Page 1

Nr. 1

DBM - NYT DBM-Nyt 1 09 pm.p65

Marts 2009

16. årg.

Dansk Balkan Mission

INDHOLD: Gen. Dragalina nr. 86 Rumæniens kedelflikkere Estera er nu læge! DBM‘s årsmøde Simona Pihoda Kolde vinde . . . Multihuse i landsbyer m.m.

1

10-03-2009, 10:52


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien.

Dansk Balkan Mission P formidler skole- og hospitalsudstyr medicin, tøj, byggematerialer m.m. P bespisning og social hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung P hjælp og vandforsyning til sigøjnerlandsbyer i Arges, Alba o.a. steder. P udgiver kristen litteratur på rumænsk mm. til uddeling. P samarbejder med den rumænske fængselsmission og støtter arbejdet for indsatte og deres familier. P støtter børnehjem, centre for hjemløse og gadebørn, et dagcenter og et arbejde blandt mødre med småbørn m.m.

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 Fax: +45-74 82 19 67 E-mail: dbm@balkanmission.dk Giro nr. 836 - 6632 Nordea bank: 2451-7300.200.260 Homepage: www.balkanmission.dk Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Form.: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Mathias Andresen, Toftlund Emil Straarup, Graasten Elise Holst Pedersen, Sdr.Hygum Gerda Skov, Brændstrup Forsiden: Alexandru Laco drømmer om en lysere fremtid. Læs mere på side 4.

Siden sidst Det har været en travl vinter. Hver uge er der blevet læsset en lastbil eller container med tøj - og den 12. februar blev der pakket en stor lastbil med ting til Rumænien. Der var de sædvanlige ting: tøj og sko, møbler og sengetøj, konserves og porcelæn, men også et par meget nødvendige ting som varmelegemer til de store vaskemaskiner i Sobarilor, som vi sendte dertil i 2007. Det slider hårdt at vaske for de mange mennesker på centrene. Vi er glade for vort tøjprojekt, selv om det giver meget arbejde, både med planlægning, kørsel efter tøj og pakning af lastbiler. Gevinsten er, at alle jeres bidrag kan gå direkte ind i hjælpearbejdet i Rumænien, da tøjet dækker en del andre udgifter, som lastbiltransport, forsikringer mm. Men vi håber, at I vil bære med på de særlige behov i Rumænien. I Cluj kæmper de med store problemer priser er steget og bidrag fra nogle sponsorer er faldet, så de har måttet lukke nogle aktiviteter og forsøger at holde de andre i gang. Et sted som dagcentret i Dragalina skulle gerne fortsætte, ligesom centret for gadebørn i Sobarilor er livsnødvendigt for dem, der bor der. I Câmpulung området fortsættes arbejdet blandt sigøjnere, se s.10, men I kan også læse om, hvordan krisen rammer i Rumænien, både hos sigøjnerne og i den øvrige befolkning. Men vi må arbejde, mens muligheden er der. Gud har også det i sin hånd. Gerda og Niels Arne Skov

2

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

2

10-03-2009, 10:52


General Dragalina nr. 86

Hvad sker der bag den røde port i huset Dragalina nr. 86? Jo, midt på dagen omkr. kl. 1- strømmer piger og drenge til og går ind ad porten. På muren står der „PRISON FELLOWSHIP ROMANIA“, så vi kan se, det er en institution under deres ledelse. Det er et ganske specielt dagcenter, hvor børn fra vanskelige forhold, - børn, der har været i kontakt med politi eller børneværn, kan komme ind. Initiativet til dagcentret blev taget for nogle år siden af Carmen Fiscusi, der er jurist og længe har været en af de ledende medarbejdere i Prison Fellowship Romania. En dag om ugen er Carmen ude i Gherla fængsel, hvor indsatte kan tale med hende om deres og familiens situation. Hun mødte de unge fanger og så en mulighed for at forhindre andre unge i at havne i fængsel ved at tage sig af dem i tide.

For børnene i Dragalina har PFR lavet en kontrakt med forældre, børneværn og politi. Hver dag, når børnene kommer, får de middagsmad, for nogle af dem måske det eneste rigtige måltid den dag. Dagcentrets program går derefter ud på, at man tager sig af børnene og hjælper dem med lektier, så de opnår bedre resultater i skolen og får mere lyst til at lære. Efter lektielæsningen kan de spille forskellige spil evt. på computer, spille bordtennis, tegne, male og lave hobbyarbejde m.m. Og det er vigtigt at give dem et andet indhold i hverdagen end at strejfe om på gaden i den store by. Ofte kommer de fra hjem med store problemer, og derfor bliver der talt meget med de enkelte børn - og der er gode resultater. Når der er tid og mulighed, tager man børnene med ud på ture i omegnen, på vandreture i bjergene, i svømmehal eller ud til seværdigheder. Det har altid gjort indtryk på os at besøge centret og vi beundrer medarbejdernes tålmodighed og omsorg for børnene. Carmen siger: „Der er mange børn, der har et hårdt liv, men de prøver ihærdigt at gøre en indsats for forandring. Desværre er der ofte alt for lidt støtte fra forældre, lærere og det øvrige samfund.“ Mød nogle af børnene på næste side:

3 DBM-Nyt 1 09 pm.p65

3

10-03-2009, 10:52


ALEXANDRU LACO

Alexandru er 17 år gammel og går i 10. klasse på teknisk skole. De er fire brødre i familien, og deres far døde i fængslet for 3 år siden. Alexandru er knyttet til gadebørnscentret sammen med en bror, Dejo på 10 år. Børnene boede sammen med deres mor i et elendigt kælderrum uden vand, gas eller elektricitet. I løbet af december 2008 blev familien sat ud af rummet, fordi retten gav det tilbage til en tidligere ejer. Trods store anstrengelser lykkedes det os ikke at skaffe dem en social lejlighed i byen. De bor nu 25 km uden for Cluj i et landsbyhus med 2 rum. Det er et gammelt hus med brændekomfur, men ingen vand eller elektricitet. Moderen er ikke interesseret i at arbejde, men de to drenge kommer hver dag til vort center i Dragalina. Alexandru føler, han er „manden“ i familien og gør meget for at hjælpe sine brødre. Og aldrig forsømmer han skolen!

Brødrene rejser 50 km (2 x 25) med bussen hver dag, og vi betaler billetten for dem. Alexandru siger: ”Det er mit ansvar at kæmpe for et bedre liv!” Han er usædvanlig moden for sin alder. Han drømmer om meget klare mål for sit liv: gøre sin uddannelse færdig, få et godt job, så han kan få en familie med mange børn (mindst 6!) – og ikke forsømme sin familie, men hjælpe og støtte dem, for ”de er så svage og sårbare.“ ****** IOSIF VARGA

Iosif er 8 år gammel og går i anden klasse. Han kommer fra en familie med 9 børn. Forældrene er arbejdsløse, og de bor alle i et værelse. Iosifs mor bad så indtrængende om han måtte komme ind på vort center. Sammen med de 5 andre mindre børn er de som vore egne, for livet i deres hjem er virkelig hårdt. Iosif er en fredelig dreng, der er godt begavet. Og ser vi triste ud, er han så fornøjet og smitter os med sit ægte glade smil. Han klarer sig fint i skolen og opfø-

4

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

4

10-03-2009, 10:52


rer sig godt. Han har også en stærk karakter og lader sig ikke påvirke af sine ældre brødre. Med stor lyst til at lære koncentrerer han sig virkelig i timerne. Desværre lider han under svigtende omsorg og beskyttelse, for forældrenes evner og anlæg er meget utilstrækkelige. Iosif har også interesse for praktiske ting. Han har hjulpet sin mor med at gøre rent, vaske tøj, male vinduer og døre og reparere væggene. Han er kreativ med at tegne og male og lave legetøj til børn. Og sidst men ikke mindst – han elsker computeren - især at spille på den. ****** MARIANA ROSTAS Mariana kommer fra en Roma-familie (sigøjnere). Hendes far er død og hun har 6 søskende. To af dem er også med i vort projekt. De blev sendt til os af Børneværnet på grund af tyveri. En af de ældste brødre er netop nu i fængsel for røveri. Mariana og hendes mor samt to brødre drog af sted til Italien i 6 mdr. i 2007 for at søge et bedre liv. Moderen, Mariana, Belgian og Mungurel boede i en ghetto i udkanten af Rom, hvor de tiggede om penge på gaderne. De vendte skuffede tilbage for igen at komme ind på centret især for at få mad og skolegang. Mariana bor med sin store familie og moderens kæreste i udkanten af Cluj i 2 værelser uden varme og vand. Hun går i 2. klasse i en specialskole i Cluj, da hun har svært ved at falde til og havde nogle adfærdsproblemer som at være uhøflig overfor lærerne.

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

5

I vort center følger hun et støtteprogram for skolearbejdet, hun får psykologisk rådgivning og lærer om øget ansvar overfor negativ påvirkning, samt at forstå sociale værdier og at planlægge og klare sit liv. Mariana har nu gjort store fremskridt i skolen og med sin opførsel og har lært at respektere samfundets regler.

Mariana og Sielo

SIELO LINGURAR Sielo er 12 år. Han kom hertil den 11. november 2008, fordi han stjal gammelt jern. Men dette er i virkeligheden en kilde til hans families overlevelse. Han har 6 søskende og forældrene har ikke noget arbejde. For en Roma familie er beskæftigelsen med at samle eller stjæle jern en slags uddannelse, så familien forlanger ofte, at Sielo arbejder sammen med dem for at tjene penge. Familien er kendt for en aggressiv og kriminel baggrund, som i høj grad har påvirket børnene. Sielo har ikke let ved at koncentrere sig om noget, og vi har taget ham med i mange programmer for at motivere ham for skolen, bruge sin fritid på en god måde og lære at få en bedre opførsel. ****** 5

10-03-2009, 10:52


KRISEN RAMMER RUMÆNIENS KEDELFLIKKERE. Som et á propos til beretningen om Sielo på side 5 følger her uddrag af et program på BBC radio den 17. jan. 2009: Ligesom millioner af skrotsamlere i hele verden har nogle sigøjnere i Østeuropa levet godt af skrothandel i de seneste år, da prisen på metaller steg voldsomt. En stor hunger efter metal i byggeindustrien især i Indien og Kina førte til prisstigninger. Men det har alt sammen ændret sig nu. Som skrot er blevet sjældnere, er tyveri af metal blev mere udbredt i Østeuropa. Et af de første sovjetiske lokomotiver i Ukraine, ialt 14 tons, og en hel metalbro, som forbandt en landsby i den vestlige del af landet med omverdenen, hører til de mest kendte tyverier. I Ungarn måtte man udsætte genåbningen af Frihedsbroen over Donau i Budapest, der havde været lukket i mange måneder for reparation, fordi tyve i det østlige Ungarn fjernede hundredvis af stålbjælker, der var forberedt til broen. Mange tagrender og endog tag fra kirker, og bronzeplader til minde om holocaustofre er ofte forsvundet i nattens løb. Kobbertråd, der anvendes i signalsystemer ved jernbanen, er særlig værdsat. 63 tog blev aflyst på en dag i nærheden af Prag, da en ledning forsvandt mellem to hovedstationer.

Den økonomiske nedgang betyder, at ingen vil købe metalskrot. Priserne er nogle steder faldet med 90 %. Ion Ocelas, far til 5 børn og med en sjette på vej, plejede næsten hver dag at gøre turen fra Zizin til lossepladsen i den nærmeste by, Brasov. Nu siger han, at det næppe kan betale sig. Han plejede at få 33 eurocent (2,50 kr.) for hvert kilo, han samlede,- nu får han 3 cent = 25 øre.

Selv om læsset på hans hestevogn blev stablet højt, ville han kun komme tilbage med en håndfuld småmønter, - mindre end en tigger kan få ud af en dags tiggeri på fortovet uden for den berømte sorte kirke i Brasov. „Jeg ville gerne arbejde som svejser,“ siger han, mens han stabler det sidste af sin metalsamling: - en blå motorhjelm fra en bil, gryder og pander og nogle metalstumper „men der er ikke noget arbejde til svejsere heromkring, og endnu mindre til sigøjnersvejsere.“

6

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

6

10-03-2009, 10:52


ESTERA ER NU BØRNELÆGE! Estera Decean er en af de otte unge rumænere, der har været et år på Løgumkloster Efterskole. Hun var der 98/99, fulgte undervisningen, hun lærte dansk,fik venner og klarede sig godt. Hjemme i Cluj gik hun de sidste år på gymnasiet og gik så hurtigt i gang med at læse medicin. Vi har haft nær kontakt gennem alle hendes studieår og har med glæde hjulpet hende med boligudgifter og bøger, ligesom også andre venner trofast har støttet hende. Sidste år tog Estera de afsluttende eksaminer og valgte at specialisere sig som småbørnslæge. Hun arbejder nu i børneafdelingen på et hospital i Cluj. Forleden fik hun sin første månedsløn - og blev godt skuffet: 220 euro = 1640 kr. Efter alle disse studieår kan hun ikke engang betale sin lille lejlighed og de faste udgifter. Nu troede hun dog, hun kunne hjælpe sine forældre lidt. Hun kan få noget oversættelsesarbejde, som hun kan klare ved siden af hospitalet. „Men tilbage til hospitalet,“ skriver Estera, „der er en lille dreng på 6 mdr. Han hedder Alex, og han har en hjertefejl, der kræver akut operation. Han har ikke været uden for hospitalet, siden han blev født, og hans forældre har aldrig besøgt ham i disse 6 mdr. Og dog vil de ikke underskrive

for hans operation! Hvorfor dog det? Fordi så længe han trækker vejret, får de hver måned et beløb på 200 RON (= ca. 345 kr.) for ham, indtil han er 2 år. Uden operation kan han måske stadig være i live om et par måneder, men hvis de skriver under på papiret, kunne han jo dø under operationen, og så ville de ikke modtage flere penge til ham! I løbet af blot et par dage, da jeg gav Alex mad og talte til ham, havde han ikke længere brug for ilt, men begyndte at drikke 120 ml mælk pr. måltid i stedet for 50 ml som før, - han opdagede sine hænder, og begyndte at smile og le – og pludre!

Jeg kom til at holde af den lille Alex.

Men lige nu haster det med operationen - og måske er der en retslig vej, så disse forældre kan blive nødt til at acceptere, at deres søn bliver opereret. Men det kan let tage flere måneder – en tid, som Alex sikkert ikke har! Jeg tænker på at kontakte børneværnet om dette spørgsmål og se, hvad der kan gøres. Kære venner, vil I huske Alex’s situation i jeres bønner!“ Estera Decean

7

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

7

10-03-2009, 10:52


SIMONA PIHODA

INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DBM´s årsmøde vil i år blive afholdt i

Gram Menighedshus Kirkeallé 4, 6510 Gram fredag den 24. april kl. 19 Formanden aflægger beretning om arbejdet i 2008, regnskabet gennemgås og der bliver valg til bestyrelsen. Under kaffe og frit samvær får vi sidste nyt fra Rumænien, information om byggeplaner og andre aktiviteter. Alle interesserede er hjerteligt velkomne!

Bestyrelsen.

I januar 2008 hørte vi, at denne unge pige havde en hjertefejl og behøvede en operation. Hun hører til på gadebørnscentret i Sobarilor og derfra forsøgte man at få hende ind på et hospital. Der kom til at gå mange måneder, før det lykkedes. Hun blev opereret i Timisoara i november og kom ret hurtigt tilbage til Cluj, hvor man omhyggeligt fulgte lægernes anvisninger, kostplan o.s.v. Dette billede er taget en uge før jul, og hun ser sløj ud. Vi har netop hørt, at hun går lidt stille, men virkelig har det meget bedre end før.

Bøgballe Friskoles projekt i september endte med en masse dejlige pakker, der blev sendt til Cluj, så de i julen kunne blive uddelt som personlige gaver til børnene i Dragalina og Sobarilor. Desuden skaffede Bøgballe et hårdt tiltrængt økonomisk bidrag til centrene. Her er der en flok, der siger tak. 8

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

8

10-03-2009, 10:52


KOLDE VINDE OVER RUMÆNIEN Vejen til en fri markedsøkonomi var vanskelig for Rumænien. I de første år nægtede IMF at give lån til landet. Det blev isoleret og bragt til randen af desperation. Økonomiske reformer blev dyre for befolkningen, og inflationen steg. Folk brugte byttehandel eller solgte alt for at overleve. Udvandringen steg dramatisk, og pengeoverførsler fra udlandsarbejderne holdt landet i live. De blev lovet, at privatisering og et frit marked ville bringe velstand. De bed tænderne sammen og tog fat, og Rumænien nåede en af de højeste vækstrater i EU sidste år, knap 8 pct. Rumænerne havde ikke tillid til banker – og de første lån var rimeligt nok små. Men så begyndte en del af befolkningen at skifte deres gamle vinduer ud med termoruder. Tog de endnu et lån, gik det til centralvarme (de havde frosset i så mange vintre). Så måske en bil eller en computer til familien. For et par år siden begyndte man at tegne realkreditlån. Udlændinge spekulerede og opkøbte ejendom. Priserne steg. Bankerne var opsat på udlån, og rumænere var ivrige efter at købe et hjem og at forbruge, efterhånden som lønningerne steg. Ejendomme blev handlet i dollars eller euro, og bankerne rådede folk til at tage lån i euro eller schweizerfranc. Men den rumænske mønt tabte stærkt i værdi. Nu ses tegnene på krisen overalt. Prisen på jord er styrtdykket - og huse, der blev bygget for penge, der var

sendt hjem af rumænske udvandrere, står halvfærdige og opgivet. Pengene er sluppet op, da mange af disse udvandrere i Spanien eller Italien er blevet arbejdsløse. Rækker af biler står med „til salg“- skilte på forruden, da folk, der har købt deres biler på afbetaling, ikke længere kan klare afdragene. Et ungt ægtepar, begge arkitekter, og med 2 børn, optog for to år siden et lån for at bygge deres drømmehjem. Travlheden i byggeriet syntes at være til deres fordel. Lånet var i schweizerfranc og svarede til ca. 450.000 kr. Ydelsen pr. måned var i 2007 på 2.600 kr., men nu er den på ca. 4.500 kr. Da byggeriet er gået helt i stå, kæmper de nu for at klare terminen. ”Vore forældres generation led under svær fattigdom og nød, men i det mindste havde de ikke gæld. Men det er den gæld, der holder os vågne om natten,“ siger de. fra Sunday Business Post

MARCH 01, 2009

9

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

9

10-03-2009, 10:52


MULTIHUSE I LANDSBYERNE Som tidligere nævnt i vort blad, arbejder vi frem mod at rejse et par huse i Rumænien, der skal være til gavn for beboerne i 2 landsbyer.

Indretningen vil blive nogenlunde som i denne første skitse, men med små forskelle mellem de to huse. Byggegrundene er klar og med den ene kommune er kontrakten skrevet, så vi venter bare på forår for at sætte arbejdet med fundamentet i gang.

Her bliver de færdige jernbjælker til et hus læsset på lastbilen den 12/2. De må selv male dem dernede, men beboerne er også ivrige for at hjælpe til.

Lucica er en trofast medarbejder, der gerne hjælper med sang og musik til møderne. Se på side 12, hvordan mange samles for at lytte til forkyndelsen af Guds Ord.

Buerne til det andet hus er snart klar og kommer på den næste lastbil. En gruppe unge er parat til at male og gøre andet, der skal være færdigt til sommer, så huset kan åbnes, før skolen begynder i september. En lokal læge har givet tilsagn om regelmæssige konsultationer, og vi har fået brikse og andre møbler dertil. Det er hensigten, at husene også skal vise, hvordan man kan bygge anderledes. Der vil blive isoleret og installationerne bliver lavet efter danske normer. Men der er virkelig brug for støtte til disse projekter. Vi håber, mange kan se de store perspektiver. Ved at bygge sådanne huse i sigøjnerlandsbyer, sender man et signal om, at man respekterer beboerne og forventer noget af dem. Det vil også hjælpe forældrene til at tage det mere seriøst med børnenes skolegang. GS.

10

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

10

10-03-2009, 10:52


Oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag i 2009

CPR nr.

Navn og adresse

.................................................. INFORMATION

HUSK:

Hvis du flytter - og stadig ønsker DBM-Nyt tilsendt, må du selv oplyse om den ny adresse, så vi ikke skal sende bladet forgæves, og det kommer retur som: „Ubekendt på adressen“.

GEBYR forhøjes igen: læg mærke til, at prisen for indbetaling på girokort nu stiger til 20 kr. så vi vil opfordre til, at man benytter netbank eller Betalingsservice - PBS. En PBS aftale koster dig ikke noget, og du kan oprette en aftale på et mindre eller større beløb - og til måned, kvartal eller år, som det passer for dig. Ring til os på tlf. 74 82 17 57 og lad os finde en løsning for dig.

CPR-NR: Og i år fortsætter det med indberetning af CPR-numre. Det gav en del ekstra arbejde i januar, men nu har vi oplysningerne fra mange af jer og håber, det bliver lettere næste år. Men man kan altså ikke selv indberette sine gaver på selvangivelsen for at opnå fradrag. Det højest mulige fradrag pr. person for 2009 ser ud til at blive 14.500 kr. vi vil oplyse det, når aftalerne ligger fast. Du kan sende nummeret på en e-mail til: dbm@balkanmission.dk eller i et brev. Send f.eks. rubrikken øverst på denne side til: Dansk Balkan Mission, Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding. Som I kan se i bladet, er der stadig et stort behov for jeres bidrag. Der er så mange muligheder for at hjælpe. Bemærk gerne, om du ønsker din gave brugt til et bestemt projekt, f. eks.: Gadebørn, multihus el.a. Gaver kan sendes til girokonto nr. 836.6632 eller til bankkonto reg.nr. 2451 - konto 7300.200.260. 11

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

11

10-03-2009, 10:52


Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5A 6630 Rødding

Retur ved varig adresseændring:

EN FROSTKOLD MORGEN I JANUAR.

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede og udkommer næste gang omkr. den 15. juni 2009. Henvendelse til:

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding - på tlf. 74821757 eller e-mail: dbm@balkanmission.dk

DBM-Nyt 1 09 pm.p65

12

10-03-2009, 10:52

Bladet er trykt hos ØkoTryk, Skjern

Søndag morgen den 11. januar mødtes man til gudstjeneste i sigøjnerlandsbyen ved Lazaresti, som det efterhånden er blevet sædvane. Det havde nok været fristende at blive hjemme, for det frøs 10°, men over 100 personer stod tålmodigt i 1½ time og sang, lyttede og stillede spørgsmål. Det er en stor opmuntring, at vor forbindelse til landsbyen i snart 3 år med megen praktisk hjælp også har udviklet sig til en sådan menighed. De ser frem til at få et rum at samles i, når multihuset rejses i landsbyen.

DBM-nyt 1.09  

DBM-nyt 1.09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you