Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

• Hjælp til multihus i roma-landsbyen Lazaresti • Formandsberetning fra DBMs årsmøde • Kommende lejre i roma-landsbyer • Senge til lungehospital • Seamens Mission bruger bøger fra DBM

Nr. 2/4

Juni 2016 - 23. årg.


Dansk Balkan Mission

Siden sidst

er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m.

DBM kunne d. 29. april holde sit 24. årsmøde i Gram menighedshus med et fint fremmøde. I 2017 vil der ved årsmødet den 21/4 blive fejret jubilæum efter 25 års arbejde i Balkanregionen.

• yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier • yder hjælp og vandforsyning til roma- landsbyer især i Arges amt

I Rumænien er Adrian kommet godt i gang. Han bistår nu Gigi i den daglige administration og drift af arbejdet og er meget med ude i romalandsbyerne.

• bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur primært på rumænsk

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk

En lastvogn med hospitalsudstyr kørte afsted til Campulung i begyndelsen af maj måned. Der var udstyr til lungehospitalet i Campulung. Samtidig var der gennem DBMs lokale medarbejdere indkøbt længe tiltrængt nyt længe tiltrængt nyt hospitalsudstyr til begge byens hospitaler.

Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr.: 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse:

DBM har nyligt købt nogle nye tøjcontainere hjem. Der er en højere genbrugspris på tøj direkte fra container. Hvis nogen af DBMs venner ved om gode placeringer, så hører vi gerne.

Formand: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Christian Fredensborg, Gram Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov

Sidst, men ikke mindst vigtigt, har vi sat en indsamling i gang til et multihus i Lazaresti. Mere om det på de næste sider. red.


Indsamling til et multihus - i Lazaresti DBM forsøger nu at rejse midler til at bygge et multihus i romalandsbyen Lazaresti i Schitu Golesti kommune syd for Câmpulung.

Et lejet hus til børnemøder I landsbyen har DBMs team lejet et lokale til børnesamlinger, som holdes hver lørdag eftermiddag lokale i et ufærdigt hus . Disse samlinger trækker mange børn til, så når man går ad hovedgrusvejen gennem landsbyen, fornemmes det tydeligt, at Virgil, Adi og Gigi er meget kendt af alle børn. Flere kører rundt på cykler fra Danmark (præmier for at have lært bibelversene fra hjertebogen udenad). Huset, hvor samlingerne holdes, er imidlertid ved at være færdig til at ejerne ønsker at bruge det selv.

33


Guds omsorg De har kørt i så mange år. Det er faktisk helt utroligt, men det er gået uden uheld. Selvfølgelig er det ikke held, men vi må tilskrive det Guds omsorg og beskyttelse.

4

Vi tilskriver det også Guds omsorg, at da der skete en ulykke med en af DBMs biler, så var der ingen personskade, og chaufførerne står uden ansvar for skaderne. Det skete mandag d. 23.5. på vej hjem fra genbrugsbutikker i Københavnsområdet, at bilen blev en af en række biler i et harmonikasammenstød. Bilen blev totalskadet med buler for og bag. Det betyder også for en kortere periode, at vi har lidt mindre kapacitet til at hente tøj hos butikkerne. Vi takker for Guds omsorg.

Husk forbøn for DBMs chauffører.

Derfor vil DBMs team komme til at stå uden samlingssted for børnemøderne (søndagsskole) i løbet af efteråret.

Samlinger på torvet Et alternativ kunne være at holde samlinger udenfor. Det kunne give mulighed for at flere kan lytte med på afstand. Men når solen bager skarpt eller når torvet er opkørt mudder, kan det ikke lade sig gøre. Derfor er det et stort ønske at få et nyt sted at samles. Inden huset blev lejet, blev samlingerne for børn holdt på torvet. Da var


de ofte efterfulgt at en samling med forkyndelse og sang for hele landsbyen. Der har på det seneste været henvendelser til Gigi, om ikke der igen kunne blive voksenmøder. I marts måned kom en kvinde også og ønskede at blive en kristen ved et sådant torvemøde. Nu er der 4 voksne i landsbyen, der bekender sig til Jesus som frelser. Dette giver selvfølgelig ekstra motivation til at forsøge at skabe en ramme for samlinger om Bibelen.

138.000 kr.

Indsamling til hus På den baggrund har DBM nu iværksat en indsamling. Det vil samlet set koste ca. 250.000 kr. at købe en grund og bygge et hus på ca. 120 m2 incl. el, varme og hegn. Der er allerede givet ca. 138.000 kr. - TAK! Indsamlingen fortsætter, til DBM kan købe en grund og sætte et byggeri i gang. Giv derfor gerne en EKSTRA gave til DBMs arbejde og mærk den gerne: Lazaresti.

250.000 kr.

5


Formandens årsberetning for DBMs arbejde i 2015 af DBMs formand Niels Arne Skov År 2015 - det 23. arbejdsår for Dansk Balkan Mission

6

Det er nu 10 år siden vi begyndte at arbejde blandt romaerne i Arges amt, Rumænien. Skal vi gøre status over det, står der i dag 4 huse. Vi kalder dem Multihuse. Her holdes regelmæsigt evangeliske møder, gudstjenester, sommerlejre for børnene og foregår megen anden aktivitet.

Samtidigt er der efterhånden etableret vandforsyning i 26 landsbyer. I begyndelsen meget simpelt, pumper eller vandhaner langs vejen. Senere er det blevet forbedret, så hovedvandledningen ligger rundt i gaderne, og er beboerne aktive, får de vandet ledt ind på deres egen lille grund. En ting er sikker, vi har været med til at gøre hverdagen lettere og ”sundere” for beboerne i disse landsbyer, - nu behøver de ikke at skulle nøjes med beskidt vand fra floden. Når det har været muligt at gøre en så stor indsats med vandforsyning, skyldes det også den store hjælp, vi har fået fra Tipsmidlerne til dette formål.

Ny oversigt om DBMs 26 vandprojekter og andet arbejde omkring Câmpulung.


Januar kvartal I en lastbil som kom til Rumænien sidst i året før (2014), var der en komplet lægeklinik til landsbyen Ciocile, der ligger ude mellem Bucharest og Sortehavet. Man havde en sygeple-

jerske, men der var ca. 100 km til den nærmeste læge eller lægeklinik. Der var helt klart et stort behov, og nu havde kommunen fundet et egnet hus og tilsagn fra en yngre læge, og det er virkelig blevet til en stor succes. I februar kørte årets første transport til Câmpulung. Det var et blandet læs med mange hjælpemidler og blandt andet også komplet udstyr til en børneklinik til en ny børnelæge i byen.

April kvartal. I løbet af vintermånederne blev der lagt planer og lavet projekt for det sundhedshus, hvortil der blev støbt fundament sidste efterår. Den 24. april kunne vi læsse en bil med byggemateriale til huset i Cetateni. Der var også meget andet godt med på bilen, som skolemøbler,

kørestole, cykler, tøj og kasser med sygeplejeartikler. Denne lastbil blev fulgt op af 6 praktiske mænd, der rejste til Câmpulung for sammen med vore

rumænske medarbejdere i løbet af 10 dage at bygge et hus i Cetateni. Huset er planlagt til at rumme lægeklinik, brusefaciliteter, og et større rum, som kan bruges til børnearbejde.

77

I april og maj måned mærkede vi stærkt, at det blev svært at komme af med det brugte tøj på det europæiske tøjmarked. Det betød, at priserne styrtdykkede, og at vi måtte se i øjnene, at vore økonomiske muligheder blev mere begrænset end vi hidtil havde været vant til.

Juli kvartal Omkring 1. juli sendte vi et EKGapparat til hospitalet i Câmpulung samt diverse udstyr til Speranta DBM: Konserves, tøj, kørestole, cykler, Lego, møbler mm, samt udstyr til


8

børnehaven i Pucioasa og plejeartikler til hospitalet der. Den 14. august læssede vi igen et helt læs til hospitalet i Câmpulung.

Det foregik sammen med et amerikansk øjenlægeteam, som besøgte landet. Omkring 250 personer fik undersøgt øjnene, mange fik læsebriller,

I Rumænien afholdt vore medarbejdere sommerlejre i Multihusene. 300 børn deltog og for dem blev det klart sommerens store oplevelse. Vi ventede stadig på afgørelsen vedr. tipsmidler, som blev udsat på grund af folketingsvalget. Det har derfor ikke været muligt at sætte større projekter i gang. I perioden 15. – 18. september gennemførte vore rumænske medarbejdere et projekt med øjenundersøgelser.

og der blev opdaget adskillige tilfælde af grå stær. Værst var det for en otte-årig dreng fra Cetateni, som havde medfødt grå stær og trængte til operation snarest muligt. Vi havde heldigvis mulighed for at kunne hjælpe ham.

Oktober kvartal. I de sidste måneder af året blev det til et par lastbiler mere med mange skolemøbler mm. Den sidste bil bragte igen i 2015 kasser med julepakker til børnene, der kommer i multihusene.


Tre danske medarbejdere har været på servicetur i november og tilset multihusenes varmeanlæg og andet før vinteren.

Bogprojekter:

Sidste år fortalte vi om forespørgsler fra mange lande på andagtsbogen ”Et er nødvendigt”. Dette blev effektueret i 2015. Der blev trykt spanske bøger både i Peru, Uruguay og Danmark. En stor tak til oversætter, korrekturlæser og redaktør for denne store indsats for at tingene blev færdig til tiden. Også en tak til dem, der har medvirket til spredningen af bøgerne. Den lille hjertebog på dansk er også

LAD IKKE DIT HJERTE VÆRE BEKYMRET

blevet genoptrykt et par gange, så der nu for DBM er trykt i alt 25.000 eksemplarer.

Julepakkerne til børn i Rumænien, 1800 stk., blev igen i november 2015 pakket dels af børn fra Brændstrup kristne Friskole og dels af et hold frivillige medarbejdere. En stor tak til jer alle!

9

Alt i alt har det været et år med rigtig mange aktiviteter. Vi har igen haft stor gavn af vort tøjprojekt. En varm tak til alle som på den ene eller anden måde har været involveret i arbejdet, både med tøj og andet hjælpearbejde i Danmark og i Rumænien. En stor tak til alle, som er med til at støtte økonomisk og ikke mindst med forbøn. Må vi give al ære til Herren vor Gud. Niels Arne Skov


Sommerlejre i landsbyerne Igen i 2016 vil DBMs medarbejdere lave sommerlejr for børnene i romalandsbyerne. Det er ikke lejr på samme måde, som vi ofte tænker i Danmark med overnatning osv., men er nærmere en form for ”børnemøderække” over 5 hverdage i løbet af juni, juli og august. De 5 dage vil have et fælles tema ”Fortællingen om Guds prins” og pege hen på at Jesus virkelig er Guds søn og vores frelser. Det vil begynde med Jesu fødsel; hans tjeneste på jord; hans død og opstandelse; hans genkomst og endelig Jesu retfærdige dom over verden.

10

Hver dag mødes børnene i ca. 3½ time til et program med både leg, bibelfortælling, juice, sportsaktiviteter og en opsamlende billedmappe til at hjælpe hukommelsen fra det fortalte.

Der vil være sommerlejre i de 4 landsbyer, hvor DBM har multihuse. For at få det til at hænge sammen, er der en række hjælpere med ud over de 4 faste medarbejdere, f.eks. Virgil og Gigis børn sammen med præsten Nico Vulpe og musikeren Solomon Turculet fra Pucioasa. Valea Macelarului Gamacesti Dragoslavele Cetateni

20. - 24. juni 18. - 22. juli 15. - 19. aug. 22. - 26. aug.

Besøg af lægehold fra USA Igen i 2016 kommer besøg af et lægehold fra USA i landsbyerne. I år vil de være i Dragoslavele og Gamacesti i dagene d. 28. og 29. juni. Holdet består af 16 amerikanske læger (almen praktiserende læger, børnelæger, øjenlæger og tandlæger) og 9 tolke.

Der er spredt posters i landsbyerne med information om dette besøg. Tandlægerne vil foretage tandudtrækninger og øjenlægerne vil se til behov for briller. Lægen fra almenpraksis vil tjekke blodprøver og give almen medicin (de har selv et miniapotek med).


Når skolen synges ind. Lucica Coscodaru er en ældre kvinde fra Valea Macelarului, som bor alene i det lille hus. Som 74 år gammel får hun en pensionsydelse på ca.330,- kr./måned. Derfor laver hun også både kurve og koste af materiale fra skoven for at have lidt mere at leve af. De varer har hun solgt i de andre landsbyer ved at gå fra dør til dør. På det seneste har hun ladet andre sælge for sig, da hun ikke går så godt over lange afstande længere.

Søster Lucica er blevet overvægtig og kan ikke komme så meget rundt længere pga. hjerteproblemer og let til træthed. Samtidig er hendes øjne også begyndt at svigte på grund af grå stær. Da hun for et par år siden blev en kristen, kunne hun ikke læse. Da hun kom med i multihuset, sad hun og forsøgte at følge med i sangteksten på væggen og i bibelversene På den måde er hun kommet frem til at kunne læse. Nu er det sådan for hende, at hun aldrig går i seng, uden først at have læst en side i Bibelen. For tiden læser hun med glæde i Romerbrevet. Vil I være med at bede Gud give hende udholdenhed i troen og at han vil se til hendes materielle og helbredsmæssige udfordringer.

11

Mens disse konsultationer foregår i konsultationsrummene i husene, vil der i den anden ende af huset være evangeliserende aktiviteter med både børn og voksne. Der vil blive holdt børnetimer mm. samt være smågrupper for voksne til samtale om evangeliet. Dagene vil blive afsluttet med at der deles Ny Testamenter ud. Bed om at disse dage må være til hjælp for legemlig og åndelig nød.


Transport til lungehospitalet i Câmpulung. DBM har efterhånden sendt tilstrækkeligt mange senge, ca. 600, til det store hospital i Câmpulung. Derfor kan vi begynde at opfylde et ønske fra et mindre hospital i Câmpulung, der behandler lungesygdomme. Vi besøgte det i marts 1992.

12

En kristen kvinde, Maria Aninoiu, var overlæge og direktør der. Hendes hjem blev DBMs base gennem adskillige år og hun fik stor betydning for arbejdet bl.a. ved at sætte os i forbindelse med venner ved skoler og kirker, der blev gode kontakter gennem årene. I maj sendte vi 50 senge dertil og billederne viser aflæsning ved hospitalet.


Missionsglimt fra ”Norway Seamen Mission” I Stavanger har Norway Seamen Mission (NSM) for nyligt begyndt sæsonen for cafe og mission for søfolk på krydstogtskibe. Allerede de første dage var der stort rykind med først 40, dernæst 60 og næste dag ca. 110 besøgende. Det var blot fra et eneste skib. NSM tilbyder søfolk fra krydstogtsskibe en tiltrængt mulighed for at få gratis netadgang, så de kan holde kontakten med familie og venner i hjemlandene. I 2015 kunne de fortælle om en sømand, der blot havde været hjemme den første uge af sit ægteskab, inden han nu på 8. måned sejlede med krydstogtskib. NSM har en person stående ved personaleudgangen fra skibet med en invitation.

Der gives også mulighed for at købe et let måltid og drikkevarer. Desuden deles der gratis litteratur ud og forsøges skabt en kontakt til søfolkene, for dels at opmuntre kristne på skibene og dels at række det kristne budskab til dem, som kan være ensomme og er langt hjemmefra. Der er en vældig åbenhed og taknemmelighed.

13


Johan Hegle fortæller, at der var folk fra: Ukraine, Kosovo, Kroatien, Filippinerne, Mauritius, Indien, Indonesien, England, Frankrig, Mongoliet, Jamaica, Sri Lanka – og så husker han nok ikke alle. Han siger: ”Jeg har aldrig oplevet at uddele så mange bind af andagtsbogen ”Et er nødvendigt” af H. E. Nissen på engelsk og Ny Testamenter på engelsk og tagalog (filippinsk). Så at sige alle dem fra Filippinerne, Mauritius og Jamaica

14

ville gerne modtage det. De var så taknemlige. Ja det var fantastisk. Det var noget, alle burde ha været med til at opleve. ” Johan Hegle slutter af med at opfordre flere til at melde sig på vagter i cafe’en, for der vil komme langt flere skibe i løbet af sæsonen. Andagtsbogen ”Et er nødvendigt” på engelsk, rumænsk og spansk kan bestilles til gratis uddeling. Eneste ”pris” er porto fra DBM. Bestil via www.balkanmission.dk


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

Medlemsskab og gaver DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag. Man kan for 2016 opnå et fradrag pr. person på højst kr. 15.200 kr. Gaver kan sendes: • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632. • via MobilePay eller Swipp til tlf. 23 89 70 70. (Husk afsender!)

15

En betalingsaftale kan oprettes på et mindre eller større beløb - pr. måned, kvartal eller år, som det passer dig bedst. Ring tlf: 74821757, skriv til: dbm@balkanmission.dk eller send kuponen til: Dansk Balkan Mission, Brændstrup Røddingvej 5A, 6630 Rødding. For at beholde retten til, at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Tak til de mange, der allerede har indbetalt medlemsbidrag. Få gerne flere til at modtage bladet. Det sendes gratis! Giv os gerne besked, om dit bidrag skal bruges til et særligt formål: en gave til trykning af bøger, til Lazaresti-huset eller til det faste arbejde med nødhjælp og forkyndelse i de fattige landsbyer omkring Câmpulung.


Modtag DBM-Nyt

som email

Ved årsmødet blev DBMs daglige ledelse opfordret til at give mulighed for at medlemmer kan modtage bladet som e-mail. Det vil sige at få en vedhæftet udgave, som kan åbnes hos modtager og evt. kan udskrives der. Bladet findes allerede på hjemmesiden (balkanmission.dk/dbm-nyt/) under ”DBM-NYT”. Kontakt i givet fald DBM på tlf. 74821757 eller email: dbm@balkanmission.dk

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

koTryk, Astrup, 6900 Skjern

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

Profile for Gerda Skov

DBM nyt 2 2016  

DBM nyt 2 2016  

Advertisement