Page 140

129

gombolások, a fejfedő szőrme és tolldísze az ünnepi ruházat teljes illúzióját keltik annak ellenére, hogy a két és félméteres szobor díszítményeinek kidolgozása a távolság miatt lényegében csak jel− zésszerű. A Jászkapitány hasonló mesterségbeli bravúrral mintázott mentéjét puha bőrnek, szőrméjét kiváló prémnek, Gyöngyösön a kardot rántó Rákóczi mellvértjét fémnek, Szabolcs páncélját fémvere− tes bőrnek, oldalán függő tarsolylemezét aranynak érzékeljük. Györfi realizmusához tartozik élvezetes anyagszerűsége is, amit érmein és többméretes szoboremlékein egyaránt képes érvényesíteni. A magyarság 1956−os forradalmának félszázados évfordulójára készülve a sok egyéni és pár− tok ösztönözte, országos valamint helyi kezdeményezés – úgy reméltük – igazi értékeket, méltó meg− emlékezéseket eredményez. Hiszen a rendszerváltást követő esztendőkben azonnal megindult az ese− mények feldolgozása, dokumentumok feltérképezése, a még élők emlékeinek számbavétele. És meg− indult a kollektív emlékezés művészeti adaptációja is, többek között képeken, szobrokon megfogal− mazott vizualizálódása. Ám a 2006−os évfordulóra nagyon kevés jó emlékmű született, s szinte egyiket sem kíséri közmegegyezés. De ha belegondolunk, ez idáig az 1956−os események mindenki számára elfogadha− tó értékelése sem történt meg. Igaz, ez talán a legnehezebb, legösszetettebb feladatok egyike. Hiszen öt évtized alig egy emberöltő, alig van olyan család, amelyik szülők, nagyszülők révén ne őrizne 56− ról közvetlen emlékeket. Az október−novemberi események sem érintettek mindenkit és mindenhol egyformán. Debrecen, Szeged mellett főként a főváros bolydult meg, ott zajlottak a legvéresebb csa−

130

138

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign