Page 199

Jászkürt 2004. szeptember 4. 2. old. Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi titkár: Készül a jászok emlékműve. A jász hagyományok felújításában és megőrzésében elsődleges szerepet vállaló Városvédő és Szépítő Egyesület több mint másfél évtizedes munkájának eredményeit írja le, példákkal. Röviden összefoglalja a jászok és kunok magyarországi letelepedésekor kapott kiváltságokat, köz− igazgatási szerveződéseiket. „A Jászkun Hármas Kerület közigazgatásának élén a nádor által kinevezett jászkun főkapitány (palatinális főkapitány) állt, az egyes kerületek élén pedig az adott kerület által választott kapitány. A kapitányok a kerületek közigazgatását és jogszolgáltatását irányították, s mint választott tisztségvise− lők élvezték a lakosság bizalmát…” Több kapitány nevét, tevékenységét említi. „Amikor a Városvédő és szépítő Egyesület felvetette a jász emlékmű gondolatát, az első pilla− nattól kezdve azt kerestük, mi az, ami az egész Jászságot képviselhetné és szimbolizálhatná. Valójá− ban két ilyen dolog létezik: az egyik a jászkapitány személye, a másik pedig a jászok kürtje. Ennek ismeretében határoztuk el, hogy a leendő jász emlékmű is a jászkapitány alakját jelenítse meg alle− gorikus formában, korhű öltözetben, s kezében a jászok legszentebb ereklyéjével, a Jászkürttel. A szobor megformálására Györfi Sándor, Munkácsy− és Szervátius−díjas karcagi szobrászművészt kér− tük fel. Már az elmúlt év nyarára elkészült az emlékmű egyfajta elgondolása makett formában, amit egyesületünk elsőként a Jász Expón mutatott be, majd egy éven át közszemlére tette ki a méterárubolt kirakatába. Jászberény lakói több jószándékú javaslatot tettek a makettel kapcsolatban, amit egyesü− letünk el is fogadott, s ennek alapján kértük a művészt egy újabb terv elkészítésére. Az új rajzot jobb− nak és kifejezőbbnek találtuk. A természetes szilatalapzaton álló, egészalakos bronz szobor a jászkapitányt ábrázolja zsinó− ros mentében és süvegben, oldalán karddal, jobbjában a Jászkürttel. A talapzaton elhelyezzük a Jász− ságot jelenleg alkotó 18 település címerét, a “Szabad jászok” címerét és egy táblát, amely azt hirdeti, hogy a szobor milyen alkalomból készült.” Azért került a főtérre, mert a jászkapitány székhelye mindig a városháza volt, s hosszú időn át ott őrizték a Jászkürtöt is. (A várható 10 milliós költséget növeli a térrendezés. A város 3 milliót adott, a többi közadakozásból született.)

Redemptio 2005 június Kiss Erika: Kapitány őrzi a főteret Jászberényben 10. old. Ill.: Fotó: Bolla János, Gubicz István, Győriné dr. Czeglédi Márta és Magyar Levente a Jász emlékmű előtt. A címoldalon fotó a szoborról. „A Jász emlékmű jászkapitánya Jászberény főterén.” A redemptió 260. évfordulója ünnepségének leírása. 2005. május 8. Akkor avatták a szobrot is.

197

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign