Page 1

Nr. 3

September 2014

21. 책rg.

Dansk Balkan Mission

dbm - nyt 1


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien.

Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier. • hjælp og vandforsyning til sigøjner- landsbyer især i Arges amt. • bygger multihuse med sundheds klinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur på rumænsk.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr. 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Fmd.: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Viggo Stidsen, Toftlund Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Forsiden: Gigi Gugiu har god kontakt med børn - her sammen med nogle drenge i Momaia

Siden sidst

Der er i sommer sendt 3 store lastbiler til vort arbejdsområde i Rumænien: Den 20. juni var der 30 senge, sengeborde og andet udstyr til hospitalet i Câmpulung, samt møbler, måtter og hjælpemidler m.m. Den 17. juli – div. udstyr til hospitalet i Pucioasa, alm. senge til et alderdoms-hjem i Bezdead samt div. hjælp til kirken i Pucioasa, og den 15. august blev der sendt 176 skoleborde og andre møbler sammen med tøj, sko og andet til hjælpearbejdet ud fra Speranta DBM i Câmpulung. Der arbejdes med tanken om kirkegårde for romaer på flere steder. Der er netop kommet nye regler, som skal følges, så det vil tage nogen tid. I maj kunne vi afslutte det store projekt med el-installation i Dragoslavele, som vi havde fået tipsmidler til. Nu gælder det en ny tildeling på 365.000 kr. fra Tips & Lotto - øremærket til vandforsyning i romalandsbyer, til fødevarer og til medicin og medicinsk udstyr. En del er planlagt, og noget er sat i gang for at nå det før vinter. Læs mere om projekterne i bladet. Bemærk, at disse penge kun må bruges til de nævnte formål. Vi skal selv finansiere transporter, bygninger og den daglige drift, herunder al personlig hjælp til mennesker i nød, f.eks. når nogen skal ind på et hospital til behandling eller operation. Vi vil gerne takke alle jer, der er med til at bære disse udgifter og bede for DBM’s arbejde og medarbejdere. red.

2 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 2

18-09-2014 15:13:38


Sommerlejre i romalandsbyer! Som noget nyt har Speranta DBM i år afholdt sommerlejre ude i romalandsbyerne!

Gigi Gugiu skrev: Kære venner, Gud velsigne jer alle!

Sidste år var nogle børn inviteret med på en lejr et andet sted, men hvad skulle man gøre med de mange mange børn, der uge efter uge kommer til møder i multihusene i landsbyerne?

Jeg kan fortælle, at lejrene blev godt modtaget i de 3 landsbyer, Valea Macelarului, Gamacesti og Dragoslavele, hvor vi kom om eftermiddagen en uge hvert sted. Programmet var således: Bibelundervisning: 1. Jesu fødsel 2. Jesus helbreder den lamme mand 3. Korsfæstelsen af Jesus 4. Jesu Opstandelse 5. Jesu disciple Marius Jiga fortalte bibelhistorie, Daniel Chivu sang med børnene, og Doina hjalp dem med at farvelægge billeder. Virgil gennemgik hver dag nogle bibelvers, som børnene lærte udenad, og der var konkurrence om, hvor mange bibelvers, de havde lært lært. Gigi arrangerede forskellige udendørs aktiviteter, sport, leg og konkurrencer.

Så opstod ideen om at holde lejr derude, hvor børnene bor. De har jo i Rumænien endnu længere sommerferie fra skolen, end man har i Danmark, så der var et stort behov for at arrangere noget for børnene.

Hvert sted har der været mellem 50 og 100 børn, der deltog i lejrene, og når der desuden er mange deltagere til de to ugentlige aftenmøder i de 3 landsbyer, viser det klart, at der er brug for disse huse, som DBM har bygget. Nogen har undret sig over, at der er blevet brugt penge til køb af grund og

I Gamacesti var der 33 børn, der kunne alle versene. Her var der mange forældre, der kom sammen med deres børn, og de var så taknemmelige for, at nogle ville give deres børn den oplevelse. I Dragoslavele fik vi gode samtaler med forældrene. til bygning af multihuse på 8 x 24 m i sigøjnerlandsbyer. Men læg nu mærke til, hvordan husene bliver brugt! 3

DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 3

18-09-2014 15:13:38


Der findes ingen muligheder for at samle folk derude, når mange huse kun er på 20-30 m², ja helt ned til 10 m². Et landsbyfællesskab bliver da bare til en snak på grusvejen mellem husene, så det mærkes tydeligt, at det er helt anderledes socialt at samles i et dejligt rummeligt hus for at synge sammen og lytte til Guds Ord. Husene indeholder også andre rum: Toiletter og bruseafdelinger samt rum til lægekonsultation og venteværelse. Og ikke mindst: et rum med centralfyr, så der kan være lunt og godt selv i de kolde vinteraftener. Her ses nogle glimt fra lejrene: undervisning og sang, farvelægning, leg og fodboldspil.

Den store flok måtte deles i to hold, små og store, så flere medarbejdere var i gang. Herunder leger børnene udenfor.

Børnene koncentrerer sig dybt om lægge farver på billeder, mens mødre og bedstemødre nøje følger med. De nyder, at deres børn får lov til den slags.

Det fine resultat blev sat op på væggen, så de kan vise det til far og mor næste gang, de kommer i salen.

4 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 4

18-09-2014 15:13:38


Nye tider i Momaia Langt mod vest i Arges amt finder man byen Tigveni. Der blev vi bedt om at komme for at hjælpe med vandforsyning til romalandsbyen i kommunen. Den hedder Momaia og ligger på bakkerne udenfor Tigveni. Fodboldspil og leg gav også et godt sammenhold på lejrene

Dåb i Valea Macelarului Når Ordet om Jesus forkyndes gang på gang, er der nogle, der begynder at forstå, at det også gælder dem. Nu er der efterhånden en gruppe personligt troende, og for dem, der ønsker at høre Jesus til, bliver der givet en god forberedende dåbsundervisning. I august var der 2 kvinder fra Valea Macelarului, der blev døbt i floden. Pastor Nicu Vulpe forrettede dåben, og en stor flok fra landsbyen var fulgt med ud til floden. En festdag for dalens beboere.

Det var en interessant landsby at komme til – smalle gader, elendige huse, men venlige mennesker og dejlige børn. (se forsiden) Havde det været regnvejr, var vi nok ikke gået gennem byen, men det gav mulighed for at kigge ind til folk, - se suppegryden dampe på de åbne ildsteder på gårdspladserne, se huller i tagene, der nogle steder var nødtørftigt dækket med gamle presenninger, og snakke med børn og andre beboere. I Momaia kan vi hjælpe med at få en god vandforsyning ved boring af to

5 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 5

18-09-2014 15:13:40


Momaia - fortsat brønde, der med parallelle pumper kan give tilstrækkeligt vand. Det kan gøres for penge fra tipsmidlerne, der er øremærket til vandprojekter.

Og vi glædede os over at se landsbyens egen kirke, et pænt almindeligt hus. Romalederen Ioita Gruia var med til mødet med kommunen og ude i landsbyen. Han er leder af kirken, og vi forstod nu den venlige holdning, vi mødte hos beboerne.

På rådhuset: Ioita Gruia står til venstre, Borgmesteren nr. 2 fra højre.

Der blev i juni aftalt, at nogen ville bygge et hus til en lægeklinik, hvortil vi kunne levere udstyret. Der er hårdt brug for regelmæssigt lægetilsyn i den store landsby. I september var huset ikke bygget, men Gud havde noget andet og bedre parat til os!

En canadisk mission havde et hus, hvor et ægtepar har holdt børnehave og syundervisning. De er nu rejst hjem til Canada og huset blev skænket til landsbyens kirke.

Gruia, der så indtrængende havde bedt om en klinik, kunne nu sige: “Huset er parat, I kan godt komme med udstyret.” Kommunen vil sørge for aftale med en læge. Vandprojekter: Det har vist sig, at der ikke er tilstrækkelig vandforsyning i Gamacesti til normal brug af toiletter og brusere i multihuset. Der skal en ny brønd til. Nu er det imidlertid blevet muligt at overtage nabogrunden, hvor der er en god brønd. Den skal bores dybere, men vi bliver fri for at søge om en ny boring. I Mihaesti har der været en del problemer med de planer, der var aftalt. Materialerne er nu købt, og der er bestilt en stor vandbeholder, så det kommer til at fungere. Slanic i Aninoasa kommune mangler også mere vand. Der har hele tiden været problemer med, at beholderen på bjerget løb tom, når alle havde hentet vand om morgenen. Der bliver nu

6 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 6

18-09-2014 15:13:41


Bezdead kommune I den rumænske kommune Bezdead øst for Pucioasa har borgmesteren bedt om hjælp til at indrette et alderdomshjem. Som i så mange byer i Rumænien har man set adskillige familier rejse til Vesteuropa for at arbejde. Vi har ofte hørt om, at de har efterladt deres børn hos bedsteforældrene, hvilket gjorde det svært for alle parter. I Bezdead er familierne rejst sammen med deres børn og de fleste klarer sig rimelig godt. Desværre er de gamle så blevet overladt til sig selv og har ikke den støtte fra de unge, som de ellers havde regnet med. Disse ensomme gamle vil borgmesteVandprojekter fortsat: boret, så de får vand nok i Slanic. Den ny borgmester har med interesse fulgt virkningen af multihusene i landsbyerne. Han har tilbudt os en grund, som muligvis kan købes. Der er en positiv effekt af disse huse, som man lægger mærke til på egnen.

Samtale med borgmesteren i Slanic.

ren gerne samle på et hjem. De fleste er selvhjulpne, så der er ikke tale om et egentligt plejehjem.

Her drøftes planerne for hjemmet.

Nicu Vulpe har haft en del samarbejde med borgmesteren, Teodora Anghelescu, tidl.skoleinspektør og meget positiv overfor kristent arbejde i byen. Bezdead er lang og smal - godt 14 km lang – og en ældre læge har en klinik i udkanten af byen. Foruden en seng og et stetoskop havde han ikke meget at arbejde med. DBM sendte i maj et undersøgelsesleje samt diverse udstyr, som er nødvendigt for en konsultation. Senere blev der sendt 30 senge m.m. som en begyndelse til ældrehjemmet.

Udenfor rådhuset i Bezdead sammen med Alex Savu og borgmesteren.

7 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 7

18-09-2014 15:13:41


Fra møder i Pucioasa, Gamacesti og Dragoslavele

Fra sygehuset i Pucioasa

I nogle dage første i juli blev der afholdt nogle møder i Gamacesti og Dragoslavele samt en weekendkonference i Pucioasa. Knud Skov var inviteret som taler, da man i Pucioasa ønskede at høre mere om luthersk forkyndelse. Der var god tilslutning til møderne – f.eks. var der i det nye hus i Gamacesti over 200. Det viser, hvor meget det betyder for beboerne, at de har fået deres eget samlingssted.

Der blev lyttet, og der blev stillet spørgsmål bagefter. Jens Skov har været konsulent på al teknik til multihusene og flere steder. Han var med denne gang, så han sammen med medarbejderne kunne gennemgå og forbedre installationerne.

På røntgenafdelingen: Hospitalet har fået mange senge og andet udstyr, men mangler stadig meget. De glæder sig over det, der skiftes ud i Danmark. Børnehave i Pucioasa: Bagved kirken i Pucioasa har menigheden bygget dette hus til ungdomsarbejde, lægeklinik o.m.a. Der var indrettet dejlige lokaler til børnehave i stueetagen, men kommunen gav kun tilladelse til 8 børn, så nu vil man gerne lave en udbygning, der giver plads til i hvert fald 20-25 børn i børnehaven. Vi håber at kunne hjælpe dem med det. Deres medarbejdere er jo så aktive i arbejdet omkring Câmpulung.

8 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 8

18-09-2014 15:13:42


Bogprojekter: Der er fortsat god efterspørgsel på vore bøger. I år er der sendt næsten 1200 stk. af Hans Erik Nissens andagtsbøger på engelsk og rumænsk og 4800 hjertebøger på dansk foruden alle de bøger, der er givet direkte. De fleste er udsendt i Danmark, men også en del til Sverige, Norge og andre steder.

er genoptrykt på dansk og fås hos Lohses Forlag i Fredericia. En god julegave Ved DBM’s udgivelse på engelsk og rumænsk er bogen blevet delt i 4, der hver rummer andagter til et kvartal. Disse bøger har vi stadig på lager. Husk det er en god julegave til nogen, der helst læser engelsk eller rumænsk! Du betaler kun for forsendelsen, men er velkommen til at tilføje en gave til de nye udgivelser. Skal bøgerne sendes til udlandet før jul, må du nok ikke vente for længe med at bestille dem. Hjertebogen på ungarsk m.m. Der spørges efter hjertebøger, og i samarbejde med menigheder, der har kontakt til sigøjner- samfund i Ungarn, bliver hjertebogen genoptrykt på ungarsk.

Udgives nu på spansk Som noget helt nyt er der nu planer om udgivelse af andagtsbøgerne på spansk. Missionærer i Spanien, Peru og Bolivia spørger efter god litteratur til at styrke nye kristne og til ledere i menighederne. Vi har fået accept fra Hans Erik Nissen, og nu foreligger der en indsats med oversættelse og korrekturlæsning af bøgerne, ja, det er faktisk begyndt. Der bliver brug for et større beløb til dækning af omkostningerne ved dette samt ved trykning og distribution. Vi håber, mange kan se perspektivet i at sprede den gode bog og vil være med. Den originale tekst er fra andagtsbogen “Et er nødvendigt” - som

Det gælder ligeså den rumænske, og vi håber, det lykkes at få trykt den i en udgave på farsi. Materiale til børn I forbindelse med de store børneflokke, vi har kontakt med i Rumænien, spørges der også efter let tilgængeligt materiale til børn. Det er noget, vi arbejder videre med. Vil du tage del i dette nye litteraturarbejde, er du velkommen til at sende din gave til Dansk Balkan Mission Bankkonto 2451 – 7300.200.260. Tiden er kort, og vi må benytte de muligheder, der viser sig. 9

DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 9

18-09-2014 15:13:43


Vigtig oplysninger til læserne! Nogle nødvendige oplysninger om medlemmer og gaver. Myndighederne har strammet reglerne for skattefradrag. Dansk Balkan Mission har i nogle år været godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. Alle vil gerne have dette fradrag, men vor tilladelse til at indberette det knytter sig faktisk bl.a. til, hvor mange medlemmer, vi har. Der er nye krav til, at man bekræfter sit medlemskab – og betaler det hvert år. Vi vil meget gerne, om I får det ordnet nu inden november – og I er altid velkommen til at spørge, hvis I ikke er sikre på, at I har betalt. Det koster kun 50,- kr. årligt pr. medlem, og det er nemt at skrive det, hvis I indbetaler et beløb. (f. eks. gave xx kr. medlem xx kr.) Et andet nyt krav fra Skat er, at foreningen skal have modtaget almindelige gaver på minimum 200 kr. fra over 100 gavegivere – og dette skal indberettes inden 1. oktober 2014. Evt. indbetalte medlemsbidrag må ikke medregnes i disse gaver. For skatteåret 2014 gives der skattefradrag på gaver op til 14.800 kr. pr. person – indbetalt ialt i løbet af året, og der er intet minimumsbeløb. DBM skal indberette beløbet sammen med giverens CPR-nr. Du må ved lejlighed meddele det til os inden nytår, benyt evt. formularen på næste side. Det er så stor en fordel for alle parter, at man beholder denne godkendelse til skattefradrag, og vi håber DBM’s venner og medlemmer vil være aktivt med til at bevare den. Det er meget fint, om du opgiver din ny adresse, hvis du flytter, så vore blade kan finde frem til dig uden problemer med postvæsenet. Gaver: brug girokonto nr. 836 6632 - eller bankkonto reg.nr. 2451 - konto 7300 200 260. Bemærk gerne, om du ønsker dit bidrag brugt til et bestemt projekt: Multihus eller klinik, børnearbejde, trykning af bøger eller andet. Husk, at hvis du bruger Betalingsservice, undgår du det dyre gebyr på girokortet. Kontakt os på tlf. 74821757 eller dbm@balkanmission.dk så vi kan aftale nærmere. 10 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 10

18-09-2014 15:13:43


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: Adresse, postnr. by: Bank:

CPR-nr. Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

DBM mangler dit bidrag! Der bliver talt så meget om velfærd i Danmark - og om alle vore rettigheder. Tænker nogen over, at der indenfor Europa findes mennesker, der har så svære vilkår som beboerne i disse romalandsbyer. Blandt denne gruppe i et amt har vi fået en opgave med at hjælpe dem med rent vand for deres sundhed, med hjælp til skolerne for deres uddannelse og med huse, hvor de kan samles og høre Guds ord og få indhold i deres liv. Der er brug for penge til disse opgaver og DBM er afhængig af de mange personlige gaver, I sender hertil. De giver frimodighed til at fortsætte med det, Gud lægger hen til os. Gang på gang oplever vi, at nye projekter dukker op - i rette tid, på rette sted - og vi må bare tage dem op. Et par eksempler: I Slanic var der set på en grund, ejet af skovvæsenet (se s. 7.) Nu vil de kun leje den ud - og det er for usikkert. Og pludselig havde borgmesteren en bedre grund, som han vil forære til vor rumænske organisation Speranta DBM! Og i Cetateni har kommunen netop et lokale klar til en tandlægeklinik til det udstyr, vi har stående. Det ser ud til, at vi kan få en kristen tandlæge - og tilbyde frit eftersyn til de fattige ved siden af normal praksis. Vil du være med til at fortsætte i denne tjeneste! 11 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 11

18-09-2014 15:13:44


Raske drenge fra romalandsbyer i Rumænien.

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede og udkommer næste gang omkring den 15. december 2014

Dansk Balkan Mission

12 DBM-Nyt 3-2014 slut.indd 12

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

Læs mere inde i bladet om DBM’s forskellige projekter for at forbedre vilkårene også for disse børn og deres familier.

18-09-2014 15:13:46

Profile for Gerda Skov

DBM-Nyt 3-2014  

DBM-Nyt 3-2014  

Advertisement