Page 117

Egy művész oeuvrejében a plakettek hasonló jellegzetességeket mutatnak, mint a teljes élet− mű. Stilárisan és szellemiségében egyaránt. Györfi Sándor érmeinél is a figurativitás, a realista kife− jezés érvényesül. Talán ezért is több plakettjei között a portré, az emlékérem, valamely személy nevé− vel jegyzett díj, mint a kötetlen kompozíció. Technikai szempontból érmeinél is cezúrát jelez áttérése a viaszos eljárásra, bár az érmek esetében nem mutatkozik a homokformázott és a viaszveszejtéses eljárás között olyan különbség, mint a plasztikák esetében. Ha ebből a szempontból nézzük meg például Györfi két Almafá−ját; a korábban készült érem keményebb, élesebb, kubisztikusabb formái talán fegyelmezettebbek, mint viaszvesztéses párjának organikusabb, esetlegesebb, zöldre patinázott ág− boga. De mindkettőn ott csilingelnek a csengő−bongó aranyalmák a művész mesélő kedvéről tanús− kodva. Egyébként a bronz matt illetve polírozott, sötét−világos felületeinek kihasználása mellett a ké− sőbbiek során a fém színezése, patinázása is szerepet kap. Korábbi szcenikus érmei: Rákóczi I−II. Belső tér, Pár I−II. részletező környezetükkel tűn− nek ki. A Rákóczi érmeknél gazdag fantáziával játszik el a belső berendezéssel, szemben az ablakon, az árkádokon kívüli térrel. Az íróasztallal, a faragott vázú karosszék érzékletes, puha bőr támlájával, a Fejedelem ruházatának díszítményeivel. Míg a Belső tér−ben a faragott keretes falitükör, a körbeté− tes ágyvégek önmagukban jelzik a parasztszobát, a kétszer is megfogalmazott Pár egyikénél már a lakóit is az ágyszélre ülteti. Györfi a szobabelső érzékeltetésével, a falon őrzött fényképpel, nászpárjának öltözékével sok mindent elmond az ágyon illetve karos lócán ülő idős emberpárról. A tömegtermék− ként árusított, jellegzetes ágyvég, az ívelt támlájú fapad egy egész korszakot, falun élő társadalmi réteget jelöl. Mint ahogy a kendős, gömbölyű kis öregasszony és a kötényes, feltűrt ingujjas, szikár− csontos öregember is egy földműveléssel, gazdálkodással, gyerekneveléssel leélt egész életről valla− nak. Kis reliefek ezek a munkák. Bőségesen megmozgatják a felületet ellentétben Györfi portré pla− kettjeivel, amelyek lényegében a művész megbízásos pénzverdei érmeihez hasonlóan tiszteletben tartják a műfaj hagyományait. Legtöbbjük valamilyen alkalomra készült, „hommage” munka, amelynek hű− séges képet kell adnia a modellről. Ha valamely történelmi vagy irodalmi személyiséget mintáz, ak− kor elvárja tőle a megrendelő, hogy egy már ismert előképre utaljon a kiválasztott személyiség. Arany, Kölcsey, Csontváry, de Rákóczi vagy Mátyás király arcmása nem térhet el a már ismert vonásoktól. Ha pedig kortárs személyiség a megmintázott, úgy a felismerhetőség az alapkritérium. Hasonlóan működik ez a köztéri munkák elvárásaihoz. Amennyiben a közösség néhány tagja még ismerte a szo− bor alanyát, mindenképpen az ismert karaktert keresi a bronzemberben is. Mozgását, tartását, jelleg− zetes környezetét. A plakett esetében elég csupán az arc azonosíthatósága. Györfi egyéni ötleteit a jelzett környezet, öltözék, és az attribútumok körében éli ki. Prof. Dr. Halberg Gyula Péter érme kitűnő példája annak, miként alakítja a hagyománynak megfelelően mégis fantáziája szerint Györfi személyre szóló érmeit. A New Yorkban élő szemész professzor jelen− tős szerepet vállalt Szalay Lajos grafikáinak hazahozatalában. Könyöklő portréja mellé ezért Györfi egy jellegzetes Szalay motívumot karcolt, egy női profilt virággal a kezében. Kántor Sándor, Kos− suth díjas fazekas mesterünk portréja mellé így került egy tányér, s kezébe íróka. A kunsági hiede− lemvilágot feldolgozó Szűcs Sándor feje fölött hasonló okból röppen varázsköpenyével fellegekbe egy „garabonciás”. S Györffy István egyik portréjának mellrészén a tollat fogó kéz mellett néprajz− tudósunk egyik híressé vált mondata áll. „Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai mű− velődést.” A díjak között is találunk attribútum jellegű díszítést, például az egyik Jász−Nagykun−Szol− nok megye szolgálatáért adományozott díj megyecímer rajzolata mellett a megyehatárt az országban egyedülálló, Szolnok−strázsahalmi bronzkori tarsolylemez ismert motívumai alakítják.

115

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign