Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

• DBM på vej i 25 år

• Velkommen til DBMs jubilæum/årsmøde • Husbyggeri i Schitu-Golesti • Uddeling af familiepakker til jul • Bibeluddeling på hospital i Câmpulung

Nr. 1/4

Marts 2017 - 24. årg.


Dansk Balkan Mission er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier • yder hjælp og vandforsyning til roma- landsbyer især i Arges amt • bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur primært på rumænsk

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission Giro nr.: 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse: Formand: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Christian Fredensborg, Gram Lisbet Kaas, Brændstrup Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov Forsidefoto: Ved Bran slot på vej mod Câmpulung- sept. 1992. Foto G. Skov

Siden sidst Der var stor glæde i landsbyerne over, at det igen lykkedes at sende julepakker med en lastbil i december. Der var pakket 2300 pakker med slik, bøger, konserves og andre gode ting til hele familien. Tipsmidlerne, som vi havde ventet længe på, nåede først frem i november. Derfor vil de planlagte projekter blive udført i år. Der har været stærk efterspørgsel på bøger i de sidste måneder. Det gælder især Luthers lille Katekismus og hjertebøgerne på sproget farsi og de tilsvarende nye minibøger på dansk: Korsbogen med ord om tro og Ankerbogen om håb. Den sidste findes også på rumænsk. Det er en afgørende del af missionsarbejdet at sprede Guds ord frit blandt mennesker. Bemærk gerne, hvis en gave er beregnet dertil. Vore 6 medarbejdere fra Rumænien kom i februar til DK, var sammen med DBMs medarbejdere og besøgte flere rumænske menigheder til gensidig glæde og opmuntring. De fortsætter deres gode indsats i roma-landsbyerne og bliver derved også klar over særlige problemer, hvor vi kan forsøge at støtte. I dette arbejde er vi helt afhængige af jeres bidrag og siger tak for jeres trofasthed. red.


DBM på vej i 25 år Af Gerda og Niels Arne Skov Den 18. februar kunne DBM fejre 25 års jubilæum. Festen gemmes til årsmødet d. 21. april (se annonce herunder). Det giver anledning til at genfortælle en del af DBMs historie her.

DBMs opstart

I nogle år med en usikker arbejdssituation havde vi været nogen tid i Bulgarien, men krigen i Jugoslavien

DBMs årsmøde og 25 års jubilæum D. 21.4. fejrer DBM sin 25 års fødselsdag med årsmøde og generalforsamling i Gram menighedshus, Kirkealle 4, 6510 Gram. Vær med til at fejre 25 års arbejde med humanitær og kristelig hjælp til de allerfattigste blandt både rumænere og sigøjnere. Program: 18.00 Fællesspisning - let anretning 19.00 Festaften Prædiken v. pastor emer Ingolf Henoch Pedersen, Randers Historiske glimt fra DBMs arbejde Mulighed for hilsner og årsmødegave. Kaffebord Generalforsamling med valg og nyt fra arbejdet. Af hensyn til spisning må tilmelding ske senest d. 12.4. på dbm@balkanmission.dk / 74821757, Forventet afslutning ca. 22.00

VEL MØDT / ALLE ER VELKOMNE

33


førte os op gennem Rumænien. Med henvisning fra vor gode ven Jancu Moscovici fik vi åbnet flere muligheder for at hjælpe i den menneskelige og materielle nød, som var så tydelig efter diktator Nicolae Ceausescu’s fald. I 1991 var vi behjælpelig med at formidle 2 af de danske beredskabsJancu Moscovici • Født i Rumænien i 20 nov. 1923, død i Hamborg 28. maj 2002.

4

• Blev under jødeforfølgelser i 2. verdenskrig skjult hos norske jødemissionærer i Rumænien og blev der en kristen. Siden blev han præst sammen med Richard Wurmbrand i Bucharest i det, der i dag er rumænsk-luthersk kirke. • boede i Tyskland efter sin

udrejse fra Rumænien i 1960. Fra 1971 til 2001 producerede han hos Norea Radio Danmark ugentlige rumænske programmer, som blev sendt ind over landet fra Monaco.

hospitaler til Rumænien og Albanien. Flere ting gjorde, at vi blev ført ind i en ny retning med vort liv.

Kontakter i Bulgarien

Da vi havde været i Bulgarien for at arbejde kommercielt, havde vi mødt kristne i en presbyteriansk kirke i Sofia. Der blev vi i januar 1991 mødt af flere behov og forespørgsler om hjælp. Vi blev bedt om hjælp til genoptryk af deres sangbog, der var fælles for det makedonske område. Vi mødte nogle unge kristne læger, der


ønskede at starte en klinik i en by syd for Sofia.

Kontakt på ambassaden

Vi havde også en god kontakt til den danske ambassade i Sofia. Handelsattacheen var en dygtig dame, der hjalp meget fattige og på børnehjem. Hun bad os skaffe brugt tøj og andet, der kunne sendes gratis med ambassadens speditør (det var P. Poulsen Spedition, som DBM stadig bruger, når der sendes lastbiler til Rumænien). Da hun hørte om hospitalerne til

Rumænien og Albanien, bad hun os om også at få fat i et til Bulgarien. Et beredskabshospital indeholdt alt, hvad der skulle bruges til 200 patienter, sengeafdeling, operationsudstyr, kontor m.v.

DBM stiftedes

Da private ikke kunne ikke søge om et beredskabshospital hos amterne (da det var forbeholdt foreninger og organisationer), måtte vi organisere os anderledes. Derfor samlede vi en lille gruppe fra

5


LM i Brændstrup, som holdt stiftende generalforsamling for Dansk Balkan Mission den 18. februar 1992. Derefter kunne vi søge om de 2 hospitaler, der tilhørte Ribe amt, og DBM fik dem tildelt. Desværre viste det sig, at selv om de unge læger i Bansko, Bulgarien var meget opsat på at få nødhospitalet, så var det faktisk umuligt at få udstyret ind i Bulgarien. Derfor endte hospitalerne med senere at blive sendt til et fængsel og et hospital i Rumænien.

Moscovicis kontakter.

6

Fra begyndelsen havde vi et rigt samarbejde med pastor Moscovici i Hamburg, som dengang lavede rumænske programmer for Norea Radio. I denne periode mødte vi mange personer, som fik betydning for DBM. Maria Aninoiu, kristen læge i Câmpulung, der fra marts 1992 åbnede sit hjem for os. Det blev en base for arbejdet. Hun deltog som ung studerende i en bibelkreds ledet af Moscovici. Hun ses nederst med sine 3 døtre, barne-

barn og svigersøn. Her kom også lægen Viorel Diac, der arbejdede i et område med mange sigøjnere. En anden personlighed var Nicolae Moldoveanu, uddannet militærmusiker, senere forfatter og komponist af flere tusinde sange. Han sad i fængsel sammen med Richard Wurmbrand. Han indsang sange på kassettebånd til brug i Noreas rumænske programmer. Hans sange bruges stadig i hele Rumænien i mange forskellige kirkesamfund.


Egen kørsel

Dengang kørte vi oftest i vores gule (og senere hvide) Toyota Hiace, hvor der kunne være mange varer til Rumænien bagi. Det udviklede sig efterhånden også sådan, at der ofte kom tøj og ting, der skulle med til Rumænien. Vi fik lov at besøge forskellige mennesker – herunder også en familie med et diabetikerbarn. Pga. landets utroligt dårlige sundhedstilbud havde familien fået at vide, at pigen kunne komme 1 gang hver 3. måned til blodsukkerkontrol (hvor det normalt bør foregå 3 gange dagligt). Vi skaffede et blodsukkermåleudstyr til familien.

Prison Fellowship

En ven af denne familie, Constantin Asavoaie, var tolk, og lyttede intenst, da han hørte om arbejdet med radiomission. Han havde adgang til at holde foredrag og andagter i et stort fængsel, men teknikken var dårlig, så han bad om hjælp. Vi var tidligt næste morgen med ude i fængslet og fik en opgave med hjem. Den gik på at skaffe et bedre lydanlæg (mikrofoner, forstærker) til fængslet. Der blev fundet forstærker og anden teknik, som blev bragt dertil i oktober 1993. Der var stor glæde, da andagter og information kunne høres tydeligt i celler og arbejdsrum. I november 1993 blev Prison Fellowship Romania (PFR) stiftet, og vi havde i mange år et nært samarbejde, dels med hjælp i fængsler og til indsattes familier, dels med katastrofehjælp flere steder. PFR formidlede de to tidligere nævnte beredskabs-

77


hospitaler til Jilava fængsel ved Bukarest og til et nyt hospital i Dej nord for Cluj.

Oplevelser i DK

En dansker, der kom til at betyde meget, var Poul Jørgensen fra Sminge. Først var der en ung rumæner, der skulle hjem før hans visum udløb. Senere var det tilbud om et helt læs kartofler, han ville give til Rumænien – netop da der var nød i fængslerne, der havde haft misvækst. Hver gang oplevede vi stærkt, at Gud havde forberedt og hjalp igennem.

Fødevarepakker

8

Der blev pakket mange fødevarepakker – ca. 12.000 – hvor indkøb blev foretaget i Rumænien og pakningen udført af hjemløse o.a. med vejledning herfra. Pakkerne blev betalt af Udenrigsministeriet i DK, der først havde bedt os hjælpe ved oversvømmelser ved Donau, men en voldsom oversvømmelse,

der ramte 3 landsbyer i en snæver dal nord for Cluj, gav anledning til at få ændret målet for pakkerne.

Børnehjem

DBM hjalp Prison Fellowship ved oprettelsen af et børnehjem og et center for hjemløse og gadebørn i Cluj-området. Det krævede en stor indsats at renovere det gamle ”slot” i Nadaselu til børnehjem for børn, der var ramt af kriminalitet – d.v.s.


fra familier, hvor begge eller den ene af forældrene sad i fængsel. Formålet var at samle søskende, der ellers af myndighederne blev spredt på forskellige børnehjem, samt at opretholde forbindelsen til deres forældre, så målet kunne være en hel familie igen. Senere gjorde Jens Rasmussen en stor indsats med installation af varme på slottet (fyr installeret juli 2004). Dette hjem har hjulpet mange børn og unge til en god ungdom og start på voksenlivet. Der er flere af de unge derfra, som stadig har kontakt til DBM. Da hjemmet senere blev lukket, blev fyret flyttet til skolen i Bughea de Jos uden for Câmpulung.

Center for gadebørn

Det fortsatte samarbejde med Constantin Asavoaie førte til, at vi støttede oprettelsen af Sobarilor - et stort center for gadebørn og hjemløse i et slumkvarter i storbyen Cluj-Napoca. Et gammelt hus blev overtaget i 2001 og ved hjælp af indsatte håndværkere fra Gherla fængsel blev det bygget op

og tilføjet en ny bygning, som var til voksne hjemløse. Hver beboer, barn eller voksen havde en tung bagage med sig fra misbrug og kriminalitet. Constantin og hans kone Cornelia lagde alle deres evner og kræfter i at møde hvert enkelt menneske med kærlighed og forståelse. De ønskede at opbygge dem til hele mennesker og lade dem møde Jesus som en personlig virkelighed og give dem Guds Ord som en grundvold i livet. En hollandsk virksomhed gav stor støtte til projektet, men også danske Velux vinduer donerede vinduer, 8 stk. store tagvinduer til Nadaselu og 7 stk. til Sobarilor.

Hjem for unge mødre

I 2003 lykkedes det at overtage en smuk bygning i byen Gilau vest

9


for Cluj. Der indrettedes et ”Mor og Barn-hjem” for enlige unge mødre med små børn – hvor manden enten aldrig havde været hos dem eller de var blevet forladt. Det opfyldte et stort behov og fungerede fint. Det måtte dog lukke efter få år, da normeringskrav m.v. gjorde det umuligt at drive. I 2004/05 blev en gammel skole udenfor Cluj renoveret og kom til at virke som herberg især for netop frigivne fanger. Samarbejdet med Prison Fellowship blev efterhånden mindre – og stoppede ved Constantin Asavoaie pludselige død.

Sigøjnerlandsbyerne

Gud havde ledt os til Câmpulung – og igen i 2006 trak han os ud til sigøjnerne i dette område. Sigøjnerne bor på ufrugtbar jord uden for byerne langs floderne. Rumænerne ønsker dem ikke integreret, og de anser dem for at være andenrangs mennesker. Her blev vi brugt på en måde, vi ikke havde tænkt. Den enorme fattigdom og elendighed kaldte på hjælp: Nødhjælp, etablering af brønde og

10

andre anlæg til sund vandforsyning, bygning af multihuse m.v. Vor økonomiske situation var i den periode så god - pga en god pris for tøj – at vi kunne gøre en mærkbar indsats.

Diakoni og mission

I sigøjnerlandsbyerne er det blevet til rigtig meget hjælp for at afhjælpe den menneskelige nød. Det er som om tiden står stille i disse landsbyer. Derfor har det været muligt at hjælpe dem med vand, med mad i trange tider, med materiale til skolegang eller bedre bygninger. Samtidig er det her, at DBM for alvor er blevet en organisation, der støtter og driver lokal mis-


sion. Det er i disse landsbyer, at det har været muligt at bygge multihuse til både at huse lægehjælp, badefaciliteter og ikke mindst mulighed for at samle sigøjnerne til børnemøder og møder for voksne. Her er lært mange bibelvers udenad og her vokser stille en flok troende frem ved Ordets forkyndelse.

Øget selvstændiggørelse

I løbet af de senere år, hvor DBM har bygget 4 multihuse og har muligheder for endnu flere, har der også været behov for at involvere flere lokale ressourcer. Derfor er der i dag ansat 4 medarbejdere i Rumænien – og der kunne gerne bruges flere. Samtidig er muligheder og behov for litteratur også forøget, så der bruges en del kræfter på det. Med overtagelse af udgiverrettigheder til ”Et er nødvendigt” har DBM fået en særlig

opgave betroet i at sikre udbredelse af bogens klare forkyndelse til flest muligt. Dette arbejde har også åbnet op for en række nye internationale kontakter og samarbejde. Hjertebogen har fået to søstre som ankerbog og korsbog, ligesom der efterspørges flere andre bogprojekter. Parallelt med åbning af flere muligheder, er der også en afmatning i priserne på markedet for genbrugstøj. Det gør DBM langt mere afhængig af direkte gaver fra missionens venner. Den hjælp vil vi gerne takke meget for.

Forklaring af billederne vil være mulig at få ved DBMs årsmøde/ jubilæum d. 21.april i Gram

11


2300 julepakker delt ud!

Ved en række julearrangementer i dagene op til jul blev de familiepakker med mad, skoleudstyr og lidt søde sager, som DBM-venner havde pakket i Danmark, delt ud. Gaverne blev delt ud i de roma-landsbyer, hvor DBM har huse (mellem 250 og 450 i hver by) samt både blandt børn på hospitalet i Câmpulung og i en række roma-landsbyer, hvor der er kontakt (f.eks. Slanic og SchituGolesti). Tilsvarende var der sendt flere hundrede til Pucioasa, hvor Nico

12

Vulpe delte dem ud til trængende familier. Gigi havde forinden fortalt, at alle børn drømte om at få en Iphone (måske bare i chokolade). Efterfølgende kunne han dog også fortælle om den store taknemmelighed og glæde, der var hos både børn og voksne over pakkerne. Af praktiske grunde var pakken samlet i det, der for danskere ses som en affaldspose, men indholdet var gode og tiltrængte gaver.


Bibeluddeling på hospitalet. DBM har udstyret hele hospitalet i Câmpulung med senge. Sengene, der er der nu, har ændret meget for de syge, der behandles her. Hvis sengene kunne tale, ville de fortælle om, hvordan mange har grædt deres sidste tårer eller trukket deres sidste åndedrag her. DBM teamet havde overvejet, hvordan de kunne få et Ny Testamente lagt ved hver seng, så syge der kunne møde Jesus. Imens der blev tænkt over det, sendte Gud Ana Cornea. Ana er 40 år, gift og har 4 børn og arbejder i et byggemarked i Berevoiesti, hvor hun også er tilknyttet en evangelisk kirke. Ana spurgte, om DBM kunne skaffe mange Ny Testamenter til hende (for hun kunne ikke nøjes med få). Da Gigi spurgte, hvad de skulle bruges til, svarede hun, at Gud havde lagt på hendes hjerte at besøge hver eneste indlagt på hospitalet og give dem et Ny Testamente. Vi spurgte: ”Hvordan fik du den tanke?” ”For noget tid siden besøgte jeg min kusine på hospitalet. Der kom jeg også til at tale med andre indlagte om Jesus. Næste dag måtte jeg besøge hospitalet igen og tale med en mand, som jeg talte med dagen før. Jeg ankom og talte med ham og havde fred med at have gjort, hvad jeg skulle. To dage efter fik jeg at vide, at denne mand nu var død. En anden dag da jeg gik fra stue til stue og delte frugt ud sammen med Ny Testamenter, da kom jeg til en

mand, der ikke ville have frugt, men direkte bad om et NT. Han sagde så, at han havde været en af dem, der havde forfulgt de kristne under Ceausescu. Samtaler som denne får mig til at blive ved. På fødeafdelingen er der mange kvinder, dog flest teenagere, som får foretaget aborter. De har brug for at få mulighed for at læse Guds Ord, selv om nogle afviser mig. På kræftafdelingen modtager de mig langt mere åbent. Selv lægerne der modtog med glæde et NT, da jeg pakkede bøgerne ind i et hvidt coverbind. Ana siger ”Vi skal arbejde nu med megen iver for at sprede evangeliet!” ”De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde.” (Joh 9,4)

13


Ændrede byggeplaner for hus i Schitu-Golesti/Lazaresti DBMs medarbejdere i Câmpulung har gennem længere tid været klar over, at der snarest muligt måtte findes en løsning på lokaleudfordringen i Schitu. Familien, der ejer huset, hvor der nu holdes børnemøder, kommer snart tilbage og skal så bruge hele huset. Planen har længe været at skaffe en grund og bygge et hus på 7x10 m. centralt i landsbyen. Der har nu vist sig en anden mulighed for at bygge mødelokale.

14

Familien, der ejer huset, har tilbudt at DBM kan lave en selvstændig tilbygning til deres hus. Denne tilbygning vil have egen indgang, men kunne få varme og strøm fra huset. Det vil give DBM mulighed for at bygge for under en femtedel af, hvad et selvstændigt hus ville koste. Samtidig vil det give et ejerskab for møder og børnemøder for flere i landsbyen. DBM har allerede fået flere overskuds byggematerialer fra håndværkere i området ved Brændstrup. Disse er også fremsendt til Câmpulung. Derfor vil et byggeri kunne gå i gang, så snart familien kommer hjem fra arbejde i Nordeuropa, så der kan udfærdiges de nødvendige papirer. Vi er Gud taknemmelige for denne åbning for at børnemøderne i SchituGolesti kan fortsætte - og at det også

kan blive et rum til at holde møder om Guds Ord for hele familien.


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr.

fra dato:

DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag (for 2017 højst 15.600 kr.). Gaver kan sendes: • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632 • via MobilePay til tlf. 23 89 70 70 (Husk afsender!) For at beholde retten til, at gaver kan trækkes fra i skat, skal DBM opretholde sit medlemstal på over 300 medlemmer. Det koster kun 50,- kr. årligt at være medlem. Tak for hvert enkelt medlemsbidrag. Få også gerne flere til at modtage bladet. Det sendes gratis!

DBMs medarbejdere bringer hilsner ved gudstjeneste i den evangeliske rumænske kirke i Herning under deres besøg i marts.

15


Velkommen til 25 års jubilæum DBM fejrer 25 års jubilæum den 21. april i Gram Menighedshus. Alle DBMs venner er velkommen - uanset hvor længe du har fulgt DBM uanset hvor du kommer fra - og uanset alder. Sæt allerede i dag kryds i kalenderen. Se sted og program på side 3

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission

DBM NYT 1 2017  

Kvartalsblad fra Dansk Balkan Mission for 1. kvartal 2017. Historien om Dansk Balkan Mission + invitation til jubilæumsårsmøde.

DBM NYT 1 2017  

Kvartalsblad fra Dansk Balkan Mission for 1. kvartal 2017. Historien om Dansk Balkan Mission + invitation til jubilæumsårsmøde.

Advertisement