Page 198

A választási és kinevezési procedúra részletes leírása mellett Györfi elveit is ismerteti a cikk. Figye− lemre méltó szerénysége, mások értékeinek tiszteletben tartása, felemlítése. Például azoknak, akiknek művészi előmeneteléhez, szellemi csiszolódásához is köze volt: Mándoky Kongur István, Körmendi Lajos, dr. Bellon Tibor, Szabó Mihály nevét említi. (utóbbiról) „aki pályám kezdetén kerámiában már nagyon jelentős történelmi értékeket mutatott föl nekem. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy felis− merjem hová, milyen kultúrkörhöz tartozom, melynek megőrzése, mint mondtam, keresztényi köte− lességünk, történelmi küldetésünk.”

Hortiné dr. Bathó Edit: Egy szobrász a hagyomány szolgálatában. Györfi Sándor. Kulcsemberek (szerk. Örsi Julianna) Turkeve, 2002. 103−112. old.

Ill. Györfi Sándor, Kunkapitány választás Karcagon 2002. Kun emlékhely, Kun emlékmű. A művész családjának története, életrajza, saját gyűjtése alapján.

Karcag. Séta a városban 2003. Térképes, illusztrált városi kalauz. A képek között Györfi Sándor: Kun emlékhely, A ménesek emlékére, Mágikus találkozás, Györffy Ist− ván portrészobor, II. világháború áldozatainak emlékműve, Országzászló, Németh Gyula, Nagykun Millenniumi Emlékmű munkái.

Magyar Nemzet 2003. december 3. 14. old. P. Szabó Ernő: Őroszlopok, a kun kultúra szobrai A Szervátiusz−díj átadásáról.

Új Néplap 2004. augusztus 6. 1. és 5. old. Daróczi Erzsébet: Városvédők tapasztalatcseréje Kisújszállás. Ill. A szobor mellett fotó: „A szoboravatáson jelen volt Györfi Sándor Munkácsy− és Mednyánszky− díjas szobrászművész, valamint özv. Papi Lajosné is.” „Az ország hetven egyesületéből érkeztek Kisújszállásra szerdán a város− és faluvédők a XXIII. Országos találkozójukra. A tegnapi szakmai napon a 230 résztvevő a Nagykunsággal és az itt folyó értékmentéssel ismerkedett.” …„A városháza mögötti parkban délután Horváth György I. újkori kunkapitány, parancsnok vezeté− sével a Nagykun Nádor Huszárbandérium tartott bemutatót, majd a jelenlévők a Papi Lajos Alkotó− házban felavatták Györfi Sándor Munkács−, Mednyánszky díjas szobrászművész Papi Lajos szobrász− művészről készült alkotását.”

196

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign