Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

• DBMs årsberetning for 2016

• Glimt fra 25 års jubilæumsårsmøde • To mænd ved navn Nicolae • DBMs volontører igennem årene • Husbyggeri i Schitu-Golesti

Nr. 2/4

Juni 2017 - 24. årg.


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier • yder hjælp og vandforsyning til roma- landsbyer især i Arges amt • bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur på flere sprog, primært på rumænsk

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr.: 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Formand: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Christian Fredensborg, Gram Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov Forsidefoto: To friske drenge på gaden i Dragoslavele romalandsby. Foto K. Skov

Siden sidst Det var med stor tak, at DBMs ledelse kunne tage imod så mange venner af arbejdet i forbindelse med jubilæums-årsmødet. Det bekræfter bestyrelse og ledelse i arbejdet og det fælles kald. Den 4. april blev der sendt en lastbil til 2 adresser: 18 senge m. madrasser blev bragt til provinshospitalet i Blaj, Alba amt og resten af læsset: møbler til skoler, hjem og kontorer og tøj, cykler og plejemateriale og 240 dåser konserves blev leveret i Câmpulung. Speciallæge Estera Decean har i nogle år arbejdet på hospitalet i Blaj og formidlede disse senge til dem. I uge 21, den 21.-27 maj var en af vore varebiler i det sydlige Rumænien, hvor de leverede en tandlægeklinik i landsbyen Ciocile, og senere bragte forskelligt til Pucioasa og Câmpulung. Lige efter pinse blev en lastbil læsset med så mange ting, at det blev at se på vort lager. 308 stk. forskellige møbler, især til skoler, blev pakket sammen med cykler og kørestole, soveposer, tæpper og tøj samt også denne gang over 200 dåser konserves, der skal bruges til uddeling til de fattige hjem. Medarbejderne i Câmpulung kunne lige nå at tage imod lastbilen, før Gigi Gugiu og Nicu Vulpe fra den 14. – 18. juni skulle deltage i en international konference i Ungarn om roma-mission. red.


Årsberetning 2016 af Niels Arne Skov, formand for DBM

År 2016 - Dansk Balkan Missions 24. arbejdsår. Vi må nok betragte dette år som et af de vanskelige år, hvor det kneb at få enderne til at nå sammen. I en lang årrække havde vi haft stigende indtægter. På grund af tøjsalg til ekstra gode priser, havde vi mulighed for at hjælpe ekstra meget blandt de fattigste i Rumænien. Det blev muligt at rejse en række bygninger i forskellige romalandsbyer: 4 multihuse og et sundhedshus på Câmpulungegnen samt en kirkebygning og hus til kristen børnehave i Pucioasa. Ved siden af dette er der bygget flere småhuse til meget fattige og nødstedte familier. Multihusene indeholder en kirkesal, en lægeklinik og en afdeling med brusefaciliteter samt toiletter. Vore faste medarbejdere, Gigi, Virgil, Adrian og Daniel kommer i hvert af husene 3 gange ugentligt, hvor de samler de voksne til forkyndende møder, børnene til andre arrangementer, samt også nogle steder til lektiehjælp mm. Landsbyerne ligger spredt rundt om Câmpulung, indenfor en radius på 30 km. At holde et sådant arbejde i gang prioriterer vi højt, og det er blevet en

stor fast årlig udgift for os - pt. på ca. 250.000 kr. Tilskuddet fra Tipsmidlerne til projekter modtog vi ret sent i året 2015. De skulle bruges inden 31.maj 2016, og det betød at vi først kom i gang med projekterne i foråret 2016.

1. kvartal

33

I årsrapporten for 2015 kunne vi fortælle, at tøjpriserne var styrtdykket, og vi kan nu sige, at situationen for det nye år ikke havde forbedret sig. Det betød, at hver krone skulle vendes for at få enderne til at nå sammen. Vi havde heldigvis et beløb fra tilskuddet fra tipsmidlerne, som vi kunne gå i gang med at bruge. Da det var midt i vinteren, måtte vi ændre vore planer, og prioritere andre projekter end dem, vi havde planlagt.


Mange fremmødt til DBMs jubilæumsårsmøde Omkring 100 venner af DBM havde fundet vej til årsmødet i Gram menighedshus d. 21. april. Salen var udsmykket med plakat billeder fra DBMs arbejde. Der var også lavet en lang udstilling med ophæng af næsten alle udgaver af DBM-nyt fra 1992 og frem til 2017. Endelig var stort set alle de bogudgivelser, som DBM har stået for, også udstillet.

4

Jubilæumsfest

Ingolf Henoch Pedersen var inviteret til at forkynde Guds Ord – lige som han medvirkede ved DBMs første årsmøde. Ingolf Henoch Pedersen prædikede over Saligprisningerne og lod

dem stå som en spejling overfor DBMs virke gennem de 25 år. Efter prædiken førte Gerda Skov forsamlingen med igennem glimt fra de 25 års arbejde. Når der er afsat 15 minutter til det, så vil det kun kunne være glimt, der kan gives, så man kan let sidde tilbage med mindst lige så mange spørgsmål som viden, fordi det er rigt og mættet missions-historie fra Europas ofte glemte baghave, Rumænien. Der var tid til hilsner, hvor der både var skriftlige fra Rumænien og direkte her fra Danmark. Marianne Højlund, der tidligere har været ansat hos DBM, fik også åbnet lidt for mængden af gode oplevelser i sit indlæg.


Sidst i marts kunne vi sende den første lastbil med forskellige former for hjælp. I de første måneder blev det også muligt at hjælpe en fattig familie med reparation af hus og med elektricitet.

2. kvartal.

I april måned var vi klar over, hvordan tipspengene skulle bruges. På de to provinshospitaler i Câmpulung var situationen ens. Der blev forlangt fra myndighederne, at de skulle højne standarden, men virkeligheden var, at de ikke fik penge nok til den daglige drift. Så var der slet ikke midler til at forny og modernisere de nødvendige apparater og instrumenter til den daglige behandling af patienterne. Det var derfor glædeligt, at vi ved hjælp af tipsmidlerne kunne hjælpe med en stor donation til sådanne ting. Vi kan også notere, at vi igennem de senere år har fornyet alle de gamle senge på hospitalerne i Câmpulung

og Pucioasa med meget fine brugte el-senge fra Danmark.

3. kvartal.

Midt på sommeren afslørede myndighederne en gruppe kriminelle i landsbyen Gamacesti. Mange blev fængslet, både mødre og fædre, og det var jo børnene, der kom i klemme. For vore medarbejdere kom det som en stor overraskelse, men de var vågne og gjorde en stor indsats i den vanskelige situation. Ved husbesøg i landsbyen mødte de folk med omsorg og hjælp.

5

I sommermånederne blev der igen afholdt sommerlejre. Denne sommer kunne man begynde et fjerde sted, nemlig i landsbyen Cetateni i det nye sundhedshus, og der kom rigtig mange børn. Også denne sommer var der besøg af et amerikansk lægehold, og det blev muligt at arrangere helbredsundersøgelse i flere landsbyer.


4. kvartal.

I efteråret blev der holdt indvielsesfest for sundhedshuset i Cetateni. Det er nu så vidt, at vi er i gang med at indrette lægeklinikken og finde frem til en lægeordning.

6

I nov. pakkede vi julepakker. Vi har kaldt det familiepakker i år, idet vi har suppleret dem med 3 ds. kødkonserves. Også det nye julehæfte – ”Barnet i krybben” – blev trykt og vedlagt. Antallet var vokset, fra 1800 året før til 2300 i 2016. Først i december kunne vi sende den sidste lastbil med julepakker samt mange andre gode ting, som cykler, kørestole, tøj samt et par paller nye byggematerialer foræret af vort lokale tømrerfirma.

Bogprojekter:

Sidste år fortalte vi om forespørgsler fra mange lande om andagtsbogen ”Et er nødvendigt.” I løbet af året fik vi påbegyndt oversættelse af bogen til Farsi, et stort

arbejde, men lykkes det at fuldføre det, er der en meget stor interesse i det meste af Nordeuropa. Den lille Hjertebog er også blevet oversat til Farsi og trykt i 10.000 eksemplarer, - og de er næsten brugt. I 2016 har vi indledt et samarbejde med Det danske Bibelselskab om fælles udgivelse af de danske Hjertebøger, Ankerbøger og Korsbøger.

I løbet af året har vi også fået et samarbejde med rumænere i Danmark. Der bor ca. 8000 rumænere her og en del samles i rumænske menigheder, både ortodokse og protestantiske. Der er opstået kontakt mellem dem og vore rumænske medarbejdere sådan, at disse ved besøg i DK besø-


ger de dansk/rumænske menigheder med sang og forkyndelse ved deres gudstjenester. I begyndelsen af december havde vi besøg fra Tyskland af 2 personer, der arbejder med mission blandt iranere. De bragte en stor sending af Luthers Lille Katekismus på farsi. Bøgerne blev hurtig fordelt til kirker og grupper, som var engageret i mission blandt herboende iranere. Selv om der har været mere lavvande i økonomien, blev det alligevel et år med rigtig mange aktiviteter. Vi har, trods lille indtægt, haft glæde af vort tøjprojekt. Og så kan vi derimod sige en stor tak for en stigning i gaveindtægterne. Julepakkerne til børn og familier i Rumænien, 2300 stk, blev igen i år pakket dels af børn fra Brændstrup kristne Friskole og dels af et hold frivillige medarbejdere.

77 En stor tak til jer alle - og tak til jer, der trofast kommer mandag efter mandag for at sortere og pakke tøj, og til dem, der kører land og rige rundt for at afhente tøj og andet. Ja, der skal lyde en stor tak til alle som på den ene eller anden måde har været involveret i arbejdet, både med tøj og anden hjælp i Danmark og i Rumænien. En hjertelig tak til alle, som er med til at støtte økonomisk og ikke mindst med forbøn. Må vi give al ære til Herren vor Gud. Niels Arne Skov


Volontører gennem årene for Dansk Balkan Mission af Gerda Skov I løbet af de 25 år Dansk Balkan Mission har arbejdet i Rumænien, er der flere unge, der har givet en tid af deres liv til at hjælpe. De har hver for sig haft stor betydning for at give forståelse for befolkningens vilkår og mulighederne for at gøre en indsats.

8

Ved vort første besøg i Câmpulung mødte vi ønsket om at kunne hjælpe de enlige ældre. Man sagde til os: ”Mange gamle dør i deres huse, hvis de ikke har familie eller venner. Bliver de syge, kan de ikke bære brænde ind til ovnen og ikke skaffe mad.” Nogen troede, at vi bare 1-2-3 kunne oprette et plejehjem og tage os af rigtig mange gamle, men for at være mere realistiske måtte vi have et nærmere kendskab til forholdene i området. Derfor blev det til at DBM sendte nogle unge til Rumænien i forskellige opgaver.

Indsamling af viden

Den første blev Heidi Jensen fra Aalborg, der boede i Câmpulung i februar, marts og april 1993. Hun skulle i et samarbejde med unge fra vor kontaktfamilie opsøge ensomme gamle i byen og danne sig et indtryk af deres situation og behov.

De skulle bringe mad, sæbe og tøj og se, om der var støtte fra familie eller naboer, og om der var brug for særlige hjælpemidler eller medicin. De fik adresserne på rådhuset. Heidi gik til opgaven med kærlighed og omhu, og når man læser hendes breve efter 24 år, ser man tydeligt, hvor anderledes hverdagen var dernede sammenlignet med Danmark. ”Jeg hørte en masse mennesker udenfor kl. 4:30 – tidligt om morgenen. De stod i kø for at købe mælk.


Da jeg stod op kl. 8, var køen der stadig, - mest ældre og børn. De har tid til det. De skændes hver morgen, børnene skænder på de ældre, at de er så gamle og burde gå hjem. Men ofte er det slet ikke de ældre, der får mælken, men deres familie. De er bare de eneste, der kan stå i kø så længe.” Mælken var rationeret. De fleste køer fra et stort kollektiv var solgt, så mejeriet, der havde kapacitet til 30.000 l. mælk dagligt, nu kun modtog 3.000 liter. Heidi var kun i Câmpulung i ca. 3 måneder. Alligevel fik hun samlet mange indtryk ved de gentagne besøg i ca. 25 hjem, som kom til at betyde meget for DBM’s arbejde.

Sygeplejerske

Heidi blev afløst i Câmpulung af Marianne Højlund, som boede der fra maj til oktober 1993 og fik indblik i samfundet. Da hun igen var i Danmark som sygeplejerske, var det med et ønske om at komme tilbage igen. Derfor lærte hun rumænsk og arbejdede på en medicinsk hjerte-lungeafdeling som relevant for de situationer, hun mødte i Câmpulung.

Matematisk hjælp

Fra oktober 1994 kom Bettina Søndergaard, en ung matematik-studerende til Câmpulung. Hun og de to unge piger, Oana og Andra fortsatte besøgene hos de ældre, Marianne havde været hos. I mellemtiden var nogle af dem døde, så de stod med ris, sukker og olie foran en dør med et sort flag. Mange boede så elendigt – faldefærdige huse med tæppe for dør og vinduer, at det virkede helt håbløst.

9


”Men de er jo mennesker med tanker, følelser og drømme som vi, og hos kristne blev vi især godt modtaget.” Bettina fortalte, at ”en dag om ugen var jeg på et børnehjem, magre og blege børn – og de trænger sådan til omsorg.”

Lang og stor indsats

Marianne Højlund vendte tilbage i oktober 1995 og boede i Câmpulung helt frem til januar 2003. Hun kom tæt på mange ældre og kunne virkelig lide at hjælpe dem. Samtidig med at DBM kunne sende gode senge, medicin og andet til sygehuset, fik Marianne adgang til at besøge patienter og yde dem forskellig hjælp. Det var tit nogle, hun havde besøgt i deres hjem.

10

På drengehjem

Da DBM i 1993 kom i forbindelse med den rumænske fængselsmission, Prison Fellowship Romania, åbnedes der nye døre og muligheder.

Fra marts til maj 1997 var Laila Thyssen og Malene Jeppesen i Cluj. De var hovedsagelig på et drengehjem i Gilau uden for Cluj, hvor de skulle hjælpe med at aktivere drengene, nogle lærte maskinskrivning, andre blev sat i gang med boldspil eller leg.

Gadebørns-arbejde

Pernille Vang og Majbrit Kallestrup boede på PFR’s center Sobarilor fra august 2002 til januar 2003. En udfordrende tid sammen med tidligere gadebørn, der her kom under kristen indflydelse og en god struktureret hverdag.

For børn og hjemløse

De blev afløst af Lene Jepsen, der hjalp godt til blandt de voksne hjemløse på centret og på det nye hjem for mødre med småbørn i Gilau. Lene kunne blive der til juli 2003. Samtidig – i februar 03 - flyttede Marianne Højlund til Cluj, hvor de længe havde bedt om at få hende som sygeplejerske på centret for børn og hjemløse. Hun var tilknyttet centret


indtil juli 2006 og gjorde en stor indsats, især som sygeplejersken, de kunne komme til med småt og stort, ja hun tog med dem på sygehuset, når det blev nødvendigt. Desuden oprettede Marianne et fint kor med de voksne unge på centret. Det betød meget for dem med de jævnlige sangøvelser, og at de blev bedt om at synge ved adskillige lejligheder. Lige op til jul 2006 – i november og december var endnu to unge piger som volontører i Cluj. Det var Maria Kragh og Louise Simonsen. De fik et nært forhold til de store børn og unge, og sammen med dem pyntede de hele centret op til jul.

Rig hjælp for DBM

Volontører - forskellige unge, der på hver sin måde gav noget af deres liv ind i DBM’s tjeneste i Rumænien. Man kan vel ikke måle betydningen, men de har bragt lys og har sat

spor, hvor de færdedes, og vi er taknemmelige for deres indsats for ældre og børn, samt for den viden, de var med til at samle.

Volontørperioder

Heidi Jensen (feb - april 1993) Marianne Højlund (maj - okt 1993). Bettina D. Søndergaard (okt 1994 - marts 1995) Marianne Højlund (okt 1995 - jan 2003 & feb 2003 - juli 2006) Malene Jeppesen & Laila Thyssen (marts - maj 1997) Pernille Vang & Majbrit Kallestrup (aug 2002 - jan 2003) Lene Jepsen (feb - juli 2003 Maria Kragh & Louise Simonsen (nov - dec 2006)

11


To mænd ved navn Nicolae Under besøg i Rumænien i maj måned var der to mænd, der ikke kunne undgå at gøre indtryk. Begge hedder Nicolae men er fra hver deres romalandsby.

Måske ufærdig amputation

Nicolae fra Valea Macelarului sidder hjemme med et halvt ben. Resten er blevet amputeret efter et uheld i skoven. Derfor måtte Nicolae en tur på sygehuset i Câmpulung og tælle med i statistikken om at 80% af de indlagte på ortopædkirugisk afdeling er romaer med hovedsageligt arbejdsskader.

12

Siden amputationen har han haft store smerter, der holder ham vågen om natten. Det er ikke bare fantomsmerter, men smerter oppe i stumpen, der er et halvt lårben. Det er som om amputationen ikke er afsluttet.

Desværre har Nicolae oplevet at lægerne på sygehuset joker med, om han vil komme igen (eller dø), og han oplever, hvordan de næsten bevidst ikke forstår ham. Efter en samtale og bøn lovede Adi at tage med ham næste gang. Nicolae nævner, at det eneste gode ved smerten er, at han finder trøst i at læse sin bibel i de lange nattetimer, hvor smerten holder ham vågen. Adi aftalte, at han også skulle have ”Et er nødvendigt” på rumænsk. Det seneste nye er, at han nu bliver hentet til hver samling i multihuset, fordi han ønsker at være en del af det kristne fællesskab.

Smerter af leverbetændelse

I Dragoslavele besøgte vi en anden mand. Hans familie arbejdede udenfor huset, men da Gigi kom derhen, mødte de os med deres bekymring. (fortsættes s. 13)


Lejre i roma-landsbyer 2017 Også i 2017 vil der være lejre for børnene i romalandsbyerne. Datoerne ligger sådan: 19.06 – 23.06 Valea Macelarului 03.07 – 07.07 Gamacesti 10.07 – 14.07 Dragoslavele 24.07 – 28.07 Cetateni Årets tema er ”Tabt og fundet”. Der vil i år være et særligt program for børn under 7 år sammen med deres mødre, mens lejrene sigter på børn fra 7 år og opefter. Dagsprogrammet rummer bibelundervisning, tegne/maleaktiviteter, lego-byggeri og idrætsleg. Som noget nyt vil børnene være opdelt i hold med et par faste ledere. Disse vil senere besøge børnene i deres hjem.

Tag årets lejre med i forbøn, at ... - børnene må være åbne for at høre evangeliet, - der ikke må være for mange andre vigtige opgaver hjemme, som hindrer børnene i at komme, - evangeliet må arbejde videre i børnene efter lejrene.

13

(To mænd ... fortsat fra side 12) Manden i huset, Nicolae, har nu gennem længere tid haft ondt i maven. Han sveder og har smerter i højre side. Med Gigi inden for hos ham får vi lov at se hans medicin, som kan pege i retning af enten ubehandlet galdesten eller leverbetændelse. Han har dog ikke råd til at blive undersøgt nærmere. Gigi lover at tage med ham på næste lægebesøg for at få klarhed over, hvad han egentligt fejler.

Besøget hos ham slutter med at vi læser salme 42 sammen og har en kort fællesbøn. Også hos denne Nicolae er det tydeligt at se, at Bibelen bliver brugt flittigt. Efterfølgende er det blevet konstateret, det både er leverbetændelse og tarmproblemer. Der er ikke umiddelbart udsigt til nogen bedring, men Gigi besøger ham fortsat.


Byggeriet skrider fremad i Schitu-Golesti/Lazaresti Efter flere forskellige forsøg og forslag, er der langt om længe ved at være ”sten på sten” i DBMs hus i Schitu-Golesti.

14

Den familie, som ejer huset, hvor det senest var planen, at DBM skal bygge, var i april måned ved at foreslå, at DBM også kunne få lov at bruge et hus på grunden overfor. Familien ønsker at bygge huse til alle sønnerne i familien, og er netop nu ved at opføre et hus til søn nummer 2, som de ikke skal bruge foreløbig. Men netop som rygtet var ved at bide sig fast, var der en kontramelding. Der skulle alligevel laves en tilbygning ved det først planlagte hus.

Arbejdet skrider frem - og det kan snart tages i brug. Vi er Gud taknemmelige for denne åbning for at børnemøderne i SchituGolesti kan fortsætte, og at der nu kan blive et sted til at holde møder om Guds Ord for børn og voksne.


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag (for 2017 højst 15.600 kr.). Gaver kan sendes: • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632 • via MobilePay til tlf. 23 89 70 70 (Husk afsender!) For at beholde retten til, at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal på over 300 medlemmer. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Tak for hvert enkelt medlemsbidrag. Få også gerne flere til at modtage bladet. Det sendes gratis!

De rumænske deltagere på Gypsy mission Summit 2017 synger spontant i en pause.

15


Tandklinik i Ciocile To specialister fra Skagen samt Jens Rasmussen og Christian Fredensborg var i maj måned på tur til byen Ciocile i Donaulavlandet øst for Bukarest. Der skulle sættes udstyr op, så byen nu kan åbne en tandlægeklinik.

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

Dbm nyt 2 2017  

Quarterly magazine from Danish Balkan Mission of mission and humanitarian help for gypsies in Romania.

Dbm nyt 2 2017  

Quarterly magazine from Danish Balkan Mission of mission and humanitarian help for gypsies in Romania.

Advertisement