Page 196

kácsy−díjat, kapott Mednyánszky−díjat, díszpolgárságot, műtermet, munkáit ott látni az utcákon, a fontos tereken, de ez mind nem elég neki. Kell még valami. S egy napon mesterkedni kezdett az öntéssel. Újra felfedezte egy módját, amitől a bronz engedelmes lesz, mint az asszony, ha érzi, hogy szeretik. A hasonlatban nincs semmi túlzás, a viaszveszejtés technikája nélkül Györfi Kunsági Vénusza sose lett volna olyan érzéki, hogy szinte mozdul felé a férfiak keze. Arra vár az ember, hogy megelevened− jék. Víz folyik rá fentről, végig az arcán, a mellén, a hasán, az ölén, le a combján, s mi szemmel követjük ezt az utat, arra gondolva, mi lehet a varázsige, amit hallva talán megmozdul…De csak a szobrász tudja a varázsigét, s bolond lesz elmondani. Miért beszélek egyetlen szoborról ennyit? Mert azt tartják sokan, a kunokat ott, az Alföldön érzéketlenné tette a száraz nyár, a szikes földek s a ke− mény küzdelem a létért. Kiszikkadtak, elfáradtak. Marhaság….” Bartha Júliról írja, hogy „ő vitte a marék kunsági földet, mikor Mándoky Kongurt eltemették Alma−Atában.”

Új Néplap 2000. augusztus 21. 1. old. Ill. „Györfi Sándor Szent István szobrát avatták fel Szajolban” „Összefogással a jövőnkért. Ünnepségek megyeszerte a Szent István−i örökség jegyében” Az államalapítás ezredik évfordulójának ünnepségsorozata alkalmából avatták fel Györfi Szent István szobrát Szajolban. A kör alakú kör posztamensen álló koronás, palástos, királyt mellvértben és le− eresztett karddal, jobbjában országalmával ábrázolja a művész.

Új Néplap 2001 május 9. 7. old. (n.n.) A szobrász kunkapitány Lovon érkezik és múltunk ismeretéért harcol Ill. Györfi Sándor díszruhában, fotó — mellette szöveg: „Névjegy: Györfi Sándor, szobrászművész Született 1951. Május 28−án 1986: Munkácsy−, 1988: Mednyánszky−díj 1994: Karcag díszpolgára Családja: nős, két gyermeke van” A karcagi sárkányos díszkút gyerekekkel. Szöveg: „Mesevilág. Vajon hova zárhatták az elrabolt ki− rálykisasszonyt ezek az ádáz fenevadak? Mikor jön érte a mesebeli herceg? A Madarász Imre Egye− sített Óvoda Kuthen úti tagóvodájában a gyerekek nap, mint nap körülveszik a szép kutat, szívesen játszanak itt és mesélnek egymásnak, szövögetik a történetet, amely egyszer — talán nemcsak a me− sében — itt Karcagon is megelevenedik.” „Szeretném ha az iskolában tanítanák a kunok történetét, hagyományaikat. Csak úgy tudjuk megőriz− ni jövőnket, ha fiataljaink tisztában vannak múltunkkal — vallja a kunkapitány. Györfi Sándor, a má− sodik kunkapitány az elmúlt évtizedekben konokságával bebizonyította, hogy a szikbe kapaszkodva is lehet sajátos szobrászati kultúrát teremteni. Ő a kun hagyományok tudatos újjáélesztője, ápolója. Nála ez nem múltba fordulás. A múltból értéket mentő és újjáteremtő életforma. − Szeretném ha a kunok sorsa — akik bár eltűntek a történelem süllyesztőjében, de jelentős kultúrát hagytak maguk után —, felkeltené a tudósok érdeklődését. Keveset tudunk a kunokról, és azt is hiányosan. A tatárjárásról mindenki hallott, viszont arról keveset, hogy 44 évvel később, amikor egy még nagyobb sereggel támadtak a tatárok, a magyarok a kunok segítségével óriási vereséget mértek a hordára. Ezekről többet kellene tudnunk.

194

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign