Page 1

Nr. 3

September 2015

22. 책rg.

Dansk Balkan Mission

DBM - NYT 1


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien.

Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier. • hjælp og vandforsyning til sigøjner- landsbyer især i Arges amt. • bygger multihuse med sundheds klinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur på rumænsk.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr. 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 MobilePay: 23 89 70 70 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Fmd.: Næstfmd:

Niels Arne Skov, Brændstrup Niels P. Nielsen, Silkeborg Lisbet Kaas, Brændstrup Chr. Fredensborg, Gram Gerda Skov, Brændstrup

Forsiden: Herlig flok børn sammen med Virgil foran multihuset i Gamacesti

2

Siden sidst En travl sommer, hvor hele 3 store lastbiler blev sendt til Rumænien. 19. juni sendte vi et EKG apparat til hospitalet i Câmpulung, div. udstyr til Speranta DBM: konserves, tøj, kørestole, cykler, Lego, møbler m.m. samt udstyr til børnehaven i Pucioasa og plejeartikler til hospitalet der. Den 14. august læssede vi igen til hospitalet i Câmpulung. Se omtale og billeder fra besøget der i juli. Det blev til en hel lastbil til hospitalet. Og den 4. sep måtte endnu en transport af sted. Mange møbler, 317 til skolen i Slanic og 110 andre møbler, symaskiner, dyner og puder, måtter og konserves. Desuden 46 kasser til hospitalet. Vi venter stadig på afgørelsen vedr. tipsmidler, som blev udsat ved valget. Det har derfor ikke været muligt at sætte større projekter i gang. I sundhedshuset i Cetateni er de fleste indvendige ting blevet færdige i løbet af sommeren. Medarbejderne har gjort en stor indsats med sommerlejre i multihusene i 3 landsbyer. Næsten 300 børn har haft glæde af det. Det har bygget videre på det gode forhold, der nu er mellem børn og voksne derude og Gigi, Virgil og Daniel og andre medarbejdere. Tak for jeres interesse, tak for forbøn og støtte. Det har afgørende betydning for de små fattige samfund, at DBM er udholdende og trofaste i arbejdet. red.


Sommerferie - og tid til sommerlejre Ligesom i 2014 besluttede man at holde 3 lejre fordelt med en uge i 3 af landsbyerne. Emnet for i år var: ”Herre, lær os at bede”. I ugen fra 13.-17. juli var næsten 100 børn med på lejr i Valea Macelarului. Lederne fra Speranta DBM, Virgil Flueras, Daniel Chivu, Gigi Gugiu, Doina Petrache og Marius Jiga, stod for et godt program hver eftermiddag. Dorothy Ionila, Gheorghe og Maria og ledernes børn hjalp med praktiske ting, maling, Lego og konkurrencer. Børnene blev delt op i to grupper efter alder. Det var bl.a. en ny opdagelse af former og farver at bygge med Lego.

I den følgende uge 20.-24. juli blev sommerlejren holdt i DBM- huset i Dragoslavele:

En hilsen fra medarbejderne lød: ”Mandag var der storm og regn, men fra tirsdag har vi haft velsignede dage, - mange mødre kommer med deres børn og vi har nogle glade timer sammen. Daniel lærer dem nye sange, vi har undervisning, (vort emne er: Herre, lær os at bede) lærer vers og der er farvelægning. Vi bygger med Lego og leger forskellige lege - og børnene nyder det. Tak for forbøn.” De børn, der kom tidligt, gik med i dette ”Jesus-tog” rundt i landsbyen for at hente flere ind.

Et stafetløb tiltrak mange voksne fra landsbyen, og lejren blev på flere måder en fælles oplevelse for alle familierne. Mødre, bedstemødre og kammerater heppede ivrigt på de to hold. 3


4

Der blev også leget med Lego i Dragoslavele. For drengene drejede det sig om at bygge det højeste tårn, mens pigerne anbragte flest mulige legofigurer i deres byggeri!

Man ser, hvor vigtigt det er, at dette arbejde drives og fortsætter i betydningen for både børn og voksne i sådan en romalandsby.

En uge senere, 10.-14. august, var der igen sommerlejr. Det var i Gamacesti med over 100 børn. De måtte deles op i flere hold, så nogen var ude, når andre var i salen. Det kneb med pladsen, men børnene fulgte ivrigt med. Der var også voksne, der lyttede med.

Drengene prøvede kræfter med en omgang tovtrækning. Virgil fik det sat i gang til stor glæde og engagement. Fredag eftermiddag samledes hele flokken foran huset og takkede for en god lejr (forsidefoto).


Rundrejse i juli 2015

Niels Arne Skov bringer hilsen ved gudstjeneste i Pucioasa.

Virgil Flueras med børn i huset i Gamacesti.

Spontan samling i sigøjnerlandsbyen Lăzărești syd for Câmpulung

Nicu, Daniel, Gigi og Virgil synger ved medarbejdermøde i Dragoslavele.

Udsigt over Dragoslavele-dalen 5


Historien om Slanic En tilsynsrejse i juli måned førte blandt andet ud til landsbyen Slanic. Den har en særlig plads i vor bevidsthed. I efteråret 2009 blev der lagt vandrør til byen fra kilder på bjerget. Der er saltminer ved byen og flodvandet er derfor salt. Dengang var vore medarbejdere også begyndt at holde friluftsmøder på landsbygaden og er siden kommet der jævnligt. Julepakker til børnene er blevet uddelt udendørs ligesom friluftsmøderne. I 2014 blev vandforsyningen til både romaerne og den rumænske del af byen væsentlig forbedret med en projektaftale med kommunen. DBM betalte rørene og kommunen sørgede for tilladelser og udførelse. Der er flere gange blevet spurgt efter,

6

om DBM kunne komme og bygge et multihus, men det har ikke været muligt. Nu i 2015 har borgmesteren i Aninoasa kommune, som Slanic hører til, været rundt i de andre landsbyer for at se og spørge til, hvad det egentlig betyder med sådan et multihus.


De mange positive svar han fik, har overbevist ham om den gode indflydelse et multihus har på sigøjnerlandsbyens beboere. Det, at de kan samles til gudstjenester og undervisning i husene, har medvirket til at de har fået et fællesskab om noget godt, hygiejnen og den almene sundhed i landsbyen er blevet meget bedre, konflikterne færre og de begynder at rejse sig som mennesker. En ny grund Denne borgmester havde nu fundet en grund til et muligt byggeri i Slanic. Han bad derfor DBM sende en ansøgning til kommunen. Sagen blev behandlet og godkendt på byrådsmødet midt i august. Byrådet vedtog at frigive den foreslåede grund til at fortsætte projektering af et multihus. Det ville blive fri for skat og er betinget af godkendelse af konstruktionsplanerne. Man påskønner initiativet og udtrykker sin positive holdning. Grunden er god og jævn og ligger lige mellem rumænernes og romaernes beboelser. Vi håber, det bliver muligt at skaffe midler til byggeriet. Beliggenheden ser ud som en oplagt mulighed for at bygge bro over kløften mellem disse befolkningsgrupper.

skolen i Slanic. En særlig detalje ved den tur var, da den rumænske chauffør opdagede, at læsset skulle bringes til Slanic. Han var nemlig født der og havde gået i den skole. Nu bor han i Câmpulung, så det var kendt område for ham. Bilen kom godt frem, og skolemøblerne blev læsset af foran rådhuset i Aninoasa. De så godt ud, og snart stod folk fra romalandsbyen og spurgte, om de kunne få et bord eller et par stole til deres hjem. Borgmesteren snakkede med Gigi Gugiu og således fik beboerne en del af møblerne og skolen fik resten. Nu gør de gavn flere steder.

Skolemøbler til Slanic I forbindelse med aftalen blev DBM bedt om at hjælpe med nyere skolemøbler til skolen i Slanic. Det var en fin anvendelse af de stole og borde af god kvalitet, som stod på lageret i Brændstrup. Den 4. september kørte en lastbil af sted med 317 stk. skoleborde og –stole, som skulle leveres direkte til 7


Hospitalet i Câmpulung

8

Der er sendt meget til hospitalet i Câmpulung, så det er godt at få en snak med inspektøren og de ledende læger og sygeplejersker om, hvad der er relevant for dem og hvad de evt. mangler. De havde netop i juni fået endnu et EKG apparat, som de var meget glade for, ligesom den specielle boremaskine og sav til ortopædisk afdeling.

Det blev til en rundvisning på hospitalet, der afslørede endnu flere behov. Deres kontorer havde brug for bedre møbler, og på vej gennem gangene pegede man på et rullebord og bemærkede, at man ønskede sig flere af den slags. Vi havde adskillige på lageret, så det var oplagt at finde dem frem. Ligeledes havde vi fået en del kitler og

Hos ortopædisk afdeling på hospitalet i Câmpulung gav de champagne og kage sammen med en stor tak for udstyret fra Danmark. Det var en lidt underlig, men også glædelig detalje, at de havde sat Dansk Balkan Mission på deres sponsorvæg.

dragter, der egner sig til personale. Der skulle en hel lastbil udelukkende med materialer til det store sygehus. Hvorfor sender Dansk Balkan Mission ting til hospitaler i Rumænien? Vi har faktisk en lang ønskeliste fra dem og fra andre hospitaler - og vi opfylder meget af den. Som nævnt en hel lastbil i august til Câmpulung. Ernst læssede over 30 hospitalssenge - 5 ad gangen. Derefter godt 80


Speranta DBM Under opholdet i Câmpulung i juli 2015 blev der afholdt årsmøde i DBM’s rumænske søsterorganisation Speranta DBM. madrasser, der sammen med kitler og kasser med plejemateriale fylder godt. Så var der de ønskede rulleborde. Alle bordene er med hylder og skuffer, der blev pakket i kasser for at komme godt frem. Gode stole blev sendt til opholdsstuen på fødeafdelingen. Den rumænske chauffør hjalp godt til. Desuden kom der skriveborde og kontorstole med. Nogle af kontorerne på hospitalet var spartansk udstyrede med et lille bord og en taburet til personalet. Til sidst et foto af lastbilen, da den ankom til hospitalet i Câmpulung. Ledende oversygeplejerske Mirela Ceapraz stod parat til at tage imod.

Her drøftede man det daglige arbejde, både den sociale indsats blandt de fattige romaer og de faste programmer med bibelundervisning og børnemøder i multihusene. Bestyrelsen blev suppleret med Virgil Flueras, der er en god kapacitet i arbejdet, både praktisk og med forkyndelsen for børn og voksne, samt af Nicu Vulpe. Bestyrelsen består nu af følgende: Marius Jiga, Cela Gugiu, Irinel Vintila, Virgil Flueras, Nicu Vulpe, Gigi Gugiu og Niels Arne Skov. Mødet, som foregik på Speranta DBMs kontor uden for Câmpulung, sluttede med pizzaspisning.

9


Et er nødvendigt på spansk Udgivelsen af Hans Erik Nissens andagtsbog på spansk giver mange gode tilbagemeldinger. Bogens 4. bind er netop på vej fra trykkerierne til Spanien, Peru og Uruguay. Desuden sendes til Venezuela og Paraguay samt deles ud i Danmark og Norge. n Uddeling i Spanie i januar fortælle: pta kunne allerede re Sa fra n lse O re Jan To lille luthersk 0 indb.) samles en 00 0. 22 a. (c na ge ag. 3 personer som ”I byen Carta tjeneste hver sønd ds gu til 15 ndag hver . ca på menighed a SKYPE. Ca. en sø sendt vi te of r ge lta de til bor på Gran Canaria en præst. De andre søndage får de af hed g ig sø ul be m de vi r få fik t ed mån mødet var slu a D . op s se øjne læ re m sto . Med en prædiken so t er nødvendigt» ud rkelig en andagt til hver dag?” De er «E en og sb gt da an for at dele : ”er der vi én sagde undrende anien.” åbnede de bogen og he dagtsbøger r i Sp an se læ at til nt va ikke så Tilbagemeldinger fra Peru: Uddeling ved guds tjeneste i Juliaca, Pe ru IEL-P (Den evange lisk-lutherske kirk e 4122 m. o. havet fe jrede sit 30 års jubi i Peru) i byen Crucero på højsletten læum. og i denne fo dåb og medlemsin dskrivning. Andag tsbogen blev brugt rbindelse var der både Fra Norsk ELM i Pe som velkomstgave. med stor glæde blan ru skrev Per Olav Mangelrød: ”Bøg erne bliver modtage dt t og har et centralt og dem, jeg har hørt fra. De siger at bø ge klart budskab. Des uden læses andagt rne er letlæste dagen på vores radi erne o her i Arequipa. Vi ved ikke, hvor man op to gange om udsendelser.” ge der lytter til diss e

Uruguay Et foto fra sidste uges gudstjeneste. Vi har givet hver familie en kvartalsbog og også givet alle, der gerne ville dele videre ud. Vi bruger bøgerne i evangelisation og deler dem ud som gaver til gæster og venner. Det er skønt at have andagtslitteratur på spansk fra en luthersk baggrund. Tak for jeres arbejde.

10

Radio også i brug i Venezuela fra Elizabeth Viloria i Venezuela, der arbejder som underviser på en ungdomsskole der. Hun skriver: ”Mange mennesker har fået bøger. Nogle er leveret personligt – andre har fået gennem kirkens radioprogram, som vi kalder for ”Reflections for Life”. Mange tak for jeres arbejde og forbøn”. Husk befolkningen i Venezuela, da lave oliepriser har medført dårlig økonomisk situation i landet – og voldsomt dyre basale dagligvarer.


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr. fra dato:

Medlemsskab og gaver DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af alle gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Derved får giveren skattefradrag. Det er i 2015 muligt at opnå et fradrag pr. person på højst kr. 15.000 kr. Vedrørende gaver: Via netbank til reg.nr. 2451 - konto 7300 200 260 eller girokonto nr. 836 6632 eller send via MobilePay til tlf. 23 89 70 70. Husk at skrive afsender. En betalingsaftale kan oprettes på et mindre eller større beløb - pr. måned, kvartal eller år, som det passer dig bedst. Ring på tlf. 74821757, skriv til: dbm@balkanmission.dk eller send kuponen øverst til: Dansk Balkan Mission, Brændstrup Røddingvej 5A, 6630 Rødding. For at beholde retten til at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Kun ca. 50 % af medlemmerne fra sidste år har betalt indtil nu. Få gerne flere til at modtage bladet. Det er gratis! Tak om flere vil bemærke det. Giv os gerne besked, om dit bidrag skal bruges til et særligt formål: en gave til trykning af bøger, til julepakker eller til det faste arbejde i landsbyerne omkring Câmpulung. 11


Ferietilbud i Spanien med Guds Ord

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede og udkommer næste gang omkring den 15. december 2015

Dansk Balkan Mission

12

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

Sarepta, som Dansk Balkanmission samarbejder med om udgivelsen af ”Et er nødvendigt” på spansk, inviterer til ophold på et godt hotel i Spanien i perioden 15. okt. til 14. nov. 2015. Der vil være daglige bibelsamlinger, sang, musik og kristent fællesskab. Drømmer du om at komme væk fra våde, kolde og mørke efterårsmåneder. Har du lyst til et længere ophold i sol og varme, hvor du kan nyde Malagas skønne strandpromenade, fantastiske solnedgange. Søger du et varmt fællesskab hvor du oplever dig set og værdsat – eller det vigtigste – får et nærmere forhold til Gud? Sted: Hotel Calabahia (4*) http://hotelcalabahia.com i Malaga. Det er et flot hotel med ½-pension. Ophold fra 1 uge til 1 md. Læs mere på: http://misarepta.no og på http://kortlink.dk/hce9

DBM-Nyt 3/2015  
DBM-Nyt 3/2015  
Advertisement