Page 39

38

kompozíciókban életre hívott nőalakok sora. (Mágikus találkozás Karcag 1998, Kentaur Buda− pest 2002, Hajnali ébredés a forrásnál Mezőtúr 2005). A plasztikai térformálásban az emberi figura absztrakciója még az 50−es években elérte leg− végső határát. Azt a végsőkig lecsupaszított formát, amely még különösebb magyarázkodás nélkül önmagát jelentette. Marino Marini, Henry Moore, Alberto Giacometti megteremtették azokat az etalo− nokat, amelyek után már vagy a figura teljes elvetése, vagy az újrakezdés vált lehetségessé. Hazánk− ban a háború majd az azt követő évek központi művészeti direktívái megszűntették a hazai és a nem− zetközi képzőművészet koegzisztenciáját, így a hatvanas évek művészetpolitikai nyitása után igen nehéz volt a visszakapcsolás. Saját művészeti előzményeinkhez is, de az európai sőt a 40−es 50−es években igen erőteljesen bontakozó amerikai képzőművészethez is. Emellett a „szocreál” ellenpólusát tapo− gatva mindenfajta realizmust gyanakodva szemléltek kritikusaink, a szórás sokszor a középnemzedék legjobb szobrászait Somogyi József, Varga Imre, Marton László több köztéri munkáját sem kímélte. A fiatal Györfi egyértelmű realista szemléletű figurativitása aligha kapott volna esélyt, ha nem következik be a rendszerváltás. Szerencsés találkozása a viaszveszejtéses technikával a nyolcvanas években felkészítette minden köztéri munka megvalósítására. Az újfajta kollektivizmus, a nemzeti iden− titáskeresés, a millecentenárium megünneplésének történelmi szempontjai egy vizuálisan is elfogad− ható plasztikai programot kívántak meg a szobrászoktól. Történelmi személyiségeink megformázása

37

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign