Page 1

iende gu+xi


A rgazki zaharra

Badakizue nola garai batean Zumaiako portuak garrantzi haundia izan zuen merkataritzan. Zkusten dezuenez, orain Gernika parkea dena bagoiz josita ageri da. Eta lehen planuan, "Maria Noriega" untzia; ez dakigu furgoneta zahar polit horiek kargatzen ala hustutzen ari diren, zeuek asmatu! Argitarapen honen edizioko laguntzaile:

f: CAJA LABORAL EUSKADlKO KUTXA

ZUMAIAko INSTlTUTUA Aita Mari Aiizategia, zlg

20750 ZUMAlA 86 08-09If6 O8 10

fundaci贸n kutxa @ e a : , )

1995eko iraila - 16. zbkia.

Zumaiako Udalsk diruz lagunduriko aldizkaria


A urkibidea

-

........................... ...........................

Argazl Hitzau

............. 2 ............. 3

aK..........

..4 5 ............. ............. brean... ..6 -rin. Ika. "Txato" .ri?:Bal, Elkarr AxeĂ­zaici Elustoivdo, par ...............9 ;oiko pllIzan jenc?e guuai ............. 12 Errepc Komik AnderC;arcin .... 15 18 Sexuallitatea:.. 19 Olarriizopa .. w-. ............ 20 lzeral Cr(lll2. 1 1 .............23 Inkest,a fotogr Cta Korzt .............24 Udako1 festak:. - . .. . Ctazted1a:Be~qlralezkastaron............................................ 25 Kultur Agenda:................................................................ 26 .................... Musika:Ezbaikorrak . . 28 30 Denbo~rapasal 31 Merkitu txiki . aportaa-. .................................................................32 N----A-*-

trlllllll

-

-.-12

~

- . - A - - A - .

......

7

1

-

NON DAUDE GURE OPORRAK?

...

Bagoaz lanera, bagoaz lanera udarako azken hondarrak astindu eta...bagoaz lanera. Laister hasiko da ama pixkanaka neguko erropak ateratzen; eta trajebainuei... hurrengo urterarte. "Ama bi milu duro liburuak erosteko ". Baina lasai. Oraindik egun batzuk ere geratzen zaizkigu eta. Gainera, uda amaierak baditu bere gauza onak. Adibidez, "Chanquete " hemezortzigarren aldiz akatu dute eta "VeranoAzulv-en ordez Goenkalekoak izango ditugu TBn. A ze diferentzia! Itzurun ere biluztuz joango zaigu, eta mundura etorri zen bezela ikusteko aukera izango dugu. Eta hilabete honetako zenbakian? Ba danetik, beti bezela. Goiko Plazaren inguruko arazoak aztertzen saiatu gura, Asentxio parrokoarekin solasaldian, piraguistak ere bisitatu ditugu merezi zuten eta... Badakizue, danetik. PREMIAZKO TELEFONOAK: Ludoteka........................ 14 32 64 Kultur Etxea ..................86 10 56 Tren geltokia.................... 86 11 27 Polikiroldegia..................86 20 21 Gurutze gorria................86 10 93 Udaletxea .......................86 02 50 Gizarte Zerbitzuak..........86 22 00 Osasun zentrua...............86 O8 62 San Juan Egoitza.............86 12 73 Pentsiodunen Egoitza......86 17 00 Musika eskola................ 86 11 83

Taxi geltokia..................... 86 13 60 Bake epaitegia.................. 86 00 67 Posta.................................86 15 00 Udaltzaingoa.................... 86 18 70 Pilotalekua.........................86 2172 Larrialdi zerbitzua.............46 11 11 Informazio sexuda............32 04 44

1995eko iraila - 16. zbkia.

-31:4*-@


Subentzio horiek ezezik, herriko kirol taldeek urtean zehar antolatzen dituzten kirol ekintzetarakc dutc ere kontatzen Udalaren laguntzarekin Adibidez, Aita Mari Arra Elkarteak aurten erz dituen estropadetarako:

ZUBIAREN ARAZOAK Duela lau urte inguru egin zuten moila Gernika parkearekin elkartzen duen zubia. Lotura bera oso ondo dago, distantziak laburtzen dituelako, pertsona-mota "guztientzat" inolako arriskurik gabe. "Guztientzat" komila artean jartzen det, zubi horretatik ezin degulako "guztiok" lasai pasa, bi aldetan duen aldapa haudiagatik; hau gutxi balitz koxka batzuk jarri dizkigute edadetuek txirrist egin ez dezaten. Hau ulertezina da; arazoa ondo konpondu beharrean, zubi hori bota eta minusbaliatuak eta edadetuak igarotzeko baldintza egokietan jarriz, egiten dutena oraindik okerrago jartzea da. Ezin zait buruan sartu nola gauzak hain gutxi pentsatuta egiten diren. EAJ-PNV-ko zinegotzi batek esan zidanez, itsasuntziak azpitik pasa daitezen da horrelakoa zubia. Hau da itsasuntziek pertsonok baino balio haundiagoa dute. Orduan kontribuzioa itsasuntziek ordain dezatela. Beste behin PeĂąa jaunak errepidetik joateko esan zidan. Eta nik esaten dedana: zergaitik joan behar det errepidetik, nik nahi dedana Gernika parketik joatea bada eta nere etxetik hurbilago badago? ~ebekuin

- San Telmotakoa: 425.000 -Udakoa:

panelean ez da oraingoz "Minusbaliatuak debekatuak" ageri. Amaitzeko ohar bat egin nahi nioke Zumaiako Udalari: horrela dagoen bitartean zubi horretan zerbait gertatzen bazait, Udala izango da horren erantzule. Besterik gabe. Joxe Manuel Manzisidor "BUDY"

UDALA ETA KIROLAK Zumaiako Udaletik adierazi nahi dugu aurreko legealdian, talde politiko guztien adostasuna lortu zela kirol taldeei laguntzak emateko erizpideak finkatzerakoan. Erizpide hauek orokorrean, talde bakoitzaren lizentzi kopurua, beraien ihardueraren esparrua, erabili beharreko kirol materiala, ... izango lirateke. Baina batez ere Udalaren nahia, zumaiarren artean kiroletan parte tzea bultzatzea denez, eriirpiderik nagusiena iizentzi kopurua izaten da. Horrela, puntu horiek kontuan harturik eta talde desberdinetako arduradunak aurkeztutako memoriak aztertu ondoren, banatzen dira dirulaguntzak. Hemen dituzue 1994ean emandakoak: M!__

- Inda-Mendi: - Txirrindulariak: - Pelota:

- Aita-Mari: - ltxas-Gain: - Eskubaloia:

- Zumaiako:

- Saskibaloia:

157.590 219.050 559.445 737.521 1.142.875 853.087 870.313 110..313

1.050.000

Baina Udalaren kirol politika ez da laguntza hauetara mugatzen. Aipagarria da Zumaiako kirol azpiegitura eta bultzatzeko egiten den ahalegina. Bere garaian, ltsaskiroldegi baten beharra ikusita Udalak eraiki zuen horretarako eskatutako kreditu baten bitartez (100 milioi gutxigorabehera). Ezin dira ere ahaztu eguneroko erabilerak sortzen dituen gastuak (argindarra, ura, konponketak, ...). Antzeko zerbait esan daiteke beste gainontzeko kirol instalazioei buruz, besteak beste, Polikiroldegia. Bestetik hor daukagu azken bi urte hauetan, udalaren ahaleginei esker, eskoletako kirol iharduera bultzatzeko Foru aldundiarekin bideratzea lortu den hitzarmena, Zumaiako ikastetxeek dirua jasotzeko aukera izan dutelarik. Eta bukatzeko, gure zorionik beroenak ItxasGain piragua elkarteari aurtengo denborald bikainagatik. Jose Migel Antia (Kirol Batzordeburua]

krtkrctz 2ER/GRAF/A *KAMISETAK *KAPELAK kTXlSKEROAK *TXANDALAK *PAPELEZKO POLTSAK

B

Errihcrii K S I C ~O.

Tclefonoa: R h Fax:

1 7 117

8 6 1 7 07

20750 ZL.MAIA Ă­Gipulkon>

Narrondo 8,2. esk 1995eko iraila - 16. zbkia.


Oporrak .ira

1- - J 1-

v

Gorka Agirre~ibalaga Doinua: Txoriak eta txoriburuak

irrak eta !estoako

..

lraila ere etorri da ta eskola hasi beharra oraindik ere bizirik dago gure ikastola zaharra ordu librerik izango dudan da nire kezka bakarra ume guztiak esaten dugu: "Guk daukaau zoritxarra"

teste hitz AS1

ioarcn

i7

elako: h:

htt nahi 1~ o r dena i zrircteacttn. hera ,

.

lut hegia .

uaara nontan gorz 3-1 jolasean egon gara eta gjainera arratsaldetan joatc?nginen hondartzara hain eaun onak asa ondoren zergatik opc)rlrak' la! l a -- K ~ Z ta baina BL F laister dator ta berriro ere u d d ~ d

ont .

iafii bninz au haund

-

f...L:l.

.

-

Vi, nire 11Wtik ez zin

cpitc; l... Bcste 1.

.

l.-.

/

BELARDENDA

.

Huntza, 0.k. Amaiako plaza, 7

ZUHAITZ,ZUHAIXKA ETA FRUITONDOEN KIMAKETA

OSTEOPATA-MASAJISTA Basadi 5-C behea Tlf: 143404 - 860012

lorazaintza

Tel.- Fax: 862385 ALTZAE3AK

20750 ZUMAIA

S. Jose, S-d TE 143079

-

1995eko iraila 16. zbkia.

-9


e bem? m m

p a l e bat azaldu da Algorri aldean

:

J< J

laz gure orrialdeetan elkarrizketatu genuen neska hau, Victoria Eugenia antzokira inguratu zen abuztuaren 22 eta 23an, Donostiako Musika Hamabostaldiaren barneko ekitaldi batean dantza egitera. Egunkari eta bestelako komunikabideek diotenez eta bertara inguratu ziren zumaiar ugarietako zenbaitek aipatu digutenez arrakasta ederra izan zuen lanak. Marseilako Roland Petit konpainian anaen da lucia, uCoppelia,. lanaren barruan Swanildaren papera betetzen. Bera da lehen dantzaria, nagusia, eta horrela jarrai dezala opa diogu zumaiar honi.

-

Abuztuaren bukaera aldera, 28an hain zuzen ere, bale bat azaldu zen, hilik zoritxarrez, Algorriko haitzetan. Egun horretan Elorrixa azpian aurkitu zuten gorpua, baina hurrengo egunerako itsasoak Pikote parera eramana men bale hau. Natur Taldekoek, berria jakin bezain laster neurtu eta klasifikatu zuten balea. Bost metro t'erdi neurtu zituen eta zifidoen familikoa zela ikusi ahal izan zuten. Bale mota honi "picuda" edo "mokoduna" izenez deitzen zaio, mutur zorrotza duelako. Lodi eta indartsuagoa izan arren, izurdeen nahiko antzekoa dela esan dezakegu.

Bale hauen artean esoezie ezberdinak daude, eta zaila da - . .. zehaztea baina "Hiperoodon amPullatusl' d o t a llZiPhius cavirrostris" bietako espezie batekoa dela ia ziur esan daiteke. L

--

Lucia Lakarraren arrakasta Donostian

: m

:

: m m m m m m m a

o ...

Denok dakigu nola m; k direrlean bivhin b: N m gottn Erribera kalearen erdian a urak gainezkatu eta putzu haundiak sortzen diren. Duela ia bi urte bertako Oso toki txarrean zegoenez, dendrtriek idal zi bat aiirkeztu zuten Natur Taldekoek ezin izan zuten udaletxean, ariazo hau 1ehenbailr:hen . , , . 17 ITc1:3lnk balea lurperatu. Horrelakoetan konponrae K~ estcar, .. cien, gorpua lurperatu ohi da, gerora neurriak h a r t ~ ~ l ~itela berriz ere atera eta hezurrak bainahdtriel erantzunik jasa salatzee , . aztertu ahal izateko. I

:

A.,

: :

EUSKARA-GAZTELERAKA TALANA-ZNGELESAFRANTSESA

Estazioko kalea 20750 ZUMAIA Telefonoa: 860201

I

te1 1fax: 148065

.s


7e berri?

Bi urte Xabier Kalparsoro "Txato" hil zutela Hil honen 26an bi uirte heteko dira zumaiar pzte hau poliziaren eskiietan hit mla. Genh era tam:algarrĂ­ honen Ă­kcrketan iz da ezer aurreratii eta le era ptintn iliinek ez dute argirik ikusi. "Uick Tzwpin" kolek hainhat ekitaldi antolatu ditu "Txato" omenlheko. 1

-

Xabier Kalparsororen hilketaren bigarren urteurrena dela eta, irailaren azken astean zehar ekitaldi ugari itolatu ditu "Dick Turpin" ~lektiboak. Hilaren 26an beteko dira hain zuzen bi urte, bizpahiru egun koman egon ondoren, "Txato "-k azken arnasa hartu zuenetik, eta egun honetarako omenaldi ekitaldi bat antolatu da Algorriko labarretan, juxtu bere errautsak aideratu ziren tokian, bere azken gutuna gordetzen den leku berean. Egun bat lehenago, hala ere, hitzaldi bat izango da, Oxford-en.

Hitzaldiaren g& eta hizlanaren izena garaiz adieraziko da. Irailaren 27an "Gudari Eguna" izango da Euskal Herri osoan, eta mobilizazio eta ekitaldi ezberdinak antolatuko dira. Ostegunean, 28an, Hertzainak taldeko abeslaria izandako Garik kontzertu bat eskeiniko du, Oxforden. Azkenik, astebururako afari herrikoia ekitaldi politikoa antolatu dira. Hala ere, egitaraua laster zehaztuko da, orduak eta bestelako xehetasunak adieraziz.

: Aristi isolatua : Patxi : Duela gutxi Frantziatik extraditatu duten preso politiko :z ~ ~ m a6iatetako d ~s~kirnenduko :zigorra ezarri diote, 10.artikuloa :a~likatuondoren. Horrelaxe salatu dute :Amnistiaren Aldeko Batzordeek. :ZigonYWen aI-az0ia preso sozial bati zigarro bat ematea izan da. Talde :honek adierazi duenez. Patxi erabat :isolatua dago7 ezin du b a t e :presoekin inolako kontakturik izan; m

m

astean 10 minutuko bixita bakarra izan dezake, eta senide zuzenekin bakarrik, gainera; ezin du paketerik jaso eta ekonomatora joateko aukera ere kendu diote. Zumaiako AABren hitzetan, non daude giza eskubideak?

'aolean ere fok

Sburtuin zehar hc leak 1 uvlclren aznikaldekt, anhi eta tkak ke arĂ­tu d ira. murni b; )era, Pac)lak bernk argi guitxi egiten duela eta, dinidi1enez Parrokiari bcrzalaxe f oko . dizkic>te. ik inrr etarako k ~ kbat i gure

.

1

I 1 ] ~ t = ~ i n t ztai SANEAMENDUA- KALEFAI(ZI0A- GAS INSTAKUNTZAK GAS NATURALA - INPERMEABILIZATZEAK EFiAlKUNTZA LANAK - BAINUAK SUKALDEKO ALTZARIAK

Iracta auaoa, zlg 78 Posta kutrta 20740 1R:iETA - ZESTOA

Tel: 148082 Fn:148081

-

1995eko iraila 16. zbkia.


e berri? m

"nbide >A Hastapenerako ikastaroak antolatu dira Aurreko urteetan egindako lanarekinjarraituz, aurten ere Lanbide Hastapenerako zenbait ikastaro antolatu ditu Urola Kostako Udal Elkarteak. Ikastaro hauek hasiera batean ikasketak utzi eta lanbide bat ikasi nahi duten 16-20 urte bitarteko neska-mutil langabetuei daude zuzenduta. 1995-1996 ikasturte honetan, bi aukera nagusi eskeintzen dira. Batetik ERAIKUNTZA arloa landuko da, Igeltsaritza eta Margo eta papereztaketa hain zuzen ere. Bestetik OSTALARITZA arloa izango da, eta honetan Sukaldaritza eta Taberna eta jantokietako zerbitzua ikusiko dira.

¤

institutua

m

Oinarrizko ikastaroan ofizio baten oinarrizko ikaskuntza egingo da, gizarte eta lan heziketarekin osatua. Sakontze ikastaroan ofizioaren espezializazioa eta lanbide bat aurkitzeko teknikak landuko dira. Eta azkenik, eskualdeko lantokietan praktiak egiteko aukera izango da. Izena emateko epea zabalik dago jadanik, eta irailaren 22a bitartean ez da itxiko. Zumaian Gizarte Zerbitzuetan eman dezakezu izena, Amaiako Plazan dituen lokaletan; baina azaldu baino lehen, aurrez 862200 telefonora deitzea komeni da. Urola-Kostako Udal Elkarteak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak babesten dituzte ikastaroak..

: :! :/ :; : : : 1

l

Institiituak, F'oru ,,,t 1 ¿ t,-,t 1 ~~dbesarcki 11. 1 Lin - -.--.. ik;istaro,& antnlatu dihi 1angileenl Sei ik;istüro di1rri guztira: Word umatika , Autoniaia Windc ik, e.a. tlrrian ha:;i ko progra A:..,> ,,,, ,1,,,,,11,,, ,, :1,.,'. ,,,,,,, ,*~,.,-.c%l, , , ,,ta ngo dira. 3

*A:,.

, . . n

-

m

: iipatu behar a : ~ i muga : telefo norananidt oaaer

;le~zio E; 09 azu

1

-

tura bertc .. .

:rradore berria herrian merezit ako iermind J ~ ~ i ~ a / hartu . i o a L I L I C I I C ~ . l.I U I UCIC~daile postu;2 hutsik geratu da. Ud;11 ak lehiak eta hat antolatu ( hau .. - - . . fl. .-A-.&1

. h ~ t ~- 1t. .7 ciil e ~epit o 11x1uit j¿tuall _r-

:' I I I

: 1

-A-.-

,angile hnnen e ginkizut lii dagozlkion 7erb~itziietm g i eta 211 pitrzu gai aren ahatec mantenua i71injzo dira. 111:-1..1 U c*-:~ l ~ k cetga1 1 1 U G I I ~irko I dituzt !tu direriek: Kul tura buruzko galdei-ak, orokc - 1 &.- 2 1 . - l . ~ Z l etrskm iroga eru ünKcLu pr atiiricoak (igelt~ ere) .

A

- A

OPTIKA ZUMAIA Txomin Agirre Kaia, 1 20750 ZUMAlA

Tel.

,

43057


E lkarrizketa

\

1

"Hemi batek bere nortasuna landuz bizi du kristau mezua"

4

Asentsio Eliistondo Zumaiako parrokoa duela 65 ~ l r t

,jaiozcn da, eta i ere hcrtiti~-,~¿t~ t~ailea.K4iimr-a ltaclirirtli ere, os un ihiltxeii da, ltainta giik dc!nhora 1- ..L 1 .

VONDIK

L

. l. - 1 .

DATORKIZU APAli

1-

ILH I ~

riO

BOKAZIOA?

Jainkoa benetan hartzetik. Eta haren aurrean egindako beste galdera honetatik: Non dago nire lekua gizarteak behar dituen zerbitzuetan? Hortik abiatuta, aurki dezake apaizak bere bokazioa, beste bokazio desberdin eta aberasgarrien artean: gaixoen eta behartsuen zerbitzua, guraso eginkizuna, gizarte arazoekiko erantzuna, bakardade eta otoitz bizitza, irakasletza, e.a.

DA ARRAZOIA ZURE USTEZ?

Aukera haundia daga gaur gazte batentzat, bere bizibidea eta zerbitzua hartzerakoan. Eta berdin kristau izan nahi duenarentzat; ez apaiz izatea bakarrik, ezta nagusiki ere. Hau batetik. eta bestetik, apaizaren eginkizuna eta bizikera eta gaur egungo p ~ ~ i b i l i t a t e aekz ongi ezagutzea. Eta beste arrazoi asko ere bai, jakina.

Azkue Autoak Estazioko kalea, 19 20750 ZUMAIA

Telefonea: 861433 Fax: 861067

Zer esan nahi du honek: ez zaiola uzten jendeari parte hartzen? Egin EZ DUTE ZEREGINIK, ELIZA GARBITZEA EZ BADA. ZERGATIK? aproba. Aurkituko dituzue jarrerarik Badakit zer galdetu nahi duzun irikieneko gizonezko eta emakumeak eta zer arazo planteatzen duzun, eliz ekintza honetan. Ez duelajendeak emakumea apaiz izateari buruz e.a. elizan partaidetzarik? Elizako Alde askotatik ari da aztertzen eta partaidetza benetakoak pauso begiratzen gai hau. Eta ikusiko da, sakonak eskatzen ditu: etengabeko zertara iristen den. Gainerakoan, ez bihotz-berri tzea, besteen premiekin zait iruditzen emakumeen eginkizuna bat eginda bizitzea ... eta pauso guzti elizan, garbiketara murrizten denik. horiek ez dira nolanahi ematen. Ebanjelioaren zabaltzaile onak dira, era guztietako behartsuen laguntzaile "Aita Santuar~n . eta 0toizla1-ileialak, guraso eta giza atea a ~ k u n d e e t a k opartaide bkkorrak. j: Miresgarriak, hitz batean esanda askatasun haiindix hainbeste anakume knstau. e iteke"

ELIZAREN BARRUAN

EMAKUMEEK IA

V A -

-

-

E L ~ ~ A K ~PARTAIDETZARI DAGOKIONEZ, ZERGATIK HORREN ESKASA? ZER

DA EGIN

DAITEKE HORREN AURREAN?

ILEAPAINDEGIA Berezitasuna ¡lee sendabidean

ZER lRlTZl ETA

sEXU

DUZU ANT~KONZEPT~BO lNGURUKO GAlEN

AURREAN?

.

-

e

'-

Amaiako plaza z/g Tlf: 143278

€,ribera Kalea 4 Fa* 14 34 22 20750 ZUMAIA (Gipurkoa) Telf

Eskola efa Bulegako Msferraia Enkuedernerioak Fotokoplak Plasfthkazioak

Fax Publikoa Aidlzkar! efa Opsriak


E lkarrizketa Gizartearen joan-etorrirako mazo garrantzitsuak direla biak ere; gizarteak, benetan hartzen eta argitzen ahalegindu behar duena. Kristau izatearekin ere badu zerikusirik sexuak. Merezi du, ongi informatzea, hezitzea, prestatzea ... gizakien zorionerako eta elkarbizitzarako hain erabakior den gai honetan.

ekoa -i horix AITA

SANTUAREN IDEIEN

JARRAITZAILE AL ZARA?

Jakina dago. Jarraitzaile izateak, ordea, zer esan nahi du? Nor bere adimena baztertzea? Dena eta arazo guztietan, erabakitzat ematea? Aita Santuarenjarraitzaile izatea askatasun haundiz egin daiteke; ez baitiezaiguke gizon batek -inork ere- ezarri, Jainkoak berak ezartzen ez digun ezer.

Goizeko zazpirak inguruan hasten dut eguneko iharduna. Orduz ordu zehazten ibili gabe, ihardun honen lau alderdi azalduko ditut. Egunaren zati on bat, Jesukristo berak ohi zuen bezala otoitzari ematen ahalegintzen naiz, bakarrik nahiz taldean. Gizadiaren nondik-norakoa ezagutzen, irakurtzen, ikasten, gaiak prestatzen, beste ordu batzuk. Era askotako harremanetan, zatirik haundiena: jendearekin, haurrekin, farniliekin, taldeekin han eta hemen, gaixoekin, hainbeste eratako izaerak eta premiak, pozak eta itxaropenak bizitzen. Atsedenean, lagunartean, artearen, historiaren, musikaren, literaturaren sailean.

Gaueko hamaika t'erditan bukatzen da eguneko ekinaldia. Honela hain iluna eta lotua dirudikeen gure bizitza, askatasun eta alaitasunean joaten da, bere ezin eta zailtasun guztiekin ere.

JENDE ASKO EZKONTZEN DA ELIZAZ. FEDEAGATIK ALA TRADIZIO HUTSA DA?

Horietako askorekin, elizaz ezkontzen diren guztiekin, hitz egiteko aukera baliotsua izaten dut. Denen proiektuak eta bizipenak ez dira berdinak, baina denek dute beren edukin eta iritsi-nahi ederra. Eta nork jakin, noraino iristen den bakoitzaren fedea? Mundu misteriotsu eta bizi-

Apaizenbizimodua

APAIZGUZTIAK ELKARREKIN BIZI EZTABAIDARIK IZATEN

ZARETE?

AL AL

DUZUE?

Bai, baina etxe haundian. Elkar menderatzeak eta haserreak ez dauka izan beharrik ez apaizen artean, ez elizako elkartean. Jokaera heldu eta pluralista gero eta ugariagoa da. Eztabaidak? Nola ez! Baina elkarren begirunea eta onarpena galdu gabe.

ZER EGITEN

Zenbnr meza emnn ornen ditu Asenririok urte gidzti hauetnn? Ausknlo!

DUZU EGUN ARRUNT

BATEAN?

KIROLAK

ELE

K TA 1

1TA T EA

IS~ALA~OELEKTR~KOAK

5

DORNUTEGl

IIIIBDVR

ISTILAZIO NUS1XAIAX AKUUUL&DOREAX

ALTZARIAK SUKALDEKO

ARMARU ENPOTRATUAK

ALIRMAX

Amairiko plaza, 13 Telef. 860758 20750 ZUMAIA

DENDI:

Nsgueia. 8 . Telf.

- Far: 14 30 97

TAILERRI. Larrslxo, 10 behs t e - Tslf. 14 34 74 20750 2 U M A I A (Glpuzhos)

ANTENAII

~o~~s~orurou~ri~o~n

Basadi Aumtcpin. 10 khia l'clcef~m. 862051

?O150 L I W A (Gipuzlim)


ci bat da hori, bestelako itxura guztien gainetik. Elizaz ezkontzen ez direnak ere ez dira hain desberdinak; denetara zabaltzen da "Espiritua",era ~ateraedo bestera. iTA

ZER

IRUDITZEN

ZAlZU

Bai horixe! Herri bat den lurraldeak, bere nortasuna galdu gabe eta nortasun hori gehiago landuz, hain zuzen, bizitzen du kristau mezua. Eta, nortasun horretatik, irekitzen da guztiekiko harremanera eta elkarbidera.

MRIMATUTA BIZITZEA?

Egoera konprenigarria sarritan. Egoera osoagora eta iraunkorragora iritsi beharko duena. Horrelakoen aurrean, besteei kontuak eskatzea baino egokiagoa iruditzen zait arazo honetan nik eta besteek izan ditzakegun eginkizunak ezagutu eta bizi tzea.

Euskal Herriko kontuak JSKAL DlOZESlA OSATZEAREN DEKOA AL ZARA?

ZERGATIK?

SETIENEK JASOTZEN KRlTlKEN

AURREAN

ZER

DITUEN IRlTZl

DUZU?

Setienen jokaera gertutik eta sakonki ezagutzen duenak, ez dezake serioski esan, jokaera leiala, kristaua eta jatorra ez denik. Eta hori, orokorki mailarik gorenean. Beste edozeinek bezalaxe, Setienek ere kritikak jasan ditzake, noski, zenbait momentu zehatzetan, baina ez, hain errazki, arinki eta garrazki eginak.

ARZALLUZEN IRITZIA, BILBOKO GOTZAIARI BURUZKOA, ONARTZEKO MODUKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?

Politika "haundiaren", hau da herrien on osoaren izenean: espiritu baloreen, traszendentziaren, herrien nortasunaren, erlijioaren zerbitzu egokiaren izenean, ager dezake bere iritzia, eta asmatu bere ekintzak. Alderdi baten interesak besteen gainetik jarri edota erakunde baten eskubideak ahaztuko balira, berriz, ez litzateke joko garbia. Horrela ari al da gertatzen? Nik ez dakit hainbeste. Arzalluzentzat esaten denak, beste guztientzat ere balio du.

nrnir IZAN ONDOREN ~ L K U N I Z E N DEN

JENDE

ASKO

DAGO.

ZEIN

IRUDITZEN ZAIZU ARRAZOIA?

Eliza osoaren barruan horretarako posibilitatea eta baldintmk ongi pentsatuak eta bideratuak daude. Pertsona bakoitzaren egoerak eta hartzen duen irtenbideak errespeto haundia merezi du. Hori kontutan izaten saiatu beharko genuke.

BUKATZEKO,ZER ZAlZKlZU

ELlZ

IRUDITZEN

KANPOAN

JARRI

DIREN FOKO ARGITSUAK?

Elizaren iharduera ez dute ezertan galerazten. Herriaren edertasunerako eta onerako erarik egokiena diren ala ez, denon artean, herritarrok esan beharko dugu.

SOLOZABAL AUTOESKOLA J

L-

Erriberr kalea

Telefonoa: 861523 ZUMAIA

9

idatz

rnet ai LJ

lase teonko zein praktikoak norberal: nahi dituenean :lase teonl(o ikusentzunezkoen aha~tailakembilita , ilerkantziak eta bidaiariak qatraiatzeico eta nazioartek


Inguruko dendak berdin

leku batetik bestera ibiliaz egiteko prest. Jendea leku guztietara kotxez joaten ohitu da, eta Goiko Plazak arazo ugari ditu trafiko eta aparkalekuei dagokienez. Bestalde, oinez joateko hor dauden aldapen aurrean askok atzera egiten dute. Arritxu arrandunaren ustez, "orain jende gutxiago etortzen da pixkat abandonatua dagolako. Garbitasuna, pintura pixkat eman ... horrelakoak egin behar lituzke irdaletxeak. Plazari bizitasuna falta zaio". Plazaren egoera, hala da, tamalgarria da: zahartuta geratu da, argitasun oso gutxi du, ... Alde honetatik ere badago zer hobetua. Etorkizunari begira, baserritarrak ez dira oso baikor. "Tristura ch. Egunero etorri, tratua laga eta etxera. Uste det plaza galdu egingo dala. Ez det ertenbiderik ikusten. Hemen jai dago! ".

Zurnaiako a zaharrak za .. -. afdea dirudi *.

Beraz, zumaiarrok azoka izaten jarraitu nahi badugu ezinbestekoa izango da neurriak hartzea. Argi dago azoka zeharo zaharkitua eta atzeratua geratu dela. Eraberritze sakon bat beharko litzateke, bai eraikuntzan, bai azokaren eskeintzan. Gaur egungo bizimodura egokitu ala hil. Horixe da kontua. Azokak instalazio modernoak behar ditu, saltzaile eta erosleak erosoagoak egon daitezen, baina eskaintza ere hobetu eta handitu beharra dago. Azken finean, gaur egun denda handietara joaten den gazte jende horri erakarri behar da azokara. Ezinezkoa da denda handiekin lehiatzea, baina bai zerbait ezberdina eskeintzea: kalitatea, tratua,...

Baina arazo hau ez da azokarena bakarrik. Goiko Plazaren inguruko denda asko ere ixten ari dira, gero eta jende gutxiago ibiltzen baita. Herriaren alde zaharra eta bihotza diren kale hauek ahaztuta ditugu zumaiarrok ,eta kaleko bizitza beheko kaletan egiten dugu. "Gauza guztiak behenil egiten dira, Kabalgata,. .. ~rdalet-~eak ez d14 e z e r egiten goikaldeko kale I~auerzgcrtik. Oso polita izango da baiiza... Hau ,gel~ia,qopromozionatu b e l ~ a r k o litzateke ". Hauxe da Mirenek azaldu zigun iritzia. Eta egia esan, du arrazoi falta. Goiko plazan udaletxea egongo ez balitz, oso jende gutxi ibiliko litzateke kale hauetan barrena. Beste herri askotan ikusten dugu alde zaharrek bizitasun handia dutela, eta herriaren zati interesgarri gisa promozionatzen dira. Zumaian ez da hori gertatzen, oraingoz behintzat. Gure alde zaharra, zaharren aldea dirudi, gazteak ez baitira kale hauetan ibiltzen, ziurrenik ez dutelako ezer erakargarria topatzen. Berriro ere, erakargarritasunaren arazoaren aurrean gaude. Jendea bertara bultzatuko duen zerbait behar du gure alde zaharrak, eta hor udalak hartu beharko du bere erantzunkizuna. "Jende zaharra bakarrik gelditu gera. Gazteek alde egiten dute ". Horri buelta ematen ez bazaio, hemendik urte batzutara, konturatu gabe hilerria herrira jeitsi zaigula ikusiko dugu.

BARAZKIAK

PRESTATUTAKO rr,; ,

.i.:na

-: f

-;

?

z ? ~

,- , ZARAUTZ

Surf

ErrlDe'O

r6

Te1 85 2 3 c-^ 2C750ZUMAIA

1995eko iraila

- 16. zbkia.

:A


E rreoortaia

rtzeko

."31.; 2

'

ordea, jendeak ikusten duelako oso mugimendu gutxi dagoela azoka horretan. Iny~trarhcrnrf:ska, cIcwl:tr.iss't :tlar)~acl:213;%f:f "pti1~;3rsrxn$ifftnd i i $ ~ l

-

< U.

;,8psi$~lc%iguae,

L

1

Ricardo PeĂąa: " Eu~ i behar n direnak egiteko prest gaude" ~

~

Alkatearekin ere hitzegin dugu arazo honetaz

Azken urteotan egin diren inbertsio haundienak parte zaharrean egin dira: saneamendua, pabimentazioa, iluminazioa, ... 400 milioitik gora sartu dira hori egiten. Arazoa bestelakoa da; ahaÂĄegin berezia egin behar da jendea hona gora ekartzeko. X ) C E ) ~ Sacko

i t ~dira i (Mko

IY~IYRII,

Xsbr:$Sino4itu l"c$:~!;ak<;<&o duela 400 urtekoa dela. f3!w&sik di8 irtin ar;~fciaila ho?ipoiiKowiipsnoi,ideril< h;t a'! siu ~~~~~~o t/~!488?

hmidc?

Badira ia 3 urte parte zaharreko Jakin beharko litzateke zer plan berezia aztertzen ari garela. gure posibilitate dauden hemen asmoa parte zaharrari bizitza pixkat aparkalekuak sortzeko. Hor ia aukera ematea da eta hirigintza aldetik ere bakarra mojaxarrek daukaten baratz zaindu behar da. Ikusten duguna zera inguru hori izango litzateke. Adibidez, da: Udaletxea eta azoka hemendik ostegunetako azokara jende pila bat kentzen badira parte zaharra hondora joaten da, aparkatzeko toki gehiago joango dela, hilda geratuko litzateke. dagoelako eta errazago daukalako Baina bestalde badakigu inguru hara iristea. honek bere mugak dauzkala: I<t:i goi%gt, ni~okirri ai;ieotrafikoaren aldetik, orografikoki ere I\it,nez? oztopo urbanistiko batzuk baditu, ... Guk ahalegin berezi bat egin Kontuan hartu behar da parte genuen itxita zeuden postuak zaharraren diseinu urbanistikoa orain irekitzeko; erantzun eskasa izan zuen,

Erribera kalean bertan ere 5 denda itxi dira. Zumaian, nere ustez, ez dago ondo prestatuta. Zergatik? negozio bolumen txikia dugulako. Eta zergatik gertatzen da hau? Jendea kanpora joaten delako erostera. "Circulo vicioso" moduko bat da. I<torkiziiitaiiitd:r i l ~ i 4 v ~fi;wrr"F n

Arazo hau denon artean konpondu beharko genuke, baina honen bitartekaritza beteko lukeen talde baten falta ikusten da. Bestalde enpresa bat estudio bat egiten ari da, parte zaharrean eta herri osoan, eta azterketa honen ondorioak ikusi ondoren, egin behar direnak egiteko prest gaude. i


E g i l e a : Jon Ander Garcia

1995eko iraila - 16. zbkia. --31~*@


K omiki Lehiaketako

zumaiar onenaren saria


E g i l e a : Jon Ander Garcia

1995eko iraila

-

16. zbkia.

-:,A


S exualitatea Nesk;a - Epa, zer modluz? Muti la - KLinponn ibili ni --..<. 9 7 - ..- - - 2 & 21-*.."2 -.-.--#.J. lll! Le .A

netnri. - Ez, 1anean ib lisa. sol '~nitnnh ,.*+

-,\..n

:ra gori+i bat . f

h

-L

9

zu zara g Ira pre K K i i l K SHKVIYKf

E~JTSIZ.

- Eta;m asko a~ldatuzat

skatuak ieta jantzi ¿E,eh? 1

Y-

J DIO CAI

<ali tate í ederrak Flor cid(7re sokíri.~ tistn kca tewt~at- MUTII-AK

ta zaude

ZIHOAN HEINEAN.

- Ezpain guztíak blai e rfituxt~harrapaladan edan lizkizut . iteagatik.. Nik se

k1,711

cd

. - - .-NESKARI HUI-AKKA I K U T U P ~

JRTLIZ ICiURTZI.

ISTER, ARGI

I BESTE

.---. .

[EN HAKN

BERA

AK ETA I

AK JAN

NESKAF

TXERA

BEHt

ETT4RERQTASl.YAK BI'IIRlRO ERE REI

Es

111

A

Ez nmn

BAKOIT

TEA

ZTUTO - E S K O L R Gida-baimen guztiak ateratzeko baimendua

"

Praktika eta azterketak Azpeitian

' GURE HELBURUA: Gidari tr ebe eta profeoionalak egltea

Basadi, 12 behea C1

861018

1, joder!

Hor, hnr -~rrrsr,eursr, segl: 9upa Induraín! HeJ~n~tgct íl'crtor, ,.... .. ,

E%

20750 ZUMAIA


Aonin-en etxean bazen kuku erloju bat, orduak kukuka jotzen zituena. Ordubatean kuku, ordubietan kuku-kuku, eta horrela besteak ere. Monin behin goizaldean etxeratu zen. Ez zekien ze ordu zen, baina bazekien berandu zela. Ixil-ixilik sartu zen etxean, andreak entzun ez zezan. Orduan erlojua jotzen hasi zen: - Kuku, kuku, kuku, ... Monin agudo abiatu zen erlojuaren azpira. Zenbat jotzen zituen zain egon zen eta laurak jo zituen. Lau kuku, beraz. Orduan berak, erlojuaren azpitik, beste zortzi kuku jo zituen, andreak hamabiak zirela pentsa zezan.

d--d% BASAD\

ALBAITARITZA KLINIKA

DlEGO S A N SEEASTlAN BARANDIARAN 1mAKI C A R M E N D I A M E N D I Z A B A L

- ALBAITARIAK Basadi, 7 behea 20750 ZUMAIA Tel. 143310

LARRIALD I A K - 2 4 orduetan Zeure etxean -TeleÂŁ. 900-282828 Abonatu zbkia:247790

-

BIZKOR FOTOKOPIAK

* Enkuadernaketak * Plastifikatzeak * Fax publikoa * Bulegoko materiala

Basadi, 14 behea ZUMAIA

"FE:143120


I z e r d i patsetan

Itxas-Giainen denboraldi bikaina kaxkarrak lortu dituztei irte honetan, Itrras-Gair1 *.

m=.

irteat. =-U.. L.

zugarriz:kodcnb~oraldiaegin du. Sspainiaiko tmpelketetain .. * . hainhat domina eskuratu dituzte, eta taldeka ere f 3 onenein artean izan dira. --e~ -Tala ere, di herridii n hartzen. .iorregatiK ~ U beraiengana K -ยกo .olari bilkain haiiei d hat emztn nahiriik. '

.?

Trasonan (Asturias) duela hilabete inguru izan zen Espainiako fvapelketan, Itxas-Gaineko neskautilek urrezko domina bat, bi larrezko eta beste bi brontzeko lortu zituzten. Irati Azkue Espainiako txapeldun berria dugu, kadete mailan eta 500 metrotan garaipena lortu ondoren. Aitor Manzisidor eta Andoni Amilibiak zilarra lortu zuten K-2an eta u - 4 e a n , kasu honetan Gorka 2ndoia eta Haize Galarragarekin itera. Brontzezkoak, Oier Aizpuruak (k- 1,jubeniletan) eta Irati Azkuek Idoia Urangarekin batera (K-2) lortu zituzten. Baina ez dira hauek Itxas-Gainek irten lortu dituen emaitza on "karrak. Taldeko entrenatzailea den Joxe Manuel Balenziagak kontatu

S ~QQ~,XP Amarako plaza. z/g Telef. 860959 ZUMAIA

ten lori u- na ez au inoiz best 1

U

Marijo Medizabal Espainiako selekzioarekin Munduko maratoi Kopan izan ziren, zazpigarren, seigarren eta zortzigarren geratuz.

Aurrerapauso handia zigun bezala, 'รกurtengo denboraldia kristona izan da, Izarrigarria ". Eta hala da, martxoan denboraldia hasi zenetik garaipenak eta zekulako postuak lortu baitituzte. ~evillan, Espainiako fondoko txapelketan hirugarren geratu ziren taldeka, Pistako Espainiako kopan ere hirugarren, Ibaietan bigarren, etabar luze bat. Abuztuan ere, Oier Aizpurua, Maider Ramirez, Itziar Lopez eta

Azken bi urte hauetan aurrerapauso ikaragarria eman du talde honek. Lehen batez ere inguruko probetan hartzen zuten parte, baina iaz h a ~ziren i Espainia mailan ere lehiatzen eta maila ona ematen. Aurten, Espainia mailako 20 bat probatan izan dira eta nazioarteko beste hirutan. Guzti honek noski, ahalegin eta lan handia eskatzen du. Itxas-Gainek aurten lortu duena. ez du inoiz beste euskal talde batek


lortu, eta hori azpimarratzekoa da. Gazte hauen denboraldia urrian hasten da neguko entrenamenduekin. Bost egun aritzen dira negu partean, eta Martxoan denboraldia hasten denean, sei egun sartzen dituzte astero. Txapelketaren aurretik berriz, goiz eta arratsaldez entrenatzen dira. Emaitzak begibistan daude. Kontutan izan behar da Itxas-Gain Espainiako talde onenekin lehiatu dela urte osoan zehar, eta nahiz eta baliabide gutxiago izan proba askotan lehenego hiruren artean arnaitu dutela. Itxas-Gainen aurretik Zamorako "Amigos del Remo" taldea eta Galiziarrak bakarrik izan dira. Lehenengoak erdi-profesionalak dira eta galiziarrek izugarrizko laguntza dute babesle baten eskutik. Itxas-Gain berriz, ez dago dirua botatzeko moduan, eta kanpora ateratzen diren gehienetan kanpinetan egin behar izaten duten lo. Furgoneta eta K-4

berri bat erosteko beharra dute, baina taldeek bezala. Gainera, furgoneta dirua ez zaie guztirako iristen. Iaz 6-7 berria erosi eta materiala ere milioiko aurrekontua izan zuten, eta kalitatezkoa izango genuke ". batetik eta bestetik lortutako Materialak ze garrantzi izan dezakeen laguntzekin osatu zuten. Garaipenek argitzeko adibide bat jarri zigun. ere diru sarrera bat suposatzen dute, "Oierrek munduko kopako eta batez ere, materiala erosteko maratoian parte hartu zuenean, laguntza bat. Baina, Joxe Manuel jendeak hiru kiloko piragua zuen; entrenatzaileak esan zigunez, Oier hamaika kiloko hatekin aritu "beharrezkoa dugu babesle bat zen ". Gainera, babeslea bilatzerako izatea, lzorrelako rnailetan aritu orduan, badituzte beraien argudioak, ahal izatekor: emaitzez gain, telebistan ere beraiek korrituriko hiru proba atera baitira. Hurrengo denboraldiari begira, aurtengoa errepikatzea zaila ikusten du Joxe Manuelek, "hatez ere, jende asko mailaz igotzen delako". ezagunak binurtu aira Babesleareri iaguntzarekin orain dituzten zenbait muga eta eragozpen gainditu zituztela uste du entrenatzaileak. rrKapinetanlo egin beharrean, pentsiotan edo hoteletan egingo genuke, beste

i L E K T R O G R l LURK Mertxe Aizpurua GAS ETA KALEFAZIO

Herriaren erantzun eskasa Azkenik aipatu behar da zumaiarrok kirolari bikain hauek zeharo ahaztuta ditugula. Joxe Manuelek dioenez, "eskubaloian, arraunean edo Futholean zerbait lortzen denean, ongi-etorria ematen zaie herrian. Guk Espainiako txapeldun bat dugu eta ez zaigu kasurik egiten ". Ez da berdina gertatzen hemendik kanpora. Itxas-Gainek izena lortu du Espainia mailan, eta Asturiaseko egunkariek ere faboritotzat jotzen zituzten Espainiako txapelketan. ~spainiakofederazioak ere gutun bat bidali zien emaitzengatik zorionduz, eta era berean beraien harridura azalduz. Ia ba behingoz kirolari hauei merezi dutena ematen diegun, beraiek gure herriaren izenagatik egiten dutena ordainezina bada ere. Aupa gazteak!

GURE TXOIZOA TABERNA Kaxuelita eta pintxo ezberdinak San Pedro kalea Zumaia


1zerdi patsetan

Zumaia-Azkoitia triatloia izango da hilaren 23an

rol talde ezberdinak agoeneiko mar"can -

lcnbora Idi berr presta tzen ari clira Zum aiako kir * ralae E:zneraInaK. 1az~oa.nonetz ez zaĂ­e zailcgn urte eskasa iz; .. . eskuba~oiedo saskibaloi taldel itxaropen eta gogo berriekin ekiil, diote aurtengoari, eta ziur emait onak E ;o dituztr:la. Beste batz tti berri, *. I eao ar /IK irakurri duzueri bezala, pirquist ek nierez,itako at' iedena iz ango du te. . .. Arraunlanek' ere laster nartuko dituzte oporrak, baina urritik hasitĂą berriz ere entrenamendu~i gogor heldu (: deiiok: espero ,,,n,, lzLire,o. o ftinlei r

Triatloia gero eta indar gehiago ari da lortzen, eta gure herrira ere iritsi da ahalegin haundiak eskatzen dituen kirol hau. Zumaia eta Azkoitia bitarteko proba honek Talaipen izango du hasiera, parte hartzaileek kilometro t'erdiko igeriketa egin beharko dutelarik. Gero arranplan bizikleta hartu eta Zarautz, Meagas Zestoa, Azkoitia ibilbidea bete beharko dute. Amaitzeko, Azkoitian zeharreko hamar kilometroko konika saioa izango dute. Triatloi honetan parte hartzeko Azkoitiako Zubiaurre polikiroldegian eman behar da izena hilaren 4a eta 15a bitartean (Tlfnoa: 8 12544). Federatuek 1500 pezeta eta ez federatuek 3000 ordaindu beharko dute, Azkoitian Euskadiko Kutxak duen bulegoan, zenbaki honetan: 03 1.0.02479.0

Antolatzaileek sei kategoria ezberdin iarri dituzte, adinaren arabera. Diru sariak seniorrentzat bakarrik egongo dira, eta besteentzat lehenengoek trofeoak izango dituzte. Boxes-ak Azkoitiako enparantzan eta Zumaiako Amaiako plazan egongo dira kokatuak. Zumaiako boxea-etan bizikletak utzi beharko dira, eta Azkoitian korrika egiteko oinetakoak. Oinetakoak kamioi batek eramango ditu Azkoitira. Zenbakiak egun berean banatuko dira, 14.00tik aurrera, Zumaian. Zenbakia jasotzeko beharrezkoa izango da ordain agiria aurkeztea. Esan behar da baita ere, errepidea ez dela moztuko proba honen zehar eta trafikoa irekia izango dela. Ziur gaude zumaiarrak ere izango direla parte hartzaileen artean, eta ikuskizuna polita izan daiteke. Eguna hilaren 23a. Ordua, arratsaldeko 16.30etan.W

-,.-A-l-

l .

>i

Y

,

i

1

1

1

>

,,, 1

1 .

'

i

l

,,

?k.+

& 1%).

--

,

' I

AIEROE , . . ,.* Jr~lndlKez

natera garbi 2iurtengo plaiero txapelketa nork antolatuko cluen, baiiia nola edo h;ala euts i egin E ohitumI eder hoiii.

TELEBISTA RlDEO HI-FI

I

,

1-

daga

ARGAZKI ETA BIL,, ERREPORTAIAK ERRERELATZEAK KAMARAK MUSIKA

Erribera kalea, z/g Tel. 86 1 705

20750 ZUMA

1


z Miren Iribar Zumaia ez da klasifikatu, maitte! Neretzako Oriok irabaziko du. 2.g0 astean jungo naiz, finalekuan, ya bukatzerakuan.

Benito Irigoien Kontxako egunian zer? Regatak dia. Ni ez naiz jungo zumaiarrak ez due ertetzen ta. Ijituak irabaziko due, bai, oriotarrak.

Kontxako egunian gustoa jungo nintzake, baina ezin det jun. Nere seme-alabak jungo dira nere ordez.

Araitz Zubimendi

Jesus Mari Etxabe Jungo gea kuadrila animatzen bada. Ondo egoten da geroko anbientia.

Lastima da zumaiarrak ez ertetzia. Nik esperantza haundiak jamita neuzkan zumaiarrakin, ze gaztiak izanda're merezi due. Bestela, Orio nagusi.

nkesta fotografikoa

Jungo gera gorriz jantzita. Estropa ikustera ere bai, baina gehienbat gero egoten den anbienteagatik.

Zer pasa da ba? Leheno juten nintzan kuadrilakin, baina orain Zumaian geratuko naiz eta nere planak egin. San Pedro edo Oriok irabaziko du seguruna.

Galdera hori ezin zaio arraunlari batei egin. Nik ezin det hortaz hitzegin, gero hitzegingo degu, Kontxa pasatakuan.

Kupoi batzuk orosi eta

...

Ile - kosmetikan diplomatua

-

ZOWE ON!!

Foruen EnparanĂ­za, 13 1 Tfnoa: 861160 ZUMAIA

-

1995eko iraila 16. zbkia.


musik.a ona? 1Hitz itsuisiak esateni baino 1cz dakit1e eta!" "

o irrikit ~skatzek o zen ka

oria bal cl'.+r\

uatu

nez, euslkara Afirikatik ( .

-

raz hitz egiten duen beli;z bat ez dakien gain, bat baino. EIonek el~skarazegiteai: - sotan erie badak iela derrtostratu zion Miaiari. doari gogotik ennan ondloren. Hori ba .

-

Arralkasta ederra iza]n zuen koadid e n egilnean aritolatu

. .. .. .

BRSUSTA ERRETEGIA M' Dolores Aizpunia

ZALLA TABERNA ERRETEGIA

-

Plater kmbinatuak Otartekoak

OILASKO ERREAK Pantxita Etxezarreta, 25 Telefonoa: 862073

20750 ZUMAIA

SanPdo94 ZUMAlA

Tek862387

1

T


parte nartu nanl naauziie, fronda Kultur Etxí:an emain duzue hilaren 1 Sa bain~ O tetik gnrakoek izango dut ' mera era XKasraroa eiisiimaz izang gaia ezik). Gainer a ("Minu tuloa atera ahal i zateko ptartaidee . ., , . . , * * PY5eko Dartaiaetza zlurtaiu nenarK iite, eta horreta:z gain, i kastaro -- .-J.---- praktik ak egir niaitti ~~riuvrt-ii .. íu nahiz horiek n egiteko :, Elkartl '4

1

, - m

.

&

gutxíer Taldea ;ona penar aira, e= genien ~ a i a ndagoeneko1 2 1pert .n dute i zena, bi:raz, intl .. izu azkat.IDlll. Ikastarlo hau hiru asteburutik in izarigo d a , eta bertan . c hauexek dira: irak,atsiko di Ped egogoia. )gis, ais ialdia, I

t

<

-3:

'

1

sexii heziketa, hiz . ,, .ninusnaiíak, espresiod, udaleku eta kar 1

*

e..

1

' ERROTA

.

r +1

R

1

..

Bladakizue. Udaran dlru

pixkat irabazi nahi baduzue, begira"le ikastaro hau laguntza handiai izango Iduzue. C cat ez d esan ~azteentl

ifiia

I

0"rA

OPlL - OKlNDEGlA

AXIER KIROLAK

Juan Belmonte 39 Tfno 86 23 68

,

Erribera 2 Tfno 14 30 01 ZUMAIA

Ortega y Gasset, 2

ZUMAIA

Telefonoa: 862206

1995eko iraila - 16. zbkia.

Itzurun. 1 - Telf. 86 09 93 ZUMAIA

-al:'-@


.silaren eko 8 ' 2 rarrob izangco da, 1Estebar maisua,ren esku*tik.

rrria bi tartean Forond . etxean ilkastaroj¿ikinen bs .. . egin nani badezue, eman iezaguzue horren berri. Deitu edo hurbildu Forondara (861056) eta 1 zue n ide ia et. ~samenal

an, ZUI,i IC~ xe .Ir,.

d . . , .

Y ilak 28ain, Txat~ oren -- ildika ekitaldien barne, RI kantariaren saioa -m-

Oufnrrl-en

I

1995 ZUMAIA

jgoratu 1, epca irnilaren :ruecin aina~cuico dda. Gaia Iibrca da cta íp~lit~ali gutxienez 1 3 folio eduhi helirirko naki na;

\4.

ure au feste amaitzeko San R rango dit . .. iuzom. ban, San Migel egunean pelor ia pan1riiiak ,.,.,., h,rrtsolariak, txakolin da5takeita eta Ka xianoren saíoa iza dira, 1 rirunnatean, .+uean, zeze etn za.fdi txi kiak iz,ango c dean, eta musiku. ukatzeko rgandean, uri :re zezenak izango dira, Dültii inkitilarien saioa erc

... lehenen bi,o a ~ ~ c r , . K ZLllT1

Al\

-1

!etak«a, ihaa eta

n a k 12 litu. - .. Ia ik\plildian hitman btleltaka dabilkis.tin ideia hori paperean ' jünLen dczun. Ariiii~o! A _ - .

2

-ORV€NAGAILU PC -fNPRIMAGAfIU

B

AIZPURUA R

u

A i t s - M ~ r Auzategin. i 17

E Tclcfnnna: 861569 N 20750 Z U M A I A D O P A RlAK

TEL: 1.4-33-95

Zure INFORMATlKAko Denda

-1YRISTALEZKO PA IVTAILAK


C

MUBIKAI K A ~ M I ~ I A MATRIKULAK :.

i l ~t i

t

í

1

1

1

rallaren 1% bitartean Udal uteniaren bi atalak, haur eta ... Helduena, goiz:ez bakrtr dira z;hali k. 1 IJtik aum ,J.,+,. . " , A,,i.a

1 ii

..'"S.

ORDUTEGIA.

7~na

iateko elTea zabaliik izangio da. o, deitu edo hurt>ildu IVlUSlKa CSKOlaKO DUlejgora (86 1 183), arratsalideko 4etatik 7etara bitartean. 1

k artea . , .asen art acn r o t n t e ~ a trnarrzko iaguntza eskeini b~ide~i~c, Ziirnaiako edo berta rtakoei 1.,U zuen zahmrak;1

\

Jbillos miusika

Foro~ndara, ezin besteko uit bdt osa dacltn,

,m.,,

."e%,-.

IRAKURKETAKO AUKERAK Hemen dezue Udal Liburutegian aurki ditzakezuen libum berri eta interesgarrien aukeraketa bat. Dasta eta goza itzazu ahal dezun neurrian

m m m m

\Hinki-Hanka Manex Erdozaintzi-Etxart kTetris: Zutabeak Luis Fernandez :ta lerroak "Bazko Arrautzak Mikel Hernandez-Abaitua "Euskal Herria helburu rrTxillardegi" "Euskomunia ala Patxi Zabaleta Zoroastroaren artalde!

Zerbitzu Ofiziala

ZUMAIA AUTOAK Juan Belmonte, 45 ZUMAIA

Telefonoa: 861485 Fax: 143143

: : : :

*Fatal inocencia *Sliver (Acosada) *Malcom X (Autobiografía) "Tombstone *Las nueve revelaciones *La presa "Frankenstein o el moderno Promete0

Michael Dobbs Ira Levin Malcom X-Alex Haley Giles Tippete James Redfield Kenzaburo Oé Mary Shelley

ITSASKI supermerkatua k tF

"&."Urumea

kalea zlg Zumaia


7

Ezbaikorrak izan arren taldearen izena, talde honek biltzen ditu lau lagunek ideiak oso garbi dituztela nabaritu genuen taldekide zumaiarrarekin hitz egin genuenean. Felix Llavorik kontatu n guztiak hurrengo lerroetan azaltzen saiatuko gera.

Noiz eta nortzuk sortzen dute Ezbaikorrak? Taldea 1993ko neguan sortzen da. Partaideak JONTO kitarra eta ahotsean, LUIS baxuan (Bi hauek Ondarrukoak dira), JESUS beste kitarran eta azkenik ni (FELIX) baterian. Lehenengo biak Baneteuanba taldetik datoz. Taldeko kitarrak jotzeari utzi ondoren Luis ezagutu zuten, eta gero bateriarekin gustora ez zeudenez hark ere taldea utzi zuen S a niri deitu zidaten. Nik garai hartan AGEn jotzen nuen. Jesus Debakoa da eta lehenago ere nirekin aritu izan da A Santo De Que taldean. Zer esan nahi du Ezbaikorrak? Beno, izen honek bere istorioa du. Izen asko pentsatu ondoren ez gelnuen aproposa zen bat bera ere bil;atu. Egunak joan eta egunak etorri ez genuen erabakitzen, beraz baikormk gaztelaniaz "indeciso" larekin geratu ginen. Lehen komentatu ditugun talde horietaz gain, zer beste esperientzia dituzue? Jesus eta ni aurretik Desakatun jotzen genuen, baina besteak beti aritu izan dira Baneteuanban.

baina beste batzuk horrela amaitzen dira.

f

arnzte:

Baneteuanbak bi maketa eta erdibanako diska bat zituen grabaturik. Nolatan desagertu zen Dena den A Santo De Que inoiz talde ezaguna izatera iritsi eta Baneteuanba estilo berean gabe? joan ziren taldeak genituen. Beno, grabatzea gauza bat da. Bai, denok landu degu POP Bai, Hor Konponekin grabatu zuten musika, eta Ezbaikorrak taldeak diska bat erdibana, baina hori ez da lantzen duenak dudari gabe ezer. Urte asko izan ziren eta Baneteuanbaren sustraiak ditu. Abesti azkenean izena aldatzea nahi zuten; guztiak Jontorenak dira eta hori ongi abesti berriak lantzea ere nahi zuten, nabaritzen da. POP-ROCK agian, ni baina erreta zeuden, oso nekatuta. beti izan naiz oso poperoa. Istorio batzuk aurrera jarraitzen dute, POParen garaiak al dira?

* Egunel * Plater konbmatu単e

TABERNA JATE TXEA

* Kaxuelak - Otartekoak Erribera, 16 Tfnoa: 860660 ZUMAIA


Noiz izan da POParen garaia? Hemen Euskal Herrian badakigu nola doan gauza: distortsioak, hitz konprometituak eta musika gogorrak du arrakasta. Nire ustez musika mota guztien garaiak dira hauek, baina betikoa gertatzen da. Hemen POP taldeek ez dute inoiz arrakastarik lortu. Euskaraz abesten duen zein beste talde ezagutzen dezue? Lau Behi agian, bestela Znrama, baina hauek duela gutxi desagertu dira. Dena den, beste talde asko oso poperoak izan ziren, Hertzninaken azken diskoa adibidez, eta asko saldu zuten. Zarama komentatu dezu. Beraien azken kontzertuan jo zenuten eta horrez gain entzun degu Roberto Mosok ere lagundu zaituztela. Bai, bere aldetik hitz ederrak jaso ditugu. Berak dionez ez du ulertzen nola horrelako talde batek diskarik ez duen eta ez dabilen jotzen. Baina beste alde batzutatik ere lagundu gaituzte.

Zergaitik ondarrutarrez? Jontok egiten ditu hitzak; ondarrutarrez pentsatu eta hitz egiten du, beraz hori da logikoena. Niri gustatzen zait euskalki hori eta

ideia baita ere. Arazo bat da jende askok ez duelako ulertzen abesten deguna, baina euskalkiak mantentzea interesgarria da denontzat.

Maketa kalean Maketa kaleratu berria dezue, ezta? Bai, Larrabetzuko Revolution Recordsen grabatu genuen aurtengo ekainean. Ez zaigu nahi genuen bezain ondo gelditu instrumentu guztiak batera grabatu behar izan genituelako; betiko arazoa: dirua. Estudioak garestiak dira eta guk genuen presupostutik ezin ginen pasa. Gero "solo" batzuk banaka egin genituen. Dena den, gustatzen zaigu. Lehen aldean daudenak berriak dira, bost guztira. Bestaldekoak, aldiz, Baneteuanbak kaleratu gabe zituen

bost abesti dira, orain guk jotzen ditugunak. Pozik gaude maketa honekin eta aipatu beharra dago Jontorenak direla abesti guztiak. Beraz, Jonto da taldeko burua? Beno, horrelako zerbait. Buru asko daudenean taldeek bizitza motza izaten dute. Maketaren ondorengo proiektuak? Jotzea. Egia esan gutxi jotzen degu eta ia beti garagardo eta afarien truke. Badakigu ez degula diru asko irabaziko honen kontura, baina horrela ibiltzeak nazkatu egiten zaitu. Momentuz gure helburua jotzea da eta gure musika ezagutaraztea. Horretarako komunikabideetan banatu degu gure maketa jendeak ezagutu dezan.

TXALAM単TA O

P

A

R

l

A

K

--

LOREDE A 1-A1VDA REA K LOKE.4 K

Angeles Sorazu. 2 20750 ZUMAIA

Telf. 14 30 89 Fax. 43 06 37

(Gipurkoa)

1995eko iraila - 16. zbkia.

IfAZIA K ZERAMIKAA7

:A


D enborapasak Erantzun guztiek sei letra dituzte eta zenbakiaren inguman kokatu behar dira. Erantzun bakoiharen lehen letra zenbakiaren gainean doa beti. Gogoan hartu hitzak ordu orratzen arabera bideratu behar direla beti.

2. Gazte prestua 3. Mendi hegala 4. Enbuni& 5. Euskam

Pozlu

7' 8. Sutsu

Ezker eskuin: 1 .- Nafarroako herria. 2.Abarrak. 3.- Suzko lamak. 4.- 365 egun. Alkoholen bukaeran. 5.- Neonaren sinbolo kimikoa. Tema. 6.- Lehen bokala. E~andakoajasotzen duten idazkiak. 7.Karrika. Uranioaren sinbolo kimikoa.

Goitik behera: 1 .-Adiskideak. 2.- Madari. Bokala. 3.- Zirt edo ...Aluminioaren sinbolo kimikoa. 4.- Bero. 5.- Iratzea. Juntagailua. 6.- Ipar Amerikako herria. 7.- Nork plurala. Aintzira.

Umorea

10. Bete-betea 12. Eskerna 14. Jaurtiketak 15. Lernazain 16. Katu eme

- -lriu MirentXU... konha-*la L U lU L U

al zer:a nĂ­k badedala iciik ez daukaizun zeo;zer?

2

3

- Bai 1Yepa Da1 ...konturatu n ~ i v1Saina nere amak esan

5

6 y.+

7 i

dit, niik dau horrelako na r l i + w a G nrloln

". , ,

Kokoe-k ElgoiBARRENen 116. zkic,

J U m S T I JATETXEA - Arrainak eta haragiak aukeran - Eguneko menua - Jangela klimatizatua

Basadi auzategia, 10 Tlfi 861853


M erkatu txikia %

,

>

3

1

9 8

Jo ta Ke Erromo askatu arte! Orain erromatarrak KASkuakin hasi al dira ibiltzen?

KaraKarton, hi ze haiz tautala eo totolua, eh?

Langileen kaleko alpe Berbenan lotitekin peatu

.

... .

1 rebistako neskekin laister osatuko 1

Buitraker: laister kalabazen denboraldia hasiko dek. Jun prepatzen !

0 6 0 O W D a P141TU DUT HILA E B I E I

Mountain-Bike bat salgai. Amortiguadorea dauka aurreko gurpilean eta oso ondo dago. Deitu 862400 edo 861463 telefonoetako batera.

'

Aupa Patxi! Eskerrik asko. Ia laster hortik bueltatxo bat ematen degun. Hil ta Pakia.

Windsurf ohola salduko nuke. Telefonoak: 8624001

@

ZUMAlAko ~ I N ~ T I T U T U iiz-lA Drpanmrnlu ELuiiuirii i Dcpunan de liuliuniln Ua,

Ttno. 86.08.09

BIRZIKLAIA IKASTAROAK LANGNEENTZAT

MAlLA

GUZTIETAKO

IKASTAROAK

BERRIAK: MERKATAL ALEMANIERA MINTZA IKASTAROAK ORDUTEGIA: GOIZEZ-ARRATSALDEZ-GAUEZ ZIGORDIA11,l (UDALETXE ONDOAN) T E L ~ A X835609 :

IKASTAROA

HASIERA

mrmmuu piwgora bchcra,

ORDUAK

WORD 6.0 WINDOWS (2)

95110109

9.100

40

AUTOMATA PROGRAMAGARRIAK(1)

95110116

10.400

40

EXCEL 5.0 WINDOWS (1)

95111108

9.100

40

NEUMATIKA (1)

95111113

15.600

60

KONTABILTATEMEKANlZATUA

95111114

15.600

60

ACCES 2.0 WINDOWS (1)

95112104

9.100

40

IKASLE KOPURU MUGATUA

.... ... ... . .. . ..... .. . ... .. .. . . ..


goxoa

blยก:

E l ti! 7

016 (1995eko iraila)  

[Goiko Plazan jende gutxi] [Asentxio Elustondorekin hizketan] [Bale bat azaldu da Algorrin] [Itxas-Gainen denboraldi bikaina] [Bi urte Xabie...