Page 197

− Beiktatásakor a kun öntudat fontosságát hangsúlyozta. − Pontosan. Történelmi, néprajzi ismereteinkkel tudnánk erősíteni a nemzeti hovatartozást. Mi nem csak kunok vagyunk, a teljes magyar történelmet magunkénak valljuk. Akkor tiszta, értékes, őszinte ez az érzés, ha őseink között tudva a kunokat, megtiszteljük kultúrájukat érdeklődésünkkel, felújítjuk hagyományaikat, hogy abból nyerhessünk új értékeket. − A kunkapitányi kinevezést hogyan fogadta a család? − Édesanyám megkönnyezte. − Mi lesz az első teendője? − Nem is tudom. A kapitányi cím mögött nincs semmilyen hivatalos hatalom, nem is kérek. Most engem választottak kunkapitánynak, de a többiek támogatása nélkül nem sokat érne ez a cím. Sokat köszönhetek Mándoky Kongur Istvánnak, Körmendi Lajosnak, dr. Bellon Tibornak, Szabó Mi− hálynak, akik munkásságukkal nagyon jelentős történelmik értékeket mutattak föl nekem. − A kapitányi cím és a szobrászat megfér majd egymással? − Mint mondtam, a kunkapitánynak nincs hivatala. Egy évig bizonyos rendezvényeken képvi− selem a Nagykunságot, ennyi a kapitány feladata, alkotni – ez a szobrászé. Ami nehezítheti a dolgom, ha egyszerre több rendezvényen is meg kell jelennem. Ám erre is látnék megoldást: mi volna, ha egy időben több kapitánya is lenne a kunoknak, akik bizonyos feladatokat megoszthatnának egymás kö− zött? Ezzel e tisztség rangja növekedne. − Melyik lesz az első rendezvény, amelyen részt vesz? − Már több felkérést kaptam: közeleg a jászkapitány−választás, a túrkevei ünnepségek, a karca− gi Kováts Mihály−napok. Ez utóbbira lovon érkezem, a karcagi huszárokat én fogom felvezetni.”

REDEMPTIO 2001. június 10−11. old. Karcagi kunkapitány−avatás Címoldalon Fotó: díszruhában „Udovecz György a kapitányi nyakravalót köti fel Györfi Sándor nyakába.” D.E. (Daróczi Erzsébet): Megálltak tisztelegni. Kunkapitányt választottak. „A második kunkapitány−választást a redemptio 256. évfordulóján tartották május elsején Kar− cagon. Kisújszállás tavaly elevenítette fel a kunkapitány−választást. Ezt a hagyományt folytatták, ezút− tal Karcagon, s látványos ceremónia közepette iktatták be „hivatalába” az idei kunkapitányt.” „Horváth György, az újkori időszámítás szerinti első kunkapitány megválasztása egy évre szólt. Idén Karcag vállalta a szép hagyomány folytatását. A beiktatásra eljöttek a nagykun települések: Be− rekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve, Mezőtúr, Mesterszállás, Kétpó, Kisújszállás és Kende− res képviselői is…” A korhű jelmezbe, hintókkal−lovakkal érkező résztvevőkkel a ceremónia a Múzeum parkjában zajlott. Csányi Sándor alpolgármester ismertette a kunkapitányok több évszázados történetét — köz− tük szólt az Illéssy családról, akik több kapitányt is adtak a Kunságnak. A beiktatáson jelen volt Illéssy Ádám, az utolsó — 1876−ig tisztségben lévő — kunkapitány leszármazottja is. Györfi is szólt megválasztása után: „Mi itt és most, kései utódok Kuthen kán és Árpád vezér unoká− iként megálltunk egy pillanatra tisztelegni ősink földből emelt katedrálisainak, kunhalmainak árnyé− kában, megérezve annak sok nemzedéknyi mélységből is sugárzó éltető energiáit. Mert ez a múlt üzenete, és itt van e nemes, hagyományőrző, történelmi játéknak nagyon komoly feladata, hogy az életünk minőségének kérdéseiről elmélkedve tudunk−e hagyományainkkal értéket teremteni.”

195

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign