Page 149

galmazza. Az ötven évvel korábbi kitörési kísérletet nem övezte siker, de az akkori események készí− tették elő, érlelték meg a három évtizeddel későbbi rendszerváltást. Az áldozat nem volt hiábavaló. Ezt hangsúlyozza Györfi a talapzatba vésett Márai idézettel is. „Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből.” Györfi Sándor a mai középnemzedék kiemelkedő szobrásza. Számos kisplasztikája, érme, ki− tűnő portréja mellett nevét elsősorban közel másfélszáz, közöttük díjnyertes pályázatként elkészült közterületen álló munkájáról ismerik. A magyarság történelmének kiemelkedő személyiségeit több− nyire egészalakos szobrokban mintázta, azon kevesek közé tartozik, akiknek oeuvrejét több, korszerű felfogásban megoldott lovasszobor is gyarapítja. Kulturális térképünkön Karcagot az ő alkotásai jelö− lik, kun vonatkozású szobraival, a Kun emlékparkkal történelmi tájékozódásunkat is gazdagítja A hetvenes évek végén újra felfedezett, kikísérletezett viaszveszejtéses bronzöntés képessé tet− te arra, hogy az állami támogatással készülő köztéri pályázatok hosszadalmas központi kivitelezési rendszerét mellőzve többméteres bronzkompozíciókat is megönthessen saját műtermében. Ezt a min− den szempontból vonzó, igen eredményes technikát honosította meg Nyíregyháza−Sóstó és Mezőtúr művésztelepein, ahol erre alapozva iskolát teremtett. Tiszteli az idősebbeket, figyel szavukra, akik ha műveltségben nem is, de bölcsességben min− denképpen gazdagabbak nálánál. Nemcsak felmenői, családja részesül tapintatos és figyelmes szere− tetében, de kollégái, barátai is. Közismert toleranciája, segítőkészsége sokszor saját munkája, egész− sége rovására is. Szobrászi képességei, mesterségbeli tudása, technikai ötletei gyűjtik köré és tartják körülötte a művészeket. Egyénisége nem kis mértékben járul hozzá, hogy vezetése mellett évtizedek óta két művésztelep is működik. Realista szemléletét pályája kezdetétől tudatosan vállaló figurális szobrász. Részben kivételes adottságai predesztinálják erre, részben az a környezet amelyben született, amelyben él, s amelynek dolgozik. Utolsó éves főiskolásként kezdte még el a kihaló ménesek emlékére tervezett, emblematikus kompozícióját. A Karcagnak adományozott, 1982−ben felállított mű kapcsán vallott művészi felfogá− sáról, elkötelezettségéről.

147

137

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign