Page 1

×åñòèò 24-òè ìàé!

Четете и в Интернет www.balchik.bg

ÀÊÂÀÌÅÒÀË ÅÎÎÄ Ñ. ÁÚËÃÀÐÅÂÎ * Êà÷åñòâåí ðåìîíò íà ïîêðèâè * Õèäðîèçîëàöèÿ * Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ íà áåçøåâíè àìåðèêàíñêè óëóöè îò ìåòàë ÏÅÒ ÃÎÄÈÍÈ ÃÀÐÀÍÖÈß!!! Тел.: 0570/42262; 088/7401405

www.aquametal-bg.com

ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ À Ã Ð Î Ì À Ð Ê – ÁÀË×ÈÊ Цена 0,30 лв.

24.V.2012 - 30.V.2012г.

Брой

21 (2004)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Писателят Стефан Цанев излезе в подкрепа на балчиклии:

“Åñòåñòâåíèÿò ñîáñòâåíèê íà Äâîðåöà ñòå âèå”

ПОЧЕТНИЯТ ГРАЖДАНИН НА БАЛЧИК, ПИСАТЕЛЯТ СТЕФАН ЦАНЕВ: Естественият собственик на Двореца сте вие. Ако си спомняте през 1992 г. първото демократично правителство върна Двореца на нас. След това правителството на Жан Виденов го национализира. Вие трябва да си върнете Двореца! Така е навсякъде по света, където съм ходил. Всички забележителности – исторически и културни, принадлежат на общините, на чиято територия се намират. Това администриране, чиновническо използвачество трябва да се прекрати. Срамна е гледката, срам ме е да влизам в Двореца и да водя чужд гражданин да гледа сеира с двете каси. Нека Университетът и студентите да знаят, че са добре дошли да продължат своите занимания в Ботаническата градина, но без фалшивото самочувствие на собственици. Ще бъда радостен и горд да вляза свободно в Двореца!

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Поздравява своите членове и симпатизанти по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! На 7 юни 2012 г., 18,00 ч., в библиотеката на НЧ “П. Хилендарски” – гр. Балчик, ще се проведе събрание за избор на председател и секретар на общинска структура и приемане на нови членове.

„ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ - ВАРНА” ООД ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ГР. БАЛЧИК

òúðñè äà íàçíà÷è ðàáîòíèê îçåëåíÿâàíå

Изисквания: опит по изискваната длъжност, жител на гр. Балчик. Подаване на документи: (автобиография и документ за правоспособност) всеки делничен ден от 13.00 до 15.00 ч. на ул. “Камчия” № 8, гр. Балчик. За контакт: 0579/7-10-15

Ïîñåòåòå За всяка втора íîâîîòêðèòàòà 10%поръчка отстъпка срещу издаден талон îïòèêà ÍÎÂÎ! ÍÎÂÎ! ÍÎÂÎ!

В ГР. БАЛЧИК, КВ. “ЛЕВСКИ”, намираща се до кафе “Акроза”,

където ще намерите богато разнообразие от диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар – специалист (офталмолог). Тел. за контакти: 0878 568257

Над 1000 души се събраха за осми ден тази неделя в Балчик, за да поискат управлението на архитектурнопарков комплекс “Двореца” да премине към Общината. Това бе последният от поредицата ежедневни протести, започнали на 13 май. Въпреки дъждовното време, хора на различна възраст изразиха недоволството си от водената от СУ “Св.Климент Охридски” политика. Всички те отново заявиха позицията си, че искат не само да влизат безплатно, а Двореца да се върне под ръководството на Балчик. На импровизираната трибуна думата взе Биляна Петрова, която преди месец създаде фейсбук група, обединила протестиращите. Тя заяви, че е създала тази гру-

па не заради “отнетата аванта”, а заради това, че едно право на жителите е потъпкано. Безрезервната си подкрепа за балчиклии обявиха от ръководството на “Албена” АД. Пред събралото се множество излезе и почетният гражданин на Белия град, писателят Стефан Цанев, който обяви: “Естественият собственик на Двореца сте вие!”. От името на Инициативния комитет, организирал протеста, Камелия Марева прочете отворено писмо до премиера Бойко Борисов, в което се заявява, че ако правителството не вземе решение в полза на балчиклии, то протестът ще продължи и тогава работата на Двореца ще бъде изцяло блокирана. (Продължава на стр.3)

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ЛЯТО 2012, организирано от Община Балчик, съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 28 май (понеделник), 18.30 ч., сцена “Мистрал”, Балчик

ÃÎÄÈØÅÍ ÊÎÍÖÅÐÒ

Тел. 0884 781046; 0888 752365; 0888 283781; 0579 74405 ул. “Дионисополис” 1 (срещу старото кметство)

24 май - Празник на Балчик и Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА И ПРОСВЕТАТА, МИЛИ УЧЕНИЦИ, Радостен съм отново да ви приветствам с празника на българската култура и славянската писменост! Вашият талант, отдаденост, упоритост са най-голямото богатство на днешния ден! Те са залог за нашето по-добро бъдеще! УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През този месец вие ми дадохте още един повод да бъда горд, че съм ваш кмет. Както никога до този момент, гражданското общество в Община Балчик заяви своята ясна и категорична позиция в отстояването на една кауза. Вие показахте, че може да бъдем единни! НЕКА ВСЕ ТАКА ДА ПАЗИМ СВОЯ ГРАД! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БАЛЧИКЛИИ! Николай Ангелов Кмет на Община Балчик

Åäèí ïðåêðàñåí äåí â Áàë÷èê 24 ìàé 9.00 - Празнична литургия в храм “Св. Георги Победоносец” 9.45 – Церемония по издигане на националния флаг 10.00 – Тържествена сесия на Общинския съвет 11.00 – Ученическо шествие и празничен спектакъл Водещи: Даниела Колева и Дияна Митова пл. “21-ви септември”

Водещи: Симеон Колев и Богдана Трифонова

26 май (събота), 15:00 ч., НЧ “Паисий Хилендарски” Каним ви на годишния концерт на самодейците при НЧ “Васил Левски”, гр. Балчик. Ще участват хор “Добруджанки”, Детска танцова школа, ансамбъл “Балик”, танцов състав “Веселие” и Школа по гайда. ОЧАКВАМЕ ВИ! НА 27 МАЙ ОТ 20.45 Ч. НА ЖИВО В „НАДИГРАЙ МЕ” ПО БНТ 2 БНТ СВЯТ „ТРОП – ТРОП” – БАЛЧИК СРЕЩУ КЛУБА НА ГР. КАВАРНА. ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БАЛЧИК С SMS НА НОМЕР 18500!!!

ÍÎÂÎ!!!

Î×ÀÊÂÀ ÂÀØÈÒÅ ÎÔÅÐÒÈ ÇÀ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ ÇÅÌÈ, ÃÐÀÄÑÊÈ, ÑÅËÑÊÈ È ÂÈËÍÈ ÈÌÎÒÈ

20.30 ч. – Празничен концерт ЛИЦАТА НА БАЛЧИК

НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БАЛЧИК

ЧЕСТИТ 24-ТИ МАЙ! С обич и признателност те поздравявам за всичко, сторено от теб като хореограф, учител, танцьор и човек! ЖЕНИ, БЪДИ ВСЕ ТАКАВА! УСПЕХ! от Ирина Петрова

ÃÅÎÑÈÒÈÌÀÐÊ - ÃÅÎÄÅÇÈß

С УЧАСТИЕТО НА: КАЛИН ВЕЛЬОВ И “ТУМБАИТО” МАРИЯНА ПОПОВА И ОРЛИН ГОРАНОВ пл. “21-ви септември”

ÂÈÏÓÑÊ 2012 25 май (петък), 20,00 ч., пл. “21 септември”, ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ

ÍÎÂÎ!!!

Äðîãåðèÿ ÁÎÐÈÑÚ кв. Хоризонт (Гемиджи)

ïðåäëàãà áîãàò àñîðòèìåíò îò áèëêè è ëåêàðñòâà

Работно време: 9-20.00 ч. Тел. 0887682100

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24.05.2012 година (четвъртък) от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ “Паисий Хилендарски” град Балчик, ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Балчик, при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2012 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 2. Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май 2012 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината Виктор Лучиянов председател на ОбС-Балчик


2

ОБЩИНА

35-ãîäèøíà ðîäèëêà ïî÷èíà 35-годишна родилка от балчишкото село Соколово почина в добричката болница, след като роди третото си дете. Смъртта е настъпила веднага след раждането, в неделя вечерта между 21.00 и 23.00 ч. Според ръководството на здравното заведение медицинските екипи са реагирали адекватно и е направено всичко възможно животът на жената да бъ-

де спасен. Най-вероятната причина за смъртта на родилката е амниотична емболия, настъпила непосредствено след раждането. Очакват се микроскопските резултати от аутопсията, които ще потвърдят или отхвърлят предположението. За случая са информирани РЗИ, Министерство на здравеопазването и органите на МВР. Бебето е живо родено.

Äèðåêöèÿ “Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå” ñå èçìåñòè ïðè Ðàéîííèÿ ñúä От 14 май Дирекция “Социално подпомагане” в Балчик вече е на нов адрес, в края на града на улица “Ста-

ра планина” №2. Припомняме, че социалните трябваше да напуснат досегашната си сграда улица “Генерал Попов” 24, защото е опасна и предстои да бъде съборена. През септември миналата година същата постройка бе освободена и от Районен съд – Балчик, който се измести в сградата, където от тези дни са и социалните служители. Дирекцията заема общо 11 стаи, обособена е приемна, където се приемат всички молби, има подходи за хората с увреждания.

Работното време е от 9,00 ч. до 17,30 часа, в момента се приемат молби за детски добавки, месечно подпомагане и интеграционни добавки. Договорът за ползване на тези помещения е за една година, съобщи директорът на службата Евдокия Великова. В опасната постройка до автогарата в Балчик засега остава Домашният социален патронаж. До края на годината не се очертава преместване, съобщи управителят Нели Иванова. Кметството в Балчик очаква отговор от държавата за предоставяне на гарнизонния стол в квартал “Балик” за целта. Търсят се и други варианти за разрешаване на сградната криза. В момента там работят 10 души, ежедневно храна получават на място 15 души. Общо 18-те служители на патронажа обслужват 120 домуващи.

Èíèöèàòèâà çà ñúáèðàíå íà èçëÿçëî îò óïîòðåáà åëåêòðè÷åñêî è åëåêòðîííî îáîðóäâàíå Община Балчик, съвместно с „Трансинс технорециклираща компания” АД, организира инициатива за изхвърляне на стари електроуреди на 29.05.2012г. от 09:00 до 17:00 часа. Пунктовете за събиране на непотребните машини са на гърба на бившата военна школа, до изграждащата се нова спортна площадка (ул.„Д-р Желязко Бончев”) и на ул. “Димитър Желев” след подземния общински паркинг. Старите електроуреди ще се приемат и в складовата база на фирма „КРЕСМЕТАЛ” ЕООД, намираща се срещу новите гробища. Гражданите, които нямат възможност да извозят излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, могат да го оставят до близките контейнери и кофи за боклук, като предварително съобщят това на следния телефонен номер: 0893349339 - шофьор на фирма „КРЕСМЕТАЛ”

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването: На 28.05.2012 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., на: с.Кремена. На 28.05.2012 г. 08.00 ч. до 17.00 ч., на: с.Църква - ул. “Десета”, ул. “Девета”, ул. “Първа”. Временни смущения са възможни от 08.30 ч. до 09.30 ч. и от 16.00 ч. до 17.00 ч. в: с.Оброчище, с.Рогачево, с.Църква, кв.Младост, П/С Оброчище, с.Ляхово. На 29.05.2012 г., от 08.00ч. до 17.00 ч., на: с.Тригорци, ПС Гурково, ГРУ “Виндферм 4”. Временни смущения са възможни от 08.00 ч. до 17.00 ч. в районите на: Бензиностанция “Лафи”, ЗК “Добруджанка”, с.Царичино, с.Гурково, ГРУ “Еко Енерджи Груп”. На 30.05.2012г. от 08.00ч. до 17.00ч., на: с.Оброчище - ул. “Средна гора”, ул. “Черно море”, ул. “Батак”, ул. “Вит”, ул. “Мадара”, ул. “Марица”, ул. “Люлин”, бл. “Мината”. Временни смущения са възможни от 08.30ч. до 09.30ч. и от 16.00ч до 17.00 ч. в с.Оброчище, с.Рогачево, с.Църква, кв.Младост, П/С Оброчище, с.Ляхово. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес: http://www.eon-bulgaria-grid.com/ bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm

24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

Áþäæåò 2012 – íàé-ñåòíå îäîáðåí 23 млн. 788 хил.лв. е сборният бюджет на Община Балчик, който утвърди на последната си сесия Общински съвет. За изненада на присъстващите в залага, дългоотлаганата рамка срещна почти сто процента единодушие и без коментари спорните доскоро финанси бяха одобрени. С така приетите параметри се предвижда продажбата на ак-

циите в “Албена” АД за 15,248 млн.лв., с които да бъдат разплатени поетите кредити и трансфери по европроекти. Цената на акциите обаче продължава да пада. От началото на годината се е понижила с около 22% и в момента акцията се търгува за около 46 лева. С приоритет ще се извършват разходите по общинския дълг и европроектите,

заплатите и осигуровките, издръжката на социалните, здравни и детски заведения. Всички комисии обявиха, че подкрепят така предложената рамка след направените консултации. Кметът Николай Ангелов заяви: “Благодаря за отговорното решение и че демонстрираме, че работим рамо до рамо”. (Подробности в решенията на стр.6)

Çåëåíà ñâåòëèíà çà Õðàìà íà Êèáåëà

Общински съвет даде зелена светлина храмът на Кибела да влезе в музей, където да бъде подобаващо експониран чрез публичночастно партньорство. Припомняме, че инвеститорът смята да вложи за целта около 2 млн.лв. Одобрена е по-висока плътност на застрояване – до 90 % и кинт 1,7 при покриване на калкана на съседната сграда. Тези

параметри ще бъдат утвърдени от Национален експертен съвет към МРРБ според специфични правила и нормативи, чрез които се допуска отклонение. Националният паметник на културата ще бъде консервиран и експониран в обширна експозиционна зала, в която ще са осигурени места за сядане. Според проекта ще се даде възможност за организира-

не на лекции, учебни часове, литературни четения, различни по вид спектакли. Защитната сграда ще съчетава експозиционни и обслужващи функции – експозиция на Храма на Кибела, експозиционна зала, кафетария и магазин за сувенири и печатни материали, гласи проектното предложение на инвеститорите от “НАЗАР” ООД – гр. Балчик.

Ãëàñóâàõà ñðåäñòâà çà àáèòóðèåíòèòå

На последната си сесия местният парламент одобри да бъдат отпуснати по 150 лева за 17 абитуриенти отличници. Същата сума бе осигурена и за 11 дванайсетокласници от социално слаби семейства. Допълнително бяха гласувани средс-

тва за финансова помощ на паралелките в 12 клас в СОУ “Христо Ботев”, ПГ за КОС “Алеко Константинов” и СОУ “Христо Смирненски” – с. Оброчище. В друго решение местният парламент одобри да бъдат осигурени 3756 лева за всичките 1878

ученици. На стойност от 2 лева ще бъде осигурена почерпка за всеки ученик по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Общо отпусната сума за абитуриентските и училищни празници е 8936 лева.

Áàë÷èøêèÿò ïàðëàìåíò îäîáðè äà áúäàò îòäàäåíè ïîä íàåì îñåì àòðàêöèîííè òåðàñè Балчишкият парламент гласува да бъдат отдадени под наем осем атракционни тераси, разположени върху публична общинска собственост – крайбрежната дамба, на съдържателите на заведения за хранене. Срокът за ползване ще е пет години, а спечелили-

те кандидати ще трябва сами да изградят временните атракционни тераси, съгласно одобрени проекти. Терените, които са включени, са пред ресторантите „Каваци”, „Старата лодка”, „Панорама”, „Селена”, „Микадо”, „Лотос”, “Двата петела” и рибната борса.

Припомняме, че старите тераси, изградени като допълнителна зона за консумация към крайбрежните ресторанти, бяха съборени, тъй като регионалната дирекция “Национален строителен контрол” ги обяви за незаконни строежи.

Äðóæåñòâîòî “ÑÏÀ öåíòúð Êðàíåâî” ñå ïðåèìåíóâà â “Òúðãîâñêè öåíòúð Êðàíåâî” За пореден път бъдещето на “СПА център Кранево” влезе на сесия на Общински съвет на 17 май. С решение от май 2009 г. на ОбС активите на общинското дружество в Кранево бяха изкупени на 100 % от Общината чрез кредит. Това наложи промяна на статута и смяна на името на дружеството в “Търговски център Кранево” ЕАД. На засе-

дание на Общински съвет бе решено да бъде отменен до момента действащият устав. Приет бе нов устав, а за членове на Съвета на директорите бяха избрани Кристиян Маринов, Здравко Гайдарджиев и Соня Миткова. На сесията бе даден отговор на въпроса защо не може дружеството да бъде превърнато в общинско предприятие. Защото дружест-

вото е придобито с кредит, обезпечението на който са акциите. Общински съвет ще може да се разпорежда с имота, ако се изчистят задълженията, разясни кметът Николай Ангелов. В активите на общинското дружество влизат парцели с площ 1126 кв.м и 6710 кв. м в Кранево и триетажен търговски комплекс с общо 32 обекта и РЗП от 2434 кв.м.

Ðàçïîðåæäàíå ñ îáùèíñêè èìîòè çà íàä 110 õèëÿäè ëåâà Общински поземлен имот за движение и транспорт с площ от 1812 кв.м ще бъде продаден с конкурс при начална цена не по-ниска от 45 300 лв. Това е незастроен терен – бивш път, който се намира в границите на бившия стопански двор на ТКЗС град Балчик. Имотът е разположен между парцели, собственост на ЗК “Черно море” и представлява обслужващ път на тези имоти.

Интерес към него е проявен от земеделската кооперация. На последната сесия на местния парламент имотът беше включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост и беше дадено съгласие за продажбата му. В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на

търг ще бъде продаден общински парцел в Сенокос. Незастроеният урегулиран поземлен имот е с площ 9500 кв. м. Намира се в края на селото и е отреден за опитно поле. До него има изградено водоснабдяване и електрозахранване. Със свое решение Общинският съвет одобри пазарната оценка на имота от 66 500 лв. като начална цена за провеждане на търга.

Кратки ПРАВИТЕЛСТВОТО ДАДЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ 18 ИМОТА – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, предоставени за управление на Министерството на отбраната. Два от имотите са в Балчик, на улица “Варненска”. Това са поземлен имот с площ 9699 кв. м, застроен с пет сгради и данъчна оценка 634 073,85 лв., както и поземлен имот с площ 5520 кв. м, застроен с две сгради и данъчна оценка 1 012 789,77 лв. Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто, гласи решението на Министерски съвет от 15 май. — ИНВЕСТИЦИИ ЗА 200 МЛН.ДОЛАРА ЩЕ НАПРАВИ КАТАР В БЪЛГАРИЯ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА Осем двустранни споразумения между България и Катар бяха подписани на 17 май. Те са в областта на земеделието, здравеопазването, културата и инвестициите. Като доказателство за сериозните си намерения Катар влага 200 млн. долара в Българската народна банка. Средствата са гаранция за инвестициите, които Доха ще направи в рамките на една година. Договореностите бяха постигнати в първия ден от официалното посещение на министър-председателя на Катар шейх Хамад бин Джасим бин Джабр ал-Тани и само месец и половина след срещата на двамата правителствени ръководители в Доха, която беше определена като изключително успешна. Министър-председателят Борисов съобщи, че българските фирми вече са започнали да подписват договори и реално да изнасят продукция. Разработен е и график между двете страни за практическа реализация на постигнатите договорености. Проектите, за реализацията на които двете делегации разговаряха, бяха скоростният път Русе-Свиленград, софийското метро, летището в Балчик, кетърингът и обслужването на “Катар Еъруейз” и др. Обсъдени са и предложения за изграждане на смесени предприятия в областта на животновъдството, здравеопазването, туризма. ПРОДАВАМ МИКРОБУС ФОРД ТРАНЗИТ 2000 Г., лицензиран, пътнически 15+1, заедно с работна линия. Договаряне. Тел.088/6746761


24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

ПРОТЕСТ

Писателят Стефан Цанев излезе в подкрепа на балчиклии:

“Åñòåñòâåíèÿò ñîáñòâåíèê íà Äâîðåöà ... Вече влизаме безплатно в Двореца и Ботаническата градина, но продължаваме да искаме управлението на комплекса

(Продължение от стр.1) В края на протестния митинг кметът Николай Ангелов декларира за пореден път готовността на Общината да управлява комплекса и благодари на всички хора, които са подкрепили каузата. В следващите дни той ще предаде лично на премиера декларацията, приета от Общинския съвет, и списъка с 6337 подписа на жителите на общината. Унизителното отношение към местните жители, неспиращите скандали между Софийския университет (СУ) и Министерство на културата (МК) – които делят в момента управлението на имота, както и демонстративното незачитане на местната власт, са сред причините, породили

недоволството. “При сегашното управление нищо не може да се промени”, подчертават от Инициативния комитет до премиера Бойко Борисов и завършват: “Ние си искаме Двореца – той е наш!”. В дните на протестите пред затворените врати на “Двореца” се носеха възрожденски песни и стихове, рок изпълнения и скандирания за оставки. Някои от протестиращите поискаха да си купят билети от касата на Университетска ботаническа градина с жълти стотинки, но касиерката обяви, че е възникнал технически проблем. В отговор на това през затворения вход на комплекса бяха разпръснати шепи жълти стотинки. АКО ПОЛУЧИ УПРАВЛЕНИЕТО, ОБЩИНАТА ЩЕ СКЛЮЧИ ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СУ И МК Кметът Николай Ангелов заяви, че ако Община Балчик получи възможността да управлява комплекса, ще се сключи споразумение с Университетска ботаническа градина (УБГ) и ДКИ КЦ “Двореца”, за да могат да продължат дейността си. Той обяви, че входната цена трябва да се преразгледа, след като се разбере колко точно са приходите. Ангелов изрази неубедеността си, че приходите са само 2,2 млн.лв. годишно. Не знам какви са разходите по поддръжката, каза той. По думите му има необосновано много охрана на комплекса и работа на две каси – разходи, които не трябва да се правят. ОТ 19 МАЙ БЕ ВЪЗОБНОВЕН БЕЗПЛАТНИЯТ ДОСТЪП НА ЖИТЕЛИТЕ НА БАЛЧИК В УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА, със заповед на ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев. Разпоредбата се базира на основание Правилника за устройство и дейността на висшето училище и във връзка с декларация от 26 април т.г. на Общински съвет – Балчик, и Отворено писмо на местните жители до ректора от 13 май. Местожителството ще се удостоверява с лична карта. Въпреки това жителите на Балчик продължиха да протестират пред вратите на архитектурно-парковия комплекс с искане Двореца да бъде предоставен за стопанисване на Община Балчик по подобие на други национални паметници в страната. Недоволството на балчиклии се отключи, след като в началото на април бе спрян свободният достъп на местните жители до парка. Впоследствие Общински съвет изпрати протестна декларация и постави срок на Софийския университет – до 10 май да отмени разпоредбата си. Това не се случи до тази дата и на 13 май започна първият от поредицата протести, продължили до 20 май. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК, ПРЕДЛАГА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ДА ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВ КОМПЛЕКС “ДВОРЕЦА”. Това предложение бе прието на заседанието на местния парламент на 17 май. Поводът са ежедневните протести за връщане свободния достъп на балчиклии до комплекса и желанието на Общината да стопанисва Двореца

– който през последните 10 години е обект на съдебни спорове и скандали между Министерство на културата и Софийския университет кой каква част от територията да управлява. Цялата площ от 183 дка, заедно с всички сгради и съоръжения да бъдат предадени на Балчик, настоява пред правителството местното ръководство. Лошо управление и ограничаване на културните прояви са още сред мотивите за искането, както и желанието тази красива открита сцена да се превърне в център на международни културни прояви. Ако получим управлението на имота, ще поискаме ивицата пред ресторант “Принца”, която се води плаж, но всъщност не е, и ще я превърнем в открита сцена, заяви балчишкият кмет. Ще развием това място като културен център, посочи за пореден път той, и обяви, че всички средства ще се инвестират обратно в комплекса. Ако отговорът на искането е отрицателен, ще предприемем всички законови дейности за блокиране на подходите на Двореца, обяви още кметът Николай Ангелов. ПРОТЕСТИТЕ В БАЛЧИК ОТКЛЮЧИХА РЕАКЦИИ В СТРАНАТА Миналата седмица отворено писмо до кмета изпратиха шестима жители от Павликени и 23-ма души от Варна, които изразяват несъгласие с безплатното влизане в Двореца и имат намерение да сезират Комисията за защита от дискриминация. Впоследствие и жители на Русе възроптаха срещу балчиклии. Мнозина заподозряха в тези реакции дирижиране на ситуацията и връзка на хората от тези градове с УБГ. Коментарите и словесните атаки по темата във фейсбук и електронните медии са многобройни. Служителите на Университетски ботанически градини при Софийския университет се обърнаха за подкрепа към Института по Океанология и Природонаучния музей във Варна, във връзка с, по думите им, безпрецедентната ситуация в Балчик. В кореспонденцията по електронна поща между ведомствата, която е препратена до медиите, се посочва, че двете варненски институции определят искането на балчиклии за свободен достъп до Ботаническата градина и Двореца като нарушение на Закона за защита от дискриминация. В писмото те обявяват подкрепата си към директора на Ботаническата градина и ректора на Софийския университет, под чието управление е парка. “Подложени сме на натиск, защото спазваме законите в страната. Смятаме, че е дискриминация едни хора да влизат безплатно в обект, който е с широк обществен достъп срещу входен билет, само защото имат жителство в някоя община”, посочват ботаниците. В подкрепа се обяви и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките. Българското Ботаническо Дружество също излезе с декларация до правителството и кмета относно протестите в Балчик и изразява несъгласие с квалификациите, отправени към ботаниците в Двореца. Междувременно министърът на културата Вежди Рашидов се обяви в подкрепа за свободния достъп на местните жители, което от страна на Ботаническа градина се приема като непризнаване на юридическите основания, залегнали в закона. Останалите изявления на министъра в медиите, свързани с работата на градината, ботаниците квалифицират като неуважение към изграждането и развитието на Ботаническата градина и изключително богатата кактусова колекция. По повод изказването на Вежди Рашидов, че ботаническата градина е дадена на СУ да копат и да садят кактуси, Академическият съвет на Алма Матер излезе с открито писмо до министър-председателя Бойко Борисов и поиска публично извинение от министъра. Миналата седмица Инициативният комитет за връщането на Двореца под управлението на Община Балчик излезе с открито писмо до ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев. В него се подчертава, че за балчиклии Дворецът не е касичка, в която годишно се преразпределят няколко милиона лева, а е неотделима част от миналото, настоящето и бъдеще. Ние настояваме той да бъде даден за стопанисване от Общината, така, както е било през определени периоди. Както емблематични за националната ни история и култура места като Царевец, Мадарския конник, Архитектурен резерват „Калиакра” и много други са собственост или се стопанисват от съответната община, така и правото и отговорността да се грижи за “Двореца” трябва бъде на Община Балчик, категорични са от Инициативния комитет. На този етап се изчаква правителственото решение. ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ БЛАГОДАРИ ЗА БЕЗРЕЗЕРВНАТА И СЪРЦАТА ПОДКРЕПА НА ЖИТЕЛИТЕ НА БАЛЧИК И ГРУПАТА ОТ ФЕЙСБУК ! Благодарение на вас балчишката общественост придоби увереност, че може активно да участва във взимането на решения относно развитието на града ни! Най-голямата ни победа е, че казахме “не” на бездушието и че запазихме самоуважението си! Благодарим! Инициативен комитет

3 Àëáåíà ïîäêðåïÿ ïðîòåñòèòå íà ãðàæäàíèòå íà Áàë÷èê çà ñâîáîäåí äîñòúï äî Äâîðåöà Години наред сме свидетели на смехотворни решения и борби около собствеността, стопанисването и най-вече около влизането в Двореца в Балчик. Хиляди наши туристи са потърпевши от едни или други протести, конфликти и недоразбории, които косвено се отразяват на качеството на туристическия продукт, който предлагаме на нашите партньори. С недоумение нашите туристи приемаха и двойното таксуване на входа на Двореца. От около седмица внимателно наблюдаваме протестите на гражданите на Балчик за това, че им се отнема свободния достъп до Двореца, продиктувани от решение на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Ние смятаме, че тези протести са напълно законни, оправдани и смислени и в крайна сметка се нуждаят от широка обществена подкрепа. Убедени сме, че гражданите на Балчик имат право да ползват свободно нещо, в създаването и утвърждаването на което пряко участват повече от 70 години – и с труда си, и с финансови средства под форма на данъци. Лично хиляди балчиклии насочват своите гости – било в домовете им, било в почивни станции и частни хотели, да посещават Двореца, като с това осигу ряват огромни приходи за инс титу цията. Гостоприемството изисква те да придружават своите гости и е нелогично да плащат за това, че водят целогодишно десетки хиляди туристи в Двореца. „Албена” АД е заинтересована в началото и през целия туристически сезон да няма каквито и да е смущаващи нашите туристи прояви в Двореца, което, както вече казахме, се отразява негативно на туристическия ни продукт, а и на имиджа на цялата ни държава. „Албена” АД см ята за справедливи исканията на протестиращите граждани на Балчик за свободен достъп до Двореца. „Албена” АД заявява своята безрезервна подкрепа на протестиращите балчиклии с надеждата, че исканията им ще бъдат чути от Софийския университет и Министерството на културата и в крайна сметка ще бъдат удовлетворени. Красимир Станев изп.директор на “Албена” АД

Директорът на Университетски ботанически градини д-р Кр. Косев:

“Íèå ïîäêðåïÿìå èñêàíåòî “Äâîðåöà” äà ïðåìèíå ïîä óïðàâëåíèåòî íà Îáùèíàòà”

В интервю по Радио Варна на 19 май директорът на Университетски ботанически градини д-р Красимир Косев обяви, че подкрепят искането “Двореца” да премине под управлението на Община Балчик, като подаде жокер – държавният културен институт може да се преобразува в общински. По думите му в момента този институт стопанисва 15 пустеещи сгради, като развива хотелиерско-ресторантьорска дейност, защото тези отделни групови паметници са хотели и се ползват за почивна станция от Министерство на културата. Университетска ботаническа градина не може да бъде място за преминаване до ресторанти, хотели, няма как да стане, не съвпада по дефиниция, категоречен бе той. Той обяви в ефира, че ректорът е обявил свободен вход за местните и обясни строгия пропускателен режим така: “Това е един национален туристически обект, който е с входен билет. От него половината приходи са за Министерство на културата, а другата - за Софийския университет. Всички граждани смятахме, че сме равни, но сега вече не знам”. Той не пропусна да отбележи, че УБГ не ползва общинските услуги безплатно, като за тази година таксата смет е 120 хиляди лева. “Кметът ще ни я опрости ли, така както ние опрощаваме приходите от вход на жителите на Балчик”, попита Косев. “Става въпрос за различни продукти”, отговори той на въпроса за нееднаквите входни цени за университетските градини, като направи паралел с различните цени на сиренето. Косев посочи за пример габровския етнографски комплекс “Етъра”, който е станал общински, но гражданите на Габрово също плащали вход. Относно искането на Общината за стопанисване на цялата територията Косев каза: “Няма как да подкрепим в частта за Университетска ботаническа градина, защото Община Балчик няма възможност да се грижи. Показателно е как изглеждат някои зелени площи, например алея “Ехо”. Два месеца виси обява за биолог специалист, няма кандидат”. Косев отчете, че УБГ организира зелени училища, озеленили са църквата в квартала и подчерта, че 3/4 от посещенията са заради градината. “Ние имаме мисия в този град и си мислехме, че е я изпълняваме в полза на обществото, но очевидно сме се объркали”, заключи той. Обиден на Вежди Рашидов, директорът на градините заяви: “Министърът на културата ни нарече копачи и градинари. Ние не сме слугинаж на ДКИ КЦ “Двореца”, а сме институция, наречена Университетска ботаническа градина – носител на орден “Св.св. Кирил и Методий” за принос в науката и образование. Въпросът с управлението беше изяснен и приключен с решението на Министерски съвет - СУ има изцяло правата върху терена на УБГ и още два парцела, които съставляват тази градина, само една малка част е недвижима културна ценност. Още когато се прие това решение, има лица, на които не се хареса това и започна една атака срещу СУ. Арбитърът министър-председател се е произнесъл, въпросът е тотално изяснен.”


4

ОБЩИНА

87 çðåëîñòíèöè îò îáùèíàòà ïèñàõà ïî òåìàòà “Îò çäðàâèÿ ðàçóì äî ïîåòè÷åñêîòî áåçóìèå” â ðîìàíà “Ïîä èãîòî” íà Èâàí Âàçîâ 87 зрелостници от община Балчик писаха по темата “От здравия разум до поетическото безумие” в романа “Под игото” на Иван Вазов. Продължителността на държавния зрелостен изпит по български език и литература на 21 май беше четири астрономически часа. Резултатите от матурата ще бъ-

дат обявени до 11 юни. За пръв път зрелостниците от СОУ “Христо Ботев” не държаха изпита в своето училище, а в ПГ за КОС “Алеко Константинов”. От двете школа общо 70 ученици бяха подали заявления за участие в държавния зрелостен изпит. Те бяха разпределени на случаен принцип в няколко зали. Четирима зрелостници, един от които болен, не се явиха, а един закъсня и пропусна матурата. Останалите 65 бяха подробно инструктирани как да попълнят изпитните документите. Полученият по интернет изпитен вариант беше разпечатан и раздаден на квесторите. Със смесени чувства тръпнещите от нетърпение зрелостници посрещнаха съобщението за произведението и изтегления автор. Едни изразиха шумно задоволството, а други се хванаха за главите, щом чуха темата, по която трябва да разсъждават.

На зрелостната матура по български език в СОУ “Христо Смирненски” в Оброчище се явиха 22-ма от общо допуснати 24-ма младежи. Директорът Росица Койнова каза, че според нея тестът не е труден. Същият ден се проведоха и “малките” матури – за учениците от седми клас. На тях в общината се явиха 153 от

общо 156 седмокласници. В просветното министерство беше изтеглен един от трите варианта на теста по български. Той имаше два модула, първият от които е определящ за годишната оценка по български език. Част от седмокласниците работиха по втори модул, с оценката от който се кандидатства в профилираните гимназии.

Çàïî÷íàõà äåéíîñòè ïî òåêóù Ñúäåáíè ñïîðîâå ìåæäó ðåìîíò è ïîääúðæàíå Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò è íà ïúò II-71 Äîáðè÷-Îáðî÷èùå áàë÷èøêè ôèðìè òðúãâàò â Дейности по текущ ремонт ти. Ограничението ще е в сии поддържане започнаха от ла до края на ремонта, ще Ðàéîíåí ñúä 17 май на път II-71 в направ- се работи и в почивните дни. лението Добрич-Оброчище. Ремонтните работите са от км 88+600 кръговото кръстовище за КК Албена до км 119+700 края на село Оброчище, информират от Областното пътно управление в Добрич. Въведена е временна организация на движение, която предвижда намаляване на скоростта и пропускане на движението в лентата, в която не се извършват ремонтни дейнос-

Предвижда се дейностите на територията на община Балчик да започнат идната седмица и да приключат максимум до 10 юни, увериха от пътното управление. ОПУ-Добрич апелира за спазване на въведените ограничения, съобразяване на скоростта и дистанцията с конкретната ситуация на пътното платно, предвид натовареността на движение по ремонтирания участък.

Âúçðàñòíî ñåìåéñòâî ïîñòðàäà ïðè íåïðàâèëíà ìàíåâðà íà ïúòÿ

На 20 май в полицията е получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие с ранен на главен път “Е-87”, на кръстовището за с. Царичино. Лек автомобил “Опел Кадет” с добричка регистрация, управляван от 76-годишния Х.Г., извършва неправилна маневра и отнема предимството на движещия се в обратна посока автомобил марка “Пежо” със софийска регистрация. Вследствие на удара са

пострадали водачът на опела и 72-годишната му жена Л.Г. Възрастният мъж е със счупени ребра, а пътничката – със счупена ръка. Двамата пострадали са без опасност за живота. Нанесени са материални щети и по двата автомобила. Алкохолната проба, взета на място, е отчела отрицателен резултат и на двамата водачи. Започнато е досъдебно производство по описа на РУП - Балчик.

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Съдебни спорове между Софийския университет и балчишки фирми тръгват в Районен съд – Балчик, съобщават от пресцентъра на Окръжния съд. Образувани са три граждански дела по искови молби на университета. Висшето училище претендира да бъдат осъдени ответниците да освободят и му предадат заеманата от тях тротоарна площ по улица „Акад. Даки Йорданов” в Двореца в Балчик. Аргументите на висшето училище срещу ползвателите на търговски площи са, че те са ползвали временно имотите по силата на договори за наем, сключени с Държавен културен институт “Двореца”. Територията, която е от 183 декара, е публична държав-

на собственост и с решение на Министерски съвет е предоставена за управление от Софийския университет. Според този правителствен акт поземленият имот не може да се отдава под наем. Висшето училище е отправило едномесечно предизвестие и е поискало с изтичането му ответниците да освободят заеманите площи и да му ги предадат. До момента те не са предадени на университета, съобщават от съда. Фирмите не спорят, че с правителственото решение се забранява отдаването под наем, но смятат, че тази забрана не се отнася за заварените договори за отдаване под наем на части от имота.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 24 май ръководител кухня, продавачи, касиер, складови работници, автогрейдерист (спешно) За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик барман, сервитьор, готвач, гл. готвач, пом. готвач, кухненски работник, зареждач на захарни изделия, транжор, пицар За Кранево камериерки, гладач, спасител, администратор За КК Албена сладкар, сервитьори, барман, готвач, администратор, спасител, озеленител, камериерки, перач, фотограф, продавач, ОТЗ, шофьор кат. Д, маникюрист За Рогачево камериерка, готвач За КК Зл. пясъци маникюрист, фризьор, сервитьор, барман, общ работник, рехабилитатор, камериерка Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004) ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ В МЕДИАЦИЯТА ДИСКУТИРАХА В ОКРЪЖНИЯ СЪД Съдии и служители от Окръжен съд – Добрич, и медиатори от Добрич и Балчик обсъдиха през месец май проблемни моменти при прилагането на медиацията. Дискутирано бе какви спорове могат да приключват с извънсъдебна спогодба, разликата в последиците на съдебната спогодба и извънсъдебната спогодба, начинът на приключване на съдебно дело при сключване на извънсъдебна спогодба и други. Медиатори и съдии единодушно коментираха, че е необходима промяна в манталитета на потребителите на съдебни услуги, за да добие масовост медиацията като способ за решаване на спорове. Те бяха запознати със заключителните тезиси на Международната конференция „Медиацията и проблемите на съдебната и извънсъдебната спогодба”, която се проведе в София през април. Форумът бе организиран от Европейската асоциация на съдиите за медиация и Съюза на юристите в България. Главният секретар на Съюза на юристите в България Цветанка Спасова ще посети Добрич на 1 юни, за да се срещне с местните медиатори, информират от пресцентъра на Окръжен съд – Добрич. — ОСЪДЕНИ СА ДВАМ А КАВАРНЕНЦИ ЗА КРАЖБА НА ПРОВОДНИК Районен съд – Балчик, призна за виновни 27-годишния Исм. Р. Х. и 25-годишния Ж. Д. М. от Каварна в това, че на 27.05.2010 г. в землището на с. Гурково, община Балчик, от сондаж на „ВиК” – гр. Балчик, след предварителен сговор помежду си, чрез използване на технически средства – ножица за арматура и ножовка, и чрез използване на лек автомобил „Опел Вектра”, са отнели чужди движими вещи – 11 метра електрически проводник на стойност 534,84 лв. от владението на „ВиК” – гр. Балчик, с намерение противозаконно да го присвоят, като кражбата не е маловажен случай. Съдът наказа Исм. Х. с 1 година условно лишаване от свобода при 3 години изпитателен срок. Съдът постанови Ж. М. да изтърпи наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода в затворническо общежитие от закрит тип. Двамата са осъдени да заплатят на „ВиК” – Добрич, обезщетение в размера на предявения граждански иск 534,84 лв. Присъдата на Районен съд – Балчик, подлежи на обжалване и протест. — 28-ГОДИШЕН БАЛЧИКЛИЯ ЩЕ ТЪРПИ 2 ГОДИНИ ПРОБАЦИЯ ЗА ШОФИРАНЕ БЕЗ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ Районен съд – Балчик, одобри сключеното между Районна прокуратура – Балчик, и 28-годишния Кр. Д. К. от гр. Балчик споразумение за решаване на образуваното срещу него наказателно дело в досъдебното производство. Със споразумението съдът му наложи наказание пробация с две пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2 години и „задължителни срещи с пробационен служител” за същия период. Кр. К. е признат за вин ов ен в това, ч е на 13.09.2011 г. около 13,50 ч. по улица в Балчик е управлявал лек автомобил „Рено М ег ан ”, без да п р ит ежав а с ви детел с т во з а упр ав лен ие н а м от ор н о- пр евозн о с редс тв о в ед н огоди шен срок от наложено му от началника на РУП – гр. Балчик, наказание по административен ред , влязло в с ила на 9.09.2011 г.

— ДВАМ А М ЛАД ЕЖИ ОТ БАЛЧИК СА ПОДСЪДИМИ ЗА КРАЖБА НА НАВЕСНА ПРЪСКАЧКА Тази седмица Районен съд – Балчик, дава ход на наказателно дело срещу 18-годишния П. В. К. и 22-годишния Ж.П.Г. от Балчик. Районна прокуратура – Балчик, е повдигнала срещу тях обвинение за това, че през октомври 2011 г. в с. Царичино, след предварителен сговор, чрез използване на ножици и лек автомобил „Форд Сиера”, чрез разрушаване на прегради, са отнели навесна пръскачка „Алплер” 600 L на стойност 1590 лв. от владението на балчиклия. При разследването навесната пръскачка била върната на собственика, а парите - възстановени на купувача й. П. К. е ученик, не е осъждан. Ж. Г. има средно образование, работи, не е семеен, не е осъждан. — ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ, ПОТВЪРДИ ПРИСЪДА ЗА ИМОТНА ИЗМАМА В РАЗМЕР НА 50 000 ЛВ. Окръжен съд – Добрич, потвърди осъдителната присъда от 03.02.2012 г. на Районен съд – Балчик, спрямо 61-годишният Венцислав Б. Славчев от София. Той е признат за виновен, че на 12.06.2008 г. в Балчик, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у гражданин на Кнежа и с това му причинил имотна вреда в размер на 50 000 лв. Измамата е извършена повторно и в немаловажен случай и представлява особено големи размери. Районен съд – Балчик, му е наложил за това деяние наказание 4 години лишаване от свобода при първоначален строг затворнически режим. — ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ, НАЗНАЧИ ВТОРА ЕКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛО НА ДОБРИЧЛИЯ СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА Окръжен съд – Добрич, назначи съдебно-агрономическа експертиза по гражданс кото дело, образувано по искова молба на 60-годишния Слави Д. Сл. от Добрич в качеството му на физическо лице срещу Прокуратурата. Той претендира Прокуратурата да бъде осъдена по Закона за отговорността на държавата и общините да му заплати 2 000 000 лв., представляващи обезщетение за причинени му като физическо лице имуществени вреди за времето от 2000 г. до предявяване на иска на 31.10.2011 г. Основание му дава водено срещу него наказателно производство на Районна прокуратура – Балчик, по-точно незаконно повдигнато му обвинение. Окръжен съд – Добрич, изслуша вещото лице, изготвило съдебно-икономичес ка експертиза, за печалбата, която може да се получи от обработваните от Слави Сл. 1600 дка в землището на балчишкото село Дъбрава, с царевица, слънчоглед, пшеница и рапица за посочения в иска период. Делото е отложено за 15.06.2012 г. Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня, че според исковата молба на Слави Сл. в периода 1999 – 2000 г. той е обработвал 1600 дка земя в землището на с. Дъбрава. В резултат на привличането му като обвиняем и на продължителното наказателно производство, търговските му партньори и собствениците на земеделски земи, които обработвал, се отдръпнали и не желаели да работят повече с него. От 2000 г., когато преустановил дейността си, до предявяването на ис ка търпял загуби от п ечалбата, която би реализирал от отглеждането на пшеница, слънчоглед, царевица и рапица на тези площи.


24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

Âúâåæäà ñå ïðîïóñêàòåëåí ðåæèì çà àëåè “Äàìáà” è “Äâîðåöà”

ОБЩИНА БАЛЧИК З А П О В Е Д №501/21.05.2012 г., гр.Балчик На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, чл.55, ал.1, т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, Договор за наем №286/04.08.2011 година, във връзка с настъпването на активния туристически сезон и с оглед създаването на условия за сигурност и безопасно движение в крайморската част на града, Н А Р Е Ж Д А М: 1. Определям сезонен пропускателен режим на МПС за алея “Дамба”, през КПП “Бяла къща” и КПП “Тих кът” и за алея “Двореца”, считано от 23.05.2012 г. 1.1 Възлагам изпълнението на режима на фирми “СОД АЛБЕНА” ООД и “Балчик бийч” ЕООД. 1.2 До 22.05.2012 година Управителите на “СОД АЛБЕНА” ООД, “Балчик бийч” ЕООД и ОбП БКС да организират монтажа на бараките за охранителите, освежаването им, възстановяване на елементите от хоризонталната и вертикална маркировка, както и профилактика на входно-изходните бариери на трите КПП. 1.4 Мениджърите на фирмите, изпълнители на строителните обекти в района на ККП “Бяла къща”, да организират освобождаване на тротоарите, възстановяване на повредената светофарна уредба и загражденията между ул. “Приморска” и ул. “П. Яворов”. 1.5 Разрешавам движението на автомобили, обслужващи търговските обекти в разрешените за движение участъци на алея “Дамба” и алея “Двореца”, от 08.00 до 11.00 часа и на автомобилите на ОбП БКС от 06.00 до 10.00 часа. 1.6 Входна карта за влизане на МПС през КПП “Бяла къща” да се издава от “СОД АЛБЕНА” ООД, след подаване на заявление в Информационния център на ОбА, доказване на неотложна нужда от влизане (документ за собственост, договор за наем, пълномощно за дистрибуция), положителна резолюция от Кмета на Общината и плащане на установената такса от 100 лева и депозит от 20 лева. Внесеният депозит да се възстановява при връщане на входните карти на “СОД АЛБЕНА” ООД в края на активния туристически сезон. 1.7 Пропуски за влизане на МПС през КПП “Тих кът” и КПП алея “Двореца” да се издават от Информационния център на ОбА след подаване на заявление, доказване на неотложна нужда от влизане (документ за собственост, договор за наем, пълномощно за дистрибуция), положителна резолюция от Кмета на Общината и плащане на установената такса от 100 лева. 1.8 На собствениците (наемателите) на търговски обекти на алея “Дамба” и алея “Двореца” да бъдат издавани не повече от един пропуск или входна карта. 1.9 Входните карти и пропус ките да бъдат заведени в специален регистър в Информационния център. Загубена/ унищожена входна карта се възстановява след заплащане на стойността и. 1.10 На трите КПП да бъдат заложени Дневници за аварийно влизане. 1.11 До 30-о чис ло на месеца служителите от сектор “Информационно и технологично обс лужване” на ОбА да изготвят информация за правомерното използване на издадените входни карти и случаите на аварийно влизане. 1.12 Престоят и паркирането в обсега на кръстовището пред КПП “Бяла къща”, както и престоят на МПС на алеята, след извършване на товаро-разтоварни дейности са строго забранени. Притежаването на пропуск (входна карта) дава право на влизане в определения часов интервал, но не и на паркиране на МПС на съоръжението и алеята. Престоят да се извършва в прилежащите уширения (джобове). Нарушителите да бъдат санкционирани от органите на КАТ, като входните карти се изземват, без за това да се дължи обезщетение. 1.13 Без пропуск, достъп до алеите имат автомобили на МВР, ДАНС, РС ПБЗН, Спешна медицинска помощ, аварийните автомобили на ЕоН и ВиК, служебните автомобили на Общинска администрация - Балчик, “СОД АЛБЕНА” ООД и “БОДУ” ООД, както и МПС на други контролни органи. 1.14 Охранителят на КПП “Бяла къща” да не разрешава паркирането в обсега на кръстовището, както и след бариерата, като насочва водачите на леки автомобили към паркинга, северно от тенискорта, а на автобуси - към ул. “Д-р Добрев” и ул. “В.Деветакова”. Неправилно паркиралите да бъдат санкционирани от органите на КАТ. 1.15 С пропуск, с посочен срок за пребиваване, издаден от Управителя на съответния хотел /почивна станция, през КПП алея “Двореца” да преминават МПС на почиващите в хотелите с излаз на алеята. Броят на издаваните пропуски да бъде съобразен с възможностите за паркиране в обсега на съответния хотел. 2. Задължавам органите на РУ “Полиция” - Балчик, да следят за стриктно спазване на определения в заповедта пропускателен режим и предприемат предвидените в закона мерки за санкциониране на нарушителите. 3. В срок до 23.05.2012 г. Управителят на ОбП БКС да организира: - демонтиране на направените подходи към алеята през водосборната канавка; - почистване на алеите и паркинг “Тих кът”; - поставяне/укрепване на декоративните елементи (саксии) за възпрепятстване на подхода от ул. “Самара”, на алеята южно от паркинг “Тих кът”, на пл. “Капитан Г. Радков”, източно от хотел “Лотос” и пред супермаркет “Лиди”; - възстановяването на тетраедрите за възпрепятстване на движението на МПС по алея “Дамба” на 200 м източно от “Момчилово дере” и на алеята западно от подхода от ул. “Албенски път”. Настоящата заповед да бъде връчена на РУ “Полиция”- Балчик, РС ПБЗН, фирми “СОД АЛБЕНА” ООД и “Балчик бийч” ЕООД, ОбП БКС, Общинското звено за охрана, отдел “Информационен център” и сектор “Информационно и технологично обслужване” на ОбА за сведение и изпълнение и да се отпечата в местния печат. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Кмет на община Балчик

ОБЩИНА ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001C0001 „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Балчик, е партньор могат да подават заявленията си в Община Балчик. Информация за услугата може да получите на ул. „Дионисополис” № 2, ет. 2, тел. 0579 / 7 22 09. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща. Родителите ще получават възнаграждение за отглеждане на дете, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Приемен родител с едно дете ще получава 130% от минималната работна заплата, за две деца – 140% и за три деца съответно 150%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв.; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260лв. Списък с необходими документи за кандидатстване за приемни родители: 1. Заявление по образец. 2. Копие от документ за самоличност. 3. Документ от ГРАО, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права. 4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от Закона за закрила на детето. 5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето (които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето). 6. Документ, удостоверяващ, че к андидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство. 7. Свидетелство за съдимост. 8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Балчик. Кметът на град Балчик – Николай Ангелов подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Мили майко и татко, бабо и дядо,

Повод да изкажем към Вас, Мария и Михаил Петрови, нашата обич и признателност, са двата юбилея, които чествате през настоящата 2012 г. На 21 май нашата майка (баба) празнува своя 70-и рожден ден, а семейство Петрови празнуват своята златна сватба - 50 години семеен живот. Пожелаваме им крепко здраве и дълголетие! Бъдете ни все така живи и здрави и все така взаимно да се обичаме! От семейството (деца и внуци)

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Членовете на пенсионерски клуб “Втора младост” гр. Балчик поздравяваме семейство Мария и Михаил Петрови, които през 2012 г. честват два юбилея. Мария празнува 70-ия си рожден ден, а заедно с Михаил Петров – златна сватба 50 ГОДИНИ СЕМЕЕН

ЖИВОТ. По този повод им пожелаваме в семейството им винаги да има хармония, да бъдат все така свежи като цветята, да обичат и бъдат обичани от всички, които са край тях! Председател на клуба Софка Денева

5 25 000 ëåâà çà êúñè ôèëìè ñå ðàçäàâàò íà ôåñòèâàëà “Â Äâîðåöà” Êàíäèäàòñòâàé äî 31-âè ìàé! Всички знаем, колко е сложно да се намерят пари за направата на филм, особено късометражен и особено в България. С помощта на държавен културен институт културен център “Двореца” в Балчик успяхме да забъркаме следното предизвикателство: 3 дни - 30 проекта - 25 000 лева, ако ТИ имаш добра идея за късометражен игрален филм до 30 мин. (български или ко-продукция с България), можеш да ни покажеш материал, стори-борд или си измислил друга добра визуална презентация на филма си и търсиш няколко хиляди, с които да осъществиш идеята си, можеш да ни убедиш в 7 минути, че ти си подходящият човек с подходящия проект за късометражен филм. Тогава НИЕ ти предлагаме възможността да дойдеш за 3 дни “В Двореца” между 4-6 юли 2012 и да ни питчнеш идеята си. Ще изберем 30 проекта за питчинга, от които 10 филма ще получат по 2500 лв. за осъществяването си. Ще съберем 10 международни продуценти, купувачи и финансиращи организации в панел, пред който ти ще представиш проекта си. Ще организираме 5 срещи за всеки проект, в които да говориш на четири очи с потенциален купувач, фонд или ко-продуцент и ще дадем награда за Най-добър проект - 1 кюлче инвестиционно злато, което да вложиш във филма си. Формулярът за кандидатстване те чака тук: http://inthepalace.com/includes/ imgs/Filmer_Forge_Application.doc. Крайният срок е 31ви май 2012. Избраните за състезанието проекти ще обявим в средата на юни. Такса участие няма. До скоро “В Двореца”! www.inthepalace.com

Под мотото “Как да покажем едно кътче от България чрез фотографията?”

Íà 27-ìè ìàé ñå îòêðèâà ôîòîãðàôñêà èçëîæáà â îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ За пореден път Балчик е домакин на фотографски пленер от 23 май до 27 май. Форумът е с елементи на уъркшоп под мотото “Как да покажем едно кътче от България със средствата на фотографията?”. Лектор е фотографът художник Генчо Петков. Проявата се организира от клуб „Осмо Изкуство”, със съдействието на Община Балчик, Държавен културен институт - Културен център “Двореца” и фирми за фотографска техника. На самия празник на Балчик (24 май) фотографите ще работят по репортажна тема, с която ще покажат как празнуват жителите на града. Във вечерите на престоя ще се представят и обсъждат заснетите кадри, а лекторът на пленера ще прави анализ за постиженията и слабостите, като ще дава

и препоръки. Ще бъдат представени нови модели безогледални фотокамери и обективи за тях, които ще могат да бъдат ползвани от участниците във форума. През останалите дни хората зад обектива ще запечатват кадри на теми “Природа”, “Архитектура и градска среда”. За целта ще се разходят с лодка в залива на Балчик, ще посетят “Двореца”, крайбрежната алея, пристанището и други части на града. Нощните снимки също са част от занятията във фотопленера. На 27 май (неделя) от 16:30 ч. във фоайето на Община Балчик ще бъде заключителната изложба от фотопленера. Ще бъде организиран фото конкурс. Голямата награда от 1000 лв. ще бъде осигурена от Общината.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Скъпи съграждани, приятели и гости на гр. Балчик! От името на самодейците и ръководството на НЧ ”Васил Левски – 1959”, ви каня на Годишния концерт на читалището на 26 май от 15.00 ч. в залата на НЧ „Паисий Хилендарски”. В морето от български ритми и красотата на бабините шевици ще ви потопят децата от Детска танцова школа и Ансамбъл „Балик”, ТС „Веселие”, хор „Добруджанки” и младите изпълнители от школата по гайда. За първи път ще се качат на сцена любителите танцьори от Клуб за български народни хора „Троп – троп”, които на 27 май ще представят нашия град в предаването „Надиграй ме” на БНТ 2 и БНТ Свят. Надпреварата ще е с клуба на гр. Каварна. Честитя празника на славянската писменост – 24 май, на всички, които работят в сферата на образованието и културата. Тези, които ни учат на А и Б, съхраняват нашия бит и традиции и ги предават на нашите деца, за да я има България! Да сте живи и здрави! Весели празници на всички балчиклии! Галина Гавраилова


6

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 12

от заседание на Общински съвет, проведено на 17 май 2012 г. По първа точка: Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 122: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от НСОИОБ, Общински съвет - Балчик, утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за 2012 г., както следва: 1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г.: - плащания по обслужване на общинския дълг; - плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми; - заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии; - храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения. 2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 г. в размер на 23 788 178 лв., съгласно приложение №: 1, в т.ч. (Приложенията са поместени на www.balchik.bg) - приходи държавна отговорност 7 034 968 лева в т. ч. преходен остатък от 2011 г. 946 443 лева - приходи от местни дейности 16 753 210 лева 3. Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2012 г. по отговорности, дейности, функции, разпоредители, съгласно приложение №: 3 в общ размер на 23 788 178 лева, в т .ч. по отговорности както следва: - разходи за дейности държавна отговорност 7 034 968 лв. - разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с местни приходи (дофинансиране) 1 299 518 лв. - разходи за местни дейности 15 453 692 лв., както и бюджетите за 2012 г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОБ и чл. 32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията, както следва: РАЗПОРЕДИТЕЛИ/ОБЩ БЮДЖЕТ/в т.ч ДЪРЖАВНА отговорност - Общинска администрация 16 137 100 лв. 3 085 426 лв. - Кметство Гурково 296 719 лв. 35 558 лв. - Кметство Кранево 377 188 лв. 57 923 лв. - Кметство Соколово 249 029 лв. 76 249 лв. - Кметство Сенокос 228 528 лв. 50 120 лв. - Кметство Оброчище 675 662 лв. 200 653 лв. - Кметство Стражица 206 800 лв. 59 067 лв. - ОбП “БКС” 1 688 400 лв. нула - Исторически музей 115 590 лв. 83 590 лв. - СОУ “Хр.Смирненски” Оброчище696 256 лв. 570 756 лв. - СОУ “Хр. Ботев” 676 271 лв. 619 633 лв. - ОУ “Антим I” 614 592 лв. 547 592 лв. - ОУ “Кирил и Методий” 489 269 лв. 424 129 лв. - ОУ “В.Левски” Соколово 203 181 лв. 165 051 лв. - ОУ “Г.С.Раковски” Сенокос 256 167 лв. 211 795 лв. - ПГ за КОС “Ал.Константинов” 207 414 лв. 177 414 лв. - Помощно училище с. Кранево 670 012 лв. 670 012 лв. 4. Утвърждава увеличението на разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности над стандарти 2012г. с допълнително финансиране на база неусвоен бюджет през 2011г., останал като преходен остатък в размер на 946 443 лева, по функции, дейности и разпоредители, съгласно приложение №: 2, както следва: - функция “Общо държавни служби” 6 137 лв. - функция “Отбрана” 333 621 лв. В т.ч. по решение СБ 6/2010г за ПСОВ Албена 246 244 лв. - функция “Образование” 241 634 лв. В т.ч. дейност ЦДГ 26 631 лв. дейност Училища 190 483 лв. стипендии 5 711 лв. извънучилищни дейности 6 567 лв. проект ”Коменски” ЦДГ Оброчище 12 242 лв. - функция “Здравеопазване” 367 лв. - функция “Социални грижи и подпомагане” 345 054 лв. В т.ч. ДСХИ сезонен дом - функция “Култура” 19 630 лв. В т.ч. Читалища 16 161 лв. Музей 1 838 лв. Ученическа спортна дейност 1 631 лв. 5. На основание § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г и чл. 5 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., Общински съвет утвърждава план - сметките на приходите и разходите на всяка действаща извънбюджетна сметка за 2012г в т.ч. за ИБСФ – Кохезионен и Структурен Фонд (КСФ) и ИБСФ – Разплащателна Агенция (РА), съгласно приложения №: 4 и 4а. 6. Утвърждава разчета за капиталови разходи, съглас но приложения №: 5 и №:10 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч. - целева субсидия за капиталови разходи общо 318 200 лв, от тях: за обект: Изграждане на спортна площадка ЖК “Балик” 106 200 лв. за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа 212 000 лв 7. Утвърждава бюджета на общински съвет за 2012 г. в размер на 336 790 лв. и разходите за представителни цели общо в размер на 46 000 лева, на председателя на Общински съвет, кмета на общината, кметове и кметски наместници и на сдружението на кметовете, на основание чл. 13, т. 3 от ПМС №: 367/ 2011 г., съгласно приложение №: 6. 8. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност, съгласно приложение №: 7 в общ размер на 505 909 лв., в т.ч. - за делегирани от държавата дейности 221 209 лв. - до финансиране от местни приходи 284 700 лв. 9. Утвърждава разходи по програмата за развитие на спортната дейност на територията на общината през 2012 г., в размер на 2 449 158 лв., в т.ч. за капиталови разходи на стойност 2 092 000 лв., съгласно приложение №: 8. 10. Утвърждава разходи за финансиране на празници и чествания по календарния план на общината за 2012 г. в размер на 600 000 лв., съгласно приложение №: 9. 11. Утвърждава програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик през 2012 г. в размер на 950 000 лв. 12. На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг (ЗОД), Общински съвет - Балчик, приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно приложеният отчет и справка към него. 13. На основание чл. 11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет определя:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - максимален размер на поет общински дълг през 2012 г. 700 000 лева - общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2012 година - 618 780 лева - максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2012 г. общо в размер на - 1 318 780 лева - максимален размер на плащанията през 2012 г. - 1 856 342 лева по поети общински дългове. 14. Утвърждава норматив за разходи за СБКО на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на финансиране от общината (без персонала в поделенията на делегиран бюджет), в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от ПМС №: 367/2011г за изпълнение на ЗДБРБ за 2012 г. Заетият персонал в целодневни детски градини с право на безплатна храна, няма право на средства за СБКО. 15. Определя размера на признатите разходи за пътуващи учители и служители от общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., както следва: а/ на служители, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик 100 % б/ на учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината 90 % в/ на учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация 85 % г/ утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2012 г., съгласно приложение №: 11. 16. На основание чл. 14, т. 2 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет определя резерв в местни дейности в размер на 600 000 лева, за неотложни и непредвидени разходи. 17. Утвърждава финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД в размер на 824 000 лева, в т.ч. разходи за капиталови трансфери 24 000 лв. 18. При възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП “Човешки ресурси”, поради забавяне от страна на финансиращия орган на преводи по утвърдени искания за междинни плащания, Общински съвет дава своето съгласие временно от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите. 19. Общински съвет - Балчик, утвърждава заложените по бюджет 2012 г. средства за фонд “Работна заплата” на заетия персонал в държавни и местни дейности (без персонала в звената на делегиран бюджет), съгласно приложение №: 13 и в изпълнение на приетото изменение на ПМС №: 67 / 2010 г. от 20.01.2012 г. 20. Утвърждава план график за погасяване на задълженията на Община Балчик към 31.12.2011 г. и график на постъпленията от вземания от минали години, съгласно приложение №: 14. 21. В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗОБ Общински съвет оправомощава Кмета на Общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, да преценява и при спазване общия размер на бюджета за 2012 г.: 21.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения и разпоредители с бюджетни кредити, след 30.06.2012 г, с изключение на средствата за заплати, осигурителни плащания и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности от функция “Образование”. 21.2. Да прехвърля бюджетни кредити след 30.06.2012 г. за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности. 21.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местни дейности. 22. Общински съвет задължава Кмета на Общината: 22.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 22.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол. 22.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения. 22.4. В изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ЗОБ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета. 22.5. В изпълнение на § 47 ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., в срок до 28.02.2012 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция “Образование”. 23. Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2012 г. Решението е прието поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа По втора точка: Предложение за отмяна на Решение 907 по Протокол № 69 от 14.10.2011 година на ОбС – Балчик. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 123: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Oбщински съвет - Балчик, отменя Решение 907 по Протокол № 69 от 14.10.2011 година. Решението е прието със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По трета точка: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 124: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Oбщински съвет - Балчик, отпуска еднократни финансови помощи, както следва: 1. Наследниците на Веселина Керчева Георгиева, починала на 04.03.2012 година, бивша служителка в общинска данъчна служба - Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 2000.00 (две хиляди) лева. 2. Сашо Ангелов Симеонов от град Балчик, за лечение, в размер на 350.00 лева. 3. Марийка Стойчева Аврамова от гр. Балчик, за лечение на съпруга й Георги Аврамов, в размер на 350.00 лева.

24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004) 4. Менсур Муртаза Осман от гр. Балчик, за лечение на дъщеря му Невин Менсур, в размер на 350.00 лева. 5. Силвия Желязкова Славчева от гр. Балчик, социално подпомагане, в размер на 200.00 лева. 6. Станимир Илиев Кирчев от с. Тригорци, за лечение, в размер на 600.00 лева. Средствата да се получат от кмета на с. Тригорци. В срок до един месец кметът на селото да внесе отчет в комисията за изразходваните средства с документи. Решението е прието поименно със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По четвърта точка: Предложение за изразяване съгласие във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на град Балчик с преотреждане от жилищно застрояване в нежилищно “за археологически обект и обществено обслужване“. Вносител: инж. Веселин Николов – председател на ПКУТСЕ РЕШЕНИЕ 125: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 128, ал. 9 и чл. 13, ал. 2 и ал. 3, § 5, т. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Балчик: Дава /изразява съгласие във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на град Балчик, попадащо в територия на паметник на културата - храм на богинята Кибела, да бъде поискано от страна на Национален експертен съвет и МРРБ ОДОБРЯВАНЕ на “СПЕЦИФИЧНИ правила и нормативи” за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на БАЛЧИК, допускащо отклонение от нормативите, както следва: плътност от 60% на 90% и Кинт от 1.2 на 1.7 при покриване на калкана на съседната сграда и запазване на общите показатели на матрицата на квартала. Решението е прието със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По пета точка: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2012 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 126: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва: 1. Раздел ІІІ Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следния имот: - Земеделска земя – път с отпаднало предназначение с площ от 1812 м2, представляваща поземлен имот № 02508.545.1169 по кадастралната карта на гр. Балчик; Решението е прието поименно със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа - Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 501 м2, представляващ ПИ № 66250.501.27 по кадастралната карта на с. Сенокос; Решението е прието поименно със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа РЕШЕНИЕ 127: На основание чл. 21, ал. 1. т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; § 5 т. 73 от ЗУТ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 45 от 26.01.2012 г., като допълва: Определя за общински обект от първостепенно значение: “Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618, местност “Момчил”, землището на гр. Балчик” и свързаната с нея техническа инфраструктура. Решението е прието поименно със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По шеста точка: Предложение за продажба чрез конкурс на път с отпаднало предназначение в бившия стопански двор град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 128: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка със свое Решение № 605 от 28.05.2010 г. Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се проведе конкурс за продажба на следния имот – частна общинска собственост 1.1. Поземлен имот № 02508.545.1169 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ поземлен имот за движение и транспорт с площ от 1812 м2; 2. Конкурсът да се проведе при следните условия: 2.1. Начална цена: не по-ниска от 45 300.00 лв. (четиридесет и пет хиляди и триста лева), без ДДС; 2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани по Закона за кооперациите; 2.3. Кандидатите следва да са собственици на имоти, разположени в съседство на имотите, предмет на конкурса; 2.4. Кандидатът, спечелил конкурса и сключил договор за продажба, се задължава да опазва съществуващите водопроводи и елпроводи, като гарантира достъпа за тяхното обслужване със съответния сервитут. 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да проведе конкурса и сключи договор за продажба. Решението е прието поименно със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По седма точка: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.27 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 129: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4230/ 17.04.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.27 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ I-опитно поле, кв. 45 по ПУП на село Сенокос, общ. Балчик) с площ от 9 501 м2 (девет хиляди петстотин и един квадратни метра). 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 66 507.00 лв. (шестдесет и шест хиляди петстотин и седем лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик. Решението е прието поименно със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа (Продължава на стр. 7)


24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 12 ... (Продължение от стр.6) По осма точка: Предложение за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 130: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. З и чл. 79 предложение първо от АПК, Общински съвет - Балчик, РЕШИ: 1. Приема НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление. 2. НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление да бъде обнародвана в местния печат и/или се разглас и по предвидения от Общински съвет за това ред. (Документът е поместен на www.balchik.bg) Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По девета точка: Предложение за одобряване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2013 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 131: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 19 ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Балчик, РЕШИ: 1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2013 г. Решението е прието със “За” – 20 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По десета точка: Предложение за отдаване под наем за разполагане на временни атракционни тераси части от имот: брегоукрепително съоръжение (Дамба) - публична общинска собственост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 132: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПУРОИ, Общински съвет – Балчик, дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за разполагане на временни атракционни тераси части от имот: брегоукрепително съоръжение (Дамба) - публична общинска собственост, както следва: 1.1. Част от брегозащитно съоръжение (пред ресторант “Каваци”) гр. Балчик, с площ от 54 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 2 106.00 лв., без ДДС; 1.2. Част от брегозащитно съоръжение (пред ресторант “Старата лодка”) гр. Балчик, с площ от 103.04 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 4 018.56 лв., без ДДС; 1.3. Част от брегозащитно съоръжение (пред ресторант “Панорама”) гр. Балчик, с площ от 160.88 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 6 274.32 лв., без ДДС; 1.4. Част от брегозащитно съоръжение (пред ресторант “Селена”) гр. Балчик, с площ от 112.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 4 368.00 лв., без ДДС; 1.5. Част от брегозащитно съоръжение (пред ресторант “Микадо”) гр. Балчик, с площ от 112.55 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 4 389.45 лв., без ДДС; 1.6. Част от брегозащитно съоръжение (пред рибна борса) гр. Балчик, с площ от 77.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 3 003.00 лв., без ДДС; 1.7. Част от брегозащитно съоръжение (пред ресторант “Лотос”) гр. Балчик, с площ от 70.80 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.87.151 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 2 761.20 лв., без ДДС; 2. Имотите - публична общинска собственост по т.1 да бъдат отдавани под наем за срок от 5 (години), след провеждане на публично оповестен конкурс; 3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да имат собствен или нает обект - заведение за хранене и развлечение на алея “Дамба”. 4. Фирмите, спечелили конкурса и сключили договор за наем, се задължават да изградят за собствена сметка временните атракционни тераси, съгласно одобрените проекти. 5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По единадесета точка: Разглеждане на заявление от “Алмаз” ЕООД и “Комаро” ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.3 по кадастралната карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 133: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1269-10/ 25.04.2012 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Алмаз” ЕООД с ЕИК 103904748 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. “Александър Дякович”№20, ет.1, ап.3 представлявано от Анатолий Иванович Калугин и “Комаро” ЕООД с ЕИК 200721714 със седалище и адрес на управление: община Несебър, с. Кошарица ул. “Черно море” №79, представлявано от Ирина Ивановна Комар по отношение на ПИ № 39459.503.3 по кадастралната карта на с. Кранево, целият с площ от 2612 м2, като “Алмаз” ЕООД и “Комаро”ЕООД изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 82.00 м2 (осемдесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4235/2012 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 740.00 лв. (пет хиляди седемстотин и четиридесет лева), без ДДС. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Решението е прието поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ По дванадесета точка: Предложение за допускане за изменение на ПУП в кв. 16 и кв. 48 по плана на с. Соколово, бивш стопански двор. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 134: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № 39-032/10.08.2011 г. от ЗКПУ “Сокол” - село Соколово, Общински съвет – Балчик, дава съгласието си да се измени ПУП - ПРЗ за кв. 16, кв. 48 в това число ПИ № 67951.501.1031 и ПИ № 67951.501.1030 по кадастралната карта на село Соколово – общински пътища. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението. Решението е прието със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По тринадесета точка: Предложение за приемане на информация за дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - град Балчик, и УПБЗН – Кранево за 2011 г. Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ РЕШЕНИЕ 135: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик, приема Информация за дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - град Балчик, и УПБЗН – Кранево за 2011 га. Решението е прието със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По четиринадесета точка: Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Анастасия Стоянова Димова от град Балчик. Вносител: Росица Пенева – общински съветник РЕШЕНИЕ 136: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на РБ, изх. № 94-00-1005/02.03.2012 г., депозирано от Пламен Конов, юридически съветник в Администрацията на Президента на РБ, Общински съвет - Балчик, дава положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Анастасия Стоянова Димова от гр. Балчик. Решението е прието със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По петнадесета точка: Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието – търговската фирма на дружеството. Вносител: Христо Николов Христов – общински съветник РЕШЕНИЕ 137: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 244 от ТЗ и сл. от Търговския Закон: 1. Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие да бъде отменен досега действащият Устав на “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД. Точката е приета поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа 2. Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие да бъде извършена промяна на търговското наименование на акционерно дружество “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, като наименованието/фирмата на дружеството бъде “Търговски център Кранево” ЕАД. Точката е приета поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа 3. Общински съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши промяна на търговско дружество “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД следствие на обстоятелството, че община Балчик е собственик на 100 % от капитала в Еднолично Акционерно дружество със собственик на капитала община Балчик и наименование - фирма “Търговски център Кранево” ЕАД, с едностепенна форма на управление - Съвет на директорите, изпълнителен директор. Точката е приета поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа 4. Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие на бъде променен адресът на управление на дружеството от с. Кранево, община Балчик, улица “Вит “, поземлен имот № 39459. 5.3. 182 на следния адрес: община Балчик, град Балчик, пл. “21-ви септември” № 6. Точката е приета поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа 5. Общински съвет - Балчик, дава съгласие да бъдат освободени от състава на Съвета на директорите на “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД досегашните членове от квотата на общината: Веселин Златев Петков, Дочка Симеонова Михайлова, както и останалите членове на Съвета на директорите от квотата на другия съдружник - акционер “Стар Груп” ООД Варна. Точката е приета поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа 6. Общински съвет - Балчик, приема и одобрява така представения Устав на Еднолично акционерно дружество. Точката е приета поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа 7. Общински съвет - Балчик, дава съгласие и определя Съвета на директорите на дружеството “Търговски център Кранево” ЕАД, както следва: - Здравко Стефанов Гайдарджиев Името е прието поименно със “За” – 11 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 7 гласа - Християн Георгиев Маринов Името е прието поименно със “За” – 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа - Соня Виткова Костадинова Името е прието поименно със “За” – 16 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа 8. Общински съвет - Балчик, упълномощава Кмета на Общината Николай Ангелов да извърши всички необходими правни и фактически действия, касаещи оформяне на документацията за вписване на съответните промени в Търговски регистър, включително и утвърдения от ОбС Устав на еднолично акционерно дружество. Решението е прието със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По шестнадесета точка: Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2012 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 138: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

7 във връзка тържес твеното честване на 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик, реши: 1. Определя сумата 3756.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2012 г., както следва: № Училище Бр. ученици Сума 1. СОУ “Хр. Ботев” 408 816 лв. 2. ОУ “Антим I” 365 730 лв. 3. ОУ “Кирил и Методий” 287 574 лв. 4. СОУ с. Оброчище 367 734 лв. 5. ОУ с. Сенокос 137 274 лв. 6. ОУ с. Соколово 100 200 лв. 7. ПГ за КОС “А. Константинов” 108 216 лв. 8. ПУИ “Акад. Т. Самодумов” 106 212 лв. Всичко: 1878 ученици 3756 лв. 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението. Решението е прието поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По седемнадесета точка: Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2012 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 139: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки от директора на ПГ за КОС “Алеко Константинов” - гр. Балчик, с вх. № 31-09-15/10.05.2012 г.; молба с вх. № 941-256-1/20.04.2012 г., както и списъци, представени от директорите на СОУ “Христо Ботев” -гр. Балчик, и СОУ “Христо Смирненски” - Оброчище, Общински съвет – Балчик, РЕШИ: 1. Определя сумата 2550 лева като разход за награди на абитуриентите – отличници за 2012 г.а (по 150.00 лева на човек), както следва: 1. Яница К. Янкова СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 2. Яна Т. Тодорова СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 3. Елена С. Петрова СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 4. Константин Б. Костадинов СОУ “Хр.Ботев” Балчик 150.00 лв. 5. Иван С. Стойчев СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 6. Джо Дейвис Г.Велчев СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 7. Ралица В. Златева СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 8. Владомир Д. Тодоров СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 9. Пенко В. Пенков СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 10. Деница Г. Димитрова СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 11. Росица С. Росенова СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 12. Андреана В. ОпраловаСОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 13. Петя И. Петрова СОУ “Хр. Ботев” Балчик 150.00 лв. 14. Пепа В. Иванова СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 15. Георги Н. Стамов СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 16. Женя Г. Живкова ПК за КОС Балчик 150.00 лв. 17. Дияна М. Маринова ПК за КОС Балчик 150.00 лв. Всичко: 2550.00 лв. 2. Определя сумата 1650.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално слаби семейства за 2012 г. (по 150.00 лева на човек), както следва: 1. Васил М. Митев СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 2. Ивелина Д. Йорданова СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 3. Мария Д. Димитрова СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 4. Фелиз Б. Акиф СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 5. Благовест Хр. Радев СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 6. Станислава М. Цветкова СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 7. Мария Ат. Станева СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 8. Пенка Ангелова Вълкова СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 9. Боян Ив. Василев СОУ с. Оброчище 150.00 лв. 10. Исак Дж. Исак ПК за КОС Балчик 150.00 лв. 11. Айхан Б. Апти ПК за КОС Балчик 150.00 лв. Всичко: 1650.00 лв. 3. Определя сумата 980.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2012 г., както следва : № Училище Паралелкa бр. уч. лв./парал. 3.1. СОУ “Хр. Ботев” Балчик ХІІ А 25 250.00 лв. 3.2. СОУ “Хр. Ботев” Балчик ХІІ Б 17 170.00 лв. 3.3. СОУ “Хр. Смирненски” Оброчище ХІІ А 25 250.00 лв. 3.4. ПГ за КОС гр. Балчик ХІІ А,Б 31 310.00 лв. Всичко: 4 бр. паралелки 98 980.00 лв. 4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението. Решението е прието поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По осемнадесета точка: Приемане на решение на Общински съвет – Балчик, за частично финансиране на одобрен проект “Протегната ръка за помощ” на община Балчик по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 140: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - Балчик, РЕШИ: 1. Дава съгласие да се финансира проект „Протегната ръка за помощ”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001 -5.2.07-0089-С-0001 със средства на общинския бюджет в размер на 436,00 лв., представляващи неодобрените разходи, изплатени за по перо 2.2 „Разходи за командировки на лицата по 1.2 „Външни експерти/лектори/обучители”. Решението е прието поименно със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа По деветнадесета точка: Предложение за предоставяне на Община Балчик управлението на Архитектурно-парков комплекс “Двореца” - Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 141: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, предлага на Министерски съвет на Република България да предостави безвъзмездно за управление на Община Балчик имот - публична държавна собственост, с идентификатор 02508.7.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5 от 4.ІІ.2004 г. с площ от 183 488 кв.м, заедно с всички намиращи се в този имот сгради и съоръжения, представляващ Архитектурно-парков комплекс “Двореца” - гр. Балчик. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението. Решението е прието със “За” – 18 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа Виктор Лучиянов, Председател на ОбС - Балчик


8

Ñëîâî çà ïîåòà

На 17 май 1986 г. си отиде Йордан Кръчм ар ов .Т в ъ рд е млад-с амо на 38 години. Двадесет и шест години без бурната и чиста душа на балчишкия поет, без надеждите и мечтите на човека- бохем. Разкъсван от неудачите на своето време, той се бунтуваше без думи със своя начин на обличане, със своето държание и начина на живот. Фрапираща беше бликащата обич в очите му, характерна за българина към всичко хубаво. Такава беше и неговата душа. Събрала бе топлината на поле-

прекланям, защото ме научи да вървя изправен.” А любовта към омагьосания от боговете бял град, недорисуван от художниците и недовъзпят от поетите, го опияняваше. Бурните нощи, прекарани в него, отприщваха лиричната му душа. Усамотен, той нанасяше върху белия лист своите мечти и терзания. Струните на неговата китара са вкусили от мъката, гнева и любовта, която изживяваше до болка. Песните за нецелуваните устни и буйното червено вино още живеят в спомените на хората, които го обичаха и ценяха такъв, какъвто си бешесамороден. Дори и тези, които не го долюбваха, защото е по-

КУЛТУРА

Ïåâèöèòå îò Ñîêîëîâî ñ øàíñ çà “Æèâè ÷îâåøêè ñúêðîâèùà”

“Певиците на Соколово” е номинацията на област Добрич за “Живи човешки съкровища”, съобщават от пресцентъра на Областна управа след селекцията на кандидатурите за тази година по едноименната национална програма. Ръководител на певиците при Народно читалище „Просвета” в балчишкото село Соколово е известната добруджанска певи-

ца Стаматка Кирилова. “Това е второто участие на соколовските певици в програмата, през 2010 година те се класираха на седмо място на национално ниво, сега сe надяваме на още по-предни позиции”, сподели читалищният председател Галина Неделчева. Кампанията е организирана от Министерството на културата, съвместно с Българ-

ща с известния и уважаван краевед, родоизследовател и журналист Атанас Пеев и издателя Николай Мирчев. Атанас Пеев се занимава активно с родознание и краезнание от 1965г. Той е сред

Ñïîìåí на Йордан Кръчмаров Отново те виждам с цигара в уста, запретнал ръкави, отметнал глава. На плещите крехки от ранни зори с проблеми житейски ти сам се бори. Замислен. Забързан. Възбудено -Жив. Бездарни, невежи те смятаха - Див. Ограбен и гневен. Отново си сам. Защо ли? Защото често бе прям. Отне те нощта от двубоя неравен, отне тя свръх нежна, ярка звезда. Остана стихът незабравен различен - като морска вълна. Параскева Атанасова Гр. Балчик 1992 година

На 31 май (четвъртък), 17,00 ч., Художествена галерия ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА “МОРСКИ ДАРОВЕ” (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА) на литературен клуб “Йордан Кръчмаров” при НЧ “П. Хилендарски”

Ñàìîäåéöèòå îò Äðîïëà ñ îòëè÷èÿ îò Ñòàðîïëàíèíñêè ñúáîð

Самодейните колективи при читалище “Велко Ангелов – 1940” в с. Дропла взеха участие на 10 май в XVI Старопланински събор Балкан фолк – 2012 и III Национален шампионат по народни изкуства “Евро фолк – 2012” в град Велико Търново. Групата за народни песни “Ален божур” участва в събора и бе наградена с диплом. Диплом и сребърен медал

от шампионата спечели групата за стари градски песни “Есенна въздишка”. С грамота и званието “Лауреати” бяха наградени дует за стари градски песни Величка Милева и Балчо Балчев и изпълнителката на народни песни Радка Бербенкова. Художествен ръководител на съставите е Йордан Бербенков. Йорданка Симеонова, читалищен секретар

предложи до пет кандидатури пред Националния съвет за нематериално културно наследство. Те ще бъдат предложени на министъра на културата за утвърждаване. Церемонията по тяхното обявяване и награждаване е предвидена за празника Еньовден - 24 юни, в Министерството на културата.

рал и записал 2 500 анекдоЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО В та от цялата страна и около ДОБРУДЖА 400 народни песни. Автор е Осъществи се мечтата на автора на тази книга - да събере на книги за историята и раз- на едно място цялата история, приемственост, знания и посвитието на добруджанския тижения на добруджанци в областта на народното творчест-

Част от членовете на литературен клуб “Йордан Кръчмаров” при патрона различен и често излизаше от релсите на времето си, не са го забравили. Зная, че ако беше жив, нямаше да се зарадва на всичките възхвали. Просто щеше да се ядоса, защото винаги е казвал, че е обикновен човек. Но за мен той бе необикновен. Да остане човек жив в спомените на хората, дори и след смъртта, е чест. Такава чест е за добрите хора, а Данчо беше такъв. Незадържаше в себе си пари, раздаваше се от сърце докрай. И днес, след 26 години, той не е забравен. Често четен е. Зная, че бъдещите поколения ще го четат и препрочитат. Силата на стиховете му ще ги прави по-добри, по-силни и по-щастливи. Параскева Атанасова 13 май 2012

ска академия на науките и се отнася до процедурата за попълване на Националната програма “Живи човешки съкровища – България 2012”. Право на номинации в програмата имат народните читалища, като най-стари културни институции, и местните музеи. През юни 2012 г. Национална експертна комисия ще оцени 28-те регионални номинации и ще

 Ñîêîëîâî ïðåäñòàâèõà êíèãàòà “Äîáðóäæàíñêà ôîëêëîðíà ñúêðîâèùíèöà” íà Àòàíàñ Ïååâ

В навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий, 11 май, в читалище “Просвета 1900” в село Соколово се проведе сре-

то, ценността на пшениченото зрънце, нежността и багрите на цветята, безкрайността на небето, тайнствеността на звездите, непостоянството на Черно море, лъчите на слънцето. И той пишеше, пишеше непрекъснато, като че ли знаеше, че няма време. Още по-голяма бе любовта му към хората. Приемаше ги такива, каквито с а. Обичащ, прощаващ постъпките им, които често стигаха до двете крайности - вярност и изневяра. Рязко махвайки с ръка, казваше: “Да забравим! ” и забравяше “горчивото-непреглътнат камък”. Обичта му към Добруджа, гордос тта, че е закърмен от кървавата й гръд и че във вените му тече кръв като пламъка на цъфналите макове в нея е огромна. “Пред тебе само се

24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

учредителите на единствения в добруджанския край клуб “Родознание” в Добрич. По негова инициатива през 2000 г. е създадено дружество на краеведите, което е първо в региона. Автор е на 24 книги за Добруджа, 12 от които са в международния книгообмен. Член е на СБЖ (1980), Съюза на учените в България (1998), Съюза на българските музикални и танцови дейци (2006). Проучил повече от 150 известни добруджански фамилии и родствените им връзки със заслужили личности. Съб-

фолклор - “Песни от Добруджа” (2000), “Златните гласове на Добруджа” (2003), “Ваятели на добруджанския народен танц” (2004), “Майстори на добруджанската народна музика” (2010) . Повод за срещата бе най-новата му книга “Добруджанска фолклорна съкровищница” (2011), в която, за голяма наша радост и гордост, са поместени очерци за певиците от Соколово Стаматка Кирилова, Василка Енчева, Марияна Йорданова и гайдарджията Стойчо Димитров. Сладкодумен разказвач и събеседник, авторът ни запозна със своите проучвания за народното творчество в родния край, а срещата се превърна в приятен и вълнуващ разговор между приятели, обединени от общата тема за опазване и съхраняване на добруджанския автентичен фолклор. Самодейците от хор “Добруджански гласове”, танцов състав “Стари добруджанци” и авторката на стихотворения и рецитатор Султанка Кулева изнесоха концерт, с който зарадваха гости и жители на селото. Кина Липованска Секретар на НЧ “Просвета” с. Соколово

во през десетилетията. Като редактор на по-голяма част от книгите на краеведа Атанас Пеев, имах възможност да проследя пътя и усилията му за реализиране на тази негова родолюбива цел. Стъпка по стъпка той изкачваше стълбата на едно голямо предизвикателство - излизането от печат на “Добруджанска фолклорна съкровищница” - сборник от краеведскородоведски биографични очерци за най-изявените изпълнители на народна музика и песни, на ръководители на танцови състави и хореографи, описания на народни обреди, обичаи и забравени игри от детството на баба и дядо и автентичен хумор. Една част от това огромно богатство влезе без уговорки в общата рамка на сборника. Друга част от очерците бяха допълнени или актуализирани. Прецизирано беше кои примери на песенно богатство да намерят свое място в новата книга. Селекцията от страна на автора не бе формална. Напротив. Всичко, свързано с работата по сборника, беше дни наред обсъждано като главната цел бе най-доброто да намери място в бъдещата “енциклопедия” на народното творчество в Добруджа. Съдържанието бе обогатено с още очерци за добруджански народни певици, които са сред най-изявените в областта, но не са били по една или друга причина включени в книгата “Златните гласове на Добруджа”. По същия начин авторът подходи и по отношение на музикантите и хореографите. В случая става въпрос за повече от 130 очерци за найдобрите. Включването в изданието на описания на народни обреди, обичаи и забравени игри от детството на баба и дядо и автентичен хумор повиши още повече стойността на книгата, която може да се превърне действително в учебно помагало за часовете по история, география и музика. Тя може да бъде желаната книга в семейната библиотека като източник на истинско родолюбие с познанието, което дава за народното творчество и традициите в Добруджа. Същевременно сборникът е и признание за таланта на десетки певци, музиканти и хореографи от добруджанския край, които са станали приемници на традициите на народното творчество. Свое определено място тя има в библиотеките на народните читалища и в училищата. Ще си призная, че в продължение на година търсих подобен пример за събиране на елементите на народното творчество от цяла географска област в една книга, но такъв не открих. Въпреки това, авторът не се съгласи при обсъждането на вариантите за заглавие да изпишем определението “енциклопедия”. Стори му се прекалено ангажиращо. Благодарение на този спор стигнахме до определението “съкровищница”, което наистина много приляга на това четиво, в което всеки може да намери по нещо за българския род, за Добруджа и за традициите, които се предават от поколение на поколение. Със своя скромен труд Атанас Пеев, без да може да пее или да свири, без да е автор на текстове на народни песни, като истински добруджанец заема свое достойно място във веригата, която помага за осъществяването на приемствеността в народното творчество в Добруджа. И какво по-естествено място за представяне на последната книга на г-н Пеев от това сред хората на село Соколово. Хора, обичащи всичко, свързано с българщината: музика, песни, танци, обичаи. Как по друг начин да нарека тези трудолюбиви хора, които са вече и мои близки, и приятели. Те не само съхраняват народните традиции и песенното и танцово богатство. Нещо повече - те го популяризират, обогатяват и пазят така, както биха го правили за собствените си деца и внуци. А соколовци имат и още едно качество, което ги прави уникални - хванат ли се да реализират нещо - докато не го свършат, не се отказват. Упоритост и трудолюбие, които дават и ще продължават да дават плодове. Те заслужено ще бъдат винаги част от Добруджанската фолклорна съкровищница и от героите на г-н Атанас Пеев. Николай Мирчев Управител на издателство „Мартине” 10.05.2012 г.

×èòàëèùåòî â Ñòðàæèöà ïðàçíóâà На 11.05.2012 г. читалище “Стефан Караджа 1941” в с. Стражица отпразнува своя патронен празник. Гости на тържеството бяха Александър Танев, Общински хор на пенсионерите - гр. Балчик, с диригент Тодор Тодоров, Мъжка формация и хор при клуб №7 с диригент Невелина Василева. С музикални участия се представиха и самодейците от читалището, а Тодорка Харизанова прочете свое литературно есе, посветено на Стефан Караджа. Тодор Енев - председател на НЧ “Ст. Караджа”, с. Стражица


24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

Îòáåëÿçàõìå íîùòà íà ìóçåèòå

Около 50 души се присъе- нето на самостоятелната издиниха към обявената Нощ ложба от икони на Росен на музеите и галериите в Германов – Даскала. За те-

Балчик на 18 май. Тази година международният празник беше отбелязан от Историческия музей с открива-

зи, които са пропуснали този ден, произведенията могат да бъдат разгледани до 18 юни в Художествената галерия. Общо 23 са представените икони на светци, които могат да бъдат закупени – цените започват от 220 лева и стигат до 1150 лева. На вниманието на посетителите бяха и другите две настоящи експозиции – живопис и пластики на братя Казакови и ретроспективната изложба „Ехо от миналото” от фонда на галерията.

ОБЩЕСТВО

Ìàñîâ êðîñ “Íå íà äðîãàòà!” îáåäèíè íàä 700 ó÷åíèöè

Традиционният масов крос под мотото “Заедно в спорта против дрогата и срещу насилието” се проведе в Балчик на 22 май. На стартовата линия за масово бягане застанаха около 750 ученици от всички училища. Президентът на Ротари клуб Митко Феодотов посъветва децата да се отдадат на знанието и да не залитат в грешната посока. Кметът Николай Ангелов подчерта пред подрастващите, че този бич в обществото ни нанася толкова големи щети, че никога няма да бъдем същите, каквито сме били преди срещата с него. Децата се надпреварваха по обновената асфалтова отсечка на улица “Дунав” – от училище “Антим І” до кръстовището с улица

“Стара планина”. По същото време бяха организирани подобни кросове и в селата Оброчище, Сенокос и Соколово. След надбягването учениците продължиха спортния празник в училищата. Те играха футбол на малки врати, волейбол, баскетбол, някои извадиха карти и играха белот, а помалките рисуваха на асфалт. По този начин децата показаха как могат да бъдат заедно в спорта, против дрогата и насилието. Традиционно бяха предоставени фланелки на участниците с надпис на инициативата. Кметът на Балчик Николай Ангелов награди училищата за представянето им в общинските и областни ученически игри, провели се

Българийо, ти майко мила, във тебе аз съм се родила, във теб живея, пея, сричам и винаги ще те обичам.

Театралният колектив при НЧ “Паисий Хилендарски” в Балчик спечели специалната награда от Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира “Велко Кънев”, който се провежда ежегодно в Тополовград в навечерието на 24 май. Призът се връчва на балчишките театрали за най-добра реализация на български текст, сподели Пламен Бан-

По чуждите страни пътувам, но тебе в сънища сънувам, че си от всички най-красива – богата, слънчева, игрива. Тук цъфнали градини има, балканът с върхове ни кима, морето кротко заблестяло, че ТВОЙТА ХУБОСТ е видяло.

Българийо, Българийо, за мен си красно райско кътче, под твоето небе и слънце Пенк а Димитрова, пониква всяко златно зрънце. 7 май 2012 г.

Áàë÷èøêè êîòêè - ïðèçüîðè

На 12 - 13 май в София се проведоха поредните ХХХI и ХХХII Международни ФИФе изложби. Групата от Балчик беше малобройна, но представи града достойно. Жени Кирилова за пореден път успешно представи своята млада котка Франческа. Тя е порода британска късокосместа котка и е с много рядко срещания цвят “чинчила”. Тя е единствената в България изложбена котка с този цвят. Франческа вече е достигнала трудно спечелваната дори в Европа титла Junior winner (може да се достигне при спечелване на 5 Best in show купи само до 10месечна възраст). В момента тя е на 10 месеца и има общо спечелени 11 купи от изложби в България и чужбина, 3 от които Best of best. На тази изложба грабна 11-ата купа в колекцията - Best junior, с пълно единодушие на съдиите. Тя е изключително фотогенична, а изумрудените и очи са като магнит както за любители фотографи, така и за професионалисти. Изключително много се гордеем с нейния успех. След дълго прекъсване на те-

зи изложби се представиха Людмил Цветков и Анна Бабич. Техният развъдник “Naked Beauty” е единс твеният в България, представящ породата Сфинкс (или както още е известен Канадски Сфинкс). На изложбата те показаха общо девет котки, две възрастни, две котила по три котета и котето на техни клиенти от Румъния, дошли специално за изложбата. Въпреки не особено добрата си кондиция, след отглеждането на малките котета, двете котки - Grand Oray Sophia’s Sky и Grand Oray Bessy Banskia Media, се радваха на възторжените отзиви на международните съдии. Те получиха максимални оценки, Софи достигна титла Shampion, а Беси получи номинация за Best in Show. Освен изключителния интерес от страна на публиката, младото попълнение на развъдника беше оценено изключително високо от съдиите. Освен отличните оценки, получени от всичките седем котета, те получиха две номинации и най-високата награда в своя клас - Best Litter и през двата дни. Людмил Цветков

през март и април тази година. С най-много купи за първи места и грамоти са спортистите от СОУ “Христо Ботев” в Балчик, които първи получиха своите отличия. След това бяха наградени състезателите от ОУ “Антим I” – единственото училище с отбор, стигнал до зонално

състезание. Подаръци получиха и другите учебни заведения. Организатор на масовата проява, посветена на Деня на българския спорт в подкрепа на борбата срещу дрогата, е Община Балчик, със съдействието на Ротари клуб.

Ïðèçíàíèå çà òåàòðàëèòå îò Áàë÷èê íà ëþáèòåëñêè ôåñòèâàë

Вдъхновение

Îáè÷

9

×åòèðè ìåäàëà çà ñïîðòèñòèòå îò “Ôóðèîçî”

В пролетния дял на спортния календар на БККБМТ, състезателите на СК “Фуриозо” - Балчик, се представиха успешно и завоюваха призови места на почетната стълбичка. В Шумен от 4 до 6 май се проведе държавно първенство в стил лоукик, където бронзов медал в категория 75 кг мъже взе Никола Андонов. На 19 и 20 май в Каварна на ДП по кик бокс в стилове

фул контакт и кик лайт контакт, СК “Фуриозо” се яви с четирима състезатели с резултат два златни медала за Божидар Райчев и Стоян Костадинов в стил кик лайт мъже и сребърен медал за Никола Андонов в стил фул контакт. Дебютантът Димитър Симеонов се представи достойно в стил кик лайт, но не успя да се класира. Савина Мартинова

чев – секретар на читалището и дългогодишен актьор. Участвахме с пиесата “Чудо” на Иван Радоев и спечелихме наградата в конкуренцията на 13 български състава, каза още Банчев. В театралния фестивал участваха трупи от седем страни, сред които Македония, Молдова, Гърция, Хърватия и Сърбия. Ръководител на състава от Балчик е режисьорът Юри Статков.

Âÿòúð, ïîðîé è ñëúíöå â ïúðâè êðúã îò Àëèàíö Îóïúí 2012 êðàé Áàë÷èê На 19 май завърши първият квалификационен кръг от открития шампионат по голф Алианц Оупън 2012, който премина под знака на пролетните метеорологични своеволия. Турнирът започна по програма в 8:30ч. Половин час по-късно силен дъжд се изля над феъруеите, а когато започна и да гърми играчите бяха приканени да се приберат в Клубхауза. Когато играта бе подновена 45 минути по-късно, силният вятър направи полета на топката почти непредсказуем. Последвалият втори напоителен дъжд принуди грийнкипъра на игрището домакин – БлекСиРама, да го затвори. Час покъсно играта бе подновена за втори път, вятърът утихна, а изгрялото слънце напомни за наближаващото лято. Участници споделиха:

“Днес играхме няколко различни игрища! Едва ли може времето да бъде по-разнообразно в рамките на един ден. Истинско изпитание за уменията на един голфър.” От стартиралите в отборната надпревара по двойки 92 участници, турнира завършиха 70. На първо място, с най-добър резултат, се класира отборът на Антон Панайотов и Трифон Сидеров. Втори останаха Георги Демирев и Петко Илиев, следвани от румънците Константин Марку и Корстиан Василеску. На 2 юни предстои втори отборен квалификационен кръг и финал, в който голфърите ще играят индивидуално. След него ще стане ясно коя е двойката, заминаваща за големия финал на Алианц Оупън 2012 на Сейнт Андрюз, Шотландия.

ФУТБОЛ

2000 åâðî íàãðàäåí ôîíä íà òóðíèð ïî ïëàæåí òåíèñ â Àëáåíà На 26 и 27 май Албена ще домакинства международен турнир по плажен тенис, съобщиха от пресцентъра на курорта. Надпреварата ще бъде с награден фонд 2000 евро и е от сериите G3 на ITF. Най-добрите двойки при мъжете ще си поделят 1000

евро, а призьорките при дамите – 1000 евро. Организатор на проявата е Българската федерация по тенис. През 2010 г. в комплекса се състоя първият в страната международен турнир, а миналата година се проведе и европейски шампионат.

“Черноморец” – Балчик, запазва десетото си място във временното класиране на Североизточната “В” футболна група след 28-ми кръг. В неделя тимът от Белия град в домакински мач победи с 2:0 девненския отбор. Балчиклии имат в актива си 35 точки от 26 изиграни мача, отбелязали са 41 гола и 30 пъти са вадили топката от мрежата. На девето място са футболистите от Девня, с 36 точки. Отборът от Бяла, Русенско, е на 11-о място с актив от 30 точки. Следващият мач на балчишките футболисти е навън, срещу временния лидер –

Шумен. Срещата ще се играе в неделя от 17.00 ч. “Добруджа” вече отпадна от Източната “Б” група. Кръг преди края на първенството “Спартак” – Варна, има точка аванс пред своя опонент в битката за оцеляване. По програма на 23 май варненци трябваше да гостуват на отказалия се “Доростол” и ще спечелят служебно три точки. “Добруджа” няма как да стопи разликата от четири точки в последния мач – пред своя публика срещу “Нефтохимик”, и фактически вече отпадна от “Б” групата.


10 СПРАВОЧНИК АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН к-с Марина Сити, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

ВИТРИНА

24.V.2012 - 30.V.2012г. Брой 21 (2004)

40 ãîäèíè áàëåòíà øêîëà ïðè Í× “Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè”

Изключителен спектакъл поднесе балетната школа “Данс” при НЧ “Паисий Хилендарски – 1870” в Балчик на 19 май. Отново препълнена зала и възторжени аплодисменти изпълниха голямата зала на централното читалище. Малките и големи танцьори от всички възрастови групи в школата ни пренесоха с танците си в различни светове – на куклите, на

деца, а за това са нужни труд и упорство. За нас те са звездите, които пълнят тази зала”, поздрави ги той. В началото на концерта читалищният секретар Пламен Банчев припомни историята на балетната формация и поздрави танцьорите с празника. Пожела им още много творчески успехи и завоевания на високи награди и отличия.

приказките, на феите, на случващото се около нас. Красиви лица, завладяваща хореография, прекрасни костюми, подобаващ декор и музика изпълниха сърцата на публиката. “Браво на моите ученици, те са много талантливи и аз се гордея с тях”, с тези думи дългогодишният ръководител на балетната формац и я Е в г ени я К и р и л о в а благодари на децата и технит е род ит ел и. Кмет ът Николай Ангелов я удостои пред присъстващите с плакет на Община Балчик за принос в развитието на културата. “Виждам колко добри танцьори са нашите

Преди 40 години незабравимата наша съгражданка – диригентка Възкресия Деветакова, под напора на новите идеи и любовта на децата от Балчик не само към песента, но и към танците, създава първата група за забавни танци. С течение на времето все повече деца се включват в тази дейност, до днес, когато те са повече от 80. Две години след това, през 1975 г. художествен ръководител на вече разрасналата се група в състав е Янка Якимова. През 1980 г. е назначена младата и амбициозна художествена ръководителка Мария Мушакова. Близо

осем години тя работи с децата с много обич и ентусиазъм. От 1989 г. два творчески сезона децата се учат под професионалното ръководство на Светла Ферднандова. От 1990 г. художествен ръководител и хореограф на състава за забавни танци и балетна школа е Евгения Кирилова - самодейка в състава от първите години. Тя посвещава своя житейски път на танца и на децата. Заедно те печелят не само любовта на всички зрители, но и много награди и лауреатски звания от многобройните си участия в общински, републикански и престижни международни фестивали и конкурси в България и чужбина – Унгария и Турция. Това лято им предстои участие в международен балетен фестивал в Хърватска. “Чудесни са възпитаниците на Балетната школа в Балчик при читалище “П. Хилендарски”. Настроение и препълнена зала за 40-годишнината...”, “Прекрасни са! Много са сладки! Да са живи и здрави! Те са бъдещето на България и са много талантливи!”, такива са отзивите в социалната мрежа на зрителите за танцьорите на Женя.

Ìàñîâ êðîñ “Íå íà äðîãàòà!” îáåäèíè íàä 700 ó÷åíèöè Четете още на стр.9

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

редник. Тел. 088/6637582 2-2 ПРОДАВАМ 22 дка, асРАЗПРОДАЖБА на обзафалт, ток, вода, двустранен достъп, до стар свинекомп- веждане. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 5-5 лекс Балчик. КУПУВАМ Тел. 0579/7-39-81 1-1 КУПУВАМ зем.земя в КаПРОДАВАМ парцел 640 кв. м, регулация, лице на ас- варна, Шабла, Дуранкулак, фалтов път, ул. “Ст. планина”, Добрич, Ген.Тошево, Тервел, Тутракан, Силистра. до пожарната. Тел.088/6462784 2-1 Тел. 088/9614762 5-1 КУПУВАМ зем.земя в БалПРОДАВАМ спешно микробус Форд-транзит, 2000 г., чик, Соколово, Сенокос, Гурпътнически 15+1, климатик, ково, Тригорци, Храброво, всички екстри, договаряне. Царичино. Тел. 087/8462784 2-1 Тел. 088/6746761 1-1 КУПУВАМ земеделска зеПРОДАВАМ апартамент НС, тухла, зад Общински па- мя в Добричка и Силистрензар и панелен обзаведен. ска област. Тел. 088/7273880 3-1 Тел. 088/5011694; 088/ КУПУВАМ гарсониера до 9921187 5-1 ПРОДАВАМ вилно място, 20 000 лв. и двустаен апар1062 кв.м, застроена площ тамент до 25 000 лв. Тел. 088/8858242; 089/7039777 55 кв.м, Белите скали. 2-2 Тел. 0579/7-50-70; 088/ КУПУВАМ зем. земя в ця5209717 5-5 ПРОДАВАМ гарсониера в ла Добруджа, плащане веддобро състояние, без пос- нага. Тел. 088/9644991 1-1

КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Пряспа, Сенокос, Балчик, Кремена. Тел. 088/8427288; 089/ 5718383 2-1 КУПУВАМ зем.земя в община Каварна, Ген. Тошево, Шабла, Балчик, Добрич, изготвям документи. Тел. 088/ 8427288; 089/5718383 2-1 КУПУВАМ зем.земя в района на Балчик, Каварна, Шабла, Добрич, максимални цени. Тел. 052/673403, 0878/ 673453, 0899/871045 5-2 КУПУВАМ зем.земя в цяла Добруджа, плащане веднага. Тел. 088/8908877; 088/ 8908891 10-7 ПОД НАЕМ

ДАВАМ под наем етаж от къща, две стаи с баня. Тел. 089/7959077 1-1 КОМПЛЕКС Марина Сити предлага магазини/офиси под наем от 100 лв. на месец. Тел. 089/3501373 2-2

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

ДАВАМ боксониера под 8527282 2-1 наем, 30 кв. м, бл. 35 вх. Б. РЕСТОРАНТ в Балчик Тел. 088/4049849; 089/ търси да назначи готвачи и 9130702 4-4 сервитьори за сезона. РАБОТА Тел. 088/5869167, 088/ ЗАВЕДЕНИЕ търси готвач/ 8510530 4-3 ка. “КПМ” ООД ТЪРСИ да Тел. 089/5340029 1-1 назначи за комплекс ТЪРСЯ продавач-консул- “Марина Сити” камериерки. тант за алея “Дамба”. Тел. 089/3501355 2-2 Тел. 088/6143632; 089/

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.21  

24.05-30.05.2012

2012 бр.21  

24.05-30.05.2012

Advertisement