Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

• Der byggemodnes i Varfuri

• Formandens årsberetning • Bekendelse og dåb i Gamacesti • DBM-bøger spredes i flere lande • Husbesøg og evangelisation

Nr. 2/4

Juni 2018 - 25. årg.


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier • yder hjælp og vandforsyning til roma- landsbyer især i Arges amt • bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr.: 836 - 6632 MobilePay: 23 89 70 70 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Formand: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Christian Fredensborg, Gram Jens Rasmussen, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov Forsidefoto: Nicolae Vulpe i samtale med nogle romaer uden for Cetateni. Foto: Adrian D.

Siden sidst I marts måned fik DBMs medarbejdere i Câmpulung købt træ til opvarmning af vand i multihusene. Med elektricitet og vand lagt ind i husene er opvarmning af både radiatorer og vand en opgave, der kræver manuelt arbejde ved fyret. I forårsmånederne har medarbejderne med forskellige frivillige været på besøg hos alle hjem i flere af roma-landsbyerne. Det er især i forårsmånederne, at romaernes egen beholdning af mad slipper op. Det giver anledning til at dele hjælp ud og forkynde evangeliet. DBMs årsmøde i april var godt besøgt. Tak for den opbakning. Der er gennem foråret blevet afhentet meget tøj i genbrugsbutikker i hele landet. Der har ofte været 4 biler afsted. Det har trukket meget på DBMs stab af frivillige chauffører. Er nogen af DBMs venner, der kender en mulig chauffør i det sydlige Jylland, så hører vi gerne om det! Hele maj måned har dagl. leder Niels Arne Skov været uarbejdsdygtig pga en brækket arm og efterfølgende infektion. Han er i bedring, men det har vist, hvor afhængig DBM er af Guds hjælp og medlemmers opbakning og indsats. Tak for støtte og forbøn! GS


Der byggemodnes i Varfuri Efter køb af grund, udarbejdelse af cadastru (rumænsk dokument med landmåleroptegnelser) og byggegodkendelse, er byggeriet gået i gang.

Multihus

Planen med huset er at give landsbyen et sted til at afhjælpe behov for vaskefacilitet, baderum, samlingsrum og i det hele taget det, man har brug for vand og el til at klare i en husholdning. En EU-undersøgelse har vist, at i Rumænien mangler ca. 35% af husstandene vand og el. Hos romaerne drejer det sig om ca. 80%.

Plan om lejlighed

Det er også planen, at der skal være en mødesal i multihuset ligesom der skal være en lejlighed. På den måde kan Nicu fra kirken i Pucioasa måske få et par til at flytte hertil i en periode for at skabe kontakter, stå for børnesamlinger og måske samle en lillle menighed.

33


Rumæniens

Formandens

Vennerne Fra DBMs arbejde skal der lyde en stor tak til ”Rumæniens Vennerne” i Brønderslev. I forbindelse med at de var ved at lukke deres aktiviteter, tog de en beslutning om at give den restenrende beholdning til Dansk Balkan Mission. Derfor blev Gerda og Niels Arne Skov inviteret til Brønderslev til en samling d. 22. marts, hvor man overdrog saldoen.

4

Beløbet – 69.675 kr. blev overført ved dette møde hos Birthe og Georg Nygaard, som det kan ses af billedet herunder. Vi har fulgt hinandens arbejde og haft fælles kontakter gennem 25 år, og vi er taknemmelige for den smukke afslutning på jeres store indsats .

År 2017 - Dansk Balkan Missions 25. arbejdsår. I begyndelsen af året var vi meget forsigtige med, hvad vi brugte penge til. Jeg tror, at vore venner i Rumænien følte, at vi var blevet for forsigtige. Men efter en del arbejde og omtanke lykkedes det at finde alternative veje for at omdanne brugt tøj og sko til midler, som kunne gøre gavn blandt fattige romaer i Rumænien. Det normale prisniveau havde ikke ændret sig, - men Herren viste os nye græsgange og muligheder for at komme af med brugt tøj og sko. Det gjorde, at vi kunne åbne mere og mere for muligheden for at bringe hjælp til vore arbejdsområder. Vi fik tilskud fra tipsmidlerne næsten til normal tid, og det var også en stor hjælp. Vi turde ikke sætte de helt store projekter i gang, men det blev muligt at bygge en lille sal til arbejdet i Lazaresti, samt en hel del landsbyhjælp blandt fattige familier, men det vil vi oplyse om, når vi nu ser på, hvad der er sket i de forskellige kvartaler.


årsberetning for 2017

1. kvartal

I årsrapporten for 2016 fortalte vi, at tøjpriserne var styrtdykket, og vi kan nu sige, at situationen for det nye år ikke havde forbedret sig. Det betød, at hver krone skulle vendes for at få enderne til at nå sammen. En af de ting vi foretog, var en omstrukturering. Det betød, at tøjprojektet blev solgt til NJS Trading for en pris på kr. 450.000 kr. Herved blev det muligt at samle alle udgifterne

om dette projekt på et sted, og derved kunne vi reagere hurtigere på udsving i markedsbetingelserne.

5

Samtidig blev det aftalt, at overskuddet fra tøjprojektet fremover skal tilfalde DBM. Vi havde et beløb fra tipsmidlerne, som vi kunne gå i gang med at bruge. Samtidig kunne vi glæde os over, at


vore mange venner ikke havde glemt at støtte os. I februar fik vi besøg af vore 6 medarbejdere fra Rumænien, som deltog i den årlige medarbejderfest.

2. kvartal.

Den 21. april fejrede vi DBMs 25 års jubilæum sammen med årsmødet. Vi er i ledelsen taknemmelige for den store tilslutning til denne fest. I maj måned var der et hold fra Danmark i Ciocile for at etablere en tandlægeklinik, - en tandlæge og en tekniker fra Skagen stod for opbygningen af apparaturet som Jens Rasmussen og Chr. Fredensborg kørte dertil.

6

Der blev påbegyndt en tilbygning til et hus i Schitu/ Lazaresti. Man har forsøgt at finde en egnet grund til et mindre multihus, men det var umuligt. Derfor blev det besluttet at lave en tilbygning til det hus, hvor man i nogle år havde lånt en

stue til børnemøder. Det blev til en lille mødesal på ca. 50 m2.

3. kvartal

I sommermånederne fik området besøg af et amerikansk lægehold, som foretog helbredsundersøgelser i de landsbyer, hvor der er huse med mødevirksomhed. I skoleferien blev der holdt sommerlejre i de fire Roma-landsbyer. Der var igen i år mange børn, der deltog i de forskellige arrangementer. Året tema var: ”Tabt og fundet.”


I september havde vi besøg af koret fra Betania Kirken i Pucioasa. De holdt en række koncerter i kirker i Syd- og Sønderjylland, og det blev en stor oplevelse både for rumænerne og vi danskere.

4. kvartal.

I november pakkede vi igen julepakker. Vi kaldte dem familiepakker. De indeholdt en rigtig god slikpose, som blev pakket af et hold elever fra Brændstrup Kristne Friskole. Desuden var der to nye småhæfter: kors-minibogen og en fin lille bog med 3 andagter om, hvordan Jesus

møder mennesker i nød, samt konserves med noget god mad til julen. Alt blev sendt til Rumænien først i december.

DBM-NYT

Jeg vil også gerne minde om vort nyhedsblad DBM-NYT. Du får god orientering om arbejdet gennem det. Til eksempel vil jeg nævne et lille klip: ”Fodbold samler unge! DBMs medarbejdere har opdaget, at unge mænd i de forskellige roma-

77


landsbyer gerne spiller fodbold. Det har givet en god anledning til at samle dem. Der holdes andagt og trænes derefter. Samtidig øves der respekt for andre. Det er planen, at holdene fra de forskellige DBM-huse skal mødes i en turnering til sommer.”

Bogprojekter

I løbet af 2017 er litteraturarbejdet næsten eksploderet. Der har vist sig et stort behov for kristne bøger på adskillige sprog, f.eks på arabisk, farsi, tagalok, albansk mm. En af de bøger, som efterspørges mest, er andagtsbogen ”Et er nødvendigt”, men også f.eks. Luthers lille Katekismus til undervisningsbrug for nye kristne her i Danmark.

8

Vi har fået sat ekspeditionen af bøger i system: Rigmor og Chr. Fredensborg står for den afdeling, og de pakker og sender hver uge de mange bestillinger. DBM har i løbet af indeværende år haft besøg fra Lutheran Heritage Foundation for at drøfte samarbejde og for aftale om deres støtte til forskellige udgivelser på nye sprog. I 2017 har vi fået optimismen tilbage igen. Vi har oplevet, at Herren har lagt nye opgaver for vore fødder, og vi kan igen sige en stor tak for en stigning i gaveindtægterne. Ja, der skal lyde en stor tak til jer alle – og tak til jer, der kører Danmark rundt for at samle tøj og andet,

og til jer, der trofast uge efter uge kommer flere steder og sorterer tøj til Rumænien. Og en hjertelig tak til alle jer, der husker os i forbøn . Al ære må vi give til Herren vor Gud. Niels Arne Skov


Bekendelse og dåb i Gamacesti DBMs medarbejderteam stod i slutningen af marts for 2 dages uddeling af vaskepulver og konserves med kød ved husbesøg i flere af romalandsbyerne.

Selv om hun skal i fængsel får hun lov at vide sig som en fri person med Jesu ord om at ”hvis sønnen får frigjort jer, så skal I være virkeligt frie” (Johs 8:36).

I Gamacesti foregik det med opbakning af et team fra Pucioasa ledet af Nicolae Vulpe og fra Targoviste ved Alexandru Savu. Der blev også brugt tid på at tale med romaerne om tro på Jesus som frelser og delt Ny Testamenter ud.

Presserende ønske om dåb

Maria Furdui var en af dem, der havde ventet på at få besøg. Hun er 53 år, er nyresyg og går regelmæssigt til dialyse. Hun afventer at skulle i fængsel for at afsone en fængselsdom, hvor hun i første omgang er stillet 9 års fængsel i udsigt. Maria har godt været klar over sin situation, hvor hun ikke ved, om hun med sin sygdom kommer godt igennem opholdet i fængslet. Derfor havde hun et ønske om at få talt ud med Gud og blive døbt forinden.

”Virkelig fri”

Det var et stærkt vidnesbyrd om behov for tilgivelse og efterfølgende bekendelse af, hvordan hun nu måtte tro at hun ved dåbens løfte får lov at være død med Kristus og genoprejst med ham og dermed en ny skabning.

9


Hun delte også med dem, der var samlet, at hun havde fundet glæden ved at være i troens fællesskab med Jesus. Hun udtrykte nu ønske om at kunne blive hos Jesus hele livet. Husk at bede for hende.

Større åbenhed

Der var i dette forår en tydelig mærkbar større åbenhed for at lytte til evangeliet. Det kan mærkes at mange har fået begyndt at læse i de uddelte Ny Testamenter. Der er også nogle blandt roma’erne, der fortæller om syner om engle, om dommedag og en enkelt har talt om at have haft et syn af Jesus undervejs i bilen. Tilsammen har dette fået flere til at undres over hvem Gud er og derfor kommer de med spørgsmål, når DBMs team er i landsbyerne. Når disse besøg samtidig foregår

10

DBMs team på vej ud på husbesøg i Gamacesti i marts måned.

i den periode, hvor mange romaer oplever penge og mad slippe op, da er der ekstra stor imødekommenhed.

Misbrug og afhængighed

På besøg i Valea Macelarului møder vi gang på gang roma’er, der er bundet af afhængighed. En kvinde kunne fortælle, at når hun ikke kan få cigaretter, så begynder hun i sin trang at bande og slå sine børn. Hun kunne vise os en dør, som hun havde ødelagt i et raserianfald, hvor hun selv oplevede det som at være besat af onde ånder. Hun havde også tævet sin mand, så han var flyttet ud af huset i en måneds tid. Helt naturligt samledes vi til forbøn for hende og opfordrede hende til at komme til samlingerne i multihuset. I et af husene, som er bygget af DBM, bor Lilianas familie. Når hen-


des mand bliver beruset, så bruger han al sin løn på at drikke. Hjemme efter en druktur ødelægger han døre og vinduer og slår både hustru og børn. Desværre er det en af årsagerne til de hyppige skilsmisser i roma-landsbyerne, men skammen over det medfører også ind i mellem, at nogle tager deres eget liv.

Skilsmissebørn

Blandt de unge ægtepar møder vi desværre mange skilsmisser. Det sker ofte, at de unge kvinder (der blot er

store piger) forlades af manden, mens de har spædbørn i hjemmet, eller manden sender dem hjem til pigens forældre. Både børn, der vokser op i disse ødelagte forhold, hvor deres far måske ikke vil vide af dem, og de unge mødre lider under det. Lad os bede om at Guds forvandlende kærlighed må få lov at nå ind til disse mennesker. Gigi and Adi.

11


Husbesøg og evangelisation I forårsmånederne har der været husbesøg, bibeluddeling og uddeling af mad og andet godt i flere af romalandsbyerne. Billederne her på siden er fra Cetateni. Der har dog også været tilsvarende besøg i både Dragoslavele, Valea Macelarului og som omtalt også i Gamacesti.

Opnået tillid

Det er tydeligt, at DBMs medarbejdere og præsten Nicu’s besøg bliver værdsat. Det skyldes ikke mindst at besøgene er gentagne, så der opstår en personlig relation og kendskab. Det er ofte svært at opnå tillid fra romaerne, der på mange måder har oplevet udnyttelse, foragt og direkte diskrimination. Der blev ført samtaler rundt i byerne og evangeliet blev sået! Flere steder blev medarbejderne inviteret inden for i de små simple boliger. Husk disse byer i forbøn.

12


Bogprojekter ud fra DBM. Romamission i Slovakiet

I foråret 2017 besøgte DBM en tidligere leder for mission blandt roma’er i Slovakiet, Viola Fronkova. Viola samarbejder i dag med Lutheran Heritage Foundation (LHF) v. Matthew Heise om udgivelse af bøger om den lutherske kirke i Slovakiet under både nazisme og kommunisme. I den periode havde denne kirke en del mission blandt roma’er i Slovakiet. I forlængelse af det møde er der nu kommet en aftale i stand med Det Slovakiske Evangelisations Center v. Slavomír Slávik om oversættelse af ”Et er nødvendigt” til slovakisk. Målet er en udgivelse i foråret 2019 efter samme principper om gratis uddeling, som gælder på engelsk, spansk og rumænsk.

Hjælp til georgisk kirke

Samarbejdet med Lutheran Heritage Foundation (LHF) førte også til, at DBM blev bedt om at repræsentere dem ved en konference i Mellemøsten og at aflægge et besøg hos den lille lutherske kirke i Georgien. Begge steder var der ønske om at lave tilsvarende aftaler om ”Et er nødvendigt”. I Georgien er der allerede ved at være resultater af kontakten, da de der har oversat det lille hæfte ”Syndernes forladelse” til georgisk. Det forventes at udkomme omkring 1. juli, men trykkes i Tblisi, så DBM får ikke et lager af dem. Derefter vil også et andet hæfte, ”Jesus fandt mig”, blive oversat til

georgisk - og dernæst vil de gå i gang med at oversætte ”Et er nødvendigt”. DBM har også givet et bidrag til denne kirkes kørselsudgifter, da deres små menigheder ligger ret spredt i landet.

Minibøger til Albanien

Albanien er et andet land, hvor LHF har formidlet en god kontakt til. Matthew Heise havde hjulpet med udgivelse af en bog og besøgte de finske missionærer i landet. Da de talte om kommende udgivelser blev ”Et er nødvendigt” omtalt som mulighed. Det viser sig, at Brødremenigheden i Christiansfeld har et samarbejde med disse finner, så ringen blev snart sluttet. DBM har nu lavet de 3 minibøger til missionsarbejdet i Albanien.

13


Databehandling hos Dansk Balkan Mission Som alle andre virksomheder og foreninger skal DBM overholde de forordninger, der står i den nye Persondatalov, som trådte i kraft den 25. maj 2018. DBM har klare procedurer og er opmærksom på krav til åbenhed og omhu angående personoplysninger. Enhver kan henvende sig og få at vide, hvilke oplysninger, DBM har om vedkommende.

14

Som medlem af DBM giver man samtykke til, at DBM • tilsender de fire årlige nyhedsbreve som ordinær post eller på e-mail, • opbevarer medlemmets navn, adresse og e-mailadresse indtil udmeldelse.

Medlemmer af DBM, gavegivere til DBM og kunder og leverandører hos DBM har ret til: • på opfordring at få indsigt i, hvilke oplysninger der behandles af DBM, • at få rettet urigtige oplysninger, • at få slettet oplysninger, • at få ”blokeret” disse oplysninger i en periode eller få dem underlagt begrænset behandling. Ethvert medlem kan med dags varsel melde sig ud af DBM, hvorefter medlemsdata slettes. Sker udmeldelsen et givent år, efter at medlemskontingentet er indbetalt, tilbagebetales dette ikke, men ny opkrævning udsendes naturligvis ikke.

DBM information DBM havde anledning til at stille op ved Indre Missions Årsmødefestival på Mørkholt Bibelcamping den første weekend i juni. Der kom mange forbi - fik minibøger og hørte lidt om DBMs arbejdsgrene. Tak for besøg. DBM kommer gerne på besøg i kirkecentre, i missionshuse eller andre steder med en udstilling, et møde eller for på anden måde at informere om DBMs missionsområder.


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - til aftale om BS og medlemsskab. Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag (for 2018 højst 15.900 kr.). Gaver kan sendes (husk afsender): • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632 eller via MobilePay til tlf. 37930 Tilmelding som medlem skal ske skriftligt - også hvis DBM må trække beløb via Betalingsservice, skal det fortælles til DBM. For at beholde retten til, at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal på over 300 medlemmer. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Tak for hvert enkelt medlemsbidrag. Få også gerne flere til at modtage bladet. Det sendes gratis!

DBMs medarbejdere i Rumænien afholder friluftsmøde ved multihuset i Valea Macelarului.

15


Jubilæum i Pucioasa

Søndag den 3. juni kunne menigheden i kirken Betania i Pucioasa invitere til 20 års jubilæum. Siden begyndelsen i 1998 har rigtig mange været involveret i menighedens liv og mange arbejdsgrene. Derfor var det glædeligt at så mange kunne samles til jubilæumsfest. DBM havde ikke mulighed for at deltage, men har været på besøg 2 uger senere.

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

Profile for Gerda Skov

DBMNYT_2 2018  

DBMNYT_2 2018  

Advertisement