Page 195

„Nagy merészsége volt hát Györfi Sándornak 1992−ben bronzba önteni a Nagykun pietát, és felállítani Karcag főtéri parkjában a város II. világháborús közösségi síremlékét. Ma már tudjuk – a meghökkenő Raffay Ernő ‘leleplező szavai’ óta – hogy Magyarország egyik ‘legszebb’ II. világháborús szobrát.” Egymás mellett elemzi a két szobrot.

Mezőtúr és Vidéke 1999. szeptember 31. 4. old. A kun csoda. Györfi−kiállítás Cegléden. Rövid hírek – képekkel. Összeállította Jávorcsik Sándorné Ill. Földműves (Nagyapám) 1979 „Dr Losonci Miklós művészettörténész nyitotta meg szeptember 24−én a ceglédi helyőrségi klub nagytermében Györfi Sándor karcagi Munkácsy−díjas szobrászművész kiállítását. A kunság fia törté− nelmünk nagyjainak — Rákóczi, Széchenyi, Arany, Kölcsey, Bartók, Teleki Blanka — portréi mellett cselekvő szeretettel formázta meg a kun karakterű emberek között nagyapját, édesapját, Papi Lajos szobrászművészt, nem csak szobor alakban, de szépmívű kisplasztikák sokaságában…. A felvételünkön látható szoborról egyhelyütt így vallott a művész: „A nagyapám világéletében földet szántott, hetven éves korára olyan lett az arca, mint a felszántott karcagi határ. Kiült arcára a meg− munkált föld szépsége.”

JÁSZKUNSÁG 2000. április−június A címlapot a kisvárdai Szent László szobor készülésekor fotózott anyagból montírozták.

Györfi Sándor szobrászművész Kisvárda 2000 Ill.: Turini remete, Arany János, Kántor Sándor, Szűcs Sándor, Olympia romjai kisplasztikáiról és érmeiről, részlet az Életfa c. reliefjéről, valamint fénykép a művészről, a kisvárdai Szent László szobor felállításáról. Dr. Sz. Kürti Katalin művészettörténész előszavából. Életútjának ismertetése után írja: “Korai szobrainak modelljei karcagi, nyírségi, mezőtúri parasztem− berek, de csak az indítást, az élményt adták ősi mozdulataikkal, naptól, széltől cserzett arcukkal, erő− teljes alakjukkal, Györfi művein mitikussá nőttek, általánosultak. Később a klasszikus témák megje− lenítésében újszerű formai megoldást alkalmazott, kihasználva a viaszelveszejtéses technika adottsá− gait. Érmei, plakettjei újfajta térélményt tükröznek, szabálytalan, amorf alakjukkal, a pozitív−negatív játékával, a felületek áttörésével.” Szabad Föld 2000 június 20. 13. old. Végh Alpár Sándor: Karcag, ne légy csak a kunoké! Ill.: A Kálvária domb fotója. „A Kálváriahalom, középen a Mária−szoborral, melyet Györfi Sándor teremtett újjá.” Mándoky Kongur Istvánról, Körmendi Lajosról, Bartha Júliáról, Györfiről illetve a kunokról ír. „Makacs itt mindenki. De mindenki másként az. Györfi Sándor remek szobrász. Kapott Mun−

193

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign