Page 51

50 A figurális megoldások esetében talán még inkább. Így míg a dunavarsányi I. és II. világ− háború áldozatainak emlékművén halálos lövéstől lehanyatló közkatonája a nagyközség lako− sainak a háborús emlékművek, katonaszobrok iránti hagyományos elképzeléseihez illeszkedik (1993), a szintén mindkét világháborút gyászoló mezőkövesdi puttók által mennybe vitt korpuszban egy kö− zösség szakrális igazságérzete ölt testet (1994), addig a dombrádi kompozíció Györfi önálló szobrá− szi megoldásában őrzi az elpusztultak emlékét (1990). Az áldozatok nevét soroló emléktábla tövében a kőhöz tapadó, kendőkbe burkolt, arcnélküli bronzalak a karcagi Piéta anyai fájdalmának előképe. Mellette témájával és megoldásával is kiemelkedik a sorból a kisújszállási II. világháborús em− lékmű, amelyet Györfi Lajossal készített (1992.) A haranghúzók kompozícióját a tószegi Kálvária stációk első darabján már kipróbálta a művész. Magasra ívelő, gótikus architektúrában lendülő ha− rang kötelébe három férfialak kapaszkodik. A kötélhúzás ritmusára összegörbedő−felránduló bronzfi− gurák életteli mozgása ellentételezi a végső nyugalom örök mozdulatlanságát. Ugyanebben az évben állították fel Karcag főterén is a II. világháború áldozatainak emlékművét, a Kun Piétát. Az emberiség történelme lényegében csatározások, évtizedes háborúk, mészárlások, tömeges megtorlások története. Szent vagy területszerző célok érdekében, különféle felségjelek, zászlók alatt. Az ember az egyetlen emlős a földön, amely nemcsak fajfenntartási ösztönből, de „önként, kéjjel” öl. S ezt az évezredek során tökélyre vitte. Mégis a II. világháború, totalitása szempontjából mindeddig egyedülálló volt. Csak néhány ritkaadottságú költő, művész volt képes valamit is megsejtetni az egyén gyötrelmeiből – közöttük is jobbára azok, akik haláluk előtt utolsó üzeneteiket hagyták ránk. Radnóti Razglednicái, Ámos Imre Szolnoki vázlatkönyve egyszeri és megismételhetetlen. A kései utód, aki megkísérli a Rekviem művészi megfogalmazását, mindenképpen nehéz helyzetet vállal. A szobrászat terén ez még inkább bonyolódik, mivel nemcsak a személyekre szóló, egyéni halott−siratást kell a

49

51

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign