Page 1

Nr. 4

December 2014

21. 책rg.

Dansk Balkan Mission

dbm - nyt 1


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien.

Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier. • hjælp og vandforsyning til sigøjner- landsbyer især i Arges amt. • bygger multihuse med sundheds klinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur på rumænsk.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr. 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Fmd.: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Viggo Stidsen, Toftlund Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Forsiden: Børn og voksne til møde i multihuset i Gamacesti

2

Siden sidst

Der er sendt 2 store lastbiler - først d. 26/9 med en del til hospitalet i Câmpulung: 30 senge, over 50 sengeborde og udstyr til sygeplejen. Desuden var der tøj og sko, radiatorer, cykler og symaskiner og meget andet. Den 17 okt. et stort og blandet læs til både Câmpulung og Pucioasa. Læs mere om det på de følgende sider. Niels Arne var på en “følge-op” tur i september sammen med Chr. Fredensborg fra Gram, der fortæller lidt om turen på side 8. Et travlt efterår, hvor der er arbejdet med byggeprojekter og vandprojekter. Der indhentes tilladelser og foretages detailplanlægning før arbejdet kan sættes i gang. Og det skulle forberedes og udføres før vinter. Meget kan gøres for tipsmidlerne, der skal bruges til rent vand, til medicin og medicinsk udstyr samt til fødevarer. Og så er vi meget taknemmelige for alle de personlige gaver, der kan anvendes til de øvrige behov, vi møder, - til akut hjælp ved sygdom og anden nød - eller som da vore venner byggede et hus til en bedstemor, der boede under en presenning. TAK, fordi I har hjerte for dem, der er i nød. Læs også om de nye bogprojekter og vær opmærksom på de små og større bøger på flere sprog, der kan glæde nogen til jul. Med en stor tak for forbøn og godt samarbejde igennem dette år, ønsker vi jer alle en velsignet jul og et godt nytår. red.


Bygge børnehave Efterårets byggeprojekt blev en børnehave. I DBM-Nyt for dec. 2012 og juni 2013 blev der fortalt om kirken, der blev bygget i Pucioasa, og hvor frivillige danske håndværkere hjalp godt til. Det er en aktiv menighed, der har mange planer. Før kirken blev bygget, havde de rejst et menighedshus, hvor de regnede med at have børnehave, ungdomsarbejde og en lægeklinik. De har selv en læge, der er klar til at overtage denne praksis. Men da de skulle have tilladelserne til børnehaven i orden, mødte de en stor skuffelse. Deres lokaler kunne kun blive normeret til 8 børn! Det var helt umuligt, - de havde jo flere end 8 børn i den alder i menigheden, og de ville så gerne tilbyde pladser til børn i hele den del af byen. Der blev drøftet flere muligheder. Måske kunne man udvide stueetagen et par meter? Men det var ikke nok! Man tog en beslutning. Der skulle

bygges en ny bygning til børnehaven. Kunne man få lov til det? Forslag blev forkastet og ændret - og det trak ud. Ingen materialer kunne bestilles og intet spadestik tages, før byggetilladelserne var hjemme. Endelig! I oktober blev der givet grønt lys, bestillinger til trælasten blev afgivet, hurtigt leveret og læsset på lastbilen den 17. oktober. Jens Rasmussen lavede endelige aftaler med dem, der skulle hjælpe at bygge. Flybilletter blev bestilt til 3 af dem, de andre 3 kørte til Rumænien i varebilen med værktøj og andet grej. Samtidig gik man der i gang med at støbe sokkel og gulv, så der kunne bygges på det. Her er lastbilen kommet med stålbuer og andet byggemateriale, der blev læsset af ved kirken. Tagplader var sponsoreret af tømrerfirmaet Brian Jessen, Rødding. Isolering og meget andet blev købt i Rumænien. Sådan blev det bedst og billigst.

3


4


På side 4 kan I følge byggeriet. Fundamentet blev støbt af kirkens egne medarbejdere. Lørdag den 1. nov. ankom 3 danskere og i fællesskab gik de i gang med at rejse buerne og lægge bjælker på. Fra mandag kom der flere til, og der kom fart på med bygning og grundig isolering af tag og vægge. Tagplader blev lagt på og de yderste kraftige spånplader, så vinduer og døre kunne monteres. Midt for den ene langside er der lavet en lille portal over indgangsdøren. Indenfor bliver der en hall med flisegulv, og bag den er der toiletter og kontor. De to sidelokaler får tæpper på gulvene. De indvendige vægge og lofter er kommet så langt, at de lokale medarbejdere selv kan gøre arbejdet færdigt. Udvendigt beklædes huset med væv, der limes på og derefter bliver pudset. Man må glæde sig over, at der her kan blive dejlige omgivelser for den kristne børnehave. Da den nu er bygget som en selvstændig bygning, kan de indrette hele stueetagen i menighedshuset til lægeklinik, og den bliver da lettere tilgængelig. Med Jens Rasmussen på byggeholdet var denne gang Hans J. Søndergaard, Johannes Knudsen, Jens Aage Nielsen, Hartvig Debel-Hansen og Villy Thorup. Tak for jeres indsats og tak til Hartvig og Villy for gode billeder undervejs i arbejdet.

TRANSPORT i oktober DBM kommer til at sende 11 store lastbiler til Rumænien i 2014. Der er altid en omfattende planlægning med sådan en transport, men den 17. oktober var særlig kompliceret, da den egentlig bestod af 5 forsendelser: 1. fuldt udstyr til en lægeklinik i landsbyen Ciocile - se side 6. 2. udstyr til en tandlægeklinik i Cetateni - se side 6 3. Undersøgelsesleje, stole og 75 kasser med sygeplejemateriale, bl.a. 8 store kasser sprøjter og kanyler til hospitalet i Pucioasa. 4. byggematerialer til børnehaven i Pucioasa - se de foregående sider. 5. den sædvanlige forsyning af tøj, kørestole m.m. til arbejdet omkring Câmpulung.

Trods regn og kulde gik læsningen med godt humør - og bilen kom 4-5 dage efter til modtagerne. Årets sidste læs - nr. 11 - sendes den 5. december. 5


CIOCILE Lægeklinik

6

CETATENI Tandlægeklinik & lægehus.

Langt ude i det flade landskab øst for Bucharest ligger Ciocile med ca. 4000 indbyggere. Derfra kommer Gigi Gugiu, DBM’s førstemand i Rumænien, og hans forældre bor der stadig. Byen har kun en sygeplejerske, og der er 100 km til nærmeste hospital.

Med lastbilen den 17. okt. kom en del tandlægeudstyr til en klinik, der bliver indrettet inde i nærheden af rådhuset. Den var tænkt anbragt sammen med lægeklinikken, hvortil der bygges hus ude ved vejen forbi de tre romalandsbyer, der hører til Cetateni.

Nu kan de få en læge, så det var naturligt at hjælpe dem. Vort lokale lægehus har forsynet os med lister over de nødvendige ting til en praksis: Babyvægt, stetoskop, otoskop, EKG apparat mm. og sprøjter, nåle og forbindinger. Øverst ses 19 colli klar til afsendelse og nederst har personalet i Ciocile pakket ud på den briks, der var med. Vi håber, det bliver godt for byen. Gigi kunne bringe det altsammen fra Câmpulung i sin varebil.

Nu kan vi indrette det nye hus med et lokale, der er helt specielt til aktiviteter for børn. Desuden bliver der bruserum og toiletter. Der er netop i november støbt sokkel til dette hus, som ses på det øverste billede. Projektet blev udsat sidste år, da de manglede varme i en skole. Vi håber, der bliver råd til at bygge det færdigt til forår. Borgmesteren er meget positiv overfor vort arbejde i området.


VANDPROJEKTER Som i tidligere år er DBM også i 2014 blevet tilgodeset med et stort beløb fra Tipsmidlerne, som har gjort det muligt at fortsætte med de nødvendige vandprojekter i romalandsbyerne. Der er foretaget en omfattende forbedring af vandforsyningen i Slanic samt en ny dobbeltboring, der kan forsyne landsbyen Mamoia ved Tigveni.

En dybere boring i Gamacesti giver mere konstant vandmængde, og i kommunen Mihaesti har vi været involveret i et større projekt, der virkelig er kommet romabefolkningen til gode. Det betyder også, at det nu er 26 romalandsbyer, vi har fået lov at hjælpe med rent vand. Det er på så mange måder med til at lette beboernes dagligdag og sundhedstilstand.

Kære DBM venner. Det er med stor glæde og taknemmelighed, vi kan se tilbage på dette arbejdsår. I forsommeren blev Multihuset i den store ROMA landsby Gamacesti bygget færdig. Grunden var lagt i efteråret og nu kunne huset indvies den 1. juni. Her samles mange, og vi har kontakt med rigtig mange børn. Vi har i længere tid set efter en grund til en sommerlejr. Det ville ikke rigtig lykkes. Derfor var det en stor glæde at vore medarbejdere i Câmpulung området fik ideen med at holde dagslejr med alle børn i de steder, hvor vi har kirkesale med flere ugentlige møder. Tak også til menigheden ved kirken i Pusioasa for det gode samarbejde om evangeliets forkyndelse, og nu sidst i forbindelse med at bygge hus til en kristen børnehave Vi vil her ved årets afslutning sige ”en stor TAK” til alle jer danske venner, der har været med til at bære økonomisk og omslutte arbejdet med forbøn. TAK - vi har brug for jer. På bestyrelsens vegne Niels Arne Skov

Gigi Gugiu

Virgil Flueras

Daniel Chivu

Nico Vulpe

Alex Savu

Husk at bede for vore rumænske medarbejdere: 7


G ud

går foran

Christan Fredensborg fra Gram var med på turen til Rumænien fra den 9. 15. september. Det var med stor forventning, jeg tog med Niels Arne til Rumænien. På forhånd vidste jeg, at vi skulle besøge sigøjnerlandsbyer, se de multihuse, som Dansk Balkan Mission havde bygget og ud at snakke med borgmestrene i de forskellige byer, hvor sigøjnerne hører til. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var en ferietur, vi var på.

Hver morgen startede vi i Gigi’s kontor med andagt – fra højre: Gigi, Virgil, Daniel, Niels Arne og jeg. Det var fantastisk at få lov at møde dem, der arbejder for DBM i Rumænien, - at se deres iver for at forkynde evangeliet og sørge for, at det fysiske arbejde bliver gjort. Det var en stor oplevelse at være med ved samtalerne med de forskellige borgmestre. Det kunne dreje sig om vandreservoir, vandledning, tandlæge8

klinik, grund til et nyt multihus eller en kirkegård. Der følte jeg virkelig, at Gud havde været der, før vi kom. Når vi kom hjem fra sådanne forhandlinger, måtte jeg stoppe op og sige til Niels Arne: ”Hvad sker der?” Ting lagde sig tilrette for os,- en stor tak til Gud for det. Den sidste søndag kørte vi til gudstjeneste i Pucioasa, hvor Nicu Vulpe er præst. Det var dejligt at møde Nicu, som sagde: ”Vi er jo brødre i Kristus!” Godt at få lov at mærke Guds Ords kraft iblandt dem. Det var berigende at vandre sammen med Gigi gennem en sigøjnerlandsby for at invitere til møde, og at være med til børnemøde i Multihuset. Før dette møde var slut, var salen fyldt. De voksne kunne ikke blive hjemme, de


måtte være med for at høre om Jesus. Det var en stor oplevelse for mig at komme til Rumænien, at få lov at mærke Guds nærvær og hans plan med det arbejde, der bliver gjort iblandt sigøjnerne og rumænerne i det hele taget. Det arbejde, der er begyndt, må fortsætte mange år frem. De er slet ikke klar til selv at tage over. Der er behov

for, at nogen tager derned for at følge op på tingene og give medarbejderne mod på at fortsætte. Husk at bede for dem, der arbejder dernede, og for den indsats, der bliver ydet i Danmark. Chr. Fredensborg.

Julepakker til børn i landsbyerne. De sommerlejre i de tre landsbyer, hvor DBM har faste møder i multihusene, har givet god kontakt med rigtig mange børn. Der bliver fulgt op med ugentlige møder, og nu skal de naturligvis have en hilsen til jul. I flere år har de store elever i Brændstrup kristne Friskole været med til at pakke slik, der skulle i julepakker til børnene i Rumænien. Denne gang kom 8. klasse og det gik med rappe fingre og højt humør, mens der blev pakket 1800 poser. Tak for hjælpen - også til skolen!

Fra AMEC i Sibiu, (Evangelisk Børnemission) fik vi gode opgavehæfter, og endelig kom nogle flotte kuglepenne m. lygter og kalendere med påtrykt navn på vor rumænske organisation. Alt dette bliver pakket og sendes med på lastbilen den 5. december. De vil så blive delt ud ved møder op til jul.

9


BØGER

-

BØGER -

Bøger er en vigtig del af vort arbejde. Det hører med til vort formål at bringe Guds ord sammen med praktisk hjælp. Vi har trykt de små hjertebøger i mange tusind eksemplarer til Rumænien, Ungarn, Ukraine og senere også til Danmark. Der er så stor efterspørgsel, at vi har fået nyt oplag på rumænsk, ungarsk og dansk! De indeholder gode bibelord og er velegnede til uddeling. Betal bare 25 kr. for 10 stk. Så minder vi om andagtsbøgerne af Hans Erik Nissen på engelsk og rumænsk. HUSK at du kan give gratis julegaver (Du betaler blot porto). HELT NYT: andagtsbøgerne på spansk, foreløbig for januar kvartal! Oversættelse og udgivelse af disse bøger sker i et samarbejde med det

10

J U L E G AV E R

norske “Sarepta” der arbejder i Spanien. Lederen Hans Bergane skriver: “Når ordet Spanien nævnes, tænker de fleste på ferie og fodbold. Få tænker på, at der kun er 1% evangeliske kristne i dette land. Hvordan kan de komme til tro, om ingen vil bringe bud?” Også fra missionfelter i Peru og Bolivia ser man frem til at få bøgerne på spansk. Vil du være med til at støtte projektet, er gaver velkomne på Nordea konto 2451 - 7300200260.


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr. fra dato:

Medlemmer og gaver DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag ifl g. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af alle gaver, hvortil vi har CPR-numre, og derved får I skattefradrag. Det højeste fradrag pr. person for 2014 bliver 14.800 kr. Tilladelsen til skattefradrag knyttes dog til, at DBM opretholder sit medlemstal. Husk, det er vigtigt og koster kun 50,- årligt. Det er nemt og billigt at benytte netbank. En betalingsaftale kan oprettes på et mindre eller større beløb - pr. måned, kvartal eller år, som det passer dig bedst.

Hun tager roligt mikrofonen, for hun har lært sit vers og kan citere det for alle.

Ring tlf. 74821757 eller benyt evt. kuponen herover. Den sendes til: Dansk Balkan Mission, Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding. Vedrørende gaver: brug girokonto nr. 836 6632 - eller bankkonto reg.nr. 2451 konto 7300 200 260. Bemærk gerne, om du ønsker dit bidrag brugt til et bestemt projekt: Multihus eller klinik, trykning af bøger eller andet. 11


Et lille hus blev bygget til en kvinde i Gamacesti Under en presenning, som man bruger dem på sigøjnervogne, boede Doina der er alene med to børnebørn.

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede og udkommer næste gang omkring den 15. marts 2015

Dansk Balkan Mission

12

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

I september byggede DBMs medarbejdere et lille lunt hus til dem, så de ikke skal frygte vinteren.

Dbm nyt 4 2014 net  

Information om Dansk Balkan Mission December 2014

Dbm nyt 4 2014 net  

Information om Dansk Balkan Mission December 2014

Advertisement