Page 106

ban egyre bizonytalanabbá váló nézőnek, hanem eszményeket is. „Talán mégsem az a dolga egy művésznek ma, hogy veszett indulattal szétrombolja a nemzet, a múlt értékeit, hanem azok újrafelmutatásával, újak teremtésével segítsen élni egy veszélyeztetett népnek.” Györfi ezredforduló után rendezett kiállításain – 2000 Szolnok, 2005 Budapest, 2005 és 2006 Debrecen – néhány érme mellett főként azokat a kisplasztikáit állította ki, amelyeket az 1998−as tár− lata óta mintázott. Mindegyik kiállításon szerepelt a járványos betegek védőszentjének, Szent Ró− kusnak vándorbottal, gyógyszeres edénnyel ábrázolt barátcsuhás alakja. A pestis ápolójának kontra− posztos, realisztikus megformálása stilárisan a korábbi Turini remete figurájához kapcsolódik. Mun− kásságát részben korábbi, humánus−realista elkötelezettsége, hagyománytisztelete vezérli, másrészt a gondolatiság irányába haladva egyre jobban támaszkodik a formák hordozta, asszociációs előképek− re. (Korpusz, kopjafa) Kollektív ismereteinkre hagyatkozik az ókori gondolatot aktualizáló, láncfűrész− ből és bronzba áztatott kötélből szervezett Gordiusz ötleténél. Az utolsó években egyre több Györfi oeuvrejében a tárgyak köré szervezett, bronzöntvény alak− zatokból épített plasztika. Mint ahogy XX. századi lelet című kiállításában felhasználta korábbi mun− káit, ezt a megoldást a későbbiekben is alkalmazza. Szent István szobrának elemeit a Magyar táj felépítésénél, szolnoki II. világháborús emlékművének korpuszát Memento munkájánál. A Willendorfi Vénusz őskori termékenységfiguráját a Dante útján bejárati oszlopának és az Európai szentély timpanonjának tartóelemeinél. A bronz kihűlésekor esetlegesen alakuló öntvényformák képzettársulá− sa is adhat plasztikai ötletet, például a Magyar Katedrális esetében, másutt csupán a kifröccsent bronz, a művész különösebb hozzájárulása nélkül ösztönzi valamelyik alkotását. (Forrás) A sokasodó közterületi megbízások mellett a művész is engedett a viaszveszejtéses eljárás gyakorlatából adódó csábításnak, növényeket, fadarabokat, kérgeket, leveleket áztatott viaszba és öntött ki bronzba. Érdekes játékot adott a fémberévült organizmus, hol egyéb anyagokkal kiegészülve szerv− ült szoborrá, hol asszociatív tartalmára építve lett önálló plasztikává. A Magyar pantheon (Móricz Zsigmond emlékére) két bota oszlopára fektetett könyveinek paraszt−ház idéző nád−törek tetőzete,

97

104

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign