Page 1

DBM NYT Dansk Balkan Mission

Besøg i Danmark af 6 medarbejdere fra Rumænien med bla. et besøg i Viborg - her på Borgvold. Her er også 3 med fra DBM

Nr. 1/4

Marts 2016 - 23. årg.


Dansk Balkan Mission

Siden sidst

er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien. Dansk Balkan Mission • formidler skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier

Som forsidebilledet viser, besøgte 6 rumenere med tilknytning til DBMs arbejde Danmark i slutningen af februar. Det blev både til medvirken ved medarbejderfest, et par udflugter og to godt besøgte arrangementer i Brændstrup og Herning. Forsidebilledet fra Borgvold i Viborg er taget af Villy Thorup

• yder hjælp og vandforsyning til sigøjner landsbyer især i Arges amt • bygger multihuse med sundhedsklinik og kirkesal • udgiver kristen litteratur primært på rumænsk

2

Dansk Balkan Mission Brændstrup Røddingvej 5 A 6630 Rødding

Andagtsbogen ”Et er nødvendigt” af Hans Erik Nissen (der døde d. 27.1.2016) er netop undervejs i trykning i Skt. Petersborg på russisk. Den udgives af Luthersk lægmandsmission i Sverige, men DBM vil modtage et mindre lager. Der arbejdes også på en udgivelse på Tagalog/Filipino.

Tlf: +45-74 82 17 57 E-mail: dbm@balkanmission.dk Web: www.balkanmission.dk Facebook: Dansk Balkan Mission

Det er stadig muligt at bestille følgende bøger gratis hos DBM (dog betales porto):

Giro nr.: 836 - 6632 Bank: Nordea 2451-7300.200.260 Revision: Deloitte, Esbjerg Bestyrelse:

”Et er nødvendigt” Engelsk bind 1-4 Rumænsk bind 1-4 Spansk bind 1-4

Formand.: Niels Arne Skov, Brændstrup Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg Viggo Stidsen, Toftlund Lisbet Kaas, Brændstrup

Hjertebogen Dansk, Rumænsk, Ukrainsk, Ungarsk

Gerda Skov, Brændstrup Redaktion: Knud W. Skov

Luthers lille katekismus Rumænsk red.


Laue og Magnus på tur til København! af Laue Juhl og Magnus Gubi Vi vidste, at vi skulle til København i dag. Mit vækkeur ringede kvart i seks og Magnus hentede mig kl. halvsyv! Da vi kom til Brændstrup, så vi på dagens køreseddel. Var der nogen, vi skulle være opmærksom på at ringe til, før vi kom frem, eller skulle vi have nøgle med til nogen steder? Som noget af det første på turen skulle bilen tankes op, og vi stillede GPS’en til den første destination.

I dag var det fint føre og vi holdt ikke i kø. Det kan ellers let forekomme, når man kører tværs over landet. Der er vinterferie i denne uge og derfor ikke så tæt trafik, men der var noget vejarbejde ved Odense og Køge. Vejret var godt i dag med klart solskin. Så er det herligt at køre. Og så skal vi jo have kaffepause og frokostpause! Der er ikke

33


... fortsat fra side 3 nogle bestemte steder, vi holder. I dag blev det til en kort pause mellem Ringsted og Køge. Dem, vi kommer hos, er meget taknemmelige og glade for, at vi kommer, og at vi vil køre så langt. Det sker også vi bliver tilbudt kaffe! Vi kører til mange steder over hele landet, men jeg kan godt lide at køre i København. Man skal være opmærksom hele tiden, men vor GPS leder os jo hen til de rigtige adresser. Parkering kan nogle steder være et problem, men vi klarer det.

4

Solomon underviser...

Dagen slutter med, at vi læsser af i Brændstrup og slapper lidt af i kaffestuen, før vi kører hjem.

Husk vore chauffører, der kører for DBM, i forbøn.

Glæden ved at lære at spille klaver lyser ud af denne dreng. Det er høj status at kunne spille musik i Rumænien. Derfor er der også en stor interesse for at benytte kirkens musikskole.


Musikskole under opbygning i Pucioasa! For at åbne kontakten med omverdenen begyndte menigheden i Pucioasa i efteråret 2015 at drive musikskole. Det er Solomon Turculet, der står for denne skole. Solomon er uddannet ved musikkonservatoriet i Oradea med en 4årig uddannelse. Han har i flere år ledet kirkens kor og er den seneste tid gået i gang med at drive musikskole. Skolen har nu 13 elever. Det at kunne spille musik har høj status i Rumænien. Derfor er der god søgning til skolen. Samtidig er

Solomon opmærksom på at højne kvaliteten af de instrumenter, de har i kirken til undervisningen. Billederne her på siden er dels fra den almindelige undervisning og fra en koncert i efteråret.

5


Besøg og 2 arrangementer i Danmark I dagene fra torsdag d. 25. februar til mandag d. 1. marts besøgte 6 af DBMs medarbejdere fra Rumænien Danmark. De skulle medvirke ved den interne medarbejderaften med vidnesbyrd, orientering og sang. Samtidig var der arrangeret 2 åbne samlinger, hvor de medvirkede.

Besøg på friskolen

6

Først besøgte de dog friskolen i Brændstrup fredag. Her fortalte de om arbejdet og gav glimt af, hvad en rumænsk hverdag rummer for børnene. Det er en god perspektivering af, hvordan andre mangler det, som kan være selvfølgeligt for danske

børn, når de ser og hører om livet i roma-landsbyer.

Medarbejderaften Fredag aften var DBMs faste medarbejdere samlet. Der bidrog de 6 rumænere på forskellig vis med vidnesbyrd og flere sange. Det er en god samling, hvor mange af dem, der til hverdag står i forskellige grene af arbejdet uden nærmere kontakt, får mulighed for at tale sammen om oplevelser og glæden ved at være med i DBMs arbejde. Så bliver de enkelte opgaver sat ind i den store sammenhæng og formålet bliver tydeligt.

Bibelskolebesøg Lørdag formiddag besøgte de 6


rumænere (med chauffører) Børkop Højskole. Højskolelærer Peder Kølle og tre elever tog imod og gav en grundig og god rundvisning. De to yngste (Adrian og Solomon) ville ud fra deres reaktioner gerne være blevet som elever på skolen. Det blev også til en rigtig god frokost sammen med eleverne og mulighed for at fortælle om DBM i den sammenhæng. Formålet med besøg på en bibelskole var at tænde vore medarbejderes lyst til at fordybe sig i Bibelen. Til dagligt står de fleste af dem i en opgave, hvor de deler ud af evangeliet. For at magte det er det vigtigt også at få fyldt på med inspiration i både dybde og bredde. Derfor vil Knud Skov også i marts måned tage nogle dage i Câmpulung med fælles studietid med medarbejderne.

Informationsaften Lørdag aften var ca. 55 samlet til et informationsarrangement på dansk i Brændstrup. Det var en stor glæde at så mange sluttede op om DBMs arbejde og besøget fra Rumænien. Der var ved den lejlighed en rumænsk familie, der dukkede op og som udvekslede information med præsten Nico Vulpe.

Turistbesøg i Viborg Søndag gik turen til Viborg. Der var sat tid af til besøg i Viborg Domkirke. Det var tydeligt at vore venner der oplevede et sammenstød af traditioner.

Dels var de optaget af de flotte malerier i kirken men samtidig var det, som om den kontrast de oplever hjemme i forhold til den ortodokse kirke skuffede dem. Besøget i Viborg førte også ned på Borgvold, hvor der er en lille have med planter fra Bibelen. Desværre er der ikke så mange planter over jorden i februar.

77


Rumænsk gudstjeneste

8

I Herning var aftalt deltagelse i en gudstjeneste. Denne gang var det primært for rumænsktalende gæster og det foregik i det rumænsk evangelisk kristne fællesskab i Herning (i Herning frikirkes lokaler). Kirken samler rumænere fra en stor del af Midtjylland. Igen var der omkring 55 til stede – denne gang kun 3-4 af dansk oprindelse. Der var meget taknemmelighed og glæde over dette besøg og flere ønskede at følge DBMs arbejde, få bladet eller modtog rumænske sæt af andagtsbogen. Der var et stort og hjerteligt fællesskab mellem de herboende og DBMs rumænere. Det er også tydeligt - og har gennem længere tid været en nød for Nico Vulpe at få kontakt med rumænere i Danmark. Erfaringen har været, at når rumænere kom til Danmark, så er kontakten både med familie og venner og ikke mindst med kirke og det kristne fællesskab gået tabt.

Det var tydeligt at høre både i tonefald i Nico prædiken og i hans samtaler i øvrigt den aften, at dette besøg berørte ham.

Forbøn og tak Efter gudstjenesten blev det tid til en bid mad i LMs ungdomshus i Herning. Her blev der god tid til en forbønssamling med alle 6 rumænere. Lige som lysten til fordybelse i Bibelen hos medarbejderne er stor, var denne forbønssamling også tydeligt tros-


styrkende og opmuntrende. Det viser også, hvor vigtigt det er, at danske venner af DBM beder for medarbejderne i Rumænien. Mandag samledes alle ved lageret i Brændstrup og det blev drøftet hvordan noget af det, der står på lageret, kan anvendes i arbejdet i Rumænien. Desværre var Niels Arne Skov syg under hele besøget – og Gerda måtte lægge sig i løbet af søndag. Derfor deltog kun Gerda i begrænset omfang i arrangementerne. Husk også dem i jeres forbøn. Samtidig var flere venner og medarbejdere af DBMs arbejde omkring Brændstrup meget engagerede med overnatning, kørsel og bespisning. Tak for den fælles indsats.

Glimt - fra Gigi

En afklaret kvinde En kvinde fra Dragoslavele, Viorica Furdui, der var kommet noget til møderne i multihuset, fik sidste år konstateret kræft. Hun bad familien ringe til mig, for nu ønskede hun at tage imod Jesus som sin frelser. Hun var sikker på, at hun ville blive helbredt, hvis hun angrede sin synd. Det var en kamp i hende for at forstå Guds vej. Hun havde mange smerter i den sidste tid. Jeg bad Mirela Ceapraz, oversygeplejersken på hospitalet, om at hjælpe hende med en plads der, skønt der var temmelig fyldt. Det var en lille lettelse for hende, men lægerne kunne intet gøre. Ved et af mine sidste besøg spurgte jeg hende: Søster Viorica, tror du på Jesus? Ja, helt afgjort, broder Gigi, svarede hun.

9

Hun blev begravet på den ortodokse kirkegård. Hun havde en plads der i forvejen. Aftenen før arrangerede vi en begravelse i huset sammen med de kristne og familie og venner. Mirela Ceapraz, hospitalet i Câmpulung


Aktiviteter og bedeemner fra romalandsbyerne Møde Dragoslavele

Mødeplan til forbøn Hver uge holdes der børnesamlinger, forkyndende møder og bibelstudie i en række roma-landsbyer i Câmpulungområdet. Her er en mødeplan samt nogle aktuelle bedeemner:

Tirsdag

10

18.00 møde Dragoslavele bibelstudie i Valea Macelarului

Onsdag 18.00 møde Gamacesti

Torsdag 18.00 møde Valea Macelarului bibelstudie i Dragoslavele

Lørdag 13.00

møde Schitu Golesti

Søndag 18.00 møde Dragoslavele, møde Gamacesti, møde Valea Macelarului


Forbønsønsker * At den enkelte må vende om til Jesus Kristus som frelser. * For sundhed og materiel nød. * For uddannelse af de unge. * For sommerlejre i 2016 * For lægebesøg i landsbyerne. * At de troende må vokse i troen og søge væk fra ugudelighed og verdslig lyst.

Valea Macelarului Problemer med utugt i landsbyen efter nogle har tjent mange penge ved arbejde i Tyskland. For de, der er tæt på at nå igennem til personlig tro på Jesus At nå rundt til hver eneste familie for at dele evangeliet. For bibelstudieaftnerne med de troende. For børnene, at de må lære at læse og så lære bibelversene. For den dybe fattigdom i landsbyen.

11


Dragoslavele

Gamacesti

En kvinde er nyligt er kommet til tro og flere er tæt på at nå igennem til personlig tro på Jesus. Bed både for dem med øgende interesse og andre at de ser deres behov for Jesus. For bibelstudieaftnerne med de troende. For børnene, at de må lære bibelversene. For nogle problemstillinger omkring Aurelia For stridigheder i familierne.

For børnene der – at de må lære bibelversene og at Guds Ord må forblive i dem. For dem, der er tæt på at nå igennem til personlig tro på Jesus.

Lazaresti/Schitu Golesti For børnene der – at Guds Ord må forblive i dem.

12


Familien Marins hus. Da medarbejderne i Speranta DBM i efteråret 15 gav sig til at besøge alle hjem i den store landsby Gamacesti, stod det klart, at de huse, der lå ude langs vejen gennem byen, så bedst ud. Det var en anden sag, når de kom ind bagved og op ad bakken, hvor de mødte familien Liliana og Ion Marin. De boede med deres 6 børn i en faldefærdig hytte, der hverken kunne holde regn eller kulde ude. Man besluttede at hjælpe dem og naboer og venner gik i gang med arbejdet. Det var håbløst at rette op på det gamle hus, så man byggede oppe bagved det. DBM købte materialer til det enkle hus.

Vi danskere ville nok planlægge med mindst 3 værelser, men de ønskede kun at have et. Flere værelser ville være for meget anderledes end naboernes huse og medføre misundelse! Familien har nu et hus med varme og kogested til husholdning. Alle sover samlet i et stort rum. på brikse langs væggen Der er grundig isoleret overalt efter danske normer.

13


Børnene kommer sammen med en bedstemor til møderne i multihuset, og moderen Liliana er begyndt at følge med dem. Faderen Ion har forskelligt forefaldende arbejde og skulle gerne blive mere stabil. Nedenfor ses familien samlet inde i stuen samt huset set udefra. Nu skal de selv fü fyldt op og planeret omkring det.

14


Til oplysning om CPR-nr. vedr. skattefradrag - eller til aftale om PBS Navn: CPR-nr.

Adresse, postnr. by:

Bank:

Reg. nr.

Beløb:

pr. måned / kvartal / år

Dato:

Underskrift:

konto nr. fra dato:

Medlemsskab og gaver DBM er godkendt til at modtage gaver med skattefradrag iflg. ligningslovens § 8A og § 12 stk. 3. DBM foretager indberetning af gaver, hvor vi har CPR-nr. tilknyttet. Så får giveren skattefradrag. Man kan for 2016 opnå et fradrag pr. person på højst kr. 15.200 kr. Gaver kan sendes: • via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260 • via girokonto nr. 836 6632. • via MobilePay eller Swipp til tlf. 23 89 70 70. (Husk afsender!)

15

Indbydelse til årsmøde Dansk Balkan Mission afholder årsmøde fredag den 29. april kl. 19:00 i Gram menighedshus, Kirkeallé 4, 6510 Gram. ..... Programmet vil rumme forkyndelse samt nyt fra Rumænien og drøftelse af DBMs arbejde ..... Generalforsamling med beretning, regnskab og valg til bestyrelsen. Der er kaffebord Alle er velkomne!


DBM - informationsplakat DBM har fået fremstillet en flot informationsplakat. Den er tænkt til brug i kirker, genbrugsbutikker eller andre steder, hvor nogle samles, som kan have interesse i DBMs arbejde. Plakaten kan bestilles hos DBM.

Der er sat en pris på 10,-/stk (trykprisen) + porto til privat brug, men til brug som information på offentlige steder, kan den fås til portoprisen.

Støt

projekter

Dansk Balkan Missions

Fattige romalandsbyer

* Vand- og elprojekter * Bygning af multihuse med kirkesal, lægeklinik, varmecentral m.m. * Besøg og hjælp til ældre og handicappede * Forkyndelse og bibelstudier.

Litteratur og børnesamlinger * Udgivelse af kristen litteratur * Samlinger for børn og voksne med sang, bibelhistorie og forkyndelse. * Lejre for romabørn

i Rumænien Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding Tlf.: +45 74 82 17 57, e-Mail: dbm@balkanmission.dk Daniela & Virgil Flueras

Støt let med MobilePay / Swipp 2389 7070

Albeste

Via netbank til : reg.2451 - konto 7300 200 260 / girokonto nr. 836 6632

Valea Macelarului

Offentlige institutioner

* Senge og andre hospitalsartikler sendes til nedslidte regionshospitaler. * Medicin og medicinsk udstyr. * Skolemøbler, tavler m.m. til skoler i byer og landsbyer. * Materiel bistand til plejehjem, børneinstitutioner m.m.

Anca & Daniel Chivu

GamacesƟ

Cela & Gigi Gugiu

Romalandsby m. DBM-hus m. møder Planlagt DBM-hus

Daniela & Nicu Vulpe

Kirke & børnehave m. DBM støtte Mødeplads m. DBM støtte

www.balkanmission.dk

DBM-Nyt udgives af Dansk Balkan Mission 23-02-2016 09:53:03

og indeholder orientering om vort arbejde. Bladet udsendes frit til alle interesserede.

Dansk Balkan Mission

Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding tlf. 74821757 - e-mail: dbm@balkanmission.dk www.balkanmission.dk

ØkoTryk, Astrup, 6900 Skjern

A2-plaka-cirkle-solo.indd 1

Profile for Gerda Skov

DBM nyt 1 2016  

DBM nyt 1 2016  

Advertisement