Page 108

99

a Lélek útján bronzba öntött kopjafája, a Babilon, a Homo et Natura kiöntött fakéreg kompozí− ciói képviselik Györfi munkásságának ezt a vonalát. (A Babilont a művész a lendvai múzeumnak aján− dékozta.) Az érem a szobrászat intimebb műfaja. Elkészülési ideje rövidebb, kevesebb helyet, anyagot igényel, könnyebben kiönthető, cizellálható, sokszorosítható, mint a nagyobb méretű háromdimenzi− ós plasztikák. Tematikailag is több minden fér egy tenyérnyi érembe, nagyobb szabadsággal is dol− gozhat a művész egy−egy plaketten, legalábbis a nem megbízásra készített munkákat illetően. Ám a kompozíció szempontjából inkább a kétdimenziós rajzhoz közelít, az erre érvényes perspektívatörvé− nyek szerint alakul. Általában az érem is egynézetű, még ha kisebb−nagyobb relief megoldással bő− vülnek is nézőpontjai. Klasszikus formája kör alakú, egy vagy kétoldalas. A megbízásos plaketteknél a jubileumok, évfordulók, illetve a rendszeresen kiosztásra kerülő emlékérmek, elnyert díjak aktuali− záló szövege illetve a ráutaló jelképek mellett többnyire a jubiláns, a névadó portréja, tevékenységi körének attribútumai töltik meg az adott felületet. Ezek a plakettek a megrendelő igénye szerint több− nyire kötöttek, a művész tervezésüknél nem sok mozgásteret élvez. Viszont a saját kedvteléséből, nem megrendelésre készült munkáin fantáziája szabadon működhet.

106

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign