Page 6

6

ПРАЗНИЧНО

Ìëàäè ñêàóòè ïðåâçåõà âîåííèòå ïîäåëåíèÿ â Áàë÷èê íà Ïúðâè þíè

Национален празник на скаутските клубове се проведе в Балчик на 1 юни. Организатори бяха Община Балчик, Общински детски комплекс и военните поделения 28770 и 36910 (ВВС), които по традиция отвориха вратите си за децата. Целта на детския празник е да се утвърди скаутското движение чрез разширяване на контактите между клубовете и скаутите от страната, взаимно опознаване и обогатяване на дейността им за духовното и физическо развитие и възпитание на децата. Според регламента на празника, клубове от цялата страна с възраст на участниците от І – VІІІ клас може-

ха да се включат в тържеството. Над 200 млади скаути от Варна, Тервел, Каварна и общината взеха участие в

спортните игри и се забавляваха, като по определен маршрут обходиха осемте скаутски центъра. Показаха уменията си за оказване на

9.VI.2011 - 15.VІ.2011г. Брой 23 (1958)

Íàøè ñúñòàâè âíåñîõà ðîäåí ïëàì íà áúëãàðèòå â Ìîëäîâà

24 май е най-светлият бъл- най-вече фолклора, нашите първа помощ и превързване на рани, запознаха се с гарски празник – приемаме то- прекрасни български народни основните възли. С малко ва определение като нещо ес- песни и танци. Незабравима ще остане срестрах някои от децата посе- тествено и отдавна сме свик-

гнаха към оръжието и произведоха първите си изстрели по мишените. Най-много емоции имаше край скаутския лифт и въжения мост. Празника уважиха с присъствието си председателят на Общинския съвет Стефан Павлов, Галина Неделчева – началник отдел “Образование и хуманитарни дейности”, общински съветници. На тържеството за награждаване организаторите пожелаха тези от гостите, които тази година не са скаути, догодина да бъдат сред техните редици. На младите участници бяха връчени грамоти, лакомства и шапки с логото на празника.

нали с израза, превърнал се в шаблон. Но за нашите сънародници в чужбина Денят на българската просвета и култура има много дълбок емоционален смисъл, той е връзката с “Майката Родина” и “Родната България”. Това почувствахме ние, самодейците от Народно читалище “Просвета – 1900” с. Соколово и мажоретките от ОДК

щата ни с уредника на музея в селото Захари Михайлович, който с възрожденски пламък е издирил и съхранил историята на Твърдица, а на нас я разказа и показа с огромна гордост. Дарихме над 500 тома българска класическа литература, портрети на Васил Левски и Христо Ботев и българска керамика на музея, на школата по из-

Балчик, при нашето пътуване в Република Молдова. От 20 до 23 май 2011г., в навечерието на празника гостувахме в с ело Твърдица по покана на кмета на селото Иван Желяпов. Преводач не беше необходим, разбирахме се чудесно с нашите домакини на роден български език. Твърдичани отвориха домовете и сърцата си и ни приеха като изгубени и отново намерили се много близки и сродни души. Те са истински българи, запазили в трудните условия през годините своя бит, традиции, обичаи, носиите и

куствата с директор Анна Ивановна и на средното училище с директор Иван Славов. Зарадвахме Музикалния колеж с директор Алла Викторовна с комплект школи за изучаване на различни музикални народни инструменти, за което са ни особено благодарни. На 21 май в Дома на културата в село Твърдица изнесохме прекрасен концерт с участие на битов смесен хор “Добруджански гласове” с ръководител Стаматка Кирилова, танцов състав “Стари добруджанци” и Мажоретен със тав при

Ó÷åíèöè îò Ó÷åíè÷åñêèÿ ïàðëàìåíò íà Áàë÷èê ïîñåòèõà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå

Представители на Общински ученически парламент при ОДК – Балчик, участваха в пътуващ семинар по маршрута Балчик – Велико Търново – София на 26 и 27 май. В старата българска столица, учениците посетиха културно-исторически паметници, летопис на славното ни и героично минало – църквата „Свети Четиридесет мъченици”, хълма „Царевец”, затвора, в който са били оковавани име-

нити четници и радетели за свободата на Отечеството. С огромен интерес учениците разгледаха първия български парламент – Търновския музей „Възраждане и Учредително събрание” – мястото, където са заседавали първите български парламентаристи в следос вобожденска България и където е написана първата българска Конституция. На 27 май младите хора от

Народните представители д-р Светомир Михайлов и Ваня Донева, между тях – председателят на Ученическия парламент в Балчик Петър Морянов нашата община прис тъпиха прага на Българския парламент в София, и заеха местата си на балкона в пленарната зала, откъдето наблюдаваха петъчния парламентарен контрол. Силно впечатлени от срещата с познатите от медиите политици, те проследиха дебатите относно финансиране дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г. – въпрос, който народният представител Мая Манолова отправи към министъра на правосъдието Маргарита Попова. Изключителен интерес предизвика личността на министър-председателя Бойко Борисов, който отговори на питания на народния представител Пе-

тър Курумбашев във връзка със заповед за създаване на проект за Национална стратегия на филмовата индустрия и на въпрос на депутата Георги Божинов относно изявление на министър-председателя от 14.05.2011 г. пред форум на Съюза на репресираните в България. Д-р Светомир Михайлов и гжа Ваня Донева - народни представители от Добричкия избирателен район, поканиха децата-парламентаристи в една от залите за заседания на парламентарните комисии. На провелата се среща-разговор учениците разказаха за устройството, дейността и целите на Общинския ученически парламент. Разискваха по въпроси, свързани с образователната и извънкласната заетост на учащите в нашата община и съвместно с депутатите обсъждаха идеи за бъдещо сътрудничество. За да запечатат моменти от визитата си, момчетата и момичетата от представителната група на Общинския ученически парламент си направиха снимки из парламентарните кулоари и пред сградата на Народното събрание. Пътуващият семинар бе осъществен с подкрепата на председателя на Общински съвет – Балчик, г-н Стефан Павлов и кмета на Община Балчик – г-н Николай Ангелов. Елка ВАСИЛЕВА ОДК - Балчик

ОДК - Балчик, с ръководител Петър Златев. В началото всички заедно запяхме химна “Върви, народе възродени”, а на края гости и домакини се заловихме на голямо общо хоро. “Вдигнахте много високо летвата и на всички след вас ще им бъде трудно”, каза представител на кметството при поднасяне на поздравленията. Този празник на българщината продължи с вечер на България, на която заедно с нашите хазяи пяхме, играхме и се весе-

лихме. На 22 май бяхме специални гости на празника на съседния град Бесарабка, където живеят българи, украинци, молдовци, гагаузи и румънци, с кмет българин - Васил Стоянов. Непосредствен израз на приятелство, толерантност и разбирателство между различни народности и етноси, обединени от любовта към песните и танците, бе съвместният концерт. С много положителни емоции, впечатления, нови приятели и общо хоро, на другия ден рано сутринта, на площада в Твърдица, се разделихме с пожелание следващата среща да е на българска земя. Благодарим на Николай Мирчев и нашите домакини от Твърдица - Людмила, Георги и Светлана, които осъществиха цялата организация за гостуването ни. Благодарим на всички, които ни приеха в къщите си и ни накараха да се чувстваме спокойни и като у дома си. Благодарим за подкрепата от Община Балчик и на кмета Николай Ангелов, на ЗКПУ “Сокол” с председател Деньо Попов, на “Доминион Грейн” с президент Щефан Ебнер, на “Папас олио” с председател Стефан Каров, на РПК “Черно море” с председател Димитър Пармаксъзов и управителя на фирма “Бал клас” Николай Пармаксъзов. Тук е мястото да изкажем благодарност на всички, които се отзоваха на призива ни и дариха книги, за да зарадваме нашите приятели от село Твърдица: Николай Ангелов, Дима Малева, Илия Димитров, Пенчо Трошев, Митка Вълчева, Анка Йорданова, Димитър Симеонов, Кера Маринова, Йорданка Лазарова, Стаматка Кирилова, Галина Неделчева, Величка Димова, Енчо Липовански, Кольо Колев, Тодор Тодоров, Кръстинка Драганова, Николай Мирчев, Станка Калудова, Митка Найденова, Кръстинка Драгнева, Мария Радева. Стоянка Митева –престилка и Цветозар Цветков-кукла за музея. БЛАГОДАРИМ ! Кина ЛИПОВАНСКА

Profile for Община Балчик

2011 бр.23  

9.6-15.6.2011

2011 бр.23  

9.6-15.6.2011

Profile for balchik
Advertisement