Page 150

„A ménesek emlékére formáit elsősorban a mozgás határozza meg; egy tömeg dinamikája. Ebben a szoborban természetesen nem csak a lovakról szerettem volna szólni, hanem azok ürügyén a küzdelemről, bukásról, diadalról és halálról, akár az emberi történelemben, akár csak egy ember életében. Bizonyos értelemben ez a szobor önarcképnek is tekinthető. Talán ezért is lett ez a munkám elvontabb, mint a többi, bár itt is megőriztem a legfontosabb figurális elemeket. A többi munkám ennél még sokkal kevésbé kapcsolódik az úgynevezett mai irányzatokhoz… Engem talán kevésbé érdekelnek a művészetek nagy folyamatában végbemenő történések, mint generációm többi tagját. Ha túlzottan csak a művészetre figyelnék, ki kellene lépnem a saját világomból. Én itt élek ezen a vidéken, s nagyon sokszor érzem, hogy ugyanarról a dologról másképp kell fogalmaznom, mintha például Párizsban élnék…Ez az egész vidék, a táj, az elszórt tanyák, a puszta ide köt. Ez a vidék éltet engem, mert ez a szülőföldem. Ragaszkodom ehhez a földhöz, mert olyan ez számomra, mint a csa− lád, amelybe születtem, mint a szüleim. Az ember a szülőjét pedig nem tagadhatja meg.”

148

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign