Page 190

István; Kun piéta (II. világháborús emlékmű); Madonna (rekonstrukció); Vezekényi Ernő; Györffy Ist− ván portrészobor; Györffy István II.; Kun emlékhely; Kunsági Vénusz; „A ménesek emlékére”; Ország− zászló emlékmű (rekonstrukció); Műtermi felvételek a Mágikus találkozás mintázása közben. Katalógus szöveg KÉT ÉVTIZED PRÓFÉTASÁGA Györfi Sándor szobrászművész kiállítása elé (Karcag, Győrffy Istán Nagykun Múzeum, 1998 augusztus) Bellon Tibor: Dübörög a tenger, a tenger, acsarog szakadatlan a tenger hullámok faltörő kosait uszítja a parti kövekre de a kövek, a parti kövek, a vörhenyök, az acéltömörek visszarugdalják szikrázva a tengert. Csanádi Imre A költő megrázó erejű versének az ad különös hangsúlyt, hogy a maroknyi rokonnépről, az észtekről szól, akik áradó énekből építik magukat parttá, hogy megmaradjanak. A mindent elárasztó külvilágtól így óvják kincsüket, szülőföldjüket, önmagukat. Minden földi élet a megmaradásért küzd, hogy magából maradjon valami a jövőnek. A művész százszorosan is tudatában van küldetésének. Györfi Sándor szőlőföldjén, a Nagykunságon küzd meg igazáért. Művészi hitvallásával bizonyítja, hogy itthon, a kemény szikbe kapaszkodó, gyötrődő életű, a szépséghez csak cseppekben jutó emberek között is meg lehet kapaszkodni, sajátosan új utakat lehet járni. Két évtizede annak, hogy a Főiskolát befejezve úgy döntött: megpróbálja a lehetetlent, szülő− városában, Karcagon teremt magának olyan világot, amelyikből szolgálhatja a felnevelő szülőföldjét, nemzetét, hazáját. Fajtájának konoksága munkált benne: bizonyítani, hogy a szikbe kapaszkodva is lehet sajátos szobrászati kultúrát teremteni. Jól jött a város ösztöndíja és a műterem felajánlása. A háttérben pedig a város, az emberek figyelme kísérte minden lépését: miképpen sikerül sikerülhet−e egyáltalán itt a kulturális központoktól távol alkotó közeget teremteni? Az idő a bizakodókat igazolta. Két évtized számos alkotása gazdagítja mind a várost, mind az országot. Csak Karcagon látható közel húsz köztéri szobor és dombormű! Első volt A „ménesek emlékére” című alkotás, legutóbb pedig a Fehér Holló szálloda homlokzatának monumentális kom− pozícióját avatták. Kikről szólnak ezek a munkák? Arról a világról, arról a tájról és azokról az embe− rekről, akikből az alkotó is vétetett, és amelyik őt kedves fiaként visszafogadta. Nemcsak a hírnevet szerzettek jelennek meg alkotásaiban, de a munkás emberek is, a naptól, széltől cserzett bőrű baráz− dált arcú, örömöt és bánatot egyaránt megélő kétkeziek, akik nélkül nincs múlt, nincs jelen és nincs jövő. Hiszen általuk, bennük élünk, folytatói vagyunk a megszakítatlan emberi életnek. Ma már Györfi Sándor karcagi műterme zarándokhely, jönnek a tanulni vágyó fiatal tehetségek, a művész kollegák, barátok, a szépre vágyó látogatók. Senki sem távozik üres kézzel. Mindenki kap segítséget, biztató szót, higgadt kritikát, számíthat alkotásának megvalósulására. Valóságos műhely ez, sok tehetséges fiatal elindítója. Ebben a szellemben jött létre, működik művészeti vezetésével a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Szimpozion (1978) valamint a Mezőtúri Alkotóte− lep is. (1981)

188

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign