Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

• En tilstoppet skorsten • Barneliv i roma-landsbyer • Tandlæger i roma-landsbyer

•”Et er nødvendigt” på nye sprog og nye steder

Nr. 3/4

September 2016 - 23. årg.


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier • yder hjælp og vandforsyning til roma- landsbyer især i Arges amt • bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur primært på rumænsk

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr.: 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Formand: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Christian Fredensborg, Gram Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov Forsidefoto: Besøg i Cetateni (2012)

Siden sidst I Rumænien har medarbejderne afholdt 3 lejre for børn (og deres mødre/bedstemødre) i Valea Macelarului, Dragoslavele og Gamacesti. Alle 3 lejre var meget godt besøgt. Der er stadig indsamling til et hus i Schitu-Golesti. Målet er på 250.000 kr. Vi er nået til ca. 150.000 kr. Inden et byggeri kan sættes i gang, skal der forhandles med den nyvalgte borgmester. Der er sendt flere lastbiler afsted med genbrugstøj til at rejse penge til arbejdet i Rumænien. Når DBM kan få tøj direkte fra containere giver det større overskud. Gode ideer til placering af containere modtages derfor gerne. I DK oversættes nu andagtsbogen ”Et er nødvendigt” til farsi. En iransk asylansøger bruger 3 måneder i praktik hos DBM til at oversætte mest muligt af bogen. Herboende iranske kristne har tilbudt hjælp til projektet. Gaver modtages gerne, da bogen som andre bøger fra DBM vil blive til gratis uddeling. Medlemsbidrag bedes indbetalt snarest, for at DBM fortsat kan være fradragsberettiget. Vi mangler ca. 200 for at nå sidste års antal. Tak om I vil være med! red.


En tilstoppet skorsten af Knud W. Skov Et hverdagsproblem viser livsvilkår for en ældre kvinde i Gamacesti - og viser vigtigheden af at DBMs team ofte kommer i landbyerne og kan hjælpe...! Hun stod der lige så stille, tålmodigt og ydmygt. Det var som om hun pga. sin alder og som roma-kvinde slet ikke havde ret til at spørge. Gigi og jeg kom ned ad bakken i romalandsbyen Gamacesti, og vejen gik forbi indgangen til den grund, hvor hun boede.

En kvinde på 91

Det var måske lidt for meget at sige, at hun boede der. For hun havde et lille hus på 3,5 x 2,5 m. i et hjørne af gårdspladsen. Det var alt, hvad der kunne blive til overs, når en kvinde som hun flyttede i aftægtsbolig. Gigi fortalte, at hun var 91 år, altid havde boet der i Gamacesti og nu boede i hjørnet af den yngste søns grund. Den yngste søn – og et barnebarn (en mor med 4-5 børn omkring sig) – stod også i gårdspladsen, så inden vi kunne besøge den ældre kvinde, måtte der tales med dem om vejret og om livets udfordringer. Der blev bla. peget op på taget af det store hus (hvor sønnen boede med sin datters mand og familie), for et eller andet var vist i stykker. Gigi fik talt færdig med de unge og vi kunne fortsætte samtalen med bedste-/oldemor på 91.

33

Vi gik med hende op ad trapperne til huset (uden gelænder) og indenfor. I det lille rum, som var hendes alderdomshjem, var der to korte brikse. De var sofaer og seng for hende – og her sad hun, når hun spiste. Rummet var ialt knap 2x3 m stort. I det ene hjørne var årsagen til, at hun havde kaldt os indenfor. Her var hendes komfur – eller rettere sagt, hendes to-trins varmeovn.


Nederst et hul til at tænde op i, oven på plads til at sætte en gryde i et hul over ilden – og bagtil en skorsten med en krog til at hænge en kedel op. Desværre var hendes skorsten stoppet til, og hun magtede ikke mere at rense den. Derfor sad hun hver aften med røgen fra varmeovnen inde i huset, når hun skulle lave sin mad eller hun opholdt sig udenfor.

Omsorg for denne kvinde

Gigi talte med hende om mange ting – om det at være gammel, om det at tro på Jesus som sin frelser og om hendes konkrete nød. Kvinden har tilknytning til pinsemenigheden, som har en lille kirkebygning ved indkørslen til byen. De kunne dog ikke hjælpe hende med

4

den tilstoppede brændeovn. Gigi nævnte, at denne kirke ofte ikke har hjulpet med praktiske sider af livet. Det var tydeligt, at hun håbede, og Gigi vidste, at DBMs medarbejdere kunne løse hendes problem. Derfor blev det også aftalt, at Virgil en af de kommende dage skulle komme på besøg hos hende med redskaber, så han kunne enten rense eller ombygge ovnen. Da Gigi havde lovet hende den hjælp, var hun tydeligvis lettet. Hun fortalte højt om det – og i alt fald hendes barnebarn, den unge mor med børnene omkring sig, talte højt med - og snart vidste alle naboerne, at hun ville få hjælp. Tænk engang, hvor lidt der skulle til for at kunne lette hverdagen for denne kvinde

Indsamling -multihus i Lazaresti Der er stadig indsamling til et hus i Schitu-Golesti. Målet er på 250.000 kr. For det beløb kan der købes grund og bygges

et hus på ca. 120 m2 incl. el, varme og hegn. Vi er nået op på ca. 150.000 kr.

TAK!


5

- og samtidig give hende grund til at fortælle videre om den hjælp, hun fik.

Vigtig tilstedeværelse

Dette er bare et af mange eksempler på, hvordan DBMs medarbejdere i dagligdagen møder roma-folkets mange udfordringer og behov for håndgribelig hjælp. Her handler det ikke bare om den rigtige teologiske forkyndelse (selv om den er ganske vigtig), men om at kunne se og hjælpe samtidig med at Ordet om Kristus holdes frem. Hvis ikke medarbejderne kunne bruge tiden på disse opgaver, så ville åbenhed og tilliden hos romafolket også være langt mindre, når større problemer dukker op. Derfor er forbøn for og støtten til de daglige medarbejdere så nødvendig.

Forbøn Bed for DBMs rumænske medarbejdere: I Câmpulung Gigi Gugiu Virgil Flueras Daniel Chivu Adrian Dulgheru Diana Ene (rumænsk volontør) I Pucioasa Nico Vulpe Solomon Turculet


Børneliv i romalandsbyen af Knud W. Skov Børn lever, som deres forældre gør det muligt at leve. Det gælder også i roma-landsbyerne, hvor en isoleret livsstil - ofte forenet med en vis uvidenhed om sundhed og enkle hjælpemidler - fastholder mange i fattigdom under simple og barske vilkår. Det ses tydeligt i børnenes opdragelse og muligheder.

En duft at alt muligt

6

Når man kommer til en roma-landsby, er det som at komme 2-300 år tilbage i tiden. Måske med undtagelse af den høje ”muzak”, der lyder hen over byen. Her er det meste ”in natura” uforarbejdet og skævt, både hegn, tagspær og jordvejen. Næsen fyldes af duften af røg fra de små bål, duften af stærk mad, lugten af afføring fra mennesker og dyr og lugten af, at

alting er halvfugtigt. Der er farverigt, for påklædning sker efter det muliges kunst ud fra det genbrugstøj, det har været muligt at få, og som ofte bæres i mange lag alt efter temperaturen.

Tæt på naturen

Børn i roma-landsbyer kommer til at leve langt nærmere på naturen end de allerfleste. Det giver sig selv, når der i nogle landsbyer stadig er nogle, der bor i jordhuler.


Det er også naturligt, når romabørn normalt ikke får lov at lege med de rumænske børn. Romalandsbyerne ligger ofte i udkanten af byerne eller isoleret i bjergene, så naturen er lige uden for døren. Da DBM medvirkede til etablering af strøm til de fleste husstande i roma-landsbyen ved Dragoslavele, var der bagerst i landsbyen en familie, der takkede særligt meget. Nu skulle de ikke længere være bekymret for at kunne opdage ulve og bjørne langs vandløbet, når de kom uden for huset i den mørke årstid.

På arbejde med mor og far

Når forældrene arbejder i naturen, følger børnene med. Ud over 4-6 års skolegang lever børnene med i livet i hele familien på tværs af generationerne. Pigerne hjælper mor og bedstemor med husholdning, børnepasning og med at hente rødder, bær og svampe i skovene på de rette årstider.

Drengene bliver hurtigt trukket med i fædrenes arbejdsliv i skovene, på de simple hestekærrer og som daglejere for landbrug og lagerarbejde. Der er ingen tid til at tænke i teenageoprør, for der skal mad på bordet.

Fuglefænger

En dag i Gamacesti kom vi forbi en familie. Børnene var vældig optaget, for de havde fundet en måde at hjælpe familien med at skaffe kød til familien. Det var en simpel indretning med en næsten hel trækasse, en pind, lidt

77


snor og lidt majskerner. Sat på den rette måde bliver det til en fin fælde for duer og andre fugle. Det er ikke muligt for et barn i romalandsbyen at være for fin til naturen eller bare være optaget af at lege, så man ikke er med til at sørge for mad. Det er derimod helt naturligt og livsnødvendigt.

8

Hele familiens opgave

Når det går galt i en romafamilie ved ulykker eller fængselsophold, så er det også hele familien, der tager sig af hinanden og især af børnene. Gigi besøger mange romaer på hospitalets ortopædkirurgiske afdeling – og hører da om, hvordan børnene i familien er flyttet til en søster eller til bedsteforældrene i den kritiske tid.

Det samme gjaldt, da der i denne sommer var en større politiaktion i landsbyen Gamacesti, fordi nogle romaer havde taget andre romaer med stor gæld som lænkede slaver. Da blev ca. 30 børn anbragt hos deres bedsteforældre eller onkler/tanter for midlertidigt at bo hos dem. I den situation har DBMs team ydet en særlig indsats og der er sendt ekstra konserves som hjælp fra Danmark.

Kønsroller og -idealer

I landsbyen ved Schitu-Golesti var der samlet en flok børn til sang og bibelvers. Der var mange drenge og piger med. Den samling ændredes, da et par yngre mænd på ca. 20 red over torvet med blottet overkrop. De større teenagedrenge løb efter med beundrende tilråb. Her var deres ideal for at være mand.


I foråret 2016 kom et par bilfulde unge mænd tilbage fra en periode med arbejde i Tyskland. Gigi kunne efterfølgende fortælle, hvordan disse unge mænd havde samlet en flok yngre drenge og piger – og der blev festet med både rigelig brug af alkohol og løse forhold. Et ideal om at være de stærke mænd, der tjener penge og kan vælge blandt pigerne, lever tydeligvis blandt de unge mænd – og drengene.

Fra barn til voksen i et nu

Alle pigerne bærer på mindre søskende. Det er helt naturligt – og det varer, indtil de selv har et barn på hoften. For pigerne er dem, der tager sig af børn – og får børn. Nicu fortalte for nyligt, at han havde haft en børnesamling i en af roma-

landsbyerne. Da han kom til samme landsby igen, lagde han mærke til, at en af de større piger (på 13) manglede. Han spurgte efter hende og fik svaret, at hun passede sit barn! Desværre er det ganske normalt for de helt unge piger. De får ikke en teenagetid mellem barndom og voksenliv, for de bortgiftes gennem arrangerede ægteskaber og får børn som helt unge teenagere. Kun de piger, som får lov til at komme videre i skole, får en anden overgang til voksenlivet. Ifølge Nicu sker det dog alt for ofte blandt dem, der får mulighed for at få en ungdomsuddannelse, at de bliver den billige pige i klassen, som går på omgang mellem unge rumænske fyre.

9


Børnenes fremtid

Der er meget få romabørn, der får mulighed for at bryde ud af det lukkede miljø. Den rumænske regering har valgt at støtte romabørn med ekstra stipendier, hvis de når til at komme på en videregående uddannelse. Det nyder Solomon i Pucioasa f.eks. godt af, da han er af roma-baggrund. Det er også et mål for Nicu at få etableret kvindegrupper med både bibelstudie, sundhed og børneopdragelse som temaer. Derigennem vil han gerne åbne de unge mødres øjne for, om der kunne være grund til at vente med ægteskaber og graviditeter

for pigerne, at det er godt med skolegang og samtidig give dem mulighed for at tale om troen på Jesus i et samfund, hvor det ellers kun er mænd, der forventes at tale offentligt. Læs evt. mere om de unge pigers forhold på engelsk her: http://kortlink.dk/n67h

10

Tre unge mødre. Gigi har nyligt talt med to unge mødre fra Dragoslavele og faderen til en tredje.

Gift som 16-årig

Maria Babus blev som 16-årig gift med en 25-årig mand og flyttede ind hos sine svigerforældre i Gamacesti. Hendes svigermor gjorde livet

rigtigt hårdt for hende ved at kræve en masse arbejde – og da hun beklagede sig til sin mand, svarede han, at ”kone og børn kan man altid finde, men ikke forældre”. På den måde blev hun gentagne gange både ydmyget og samtidig slået. Det hjalp heller ikke, da de fik datteren Maia, som nu er 2 år. Derfor vendte Maria tilbage til sine


forældre i Dragoslavele med Maia. Nu får hun kun besøg af sin mand en uge ind i mellem, når han er i humør til det. Det er også kun, når han er hos hende, at han går på arbejde. Marias mor mener at forholdet opstod fra den ene dag til den anden, hvilket ofte sker – og ofte fører til skilsmisser og ulykke. Ofte er manglende uddannelse, ungdomsoprør og lyst til frihed, umoden lyst til seksualliv grundlag for disse ægteskaber.

Fattige vilkår

Florina, som nu er 17, blev gift som 15-årig. Hun er en af de piger, der gjorde en indsats for at lære alle bibelord i hjertebogen - og har lært så mange af de gode sange udenad.

Marius Furdui

Gigi talte også med Marius Furdui om datteren Luiza. Luiza er en god og klog pige, som har gennemført grundskolens 8 år. I dette efterår skal hun formentlig begynde på en erhvervsskole i Câmpulung. Hun kan tage en håndværker-uddannelse som skrædder og få et statsligt stipendium. Hvis ikke piger som Luiza får lov at fortsætte med en ungdomsuddannelse ender de ofte med at blive gift helt unge. Luiza ses herunder i hvid bluse.

Hun fik en brugt cykel og kommer ofte i multihuset og ønsker at leve et liv som kristen med Jesus. Hun har nu en datter på 1 år. Gigi spurgte hende til det at være gift. Florina svarede at det var lidt hårdt til at begynde med, men er efterhånden blevet godt. Hun og hendes mand har et lille hus; han slår hende ikke eller ydmyger hende offentligt og selv om hverdagene er hårde og pengene små, så har de det godt sammen.

11


Tandlæger i roma-landsbyer Et par dage efter lægebesøget, som blev omtalt i sidste DBM-nyt, besøgte Gigi Gamacesti. På gaden blev han spurgt, om tandlægerne var rigtige tandlæger? Mange, der blev behandlet, havde stadig en del smerter. Spørgsmålene gav anledning til undren, og Gigi spurgte flere om de også havde smerter. Det havde de, og smerterne havde varet i hele 4 dage.

12

Det viste sig, at årsagen var sparsommelighed. Prisen for at få trukket en tand ud hos en almindelig tandlæge er 70 lei. Da mange havde smerter i 3-4 tænder, havde de tænkt sådan, at ved at få trukket 4 tænder ud, kunne de spare i alt ca. 280 lei. Det kunne jo løse to problemer: smerten i tænderne og lommesmerterne. Med den viden kunne Gigi blot råde dem til at vente endnu et par dage indtil smerten ville fortage sig. Ved næste besøg var der ikke flere med ømme tænder.

Volontør til DBMs arbejde En 19 årig ung kvinde har meldt sig som volontør for arbejdet i romalandsbyerne. Det er Diana Ene, som har fået et års ventetid, inden hun kan komme ind på tandlægestudiet på universitetet. I dette år vil hun hjælpe DBMs team med børnearbejdet i roma-landsbyerne. Husk Diana i forbøn.


”Et er nødvendigt” på nye sprog og nye steder! Fængsler i Peru

Norsk Luthersk Lægmandsmissions missionssekretær Ingar Gangås var i det tidlige forår på besøg i Bolivia og Peru. Da de, efter besøg hos lokale kristne i Bolivia, kom til Arequipa i Peru, mødte de deres evangelist Damián. Han fortalte, at han flere gange havde fået lov at komme ind i Arequipas fængsel. Han havde der haft flere kasser med bøger, især Hans Erik Nissens andagtsbog, ”Et er nødvendigt”. Han fortalte også, at han havde fået anledning til at tale og holde møde for fangerne. Det var gribende at høre om fangerne, som kommer for at tage imod bøgerne på den måde og derved får mulighed for at høre og læse evangeliet. Det største sygehus i byen var også blevet besøgt flere gange, og ved én anledning havde Damián fået hjælp af otte kvinder, så de kunne nå omkring på alle afdelingerne. Tilsammen havde han indtil da uddelt mere end 300 bøger. Damián fortsætter som evangelist og kolportør for NLL hele 2016. Efter besøget i februar er han også blevet spurgt om at besøge et større fængsel i Puno ved Titicacasøen, hvor der sidder fanger med længere straffe for alvorligere forbrydelser. Hen over sommeren er der kommet invitation til at komme til kvindefængslet

13

i Arequipa. Som følge af de mange ønsker om mission i fængslerne, har han spurgt om NLL kan trykke en mindre bog om, hvordan man kan lære Jesus at kende. Desuden er NLL blevet spurgt, om det kan være muligt at trykke ”Et er nødvendigt” i 2000 eksemplarer i Bolivia. Det kan lade sig gøre, om det norske missisonsselskab finder et trykkeri i Bolivia og indsamler de nødvendige penge til projektet.

Udgivet på russisk

I august måned kom der en melding fra Luthersk Litteratur Mission i Sverige, at den oversættelse til russisk af andagtsbogen, som Hans Erik Nissen havde aftalt med dem kort før sin død, nu var udkommet. Bogen er udgivet af et privat tryk-


keri i samarbejde med en Union af Evangelisk Lutherske Kirker i Rusland samt den Ingermanlandske lutherske kirke. De 1500 bøger vil især blive brugt i området omkring Skt. Petersborg, men er også sendt ud til menigheder fra Murmansk i nord til Irkutsk i Østsibirien. Den vil også blive brugt på to præsteseminarier, hvor der er elever fra nogle af randstaterne omkring Rusland. Vi kan kun glæde os over, at den klare forkyndelse, som bogen rummer, når så langt ud.

Oversættelse til farsi

En iransk asylansøger fik i august mulighed for at begynde på 3 mdr. praktik hos DBM. Han har fået til opgave at oversætte mest muligt af andagtsbogen ”Et er nødvendigt” til farsi. Han har tidligere arbejdet som tolk for FNs kontor i Iran, så han er i træning med oversættelsesarbejde. Det vil ikke være muligt at nå hele andagtsbogen på 3 mdr. Derfor bliver der oversat udvalgte afsnit, især omkring jul, påske og pinse. Det er vigtige afsnit, hvor forkyndelsen af at Guds søn blev menneske, at Guds søn døde som retfærdig stedfortræder for os som syndere, at Guds ånd ønsker at bo i den enkelte kristne, står klart.

14

En ”ankerbog”

I løbet af dette efterår vil en fortsættelse af hjertebogen blive trykt på rumænsk. Det er en lille ”ankerbog”, hvor bibelcitaterne er udvalgt efter at have fokus på det kristne håb. Indtil videre afventer vi en aftale

DET HÅB ER SOM ET ANKER FOR SJÆLEN; DET ER UROKKELIGT OG SIKKERT med bibelselskabet i Danmark for også at kunne trykke den her. Hjertebogen er blevet trykt og udgivet på farsi. Den ligger også parat til at blive trykt på spansk. Desuden har DBM en aftale om at kunne udgive den på norsk. DBM afventer dog i begge tilfælde hjælp til finansiering. Andagtsbogen ”Et er nødvendigt” på engelsk, rumænsk og spansk kan bestilles til gratis uddeling. Eneste ”pris” er porto fra DBM. Bestil via www.balkanmission.dk


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag (for 2016 højst kr. 15.200 kr.). Gaver kan sendes: • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632. • via MobilePay eller Swipp til tlf. 23 89 70 70. (Husk afsender!)

15

For at beholde retten til, at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Tak til de mange, der allerede har indbetalt medlemsbidrag. Få også gerne flere til at modtage bladet. Det sendes gratis!

Den russiske andagtsbog ankom fra Skt. Petersborg i Rusland til DBM i Brændstrup som en dyr forsendelse.


DBM savner medlemsbidrag Skal DBM vedblive at være fradragsberettiget modtager, så er det vigtigt at vi når højere op, end de ca. 190 som har betalt. Sidste år var vi 399 medlemmer. Det kunne vi vel også nå i år? Tak om I vil være med! Se mere side 15

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

koTryk, Astrup, 6900 Skjern

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

DBM nyt 3 2016  
DBM nyt 3 2016  
Advertisement