Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

• Dør til dør-besøg i Gamacesti og Dragoslavele

• Indvielse af hus i Cetateni • Julepakker, litteraturprojekter og samarbejde med Bibelselskabet.

Nr. 4/4

December 2016 - 23. årg.


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier • yder hjælp og vandforsyning til roma- landsbyer især i Arges amt • bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur primært på rumænsk

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr.: 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Formand: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Christian Fredensborg, Gram Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov Forsidefoto: Irina og Iulica Onica på hhv. 37 og 42 år fra Dragoslavele.

Siden sidst Transport: I september blev der sendt en lastbil, hvor der f. eks. var 19 hospitals senge m. madrasser til lungehospitalet i Câmpulung, desuden mange lagner og plejemateriale til byens store sygehus. Til Speranta DBM i Câmpulung var der tøj og sko, kørestole, krykker, kontorstole og cykler, kasser med rustfrit stål og porcelæn, Bleer, dyner og puder samt flere paller med konserves fra Tulip. Til Estera Decean i Blaj var der nogle kasser med små tæpper og babytøj og desuden blev der også sendt adskillige kasser til Pucioasa med konserves og andre ting. Især i forbindelse med de mange husbesøg i landsbyerne – ( som f.eks. Gamacesti og Dragoslavele) har det været godt at kunne dele noget konserves ud til de fattige familier. Når man ved sådanne besøg bliver klar over, at familien har sengeliggende syge eller handicappede voksne i kørestol, er det fint at kunne give nogle gode bleer. Det er en enorm hjælp for en mor, der ikke har nogen vaskemaskine, men skal hente hele sit forbrug af vand i spande ved en fælles vandhane. red.


Gademission i Gamacesti Af Gigi Gugiu I dagene d. 11.-13. oktober var vi 4 hold à 2 personer, som besøgte alle husene i Gamacesti. Vi nåede at besøge 300 familier. I de tre dage var der næsten konstant regn. Det var faktisk godt, for det gjorde, at vi kunne træffe de allerfleste af romaerne hjemme i husene med hjælp og samtaler. Vi fik lov at tale med dem og fortælle dem evangeliet om Jesus. Vi kunne også høre, om en eller flere var syge. Vi oplevede mange åbne døre og åbne samtaler. For mange af dem var svaret på forkyndelsen, at de ikke kunne omvende sig, for de havde en

begravelsesplads i den ortodokse kirke. Nogle havde bekymringer, om de kunne være trofaste mod Gud; andre havde noget eller nogen, som holdt dem tilbage fra at vende om. Endnu andre ville vente, til Gud gav dem en anden chance – eller de afviste os blot. Der var dog kun en, som afviste forkyndelsen med eder og forbandelser. Kun nogle få ønskede at bede med os med et ønske om at blive kristne. Alt i alt var det velsignede dage, som vi er Gud taknemmelig for!

33


Dør-til-dør besøg. af Adrian Dulgheru Refleksioner over Guds godhed og gode dage i Gamacesti.

4

Efter evangelisationsdagene i Gamacesti er jeg blevet klar over det privilegium, vi har, når vi får lov at række evangeliet og praktisk hjælp til de mange fattige i byen. Tak til Gud, fordi vi fandt alle disse mennesker hjemme, og når de pga. regnen nærmest nødte os til at komme indenfor. Jeg er overbevist om, at alt det, der foregik, var et resultat af bøn og tillid til Gud.

Meget behov for hjælp

Husene var ganske rene og pæne indvendigt, og mange hjem har pyntet væggene med farvede tæpper som for at dække over fattigdommen. I hvert af husene fandt vi beboere med hver sin beretning om behov og nød. Et gennemgående træk var mangel på elektricitet – og dernæst en række helbredsproblemer. I Gamacesti mødte vi 5 døvstumme og en hel del med delvise lammelser.


Usund frygt for Gud

Nogle af indbyggerne i Gamacesti er af den overbevisning, at hvis de søger hjælp hos Gud og derefter vender tilbage til at leve uden Gud, så vil Gud straffe dem hårdt. Derfor sagde nogle af dem, at det var bedst ikke at omvende sig. De frygter straf eller dom her i livet langt mere end den evige dom (selv om de fleste andre ville forstå deres liv som en straf).

På den anden side siger de, ”vi må virkelig gøre det, - vi må omvende os med Guds hjælp, for vi er så dårligt et folk.”

Uddeling af musik

5

Mange af dem har med taknemmelighed modtaget de CDer med lovsange, som vi delte ud i alle de hjem, hvor de havde en CDafspiller. Vi hørte flere gange, at de satte CDen i afspilleren og spillede musikken højt, straks vi havde forladt


huset. Vi delte det ud, som vi havde, ca. 30 CDer, hvoraf nogle var med prædikener på. Nogle af romaerne var så glade for disse besøg, at de, når vi var gået videre, snart sluttede op om os i nabohusene. En kvinde fulgte med, så hun hørte evangeliet forkyndt i tre forskellige huse.

Glæde og modstand

Børnene var også til stor glæde. De fleste af dem var stille og samledes rundt om os og lyttede intenst.

6

Vi mødte en kvinde, som havde vældig stor modstand mod os, men som i flere omgange vendte tilbage for at fortsætte samtalen med Nicu, Gigi og mig, men hver gang sluttede hun ved at afvise os. Efter at jeg talte med hende, gik hun vredt ind i sit hus og efterlod mig i regnen. Et øjeblik efter kom hun tilbage med en paraply i hånden uden dog at ville føre samtalen videre. Vi måtte sige for os selv,

at ”Gud, du velsigner os selv gennem vore modstandere”. Nogle af de lokale frygter præsten i Berevoesti (den rumænske by, som Gamacesti ligger ved). Han har advaret dem mod ”at gå til denne sekt”. Han har endda fået nogle af børnene til at sværge på, at de ikke vil komme til os. Præsten har truet med ikke at give dem nadveren mere, hvis de besøger vore samlinger. Vi beder for ham.


Den blinde kvinde

Der er en blind kvinde, som har gjort et stort indtryk på mig. Udtrykket i hendes ansigt udstrålede en inderlig fred – og hun lyttede meget optaget til hvert ord, som Gigi forkyndte. Hun strikkede på en bluse, da vi kom til hende. Tænk en blind kvinde sidder med sådan et arbejde. Vi vil snart besøge hende igen. Hendes navn er Maria Preoteasa, og hun er ca. 70 år. Hun blev blind ved en hjerneoperation for 26 år siden. Hun ønsker at tro på Jesus. Vi vil snarest bringe hende nogle kassettebånd med andagter af J. Moscovici. Rebeca Ursu er 12 år og lammet. Hun kender Jesus som den, der gør undere. Vi vil huske at besøge hende fremover med småbøger og farver/ tegninger med bibelske motiver. Hun vil gerne høre mere om Jesus Stelian Furdui på 72 blev delsidigt lammet for et år siden. Han har nu fået et gangstativ, da han ikke går så godt. Han savner også medicin og træ til opvarmning. Disse besøg blev også en anledning for Stelian til at tage imod Jesus som sin frelser.

”Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.” Joh 17.3

77


Gademission i Dragoslavele af Gigi Gugiu DBMs team med hjælpere var også på gademission i Dragoslavele. Som i Gamacesti besøgte DBMs medarbejdere samt nogle hjælpere fra Câmpulung, Pucioasa og Târgoviste d. 10.-11. november hvert eneste hus i Valea Hotarului, der hører til kommunen Dragoslavele. Der var i alt 12 personer med rundt i byen.

8

Vi havde vaskepulver og konservesdåser fra Tulip i Danmark med rundt. Vejret var fint til husbesøg, hvor vi ville fortælle om Jesus. Der var let regn og sne, så mange var hjemme.

Romaerne i Valea Hotarului var åbne for vore besøg, og vi blev ofte inviteret indenfor. Vi hørte mange sige tak for det elektricitetsprojekt, som DBM havde udført for et par år siden. Vi fik lov at dele evangeliet om Jesus i hvert eneste hjem – og alle blev opfordret til at tage imod Jesus som deres frelser.


Alle blev også inviteret til enten selv at komme – eller sende deres børn til at være med i multihuset, når vi har samlinger der. Mange kom frem med forskellige problemer. Det er materiel nød, helbredsproblemer og behov for medicinhjælp. Der er også mange, der mangler bleer til spædbørn eller til handicappede og syge. Nogle spørger også efter hjælp til at reparere tag på husene. Der er også en del bekymring blandt de ældre i landsbyen, fordi det er blevet forbudt dem at hente mere brænde i skoven, end de selv kan bære, så de må til at købe træ, samtidig med at socialhjælpen til ældre er blevet beskåret fra myndighederne. Så bliver det hårdt at holde varmen om vinteren, og de spørger sukkende om hjælp. På billedet (forsiden) kan man se Irina og Iulica Onica på hhv. 37 og 42 år. De har 2 børn og må arbejde hårdt for at kunne give mad til familien. De er i færd med at fremstille 500

koste til en mand fra Brasov nord for bjergene. På den måde håber de at kunne tjene penge nok til at komme igennem vinteren ud over de penge, de tjente ved at sælge skovbær i den forgangne sommer.

Husk gerne at betale medlemskontingent for 2016 inden d. 23.12.

9


Et hus brød i brand! af Knud Skov I roma-landsbyen Cetateni brød et to-familiers hus i brand i slutningen af oktober. Huset indeholdt 2 rum! Når to familier kan bo i to rum, så skyldes det, at man traditionelt har et rum som hele familiens bolig. Det består typisk af et rum med køkken/opvarmning i et hjørne, samt stue og soveværelse i et med senge, der optræder som sofaer i løbet af dagen. Toiletbesøg klares i et skur udenfor, ligesom det meste af livet leves derude. I dette hus var der altså to rum – og to familier. 2 brødre boede i husets to rum med deres familie – hver familie med 4 børn. Ved branden, der startede med en elektrisk kortslutning, kom alle vel ud af huset, men begge familier mistede alt, hvad de ejede.

10

Efter midlertidigt at have været rykket sammen hos bedsteforældrene,

er de gået i gang med at genopbygge. Den ene familie beholder grunden og bygger der, mens den anden bygger lige uden for byen. Da Gigi kommer på besøg i byen 3 uger senere, kan han konstatere, at der er sket en hurtig genopbygning. Begge huse er godt på vej til at blive beboelige. Der er tag på husene, og begge huse bliver med mere end 1 rum til familien. I byen Cetateni er der en hel del medlemmer i pinsekirken, og det er med støtte fra familier i pinsekirker i Bucharest, at husene er blevet bygget så hurtigt.


Indvielse af huset i Cetateni Af Gigi Gugiu Multihuset i Cetateni er efterhånden blevet helt færdigt. Det bliver officielt taget i brug og indviet som forsamlingssal og kirkesal d. 16.12. Præsten Nico Vulpe fra Pucioasa vil står for for indvielsen. Det har ventet noget, da borgmesteren i byen vil være optaget af opgaver til parlamentsvalget frem mod d. 11.12. og helt naturligt ønsker han også at deltage. Allerede i 2014 var der afsat grund til byggeriet. Grunden blev støbt i november 2014, bygget i april/maj 2015 og skulle blot gøres færdig indvendig og have hegn omkring. Der var dog sket en misforståelse i forbindelse med placering af huset. Derfor anfægtede nogle af romaerne afgrænsningen af grunden. Endelig i løbet af juni måned i 2016 kom de sidste ting på plads med tilslutning af el og hegn om huset. Huset har været i brug til en uges lejraktivitet i september. Der var mange børn og de kom til at betyde noget særligt for Adrian, der har givet os dette lille glimt: ”Børnene her lytter tydeligt, når vi taler Bibelens Ord til dem. I går var der endda nogen af dem, der græd, da de så et videoklip om Jesu død. Det er som om det er meget vigtigere for disse børn, end det vi har mødt de andre steder. Efter lejren spurgte de os: ”Hvornår kommer I tilbage, kom

endelig igen!” Jeg spurgte dem, om de har nogen til at lære dem om Bibelen og synge eller bede med dem. De svarede, at der var ikke nogen til at tage sig af det. De længes efter at høre mere. Hver aften blev de glade i huset sammen med os for at rydde op og gøre rent. Tak for forbøn for os og børnene – tak at dette hus kom op at stå.”

11

På denne baggrund er det en ekstra stor glæde, at huset nu kan tages rigtigt i brug – og at der kan blive holdt børnesamlinger der fremover.


2300 julepakker på vej....!! Igen i 2016 er der pakket julepakker til de mange familier med børn, som DBM’s medarbejdere kender gennem deres møder i landsbyerne. I alt er der i 2016 pakket 2300 pakker. 7. klasse fra Brændstrup kristne Friskole pakkede en torsdag en slikpose til hver julepakke. Derefter kom blyanter og blyantsspidsere, kladdehæfter mm. i pakkerne. Julepakken blev fuldendt med nogle dåser konserves og et lille julehæfte oversat fra dansk, så der er noget for hele familien.

12

Det har været en stor glæde, at vi i år har modtaget støtte fra menighedsrådene ved hhv. Brejning kirke v. Spjald og Hostrup kirke til julepakke-projektet. Den støtte har været en god hjælp – tak til disse to sogne. Vi håber at flere vil se denne mulighed fremover og f.eks. gøre som Grindsted menighedsråd, der har sat julepakker på til en indsamling i kalenderåret 2017.

DBMs projekter og tipsmidler. Den årlige ansøgning om at få del i uddelingen af tipsmidler blev indsendt den 8. februar 2016. Af forskellige grunde er tildeling og udbetaling af støtte blevet udskudt flere gange. Først den 17. november blev der taget en afgørelse i finansudvalget. Det har været en prøvelse at vente på disse penge, der var budgetteret til brug i Rumænien. Derfor var det

en stor lettelse at få bekræftet, at 238.435,15 kr. vil være til rådighed for flere øremærkede projekter. På DBMs hjemmeside er det muligt at se hvilke projekter, der er undervejs i DBM-regi. Det er også muligt at se det budgetterede beløb for gennemførelse. Husk gerne disse projekter i forbøn og støtte.


Litteratur-projekter Siden 1.8. har en iransk asylansøger siddet på et lånt kontor i Herning. Han hedder Sam Amalyari, er 35 år og kommer fra Teheran. Sam og flere andre asylansøgere har søgt ind i et kristent fællesskab og er blevet døbt. Da Sam og de andre havde været i Herning i godt et ½ år, opstod ideen om, at han og andre kunne tilknyttes en virksomhed i en slags ulønnet praktik. Samtidig kom ideen om først at få lavet den lille hjertebog på Farsi og dernæst at få oversat op mod halvdelen af ”Et er nødvendigt” til farsi. Sam begyndte i august – og har nu næsten oversat det første bind af andagtsbogen. Det særlige ved Sam er nemlig, at han tidligere har arbejdet som tolk i Iran og derfor begår sig flydende på både farsi, arabisk og næsten flydende på engelsk.

Korrekturlæsning

For at sikre at bogens farsi er en god oversættelse, valgte DBM at kontakte flere forskellige iranere for at finde korrekturlæsere. Der var ikke så mange, som magtede det, og derfor søgte vi i både Norge og Tyskland. I DELK-kirken i Bergen sidder en iransk kristen, der kender andagtsbogen fra norsk, og i SELK-kirken i Leipzig sidder en tilsvarende iraner med den engelske udgave af andagtsbogen. Begge læser korrektur på farsi-teksterne. Oversættelsen er planlagt til en udgivelse i begyndelsen af 2017.

13 International byttehandel

Da disse kontakter blev etableret, blev der også aftalt, at oversættelsen på farsi skal byttes med den oversættelse af Luther lille katekismus med forklaringer, som netop er blevet oversat og udgivet i Tyskland. Begge bøger udgives ud fra princippet om, at når trykkeriregningen er betalt, er de gratis at dele ud. DBM modtager dog gerne gaver til projektet. Som en ekstra bonus i forlængelse af samarbejdet med SELK-kirken, fik DBM i november besøg fra Lutheran Heritage Foundation. Matthew Heise derfra besøgte DBM for at drøfte evt.


finansiel støtte til bog-projekter på rumænsk og farsi. Desuden arrangerede DBM møder med flere andre missionsselskaber med Matthew Heise og han var bla. med på Dansk Bibel-Instituts konference for missionsidentitet i København.

”Ankomst-event”

Der vil blive en markering når farsi-oversættelsen af katekismen ankommer til Danmark. Det er den 19. december kl. 13.30 i Brændstrup på Ramsherred 13. Alle med interesse for det kirkelige arbejde blandt farsitalende er velkommen.

14

Indsamling - multihus i Lazaresti Der er stadig indsamling til et hus i Schitu-Golesti kommune. Målet er på 250.000 kr. For det beløb kan der købes grund og bygges

et hus på ca. 120 m2 incl. el, varme og hegn. Vi er pr. 30/11 nået op på ca. 159.000 kr.

TAK!


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag (for 2016 højst 15.200 kr.). Gaver kan sendes: • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632 • via MobilePay til tlf. 23 89 70 70 (Husk afsender!)

15

For at beholde retten til, at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Tak til de mange, der allerede har indbetalt medlemsbidrag. Få også gerne flere til at modtage bladet. Det sendes gratis!

Matthew Heise fra Lutheran Heritage Foundation blev vist rundt på lageret hos DBM.


DBM i samarbejde med Bibelselskabet DBMs hjertebog består udelukkende af bibelvers. DBM har desuden to andre minibøger efter samme koncept på vej. De kaldes for Ankerbogen og Korsbogen, så de danner den bibelske treklang: ”Tro, Håb og Kærlighed”. Bøgerne udgives i samarbejde med Bibelselskabet, der har ophavsret til den anvendte bibeloversættelse. Bøgerne er fortsat gratis – og koster kun porto.

Vi glæder os over, at mini-bøgerne fortsat kan spredes og over den gode kontakt med Bibelselskabet.

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

Dbm nyt 4 2016  

Quarterly magazine from The Danish Balkan Mission

Dbm nyt 4 2016  

Quarterly magazine from The Danish Balkan Mission

Advertisement