelijk voor wat een kind aan voeding binnenkrijgt ligt bij de ouders. De GGD verwijst ouders vaak door naar een diëtist, maar daar wordt niet altijd gehoor aangegeven. Informatie hierover en het belang van gezonde levensstijl is nog niet ingeburgerd en daar valt dus nog veel te halen.’ ‘Samen met andere partijen zoals buurtsportcoaches, scholen en sportverenigingen willen we de handen ineen slaan als het gaat om een goede lichamelijke conditie en gezondheid te behouden. Kinderen en vooral ouders moeten zich echt bewust gaan worden van de gezondheidsrisico’s die een slecht voedingspatroon en te weinig bewegen met zich mee brengt.’

De Kick off op maandag 3 september is van 16.00 - 18.00 uur. De kick off bestaat uit een uur sporten (ouder en kind) onder begeleiding van kinderfysiotherapeut Ingrid vd Berg en een voedingsworkshop, gegeven door diëtist Inge Marcelissen. De deelname aan de Superfit! kick off is gratis. Aanmelden via i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl. Voor meer info zie website zorgplazawaalwijk.nl

gewoon waalwijk.

| 31


RYU WAALWIJK Torenstraat 6 5142 ET Waalwijk T 06 - 40517146 ryuwaalwijk.nl

"JE KRIJGT HIER DE VRIJHEID OM HET MAXIMALE UIT JEZELF JE HALEN"

32 |

gewoon waalwijk.


Zijn sportwereld onder één dak

RYU MARTIAL ARTS & FITNESS De manier waarop Niels Tuhumury in aanraking kwam met vecht- en zelfverdedigingssporten is even bijzonder als aandoenlijk. Zijn ouders wilden dat de kleine Niels wat weerbaarder werd en schreven hem in bij een judovereniging. Hij was toen vijf jaar oud. Het bleek een goede zet, want kijk eens waar Niels Tuhumery nu staat. Met zijn eigen sportschool RYU Martial Arts en Fitness begeleidt hij wekelijks zo’n vierhonderd leden richting een gezonder leven. Niels - nu 36 jaar oud - is na zijn eerste stappen op de judomat in de sportwereld gebleven. Op zijn twintigste maakte hij de stap naar het Braziliaans jiujitsu en kickboksen en maakte hij internationaal carrière als MMA-sporter (mixed martial arts). De Waalwijker had een professionele loopbaan als MMAsporter voor ogen. Voor zijn droom leefde hij zelfs een jaar in Los Angeles, in de Verenigde Staten, waar hij onder begeleiding van een ervaren MMA-manager naam probeerde te maken. Het lukte niet. Niet doordat Niels niet goed genoeg was, maar doordat de Amerikaanse wet­ geving rond een werkvergunning ontzettend taai en streng is. Toch is hij alsnog prof geworden, zegt-ie. ‘Ik ben nu professioneel trainer’, zegt hij verwijzend naar zijn eigen sportschool aan de Torenstraat in Waalwijk. In het voorjaar van 2013 opende hij RYU Martial Arts, waar hij lessen aanbiedt in MMA, kickboksen, Braziliaans jiujitsu en personal training. ‘Ik miste in mijn toenmalige baan de be­weging. Bovendien heb ik jaren de hele wereld afgereisd voor mijn sportcarrière en ik wilde dat dat niet voor niets was geweest. Ik wilde die wereld die ik had gezien, en de sporten die ik had beoefend, onder één dak brengen. Met fitness erbij.’ In januari van dit jaar opende hij een nieuw gedeelte in zijn sterk groeiende sportschool. Het is een volledige fitnessruimte waar zijn leden vrij kunnen trainen met gewichten en apparaten, eventueel begeleid via een app op de mobiele telefoon. ‘In 2,5 jaar tijd heb ik mijn sportschool flink uitgebreid. Die is van een oefenruimte op de eerste verdieping gegroeid naar meerdere grote zalen, heb nu drie trainers en bied meer lessen aan’, zegt hij. Niels omschrijft zijn filosofie als volgt: ‘Ik wil dat mensen echt trainen en het maximale uit zichzelf halen. Dus niet alleen maar wat bewegen om het bewegen. Je krijgt hier de vrijheid om het maximale uit jezelf te halen.’

'Hier groeten en helpen we elkaar.' Tekst: Niels van den Hoven

Vechten? Nee, trainen en gezond leven Het judo en de sporten die daarna volgden leerden Niels wat respect is. Want hoewel de sporten vallen onder de categorie ‘vechtsporten’, zie je bij RYU Martial Arts en Fitness geen vechtjassen rondlopen. Ook bij de sportschool staat respect hoog in het vaandel. ‘Het respect voor een ander dat ik leerde via judo, geef ik hier door. Hier groeten en helpen we elkaar. Een van de belangrijkste regels in mijn sportschool is dat als er een nieuw lid bijkomt, je die helpt. Die ga je niet uittesten. Ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat de mensen die hier komen elkaar helpen en motiveren.’ Better You Dat doet de school bijvoorbeeld zelf via het project Better You, dat gericht is op een gezonde manier van leven. ‘Het is voor degene die nooit heeft gesport, maar meer met zijn gezondheid bezig wil zijn’, schetst Niels. ‘Ik wil die mensen helpen. Als hier iemand binnenkomt, wil ik dat-ie fitter en gezonder de deur uitloopt. Het gaat er niet om dat je gespierd bent tot en met, maar dat je een gezond lichaam hebt. Je traint hier op een normaal en eigen tempo. Als je vandaag een push-up kunt, dan doe je er volgende week twee. Dan heb je al een stap gezet, hè.’ Met RYU Martial Arts en Fitness wil hij niet alleen fysiek groeien, maar ook een steeds groter wordende groep mensen helpen hun doelen te bereiken. Of dat nou kinderen zijn die op Braziliaans jiujitsu willen, of de twintiger die een poging wil wagen als professioneel MMA-sporter. En Niels wil niet alleen binnen de muren van zijn sportschool helpen. Hij geeft gastlessen aan middelbare scholieren van het Willem van Oranje College, het Moller, de Walewyc en de Overlaat. Hij is betrokken bij een project voor vroegtijdige schoolverlaters en werkt samen met SamenRKC. Bovendien heeft hij nog een persoonlijke, maatschappelijke ambitie. Zich meer inzetten tegen pesten. Zelfverdediging, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen spelen daarbij volgens hem een grote rol. ‘Als ondernemer wil ik iets terug doen voor de lokale gemeenschap waar ik vandaan kom. Mensen weerbaarder maken’. Zoals hijzelf op jonge leeftijd naar judo werd gestuurd om weerbaar te worden. Zie waar hem dat nu heeft gebracht.

gewoon waalwijk.

| 33


CONTOURDETWERN Balade 1 5142 WX Waalwijk T 0416 - 333445 contourdetwern.nl

Eigen talenten ontdekken

SPORT- EN SPELBUS Knaloranje is ie. De Sport- en spelbus die de wijken af gaat in de gemeente Waalwijk. ContourdeTwern heeft er een duidelijke boodschap mee: buurtbewoners actief te krijgen, jong en oud, op allerlei gebied. In de bus is van alles te vinden: van stoepkrijt tot hoepels, ballen, goaltjes voor een pannaveldje en zelfs een klein springkussen. ‘Alle benodigdheden om samen te kunnen spelen’, vertelt sociaal werker Dulcie Koevoets. Maar de bus heeft niet alleen als doel kinderen tot spelen en meer bewegen aan te zetten. ‘Het is een middel dat meerdere doelen dient. In de wijk willen we graag de mensen en kinderen leren kennen, kijken wat er speelt en waar behoefte aan is. We ontmoeten de bewoners graag en willen jong en oud bij elkaar betrekken, om meer te laten bewegen en minder achter de computer te duiken.’ Daarnaast reiken we hen handvaten aan om bijvoorbeeld regels op te stellen voor het spelgedrag op het speelveld in de buurt. Bewoners krijgen als vrijwilliger hiervoor de verantwoordelijkheid.’

'Met de sport- en spelbus leveren we een bijdrage aan de verbondenheid in de wijken.' 34 |

gewoon waalwijk.

Sociale activiteiten Een busvrijwilliger gaat zo’n 150 keer per jaar met de spelbus op pad. ‘Kinderen en jeugd krijgen altijd iets te drinken en volwassenen kunnen rekenen op een kop koffie of thee. Verschillende wijken worden bezocht, soms op verzoek van de bewoners. Op dinsdagavond staat de bus meestal bij het Willaertpark in Zanddonk.’ De sport- en spelbus kan ook ingezet worden voor sociale activiteiten voor basisscholen of ter ondersteuning van een burenactiviteit. ‘We ondersteunen met de bus activiteiten zoals het project ‘Heroes of the CruijfCourt’. Via buurtwerk worden jongeren vanaf 12 jaar in acht weken klaargestoomd om een activiteit of toernooi in een wijk binnen de gemeente te organiseren. Ze krijgen hierbij de vrije hand. Ze moeten alles zelf organiseren; van de publiciteit tot aan de werving en de prijzen voor de finale. De bus is dan vaak een leuke aanvulling voor de jongere kinderen.’ Kracht van de wijk Dulcie: ‘Met de sport- en spelbus leveren we een bijdrage aan de verbondenheid in de wijken. We gaan daarbij uit van de kracht van de wijk; vaak weten bewoners niet van elkaar welke talenten ze bezitten. In gesprekken met elkaar worden er plannen over de wijk gemaakt en ontdekken ze elkaars talenten.’ Tekst: Mireille Kleijngeld


SPORTSCHOOL READY SET GO Berkhaag 36 5161 CC Sprang-Capelle T 0416 - 769068 ready-set-go.nl

Op een ongedwongen manier het beste uit jezelf halen

SPORTSCHOOL READY SET GO Krachttraining, cardio, spinning, dansles, bootcamp en sportmassage, bij deze sportschool vind je het allemaal. Eigenaresse Carina: ‘Ondanks de kleinschaligheid, is ons aanbod zeer divers. Daarnaast biedt het een groot voordeel: er is alle tijd voor persoonlijke aandacht.’ ‘Wij werken hier met een hecht team en een van onze speerpunten is juist het sociale samenzijn. Zo is er bewust gekozen voor fitnessapparatuur zonder een tv’tje of computer. En als ik een van mijn leden een paar weken niet zie, dan neem ik even contact op. De leden zijn trouwens ook betrokken. Ze motiveren elkaar en blijven vaak na het sporten nog even om een praatje te maken.’ Circuit en workout ‘We hebben een circuitlijn van 8 apparaten waar je kracht kunt trainen. Dit wisselen we af met een variërend programma van losse oefeningen. Zo komen kracht en conditie allebei aan bod. Wij maken hierbij gebruik van een lampje dat aangeeft wanneer je actief moet zijn en wanneer je moet rusten. Geen onhandig gedoe dus met een schema. Ook is er een workout die iedere dag wisselt. Hierdoor heb je verandering in de oefeningen en dat houdt je gemotiveerd. Die oefeningen zijn overigens wel wat intensiever dan de circuitlijn. Tekst: Marieke van Riel

Natuurlijk is een schema op maat ook mogelijk en in samenwerking met ‘Brothers in Health’ bieden we personal training en bootcamp.’ Groepslessen en sportmassage ‘Groepslessen verlenen wij in de vorm van spinning en het zogenaamde ‘Boxing@TheBeat’. En dan zijn er in het weekend nog de danslessen voor de jeugd. Daarnaast ben ik gediplomeerd sportmasseur en in het najaar begin ik met de opleiding sporttherapie. Een ideale combinatie met de sportschool aangezien ik sporters met blessures kan behandelen en begeleiden naar herstel.’ Jongeren in de sportschool ‘Dit is een sportschool die de komst van jongeren stimuleert. Ik maak ze graag bewust van de mogelijkheden maar ze moeten hier wel serieus aan de slag. Als ze meer bezig zijn met hun mobiel dan met sporten, zeg ik daar iets van. Na een paar weken zien ze dat ze iets opbouwen en blijven ze hier sporten. Dat vind ik mooi om te zien.’

'Ondanks de kleinschaligheid, is ons aanbod zeer divers.'

gewoon waalwijk.

| 35


alsmaar alsmaar alsmaar

RECHTDOOR RECHTDOOR

Lef, uithoudingsvermogen & pioniersgeest Dat kenmerkt het ontstaan van De Langstraat. Deze kunstroute

Lef, uithoudingsvermogen & Lef, & pioniersgeest pioniersgeest voert jeuithoudingsvermogen langs het Halvezolenpad. Een voormalig spoorwegtracé Dat kenmerkt het ontstaan van De Langstraat. Deze kunstroute Dat ontstaan De Langstraat. Deze kunstroute doorkenmerkt Heusden,het Waalwijk en van Geertruidenberg. voert je langs het Halvezolenpad. Een voormalig spoorwegtracé voert je langs het Halvezolenpad. Een voormalig spoorwegtracé door Heusden, Waalwijk en Geertruidenberg. door Heusden, Waalwijk en Geertruidenberg.

Spring op de fiets en ontdek de verhalen

Over de rijke historie van schoen en leder. Over het ontstaan van

Spring op en ontdek de Spring opende dehetfiets fiets ontdek de verhalen verhalen het landschap belangen van de Halvezolenspoorlijn.

Over de rijke historie van schoen en leder. Over het ontstaan van Over rijke met historie van schoen en leder. Over het ontstaan van Maakde kennis de trots en creativiteit van de regio. het landschap en het belang van de Halvezolenspoorlijn. het landschap en het belang van de Halvezolenspoorlijn. Maak kennis met de trots en creativiteit van de regio. Maak kennis met de trots en creativiteit van de regio. Download de route in de app brabant vertelt of kijk voor meer informatie op www.halvezolenroute.nl Download de route in de app brabant vertelt of kijk Download de route in de app brabant vertelt of kijk voor meer informatie op www.halvezolenroute.nl voor meer informatie op www.halvezolenroute.nl

H A LV E ZOLE N ROU TE Met behulp van de app brabant vertelt ontdek je de verhalen langs de twintig kilometer lange Halvezolenroute. Dit fietspad gaat over de voormalige spoorlijn via Drunen, Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik, en eindigt in Raamsdonk. In woorden – een verhaal of een gedicht –, geluiden en animaties is het verleden op negentien punten in de app te beleven. De schoonheid van het landschap, het lef en de pioniersgeest waarmee de eerste ontginningen zijn neergezet, het uithoudingsvermogen, de periode van armoede, de agrariërs die leer gingen looien omdat op de zandgronden weinig wilde groeien. De industriële revolutie die zorgde voor de aanleg van de spoorlijn die de rest van de wereld dichterbij bracht. De trots, de creativiteit en de veerkracht om elke crisis in de lederindustrie te overwinnen. Download de Halvezolenroute in de app Brabant Vertelt en ga op pad! 36 |

gewoon waalwijk.


MUZIEKVERENIGING SIRENA Hof van Polanen 10 5165 EE Waspik T 06 - 51505861 fanfaresirena.nl

Bij muziekvereniging Sirena is iedereen welkom, of je nu wel of geen noten kunt lezen

MUZIEKVERENIGING SIRENA ‘De vereniging bestaat uit drie onderdelen, waardoor we aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Ooit zijn we begonnen als fanfare in 1906. In 1959 kwam daar het tamboerkorps, de huidige slagwerkgroep, bij. Tot slot hebben we 6 jaar geleden sambaband Batucada Arenis opgericht.’ Patricia maakt al van kinds af aan muziek bij Sirena. Nu vervult zij daarnaast de rol van secretaris. ‘Wil je aan de slag met een instrument? Sluit je dan aan bij de fanfare of slagwerkgroep, afhankelijk van je voorkeur. Wanneer je nog geen noten kunt lezen, word je door ons intern opgeleid door een van onze instructeurs. Is noten lezen niet je ding en wil je meteen muziek maken? Sluit je dan aan bij de sambaband. Daar kun je direct meedoen.’ Sambaband ‘De Sambaband was meteen een groot succes en groeide al binnen een jaar uit tot 20 leden! Met de oprichting van de band zijn we echt meegegaan met de tijd. In de huidige maatschappij wil men toch vaak snel resultaat en je hoeft hiervoor niet eerst noten te leren lezen. Vorig jaar hebben we in Sprang-Capelle een succesvol festival georganiseerd, samen met de Oranjevereniging. We hebben verschillende sambabands uitgenodigd en er een sambafestival van gemaakt. Dit gaan we zeker een keer herhalen!’ Tekst: Marieke van Riel

Muziek hoort erbij ‘Bij bepaalde dagen, zoals de Nationale Dodenherdenking of Koningsdag, hoort gewoon de fanfare. Net als bij de intocht van Sinterklaas en de vierdaagse. Helaas heeft de fanfare last van een ouderwets imago, maar wij veranderen ons repertoire regelmatig. De laatste tijd hebben we bewust gewerkt aan vernieuwing van de uitstraling. Zo hebben we zojuist onze naam veranderd van ‘fanfare en tamboerkorps’ in ‘muziekvereniging’. Daarnaast zijn ook onze uniformen vernieuwd.’ Vereniging ‘Zowel uniform als instrument worden door de vereniging verzorgd. Gelukkig kunnen we het lidmaatschapsgeld vrij laag houden. Dit alles is mogelijk omdat we al jaren met het ophalen van oud papier inkomsten ontvangen en we een aantal sponsors hebben. Dat is geweldig en de vereniging zou het zonder een stuk lastiger hebben. De Rabobank heeft ons onlangs uitgeroepen tot ‘cultuur­ vereniging Waalwijk 2018’. Een mooie erkenning voor onze gezellige muziekvereniging!’

gewoon waalwijk.

| 37


MIKZ KINDEROPVANG Postbus 200 5140 AE Waalwijk T 0416 - 369660 info@mikz.nl mikz.nl

"SAMENWERKEN, GASTVRIJ, CREATIEF EN EEN TIKKELTJE EIGENWIJS" 38 |

gewoon waalwijk.


We geven de creativiteit terug aan de kinderen

MIKZ KINDEROPVANG ‘Samenwerken, gastvrij, creatief en een tikkeltje eigenwijs’ lezen we op de website van Mikz. Naast deze kernwaarden doen ze nog een extra duit in het zakje naar de toekomst toe. ‘Als opvoeders en pedagogen willen we kinderen begeleiden om zich voor te bereiden op de toekomst. Bij Mikz staat het kind centraal en mag het zichzelf optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving.’ Communicatiemedewerker Jeanette van Oijen en manager kinderopvang Ellen Mackenzie staan volledig achter de weg die ze sinds vorig jaar zijn ingeslagen. Jeanette: ‘We bestaan dit jaar tien jaar en zijn al sinds 2008 bezig met de pedagogische visie om kinderen zélf te laten ontdekken en ons af te vragen wát houdt kinderen bezig in plaats van hóe houden we hen bezig. Door de fusie en de crisisjaren die volgden, kwam dit op een lager pitje te staan. Vorig jaar hebben we grote stappen gemaakt en onze uitgangspunten laten uitwerken in een visieplan ‘De drie pedagogen’. Momenteel worden medewerkers getraind door trainings­ bureau HetKan! om deze visie in de praktijk toe te passen.’ Eigen talent De visie is geïnspireerd op Reggio Emilia, een pedagogische benadering ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia, waarbij ervan uit wordt gegaan dat ieder kind competent geboren wordt. Een kind heeft zelf alles in huis en heeft ‘drie pedagogen’ nodig om zich te kunnen ontwikkelen: het kind, de volwassene en de omgeving (ruimte). Kinderen kunnen elkaar prikkelen en van elkaar leren. Het zijn ontdekkers, van nature nieuwsgierig en stellen zichzelf vragen. Mooi om te zien wat er gebeurt tijdens het spel met elkaar. De volwassenen zijn ook van invloed op het kind. Wij hebben het vermogen te observeren en de kennis, maar we hoeven hen niet voor te kauwen hoe ze iets moeten doen. Er wordt al zoveel voor hen bedacht. Ontwikkelaars van speelgoed en ontwikkelingsmateriaal bedenken van alles om kinderen te laten spelen en leren. Onze visie is om de creativiteit terug te geven aan de kinderen. Spelen met oude materialen, losgekoppeld van hun oorspronkelijke functie. Knopen om mee te tellen of om de kleuren te leren kennen. We laten kinderen zelf ervaren dat ze met stenen bordjes de tafel kunnen dekken en ontdekken dat het kapot kan en plastic niet. Zelf hun brood of fruit laten snijden en knoeien mag. Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingslijn van de kinderen als pedagogen in de gaten.’ Verwondering Volgens Jeanette en Ellen zie je trotse en enthousiaste kinderen. ‘Zelf aan de slag gaan en eigen keuzes mogen maken geeft hen vertrouwen. Wij geloven in jou en hebben respect voor je. Tekst: Mireille Kleijngeld

Het is een andere manier van kijken en doen. De vraag is: waar ligt de behoefte, wat houdt hen bezig? Je ziet de verwondering terug bij het kind.’ Als voorbeeld haalt Ellen ‘de paddenstoel’ aan. ‘Kinderen gaan een paddenstoel bekijken in het bos, raken hem aan, bestuderen hem van top tot teen. Dan mogen ze er zelf een ‘maken’. Je ziet dan heel veel verschillende versies. Het ene kind maakt een dansje, de andere knutselt of tekent iets. Maar ook een paar strepen op papier verbeelden de paddenstoel. Het komt erop neer dat het proces ernaar toe belangrijker is dan het eindproduct. Twee strepen op papier krijgen opeens meer betekenis.’ Inspirerende binnen- en buitenruimte Het kind moet worden geprikkeld door zijn omgeving. Jeanette: ‘De ruimte waar kinderen zich begeven moet hen inspireren tot spelen. Bij Mikz proberen we letterlijk en figuurlijk deze ruimte aan te bieden voor hun ontwikkeling. Een aantal speelplaatsen zijn dit jaar opnieuw ingericht zodat ze worden uitgedaagd en geprikkeld. We willen toe naar nog meer natuurlijke materialen, waarbij veiligheid altijd voorop staat. Ook zijn we bezig om de binnenruimten stapsgewijs aan te pakken.’ Door de training van de drie pedagogen, zien we het enthousiasme en een bewust­ wording bij de medewerkers. Zo van: oh, het kan zo!. Medewerkers worden getraind in het bewust naar het kind kijken, wat past bij het kind en hoe daarop in te spelen. Ieder kind spreekt zijn eigen taal. Als pedagogen volgen we de kinderen en zo nodig laten we los dat de ontwikkeling van het kind via bepaalde stappen moet verlopen. Wij reiken hen de mogelijkheden aan en het kind reageert hierop op zijn eigen wijze. Het vertrouwen dat het kind krijgt doordat hij/zij het op een eigen manier mag doen is heel waardevol voor een positieve ontwikkeling.’

Mikz is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat het financiële resultaat gebruikt wordt om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Mikz biedt opvang aan op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse en tussenschoolse opvang en bij gastouders. Inmiddels heeft Mikz 35 vestigingen binnen de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand.

gewoon waalwijk.

| 39


VOLLEYBALVERENIGING MINERVA Lissabonring 9 5152 NV Drunen T 0416 - 372619 vvminerva.nl

De jeugd is heel belangrijk. Ik wil ze laten ervaren hoe mooi volleybal is !

VOLLEYBALVERENIGING MINERVA Vanaf zijn 18e levensjaar is Ed Baten al volleybaltrainer. ‘De kennisoverdracht aan de jeugd zie ik als een persoonlijke missie. De jeugd is belangrijk voor de toekomst van de vereniging en wij vinden dat kinderen recht hebben op kennismaking met volleybal. Het is een wat moeilijkere sport; je moet sowieso al 3 handelingen onder de knie hebben om een beetje leuk mee te kunnen spelen. Daar is een goede begeleiding voor nodig.’ Trainers ‘Samen met een aantal andere ervaren trainers hebben we gekeken naar waar in de regio nog geen volleybal voor kinderen werd aangeboden. In Waalwijk bleek een gebrek aan mogelijkheden en daar wilden wij onze rol in spelen. Dat hebben wij toen opgepakt binnen de Volleybal­ vereniging Minerva. De trainers zijn enorm gemotiveerd en we willen graag onze kennis overdragen op de jeugd. Momenteel zijn er bij Minerva 25 gediplomeerde trainers en wij leiden ook trainers zelf op. Vorig jaar waren dat er maar liefst 41! We werden afgelopen seizoen met 6 teams kampioen. Dat zegt wat over het niveau en de gedrevenheid binnen de club.’ 40 |

gewoon waalwijk.

De jeugd ‘Vanaf groep 5 kun je kennis maken met volleybal. Je mag 3 proeflessen meedoen en dat kan op 4 verschillende locaties: Waalwijk, Drunen, Vlijmen en Den Bosch/de Maaspoort. We bezoeken ook basisscholen om clinics te geven. Dit doen we dan drie keer achter elkaar. Mocht blijken dat er een groepje kinderen echt geïnteresseerd is, dan gaan we daar na schooltijd mee verder. Meer informatie is te vinden op onze website vvminerva.nl’ Volleybalvereniging Minerva ‘Er zijn momenteel 240 actieve sporters aangesloten bij Minerva. Natuurlijk kan dit naast de trainers alleen bestaan door de enthousiaste inzet van de coaches en ouders. Wij vinden het contact met deze vrijwilligers heel belangrijk. Samen organiseren wij vele activiteiten zoals een barbecue, een jeugdkamp, een demonstratiewedstrijd of het zwemmen in combinatie met beachvolleybal bij zwembad ’t Run in Drunen. Dit soort activiteiten zijn belangrijk voor de onderlinge sfeer. Een goed bestuur dat aandacht heeft voor de kwaliteit van het spel en de mens erachter, maken het plaatje compleet.’ Fotografie: Minerva - Tekst: Marieke van Riel


DE 80 VAN DE LANGSTRAAT Postbus 472 5140 AL Waalwijk info@de80.nl 80vandelangstraat.nl

De Mini, De MiDi en de gewone 80 van de Langstraat. Want wandelen is gezond !

DE 80 VAN DE LANGSTRAAT In het tweede weekend van september is de 38ste editie van De 80 van de Langstraat. Hét evenement en dé wandeltocht in de Langstraat. Is tachtig kilometer te lang? Niet als je goed voorbereid van start gaat. En wie zich goed voorbereidt, pakt tal van gezondheidsvoordelen mee. Want dat wandelen gezond is, daar is de wetenschap het over eens. Elke dag een half uur zorgt voor tal van fysieke en mentale verbeteringen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die minstens 2,5 uur per week wandelen gezondere hart- en bloedvaten hebben. Lopen voorkomt diabetes en helpt bij het afvallen en het op peil houden van je gewicht, zagen wetenschappers van de Universiteit van Michigan. Niet dat de kilo’s er af vliegen, maar op de lange termijn merk je zeker resultaat. Bovendien verstevigt wandelen de spieren, met name in je onderlichaam, dat er strakker uit komt te zien. Dat zou niet de belangrijkste reden moeten zijn, maar je pikt het als regelmatige wandelaar toch maar mooi mee. Dus ga aan de wandel Wie bovenstaande in acht neemt en elke week 2,5 uur bij Tekst: Niels van den Hoven

elkaar wandelt, is half september klaar voor De 80 van de Langstraat. Dit jaar is het evenement op 8 en 9 september. De organisatie bedacht voor dit jaar een nieuw onderdeel: De MiDi 80, een 30-kilometertocht voor jongeren van 12 tot 18 jaar. ‘De gemiddelde leeftijd onder deelnemers van de ‘echte’ 80 is 45 jaar. Jongeren lopen amper mee. In 2017 waren dat er 60 à 70 op een deelnemersveld van 3000. We willen ook die groep bereiken’, zegt voorzitter Niels van der Pluijm. De MiDi 80 start op zondag om 7.00 uur in Waspik en volgt dan de route die De 80 nog aflegt.’ Zo finish je op zondagmiddag tussen de andere lopers in het feestgedruis in het Waalwijkse centrum. En dat is wellicht een van de hoogtepunten van het loopevenement. Voor kinderen tot 13 jaar is er al een aantal jaren De Mini 80, met dit jaar een tocht van vijf kilometer. ‘Daarbij gaan we dit keer nog meer inzetten op gezondheid, naast het plezier op en langs de route’, zegt Van der Pluim. ‘Bijvoorbeeld met gezonder eten (groente en fruit) en drinken (water).’ Meer weten over De 80 van de Langstraat: 80vandelangstraat.nl.

gewoon waalwijk.

| 41


MUSEUM PLUS WAALWIJK museumplus@waalwijk.nl museumpluswaalwijk.nl

42 |

gewoon waalwijk.

Sfeerimpressie: Tinker Imagineers


De kracht van het schoenenmuseum komt voort uit ons DNA; het is iets eigens.

MUSEUM PLUS WAALWIJK Het schoenenmuseum begon zijn bestaan in 1954 als Oudheidkundig Museum voor de Schoen- en Lederindustrie. De opening van het nieuwe museum in het voormalige gemeentehuis staat gepland voor februari 2021. Wethouder John van den Hoven: ‘De schoenenindustrie is van oudsher aanwezig in de Langstraat. Dit zie je straks terug in de verhalen van het museum. Er is een hele mooie verbinding tussen ons eigen DNA en het schoenenmuseum.’ ‘De bedoeling is dat dit museum een sterke impuls gaat geven aan de centrumbeleving en de centrum economie’, vertelt John. ‘De gemeente en de ondernemers streven naar meer levendigheid. Binnen het concept dat er nu ligt, is duidelijk dat er veel meer interactie en samenwerking gaat plaatsvinden. Er komt een breed scala aan invullingen waarbij vooral het samenspel met de inwoners van belang is. Het idee is om een familiemuseum tot stand brengen waar voor iedereen wat te beleven valt.’ Familiemuseum Stan Boshouwers van Tinker Imagineers, bureau voor creatieve consultancy en belevingscommunicatie, heeft het concept ontworpen. ‘Met de term ‘familiemuseum’ bedoelen we een museum dat zich richt op heel veel smaken en niveaus. Je kunt er als schoenenexpert terecht maar ook met een vrienden- of vriendinnenclub of voor een dagje uit met het gezin. De een geeft de voorkeur aan een beetje winkelen, de ander wil cultuur en kinderen willen vooral spelen. Met dit museum wordt Waalwijk een plek die al deze verschillende zaken biedt. En vergeet niet dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon ‘iets’ met schoenen hebben.’ Museum Plus ‘De naam Museum Plus is een conceptnaam. Het schoenenmuseum is een prachtige culturele bestemming maar moet ook economisch het centrum gaan versterken. Vandaar de plus-functie. De wethouder vervolgt: ‘Wat je nu al ziet, is dat bedrijven die verbonden zijn met de schoenenindustrie ook enthousiast worden. Het zou geweldig zijn als een aantal van deze bedrijven zich rondom het museum gaan vestigen, of in een van de toekomstige ateliers in het museum. Dan kun je als museumbezoeker bijvoorbeeld ook daar een kijkje achter de schermen nemen.’ Werkgroepen Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen opgericht. Stan legt uit: ‘We zijn nu nog bezig met de globale verhaal­ lijnen. Om die in kaart te kunnen brengen, hebben we allerlei sessies met betrokkenen. Dat levert enorm veel informatie op. Tijdens zo’n sessie praten de deelnemers veel Tekst: Marieke van Riel

met elkaar en worden er natuurlijk ook herinneringen opgehaald. Dat is heel mooi om te zien. Er zijn overigens werkgroepen met verschillende thema’s, zoals ambacht, business of gastvrijheid. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: museumpluswaalwijk.nl. Inwoners en verenigingen ‘Deelnemers zijn trouwens vrij om te wisselen tussen de verschillende werkgroepen, of om zich bij meerdere groepen aan te sluiten’, vult John aan. ‘Ook tijdens de verbouwing lopen deze sessies gewoon door. Wij zijn iedereen die zijn steentje bijdraagt enorm dankbaar, we hebben de inwoners hiervoor keihard nodig. Het lukt alleen als zij meedoen. Wij maken daarnaast dankbaar gebruik van de expertise van de verschillende verenigingen in Waalwijk zoals de Heemkundekring, de Schoenen- en Ledersociëteit De Langstraat (SeLL) en de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder en Schoenen Museum. Het is duidelijk dat alle betrokkenen enorm trots zijn op deze historie van De Langstraat.’ Locatie ‘Het hele gebouw en plein heeft al zoveel in zich, dat het een geschenk is. Het leent zich perfect voor een museum.’ Stan voegt toe: ‘We hebben inderdaad veel geluk met het gebouw. Met een paar aanpassingen maken we er een heel royaal museum van. We kunnen straks met verschuifbare mobiele wanden ruimtes wisselend inzetten. In het nieuwe schoenenmuseum willen we vooral gebruikmaken van kleur en vrolijkheid. Schoenen zijn toch ook een feestproduct?’ Geweldige kans De wethouder: ‘Ik voel mij persoonlijk bevoorrecht dat ik deel mag uitmaken van dit project. Als ik zie welke mensen er allemaal aan tafel zitten die mee willen werken, vind ik het één groot feest. We hebben een geweldige kans om Waalwijk op een goede manier op de kaart te zetten. Het is een groot maar ook bijzonder mooi project. Ik spreek dan ook liever niet over een uitdaging, maar over een eer om mee te mogen werken aan de totstandkoming van het nieuwe schoenenmuseum.’

gewoon waalwijk.

| 43


44 |

gewoon waalwijk.


RABOBANK DE LANGSTRAAT Taxandriaweg 8 5141 PA Waalwijk T 0416 - 669100 rabobank.nl/delangstraat

Rabobank, de bank die ook haar kennis en netwerk deelt

EEN GEZONDERE LANGSTRAAT Rabobank de Langstraat steunt sportend-, bewegend en cultureel de Langstraat niet alleen op de manier die we kennen van een bank (financieel), maar ook steeds vaker met haar kennis en netwerk. En daardoor kunnen mooie regio brede projecten ontstaan. Bij zo’n beetje alle clubs en verenigingen (sport en cultuur) in de Langstraat is Rabobank de huisbank en maakt ze het mogelijk dat clubs kunnen investeren in hun accommodatie of leden. Maar de Rabobank speelt niet alleen de klassieke rol van geldverstrekker. Vanuit de coöperatieve gedachte – Rabobank heeft leden – vervult de bank ook haar maatschappelijke rol via het delen van de kennis en haar connecties. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Als een sportvereniging haar complex wil verduurzamen, kunnen wij ze in contact brengen met de juiste instanties, zoals onze partner NOC*NSF’, zegt Timon Klerx, adviseur marketing en communicatie bij Rabobank de Langstraat. Rabobank probeert ook verbindingen te leggen. Dankzij de mondiale activiteiten die de financiële instelling ontplooit, zijn de lijntjes met diverse partners kort. Timon: ‘Theaterkoor Phonè wil zijn project de Passie van de Langstraat uitbreiden tot een evenement voor de hele Langstraat. Tekst: Niels van den Hoven

Het bestuur klopten bij ons aan voor advies, wij brengen Phonè vervolgens in contact met andere verenigingen die hun project kunnen ondersteunen.’ Zonder leden geen bestaansrecht Timon: ‘Onze 16.000 leden in de Langstraat vormen ons bestaansrecht. Zonder hen geen Rabo. Wij willen vanuit onze maatschappelijke visie iets terug doen voor hen. Wij willen het welzijn en de welvaart in de Langstraat verbeteren en zo het gebied sterker maken.’ Dat gebeurt bijvoorbeeld via de jaarlijks terugkerende Rabobank Clubkas Campagne en het Rabobank Stimuleringsfonds. Die gedachte van een gezondere Langstraat sluit naadloos aan bij het project Go, van de gemeente Waalwijk. De gemeente wil die verbetering onder meer bereiken via een goede gezondheid van haar inwoners. Een van de projecten die de gemeente opstartte, richtte zich op al het goede dat een glas kraanwater een mens kan bieden. Rabobank is aangesloten bij het project, financieel maar ook via menskracht. Timon: ‘Doordat mijn collega’s en ik op veel plekken komen, kunnen we instanties, verenigingen en instellingen wijzen op zo’n project. Ons idee is om op alle scholen in de gemeente een watertappunt te realiseren waar kinderen en jongeren gratis hun flesje kunnen vullen. Dat doen we via een financiële bijdrage, maar ook door het project onder de aandacht te brengen.’

gewoon waalwijk.

| 45


FYSIO TOTAAL Mozartlaan 3 5144 XW Waalwijk Coubertinlaan 10D 5143 AB Waalwijk T 0416 - 336537 fysiototaalwaalwijk.nl

Gezondheidsboost

FYSIO TOTAAL Meer bewegen en een gezonde levensstijl. Volgens fysiotherapeut Rob Vermeulen moet dat lukken met de juiste instelling. ‘Sporten onder begeleiding is een goed voorbeeld om mensen te motiveren het vol te houden.’

‘Is er een bepaald probleem of wil je gewoon fitter worden? Per persoon wordt een trainingstraject voorgesteld waarin in tien weken gewerkt wordt. Daarna volgt een evaluatie om te kijken of de doelen behaald zijn.’

Bij Fysio Totaal (locatie Gezondheidscentrum Olympia) is het sinds een jaar mogelijk om in de sport- en oefenzaal trainingen te volgen. ‘Niet alleen de individuele beweeg­ programma’s, maar klanten kunnen ook medische trainingen volgen. Denk hierbij aan mensen die herstellen van kanker, diabetes- of COPD patiënten, of mensen met geheugen­ problemen of dementie. Daarbij worden ze begeleid door een fysiotherapeut. Maar ook zonder verwijzing is het mogelijk om trainingen onder toeziend oog van een trainer te volgen zonder medische indicatie.’

Oerfit In de praktijk merkt Rob dat fysiotherapie alleen vaak niet toereikend is bij een bepaalde hulpvraag. ‘Blessures hebben een oorzaak. Dat kan een verkeerde houding zijn of veroorzaakt door stress. Soms liggen er andere oorzaken aan ten grondslag bijvoorbeeld een slecht eetpatroon. Momenteel zijn we druk bezig om de aanpak van behandelen breder te maken. Een van de projecten die we eind van dit jaar willen gaan introduceren is ‘Oerfit’. Een programma waarin we klanten mentaal en fysiek begeleiden naar een gezonde levensstijl op het gebied van voeding, sport, mindset en ijstraining. We geven onder andere richtlijnen over voeding: waarom kun je het beste deze voedingsmiddelen eten en waarom andere producten beter niet. Waar krijg je energie van? Het oerprincipe hierbij is dat we ook gebruik maken van een ijsbad, laten ze trainen met boomstammetjes en er zal ook in de buitenlucht getraind worden. We hopen hiermee een juiste mindset te creëren. Want met de juiste instelling wordt gezond eten, bewegen en leven ineens veel gewoner.’

Persoonlijk Rob benadrukt het voordeel van sporten onder begeleiding: ‘Vaak is een sportschool een te grote drempel voor een bepaalde groep mensen en de begeleiding is vaak slecht. De kleinschaligheid die wij bieden – er wordt getraind in kleine groepjes van maximaal acht mensen – is specifiek gericht op de persoonlijke conditie, behoefte en spierkracht van de mensen. Daarnaast worden eventuele blessures verholpen.’ Na de ruime intake wordt gekeken naar het persoonlijke doel. 46 |

gewoon waalwijk.

Tekst: Mireille Kleijngeld


VOLLEYBALCLUB ATAK ’55 Watersnip 57 5165 KN Waspik T 0416 - 316805 atak55.nl

Bij Atak wordt professionaliteit gekoppeld aan dorpse gezelligheid

VOLLEYBALCLUB ATAK ’55 Atak is in 1955 opgericht door een aantal vrienden uit Waspik. Inmiddels heeft de club 240 leden en het gezellige, dorpse karakter is altijd gebleven. Mark van Gulik is sinds 3 jaar voorzitter. ‘Wij zijn van mening dat als je iets doet, je het ook goed moet doen. We zijn misschien een tikkeltje eigenwijs. De lat ligt hoog. We willen continu verbeteren met als doel een positieve ontwikkeling van zowel Atak als de volleybalsport.’ Goed geregeld ‘Bij Atak willen we onderscheidend zijn. Zo worden de wedstrijden door de hele club uit of thuis gespeeld. Hierdoor zien alle teams elkaar dus om de week. Dat zorgt voor een natuurlijke binding met de club. Typerend is ook dat de gehele club dezelfde kleding draagt. Dit wordt volledig gesponsord. Hierdoor ziet het er heel verzorgd uit als iedereen in hetzelfde tenue het veld op komt. Tevens pakken wij de inzet van vrijwilligers anders aan. Bij Atak is het de gewoonte dat je van jongs af aan meehelpt. Van posters ontwerpen tot het trainen van de jeugd. Hierdoor hoeven wij maar beperkt een beroep te doen op ouders.’ Regiofunctie ‘In de omliggende dorpen zijn de afgelopen jaren volleybalclubs verdwenen. Hierdoor heeft onze club een regiofunctie Tekst: Marieke van Riel

gekregen. Onze leden komen uit Waspik, Sprang-Capelle, Waalwijk en andere omliggende dorpen. Atak gelooft in samenwerkingsverbanden! We werken actief samen met de buurtsportcoaches en collega volleybalverenigingen in de regio, geven clinics op scholen in de gemeente Waalwijk en werken samen met Volleybalschool Midden Brabant. Alles om Atak en de volleybalsport te promoten.’ Waspik Beach ‘De populariteit van beachvolleybal stijgt. Wij zien dit duidelijk wanneer we jaarlijks het Dorpsplein in Waspik omtoveren tot beachvolleybalstrand. Dit is een geweldig evenement! Vandaar dat wij samen met de gemeente zijn gaan kijken naar mogelijkheden. Sinds kort hebben wij de beschikking over drie permanente beachvolleybalvelden bij De Lindenheuvel in Waspik. Sinds juni zijn we daar gestart met maar liefst 80 kinderen en volwassenen, die de gehele zomer lekker hebben gebeachvolleybald. Volgend jaar gaan we dit verder uitbouwen. Iedereen kan lid worden van ‘Waspik Beach’. Hoe meer mensen plezier aan volleybal beleven, hoe beter.’

Bij Atak willen we onderscheidend zijn. gewoon waalwijk.

| 47


BUURTSPORT- EN CULTUURCOACHPROJECT Partner van de gemeente Waalwijk

DE GEMEENTE WAALWIJK WIL DAT HET GOED GAAT MET ZIJN INWONERS

48 |

gewoon waalwijk.


Sporten en cultuur worden steeds vanzelfsprekender

BUURTSPORT- & CULTUURCOACHES De gemeente Waalwijk wil dat het goed gaat met zijn inwoners. En om dat te bereiken zijn goede sport- en culturele voorzieningen belangrijk. Maar niet alleen dat; ook mensen die laten zien hoe je moet bewegen en wat cultuur is, zoals buurtsportcoach Femke. Waalwijk streeft naar vitale sportverenigingen die zelfstandig hun sportieve en maatschappelijke rol invullen. Daarom neemt de gemeente deel aan de regeling voor buurtsportcoaches- en cultuurcoaches. Samen met diverse partners zet Waalwijk zich in om jong en oud te bereiken en te streven naar een gezonde en vitale samenleving. Femke van der Velden (28) richt zich vanuit het Beweegburo als een van de 10 buurtsportcoaches in de gemeente Waalwijk op het ondersteunen van én de samenwerking met basisscholen en middelbare scholen. Bovendien coördineert ze het buurtsportwerk in de wijken. Op woensdag 12 september komen al Femkes taken bijeen op het zogenoemde Sport- en cultuurplein in het centrum van Waalwijk. ‘Dat kun je zien als een grote gezamenlijke open dag van sportclubs en cultuurverenigingen in de hele gemeente. Al die verenigingen laten op die dag zien wat ze doen en wat ze in huis hebben, op hun eigen manier. Wil je een sportveld om te handballen, dan zorgen wij daar als Buurtsportcoachteam voor. De clubs komen met de ideeën, wij ondersteunen en faciliteren hen.’ Het Sport- en cultuurplein is voor jong en oud. Zo is er handbal, dammen en schaken, voetbal, gymnastiek en veel meer. ‘Het Sporten cultuurplein wordt elk jaar groter’, zegt Femke tevreden. Zesde editie Het is de zesde editie van het Sport- en cultuurplein, de vierde keer onder leiding van het buurtsportcoachproject. De gemeente Waalwijk neemt deel aan de rijksregeling Brede Impuls Combinatieregeling, ook wel bekend als de Buurtsport- en cultuurcoachfuncties. Het doel van die regeling is om voldoende sport-, beweeg- en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van gezondheid, deelname, vitaliteit en leefbaarheid. Het rijk draagt veertig procent van de loonkosten van de Buurtsport- en cultuurcoaches bij. Het overige deel heeft de gemeente samen met partners opgehoest: het onderwijs, Mikz Kinderopvang, Jongerencentrum De Tavenu, Welzijnsorganisatie ContourdeTwern, Stichting Samen RKC, Het Kunstencentrum, zorginstellingen Schakelring en Maasduinen en het Steunpunt Aangepast Sporten. Het Beweegburo is het bedrijf waar de buurtsportcoaches onder vallen. Het bedrijf voert sinds 2013 de taken uit van buurtsportcoach voor de gemeente Waalwijk. Die extra aandacht voor sport, Tekst: Niels van den Hoven

met een sterke nadruk op kinderen en jeugd, begint zich uit te betalen, ziet Femke. ‘Wat je merkt is dat kinderen en volwassenen het steeds vanzelfsprekender zijn gaan vinden dat je sport en beweegt.’ Cultuur Niet alleen fysiek actief zijn zorgt voor een gezonder leven en een beter welzijn. Lezen, naar een museum of kasteel, de film of het theater, fotograferen, filmen, bloggen en vloggen scherpen de geest en de nieuwsgierigheid en zorgen ervoor dat je de wereld beter leert begrijpen. ‘Niet iedereen komt vanzelf in aanraking met kunst en cultuur. Daarom zijn er behalve buurtsportcoaches nu ook cultuurcoaches aan het werk. We zijn begonnen op de scholen om samen met leerkrachten de kinderen meer kunst- en cultuurlessen te geven, net zoals de buurtsportcoach de gymlessen geeft op school’, zegt Susanne Vreeburg, hoofd cultuureducatie bij Kunstencentrum Waalwijk en betrokken bij het programma Cultuur Loper. In Waalwijk doen zeven scholen mee aan de Cultuur Loper om cultuur­educatie binnen de eigen school te versterken. Dat kan op diverse manieren, vele daarvan worden vorm­ gegeven door cultuurcoaches. ‘Evenals de buurtsport­ coaches geven ook de cultuurcoaches als vakdocent lessen in de klas. Dit zijn muzieklessen of creatieve lessen, maar dat kunnen ook lessen zijn in dans of theater. Daarnaast begeleiden en coachen zij leerkrachten om zelf ook beter te worden in het geven van hun eigen muziek- en kunstlessen’, aldus Susanne. ‘Een mooi voorbeeld is het Landenproject van basisschool de Veste in Waspik. Cultuurcoach Marjolein Peeters begeleidde de leerkrachten bij het bedenken en vormgeven van dit cultuurproject. Elke klas koos een ander land als thema, en daarbij werd een culturele activiteit gekozen. Zo kregen de leerlingen van groep 5 het thema Frankrijk, en naar aanleiding van de Eifeltoren hebben ze constructies gemaakt met bamboestokken.’ De cultuur- en buurtsportcoaches worden zo een vast onderdeel in het onderwijs en de wijken in de gemeente Waalwijk. En daarmee ook een vast onderdeel in de kijk van de inwoners op bewegen en cultuur. Als iets dat steeds vanzelfsprekender wordt.

gewoon waalwijk.

| 49


TURNSCHOOL ALIANZA Wilhelminastraat 2 5165 TJ Waspik turnschool-alianza.nl

Naast prestatie, heeft Alianza ook plezier hoog in het vaandel staan

TURNSCHOOL ALIANZA Frank van de Water, voorzitter van het bestuur van Alianza, heeft zich in het verleden hard gemaakt voor het oprichten van een turnhal. ‘Eind jaren ’90 bleek het niet meer uitvoerbaar om in een gymzaal te blijven turnen. Er ging bijna meer tijd zitten in de op- en afbouw van het materiaal, dan in het turnen zelf. Met als gevolg dat het niet haalbaar was om Alianza als serieuze sportturn­ vereniging neer te zetten. In 1997 zijn de bestuursleden van alle gymnastiekverenigingen uit de gemeente Waalwijk hiermee samen aan de slag gegaan en in juni 2005 werd de turnhal in Waspik in gebruik genomen.’ Turnen en gymnastiek ‘Wij werken samen met gymnastiekverenigingen Gymnia uit Waalwijk, Pro Patria uit Sprang-Capelle en Quickly uit Waspik. Die verenigingen richten zich voornamelijk op gymnastiek en bieden de mogelijkheid om het beweeg­ diploma te halen, wij richten ons op turnen op een hoger niveau. Om je als turnschool te kunnen profileren, is een bepaald niveau vereist. Daar werken wij hard aan bij Alianza. Sommige jongens of meisjes willen echter gewoon lekker bezig zijn met bewegen in onze fraaie accommodatie en dat juichen wij natuurlijk ook toe! Vandaar dat we vorig jaar gestart zijn met ‘Turn4Kids’. Hieraan zit geen wedstrijdelement verbonden en het niveau is van ondergeschikt belang.’ 50 |

gewoon waalwijk.

Wedstrijden ‘Er zijn landelijk circa 150 wedstrijdweekenden per jaar waarvan wij er twee mogen verzorgen. Geweldig dat wij dat mogen doen, maar vergis je niet, dat is een enorme klus! Je moet je voorstellen dat er dan vier containers met materiaal arriveren bij de turnhal. Die uitrusting moet deskundig geplaatst worden en dan hebben we het nog niet eens over de hele organisatie eromheen. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van ouders en vrijwilligers realiseren en wij zijn dan ook dankbaar voor hun inzet.’ Acrogym ‘Komend seizoen beginnen we met acrogym. Dit is een combinatie van acrobatiek, gymnastiek en dans. Aangezien acrogym altijd wordt uitgeoefend in teamverband, is dit een interessante aanvulling. Het is een wedstrijdsport maar we hebben ook meteen een ‘Acro4Kids’ zonder competitie element opgericht. Zo heeft iedereen de kans om kennis te maken met deze uitdagende turndiscipline.’

'Wij richten ons op turnen op een hoger niveau.' Tekst: Marieke van Riel


GEZONDE SPORTKANTINE Beheerd door de gemeente Waalwijk

Iets gezonds na het sporten? Dat kan!

GEZONDE SPORTKANTINE Na het sporten de kantine in voor een fles bier of een glas wijn en een vette hap. Voor veel sporters is het vaste prik. Lekker en welverdiend, zeker. Maar het kan ook anders, gezonder. En nee, sportclubs, een mand met fruit op de bar gaat niet ten koste van jullie kantine-omzet. Dat bewijs wordt geleverd in de vier sportcafés die beheerd worden door de gemeente Waalwijk. Dat zijn topsporthal De Slagen, sporthal De Zeine, Sportcentrum Waspik en zwembad Olympia. Vorig jaar gooide de gemeente het roer om in de eigen sportcafés. Want, zo vroeg de gemeente zich af, we bieden onze inwoners op allerlei manieren de mogelijkheid om te sporten en te bewegen, maar hoe is het aanbod in onze kantines? Niet heel gezond, zag Mark Montens van de gemeente. ‘We kwamen tot de conclusie dat we onze gasten geen gezond alternatief konden bieden.’ En dat betekent dat er in de vier kantines nu náást het pilsje en de frituur onder meer fruit, gezonde sportrepen en een biologische soep te verkrijgen zijn. ‘Wij wilden naast elk ongezond product een gezonder alternatief zetten. Is er een broodje kroket? Dan bieden we ook biologische tomatensoep aan. Is er een Mars? Dan ook een gezonde sportreep’, schetst Mark de uitbreiding van het assortiment. Want het is niet meer dan logisch, stelt hij, dat als mensen net gezond Tekst: Niels van den Hoven

bezig zijn geweest door te sporten, ze daarna iets nuttigen dat ook goed is voor het lichaam. Sportclubs Nu hoopt Waalwijk de sportverenigingen met een eigen kantine in de gemeente te inspireren om ook tot een gezondere kantine te komen. Twee voetbalclubs hebben de hulp van Team Fit – dat verenigingen helpt in de omschakeling – in de arm genomen voor begeleiding. ‘Let wel: dit is geen verplichting voor sportclubs. Ze moeten niks en er gaat ook niks verboden worden. Het is een eigen keuze’, stelt Mark helder. ‘Maar maak de gezondere kantine zichtbaar’, is zijn oproep. De omschakeling kost volgens hem de sportverenigingen geen omzet, weet Mark uit de ervaring die hij heeft met de vier sportcafés van de gemeente. ‘Wij hebben de ongezondere producten iets hoger geprijsd en de gezondere producten iets lager. We draaien uiteindelijk een betere omzet.’ En: ‘Als clubs willen, kunnen ze de stap naar een gezondere kantine maken. Team Fit, en ik namens de gemeente, kunnen hen daarbij helpen.’

'Gezonde alternatieven!' gewoon waalwijk.

| 51


FYSIOTHERAPIE ELEGANCE Eerste Zeine 120 5144 AM Waalwijk T 0416 - 650700 fysiotherapie-elegance.nl

(Pijn)vrij kunnen bewegen en sporten, voor iedereen

FYSIOTHERAPIE ELEGANCE Fysiotherapeut Saskia IJseldijk was jarenlang actief in de topsportwereld, onder meer bij de jeugd van RKC Waalwijk en bij de Olympische zeilploeg van de Spelen in 2004. Met die ervaringen op zak startte ze in 2009 Fysiotherapie Elegance in Waalwijk. Inmiddels helpt ze niet alleen topsporters, maar iedereen met een sportblessure of fysieke beperking. Want hoewel de wereld van de topsporters nog altijd haar interesse heeft, vindt Saskia dat iedereen moet kunnen bewegen en sporten. Haar praktijk aan de Eerste Zeine biedt dan ook een breed scala aan fysiotherapie: van de klassieke vormen (denk aan behandeling van sportblessures) tot aquatherapie, podologie, dry needling en oedeem­ fysiotherapie. Elegance heeft als doel om iedereen met een blessure of fysieke beperking weer (pijn)vrij te laten bewegen. Kinderfysiotherapie In de vestiging in Waalwijk (de nevenvestiging zit in Udenhout) werken vijf fysiotherapeuten met ieder hun eigen specialisme. Zo is Sanne Klerx kinderfysio. De link tussen kinderen en fysiotherapie leg je wellicht niet zo heel snel – hoe vaak hebben kinderen sportblessures? – maar volgens Sanne ligt dat toch net even anders. ‘Bij kinderfysiotherapie moet je denken aan het behandelen 52 |

gewoon waalwijk.

van ontwikkelings- en groeiproblemen. Als kinderen motorisch wat achter lopen, helpen wij ze in hun ontwikkeling. Kinderen met een motorische achterstand die niet goed zijn in sporten, kunnen de interesse in sport en bewegen snel kwijtraken. Dat is zonde.’ Doelen De toeloop met nieuwe patiënten kwam na de start in 2009 meteen goed op gang. ‘Via mond-tot-mondreclame zijn we gegroeid’, zegt Saskia. ‘Elegance onderscheidt zich van andere fysiotherapiepraktijken door de gemoedelijke sfeer die hier heerst. Als je hier komt voor therapie, kijken we wat je kunt en wat je wilt en waar je goed in bent. Of je nu topsporter bent of iemand die amper aan beweging doet.’ Binnen het pand zitten ook Samen Sterk Ergotherapie en Podotherapie Van de Ven. Boven de praktijkruimten heeft Elegance een oefenruimte. ‘We oefenen wel altijd met een duidelijk doel. En we testen ook of die gehaald zijn, zonder standaard oefeningen of totaalpakketten. Wij leveren maatwerk per patiënt.’ Of dat met veel patiënten wel vol te houden is? ‘Daar zorgen we gewoon voor’, besluit Saskia. Fysiotherapie Elegance in Waalwijk is de enige praktijk in de regio die werkt met echografie, EPTE en shockwavetherapie. Twee nauw samenhangende methoden waarmee bijvoorbeeld op peesniveau blessures kunnen worden verholpen. Tekst: Niels van den Hoven


DE NOTENKRAKERS Toine van de Wiel T 0416 - 333579 denotenkrakers.nl

De Notenkrakers zijn nog altijd een succes

KINDERMUSICALGROEP Van een kinderkoor dat bij toeval ontstond tot een musicalgroep die meerdere keren in de prijzen viel. De Notenkrakers is al sinds 1982 een succes in Waalwijk en omstreken. De ontstaansgeschiedenis van Kinderkoor De Notenkrakers – dat zich elf jaar lang voornamelijk bezighield met gezinsmissen in de St. Clemenskerk – is er een waarin toeval een belangrijke rol speelt. Het hoofd van de Mariaschool moest zich vlak voor de Kerstdienst van 1981 in de Clemenskerk ziek afmelden. Daarop werd aan enkele jongeren die regelmatig in de kerk musiceerden gevraagd het koor te leiden. Zo gebeurde, en met succes. In februari 1982 werd kinderkoor De Notenkrakertjes officieel opgericht. Sociaal De volgende belangrijke wending in de geschiedenis van De Notenkrakers had niets met toeval te maken. In 1993 besloot het bestuur het zingen in de kerk te laten voor wat het was en zich meer te richten op onder meer musicals. Toen in 1997 de jubileumuitvoering in Theater De Leest een succes bleek, was de toekomst van De Notenkrakers als musicalgroep bezegeld. ‘We zagen ineens dat kinderen zich aanmelden om bij ons musicals te komen spelen. Een musicalgroep is toch wat anders dan een kinderkoor’, kijkt de voorzitter van Tekst: Niels van den Hoven

het eerste uur van De Notenkrakers, Toine van de Wiel, terug. Kort daarop werd het kinderkoor officieel een musicalgroep. De groep bestaat sindsdien gemiddeld uit zo’n 40 tot 60 leden (tussen de 7 en 16 jaar). ‘Bij De Notenkrakers leren de kinderen om vrij te zijn op het podium, want op een podium staan is net even wat anders. Wij zien dat onze leden groeien in hun eigen ik en hun creativiteit ontplooien. Ze durven meer, bijvoorbeeld op school en hun sociaal bewustzijn wordt aangescherpt. Op allerlei gebieden maken ze een ontwikkeling door.’ In de prijzen Bij Kindermusicalgroep De Notenkrakers draait het niet alleen om de musical, maar ook om andere leuke activiteiten buiten het theater, zoals het populaire kamp. ‘We richten ons dan ook zeker op het sociale aspect’, aldus Van de Wiel. ‘We zien dat ondanks het leeftijdsverschil de opname van nieuwe leden in de groep prima verloopt en dat de groep dan een echte eenheid wordt.’ Inmiddels speelden De Notenkrakers twintig musicals in Theater De Leest. In 2014 en 2016 werd de vereniging beloond met een Amateur Musical Award. In januari 2019 speelt Kindermusicalgroep De Notenkrakers de musical Peter Pan. Kaarten via deleest.nl. Kijk voor meer informatie op denotenkrakers.nl.

gewoon waalwijk.

| 53


JONGERENCENTRUM DE TAVENU Taxandriaweg 13 5142 PA Waalwijk T 0416 - 340322 tavenu.nl

Er valt veel leuks te beleven in Waalwijk

JONGERENCENTRUM DE TAVENU Voor iedere doelgroep ontmoetingsmogelijkheden creëren. ‘Ons jongerencentrum is er voor en door jongeren, ieder met hun eigen belevingswereld.’ Volgens Erik van Ginneken zijn de verschillende evenementen die Waalwijk inmiddels rijk is, daar een goed middel voor. Swingen in de Stad, het Levenslied, de Santa Run en het Straattheater. Zomaar een greep uit de evenementen­ kalender van de Waalwijkse binnenstad. ‘In de afgelopen jaren zijn zeker een aantal succesjes geboekt. De gemeente, horeca centrum en wij hebben de handen ineen geslagen. Samen met jongeren zijn we nu geschiedenis aan het schrijven.‘ Voor en door jongeren Het organiseren van evenementen in samenwerking is zeker geen doel op zich vertelt Erik. ‘Het is een middel om groepen met elkaar te verbinden. Wij hebben daar als Tavenu al jarenlang een rol in. Het is nog altijd even fantastisch om activiteiten en evenementen te organiseren. Ons uitgangspunt blijft daarbij dat het voor én door jongeren is.’ En nog zoveel meer Binnen de Tavenu gebeurt al ruim 20 jaar veel meer. ‘Onze jongerenwerkers zijn dagelijks in de weer om jongeren op verschillende manieren te ontmoeten of te begeleiden. We werken hiervoor samen met de VO scholen in de gemeente Waalwijk en omgeving. Samen met het Koning Willem I 54 |

gewoon waalwijk.

College in Den Bosch is vorig schooljaar ‘Leren Op Locatie’ ontwikkeld. Eerstejaars leerlingen Sociale Studies ontwikkelen en helpen mee activiteiten op te zetten en uit te voeren, waardoor zij meteen in aanvang van hun opleiding hun vaak praktische, goed ontwikkelde kwaliteiten kunnen benutten. Het zijn jongeren die niet zo gecharmeerd zijn van alle theorie in een opleiding. Door de combinatie theorie en praktijk is het volgen van een opleiding voor hun een verlichting en daarmee realistischer haalbaar. De Tavenu biedt daarnaast ook dagbesteding aan jongeren die buiten de regelgeving van andere voorzieningen vallen, biedt steun aan jongeren die te maken krijgen met schuldhulp­ sanering en begeleidt jongeren met een taakstraf. Herinneringen maken De Tavenu wil met activiteiten en evenementen in het centrum van Waalwijk vooral jongeren binden. ‘Wij zijn geen evenementenbureau. Voor jongeren is het belangrijk om mooie momenten te beleven. Samen plezier hebben in je eigen vertrouwde omgeving. Dat we uitspraken zoals ‘in Waalwijk valt niets te beleven’ definitief achter ons kunnen laten, geeft ons natuurlijk veel energie.’ Fotografie : Anke van Daelen - Tekst: Mireille Kleijngeld


STICHTING DANSCLUB ‘DE KETS’ Koolmees 43 5161 SW Sprang-Capelle T 06 - 48103812 dansclubdekets.nl

Leren dansen is niet het allerbelangrijkste, dat is het sociale contact

STICHTING DANSCLUB DE KETS Deze dansclub voor personen met een verstandelijke beperking is opgericht in 1994 door enthousiaste vrijwilligers. André danste destijds al bij een soortgelijke vereniging in Waalwijk met circa 60 leden. ‘Dat was vrij groot dus het was duidelijk dat er veel animo voor was. We hebben toen met een paar vrijwilligers Dansclub de Kets in Kaatsheuvel opgericht. Vrijwel direct hadden wij een groep van 15 leden.’ Leden uit heel Midden-Brabant De dansclub is inmiddels gevestigd in Sprang-Capelle, maar de naam met de verwijzing naar Kaatsheuvel is het­zelfde gebleven. Nu wordt er iedere donderdagavond gedanst in het Buurtcentrum Sprang Driessen in Sprang-Capelle. ‘Dit is vrij centraal gelegen voor onze leden die uit heel Midden-Brabant komen. Momenteel hebben we 43 dansers en dat is toch wel het maximum. Er is nu zelfs een wachtlijst.’ Dansavond ‘De opzet van de dansavond is uniek te noemen want niet iedereen is tegelijkertijd aan het dansen. Er zijn 5 groepen die 5 tot 6 dansen per avond uitvoeren. De rest neemt plaats rondom de dansvloer, kijkt naar de dansparen en geniet van de Nederlandstalige muziek. Dat vinden ze zo gezellig! Wij dansen op de traditionele manier: man met vrouw. De verhouding is op dit moment goed, er zijn zelfs meer mannelijke leden dan vrouwen. De begeleiders van leden die gebracht worden gaan overigens niet mee de grote zaal in. Tekst: Marieke van Riel

De avond is speciaal voor personen met een verstandelijke beperking, het is echt hun avondje uit.’ Afdansen ‘Er wordt het hele dansseizoen, van september tot en met juni, naar het afdansen toegewerkt. We oefenen diverse stijldansen en latin dansen onder begeleiding van 10 gedreven vrijwilligers. Vanwege de grootte van de groep, zouden we er graag nog een aantal vrijwilligers bij willen hebben. En dan bij voorkeur mannen, want zij zijn op dit moment in de minderheid. De avond van het afdansen is heel speciaal voor de leden. Het gaat er officieel aan toe, met een professionele jury en na afloop krijgt iedereen een beker, diploma en bloemen. Ze stralen dan van blijdschap en wij krijgen erg leuke reacties. Daar krijg ik enorm veel energie van.’

'De opzet van de dansavond is uniek.' gewoon waalwijk.

| 55


Heb je op de camping of op het schoolplein wel eens tafeltennis gespeeld en vond je het leuk? Zoek je een sport, waarbij plezier maken belangrijker is dan winnen en waarbij het in de winter niet koud is en in de zomer niet warm?

We’re ready...

but have you got the balls?

Kom dan eens langs op onze club TTV Waalwijk aan de Hertog Janstraat 1d te Waalwijk. Op dinsdag en donderdag kunnen junioren trainen vanaf 18:30 uur en senioren trainen of onderling spelen vanaf 20:00 uur. Daarnaast kun je op andere dagen van de week ook nog competitiewedstrijden spelen. Alleen je sportkleren en (binnen)sportschoenen hoef je mee te nemen om bij ons te tafeltennissen. Heb je interesse? Mail of bel dan naar Gert-Jan@ttvWaalwijk.nl / 06-53158194

Eerste Zeine 92 | Waalwijk 0416 339 383 | info@bourgondischhof.nl www.bourgondischhof.nl 56 |

gewoon waalwijk.


PARKPAVILJOEN WAALWIJK Grotestraat 154a 5141 HC Waalwijk T 0416 - 332962 parkpaviljoenwaalwijk.nl

Fotografie Cas Heim: Luuk Aarts

Ontmoetingsplek zonder drempels, voor jong en oud’

PARKPAVILJOEN WAALWIJK Op 7 januari 1957 werd naast het wandelpark in Waalwijk het Parkpaviljoen geopend. Wat destijds begon als een seniorensociëteit is sinds 3 jaar een geliefd ontmoetingscentrum. Dankzij een breed vrijwilligers­team, voelt iedereen zich hier snel thuis. Programma ‘Er zijn vrije inloopmiddagen met daarnaast een gevarieerd programma. Er wordt van alles georganiseerd, zoals ‘ Thuis met Dementie’, waar mensen met de ziekte dementie en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten. Daarnaast is er een taalgroep en maken ook anderen gebruik van het paviljoen, zoals de jeu de boules club, het knipkaart koor, de diabetes challenge en een kookclub. Het Parkpaviljoen is overigens voor iedere organisatie of vereniging een prima plek om een bijeenkomst te houden. Iedereen die iets wil organiseren kan hier terecht.’ Eten met Bert Het parkpaviljoen bestaat uit twee zalen, een bar, een keuken en een gezellig terras. Die laatste twee zijn vorig jaar vernieuwd. ‘Dat was een mooie kans om ons op een eigentijdse manier te presenteren. We hadden al langer de wens om ‘iets’ met eten te gaan doen. Zo is ‘Eten met…Bert’ ontstaan. Voor e 2,50 serveren wij een tweegangendiner. Tekst: Marieke van Riel

Het is mooi om te zien hoe eenvoudig er tijdens het eten sociale contacten ontstaan.’ Vrijwilligers Ongeveer 20 vrijwilligers helpen mee om het iedereen naar zijn zin te maken. ‘Als vrijwilliger zijn wij de schakel tussen de bezoekers. Wij leggen ook verbindingen met andere verenigingen. Zo werken wij samen met Stichting Wandelpark Waalwijk, Wijk Overleg Platform (WOP), Nature for Life en Dementie Vriendelijke gemeente Waalwijk (DVG). Er zijn te weinig vrijwilligers, daarom zijn wij altijd op zoek naar mensen die sociaal en verbindend zijn.’ Toekomst ‘We gaan zeker door met alle activiteiten, zoals de optredens die vaak een wat jonger publiek trekken.’ Begin volgend jaar wordt er samen met Stichting Wandelpark, Dementievriendelijke gemeente Waalwijk, ContourdeTwern en gemeente Waalwijk een start gemaakt met een speel- en beweegtuin in het Wandelpark. ‘Er komt een speeltuin, maar wel op natuurlijke wijze, zodat het bij het park past. Ook komt er een zintuigenpad, speciaal voor bezoekers met de ziekte dementie en hun mantelzorgers. Juist die mix voor jong en oud maakt het Parkpaviljoen bijzonder.’

gewoon waalwijk.

| 57


WET BLUE WAALWIJK Arjen van der Cruijsen arjenvandercruijsen.com Marlène Drouen Stichting Centrum Management Waalwijk

"LICHT BEPAALT DE SFEER"

58 |

gewoon waalwijk.

Fotografie Wet Blue projecten: Hans van der Ven Photography


Licht draait om jou: het laat je zien, kijken en verwonderen

WET BLUE WAALWIJK Het is je vast al een keer opgevallen: het Stadhuis van Waalwijk en de Rabobank zijn ’s avonds voortaan gehuld in blauw licht. Of de verlichte poortjes bij het Raadhuisplein en de projecties in de Hooisteeg hebben je aandacht getrokken. Achter die verlichting schuilt een interessant verhaal dat alles te maken heeft met het belichten van de historie en de nog steeds bloeiende leer- en schoenenindustrie van de Langstraat. Lichtontwerper Arjen van der Cruijsen: ‘Licht versterkt de eigenschappen van de architectuur en de functie van de ruimte. Licht bepaalt de sfeer’. Licht draait om jou ‘Ik werk altijd vanuit de filosofie zien, kijken en verwonderen. In de basis laat licht je iets zien, het zegt niets over jou persoonlijk. Denk aan straatverlichting. Het zegt niets over de straat of wat daar te doen is. Vervolgens zorgt licht ervoor dat je kijkt naar waar je moet kijken. Dit is al wat meer sturend. Daarnaast is dit aspect tweeledig: hoe wil je gezien worden, hoe kijken mensen naar het object? Is het modern of historisch? Stel dat ik twee steden heb met allebei een historisch kern die verlicht is volgens de principes zien en kijken, wat maakt dan het verschil? Dan kom je dus uit bij verwonderen. Je gaat eigenschappen uitlichten die de stad uniek maken. Dat zorgt ervoor dat er een herinnering wordt gecreëerd en dat de mensen terugkomen. Het trekt bezoekers naar de stad. Licht wordt vaak gezien als een kostenpost, maar op deze manier is het juist iets waar je geld mee terug kunt verdienen.’ Wet Blue Het idee van het blauwe licht komt van het proces rondom het looien van het leer. Dit is de werkwijze om van de huid van dieren leer te maken voor kleding of andere lederwaren. Looien met chroom is de meest gebruikte looimethode. Na het looien heeft het leer een lichtblauwe kleur, ook wel Wet Blue genoemd. Vervolgens is het leer gereed voor verdere verwerking. Arjen legt uit: ‘Dit proces heb ik vertaald naar een uniek lichtontwerp, met de kleur Wet Blue als basis.’ Twee routes ‘Het verlichten van het Stadhuis en de Rabobank waren onderdeel van mijn afstudeerproject. Omdat ik hiervoor veel onderzoek had gedaan, zag ik de potentie van Waalwijk. De connectie met de leerindustrie is overal en het zou heel mooi zijn als we dat naar voren kunnen halen door het inzetten van licht. Zo is vervolgens het idee van de permanente lichtroutes ontstaan. De bedoeling is dat er een route met

een historische functie en een route met een commerciële functie komt. De routes moeten informatief en waarheids­ getrouw zijn. Dus ook de mindere kanten van de historie mogen belicht worden. Dit in verbinding met interessante elementen van nu. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een 3D printer die schoenen print in een van de leegstaande winkelpanden. Of het tentoonstellen van stukken uit het momenteel gesloten schoenenmuseum. Om dit uit te lichten hoeft het dus ook niet persé donker te zijn. We kijken naar wat er allemaal al aanwezig is en daar koppelen we Wet Blue aan.’ Centrum Management Marlène Drouen is werkzaam voor de Stichting Centrum Management Waalwijk. Zij is de schakel tussen de vastgoedeigenaren, de ondernemers en het gemeentebestuur. Als extern adviseur is zij bij dit project betrokken om een plan van aanpak op te stellen en het project te begeleiden. ‘Momenteel zijn we in gesprek met geïnteresseerde ondernemers. We kijken of zij deel kunnen nemen aan de Wet Blue route en op welke wijze. Samen met de betrokkenen volgt er een plan dat moet passen binnen de filosofie. Het moet de ambities van de gemeente Waalwijk ondersteunen en het centrum sociaal en economisch versterken.’ Stad in de schijnwerpers Arjen voegt toe: ‘Bezoekers van buitenaf komen hierheen en wij zetten Waalwijk trots in de schijnwerpers. Licht trekt aan, het geeft herkenning. Marlène: ‘Het centrum van Waalwijk zit nu in een positieve ontwikkelingsfase en we zijn hard bezig om Wet Blue verder vorm te geven. De route die ontstaat, zal interessant zijn voor inwoners, ondernemers en de gemeente.’ Arjen: ‘Ik ging op zoek naar een aanleiding waarom bezoekers hierheen zouden willen komen. Met Wet Blue belichten we de historie, het heden en de toekomst.’

Het idee van het blauwe licht komt van het proces rondom het looien van het leer. Tekst: Marieke van Riel

gewoon waalwijk.

| 59


STICHTING "PAPA, HOE VANGEN ZE VISSTICKS UIT DE ZEE?" Sint Antoniusstraat 19F 5144 AA Waalwijk vissticksuitzee.nl

Hoe zit het eigenlijk, met dat voedsel van ons?

VISSTICKS UIT DE ZEE Melk komt niet uit een fabriek, gehakt belandt niet zomaar kant en klaar in de supermarkt en een visstick vang je niet op zee. De stichting Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee? wil kinderen en volwassenen laten zien waar hun eten vandaan komt. Want dat we het in de supermarkt kunnen halen, dat is helder. De stichting die is opgericht door Waalwijker Marcel van Duinen – na de vraag van zijn zoon over die vissticks – laat op een objectieve en feitelijke manier zien wat er allemaal aan voorafgaat voordat voeding in de supermarkt belandt. Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee? richt zich sinds juni 2017 met name op kinderen in de basisschoolgroepen 6, 7, 8. Zij maken onder meer vlogs bij voedselproducenten over hoe voeding gemaakt wordt. Van bakmeel tot een tomaat, van lang houdbare melk tot pannenkoeken. Zonder daarbij te vertellen wat goed en slecht eten is. ‘Die discussie willen we niet voeren. We laten kinderen zien hoe iets gemaakt wordt en wat erin zit. We hopen dat ze daardoor betere keuzes kunnen maken.’ Marcel neemt een bitterbal als voorbeeld. ‘Is die goed of slecht? Misschien het laatste, maar je kunt een bitterbal ook zo maken dat-ie gezond is. Wij laten zien wat er allemaal in een bitterbal gaat. De kinderen bepalen dan zelf of het goed of slecht voedsel is.’ 60 |

gewoon waalwijk.

Koken in de supermarkt De filmpjes die de kinderen maken zijn voor iedereen vrij te zien en andere organisaties kunnen de video’s op hun website plaatsen als educatie voor hun achterban. Marcel: ‘We willen naar een platform waar iedereen de vlogs kan bekijken.’ Het is een idee dat in een tijd van vloggen en een toenemende interesse voor voeding nog niet bestaat. Marcel: ‘De droom van Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee? is dat iedereen die iets over voeding wil weten, denkt: o ja ‘die vissticks’ en naar onze website gaat.’ De eerste vlogs gaan over tomaten en melk. Met grote regelmaat gaan kinderen van groep 6,7 en 8 koken in een supermarkt. De eerste gerechten zijn pannenkoeken en pasta bolognese. De kookworkshops zijn de tweede belangrijke pijler onder de stichting. Marcel: ‘Zo zien kinderen dat je op meerdere manieren een gerecht kunt bereiden.’

Ben jij werkzaam in de levensmiddelenindustrie en wil je samenwerken met Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee, of wil je doneren? Kijk dan op: vissticksuitzee.nl

Tekst: Niels van den Hoven


SASMB T 013 - 5325868 steunpuntaangepastsporten.nl

In Midden-Brabant (de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek) zijn 104 sport- en beweegaanbieders met gezamenlijk 133 activiteiten in 55 verschillende sporten; van atletiek en breakdance tot zwemmen.

Want echt iedereen moet kunnen sporten

STEUNPUNT AANGEPAST SPORTEN Het kan voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking met een passie voor sport een hele toer zijn om een geschikte vereniging te vinden. Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant helpt mee in die zoektocht en neemt de zorg van het niets kunnen vinden uit handen. Het steunpunt bestaat sinds 1996 en is een samenwerking van diverse gemeenten in de regio, waaronder Waalwijk. ‘We zijn er voor iedereen, voor alle leeftijden en ongeacht de soort beperking’, schetst Mieke Couwenberg van Steunpunt Aangepast Sporten (SASMB). Zij en haar collega Ben de Fretes staan mensen bij met autisme, auditieve en visuele beperkingen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen. Mieke legt uit: ‘Mensen benaderen ons met de boodschap: ik wil sporten of bewegen, maar ik vind geen club of vereniging waar ik dat kan doen. Na een kennismakings­ gesprek maakt de aanvrager een top-3 van sporten of beweegactiviteiten (bijvoorbeeld wandelen) die hij of zij wil doen. Het steunpunt onderzoekt waar de sporter in spé terecht kan.’ Het uitgangspunt van SASMB is daarbij: iedereen moet kunnen sporten, zo dichtbij mogelijk bij huis en het liefst bij een reguliere club of vereniging. Tekst: Niels van den Hoven

Mieke: ‘Stel je wilt badmintonnen maar je zit in een rolstoel, dan kijken wij eerst of er bij een reguliere badminton­ vereniging in de buurt plek voor je is.’ Hulp aan verenigingen En daarbij komt de tweede pijler van het steunpunt om de hoek kijken. Want SASMB ondersteunt niet alleen gehandicapten met een sport- of beweegwens, maar ook verenigingen. ‘Wat heeft de badmintonvereniging nodig om die rolstoelgebruiker te laten sporten?’ vervolgt Mieke het voorbeeld. ‘Wat is er mogelijk aan subsidies en moeten er trainers opgeleid worden?’ Verenigingen die zelf een tak voor aangepast sporten willen opzetten, kunnen ook de hulp inschakelen van SASMB. Al kijkt het steunpunt wel streng mee. Mieke: ‘Zo’n project moet wel levensvatbaar zijn. Is er niet genoeg vraag naar de bewuste sport of al voldoende aanbod in de buurt, dan is het wellicht verstandig om het niet te doen.’ Slaagt een project wel, dan blijft het steunpunt betrokken als vraagbaak en ondersteuner bij onder meer de pr en het werven van leden. Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant is bereikbaar via steunpuntaangepastsporten.nl.

gewoon waalwijk.

| 61


DE OUWE TOREN WAALWIJK

OUDERENYOGA GRATIS KENNISMAKINGSLES Iedere dinsdagochtend is er in De Ouwe Toren van 9.30 tot 10.30 uur een yogales speciaal voor ouderen. Het accent ligt op eenvoudige oefeningen waaronder training van het evenwicht, versoepeling van het lichaam, ademverruiming en ontspanning. Joop van Remortel Yogadocent sinds 34 jaar & adem- en ontspanningstherapeut. Informatie: tel. 06-22815815, email joopjcm@home.nl

willemvanoranjescholengroep.nl willemvanoranjescholengroep.nl 62 |

gewoon waalwijk.


LIEDERTAFEL “OEFENING EN VERMAAK” VAN WAALWIJK EN BESOYEN liedertafelwaalwijk.nl

Gezelligheid en een groot samenhorigheidsgevoel

LIEDERTAFEL In 1860 is de Liedertafel opgericht als mannenkoor in een café aan de haven van Waalwijk. Na enige tijd sloten ook dames zich aan. Momenteel zijn er 63 leden die het overwegend klassieke repertoire ten gehore brengen. Voorzitter Ad van de Ven: ‘Wij zijn een van de oudste zangverenigingen van Nederland. Daar zijn wij natuurlijk trots op. Maar het meest bijzondere aan deze vereniging is de onderlinge hechte band van de leden. Niet voor niets wordt ‘Liedertafel’ aangevuld met ‘Oefening en Vermaak’. Het vermaak is naast het zingen enorm belangrijk. Er is veel gezelligheid en een groot samen­ horigheidsgevoel.’ Hechte vereniging Janny van der Salm, verantwoordelijk voor de pr, vult aan: ‘Na ieder concert blijven we nog even om na te praten. Ook de partners schuiven dan aan. Het is een hele hechte vereniging. Wij gaan zelfs om de zoveel tijd samen op reis om daar te zingen of concerten te bezoeken. Wij realiseren ons dat er een drempel kan zijn om je aan te sluiten bij een koor. Toch is het een kwestie van gewoon doen. Vanaf het eerste moment hoor je erbij en word je in het koor opgenomen. Een Tekst: Marieke van Riel

keer per week wordt er op donderdagavond gerepeteerd in De Leest. Twijfel je over je zangkwaliteiten? Geen punt, onze dirigent geeft een gratis cursus van 10 lessen. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, je mag meteen meedoen.’ Concerten De Liedertafel staat bekend om het kerstconcert dat zij altijd in de Sint-Janskerk geven. Ad licht toe: ‘Dat is altijd uitverkocht. We brengen dan kerstmuziek aangevuld met enkele opera stukken ten gehore. Vanzelfsprekend is ons repertoire breder dan dat: wij zingen ook stukken van Verdi en andere componisten. Dit alles onder de begeleiding van onze dirigent Carl van Kuyck, die enorm gedreven en enthousiast het koor dirigeert.’ 160 jarig bestaan ‘Het is fantastisch als je met z’n allen een mooi concert neerzet. Ook de optredens die wij verzorgen op Koningsdag of in het hospice zijn altijd bijzonder. Op 29 september 2019 staat er weer een groot concert op de agenda. En natuurlijk is er het 160 jarig bestaan in 2020. Dat zal zeker gevierd worden!’

gewoon waalwijk.

| 63


WILLEM GOES BRASIL

WILLEM VAN ORANJE COLLEGE De Gaard 4 5146 AW Waalwijk T 0416 - 333069 ik-wil-m.nl

Een reis die blijft hangen

WILLEM VAN ORANJE COLLEGE Het onderwijs op het Willem van Oranje College in Waalwijk bestaat al lang niet meer uit de klassieke variant alleen: leslokaal, boek, toets, cijferlijst. Via diverse projecten en activiteiten kunnen de leerlingen zichzelf en de wereld ontdekken. Een mooi voorbeeld daarvan is Willem Goes Brasil. 64 |

gewoon waalwijk.


Van speelplaats tot pepernoten In die wijk biedt de Braziliaanse Nederlander Samuel van de Raa met zijn vrouw Laura – oud-docent van het Willem kinderen van 6 tot 18 jaar een kans op een leven buiten de ellende. Dat doen ze via naschoolse opvang, met hun Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Willem Goes Brasil helpt daarbij via inzamelingsacties hier en een jaarlijks bezoek van tien dagen aan de stichting in Brazilië. ‘We hebben daar activiteiten op de vakschool van de stichting georganiseerd. Hebben pepernoten gebakken en een mozaïek gemaakt die de samenwerking tussen het Willem en de stichting verbeeldt’, noemt Sjoerd Mulder (15) een aantal voorbeelden. Hij bracht eerder dit jaar een bezoek met enkele mede­ leerlingen. Maud Huis in ’t Veld (15) was er ook bij. Wat haar nog goed bijstaat: ‘De kinderen kwamen direct naar ons toe. We werden heel enthousiast ontvangen. Er was geen argwaan.’ Het hele schooljaar door is een geselecteerde groep Willem-leerlingen bezig met het project. Om deel te kunnen nemen, moeten de leerlingen solliciteren. En daarmee begint het leerproces meteen. Via een sollicitatie belanden ze in een groepsopdracht. Het slotstuk is een presentatie voor een commissie van docenten. Sjoerd: ‘Ik wilde meedoen omdat dit een unieke kans is om dit andere leven in Brazilië te zien’. Maud en Fabian knikken instemmend. Elke maandag vergadert de projectgroep over de te houden acties en de reis zelf. Via Facebook en Instagram houden ze hun volgers op de hoogte van de vooruitgang. Het Willem ziet dat de leerlingen die aan het project deelnemen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Beter leren organiseren, presenteren en nadenken over het leven en hun betekenis. En dat heeft weer effect op de andere leerlingen.

Dat je nooit volledig voorbereid kunt zijn op een andere wereld, blijkt wel uit de woorden van de 17-jarige Fabian Brink. De 6 vwo-leerling van het Willem van Oranje College ging vorig jaar na een heel schooljaar van gedegen voorbereiding met een groep naar São João del Rei, een stad in Brazilië met 100.000 inwoners. In de sloppenwijk van São João del Rei gebeurt zo’n beetje alles wat God verboden heeft. ‘Het is moeilijk om te bevatten hoe mensen zo kunnen leven’, zegt Fabian. ‘Zeker als je dat afzet tegen hoe wij het hier hebben. In Nederland krijg je zoveel kansen en kun je alles.’ In de sloppenwijk van São João del Rei kan ook veel, maar dan in de negatieve zin van het woord. Op straat wordt in drugs gedeald, mensen lopen er rond met wapens, van zwangere meisjes van 14, 15 jaar moet je niet vreemd opkijken. Hoewel het stadsbestuur de favela opknapte door er flats te bouwen voor de allerarmsten en meest kansloze, is de criminaliteit er niet afgenomen. Tekst: Niels van den Hoven

Levenslessen Het Willem zet zich al jaren in voor diverse goede doelen in kansarme delen van de wereld, zoals voor stichting Edukans. Willem Goes Brasil loopt nu twee jaar. Hans Molenaar is er als godsdienstdocent bij betrokken. ‘De acties die we nu houden moeten leiden tot de bouw van de nieuwe sporten speelplaats. Ik verwacht dat die over een jaar of twee gerealiseerd wordt.’ Molenaar denkt dat het project Willem Goes Brasil in totaal een jaar of vijf zal draaien, waarna de school haar blik op een nieuw project richt. Fabian, Maud en Sjoerd – en die andere Willem-leerlingen die naar São João del Rei gingen – hebben een ervaring die ze niet snel zullen vergeten. En een die hun kijk op het leven hier veranderde. Sjoerd: ‘Het belangrijkste gevoel dat ik aan het project en de reis heb overgehouden is dat we de kinderen daar hebben laten zien dat er mensen zijn die om hen geven. Die helemaal vanuit Nederland naar hen toekomen om te helpen.’ Fabian: ‘Die kinderen waarderen kleine dingen enorm. Ze worden vrolijk en blij van al het kleine, dat raakte me. Ik ben de kleine dingen, de kansen die we hier als kinderen en jongeren wél hebben en het zorgeloze leven hier meer gaan waarderen.’

gewoon waalwijk.

| 65


SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM

VOOR IEDER WAT WILS IN DEN BOLDER

ZOMERKAMP

BRIDGE “WASPIK TROEF”

HALVE ZOLEN FESTIVAL

ALLES KIDS

MEEZINGFESTIJN

SOEPGROEP

Schoolstraat 19, 165 TR Waspik - www.denbolder.nl - Facebook.com/DenBolder 66 |

gewoon waalwijk.


Beleef het hier! WWW.GOWAALWIJK.NL

Eén overzicht van alle activiteiten, evenementen en organisaties in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

1800527-9 Gewoon Ww special GO adv achterin DEF.indd 1

Logo en huisstijl GO: Janssen.nl

gewoon waalwijk.

03-08-18 14:10

| 67


SPECIAL GO - 2018