Page 1

J


11

oi~

'j í

99

ERL~OTA .i 1: 5

g*

1,0

u

r .

o

r

100


BALE¡ KE,

zenb .

herri aldizkaria

juan Belmonte, 29 behea tel . : Laxa : email :

943 86 15 4,15 943 86 17 42 balcikeCatopagurnea .co m

Argitaratzailea BALEIKE KULTUR ELKARTEA Administrazio batzordea Esther Etxeberria Xabier Azkue

Erredakzioa batzordea Esther Aizpurua Eguzki Agirrezabalaga Antxoka Agirre, Juan Luis Romatet Josu Waliño Gorka Zabaleta

6

ze berri?

Guascor munduan hedatzen

Ze berri?

Zuhaitz Eguna 2001

Koordinatzailea

Juan Luis Romatet

Kazetariak

Antxoka Agirre Xabier Aizpurua

Marrazkigilea

Jon Manzisidor

Kolaboratzaileak

Miriam Romatet, Xabier Aranguren, Jon Mina, Jon Sudupe, Esti Esteibar, Dani Carballo, Ioxe Mari Llavori, Inaxio Tolosa, Inaxio Manterola, Bclen Golmaio, Izaga Garzia, Haizc Gidarraga, Koldo Lanclaluzc, Beñat Fernandez cie Arrovabe, Luis Mari Aizpurua,Ihintz Linazisoro,Josc Manuel Gonzalez Aramendi, Kontsumo Elkartea, Ludoteka, Natur Taldea

Argazkiak Baleike

13

Publizitatea

Esther Etxeberria

Diseinua eta maketazioa Argi Aizpurua

1g Olarro zopa

Hizkuntz zuzenketa Imanol Azkue

Banaketa

Ancioni Ormazuri J .J . Aizpurua

Publizitatea 943 86

Bazterbide

Zumaiatik Zarautzera lokatzetan

5 45 tel . (Esther)

11,

Inprimategia

Antza Inprimategia (Lasarte-Oria)

Kroseko sailkapenak

22

Zesta puntan irabazle

Tirada

1 .000 ale

Lege gordailua

SS-405/94 ISSN 11 :36-8594

Kiroiak

2~

Kiroiak

Ku ¡tu ra loraz lora bezala, kaxaz kaxa piropoak 24 Pinpilinpauxa

Baleikek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik . Argitalpen honen edizioko laguntzaile : Zumaiako Udala

CAJA LABORAL

EUSKADIKO I<UTXA

gizarte-ckinrra obra social

)001eko martxoak 16/79 .zenb


irit2ia Nik autobusa eta zuk? Lau urte daramatzat astegunetan Zumaiatik Donostiara atzera eta aurrera . Hasieratik garraio publikoaren aldeko apustua egin banuen, egun, lau urteko esperientziaren ondoren, Eusko Trenek Gipuzkoako hiribururaino zumaiarroi eskaintzen digun zerbitzua goraipatu nahi nuke . Nire kasuan, egokiago datorkidanez, autobusa erabiltzen dut eta zerbitzu

erosoa eta ziurra deritzot, gustura nago benetan . Hala ere, beti iruditu izan zait harrigarria enpresa berak tren eta autobusen artean hain baldintza edo onura ezberdinak eskaintzea . Trena erabiliz gero, joan-etorriko txartelak

daude ; autobusean, aldiz, joanekoa bakarrik . Trenez, adinik kontuan hartu gabe, hilabeteko abonua eskuratzeko aukera du erabiltzaileak ; autobusez, aldiz, 25 urte bitartekoei bakarrik eskaintzen zaie aukera hori .

Esti Esteibar

Prezioetan ere izugarrizko aldea dago : Zumaiatik Donostiarako txartel normala trenez 270 pezeta da ; autobusez, berriz, 395 pezeta (125eko aldea) . Trenez hilabeteko abonua 5 .400 da ;guztientzat) ; autobusez, aldiz, 25 urtetik gorakook batez beste hilean (lanegun kopuruaren arabera) 17 .000 pezeta ordaintzen ditugu (11 .000 pezetako aldea) eta 25 urtetik beherakoek autobusez 8 .100

pezetatan dute hileko abonua . Diferentziak nabarmenak dira, ez al zaizue hala iruditzen? Honen aurrean, Eusko Trena telefonoz deitu eta arrazoia zein den galdetzean, honela erantzun zidaten : kontzesioak bi kasuetan ezberdinak direla, trenaren kasuan Eusko Jaurlaritzaren konpetentzia dela eta erakunde horrekin hitzarmena dutela ; autobusaren kasuan, aldiz, Foru Aldundiaren konpetentzia denez, hitzarmena bestelakoa omen da, kalkuluak zorrotz eginak dituztela eta prezioak inola ere ez direla neurrigabekoak .

Beste autobus enpresa batzuek adina kontuan hartu gabe abonu sistema erabiltzen dutela aipatu nienean eta deskontuak egiten dituztela (nahiz eta trenekoen neurrikoak ez izan) zera erantzun zidaten : Eusko Trenek, beste enpresa batzuek ez bezala, errentagarriak ez diren lineak ere bete behar izaten dituela eta, horren ondorioz, ezin dituela beste garraio enpresa

batzuek eskaintzen dituzten baldintzak eskaini . Bestalde, autobus zerbitzua garestia iruditzen zitzaidala aipatu nuenean nire iritzia erabat subjektiboa zela erantzun zidaten, kontuan hartzeko beste zenbait herritan garraio publikorik ere ez

dutela eta zergak berdin-berdin ordaindu behar izaten dituztela eta . . . Zuei ez dakit, baina niri, azalpenak azalpen, oraindik ere diferentzia handiegia iruditzen zait . Egoskorra naizelako ote?

/'" Beitu, bizardun hau hemen ziok eta inork ez dik ezer egiten salbatzeko

Ze esan nahi dek

Kua 1%-

hau dek euskaldunon patua

dekorazioa 696 726188 943 143261

m

Eskalola Pladur-a

2001eka martxoak 16179 .zenb .

AC贸ercfi Erribera kalea, 6 Tel . 861155

o


bazterrak nahasten

XabierAzkue

Hauteskunde usaina/Kiratsa nonahi Martxoa, apirila, maiatza . . . hauteskundeak urruti zeudela uste nuen . Gizarajoa ni! Deialdia egin orduko hasยก ziren hauteskundeak eta batzuek eguna jarri artean ere ez zuten bakerik eman, gainera . Burujabetzaren bila alde batetik, bakea lortu nahian bestetik, oraintxe bertan emango nuke botoa neure

hemeroteka

DEI@~ ,

buruaren jabe izan eta datozen arteetan bakean utz nazaten . Orain, noski, cena da elektoralista eta hala izango da . Ezerk ezin dio kanpaina usainari ihes egin : adierazpenak, manifesta-

Rosana Lakunzak Elena Iruretari egindako elkarrizketa . Deia

zioak, atxยกloketak, lege proiektuak, etab . Euskararen inguruan

2001eko martxoaren 1a .

lanean gabiltzanoi mamuak agertzen hasยก zaizkigu alde guztie-

Zer moduz coa telesaila (`El comisario', Tele Sn)?

tatik eta,

maiatzaren 13ak (astearte eco ostirala ez da, baina . . .) gaitza

Oso ondo . Audientzia altua cauka eta printzipioz aurrera jarraituko du . Azaroa arte geneukan kontratua, baina nik

besterik ez digu ekarriko . Ez nuke nahi .

utzi egingo dut lehenago . Suposatzen dut eurek jarraitu

birus informatiko

Dirulaguntzak direla,

amorragarri

bestelako

neurriak

horiek bezalaxe,

direla . . .

Batzuek

egingo cutela .

dagoeneko hasiak dira mugitzen, korrika eta presaka, eco saltaka-apustuan, lehendik ere

hemen

esaten

bagabiltzanok

dugun

ez dugu

bezala .

hainbeste

Eta zer gertatuko da Laurarekin?

Saltaka

Ez daukat arrastorik ere . Datozen bezala irakurtzen ditut

sufrituko

atalak eta momentuz Pascual eta ni bananduta gaude .

lekukoaren atzetยกk, gainean baitaukagu Korrika, euskaltzaleok

Papera zeuk nahi zenuelako utzi duzu eco gidoiaren

behintzat elkartuko gaituena . Are eta zumaiar gehiago bilduko

kontuak dira?

gaituzte santelmoek, Aste Santuko oporretatik lur hartu eta

Beste proiektu batekin gabiltza,

berehala . Hauteskunde kirats handirik gabe ibiltzeko modua

etxe bat ireki nahi dugu Zumaian . Ezin dut astero joan eta etorri ibili eta Madrilekoa utzi beharrean aurkitu naiz .

izango ahal dugu! Izan ere, bakea behar dugu eta horixe besterik ez dut eskatzen, orain eta beti . Amen .

nekazal turismorako

Beraz turismoan arituko zara orain . . . Duela bost urtetik genbiltzan ideiarekin bueltaka . Orain etxea bilatu dugu, nire ahizparena da, eta bi bikoteen artean muntatu behar dugu negozioa . Momentu egokia da .

gutunak

Ez da aldaketa handia?

Bai, baina baneukan beste gauza batzuk egiteko gogoa . Telesail bat egiten ari zarenean ondo dago, lana da .

San Jose kaleko errepidea

Baina denbora asko daramat pertsonaia berdinarekin eta

Orain gutxi Udalak kaleratzen duen Zumaiako Paola aldizkarian

aldatzeko gogoa daukat . Antzerkia egin nahi cut eta

irakurri nuenez, San Jose kalerako sarrera bidean egindako

hemengo jendearekin .

lanak amaituta omen daude . Ederki, denok zoriontsu, bazen

Lar~ ez zoaz, beraz, erabat .

garaia-eta obra horiek amaitzeko . Hala ere, nik, San Jose kalean

Baina hemen bizitzen geldituta . Ttanttakarekin muntatu

bizi den biztanle honek, jakin nahi nuke nola esan daitekeen

dugun antzezlana oso egokia da niretzat, baina joan eta

lanak amaituta daudela bidea zuloz, lokatzez eta putzuz beteta

etorri ibili behar izan dut entseguak ahal nuenean eginaz .

dagoenean . Oraindik asfaltorik jarri ez denean . Inuzente egunean idatzi al zuen norbaitek albiste hori? Frontoi atzealdean

Lau urte caramazkit antzerkirik egin gabe, ezinezkoa bainuen nire lankideekin egotea .

bizi garenok ez al gara zumaiarrak? Noiz amaituko dira, benetan, errepide horretako lanak?

Madrilen ez dauzkazu lan egun jakin batzuk? Ez, datak gicoiak iritsi hala jarri ohi dituzte . Ezin duzu inorekin planik egin .

(e-mailez jasotako gutuna)

ANA~

o--

EGOKI

ergo z~eua

Erloju eta bitxidenda Ignacio Zuloaga enparantza

Tel . 943 861157

Arantza Aramendi

E-GUZKI m G -

1 N

0 8 1 1 1 AR 1

A

Harategi kalea, 15 behea 943 86 22 65 - 609 46 56 37

E . Gurrutxaga plazan

.J 2001eko rnartxoak 16/79 .zenb .


-P Guascor Taldearen erronka Milaka milioiko inbertsioa egiteko asmoa du, Guay.comekin batera internet munduan sartu eta nazioarte mailako proiektu garrantzitsu bati aurre egiteko . Xabier Aizpurua

Guascor, Oikian kokatutako enpresa ezaguna, milaka milioi mugituko dituen inbertsio baten parte hartzaile zuzena eta garrantzitsua bihurtuko da.

Nahiz eta askotan Guascor hemengoa dela iruditu, enpresa handi eta hedatua dela esan beharra dago . Zentrala edo eraikin nagusia eta I+G zentroa Gasteizen ditu, eta hemen eta mundu guztยกan lantoki, bulego eta delegazioak zabaltzea lortu du, esaterako Andaluzia, Katalunia, Danimarka, Grezia, Italia eta Marokon . Beraz, nahiz eta gure herrian 160 bat langile inguruko taldea izan, orotara Guascor taldearen eragina askoz ere handiagoa da. Guay.com interneteko atariarekin batera elkarlanean 13213 bat aurrera

Ze berri? ateratzeko egitasmoa sortu dute Guascor taldeko enpresariek . 13213 edo Business to Business arloko egitasmo bat enpresek beraien eskaintza eta eskaria ahalik eta errentagarrien kudeatzeko internet bitartekotzat erabiltzea da. Horretarako, bide desberdinak daude; bat, adibidez, horretarako espreski dauden atarietako bat erabiltzea; beste bide bat norberak sortzea da, kasu honetan . bezala . Azken aldiko inbertsioen joera hemen ere islatzen da, bi arlo zeharo ezberdinetako enpresek, bakoitzak dakiena mahaigaineratuz arrakasta lortzeko asmoz bat egin baitute . Guascor-ek inbertsioaren akzioen %70 jarriko du eta gehiengoa lortuko duGuay.co m atariak % 15 jarriko du eta beste ehuneko hamabosta beste bide batzuetatik etorriko da. Arduradunen esanetan, 13213 inguruneko proiektuetarik serioenetakoa eta eraginkorrenetakoa da energia elektrikoa eta honen eratorriak eta osagarriak saltzea helburu izango duen atarยก honena. Pixkanaka hedatuz joateko asmoa dute, Espainia eta Portugal izanik lehenengo jomuga, eta ondoren Hego Amerikara abiatzeko asmoa dute. Dena dela, proiektua oraindik ez dago gauzatuta, oraindik martxan jartzen ari dira eta, 2002 . urte ingurunako uste dute jarduera egokian izango dela B2Benergia.com izena jartzea pentsatzen duten proiektua . Ahotan darabiltzaten diru kopuruak aho bote hortzekin geratzeko modukoak dira, ordea, erosketa eta zerbitzu alorreko diru mugimendua 50 .000-75 .000 milioi pezetakoa izango dela pentsatzen dute, eta energia elektrikoaren salmentakoa berriz 100 .000 milioi pezetakoa .

Ga1dona t> m

r

ct

i ri cf

Mendaro marinela, 1

J

Juan Belmonte, 15

c~ c~ i ~~ Tel . 943 861117 943143346 Faxa . 943 861330

2001eko martxoak 1 6/79 .zenb .

N

-z%;BA,

k~1

Juan belmonte, 5 Tel. 943 86 10 57


tie berrl?

Berriztatze lanak Artadiko Parrokian Orain aste batzuk hasยก ziren Artadiko parrokiaren berriztatze lanek . Azken

egin zirenean, mendiko hezetasunak nonbaitetik irten behar zuen . Hezeta-

gatik . 9 rnilioi inguruko aurrekontua

Ordutik arazo galantak izan dira bertan, hormak hezetasuna xurgatu

urte hauetan nahiko egoera kaskarrean zegoen eliza, hezetasunaren-

dute lanek era hasiera batean Aste Santurako lanak amaituta egotea espero bazen ere, baliteke zertxobait atzeratu beharra .

stlnak "arnas" egiteko lekurik egokiena eliza zela "aukeratu" zuen .

baitu . Lehen lana tabike bikoitz bat eraikitzea izan da . Hezetasunak jotako

Hiru zatitan banatu dira berriztatze lanak . Lehen fasean, teilatu konpondu

horma eta tabike berriaren artean haizea pasatuko da eta hondatutako

hezetasuna kendu eta txukundu nahi da . Hirugarren fasean, azkenik,

terioa berritu, bataiarriari tira sartu, etab . Argindarra sartzeko asmoa ere

egiten duen bakoitzean .

Berriztatze lan hauetan hormetako eskaiola kendu dute eta hormako

eta kanpoaldearen itxura hobetu da . Bigarren fasean eraikinaren

pareta lehortuko du . Bitartean, beste lan batzuk ere egingo dira : presbi-

dorrerako bidea itxi nahi da, bertatik sekulako ur jarioa sartzen baita euria

badago, eta baita berokuntza ere .

Artadiko parrokiko hezetasun arazoak

harriak kanpora atera dira . Zutabe era kapiteletarako asmo berdina zegoen,

badu arrazoi bat . Orain urte batzuk Artadi auzoan asfalto kapa jarri

konturatu dirrn : hori dela-eta, berriro ere estali egin beharko dute .

baina eskaiola kentzean harria ustez

zenean eta autoentzako aparkalekuak

Ikastaroak DYAk antolatu ditu, sendagile, erizain eta sorosle trebatuek emango dituzte eta Zumaian izango dira .

Lehen laguntzen ikastaroa martxoak 14an hasiko da eta apirilak 10ean bukatuko da, 19 .30etik 21 .30 bitarteko ordutegiarekin . Erreskate eta itsas sorospenaren ikastaroa, berriz, Aste Santuaren ondoren hasiko da . Klase teoriko bat eta lau praktiko izango dira, guztiak ere larunbat goizetan . Ikastaro hau egin ahal izateko, beharrezkoa da aurretik lehen laguntzen titulua izatea .

Ikastaroak irekiak dira eta parte hartzea bultzatzeko Udalak zumaiarren matrikulak ordainduko ditu . Izena emateko

943464622 zenbakira deitu behar da, Gipuzkoako DYA-ren telefonora, edo jo Udaleko Gizarte Zerbitzuen bulegoetara

aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek . Askoz ere argitsuagoa eta egoera bobean .

baino egoera okerragoan zegoela

Lehen laguntzak eta itsas sorospena

Txomin Zabaleta parrokoak aipatu digunez, eliza guztiz eraberrituta

Hogarreko Batzorderako hauteskundeak Martxoaren 9an, ostirala, arratsaldeko 4 .30etan, bigarren deialdian, ospatu ziren Gizarte Zentrurako Pentsiodunen Batzordea aukeratzeko bozketak . Ez zen zerrenda berririk

aurkeztu eta ondorioz lehen zegoen Batzordea berretsi zen, baja batzuekin . Beraz honela eratzen da Batzorde berria :

Lehendakari Jose Luis Elosua . Idazkaria Jose Ramon Zubia . Diruzainaren kargua hutsik gelditu da Luis Mari Aizpuruak

Lehendakariordea Miren Eizagirre . Bokalak Felipe Bravo, Itziar Arrieta, Dorotea Galparsoro eta Joseba Etxabe . Luis Azkue eta Mari Tere Ostolazak bokal Batzordea

utzi

baitu .

kargua utzi dute . Hautatuak izan direnek bilatu beharko dituzte hutsuneak beteko dituztenak .

(Bidasoa kalean) .

Ikastaro hauek hartu izanak ez du DYArekiko inolako lotura edo obligaziorik ekartzen . Lagundu nahi duenari, ordea, ikastaro gehiago hartzeko bidea irekitzen dio .

s

GAZTE,

S .L .

E1EKTRIZITATEA

l,.,5~~ Trenbide 5 .pabilloia TeLIFaxa : 943 143402

Te'LmugikoEat 608

143409 '

Alai auzategia, 2 23

Tel . 943 14 33 24;' 2001eko martxoak 16/79 .zenb .

.kC

m


Ze berri? Zuhaitzak landatuz, bizitzari tarte bat ematen .. . .T __ _ Denok dakigu zuhaitz bat mozten dugunean bizitzari kolpe gogor bat ematen diogula. Ondo dakigu zuhaitzik gabe, orain urte batzuk lurra estaltzen zuten baso eta oihanik gabe, bizitzarik ez dela izango guk hain gaizki zaintzen dugun planeta honetan . Hala ere, horretan jarraitzen dugu, gero eta egoera kaskarragoan dagoen mundua erasotzen . Jende xumea kontzientziatzen hasita dagoela ez dago dudarik :arazoa boterea beren eskutan mantentzen duten jauntxoengan dago . . . Kontuak kontu, orain dela egun batzuk, martxoaren 4an, ospatu zen Zumaian Zuhaitz Eguna. Egun horretan, zuhaitzak moztu beharrean, landatu egiten dira. Aurtengoan, Zuhaitz Eguna bi ekitalditan banatu da. Lehen ekitaldia martxoaren 4an izan zen . Dozena bat lagun hurbildu ziren Forondako mendira, ha¡nbat zuhaitz mota landatzera. Besteak beste, zumarrak, arteak, haritzak, astigarrak eta mimosak landatu zituzten . Mendiaren magalean, Basad¡ aldera begiratzen duen aldean landatu zituzten gehienak . Goiko lautada txikian, aldiz, zuhaitz mota bakarra landatu zuten, baina hamahiru ale . Azken landaketa honek badu bere istorioa. Izan ere, hamahiru arte hauekin historia eta ohitura zaharrei txoko bat egin nahi izan zaie. Gillermo Urbieta basozainak gogora ekarri duenez, orain lauzpabost mende, Zumaiako herria parrokiaren ingurunera mugatzen zenean eta eraikinak harresi batez babestuta

m .WJ 2001 eko martxoak 1 6/79 .zenb .

zeudenean, orain azoka kokatuta zegoen lursaila artez beteta zegoen . Arte horien erdian zumar handi bat zegoen . Eguraldiak laguntzen zuenean, arte horien azpian biltzen ziren herriko agintariak beraien bilerak izateko eta herriari zegozkion erabakiak hartzeko . Horregatik, Zumaiako historiar¡ txoko bat egiteko landatu dira hamahiru arte horiek . Zergatik hamahiru? Udala osatzen duten alkate eta zinegotziak hamahiru direlako . Zuhaitz Eguneko ospakizunek martxoaren San jarraitu zuten.

Ostiralean zehar herriko ¡kastetxeetako 6. mailako haurrak igo ziren Forondako mendira. Neska-mutilek Foru Aldunditik ekarritako zuhaitzak (lizarrak eta gereziak) landatu zituzten Kultur Etxearen atzealdeko menditxoan . Landaketa ekintza isolatua da, urtean behin egiten dena, baina beharrezkoa . Haur eta gazteak txikitatik hasten badira zuhaitz eta landareak, hitz batean natura gorde eta za¡ntzen, agian posible izango dugu etorkizunean egoerari buelta ematea. MILA ¡LE APAINDEGIA

Ile - kosmetikan diplomatua

Ñ 10 CÑ

x W

YJ M

y i

y

N

GF3ZTEEN ERROPR

Foruen Enparantza,13 -I Tfnoa:861160 ZUMAIA

ZALLA

Taberna - Erretegia

* plater konbinatuak * otartekaak * oilasko erreak

San Pedro, 4

Te¡ . 943 862387


tie berri?

Dinosauruak eta bere mundua Dinosauruek oraindik denon arreta erakartzen dutela ez dago zalantzarik . Ikustea besterik ez dago zenbat haur eta gazte pasatzen diren Foronda Kultur Etxetik animalia erraldoi hauei buruzko erakusketa ikustera . Ez dira ez isilik egongo . Galdera bat bestearen atzetik botako dute, gaiak beraien interesa sortzen duenaren seinale .

Egia esan,

garai hauetan haur eta gazteen interesa erakartzea ez da gutxi .

Emakume eguneko erakusketa Martxoaren 11n itxi zituen ateak Oxford aretoan ikusgai egon den erakusketak . Barbara Stammel eta Arantxa Santamariak Emakumearen Egunerako

bereziki

prestatu zuten

emakumek eramandako aulkiak

erakusketa ikus

honetan Zumaiako 25

zitezkeen,

emakumeen argazkiak gainean zintzilik zituztela .

parte

hartu

zuten

Paretetan denuntzia

moduan egunkarietatik ateratako albisteen pusketak irakur zitezkeen .

Ostiral arratsaldeko ikuskizuna Pasa den martxoaren 9an Erribera kaletik pasatzen zen jendea ez zen geratzen lurrean botata txirula jotzen ari ziren musikariei begira,

edota,

dendetako eskaparateetan eskaintzen diren

produktuei begira . Ez, egun horretan arratsaldeko 6ak inguruan Erriberatik pasatzen zirenak tuberia batean burua sartuta zuen arratoi eder bati begira zeuden . Nazka aurpegiak, barreak, algarak, oihuak,

denetik animaliatxoa

ikustean .

Arratoiak,

noski, inori kasurik egin gabe, berean jarraitu zuen .

Zerbitzu Ofiziala

INMOBILIARIA

ZUMAIA MOTOR Santixo auzoa, 22 Tel ./Faxa : 943 143143

Julio Beobide, 3 behea 943 86 23 01 2001eko martxoak 1 6/79 .zenb .

.

m

I


elkarrizketa

Al-Anon :

"Ba besa eta aurrera egiteko bide bat topatzen dugu hemen" Alkohola kultura da gure herrian, baina gaixotasun latza bihurtzen da etxe batzuetan . Alkoholikoa ez ezik, senide eta lagunak ere lehertuta unten dituen gaitza . Batzuetan gaixoarengandik banantzea beste erremediorik ez da izaten aurrera egin ahal izateko . Beste batzuetan, berriz, borroka egitea merezi duela erabakitzen dute ingurukoek . Horretarako, bide bat egoera berean daudenekin elkartu eta hitz eginez eta entzunez elkarri laguntzea da . Al-Anon-ek, alkoholikoen martxoaren 8an 50 urte egin ditu munduan eta 15 Zumaian .

.J m

1

ORTEGA Y GASSET, 3

10C 943 860151

2001eko martxoak 16/79 .zenb .

Izaskun- Arazoa bakardadean bizi duzunean gauzak ez dituzu argi ikusten eta aurreiritzi mordoa daukazu . `Bicho raro' bat zaiela pentsa dezakezu eta zeure errua dela. Edo ,viva la vida' bat dela eta nahita egiten duela, etab. Gogoratzen naiz lehenengo egunetik, entzute soilak, mesede egin zidala . Beraiei ere berdina pasatzen zitzaien, gaixotasun bat zen, ez zegoen errurik bilatu beharrik, aurrera egin zitekeen .. . Asko lasaitu nintzen . Kontxa- Programa bat ere jarraitzen dugu, alkoholiko anonimoek erabiltzen (Iutena, bata guri egokitua . Alkoholisinoa zer den azaltzen du, jokaera pauta batzuk ematen ditu, etab . Adibidez: aktiboan dagoen gaixoarekin kornunikazioa galdu egiten da eta oso

senideen elkarteak, aurtengo

Sx

Baleike- Zein da Al-Anon-en funtzioa eta oinarrizko filosofia? Antonio- Oinarrizkoena egoera berean dagoen jendearekin elkartu eta hitz egitea da. Bakoitzak bere arazoa kontatzen du, gauza berriekin bete aurretik beharrezkoa baita barrena hustea, eta besteen esperientziak entzuten ditu ikasteko . Elkarri laguntzen diogu .

I

ALTZARIAK

OSTOLAZA

normala izaten da marruka hitz egitea . Hemen ikasten dugu mozkorrak ez daudenean hitz egin behar zaiela, eta ez dela marrurik egin behar. Edo askotan gertatzen da alkoholikoak zorrak uztea eta senideek lotsagatik atzetik ordaintzea. Hemen ikasten dugu sendatuko bada bere gaixotasunaz jabetu behar duela, eta kasu horretan ez dela zorra ordaindu behar. Gero, programak autolaguntza neurri batzuk ere eskaintzen ditu, egunean egunekoa bizitzea, positiboa izatea, etab. eta horiek ere jarraitzen ditiigu . Zein da hona iristeko egin beharreko bidea? 1- Arazo bat daukazu, alkoholiko batekin bizi zara. Pertsona hori maite duzula ikusten duzu, gaixotasunari eta elkarbizitzari buelta ematen saiatzeak merezi duela erabakitzen duzu, eta gauza ezberdinak probatu . Honekin topo egiten duzunean, gaixoari laguntzeko `varita magikoa'ren bila zatoz, baina bidea luzeagoa dela ikusten duzu lehenengo, eta errekuperazioa hasten denean, zeuk ere zeure bidea egin behar duzula. ILE APAINDEGIA

a

AROZTEGIA

Mota guztietako altzariak eta I aroztegi lanak Julio Bcobide, I TEL : 943 86132 5

IGIMIII Etxezarreta, 19

Tel . 943 862342


elkarritiketa A- Normalean azkeneko errekurtsoa izaten da han . Jendea bakarrik

moldatzen saiatzen da, eta lor daiteke baina oso zaila da . Gero erlijiosoagoak direnek apaizarengana jotzen dote, beste batzuek gizarte laguntzailea-

sortu eta banatzeko antolakuntza minimo bat behar da, baina talde bakoitza da zer egin eta nola erabakitzen duena . A- Beste topiko bat bilera tristeena

rengana, medikuarengana, etab . Talde baten aurrean zeure arazoa azaltzea

izan daiteke . Hala azaltzen da

kosta egiten da eta azkenerako uzten

ondo pasatzera etortzen, eta tarteka

da .

negar ere egiten ditugula . Baina

K- Geure filosofiaren oinarrietako laguntza eskatzen duenari bakarrik

askotan barre galantak egiten ditugu,

lagundu . Baina informazioa zabaldu eta kanal guztiak irekita edukitzea

Zer ¡ende biltzen zarete?

Alkoholismoa eta laguntza talde hauen inguruan topiko eta aurreiritzi ugari daude jendea atzera botatzen dutenak. Hautsi itzazue hatzuk . 1- Gaixoa identifikatzea izaten da

askotan arazoa. Jendeak pentsatzen du egunero mozkortzen dena eta etxean andrea jotzen duena direla alkoholikoak, baina alkoholismoa prozesu degeneratiboa da eta hori azkeneko etapa baino ez da . Konpultsiboki edateari utzi ezin dion edozein da alkoholikoa . K- Gero, liburu batzuk eta programa bat dauzkagunez, jendeak pentsatzen du sekta moduko bat garela . Argi utzi

behar den puntu bat da hemen ez dela dirurik mugitzen . Lokal guztiak utzitakoak dira, libururik ere ez dugu saltzen, erregalatu baizik, instituzioen dirulagurltzarik ez dugu onartzen eta kuotarik ez dago . Guk borondatea jartzen dugu, eta hortik ateratzen da materiala lortu eta lokalak alokatzeko . Eta inolako manipulaziorik ere ez

baita sendatze prozesuaren araberakoa ere . Hobetzen zoazen eran

eta noizbehinka denak bildu eta hortik zehar joaten gara afaltzera .

Udalak, denek daukate gure berri .

1- Hori bakoitzaren araberakoa da, eta

telebistan . Egia da hona ez garela

ematea da . Nahi ez duenari ezin zaio

posible da eta hala apaizek, sendagileek, gizarte laguntzaileek, eskolek,

Izenak berak jasotzen du. Hain garrantzitsua al da anonimatua?

K- Adin, klase eta mota guztietakoak . Emakumezko gehiago gizonezkoak baino, gizonezkoak itxiagoak lira, nonbait, edo emakumeen alkoholismoa ezkutuagoa, ez dakit ; baina gizonezkoak ere ibiltzen dira . A- Dozenatik gora izango gara eta bolada batzuetan hogeita gehiago .

gutxiago inporta zaizu jendeak jakitea . Hala ere, egia da hemendik kanpora ez gaituztela ulertzen, aurreiritzi asko dagoela alkoholismoaren inguruan, eta anonimatuak babesa ematen dizu . Lehenengo pausoak ematerakoan, batik bat .

Nolakoa izaten da errekuperazio prozesua?

K- Lan asko eskatzen du . Ez da bakarrik botilari tapoia jartzea,

askotan orduantxe sortzen baitira lanik zailenak . Lehenengoa gaixo hori errekuperatzea da . Gertatu ohi da alkohola utzi eta gaixoa erabat ixtea,

konfiantza eta lagunik gabe gelditzea . Gero harreman guztiak berregin behar dira . Bikotekidearekin eta semealabekin komunikazioa galduta egoten da urteetan, eta ez da erraza izaten

50 urte munduan eta 15 Zumaian

'Bill W.' filmak azaltzen du sorreraren historia. Amerikako Estatu Batuetan Bob eta Bill izeneko bi lagunek (sendagilea bata eta burtsako artekaria bestea) ikusi zuten euren alkoholismo arazoari elkarrekin hitz eginaz errazago egiten ziotela aurre. Horrela, Bill-en etxean alkoholikoak jasotzen has¡ ziren eta 1935ean Alkoholiko Anonimoak sortu zituzten . Halaber, eurak izan ziren, esperientzian oinarrituta, gaur egun erabiltzen diren hamabi pauso eta hamabi tradizioak finkatu zituztenak. Hasieran, alkoholikoek eta senideek elkarrekin egiten zituzten bilerak . Senideak, ordea, ez ziren behar bezala errekuperatzen ; batetik, euren arazoak bigarren planoan gelditzen zirelako eta, bestetik, hitz egin beharrekoak ezin zirelako askotan gaixoaren aurrean azaldu . Honela, 1951n, Loisek eta Ann-ek, Bob eta Billen emazteek, senideen lehenengo elkartea sortu zuten . Urteen joanarekin talde hauek mundu guztian zehar zabaidu dira. Egun 960.000 senide inguru b¡Itzen dira munduan dauden 40 .000 taldeetan. Estatuko lehenengo taldea Errenterian sortu zen, 1963an . Bertako bikote batek Pariseko taldea ezagutzen zuen, eta hango eskema harto eta espainierara itzuli zuen. Zumaiakoak martxoaren 8an egin zituen 15 urte . Zarauzko taldearek¡n biltzen ziren hiru emakumek sortu zuten . Apaizek utzi zieten Iokala, Zarautz eta Eibarko taldearen laguntza izan zuten, eta honela gaur arte.

dago . Ez daukagu nagusirik . Materiala

OSA ,BARNIZATUAl Zoruen kutxilaketa eta barnizaketa Parketa jartzea

Estazioko kalea, 12

Tel . 943 861412

Rákel

estetika

kiromasajea tatuajeak Aita Mari 42, behea

TEL: 943 862093

Rosi

g arbiketak

* Etxeak eta dendak * Enpresa eta auzo lanak * Erropa garbiketa eta Basad¡,3-A tintaketa

Tel . 943 861670

2001eko martxoak 16/79 .zenb .

m


elkarrizketa arazo larriri aplikatzeko modukoa da.

berreskuratzea . Bizinrodua aldatu egiten da, pertsouak ere ha¡, eta egoera berrira egokitu beharra dago. 1- Esateu da alkoholisrnoa cliabetesa bezalakoa dela, geldi daitekeela, baina ezin daitekeela erabat sendatu . Guri ere alkoholikoari bezala gertatzeu zaigu, gure arazoak alkoholismoarekin erlazionaturik baitaude. Seuarrak alkohola utzi eta lagunekiri irten behar duela, seme-alabak asteburuetan edaten has¡ direla, epe luzeko beldurrak ere hor dauzkazu . Boladak izateu dira, batzuetan hiru hilean behin etortzen zara, beste batzuetan astero, baina esango nuke, vire kasuan behintzat, ga¡nontzekoei laguntzeko besterik ez baca ere luzaroan etorriko uaizela . Zer da Al-Anon-ek egin dizuen ekarpen handiena?

K- Nik esango nuke, familia berresktrrat zeu laguntzeaz ga¡n, bizitzako filosofia bat eskaini didala . Jarraitzen clugun programa orain hainbeste zabaldu direrr autolaguntza metodo horieu familiakoa da, oso baliagarria . Adibidez, bat itota dabilenean, egunean eguuekoa bakarrik begiratzeko esaten du,atzera begiratzeak barrua nahasteu baitu eta aurrera begiratzeak beldurtu . Hori edozein

SIWA . . ,

Basci s 5C 943 t*3404

" Bikadura, belarrak, buztinak, tratomendunk. " Kontsulta naturista " Osteopatia, masajea " Dietak " Estetizista " Solariuma " Tai-chi, masaje eta Reikiikastaroak

2001eku rnartxoak 16/79 .zenb .

1- Bilera hattek babes limtdia ematen dote, azkenean lagun talde bihurtzen bakkara . Elkarreu telefonoak dauzkazu eta behar izanez gero bileretatik kanpo ere gelditzen gara gure arazoez hitz egiteko . Eta Autoniok esan duen bezala, baita kafe bat hartzeko eco afaltzeko ere . Hainheste urtetan arazoareninguruanlan eginda, izango duzue alkoholismoaren bilakaeraren inguruko informadorik.

K- Gure esperientziara mugatuta, esan dezakegu gero eta jende gazteagoa

sartzen dela Alkoholiko Arouimoetau. Lehen ba¡no edari gogorragoak hartzen dira, eta leheu jertcleak horidoa 50 urterekiu jotzeu bazueu, orain 30 urte inguruko jende asko etortzen da. Zer deritzozue instituzioek alkoholismoaren aurrean duten politikari?

1- Bakoitzak baditugu geure iritziak, baina talde bezala ezin fiara hor sartu . Egiu dezakeguu gauza bakarra irtstituzioak geure lavaren irtgurttarr iuforrnatzea da. Et,a ¡nformatuta, behiutzat, badaude . K- Argi utzi behar (la gu ez garela alkoholaren aurkako liga moduko bat . Adibidez, seuide alkoholikoekin ateratzerrgareueau,eurek gonbidatu izan gaituzte tragoreu bat hartzera, eurek ura edateas zuten bitartean . Guk esaten duguua da ez dagoela nahikoa inforrnazio arazo honen inguruan .

Soslaia

Kideak . Alkoholiko batekin izandako elkarbizitzak arazoren bat sortu dion edonor izan daiteke kide . Ez cago ez fitxa eta ez kuotarik . Posible da norberaren herrikoa ez den talde batera jotzea . Antolakuntza . Herrian sortzen dira taldeak . Zumaian astean bitan elkartzen dira apaiz etxean : asteazkenetan 8 .30etatik 10etara eta larunbatetan 7tatik 9tara . Talde bakoitzak ordezkari bat aukeratzen du hilean behin probintziako bilerara, hiru hilean behin alorrekora eta urtean behin estatukora joateko .

Zabalkundea . Gipuzkoan 27 talde daude . Estatuko dentsitate altuena dugu . Burgos osoan, esaterako, bi talde baino ez cauce, eta Araban lau . Hamabi tradizioak . Funtzionamendurako oinarrizko arauak : anonimatua, ondasunik ez izatea, talde bezala publikokí kausarik ez defendatzea, AAekin lankidetza, funtzionamendu demokratikoa, eta abar . Hamabi pausuak . Errekuperazioan jarraitu beharreko programa . Lehenengoak esaterako honela dio : "Alkoholari bakarrik aurre egiteko gai ez ginela onartzen dugu, eta gure bizimodua jasanezina bihurtu zela" . Literatura. 'Viviendo con un alcóholico', 'Valor para cambiar', 'Al-Anon se enfrenta al alcóholismo', etab . Kontaktua . 943475403

liburuak ~ .1 r

ttikitteke

aldizkariak CDak komikiak eta af1tzineak

f

®

BALTASAR OXABFZIG

®~Qa

Tfl:943-f43f00

ZUMAIA


1

SANTIAGO AUZOA, TEL . 943 865=

Marína Berrí Jatetxea Algoffi Sagardowv'

05


Zarautzeraino eramango gaitu . Tartean hainbat mendixka eta leku ezagutuko ditugu : Sillaro, Iturregiko gaina, Garate mendia, Santa Barbarako ermita . . . Zarautzeraino jaisten den galtzadatik .

Testuak eta argazkÂĄak :

Xabler Aranguren

Txangoan Garate mendiak eskaintzen dizkigun ikuspegiez gozatuko gara . Bere apaltasunean, itsaso gainean talaÂĄ ederra suertatzen da, Matxitxakotik Landetaraino begirada zabalean . Hegoaldera zenbait mendilerro : Aizkorri, Ernio, Pagoeta, Izarraitz, Oiz. . . Garate mendiak bere 282 metro xumeen itzalpean artelatz multzo handi bat gordetzen du, Euskal Herrian gelditzen diren gutxietatik apur bat.

Mapa : DanÂĄ Carballo

Gernika parketik abiatu eta Santiago hondartzarantz zuzenduko gara . Laia Museoaren ezkerretik doan zementuzko pista hartu eta goraka hasiko gara pixkanaka . Larramendiko baserri eta iturri ondotik pasatuko gara eta pista laster utzi beharko dugu, lurrezko bide zabal bat hartzeko eskuinetik, aldapa gogorrean ; bide horrek Azkizu eta Getariako norabidean zuzenduko gaitu (GR marka txuri-gorriak) . Aldapa bukatuko zaigu Zumaiako gaineko zelaietan. Bertan, hildako batengatik eraikitako omenezko gurutze bat 2001eko martxoak 16/79.zenb .

aurkituko dugu . Aurrera jarraitu eta pixka bat beheraka hasiko gara Azkizu bistan dugularik. Segituan, Arano baserria baino lehenago dagoen pista hartu behar dugu, eskuinaldera eta goraka . Aldaparen bukaeran Otolako gaina dago . Hemendik Sillaro mendira igotzea daukagu . Lehenengo mahastiaren erditik, aurrera segituko dugu, beste bideei kasurik egin gabe . Iturregiko mendia inguratu eta pista nagusira irtengo gara . Ez dago bidea galtzeko arriskurik, GR-ren markak etengabe agertzen baitira.

Pistatik metro batzuk egin eta ezkerrera hartu behar dugu zelai batera atereaz. Eskuinaldetik zeharkatu behar da eta bidera aterako gara . Bideari jarraituz Garatera hurbilduko gara .

Atsedenaldi bat egin eta gero, bideak errepidera eramango gaitu (Garate

mendia, 282 metro) . Handik, aurrean dugun bidea hartu behar dugu eta

aldapan gora artelatz gehienak dauden lekura helduko gara, bakan batzuk Garatetikjaisten ikusi ditugulako .

Beheraka, berriz, txalet baten ondotik


Ezaugarriak 3 ordu 8,5 km . 325 metro. Kontuz lokatzarekin

G-'a

Erreferentziak 0 km . 2,7 km . 5,2 km . 6,7 km . 8,5 km .

pasatuko gara . Bidea zementozko bidea bihurtuko zaigu . Segituan, bihurgune batean, Zingireta baserri hutsa agertuko zaigu . Ezkerrera jaitsiz errepidera helduko gara . Eskuinera hartu eta asfaltoa bukatuko zaigu . Bide hori Garro baserriaren aldamenetik pasatzen da eta

pixka bat aurrerago galtzada zaharra agertzen da bideko lurraren azpian . Berehala Santa Barbarako ermitara

aterako gara . Zarauzkoikuspegiaz gozatu eta gero beheraka segitu behar dugu, galtzadatik Zarautza heldu arte .

Arte 1

a (Quercus Suber) Berez, mediterranear ekosisteman (Katalunian eta Andaluzian gehienbat) garatzen diren zuhaitz hauek Euskal Herriko hainbat lekutan aurki ditzakegu : Baionan, Aturriko bokalean, Muskizen . . . baina baso handiena Garatekoa da . Euskal Herria epelago baten lekukoak dira artelatzek, artearen famihako zuhaitzak dira eta nahiko antza daukate elkarrekin, nahiz eta artelatzen azala lodiagoa izan .

Argazkian ikusten den bezala, Kostaldeko galtzada nahiko egoera kaxkarrean dago . Hainbat auto eta traktoreren pisuak galtzadaren harriak lur azpian desagertarazi ditu, bidearen albo bakoitzean zanga luze bat eginez . Santa Barbara baino lehen galtzada zementu azpian desagertu da . Santarba txakolindegitik behera nahiko egoera onean dago oraindik . Noiz arte iraungo du? ,.W J 2001eko martxoak 16/79 .zenb .


ingurugiroa

U

Basadยก Auzategia, 15

ATE T X ,E ,4

Tel. 943 14 34 84

ZUMAIA

e9 u nelo men ua cosa ria ospakizunak u rte%etetzea


inkesta

burutik OI'aintXe zein da pasatako azken burutazioa

Marije Golmaio Umeakln eskapara teari begira nengoen Inauterietako argazkiakikusten .

BLAS

N1 QuÂŁ:c.

PA REC

i GAS DAS

__-

zs zc~so

o

P

A

R

1

A

(n 18

-

(14311+r Oq 40

Jardinen diseinu mantenimendua IVekazaritza zerbitzuak

Angeles Sorazu, 2

fx~NGu~~~ Knoy. .

E2lc.

Tel . 943 143089 Nekozaritza Te

IGrol zelaien mantenimendua Txostennk .. aholkuladtza teknikoa, galorazioak

Inji neru

--- . -

_

__-

Itxaso eta Ilser Martin Umeak esan dlgu arratoi bat zegola tuberian eta kriston nazka eman digu .

EsrAZro , zur,AO GrPUZKDA KQu, 33 C 3' 20 .SD0 ZARAU2 (C,IPUZKOA) {143) ~6

Erlantz Esteibar Korrika erropa ondo lehortuta ote dudan, ualntxe nua korrikara eta .

Edu Garate Golko . Aspaldlan ez naiz sartu, eta joateko gogoa daukat .

Ilitor Kareaga Ea etxea ez den erortzen gainera, sartu eta ikusiko dek nola daon dena obretan .

knik oak

Luis Mari Rlberdi Hor bat xirula jotzen ari da eta bientzako ari dala lanean, bat eskean dago eta .

;'m~1i1~inÂŤo

s.~.

SANEAMENDU ETA ERAIKUNTZA MATERIALAK Iraeta auzoa z/g 78 postakutxa Tel . Faxa : 943148124 20740 IRAETA- ZESTOA ~J 2001eko martxoak 16/79 .zenb .


olarro zopa

Belen Golmaio . Euskara teknikaria

Herri euskara

Inaxio Tolosa . Aktorea

-

Historia Oikina

Nula hitz egiten zan Zumaian zuen gazte denhoran? Galdera hori egin genien duela urte batzuk Irene Azkue

eta Aizarnazabalen

Patxi Barrenderonekuari, Itziar Treku Errettolanekuari eta

independetzia

Erramun Manterola Porrajanekuari, Zumaiako ohitura eta

saioak (Oikina idatzi dut eta ez "Oikixa" edo "Oikia", hala

- --

azaltzen

baita

hizkerari

izkribu zaharrenetan :

buruz

hitz

egiteko

antolatutako

hitzaldi-

mahainguru batean . Eta hauxe izan zan beraien erantzuna :

Oyquina 1344an).

"Dana euskaraz eiten gendun, erderaz nola eingo gendun ba Ikusiko dugun bezala, Oikina eta Aizarnazabalen independentzia asmoak

ez

zuen :

"Erderen

Zumaiako mugen barruan dago . Ez da hain garbia, ordea,

eiten, baizikan orduan aiek ein tzituen obligatu . Eta aiek

Aizarnazabalen

irurak,

kasua :

Zestoak

eta

Zumaiak

bere

Felipe

Galdona,

Gorostola eta

Karlos

Nikolas

eremuetan sartu nahi baitzuten. Baina San Lorenten egin

Kapitan, irurak eraman tzituen Madrida. Nere aittata izan

zen batzarrean,

tzan

1388ko

abenduaren

6an,

Zumaiaren

Filipinasen .

Andik etorri

zanian,

Filipinastik etorri

ba erderaz, gaur an ingleses eiten da baña orduan

aldeko erabakia hartu zen.

zanian

Garai hartan, eta ezkutuan, Aizarnazabal eta Oikina elkar-

erdeaz . Eta nola emen etzan erderaz ezerre eiten ba ura

turik, Zestoarekin bat egiteko ahaleginak egin zituzten .

pratiko jarri zuen". Itziarrek orduan : "Erramun, kontu oiek zarragoak txuan,

Baina Hernanin 1470eko Probintziako Batzar Nagusian errekurtsoa

aurkeztu

ondoren

eta

Errege

neure zea esango diat . 15 urtekin jun nitxuan neskame

Katolikoen

onespenarekin, Zumaiaren alde erabaki zen . 1491n jarraitu

zuen

Zumaia

Durangoa, erderaz ixa bate

ez

nezkan,

euskaraz berriz

Bizkaikoik enian enteintzen, ta mutu ibilli biar isate nian .

eta Oikina-Aizarnazabal

arteko liskarrak eta 1698an sinatu zuen Zumaiak hambat

Eta ni

neskame jun nitxan

nausiak euskara ikasi zian

eta Oikinaren berezita-

librotik, Belaustegigoitia, uan abogaua ona, ta dana librotik

Mendeak pasa ziren, eta oraingoan ere elkarrekin Aizar-

eta danak euskaraz eskribitzen zien . Torritxuk udan, ta

nazabal eta Oikinak 1821ean independentzia lortu zuten.

torritxut eta nei,

puntutako agiria, Aizarnazabal

euskaraz ikasi zian . Ta umiak ere Lekaroza bialtzen zitian

sunak onartuz .

Itziar kuentagotas ekarri

behar txozu

Aldaketa konstituzionalei esker, beraien asmoak bideratu

botikatik. Jun nauk botika eta ekarrizkiat, nik etzakiat nola

zituzten :

eskatuko nun .

700 biztanle behar ziren herria osatzeko .

Ekarrizkiat beintzat

Herritarrak zenbatzeko

eskatuzu, ta nik, ¿tiene goteras?

orduan, ordea, ez zetorren bat

eta

itxekuak

nei,

aber

Itziar

nola

Zumaiako kontaketarekin, eta azkenean nahiz eta Ibaña-

Mutil axen parre itia . Baña Itziar ze esan dezu? Oi, nik

rrietako biztanleen laguntza eskatu, ez zuten kopuru hori

dakitena! Alaxe zan da .

gainditzea lortu .

Baña orduan alaxe zan, erdeaz etzan itzeiten bate . Dana

Independentzia amets hark hiru urte baino ez zuen iraun,

euskaraz itzeiten zan. Sasoi artan erdeaz

hain zuzen 1823 arte .

jakitia gauza aundixa zan" .

1861ean Aizarnazabalek herri bezala eratzea lortu zuen,

Egun

Zumaiako Udalak 1876 arte onartu ez zuen arren .

eta horrela esan omen zion Zumaiako

Oikinak ez zuen

bat egin

Aizarnazabalekin azken saio

lo

batean, herritar bat erderaz hasi

alkate

erabakigarri horretan eta, Zumaiaren lurretan geratu zen .

m

Erramunek jarraitu

3 urte nezkan ta garai artan emendik soldau etzan inorjune

Alfontso XI .ak Zumaiari Hiri Gutuna eman zionetik, Oikina

J

Eta

da .

Felipe, amen aitta, nik neuk enun ezautu . Nik ura il tzanian

zaharrak, beraz, ondoren agertuko direnak .

,.W

geñikin

gainian esango izuet gauza bat. Nere aittata, nere aittona

la Zumaiaren sorreratik datoz ; kontu

txagak :

izan

zen

"itzein

Eusebio Gurrubiar

badek

+,

erderaz itzein zak ondo, emen danak zikiau euskaraz eta" .

AUTO-ESKOLA

PR~CT1ChS

- Gida baimen guztiak ateratzeko baimendua - Praktika eta azterketak Azpeitian - GURE HELBURUA : Gidari trebe eta profesionalak egitea

Z uMAlo A

2001eko martxoak 16/79 .zenb .

Basadi, 12 behea

Tel . 943 861018

Zumaia Hotela

Alai Auzategia 20750 Zumaia (Gipuzkoa) TEL 943 14 34 41 FAXA-. 943 86 07 64 -141 a


Izaga García Dietista

Medikuntza natllrala Elikagai osagarriak Aurreko batean esan genuen bezala, elikadura

7

orekatua ezinbestekoa da osasuntsu egoteko . Ondo elikatuz gero, gaixotasun askori errazago egingo diogu aurre . Baina gaur egungo bizimoduarekin,

elikagaiak gero eta desnaturaliza

tuagoak, finduagoak eta teknika eta prozedura

Josu Waliño . Informatikoa

ezberdinekin tratatuak heltzen zaizkigu . Horregatik,

Olarrua anlaraunean

garrantzitsua da ahalik eta elikagai naturalenak jatea, beti integralak, ahalik eta gutxien tratatuak, eta nekazaritza ekologikokoak . Baina, horrekin

batera, kontuan

Hjzkuntz zuzenketa Word-en . Euskara ere baj!

hartu behar dira naturak eskaintzen dizk¡gun produktuak,

Ordenagailua idazteko makina gisa erabiltzen duzuen gehienok

adibidez, elikagai osagarriak, gure elikadura orekatuko

Word erabiliko duzue testu prozesadore gisa . Jakina denez, Word-ek

baitute :

- Erleen produktuak:

badu hizkuntz zuzentzailea hainbat hizkuntzatarako, baina agian batez ere eztia, erregina jelea eta

jakingo ez duzuena zera da : Word-erako euskarazko zuzentzaile

polena . Bitaminaz beteta daude eta ezinbestekoak dira

ortografikoa ere badagoela .

bizimodu osasuntsu eta naturistan .

Propolia noizean

Xuxen izeneko zuzentzaile hau Windows eta Macintosh-erako dago .

behin erabil daiteke, antibiotiko natural gisa, infekzioei

Informatika fakultateko IXA taldekk landutako plug-in hau Word-en

aurre egiteko .

integratzen da eta hizkuntz zuzenketa egiten du zuk idatzi ahala .

- Garagar legamia : B taldeko bitaminak ditu, batez ere ; horrexegatik da hain baliotsua nerbio-sistemarako eta ¡lea, larruazala eta atzazalak osasuntsu egoteko .

Non lortu? Interneten, noski, eta doan gainera . Windows-erako

- Gari germena : bitamina iturri garrantzitsua da . - Soja : soja eta bere deribatuak (lezitina, tofua, seitana, tamaria, soja esnea . . .) proteina iturri garrantzitsuak dira,

www.hizkia .fr/downloa d . Esan beharra dago Mac-ekoa oraindik Beta bertsioa dela, baina oso ongi dabil .

bertsioa www.euskadi .net/euskara hiztlindice e .htm helbidean Macintosh-erako bertsioa, berriz, honakoan : dago eta

eta haragiaren ordez jan daitezke . Lezitina gure zelulen

Zuzentzaile ortografikoaz gain, Word-en integratzen den euskaragaztelania hiztegia ere badago . Elhuyar-en hiztegiaz ari naiz . Duela

osagarri bat da, eta beharrezkoa da prozesu intelek-

gutxi garatu

tualak ondo garatzeko . Kolesterola ere erregulatzen du,

integratzen da eta horrela nahikoa da hitz baten gainean eskubiko

eta oso gomendagarria da espermatozoideen produkzio

botoiarekin klik egitea bere ordainak jasotzeko (hitza euskaraz

egokirako . Sojak, oro har, isoflabonak ditu, oso gomen-

baldin badago gaztelaniaz dituen ordainak emango zaizkigu eta

dagarriak menopausiaren arazoei aurre egiteko .

alderantziz) . Elhuyar-ek garatutako aplikazio hau ere doan jaitsi

-

Zahia : gariarena, oloarena . . . Zekaleen kanpoko kapa

da,

fibraz

betea .

Osagarri

hauek

guztiak

duten

aplikazio

hau

Windows-eko

Word

2000n

daiteke Internet-etik, Kutxaren web gunetik : www.kutxa .net .

egunero

Probatu eta etorkizunean Euskaltzaind¡aren arau guztiak beteko

kontsumitu beharko genituzke gure eguneroko elika-

dituzue!

duran . Hala ere, gorputz bakoitzak bere "puntu ahulak" ditu eta gomendagarria litzateke gorputzaren arazoei aurre egiteko berariazko sendabelarrak hartzea .

3

Kresala, , edergintza -

BafasarEtxabe, 5 Tel . 94314 31 35 '

" Depilaketa (beroa, epela) " Minik egiten ez duen depilaketa elektrikoa " Aurpegia edertzeko sendabideak " Gorputza edertzeko sendabideak " Lurrindegia " Solarium-a

Arrain eta mariskoak M R S ' 7 roi.4RES

'_%n

Barazkiak eta aurrez prestatutako jakiak ~h

Zuloaga plaza, 1 Tel . 943862309

* Eskola eta bulegorako materiala * Enkoademazioak " Fax publikoa " Aldizkari eta opariak

Seri

kassIisetak *txiskecnak papecezko polis baltasar etxabe 7

: .

Te¡ ./Faxa : 943 143422

Antonio Etxabe

L I B

AIZPURUA R

Gizonezkoen

u D E N D A

Erribera, 4

erropak Aita-Mari auzategia, 17 Tel . 943 861569

Zumbillo, 4

Te1~943 861407 ~wJ

2001eko martxoak 16/79 .zenb .


kirolak

Onintza Zeberio eta Asier Cuevas krosean irabazle Karmele Sasiain eta Mariano Sanchez zumaiar onenak

Zumaiako herritar gehienak oraindik ohetik jaiki gabe zeudenean korritu zen aurtengo Zumaiako krosa . Eguraldiak ez zuen batere lagundu eta lasterketan parte hartu zuten korrikalariek euri azpian egin behar izan zuten saltaka . Lehenengo, ordu erdi luzean gaztetxoak aritu ziren lanean . Ondoren, eguneko proba nagusia, helduena, goizeko 10 .30etan hasยก zen . Bertan, 3451agunek hartu zuten parte . Horietatik 330 heldu zuen helmugara . ederki nekatu ondoren.

/,"

~

2AA4 RRRROOPPADENDA Itzurun, 1

M

Tel . 943 143224

2001eko martxoak 16/79 .zenb .

Gizonezkoetan, iaz bezala, Asier Cuevas eibartarra izan zen berriro ere

lehena helmugan, 31 :57ko denborarekin . Bigarren postuan Imanol Cruz

donostiarra sailkatu zen irabazlearengandik 16 segundora, eta hirugarren postuan Jon Arozena hondarribiarra heldu zen . Lehen zumaiarra

gizonezkoen proban Mariano Sanchez beteranoa izan zen, 35 :11 denborarekin . Bigarren zumaiarra, berriz,

Jaime Osa izan zen eta hirugarren Paulo Agirrezabalaga ; nabarmendu beharra dago azken horrek, bere lehen lasterketan, 36 :50 denbora egin zuela .

1 .9

rkupe Okindegia eta gosariak

Kale nagusia, 2

Tel . 943 861521

Emakumeei dagokienez, bi lasterketa izan ziren, 5 .800 eta 10 .200 metrokoak . Lehen lasterketan, Arantxa Aldalur azpeitiarra izan zen irabazle 23 :09 denborarekin . Bigarren Nerea Mujika zarauztarra eta hirugarren Nieves Civicos sailkatu ziren . Lehen zumaiarra lasterketa honetan Idoia Sarasketa izan zen 28 :40 denborarekin . Bigarren eta

hirugarren zumaiarrak Alazne Etxabe eta Lore Aizpurua izan ziren . Proba

luzean, irabazle Onintza Zeberio azpeitiarra izan zen . 38 .25 denborarekin proba errekorra 7 segundotan ondu

zuen . Bigarren postuan Ixiar Urdangarin hernaniarra heldu zen eta hirugarrenean Maite Civicos lasar-

tearra . Zumaiarrei dagokienez, Karmele Sasiain izan zen lehena 48 :54

denborarekin . Bigarren eta hirugarren Arritxu Urbieta eta Maria Jose Aizpurua heldu ziren.

AUTOS ZU MAZA Urola plaza 3-5 Teยก : 943 86 14 85


kirolak Emakumezkoak (5.800 m.)

1 Arantxa Aldalur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 :09 2 Nerea Mujika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 :59 3 Nieves Civicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 :02 4 Alazne Irureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 :02

5 Josune Zabala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 :20 6 Bidezti Goikotxea . . . . . . . . . . . . . . . . 27 :36 7 Idoia Sarasketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 :40

Zumaiarrak 1 Mariano Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . . 35 :11 2 Jaime Osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 :03 3 Paulo Agirrezabalaga . . . . . . . . .36 :50 4 Erlantz Esteibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 :55 5 Peio Santamaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 :10 6 Juan Ignacio Alkorta . . . . . . . . .38 :11 7 Xabier Irureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 :19

8 Jone Irureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 :40 9 Arantxa Zigaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 :50

8 Pedro Mar¡ Lakuntza . . . . . . . . .38 :30

10 Onintza Irureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 :50

10 Julian Igual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 :35

Zumaiarrak 1 Idoia Sarasketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 :40 2 Alazne Etxabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 :08 3 Lore Aizpurua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 :01

4 Maitane Esteibar . . . . . . . . . . . . . . . .37 :02 5 Lore Esteibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 :03

Emakumezkoak (10 .200 m.) 1 Onintza Zeberio . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 :25 2 Ixiar Urdangarin . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 :44 3 Maite Civicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 :51 4 Alaitz Etxeberria . . . . . . . . . . . . . . . . .39 :58 5 Nekane Ituarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 :34 6 Nerea Amilibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 :35

9 Iñaki Aizpurua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 :34 11 Felipe Agirre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 :37 12 Xabier Alzibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 :00 13 Xabier Elizalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 :09 14 Martxelo Santamaria . . . . . . . . .39 :16 15 Joseba Romatet . . . . . . . . . . . . . . . . .39 :47 16 Jorge Gallastegi . . . . . . . . . . . . . . . . .39 :58 17 Jesus Mar¡ Aginagalde . . . . . . . . 39 :59 18 Igor Beristain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 :59 19 Mikel Yeregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 :22 20 Juan Mar¡ Azpillaga

. . . . . . . . . .40 :27

21 losu Goiogana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 :47 22 Iñigo Etxaniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 :51 23 Vicente Villar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 :55 24 Alberto Gorritiberea

. . . . . . . . .40 :59

7 Begoña Salaberria . . . . . . . . . . . . . . . 46 :43 8 Elisabet Irigoien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 :33

25 Joxe Mar¡ Albizu . . . . . . . . . . . . . . . . .41 :00

9 Karmele Sasiain . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 :38

27

10 Sonia Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 :53 Zumaiarrak 1 Karmele Sasiain . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 :38

26 Xabier Laskibar . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 :29 losu Egaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 :39

28 Eneko Urbieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 :53

29 Jesus Má Arrona . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 :15 30 ¡van Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 :44 31 Carlos Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 :46 32 Ramon Otaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 :01 33 Andoni Iribar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 :12 34 Xabier Azkue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 :04 35 Iñigo Alday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 :17

36 Jose Mi! Agirrezabalaga . . . . .47 :09 37 J . Bittor Arrizabalaga . . . . . . . . .47 :10 38 Agustin Aizpurua . . . . . . . . . . . . . . . .47 :11 39 Jose Agustin Zumeaga . . . . . .47 :14 40 Mikel Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 :47 41 Mikel Colomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 :39 42 Jabier Lazkano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 :51 43 Pedro Etxabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 :06 44 Garikoitz Martin . . . . . . . . . . . . . . . . .50 :46 45 Ibon Gastañares . . . . . . . . . . . . . . . . .50 :47 46 Jose Miguel Aramendi . . . . . . . . . 52 :13 47 Iñaki Zendoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 :13 48 Vicente Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 :16 49 Luis Maria Egaña . . . . . . . . . . . . . . . . 54 :10 50 Jose Antonio Urresti . . . . . . . . . .54 :15 51 Jon Manterola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 :16 52 Salvador Agirrezabalaga . . . .54 :53 53 Esteban Azpeitia . . . . . . . . . . . . . . . .55 :11 54 Jesus Mendizabal . . . . . . . . . . . . . . .59 :57 55 Bernard Caporossi . . . . . . . . . . . . . . 59 :57 56 Jon Ulacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 :58 57 Joakin Gorostola . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 :59 Mariano Sanchez helmugara heltzen .

2 Arri Urbieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 :41 3 M . Jose Aizpurua . . . . . . . . . . . . . . .58 :14

Gizonezkoak (10.200 m.)

1 Asier Cuevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 :57 2 Imano¡ Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 :13

3 Ion Arocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 :17 4 Thierry Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 :26 5 Alfredo Luzarreta . . . . . . . . . . . . . . . . 32 :34 6 Juan Ramon Otegi . . . . . . . . . . . . . .32 :38 7 Mikel Alkorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 :42 8 Miguel Angel Encina . . . . . . . . . .33 :14 9 Gontzal Cuadrado . . . . . . . . . . . . . . .33 :26 10 Ander Otegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 :57

WZá

AXIER KIROLAK Ortega y Gasset, 2 Te¡ : 943 86 22 06

OSKARB1 K I

R C-> 1_ ,N. Hc

Ala¡ Auzategia, 14 behea Tel : 943 14 31 12

v io ~o c N "- N m C O

~ M

Y

7

~m ~¢+Y

Ñ

E

rm

ikU"

ITZULPEN ETA ARGITALPEN ZERBITZUAK 5 .L

.WJ

2001eko martxoak 1 6/79 .zenb .


kirolak

Grela eta Lopez Euskadiko Txapeldun jubenil rnailan Finala Korta eta Beristainen aurka jokatu zuten

esperientzia puntu bat dute", diote Korta eta Beristainek erdi bromatan . Gipuzkoakoa gabonetan jokatu

ondoren, Euskadikoa otsailean jarri zen martxan probintzialetako se¡ bikote onenekin . "Gipuzkoan ez dugu

beldurrik izaten, baina Euskadi mailan badaude bikote politak Cabanillas eta Berriatuan . Gero, Iparraldean ere

maila ona dago", komentatzen dute txapelketaren mailaren inguruan . Finala Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan jokatu zen inauterien asteburuan . Pilotalekua gustukoa eta jendearen erantzima oso ona izan arren, eurekin batera erremonteko jubenilen Euska-

dikoa ere jokatzen zen, partida nahiko eskasa atera ornen zitzaien . "Nik eta Unaik pilotakada bana jaso genuen, Grelari zesta puskatu zitzaien . . . Nahiko partidu kaskarra izan zen, egun txarra", komentatzen (In

Lopezek. Azkencan, 35-25 egin zuten, txapela eta kopa Gírela eta Lopezentzat eta dominak laurentzat . Profesionaletarako jauzia zaila dela Antxoka Agirre

Zumaiako zesta punta eskolak jokalari ortak eman ditu azken urteotan . Enbil eta Alberdik abisatzen zuten, lana

ondo ari zirela egiten eskolan eta etor zitezkeela gehiago ere . Karlos Grela, Imanol Lopez, Arkaitz Korta eta Unai Beristain izan daitezke bidean datozenetako batzuk . Beren

txapelketa, Frantziako `Gram' jubenila . . . Euren artean Lopez da gehien nabarmendu dena, Espainiako txapeldun eta Europako txapeldu-

horretarako, eta zortea ere behar da", dio Lopezek . Gogorik ez zaie falta behintzat, eta eskola bukatutakoan Ameriketara joateko asmoa ere

norde ere gelditu baita .

aipatzen dute .

Euskadiko finalera iristeko,

Bereikua da aurrelarien erreferentzia eta Enbil eta. Felix aipatzen dituzte

Gipuzkoako ligaxka egin zuten lehenengo, eta ligaxkako lehen zortzi bikoteen artean Gipuzkoako

atzelarick . "Enbil makina bat da fisikoki eta dotore jokatzen du

Txapelketa ondoren . Zumaiako bi

gainera", diote .

beste hirurek) palmares txukuna

bikoteak iritsi ziren finalera eta gero,

Asko jokatu beharko dute horien

osatu dute guztiek : San Telmo eta San Pedro txapelketak, Durangoko San

Grela eta Lopezek irabazi zuten .

adinerako (16 urte Lopezek eta 17

Fausto, Herri artekoa, `Corte Ingles' txapelketa, Iparralde-Hegoalde

BASO STA ERRETEGIA

Euskadikoan gertatuko zen bezala,

Patxita Etxezarreta, 25

Te¡: 943 862073

mailara iritsiko badira . Oraingoz, San Telmo txapelketa eta Frantziako

"Geuk ere irabazi izan diegu, baina

`Gram'-a (lira beren hurrengo

partida garrantzitsuetarako beste

helburuak

G U Z k

PUB

*~ eerte " WJ

ikusten dote . "Astro jokatu behar da

Basad¡ Auzategia, 9-A 2-B

e»cpert ELEKTROGR I LURK MERTXE AIZPURUA Etxezarreta, 6

Tel . 943 861078


kultura

Zer da maitasuna? Dakizunean deitu!! Aditu politt hori, abian da iadanik AEK-k antolatzen duen hirugarren Piropo Lehiaketa . 98 eta 99 . urteetan izan ziren lehenengo biak, eta aurtengo udaberriak zu loratu zaituen bezala izango dugu hirugarrena ere . Martxoaren 18an jasoko dituzte, zu, pinpilipauxa loraz lora bezala, kaxaz kaxa piropoak . Azkenekoan ehunka izan ziren jasotakoak, zurel in igaroko nituzkeen maindirepeko gauak bezala, eta arrakasta (uuummmmhhhhh)

1999ko ekitaldiko parte hartzaile talde bat

zure gorputzari darion esentzia lez dario lehiaketari. Ez da onartuko

Zumaiako Kantu Lehiaketa

piropo sexistarik, ez euskara ez den beste hizkuntza batean idatzitakorik

Udal Kultur Batzordeak, herrian kanturako zaletasuna suspertzeko asmoz, Zumaiako Kantu Lehiaketa antolatu du nahi duen guztiarentzat . Zumaiarrei

ere ; zu uneoro begi bistan ez izatea onartzen ez dudan bezala .

zuzenduriko lehiaketa honetan, gutxienez 10 eta gehienez 161agunez osaturiko taldeek liar dezakete parte ; taldekideetatik, gutxienez erdiek 16 urte beteak

Saria zu bazina, sariduna nintzateke, gu bagina ginateke . Muniosoro

izan beharko dituzte, eta gizonezko eta emakumezkoez osaturik egongo dira . Inolako musika tresnarik gabe hiru abesti kantatu beharko dituzte, horietatik bat derrigorrezkoa : Alexandre Lesbordes-en lau ahotsetarako eginiko "Goizian argia

erretegiak eskainitako 2 lagunentzako afariak ase ditzala, zuk ni ikusi hutsez

hastian" . Aukeraturiko abestien partiturak apirilaren 19a baino lehen Foronda kultur etxern aurkeztu beharko dira . Sari bakarra izango da, 50 .000 pezetakoa, baina jaialdi ondorengo afari-meriendara parte hartzaile oro gonbidaturik dago .

betetzen nauzun gisan . Beraz, liar

dezagun parte elkarrekin, bat eta bat bi baino gehiago omen dira-eta .

Esku hutsik bada ere, tripa hutsik etxera ez bueltatzeko . Izena emateko azken eguna apirilaren 3a izango da, Foronda Kultur Etxean . Lehiaketa bera apirilaren

Itsusiak garela? Lasai, Arrangoleta gogoan : minus bider minus, plus

28an izango da, arratsaldeko 19 :00tan Aita Mari zineman .

1

Korrika badator!!

mundu bar euskarara bildu

Hamaika korrika egindakoa izango (la l

Euskal Herria, baina iritsi zaio 12garrena korritzeko garaia . KORRIKA martxoaren 29an abiatuko da Gasteiztik eta apirilaren 8an iritsiko da Baionara . Zumaiatik

apirilak letik 2rako gauean pasako da, eta igande gaua denez, animatzen

hasteko deia egiten dizuegu denoi . Zer hoberik lanera joan aurretik euskararen alde korrika saio bat egitea baino!! Astindu hankak, badator KORRIKM

JATETA EA

TXOMIN

AGIRRE

TEL . 943 86

21

fianuf

-Y %le

KAEETECIA

a

i L

.

L

haur jantziak

KAIA 81

o

- Amaiako plaza z/g

Tel . 943 860959

Ingeleseko klaseak adin guztietan San Jose, 11 bis

Tel . 943 143334

2001 eko martxoak 16/79 .zenb .

.J


agenda

MENDI ORIENTAZIOKO IKASTAROA. Datorren martxoak 26, 27, 29 eta 30a bitartean mendi orientazioko ikastaroa emango da Forondan . Ikastaro hau Nekane Intxausti geografoak emango du . Bertan, 10 ordu teoriko-praktikoak emango dira eta brujula erabiltzen eta mapak interpretatzen ikasiko da : distantziak, altuerak eta maldak kalkulatzen eta terrenoaren morfologia antzematen . Ordutegia arratsaldeko 6etatik 8:30etara izango da . Ikasitako guztia praktikan jartzeko, 8 orduko mendi irteera ere izango da asteburuan Artikutza aldera . Izenematea : martxoaren 12tik 23ra . Matrikula 5.000 pezeta, eta Gazte Txartelarekin : 2 .500 . Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu Forondara . (Rafa eta Pil bereziki gonbidatuta zaudete) .

31

KULTUR IRTEERA Urola ibaian zehar, beduako irletalarunbata raino, Santiago ermita eta Laia Museoa . Irteera: Turismo bulegoan goizeko 10 :00etan . Izenemateak : Foronda Kultur Etxean (dohan) .

ILEAPAINDEGIA

Itu , 172

San Telmo, 12 Tel . 943 860760

kC

IA

30

MIKEL URDANGA-

RINEN KANTALDIA. Azken asteotan AEK-k antolatutako ostirala ekitaldi ugari izan 22 :00etan ditugu herrian María eta Josen Korrika Kulturala dela-eta . Hurrengo ek¡taldia Mikel Urdangarin abeslariak eskainiko duen kantaldia izango da . Bizkaitar honek dagoeneko hiru disko kaleratu ditu, azkenekoa "Espilue" arrakastatsua . Kontzertua martxoaren 30ean izango da gaueko 10etan Maria eta Jose Ikastetxeko aretoan .

22

EUSKAL HERRIA ETA DINOSAURUAK Aranzadi elkarteak antolatutako Euskal Herria eta Dinosauruak erakusketa egongo da ikusgai martxoaren 31 bitartean Foronda Kultur etxean . Ikastetxeetako bisita gidatuak izango dira eta ostegunero 7etan diapositiba emanaldia . Bigarren diapositiba emanaldia hilaren 22an izango da "Lavas submarinas - Apertura del Cantábrico - Emersión del Pais Vasco" izenburuarekin . Hirugarren emanaldia, aldiz, "Erosión y modelado del paisaje (40 millones de años de escultura)" izenekoa martxoaren 29an izango da .

ITSASKI

SUPERMERKATUA Urumea kalea z/g Tel. 943 143058

24

osteguna

larunbata KORRIKA FESTA Kofraian 19 :00etan

30

30

HITZALDIA "Zumaiako depuradora : noiz eta zertarako" Forondan 19 :00etan

KONTZERTUA Julia Leon eta Lorategi Ezkutua Aita Marin 22 :00etan

IPUINKONTAKETA liruki taldearen Familia biribila" Liburutegian 17 :30etan

ostirala

ostirala

SCHOOL OF ENGLISH

Ingeleseko klaseak maila guztietan Cambridgerako azterketak Tel. 943 862373 -, Basad¡, 2

-


kultura

-

ZIME FORUM

Fitxa-teknikoa

Liburua : Q Martxoak 22, osteguna

Egilea : Luther Blisset

Bailar en la oscuridad

U rtea : 2000

Zur Lars Von Trier Akt: Bjórk, Catherine Deneuve, David Morse .

Erreformaren kronikak Azkenean, argitu da misterioa . Jakin dugu zein dauden Luther Blisset ezizenaren atzean : hainbat urtetan gerrilla kulturaleko ekintzak egiten aritu diren lau italiar . Luther Blisset izena, berriz, denboraldi negargarri batean Milanen jokatu zuen jokalari jamaikar batena da . Q-rekin, amaitu dira Italiako hedabideak zoratzen zituzten proposamen adimentsuak . Baina behin Luther Blissett hildakoan, Federico Gugliemi, Luca Di Meo, Roberto Bu¡

eta Giovanni Cattabrigak berriz ere ezizen batean ezkutatu dira (oraingoan Wu Ming) eta bertatik Europa zaharraren kontzientzia onak bonbardatzen jarraituko dute . "Q" lana literatur testamentua da, beti irabazten zutenek idatzitako historiapean ezkutatuta geratu ziren akats eta ahanztura zaharrak aztertzen aritu den taldearena . "Q"k Erreformaren

gara¡

ekaiztsua -eta

Kontraerreformaren

hasiera- erretratatzen du, ekarri zituen konbultsioa eta loturen haustura . Oso narrazio arina da, la-¡a zinemako erritmoan egina eta James Elroy bikainaren estilo harrigarrian

(°L .A .

ConfidentiaV) .

Nobelak

bi

pertsonaia antagoniko protagonista dituen erretratu historiko izugarri eta konplexu batean barneratzen gaitu : pertsonaia batek

nola edo hala beti bizirik irautea lortzen du, zer galdurik ez izateak eragiten duen etsipena akuilatuta, matxinadetako, nekazari iraultzetako eta ekintza armatuetako kide da ; beste pertsonaia, berriz, soldatapeko espioia da,

Film honen lehen uneetan ederki adierazten da zer datorren atzetik; izan ere, zuzendariak, Lars Von Trier-ek, hasieran pantaila ilun-ilun agertzen digu, obertura baten akordeak entzuten diren bitartean. Geroxeago, eskuko kamera agertzen da. Peliku1a honetan ez dago inolako atsedenaldirik eta zuzen-zuzeneko ukabilkada da gure emozioetara. Bailar en la oscuridad musikala da, eta Rompiendo las olasen egile berarena izanik, amodiozko eldntza ere bai . Bjdrk-ek, indarrez eta ziurtasunez, panpina hautsiaren irudia erakusten digu. Filmean oldarki borrokatzen da dirua aurrezteko, bere semeak ez dezan bukatu bera bezala, gero eta itsuago, zorigaiztoko bizimodutik ihes egiteko musikaleko unibertsoak irudikatuz. Begiak dira begiratu nahi ez denaren ikurrak . Ikusmena da protagonista. Bidaia ibiltaria sentimendu. ezkutukoenen sakontasunera, zentzumen baten bidez. Bailar en la oscuridad film mingarri eta ikaragarria da.

Vatikanoko etorkizuna erabakitzen duten itzal ilunentzat lan egiten duena, Carafa kardinalaren -gero Paulo IV izango denaren- babesle leiala, ezarritako ordenaren

Inon sailkatzen zafia den pelikula, latza eta, koherentea, izugarri urduria eta ezer alferrik ematen ez duena. Film hau omenaldia da ilusioak pizten dituen zoramenari, bizirik gaudela sentiarazten digulako eta etengabe konplizitatean jártzen gaituelako . Pelikula honek hotzenak ere berotu egingo ditu.

jokatuko

KOLDO LANDALUZE.

aurkako edozein altxamendu azpiratzeko prest . Maisulan honetako bi pertsonaia nagusiak xake oso partida berezia dute

eta Europa zaharra horretarako taula konbultsibo egokia izango da . Oso liburu gomendagarria, batik bat beti menperatuak izan zirenen historia isildua eta inoiz kontatu gabea ezagutu nah¡ dutenentzat .

- Arrainak eta haragak i aukeran

Z, Urumea, 6

Tel . 943 862 083

- Eguneko menua

6A

- Jangela klimatizatua

JATETXEA Ba sad¡ auzategia, 10

Tel . 943 861853

2001 eko martxoak 16/79 .zenb .

.J


zelibitzak Trenak ZUMAIA DONOSTIA

DONOSTIA ZUMAIA

.. 7:17 7:47 .. . . . . 8:47 9:47 10:47 11:47

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13 :00

12:47 .,. . 13:47 ..14:47

14 :00 15 :00 x 16 :00 . .. .. . 17 :00 t 18 :00

15:47 ... . . 16:47

19 :00 20 :00 20 :30 21 :00 21 :30 22 :00 22 :30

Rutobusak ZUMAIA BILBO

8:29 9:29 10 :29 11 :29 12 :29 13 :29 14 :29 15 :29 16 :29 17 :29 18 :29 19 :29 20 :29

BILBO ZUMAIA

8:00 9:00 10 :00 11 :00 12 :00 13 :00 14 :00 15 :00 16 :00 17 :00 18 :00 19 :00 20 :00

Grisean daudenak, astelenetik ostiralera, lanegunetan bakarrik.

ZUMAIA

6:00 [Azpeitiraino)

6:30 (Azpeititik)

6:30 (Ospitalerainol

7:00

6:30 (Larunbatetanl 7:00

8:00*

7:00

8:05 (Ospitaletik)

8:00*

9:00

9:00

10 :00*

' (Ospitaleraino)

9:00

8:00 (Ospitaleraino)

[Ospitaletik) 10 :00 (Ospitaletikl

9:00

11:00

10 :00 (Ospitalerainol ..!

(Ospitaletik)

(Ospitaleraino) 12 :00 (Ospitaletik) ': (Ospitaletik)

11 :00 12 :00 [Ospitaleraino)

15:00

15 :00 15 :30 [Larunbatetan] 16 :00*

16:30 (Larunbatetanl

15:00 [(Ispitaletik)

... . . . . . - (Ospitalerainal

16:00 (Ospitaletik) '.t [Ospitaletik) 17:00

(Ospitaleraino) 17 :00 18:00 (Ospitalerainol

19:00

19 :47

S (Ospitalerainol

20:00 (Ospitaletikl

19 :00 (Ospitalersinol

" (Ospitaletikl

20 :47 21 :17 21 :47

(Ospitaleraino)

21:00 [Ospitaletik)

20:00

(0spitaletik)

22:00 * Autopistatik doaz bakarrik .

. . . . . . . . . . . . . . 943 862021 . . . . . . . . . . . . . . 943 865025 . . . . . . . . . . . . . 943 862200

Osasun zentroa . . . . . . . . . . . . . . . 943 860862 San Juan Egoitza . . . . . . . . . . . . . . 943 861273 Pentsiodunen Egoitza . . . . . . . . . . . 943 861700 Musika Eskola

. . . . . . . . . . . . . . . 943 861183

Ludoteka . . . . . Tren Geltokia . . Taxi Geltokia . . . Bake Epaitegia .

Posta . . . . . . . . Udaltzaingoa . . Pilotalekua . . . . Larrialdi zerbitzua

. . . . . . . . . . . . . .943 143264 . . . . . . . . . . . . . . 943 861127 . . . . . . . . . . . . . .943 861360 . . . . . . . . . . . . . . 943 860067 . . . . . . . . . . . . . .943 861500 . . . . 943 861870/943 143232 . . . . . . . . . . . . . . 943 862172 . . . . . . . . . . . . . 943 461111

Itsas Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 143088 Txomin Agirre Euskaltegia . . . . . . . 943 860248 Turismo Bulegoa . . . . . . . . . . . . . . 943 143396 Helduen Liburutegia . . . . . . . . . . . . 943 862730 Haur Liburutegia . . . . . . . . . . . . . . 943 860324 Alkoholiko Anonimoak . . . . . . . . . . 629 141874 Al-Anon (Alkoholikoen Senideak) . . . 943 475403

13:00

14 :00

Grisean daudenak :larunbat,igande eta jaiegunetan

Kiroldegia . . . . . Udaletxea . . . . . Gizarte zerbitzuak

12 :00*

14:00 [Ospitaletik) 14 :00 (Ospitaleraino)

Beltzez daudenak(

11:00

14:05

:: (Ospitaletik)

16 :00 (Ospitaleraina)

11 :00* 12 :00*

7:30 (Larunbatetanl

13 :00

13 :00 [Ospitaleraino)

15 :00

10:00*

ZUMAIA

13:00

(Ospitaleraino)

18:00 (Ospitaletik) [; [Ospitaletikl

Kultur Etxea . . . . . . . . . . . . . . . . .943 861056

DONOSTIA

AZKOITIA

AZKOITIA

17 :47 .. . . . . . . . 18 :47

Telefono erabilgarriak

ZUMAIA DONOSTIA

ZUMAIA

17 :00 18 :00 19 :00

18 :00

20 :05*

19 :00

21 :00

21 :00

22 : :

m m m r m n m n " m r rn

m

v ,

o "

o

v

ri

r r ): larunbat gauetan bakarrik .

Ordutegiak Kultur Etxea: astegunak: 9:30 - 14 :00

16 :00 - 20 :30 9:30 - 13 :00 15 Udaletxea: astegunak: 7:30 - 15 :00 larunbatak :

Botiken txandak

larunbatetan itxita

Martxoaren l6tik 18ra . Otaño. Eusebio Gurrutxaga, 4. Zumaia . TEL: 943 861104

astegunak: 9:30 - 13 :30

Martxoaren 19etik 25era M. Ajuria . Harategiko kalea, 2. Zumaia

10 Gizarte zerbitzuak : astegunak: 9:00 - 13 :00 Bake Epaitegia: Osasun Zentroa: astegunak: 8:00 - 17 :00 larunbatak : 9:00 - 17 :00 19 Kiroldegia : astegunak: 7:00 - 14 :00

15 :00 - 22 :00

TEL: 943 861304

Martxoaren 26tik apirilaren lera C. Zurutuza . Kale Okerra, 1 Zestoa . TEL:689 045293

larunbatak : 9:00 - 14 :00 15 :30 - 20 :00 igandeak :

9:00 - 14 :00

j A

taberna

~a sTII ci,,uneroko bazkariak

.J M

Erribera kalea, 20

~T !'

11 KÁ(B T(B=RN* - ZUM*I4 Tel . 943 143379

E X L 'A

KUkUF-1

'

Eguneroko bazkaria

` Pintxo eta bokatak ` Koadrilentzako menu bereziak ` Kazuélitak eta plater konbinatuak

Erribera k alea, 16 Tel . 943 862517


Erribera kalea, 6

943 861707

Errebelatzeak Erreportajeak Jaunartze eta

_

estudio argazkiak

be

i

-bezet

~. artean~

n

du


fordmondeo Azkue

ikusi eta ibili nahi baduzu, Estazioa, 19 Zumaia . TEi: 609 55 74 70

DerrĂ­a

079 (20001eko martxoa)  

[Alkoholikoen senideak 15 urte Zumaian] [Guascor munduan hedatzen] [Zuhaitz eguna 2001] [Zesta puntan irabazle] [Kroseko sailkapenak] (+369)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you