Page 191

Mi Györfi Sándor titka, alkotásainak varázsa miben érhető tetten? — Nehéz erre válaszolni. Elsősorban a realizmusát emelném ki. Századunk zaklatott világában kézzel fogható, a ráismerés örö− mét adó magunk közül valónak tudott szolgáló, munkálkodó, alkotó emberek megjelenítésével vívja ki megbecsülésünket. Egyéni látásmódot tükröz alakjainak a megformálása. Közel állanak hozzánk, rácsodálkozunk, hiszen mi is ilyennek láttuk, csak nem tudtuk így megfogalmazni, ilyen lényeglátóan kifejezni. Ezek az alkotások csak az Alföldön születhettek meg, a végtelenül kitáguló világban, a hatal− mas pusztát, a síkvidék horizonttal összeérő levegőeget háttérként tudó, a mindenséget átfogó tágas− ságban. A fény, a levegők, a végtelen természet is hitelesíti az alkotásokat. A barázdált arcokon meg− csillanó napfény a valóságos, és a gondolat szikességével birkózó embereket állítja elénk egyik leg− nevesebb anyagban, a bronzban. Nehéz, küzdelmes életű, a szépségre, jóra törekvő ember világát ismerjük meg, amelyik úgy egyetemes, hogy térben és időben nagyon is konkrét, mert megnevezhe− tő. Vagy fordítva: az alkotások úgy egyediek és megismételhetetlenek, hogy mégis általánosak, mert mélyen emberiek. Ez a nagy emberség az, amelyik minden alkotásban megcsillan. A szobrokban a múlt iránti tisztelet, a példa felmutatása, a jövő építése fogalmazódik meg. És mindegyik vallomás a szülőföld szeretetéről, — férfias szemérmességgel előadva. Györfi Sándor legszívesebben bronzba fogalmazza meg gondolatait. Egyedülálló az, hogy az ősi viaszveszejtéses technikát újra felfedezte, megismerte törvényszerűségeit, kikísérletezte az alkal− mazását. Ezzel elérte, hogy a szobor felületének érzékletesebb, izgalmasabb formát adjon. Az alkotó kéz játékos mozgását, az ujjak redőinek finom vonalait ez a technika képes átadni, megjeleníteni. Olyan alkotó, aki a gondolat megszületésétől a kész szobor felállításáig minden szakaszt maga tervez meg, és visz végbe. Így válik teljes értékűvé az alkotás folyamata, és maga a mű. Ebben segítségére van egy jól összeszokott munkatársi gárda, melynek tagjai az évek során alapos mesterségbeli tudást gyűjtöttek össze a bronzöntésben. Az már külön jelképes, hogy az anyaföldbe ásott gödör fogadja be a hatalmas méretű öntőformákat, mintegy a föld méhében születik a megismételhetetlen alkotás, a mű. Munkásságát nemcsak a befogadók rokonszenve kíséri ma is figyelemmel, de más módon is kifejeződik az elismerés. A pályakezdő művészt segítő Derkovits ösztöndíj után 1986−ban Munkácsy− díjat, 1998−ban Mednyánszky − díjat kapott. Jász−Nagykun−Szolnok Megyéért kitűntetése mellett több város Pro Urbe kitüntetettje, szülővárosa díszpolgárává választotta. Karcag, 1998. júliusában Dr Bellon Tibor

XX. SZÁZADI LELET Györfi műhely, Karcag A Körmendi Lajos előszavával készült katalógus ugyancsak az 1998. augusztus 22 − megnyílt kiállí− táshoz készült. Körmendi Lajos: Európai lelet „Homokból kiásott töredékek, szobrok töltik meg a termet, s a szokásos módon posztamensre állított művek mögött is a falra van festve az árnyék, igaz, nem az illető szoboré, hanem olyan szim− bolikus jelek, tárgyak, alakok, amelyek továbbgondolásra ösztökélik a nézőt. Széchenyi mögött pél− dául az Akadémia fekete sziluettje látható, XXIII. János pápa mögött egy kereszt, a turini remete, azaz az öreg Kossuth mögött pedig a minden magyar város főterén ott álló fiatal Kossuth vetül a falra. Györfi Sándor szobrainak kiállítása maga is műalkotás. A legnagyobb szabású mű ezen a tárlaton az Európai lelet (alcíme: Györfi Műhely, Karcag), amely a jövőből tekint vissza a mába; száz, ötszáz,

189

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign