Page 1

Nr. 2

Juni 2014

21. årg.

Dansk Balkan Mission

DBM - NYT INDHOLD: Multihuset blev rejst i Gamacesti Når spørgsmålet lyder ... Indvielse i Gamacesti 1. juni 2014 Årsberetning DBM’s årsmøde El-installation i Valea Hotarului Hvorfor kommer I ud til os?

1


Dansk Balkan Mission

er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien.

• • • • • •

Dansk Balkan Mission

formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier. hjælp og vandforsyning til sigøjnerlandsbyer, især i Arges amt. bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal udgiver kristen litteratur på rumænsk

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding

Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Bemærk: Ny hjemmeside: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr. 836 - 6632 Nordea bank: 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Fmd.: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Aarhus Viggo Stidsen, Toftlund Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Forsiden: Hvor ulv og bjørn slukker tørsten . . . (Valea Hotarului)

2

Siden sidst

En stor aktivitet i dette forår har været færdiggørelsen af multihuset i Gamacesti. En lastbil med byggematerialer kørte 17. marts og ugen efter rejste et byggehold derned. De gjorde virkelig en stor indsats for i fællesskab med lokale medarbejdere at bygge dette hus i en romalandsby. Samtidig sendte vi et læs, der blev delt ml. Câmpulung og Pucioasa, heraf mange senge og andet hospitalsudstyr. Et godt håndslag fra tipsmidlerne blev hurtigt anvendt. Det lykkedes at give lys til 69 hjem i Valea Hotarului. Vi, der bare kan trykke på en kontakt, forstår næsten ikke, hvilken revolution det er at få lys ind i et hjem eller sikkerheden ved at få en lampe over døren. Der er stor taknemmelighed for det - se omtalen i bladet. Og det lykkedes at få multihuset færdigt til indvielse den 1. juni med deltagelse fra nær og fjern. Et besøg på hospitalet i Pucioasa bekræfter igen behovet for at følge op med de forsyninger, vi kan få eller købe her i Danmark. Nye projekter kommer til: vandforsyning til en romalandsby mod sydvest i Arges amt, hjælp til udbygning af en børnehave og med forsyninger til et nyt plejehjem i en mindre by. Der er opgaver nok - vi kan fortælle mere om dem i næste nummer af DBM-Nyt. Tak for den trofaste støtte til arbejdet! Husk landsbyerne i Rumænien og alle DBM’s medarbejdere i jeres forbøn. red.


Multihuset blev rejst i Gamacesti Syv raske mænd, mest seniorer, ankom søndag d. 23. marts om aftenen. Her er nogle glimt fra deres 11 arbejdsdage. Mandag morgen mødtes

Fredag: Der fuld fart på byggeriet, selv om det ikke ser ud af så meget. Det sidste tag er lagt, huset er beklædt udvendig og færdigisoleret.

de med de rumænske medarbejdere på grunden i Gamacesti, og under kyndig ledelse af Jens blev de første stålbuer rejst.

”Til aften kom de første vinduer i. Fyret blev leveret og båret indendørs under mange ord, som vi ikke forstod.”

”Vi har været velsignet af tørt, lunt og godt vejr - uden uheld. De næste dage fik vi god hjælp af Virgil og vores lokale hjælpere Marian og Aurel samt David, Alin, Nicu og Alex fra Pucioasa, og alle har nydt arbejdsfællesskabet.”

Lørdag: Sternbræt og udhæng sat op, indvendig er mange gipsplader sat på væggene, - døre og vinduer er monteret, så huset er låst af. ”Til aften har Virgil sat skorstenen op. Alt er gået fint og uden uheld.” 3


4

Mandag: Der blev sat lofter, skillevægge og indvendig beklædning op. Jens gør klar til centralvarmen, og Villy har påbegyndt spartling. Nicu og de unge fra Pucioasa medbragte frokosten med spændende rumænske specialiteter.

Torsdag står salen færdigmalet og næsten klar til brug. Konsultationsrum, kontor, bruserum, toiletter, depotrum og fyrrum er omtrent færdige, og der er lagt el ind til huset. ”Hver dag har vi glædet os over samarbejdet sammen med nogle friske

Aurel og hans familie fik hjælp, da deres hus var brændt. Nu var de også med her.

mennesker fra lokale menigheder.” Det var skønt at afslutte arbejdet i dejligt sommervejr. Centralvarmen blev testet i dag, salen er klar, øvrige rum er færdige med vand og varme lidt spartel og maling kan rumænerne selv klare - de har jo været godt i gang i denne uge. Der er flinke naboer til multihuset, der jo ligger i en romalandsby. Alle var meget hjælpsomme - et dejligt folk at møde.” (fortsættes nederst side 6)


Når spørgsmålet lyder ... af Peder Hovgaard, Voel

”Hvad vil du gerne fremhæve, - hvad gjorde størst indtryk på din rejse til Rumænien sammen med Niels Arne Skov fra den 23. - 28. april?” Det var en svær opgave, for sådanne 5 dage var fyldt med stærke indtryk og oplevelser. Var det at besøge et par hospitaler, som Dansk Balkan Mission har leveret senge og meget andet hospitalsudstyr til, og se den taknemmelighed, de viste for det, de havde fået foræret, jo det gjorde stort indtryk, men det var nok ikke det største. Var det at være til gudstjeneste i Pucioasa, lytte til et sangkor som sang smukt, og høre ordet forkyndt på et sprog, jeg ikke forstod. Derefter at hilse på menigheden, som alle mødte mig med ordet ”Pace”, der betyder fred, og efterfølgende blive inviteret til middag i et privat hjem, hvor der ikke var meget plads og fine forhold, men der var gæstfrihed og glæde ved at kunne tjene andre, ja det

gjorde indtryk, men det var ikke det største. Var det at gå op gennem Romalandsbyen i Dragoslavele, som var ved at få lagt el ind, betalt af Dansk Balkan Mission, og se den glæde og taknemmelighed, de viste, ja og blive inviteret ind i et privat hjem for med egne øjne at se, at hjemmet havde fået elektricitet. Indenfor var der et rum med 2 dobbeltsenge og 2-3 m² gulvplads. På væggen hang der en ledning med en fatning og pære, og skulle der tændes lys, skulle pæren skrues fast, og skrues løs, når der skulle slukkes. At se stoltheden i den unge kones øjne over, at 5


de havde indlagt el, ja det var en stor oplevelse, men heller ikke det var den største.

han ser ned på jorden her, pas på lille øje, hvad du ser. (I kender sikkert børnesangen.)

Hvad var det så? Jo det var nok, da vi var til møde i Multihuset i Dragoslavele, og et børnekor af 18 børn sang for en hel fuld sal af Romaer. De sang så smukt på et sprog, som jeg ikke forstod, men pludselig sang de med en melodi, jeg kendte, og så kunne jeg ved deres mimik forstå, hvad de sang:

Ja, så gik det for alvor op for mig, at Dansk Balkan Missions arbejde i Rumænien er lykkedes. Det er vigtigt at hjælpe med at gøre dagligdagen lettere for dem, men det vigtigste er at bringe dem budskabet om Jesus og give dem det evige livs håb. Derfor tror jeg, det var det, der gjorde mest indtryk på mig.

Pas nu på lille øje, hvad du ser, thi vor fader oppe der,

Du kan høre både koret fra Pucioasa (side 5) og børnekoret fra Dragoslavele (herover) ved at gå ind på Facebook, søge Dansk Balkan Mission - og se ved den 24. og 27. april.

(fortsat fra side 4) Vi er meget taknemmelige for at have været med i denne opgave og oplevelserne, der er fulgt med. Tak til DBM og specielt til Jens for at holde styr - ikke bare på materialer og byggestyring, men også på 6 selvstændige individer.” Hilsen fra byggeholdet. 6


Indvielse i Gamacesti 1. juni 2014 Folk strømmede til – mange til fods, nogle unge på cykel, ellers i minibus eller personbil – 3-400 børn og voksne, der ville være med til indvielse af multihuset i Gamacesti.

Huset var blevet færdigt, der var ryddet op omkring det, støbt trapper og plantet blomster, og der var opsat højtalere udenfor, så alle kunne høre. Gigi Gugiu ledede mødet. Indvielsen blev foretaget af Ionut Racoltea, Virgil Flueras, Gigi Gugiu, Nicu Vulpe og Niels Arne Skov. Desuden var der hilsener og taler af Eli Loghin fra Aiud, Marian Neagoe på vegne af romaerne i Arges amt og Nicu Vulpe fra Pucioasa. Musik og sang ved koret fra Pucioasa, Matias og Andrei, Daniel Chivu og børnene fra Dragoslavele og fra Valea Macelarului. Inde i huset var der langt over 200, og rigtig mange stod eller sad udenfor. Det blev en lang og festlig eftermiddag med en lyttende forsamling. Husk medlemssbidrag til DBM. Det er kun 50 kr/år, men er betingelse for ret til at indberette skattefradrag. Send evt. CPR-nr. til: dbm@balkanmission.dk eller til: Dansk Balkan Mission, Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding. Gaver: brug girokonto 836 6632 - eller bankkonto reg.nr. 2451 - konto 7300 200 260. Bemærk gerne, om du ønsker dit bidrag brugt til et bestemt projekt.

7


Årsberetning for 2013 Ved årsmødet fremlagde Niels Arne Skov følgende beretning: Dette var det 21. arbejdsår for Dansk Balkan Mission. Der er sket meget i de 21 år. Vi har været med i forskellige former for hjælpearbejde, og det er godt, at meget af det har flyttet noget for mennesker i nød. Det har været fængselsmission, hjælp i forbindelse med oversvømmelser, gadebørn og meget andet. I september 2005 begyndte vi at arbejde blandt Romaerne. Den klan, vi kommer ved, kaldes Rudari-sigøjnere. De er meget fattige - og er fastboende, - de bor langs med floderne, typisk på værdiløs jord. Dem har vi kunnet hjælpe, - først med rent vand, senere med meget andet, og det har betydet store forandringer. Vi har med hjælp fra Tipsmidler kunnet lave ren vandforsyning i 25 landsbyer. I disse landsbyer bor der ca. 14.000 mennesker, heraf er ca. 4.300 børn. Vi har også hjulpet mange i forbindelse med hospitalsophold og endelig har vi haft mulighed for at bringe dem evangeliet. Januar kvartal Vinteren lagde en dæmper på transporterne til Rumænien, men først i marts blev det muligt at sende to store lastbiler af sted. Den første gik til sygehuset i ÅRSMØDE Vi havde et dejligt årsmøde d. 2/5 i Gram. Knud Skov trådte til med kort varsel og mindede om at holde fast ved den hele bibel. Som vi kender Guds gerninger i fortiden, sådan kan vi stole på ham for vor nutid og fremtid. Tak til vennerne for god opbakning til arbejdet. Der ligger mange opgaver foran, så vi har stadig brug for jeres medleven og forbøn! 8


Câmpulung. Udover 30 hospitalssenge var der sengeborde, kørestole, mange kasser plejemateriale og et ultralydsapparat, alt i god stand. Ugen efter læssede vi et blandet læs til Câmpulung med tøj og sko, cykler og måtter mm. Der blev også gjort forberedelser til at sætte byggeri i gang. Den indkøbte grund i Gamacesti er blevet ryddet og indhegnet, ligesom grunden i Cetateni, hvor det er planlagt at bygge et sundhedshus. Begyndelsen af året er desuden gået med regnskabsafslutning og indberetninger til staten. April kvartal I provinsbyen Pucioasa tog et byggehold fra Danmark i slutningen af 2012 fat på at bygge en ny kirke. Arbejdet skulle gøres færdig forsommeren 2013. I begyndelsen af april sendte vi en lastbil dertil med byggematerialer til kirken, samt et godt læs til det lokale sygehus, - et sted, der trænger meget hårdt til hjælp. Sidst i april rejste der et byggehold til Pucioasa, hvor de sammen med lokale medarbejdere fortsatte byggeriet af kirken. Der manglede nu kun noget finish inde og ude, og der kunne holdes indvielse d. 9. juni, hvor DBM også var repræsenteret. I 2.kvartal sendte vi også en stor portion fødevarer til Prison Fellowships center i Cluj. En lastbil, der blev sendt i maj, blev fordelt mellem lageret i Câmpulung og hospitalet samme sted. Ved den tid fik vi også hjælp af vor nye medarbejder Virgil Flueras. Juli kvartal Midt i juli gik der et yderligere læs af sted til Câmpulung.Vi modtog penge fra tipsmidlerne. De skulle bruges til vandprojekter, fødevarer, medicin og medicinsk udstyr. Det var planen, at vi skulle forberede bygning af lægehuset i Cetateni, og da vi august mødtes med borgmesteren, spurgte vi, om de havde fået varme i skolen, som vi havde købt en kedel til i efteråret 2012. Han måtte desværre indrømme, at de ikke kunne finde penge til det. De havde altså en skole, hvor man ingen varme havde på første sal, og nu gik man vinteren i møde. Da vi bad ham prioritere, valgte han klart ”varme i skolen” først. Tiden var nu knap, men et lille team, Jens, Arne og Villy, sprang hurtigt til, 9


og d. 23. sept. gik de i gang med at bygge skorsten og installere kedel og centralvarme i skolen. Siden er skoleloftet blevet isoleret, så varmen ikke forsvinder ovenud. Oktober kvartal I starten af sidste periode gik vi i gang med at pakke julepakker til børnene i de Romalandsbyer, hvor vi holder møder. Disse pakker og meget andet godt blev sendt til Câmpulung. I november blev der støbt fundament til multihuset i Gamacesti. Grunden var i forvejen blevet flot indhegnet og gjort klar. Årets 2 sidste lastbillæs blev afsendt den 1. og 22. november til Câmpulung og Pucioasa. I sigøjnersamfundet i Valea Macelarului var der en 9-årig pige, som var svagtseende på grund af grå stær på begge øjne. Vi kunne hjælpe hende med en operation. Operationen lykkedes, og nu kan hun se. Et godt tilskud til vor økonomi får vi gennem vort tøjprojekt. Vi må rette en stor tak til de mange frivillige chauffører som i 2013 slæbte 1.004.070 kg tøj og sko sammen. Også en stor tak til pakkeholdene, som trofast har holdt ud i mange år med at pakke tøj, mest til Rumænien og lidt til Ukraine. 2013 blev også det år, hvor vi kunne afslutte det store bogprojekt med andagtsbogen: ”Et er nødvendigt” af Hans Erik Nissen. Bogen blev udgivet i 4 bind på engelsk og rumænsk og begge udgivelser er blevet meget vel modtaget. Vi overtog også rettighederne til at udgive den lille hjertebog på dansk, og den er blevet trykt i 15.000 eksemplarer. Det er med en stor tak i hjertet vi ser tilbage over dette arbejdsår. Tak til de mange medarbejdere i Danmark og i Rumænien. Vi vil opfordre til fortsat forbøn, så vi også fremover må være der, hvor Herren vil have os. N. A. Skov

10


El-installation i Valea Hotarului I løbet af april/maj blev 69 huse i Valea Hotarului, romalandsbyen i Dragoslavele kommune, forsynet med elektricitet. Hidtil har de kun haft stearinlys eller petroleumslamper. Der var lange forhandlinger om fordelingen, og om alle skulle have del i projektet. Der blev en god løsning, hvor hver familie betalte et aftalt beløb og DBM betalte resten. Det var et godkendt projekt med dækning fra Tipsmidlerne. Elselskabet og montøren var meget positive og usædvanlig hurtige. Alle har glædet sig over dette fremskridt. Det var en særlig oplevelse at besøge de huse, der ligger længst oppe i dalen. De sagde: ”Vi har altid været bange for at lade børnene gå ud, når det er mørkt, for ulve og bjørne kommer herned og drikker af bækken, der løber tæt forbi vort hus. Nu kan vi sætte lys over døren – og vove at gå ud!” Se billedet på forsiden, hvor man er

næsten oppe ved det sidste hus. At det gjorde indtryk på beboerne, så

man tydeligt ved mødet i multihuset den 24. april, hvor en mand på vegne af landsbyen overrakte en pokal og et diplom til både Gigi og Niels Arne med indskriften: ”Et æresdiplom til Niels Skov med tak for din støtte til roma-samfundet i Valea Hotarului. Gud velsigne dig.”

11


Hvorfor kommer I ud til os?

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede og udkommer næste gang omkring den 15. september 2014

Dansk Balkan Mission

12

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

I Momaia - en romalandsby ved Tigveni stod en bedstemor med et spørgsmål i øjnene: Kommer I bare for at se på os - eller vil I hjælpe os? De mangler rent vand, pumpen duer ikke, og der er alt for lidt vand. Det problem håber vi at klare med tipsmidler. De 700 beboere skal gå meget langt for at komme til læge. Kommunen vil gerne stille et hus til rådighed, hvis vi kan sende det nødvendige udstyr til en lægeklinik. Ved afskeden bad lederen Ioita Gruia os indtrængende om at prioritere dette, for de har så hårdt brug for det!

Dbm nyt 2 2014 uk  

DBM-Nyt 2-2014

Dbm nyt 2 2014 uk  

DBM-Nyt 2-2014

Advertisement