Page 38

36

Egy évvel később készíti el első síremlékét; 1989−ben avatják fel Papi Lajosnak, atyai barátjá− nak, szobrásztársának sírkövét a kisújszállási új te− metőben. A mészkőtömb ölelésében hatalmas izmait megfeszítve követ bontó Papi sírjele például kínál− kozik Györfi realista formaalakításának, lényegkieme− lő kompozíciós készségének, asszociációs képessé− geinek érzékeltetéséhez. Míg a korábban mintázott Papi büszt, A szobrász egész habitusa a büszke kun művészt formázza, a síremlék féligfaragott tömbje mélyén már az öröklét őrzi a művész szeretett alak− ját. A későbbi sírjelek−emlékharangok között említ− hetjük még Kállay Béni domborműves emléktáb− láját a berceli temetőben (2004), illetve Czóbel Minka sírját jelölő lélekharangot az anarcsi Czóbel kúria parkjában (2005). A nyolcvanas évek végén megszületik a Kunsági Vénusz (Karcag 1989), amellyel elindul Györfi oeuvrejében a különböző

37

36

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign