Page 19

Nagykun Múzeum parkjában. „A Györffy szobor nagy kihívás volt, hiszen szellemi ősömnek tekintem gondolataiban. Ő győzött meg arról, hogy ha ide születtem a Kunságba, itt vannak feladataim. Ha szobrász vagyok, szobrászként kell értelmeznem a küldetésemet. A szellemisége marasztott Karca− gon. Nincs kicsi hely, mindenütt lehet nagyot alkotni. A tanyán, egyedül élő ember is képes a legma− gasabb szellemi tevékenységre, különösen a művész ember. Györffytől azt kaptam, hogy figyelni kell az értékeinkre, amelyik szerves része kultúránknak. A szoborban próbáltam a helytállást, a kemény− séget, a szülőföldhöz ragaszkodást kifejezni.” A Művészet folyóirat 1985 augusztusi lapszámában Kovács Gyula „Ismét realizmus” címmel Györfi Sándor szobrászatáról ír. Györffy István egészalakos szobrát alábbiakban elemzi. „Ez a mű nemcsak Györfi szobrászi munkásságában, hanem a magyar szobrászat történetében is jelentős…. a Györffy István−szobor minden formájának saját egzisztenciája van. Egyenlő jogú, saját feladatú for− mák szövetsége ez a sokegységű, mégis közös jelentésű szobor…Nemcsak szobrászi látásának tö− kéletesedése előzte meg a főmű születését Györfi szobrászatában, hanem a szoboröntés új techniká− jának kitalálása, megteremtése is. Ez az új technika valójában ősidők óta ismeretes, a viasz elveszté− sén alapuló öntési módszer. Valójában e régi technika megújítása szobrászunk találmánya, ami megint csak valami, mert már mások is próbálkoztak vele, sikertelenül. Két és félméteres széken ülő alakos szobrot ő öntött Magyarországon először ezzel a technikával. Tökéletes szép felület az öntés eredmé− nye. Élő, eleven ez a szoborfelület, érzékletesek a jóízű, eredetiségüket megtartó formák. S nem je− lentkezik a szoboralakon a kivitelezési−technikai sematizmus… Györfi Sándor arra vállalkozott, hogy Karcag város nagy alakjának szobrát a műteremház udvarán ásott több köbméteres gödörbe önti ki, az anyaföldbe, valahogyan olyan módon, mint ahogy a harangöntők öntik a harangot. Sikerült. S most épen és készen ott áll Györffy István karcagi néprajztudós ülő szobra a Karcagi Múzeum klasszicista stílusú épülete mellett a parkban, de az épülethez kapcsolódva…Úgy született ez a szobor, mint a földműveskultúrák istenei, akik alászállottak a föld mélyébe, meghaltak és föltámadtak…. Jelentésében és formájában is egész ez a szobor. A hideg, kritikus szem sem találhat rajta egyetlen üres formai frázist, sem átvett klisét. Szuverén alkotás…”

14 15 16

17

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign