Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg

АГРОМАРК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК Тел. 0884/781046; 0579/7-31-64

ул. “Дионисополис”1 www.agromarkbalchik.com

ÑÎÄ ÀËÁÅÍÀ

Балчик 9600 ул. “Черно море” 55 sodalb@abv.bg

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ Тел.0579/7-67-88; факс 0579/7-68-33; GSM 0888/518 351

Цена 0,30 лв.

9.І.2014 - 15.І.2014г

Брой

1 (2078)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Ïåíñèîíåðèòå ùå ïúòóâàò ñúñ 70% íàìàëåíèå â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò Всички пенсионери и хора с трайна нетрудоспособност над 50 % с постоянен адрес в община Балчик ще могат да ползват 70 процента намаление от цената на картите за вътрешноградски транспорт и до района на вилна зона – спирка “Орехите”. Това е една от социалните придобивки за бюджетната 2014г., които гласува Общински съвет на по-

следната си сесия на 19 декември м.г. Правоимащите ще подават молба до кмета на общината, като правото им е в сила от януари до декември, но най-вероятно от февруари ще се възползват от него. За 2013 г. възрастните и хората с увреждания също имаха право да пътуват с намаление в градския транспорт, но проточилата се про-

цедура за избор на нов превозвач е причината те да не получиха социалната си придобивка. Всяко населено място в общината ще разполага с карта за транспорт до общинския център и обратно, която да се ползва от пенсионери и социално слаби жители, а най-голямото балчишко село Оброчище ще разполага с три.

22-ãîäèøíèÿò ñïîðòèñò Çäðàâêî Äèìèòðîâ ñïàñè áîãîÿâëåíñêèÿ êðúñò Тодор Желев от Добрич бе най-бърз за трети път в Албена

Победителят Здравко Димитров

За по-малко от 15 секунди 22-годишният балчиклия Здравко Димитров спаси богоявленския кръст в Балчик. От кея на морска гара се хвърлиха 24-ма души – с двама повече спрямо м.г. Победителят получи награда 200 лева лично от кмета Николай Ангелов и посвети късмета си на целия град с пожелание за здраве. Останалите януарски плувци получиха поощрителни награди от по 50 лв. Здравко, който е студент в Националната спортна академия, е лекоатлет към балчишкия клуб по лека атлетика “Черно море - 2005”. Той е многократен републикански шампион и рекордьор в дисциплината хвърляне на чук. Най-малкият плувец бе на 18 години – дванайсетокласникът Вилимир Караиванов, а най-възрастният – Ангел Димитров на 53 години, който не пропуска плувния маратон на Богоявление повече от 15 години подред. Температурата на водата на 6 януари бе около седем градуса, а на въздуха – около 8. (Продължава на стр.3)

С приемането на социалните придобивки бе одобрено за сметка на собствените местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войната, социално слаби или самотни граждани. По 300 лева за работно облекло ще получат заетите в бюджетния сектор, с изключение на персонала в образованието и на делегиран бюджет.

Áåç èíöèäåíòè ïî ïðàçíèöèòå

2014 година в Балчик започна без фатални инциденти и пострадали. От Общинския съвет за сигурност съобщиха, че Новогодишните празници са преминали спокойно, без сериозни произшествия. От спешния кабинет потвърдиха това. Хората, потърсили медицинска помощ през поредицата почивни дни, са били с високо кръвно налягане, злоупотребили с алкохол, грипни състояния, вирусни инфекции и пневмонии, без да се стига до животозастрашаващи ситуации. На 1 януари е възникнал само един огневи инцидент на ул. “Калиакра” в ромската махала – запалване в комин без материални щети, което бързо е било овлядано от огнеборците, съобщиха от Пожарната. Още на стр.8

Ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò íàïóñíà ÃÅÐÁ  Äàíú÷íè

îáëåê÷åíèÿ çà êîëèòå ñ íèñêè íèâà íà âðåäíè åìèñèè  Èìà

øàíñ äà ñå îñèãóðè ôèíàíñèðàíå çà ðåìîíòà íà äàìáàòà стр.2

Ìàëîëåòíà ìàéêà äàäå æèâîò íà áåáå 2014

Противно на очакванията, Балчик се сдоби с първо бебе точно на 1-ви януари. Момченцето Васил е рожба на 14-годишната Мария. Малолетната майка е родена 1999 година и е от Варна. Момичето е гостувало за празниците на роднини в село Оброчище. На 1 януари е прието по спешност в 7,55 ч. в ремонтиращото се все още Акушеро-гинекологично отделение на болницата и е родило без проблеми за петнайсетина минути. На 2 януари детето е записано в общинския отдел ГРАО и ще носи имената на майка си. Момченцето е здраво, тежи 2550 грама и е с дължина 48 сантиметра. За невръстната родилка е известен отдел “Закрила на детето”, работи се по установената процедура.

Бебето на 2014 г. се очакваше в местната болница около 10 януари, а още две местни жени имат термини до средата на месеца. Миналата година бебе 2013 проплака чак на 19 януари. Тогава момиченцето Мелек прекъсна традицията да се раждат първи все момчета. Общо 128 новородени са записани от началото до края на м.г. в регистрите на Общината. За 2013 г. в болницата са проплакали 84 отрочета. От години не е имало бебе на 1-ви януари. До края на месеца трябва да приключат ремонтите за преустройство и модернизация на болницата с нова апаратура по проекта, който се изпълнява по програма “Регионално развитие” и струва над 3,5 млн.лв.

14-годишната Мария, която на 1-ви януари роди първата си рожба в Балчик, заяви, че е щастлива, чувства се достатъчно голяма, готова е да бъде майка и никога не е мислила да изостави отрочето си. Тя ще отглежда бебето в дома на родителите си във Варна. Самата тя казва, че училището не и се е понравило и занапред няма намерение да работи. Ще очаква финансова подкрепа от бащата на детето, който е пет години по-голям от нея и работи в Германия. Бебето е кръстено Васил не само защото е родено на Васильовден, но ще носи името и на дядо си. Красивото пъстрооко и червенокосо момиче, с изглед все още на дете, сподели, че родителите и не са я давали толкова малка. Тя обаче избягала с мъжа си на село и ги поставила пред свършен факт. Малолетната майка предстои да навърши 15 години. Бебето и тя са в добро здравословно състояние и в събота бяха изписани. Родилката казва, че ще пее на Василчо приспивни песни на турски. Бащата Асен щял да припознае детето, като се върне от чужбина. Оказва се, че това не е първата бременност на момичето. Майка и също е родила млада.

На 5 януари 2014 г. се навършиха 2 години без нашия син и внук

СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ на 19 години от Балчик Неизплаканата мъка тежи в сърцата ни, времето и думите са безсилни пред болката в душите ни! ЛИПСВАШ НИ! мама и татко

Êîçìåòè÷åí ñàëîí

òåë. 0897/088372

Äî 31 ÿíóàðè ïðîìîöèÿ íà ïèëèíãè ñ ïðîäóêòè íà ìàðêà “TOSKANI” (Èñïàíèÿ) Млечен пилинг Бадемов пилинг Гликолов пилинг

-15%

Балчик, ул. Приморска 8, комплекс Марина сити


2

ОБЩИНА

Ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò íàïóñíà ÃÅÐÁ

Председателят на Общински съвет – Балчик, Виктор Лучиянов обяви, че напуска парт и я ГЕРБ. Решението е взел отдавна, но г о осъщест -

вява сега, след като се появява нов политически проект - “България без цензура” на Николай Бареков. На 21 декември той бе в инициативния комитет, който ще учреди партията през януари 2014 г. Надявам се този проект да ни даде правото да се изразяваме свободно, каза Лучиянов и не скри, че и до ден днешен сред членовете на ГЕРБ има страх. Председа-

Крими ЗА КРАЖБА ОТ ЧАСТЕН ИМОТ В БАЛЧИК Е СЪОБЩЕНО около 8:00 ч. на 19 декември. Установено е, че за времето от месец септември до 19 декември м.г., чрез взлом на прозорец, неизвестен е проникнал в имота. Според тъжителката, е извършена кражба на ЛСД телевизор, преносим компютър и кухненски съдове. Образувано е досъдебно производство. — МЪЖ ОТ КАВАРНА ЗАГИНА НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ОТ АЛБЕНА ЗА ВАРНА Мъж загина в катастрофа на 20 декември около 11:00 часа, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на около 500 м след разклона за село Генерал Кантарджиево на главния път от Албена за Варна. Водачът на “БМВ” се е движил в посока Варна. Поради несъобразена скорост с пътните условия и при навлизане в заледен участък от пътя, изгубил управление над автомобила, излязъл извън пътното платно и катастрофирал. От удара 33-годишният шофьор с инициали М. А. от Каварна е загинал на място. Пострадал е и пътник в колата - 26-годишен мъж също от Каварна. Той е получил контузни наранявания, но няма опасност за живота му. ПИЯН НЕ СПАЗИ ПРЕДИМСТВО И КАТАСТРОФИРА НА ЗАЛЕДЕН ПЪТ На 20 декември, в 08:05 часа е получено съобщение за възникнало ПТП на кръстовището на ул. „Варненска” и ул. „Янтра” в Балчик. Водач на лек автомобил „Деу” с добричка регистрация, поради заледен

път, не успява да спре на пътен знак „Стоп” и се удря в движещия се по път с предимство лек автомобил „Нисан” с добричка регистрация. Няма пострадали и нанесени значителни материални щети. При направените проверки за употреба на алкохол на двамата участници в катастрофата е отчетено наличието на 1,49 промила алкохол на водача на лек автомобил „Деу” – А. И. (27 г.) от Балчик. С полицейска мярка той е задържан за 24 часа. По случаите е образувано досъдебно производство. — НА 21 ДЕКЕМВРИ, ОКОЛО 00:40 Ч., Е СЪОБЩЕНO ЗА КРАЖБА ОТ ЧАСТЕН ИМОТ В С. СЕНОКОС. Установено е, че за времето от 19:00 часа на 20 декември до 00:15 часа на 21 декември неизвестен е проникнал в имота. Чрез взлом на ключалка на метална каса са откраднати пари. Образувано е досъдебно производство. — ЗАДЪРЖАХА БЕЛГИЙСКИ ГРАЖДАНИН, ШОФИРАЛ ПИЯН На 3 януари, в 17:50 ч. в Оброчище автопатрул спира за проверка лек автомобил „Крайслер” с холандска регистрация. При направения тест за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,89 промила в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24 часа в РУП - Албена, е задържан белгийският гражданин Л.К. (38 г.). Образувано е бързо полицейско производство.

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА БАЛЧИК ЕНЕРГО-ПРО УВЕДОМЯВА, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването:

На 09.01.2014 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., част от блокове на ВВС (Авиоград), част от ул. “Стара планина”, част от ул. “Варненска”, част от ул. “Тунджа”, ЗП “Изобилие”, борса “Кедър”, автосервиз “Лемакар”, част от ул. “Люлин”, складове на РПК. Временни смущения са възможни от 08:00 ч. до 09:00 ч. в ЗК “Черно море”, ЗП “Атанас Жечев”, ЗП “Васил Григоров”, бетонов възел “Стимекс”, дърводелски цех, бензиностанция и част от блокове на ВВС, “Скални материали – Русе”, “Автотранс -70”, ППС на морска администрация, ПС Балчик на В и К, в.з. Бели скали, комплекс “Двореца”, в.з. Сборно място, в.з. Кулака, “Тихият кът”, спа център “Р.Мария”, част от алея “Дамба”, ПГ за КОС “А.Константинов”, хотел “Париж”, бензиностанция “Калипсо”, местност Двете чешми, двор на бивше ТКЗС “Г.Димитров”, ул. “Етър”, ул. “Славянска”, ул. “Шипка”, ул. “Иречек”, ул. “Теменуга”, ул. “Дебър”, ул. “Бузлуджа”, част от ул. “Ком”, ул. “Странджа”, ул. “Родопи”, ул. “Ропотамо”, част от ул. “Черни връх”, част от ул. “Янтра”. Повече информация на тел: 0700 16161 или www.energo-pro.bg/

телят на местния парламент заяви, че става независим депутат и ще продължи да защитава интересите на жителите на община Балчик. Той добави, че съветникът от партията на Борисов – Христо Николов, също ще го последва. “Лозунгът ни беше “Градим България”, а се случи точно обратното – бизнесът бе смазан и унищожен, а административният рекет достигна нива, непознати в целия свят”, заяви Лучиянов. В отговор на въпроса, това няма ли да разклати поста му на председател, той припомни, че през 2011 год. изборът му е бил подкрепен от целия политически спектър в местния парламент. Той бе

откровен да сподели, че няма неразбирателство с балчишката структура, а с ръководството на партията в Добрич и централата в София. “Откраднаха ни 20-годишната мечта да се изразяваме свободно!”, заяви той. По думите му, предсрочни парламентарни избори сега биха били в ползва на мутренско – мафиотския кръг. Лучиянов прогнозира, че партия ГЕРБ има някакъв шанс, ако “Злият отиде по-бързо при Фидосова. Дотогава те нямат никакви шансове”. До изтичането на мандата той остава независим съветник. Още по темата очаквайте в следващия брой

Äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ çà êîëèòå ñ íèñêè íèâà íà âðåäíè åìèñèè С изменения в Наредбата за местните данъци на община Балчик, влизат в сила данъчни облекчения от 40 до 60 процента за моторни превозни средства с ниски нива на вредни емисии. Екокатегориите ще се удостоверяват чрез документа от производителя. Причина за решението на местния парламент от 19 декември м.г. са промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2014 г., които правят разграничаване на превозните средства според тяхната екологична категория. С така приетия документ ще бъде поставена бариера за употребата на автомобили с високи нива на вредни емисии и ще се поощри използването на по-малко замър-

сяващи околната среда. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 киловата, снабдени с действащи катализатори и несъответстващи на екологичните категории, определеният налог ще се заплаща с намаление 40 на сто. За малките коли (до 74 kw вкл.), съответстващи на екокатегориите Евро 3 и 4, данъкът ще се плаща наполовина, а за Евро 5 и 6 - с 60 на сто отстъпка. За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5”, “Евро 6” и “ЕЕV” - с 50 на сто.

Èìà øàíñ äà ñå îñèãóðè ôèíàíñèðàíå çà ðåìîíòà íà äàìáàòà îùå òàçè ãîäèíà Започната е процедура за прехвърляне собствеността на цялата крайбрежна алея между Балчик и Албена от държавата на общината. Това съобщи кметът Николай Ангелов във връзка с желанието на местната управа да възстанови компрометирания и пропаднал трикилометров участък от дамбата, който е държавна собственост, в посока курорта Албена. В строителните граници на града, където алеята е общинска собственост, е в добро състояние. Обновени са и двете крайбрежни буни до Двореца, които също са общински. На всички е ясно защо една част е ремонтирана, а друга не е, защото не можем да бъдем бенефициенти по европейските програми за чужда собственост, аргументира кметът искани-

ята си пред държавата и посочи за пример останалите неугледни две държавни буни на Новия плаж. Той е в очакване, че още тази година от предвидените 500 милиона лева държавни пари за инвестиционни проекти, една част ще се насочат именно за брегозащитната алея в Балчик. По думите му съоръжението трябва да се изтегли около 50100 метра навътре в морето, за да се избегнат свлачищните процеси. Последното голямо поражение бе нанесено през 2010 година от силното морско вълнение и свличане на земни маси. Стойността на проекта за ремонт на дамбата близо до Албена е между 15 и 20 милиона лева. Цялата алея, която е и място за спорт и отдих, е с дължина 8 километра.

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА свободни работни места към 8 януари Балчик - лекар Подробна информация за свободните работни места можете да получите от трудовия си посредник

09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078) ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 374, 373, 371, 372 и 375 от 24.09.2009 г. на Общински съвет – Балчик, и във връзка със Заповед № 10/06.01.2014г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва: 1. Незастроен, вилен УПИ № ІV, кв. 3, по ПУП на в.з. Бели скали, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.367 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Бели скали, с площ от 1035 м2, при начална цена 36 432.00 лв. (тридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два лева). 2. Незастроен, вилен УПИ № V, кв. 3, по ПУП на в.з. Бели скали, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.368 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Бели скали, с площ от 679 м2, при начална цена 23 900.80 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева и 80 ст.). 3. Незастроен, вилен УПИ № VІ, кв. 3, по ПУП на в.з. Бели скали, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.370 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Бели скали, с площ от 645 м2, при начална цена 22 704.00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин и четири лева). 4. Незастроен, вилен УПИ № VІІ, кв. 3, по ПУП на в.з. Бели скали, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.369 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Бели скали, с площ от 703 м2, при начална цена 24 745.60 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 60 ст.). 5. Незастроен, вилен УПИ № ІХ, кв. 3, по ПУП на в.з. Бели скали, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.374 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Бели скали, с площ от 621 м2, при начална цена 21 859.20 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 20 ст.). Търгът ще се проведе на 24.01.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик, в сградата на пл. “21 септември” № 6. Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 13.01.2014 г. до 22.01.2014 г. на касата на ОбА - Балчик. Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 23.01.2014 г. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 16.00 ч. на 23.01.2014 г. в Информационния център на Община Балчик. За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова ДО 30 ЯНУАРИ 2014 ГОДИНА В ОТДЕЛ “ГРАО” ДЕЛОВОДСТВО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НОВИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК за 2013 година според закона за Местните данъци и такси. Бланката е качена и на интернет страницата на Общината – www.balchik.bg. Декларация се подава от всички лица, стопанисващи места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Размерът на туристическия данък за 2014 година остава непроменен. ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/ 27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.,Решение № 469по Протокол № 33 от 05.12.2013 г. и Заповед № 12/ 07.01.2014 г. на Кмета на Община Балчик, ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост: Помещение (магазин за хранителни стоки) площ 18.00 м2 – публична общинска собственост, актувана с АОС 153/1998 г., находящо се в с. Бобовец, общ. Балчик при начална годишна наемна цена 238,52 лв. (двеста тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки), без ДДС. 2.Срок на договора - 5 (пет) години 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга. Търгът ще се проведе на 24.01.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. “21 – септември” № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 09.01.2014 г. до15.00 ч. на 23.01.2014 г. на касата на ОбА - Балчик. Крайният срок за приемане на предложения за участие е 23.01.2014 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА – Балчик, и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация. За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова


09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078)

ОБЩИНА

22-ãîäèøíèÿò ñïîðòèñò Çäðàâêî Äèìèòðîâ Ïàðèòå çà ÷èñòîòà ñå óâåëè÷àâàò ñ 1,7 ìëí.ëâ., íî 27-годишният добричлия Тодор Желев бе ñïàñè êðúñòà най-бърз за трети път в Албена

(Продължение от стр.1) В памет на своя баща, за трета година скочи англичанинът Пол Бълок, живеещ в балчишкото село Соколово. След спасяването на дървения кръст, много миряни се докоснаха до него и получиха благословията на свещениците Стратия и Георги, които отслужиха Великия водосвет. Богоявление е един от най-почитаните празници в Балчик. В общината името Йордан носят 304 мъже, а Йорданките са 173. Колкото и мразовито да е времето, стотици жители и гости се стичат винаги на кея. По-рано през деня по главната улица премина литийно шествие. Още час преди ритуала, около 1000 души заприиждаха към брега, за да станат част от празника и да заемат местата с най-добра видимост. Кметът честити празника и Новата година на балчиклии с думите, че тези смели мъже скачат за здравето, успеха и благоденствието на целия град. 6 януари 2014 г. ще се за-

помни с рекорден брой калени мъже, които премериха сили в улавянето на богоявленския кръст. И този път алкохолът бе сред основните подгряващи питиета и накара един “прегрял” участник да скочи преди отец Георги да изпрати кръста навътре в морето. Последните две години най-бърз в спасяването на символа на здравето бе студентът Светозар Стоянов. Този път той пропусна участие, както и многократният победител пожарникарят Марин Байчев. След като бе начело в литийното шествие, новият първенец Здравко си пожела една здрава година, без контузии и още постижения в спорта: “Миналия Йордановден бях на една ръка разстояние, но този път Бог ми помогна. Кръста го подмина плувецът пред мен и аз след него го взех. Както и в спорта, чувството да си първи е прекрасно, не усещаш дори студа. Пожелавам на всички мои съграждани да са живи и здрави.”

Îáùèíñêè ñúâåò ñå ðàçïîðåäè ñ åâðîïðîåêòè На 19 декември бе дадена зелена светлина за реалното започване на европроекта за подобряване на туристическите атракции и достъпа до тях. Около 4 млн. и половина лева ще се вложат за модернизация на старата мелница в Балчик, късноантичната крепост в кв. Хоризонт и религозната местност Текето край Оброчище. Общински съвет одобри авансовото плащане от 1,5 млн.лв. за старта на проекта, които представляват 35 % от общата стойност на дейностите, финансирани по оперативна програма “Регионално развитие”. Общински съвет утвърди и частично финансиране на изпълнени европейски проекти, тъй като управляващите органи не са одобрили всички направени разходи по тях. Единият е “Нов избор – развитие и реализация” по програма “Развитие на чове-

шките ресурси”, по който бенефициенти са Община Балчик и общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство”. Договарящият орган при МТСП – Агенция по заетостта, не е одобрил разходи за 3493 лева от общата стойност на проекта 976 хиляди лева. Непризнати са разходи за осигурителни плащания и обезщетения. Другият е “Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море” и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав” в с. Кранево. Орязаните средства от Програмата за развитие на селските райони са 23 468 лева от обща стойност 1,698 млн.лв. Проверяващите са отчели несъответствие с видовете и количествата вложени материали.

СЪОБЩЕНИЕ На 10.02 2014 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ “Паисий Хилендарски” ще се проведе годишно отчетно събрание на ФК “Черноморец”- гр. Балчик, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за дейността през 2012 г. и 2013г. 2. Разни При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. От Управителния съвет

На 6 януари Православната Църква отбелязва един от големите Господни Празници – Богоявление, кръщението на Господ Исус Христос в р. Йордан от Св. Йоан Кръстител. На този ден Светата Църква отслужва Божествена Литургия с Велик Водосвет, наричан още Богоявленски. По православна древна традиция след богослужението, там където има водни басейни (реки, язовири, морета и т.н.) се извършва и хвърляне на кръста. По този повод в с. Оброчище Негово Всепреподобие йеромонах Филип отс лужи Света Л итургия и Велик Богоявленски водосвет, след което с организиран превоз на „Албена Автотранс” АД миряните се насочиха към морето в Албена, където се изпълни традицията с хвърляне на кръста. За трета поредна година кръстът бе изваден от Тодор Железов от Добрич. За победителя, както и за останалите участници в скачането, бе предвидено възнаграждение от Кметство Оброчище. Енориаши при храма на с. Оброчище бяха подготвили топли напитки и баница за участниците в скачането за кръста. Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище

Áîëíèöàòà ùå òåãëè êðåäèò, çà äà ôèíàëèçèðà ïðîåêò Многопрофилната болница за активно лечение – Балчик, ще ползва банков кредит от 262 хиляди лева. Със средствата едноличното общинско дружество ще финализира проект за повишаване на конкурентоспособността и покриване на международно признати стандарти с въвеждане на системи за управление. Общата стойност на проекта е 357 хиляди лева, от които безвъзмездната помощ е 268 хиляди лева, а 25 процента е съфинансирането от страна на бенефициента, поети от Община Балчик. До момента са направени плащания на изпълнители в размер на 96 хиляди лева и за да се финализира успешно проекта, са нужни още 262 хиляди, които ще се търсят като кредит до възстановяването на парите от финансиращия фонд. Авансово по проекта са получени само 20 процента (53 590 лева), Общината е платила 40 хиляди лева и остава да доплати още 50 хил. лв. Общото събрание – в случая местният парламент, даде принципно съгласие за ползване на кредита. На 16 януари се свиква разширено заседание на здравната комисия с целия Общински съвет, за да се обсъдят конкретните банкови параметри и бъдещето на здравното заведение.

Кратки ДВА ОБЩИНСКИ ИМОТА ПО ОКОЛО 550 КВ. М ВЪВ ВИЛНА ЗОНА „МОМЧИЛ” ЩЕ БЪДАТ ПРОДАДЕНИ НА ТЪРГ. На последната си сесия Общинският съвет одобри пазарните им оценки – 17 760 лв. и 17 632 лв., като начална цена за наддаването и ги включи в годишната програма за разпореждане с имотите - общинска собственост. Общината ще прекрати съсобственост по отношение на половината от имот от 504 кв. м във в.з. „Изгрев” (Оброчище). Беше одобрена пазарната оценка – 7560 лв., по която собственикът на законно построена върху него вилна сграда може да купи общинския дял. — ЧЕТИРИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНА ПОЛУЧИХА ОДОБРЕНИЕ от Общинския съвет на последната за годината сесия. Беше дадено предварително съгласие да бъде изменен планът за регулация на града, с което урегулирани общински парцели на ъгъла до сладкарския цех се обособяват за озеленяване и паркиране. С това се коригира несъответствие между кадастралната карта и плана за регулация на града. За отстраняване на допусната фактическа грешка, свързана с улична регулация, ще бъде изменен планът за регулация и застрояване на Балчик. Предварително съгласие получи и искане на земеделския производител Атанас Жечев за промяна на ПУП на Стопански двор в Балчик, отнасяща се за път с отпаднало предназначение, общинска собственост. С решение на ОбС бе изменен ПУП на с. Кранево, във връзка с озеленяване. Обединяват се два

3

òàêñà ñìåò íÿìà äà ñêî÷è

Общинската програма за управление на отпадъците с период на действие 20142020 г. бе актуализирана от ОбС през декември във връзка със закриване и рекултивация на депото за отпадъци на община Балчик и изграждането на регионално депо. С изпълнение на дейностите, заложени в документа, ще се оптимизират общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, системата за разделно събиране, ще се въведат системи за събиране и третиране на биоотпадъци, на строителни и на масово разпространени отпадъци. Освен това през този период ще бъде задействана и претоварната станция – част от регионалното депо в с. Стожер. Финансовият дял на общината в този проект възлиза на 97 хиляди лева. По закон съветниците утвърдиха и разходите за тази година по дейност „Чистота”. Разчетени са близо 3,7 млн.лв., които през 2013 са

били 2,036 млн.лв. Такса битови отпадъци няма да се повиши, заяви кметът Николай Ангелов. Парите са от натрупаните отчисления, които Общината е трябвало да плати на държавата за количествата смет. Сега те ще се насочат за рекултивация на старото депо. От милион на близо милион и половина се покачват парите за събиране и транспортиране на отпадъци до депа. За изграждане и поддържане на депа в това число и държавни отчисления средствата спрямо 2013 нарастват от 346 хиляди на 485 хиляди лева. Повече пари се заделят за почистване на улични платна, площадки и алеи – от 670 хиляди на 943 хиляди лева. Парите, разчетени за нови съдове, са 200 хиляди, а за храсторези, резачки и косачки – 30 хиляди лева. За 2014 г. се пренасят средствата за сметоизвозващ камион, които са 300 хиляди лева.

имота – общински и съседен на него. Те са с голяма денивелация и при силни дъждове се заливат с кална тиня. Искането за обединяване на парцелите е направено от собственика на втория имот – Тихомир Тодоров, който има желание да купи дела на Общината, за да терасира и обезопаси мястото. Строителната комисия не даде съгласие за промяната, тъй като след нея там щяло да се застрои. В подкрепа на искането се изказаха кметът на Кранево – Румен Николов и арх. Емилия Георгиева - директор на дирекция „Устройство на територията, собственост и инвестиции”. Стана ясно, че имотът е тесен, дълъг и маломерен и по Закона за устройство на територията не може да бъде самостоятелен. Новообразуваният парцел е ограден от улици. Намира се в курортна зона, където позволеното застрояване е 30%. Кметът на общината Николай Ангелов добави, че общинският дял ще бъде продаден по реални пазарни цени. — ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛИ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, получавана от държавата, която за 2013 г. е 448 600 лв. За основен ремонт на четвър-

токласната пътна мрежа остават заложените 249 400 лв. С 2700 лв. се увеличават средствата за изграждане на спортна площадка в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”. Сумата се компенсира от парите, икономисани от основния ремонт на детската градина в Стражица. Субсидията за капиталови разходи, която Общината се очаква да получи от републиканския бюджет за 2014 г., е 600 000 лв. — ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ НА ТАЛАНТЛИВИЯ МЛАД певец Александър Танев, за участие в международни фестивали – в Румъния и Германия, общинските съветници повишиха предложената сума от 300 на 1000 лв. Припомняме, че и на двата фестивала младият рокаджия от Балчик представи отлично страната и спечели първо място в своята възрастова група. — 3300 ЛЕВА ГЛАСУВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ и подпомагане на местни жители. Суми от 100 до 400 лева ще получат общо 15 души от Балчик и селата Оброчище, Кремена, Ляхово, Безводица.

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности, поздрави, скръбни вести -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39


4

РЕГИОНА Кратки

ПЪТИЩАТА КЪМ СЕЛАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИОРИТЕТНИ ЗА РЕМОНТ ПРЕЗ 2014 и до края на програмния период през 2020г. Сред тези обекти е пътната отсечка между селата Дропла – Сенокос, ремонтът на която ще струва над 3 млн.лв. Община Балчик ще бъде допустима за финансиране по Програмата за развитие на селските райони и ще очаква европейско финансиране за този участък, както и държавни средства. Кметският наместник на Дропла Блага Атанасова посреща новината като коледен подарък. “В края на годината получихме два коледни подаръка. Превозът, който бе спрян от Дропла за Добрич, се възстановява от 6 януари и второ, че има надежда за поправяне на пътя. Това са две големи новини за нас и с радост изпращаме и посрещаме новата година. За нас ремонтът на пътя Дропла – Сенокос е най-големият подарък за всички, които живеят в селата по тази отсечка”, споделя кметицата. — ОТ 2 ЯНУАРИ ДО 30 АПРИЛ 2014Г. ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”, с договор между Община Балчик и Министерството на труда и социалната политика. От услугата се възползват лица и семейства на месечно подпомагане, хора с доказана липса на доходи и близки, самотно живеещи и семейства с минимални доходи, несвързани с трудова дейност, както и бездомни. Дейността се изпълняваше и миналата година, но сега подборът е направен отново и около петдесет процента от обхванатите са нови лица. За срока на финансирането ежедневно 72-ма души получават безплатно топъл обяд. Изпълнител на услугата е Домашният социален патронаж. — НАЕМАТЕЛИ НА ТРОТОАРНО ПРАВО НА АЛЕЯ “ДВОРЕЦА” в Балчик трябва да платят дължимите си суми за ел.енергия през 2013 година, предупреждават от Община Балчик. Срокът е до 30 април 2014 г. Списъкът с дължимите суми за ел. енергия на наематели на тротоарно право “Двореца” е изготвен във връзка с проведена процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинск а собственост, по

алея “Двореца”, дясна страна. Справка за дължимите суми фирмите могат да направят на касата в Информационен център на ОбА – Балчик. — ОТОПЛИТЕЛНИЯТ СЕЗОН ЗА ОБЩИНА БАЛЧИК ДО МОМЕНТА Е БЕЗ СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ спрямо пожарите в Добричка област, отчете началникът на Пожарната Антон Антонов. Всяка година службата предупреждава за спазване на противопожарната безопасност през есеннозимния сезон. Отоплителните уреди често се оставят без наблюдение, а електрическите инсталации се претоварват от едновременното включване на много консуматори. От началото на отоплителния сезон пожарникарите в Балчик са реагирали на около десетина сигнала – два от пожарите са с материални щети, две са лъжливите обаждания. Колегите им от участък Кранево са гасили запалвания в сухи треви и коминно тяло и са отводнявали три хотела в Албена. — НА 3 ЯНУАРИ ПРИКЛЮЧИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЛОВА НА КАЛКАН през 2014 г. Право на участие в разпределението на националната квота имаха собствениците на риболовни съдове, които са регистрирани като юридически лица или еднолични търговци. Към кандидатите беше поставено изискване да имат валидно разрешително за стопански риболов и дънни мрежи с минимален размер на окото 400 mm, а съдовете да са вписани в Регистъра на риболовните кораби. Задължително условие за риболовните кораби е наличието на функциониращо проследяващо устройство, което да бъде свързано с центъра за наблюдение на риболовните кораби на ИАРА. Освен това риболовните кораби над 18 метра трябва да имат инсталирана на борда си система за автоматична идентификация (AIS), към момента на подаване на заявлението. За риболовните кораби с дължина между 15 и 18 метра крайният срок за монтиране на AIS на борда е 15 юни. Причина за „бонуса” от 15 дни е, че мярката влиза в сила от 31 май, но тази дата попада в периода на забраната за улов.

09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078)

Íîâà çàùèòåíà ìåñòíîñò “Àðîìàòíà ìàòèîëà” êðàé Áàë÷èê

Нова защитена местност “Ароматна матиола” на площ от 200 декара в землището на Балчик се обособява със заповед на министъра на околната среда и водите от май/2013. Многогодишното тревисто растение е критично застрашено и е защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие. Целта е опазване на този вид и неговото местообитание. Има сиво-бели листа и жълтеникави цветове. Единственото място у нас, където е разпространено, са склоновете на Северното ни Черноморие, от Балчик към местност Зеленка до нос Калиакра, община Каварна. Отрицателно действащите фактори са туристическата и инфраструктурната дейност, масовото залесяване с инвазивни видове. Територия-

та, която обитава, попада в Натура 2000. В границите на новата защитена местност се забранява промяна предназначението и начина на трайно ползване на земята, проучвания и добив на подземни богатства, строителството, поставянето на временни обекти. Другото, което не се разрешава в “Ароматна матиола”, е внасяне на неместни видове, паша на домашни животни от 1 март до 31 юли, разкопаване и залесяване, а също и палене на огън и устройстване на биваци. Нарушителите ще се наказват съгласно Закона за защитените територии. Контролът се осъществява както от РИОСВ – Варна, така и от страна на общините, в чиято територия попада местността.

В края на миналата година бе ремонтирана поредната дупка, определена от водачи като убиец, по околовръстния път, част от републиканската мрежа. Местната управа организира и финансира дейностите по текущо поддържане в участъка от главната улица „Дунав“ - „Стара планина“ -ул. „Панорамен път“ - ул. „Приморска“. По-съществено изкърпване на асфалта ще започне през април, уведомиха от общинското предприятие по благоустрояване. Основният ремонт на натоварения околовръстен път е включен в инвестиционната програма на Областно пътно управление като приоритетен отдавна, но за реални действия все още финансиране няма. За шесткилометровия участък са нужни над милион и половина лева. Сигналите срещу лошото състояние на пътя не секват, още повече, че по отсечката се движат тежкотоварните коли до балчишкия порт. За участъка действа споразумителен протокол за съвместно финансиране при поддържането на републиканските пътища в града между Общината и Агенция “Пътна инфраструктура”.

Ароматна матиола Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br. Сем. B rassicaceae – Кръстоцветни Природозащитен статут – Критично застрашен Морфология и биология Многогодишно тревисто растение или полухраст. Стъблата 15–50 cm високи, разклонени, сиво-бяло наплъстени. Листата 2–8 cm дълги, продълговати, лировидно или пересто-изрязани, от двете страни гъсто сиво-бяло наплъс тени. Съцветията с 10– 18 cm дълги, с 20– 30 цвята. Цветовете с 4 г ъ с т о в л ак н ес т и чашелистчета и 4 жъ лт ен и к ав и , жълтениковочервени или жълто-кафяви в ен ч е л и с т ч е т а . Плодът сплесната шушулка, 8–15 cm дълга. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. Местообитания и популации Обитава специфичен хабитат - отворени тревни съобщества на крайбрежни мергелни склонове с каменисти излази. Вид със слаба конкурентна способност, срещащ се в най-бедните на хранителни вещества, сухи, слънчеви места. Популациите са фрагментирани, заеманата площ е под 10 km2, отделните субпопулации са с площ от няколко десетки кв. m до 0,1(1) ha. Разпространение в България Черноморско крайбрежие (Сев. – между Балчик и местн. Зеленка при нос Калиакра); до 50 m н. в. Общо разпространение Югоизточна Европа (България, Украйна), Кавказ и Иран.

Ñ íàä ÷åòèðè ïðîöåíòà ïîâå÷å ñðåäñòâà çà îáùèíèòå

Ãîëÿìà àâàðèÿ îñòàâè áåç âîäà êúùè â ðàéîíà íà áîëíèöàòà Сигнал за теч на вода по улица „Л. Каравелов” е подаден на 1 януари в Общинския съвет за сигурност. Три дни работихме по амортизиран стар водопровод до болницата, което наложи и затварянето на тройката в участъка на 3 януари, каза началникът на район Балчик Владимир Симеонов. Питейната течност е пресъхнала на 1-ви за къщите на улица “Любен Каравелов”, “Иван Вазов” и “Д-р Златко Петков”. Старата ВиК мрежа е наложила новият тротоар и пътят да бъдат разбити, тъй като екипите три пъти са пускали и спирали водата заради постоянни аварии. Нормалното водоподаване е възобновено, а по възстановяването на настилката се работи.

С 4.2 на сто повече са средствата, които общините ще получат за 2014 г. за делегираните от държавата дейности. Това обяви на нарочна пресконференция в края на м.г. депутатът от КБ от Добрички район Пламен Желязков, информира вестник “Нова добруджанска трибуна”. Миналия месец Желязков, който е и член на Парламентарната комисия по бюджет и финанси, заяви, че в приетия вече републикански бюджет са заложени повече средства за общините в страната, като конкретизира, че осемте общини в областта общо за делегираните от държавата дейности ще получат 4.2 на сто повече средства спрямо 2013 г. “Общата сума за бюджет’2014 за осемте общини е в размер на 68 млн. 792 хил. лв., при 66 млн. лв. за 2013 г.” - поясни Желязков. Той подчерта, че бюджетът за 2014 година е подчинен на рестарта на икономиката и икономическия растеж, предвиден на 1.8 %. Основни приоритети в разходната част ще бъдат образованието, инвестиционната програма и социалната политика. Депутатът се обърна с призив към най-младите безработни да се регистри-

рат в Бюрата по труда, за да се възползват от пакета от мерки на ЕС за осигуряване на младежка заетост. България ще получи през 2014 г. повече от 110 000 000 лева за хора между 18-24 години, които до четири месеца след завършване на средното си образование не са могли да си намерят работа. По думите му държавата ще поощри частния бизнес и обществени институции да наемат на работа младежи, като гарантира разходите по трудовите им възнаграждения и социалните осигуровки. В този контекст, всяка административна облас т ще получи финансов ресурс според дела на р егис три рани те млади безработни спрямо всички младежи в страната в тази възрастова група. Затова е важно всички, които не могат да си намерят работа, да се регистрират в бюрата по труда. Според Пламен Желязков бюджетът ще даде глътка въздух и на местната власт. Почти всички параметри са увеличени. През тази година общините ще получат от държавата общо 2,498 милиарда лева или с 83 милиона лева повече от 2013а.


09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078)

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 34 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 19 декември 2013 година Първа точка: Предложение за приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Нов избор - развитие и реализация”, финансово подкрепен от ОП “Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ ВG051/РO0011.1.03, сключен между Община Балчик и МТСП Агенция по заетостта Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 489: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет, РЕШИ: І. Дава съгласие да се финансира проект “Нов избор – развитие и реализация”, финансово подкрепен от ОП “Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051/PO001-1.1.03 със средства на общинския бюджет в размер на 3 493,51 лв., представляващи неодобрените разходи за: 1. За Община Балчик неверифицирани разходи в размер на 3 482,25 лв., както следва: 1.1. Обезщетения за неизползван отпуск по член 224, ал.1 от КТ, а именно 1 875,39 лв. 1.2. Обезщетения за прекратяване на правоотношение поради болест по член 222, ал. 2 от КТ, а именно 1 606,64 лв. 1.3. Обезщетения по член 40, ал. 5 от КСО, а именно 0,15 лв. 1.4. Непризнат разход за осигуровки за ДОО, а именно 0,07 лв. 2. За ОбП БКС неверифицирани разходи (11,26 лв.) както следва: 2.1. Обезщетения по член 40, ал. 5 от КСО, а именно 1,44 лв. 2.2. Непризнат разход за осигуровки за ДОО, а именно 0,32 лв. 2.3. Непризнат изплатен клас в размер на 9,50 лв. 3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Втора точка: Предложение за актуализиране на Общинската програма за управление на отпадъците с период на действие 2014-2020 г. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 490: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет РЕШИ: 1. Приема Актуализираната общинска програма за управление на отпадъците на община Балчик с период на действие 2014 – 2020 г. 2. Общински съвет упълномощава Кмета да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на програмата. ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Трета точка: Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, 2013 г. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 491: На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, ОбС актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по реда на ЗОС през 2013 г., приета с реш.№280 от 31.01.2013 г.,като допълва: Раздел ІІІ Б – Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде, със следните имоти: - Незастроен ПИ № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V, кв.1 по ПУП на вилна зона Момчил, с площ от 555 кв.м; - Незастроен ПИ № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ VІ, кв.1 по ПУП на вилна зона Момчил, с площ от 551 кв.м. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Четвърта точка: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Момчил Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 492: 1. На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с реш.№ 238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4343/19.11.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІ, кв. 1 по ПУП на в.з. Момчил) с площ от 551 кв.м. 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 632.00 лв., без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет – Балчик. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Пета точка: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Момчил Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 493: 1. На осн.чл.21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с реш.№ 238/ 27.02.2009 г. на ОбС, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4342/19.11.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ V, кв.1 по ПУП на в.з.Момчил) с площ от 555 кв.м. 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 760.00 лв., без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет . ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Шеста точка: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Изгрев Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ Седма точка: Финансови помощи на граждани Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД РЕШЕНИЕ 494: 1. На осн. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие да се отпуснат еднократни финансови помощи: 1. Демир Кирилов Демиров от Балчик, за лечение, в размер на 400 лв. 2. Стойка Димитрова Георгиева от Балчик, за лечение, в размер на 400 лв. 3. Елена Георгиева Коева от Балчик, за лечение на съпругa й Иван Коев, в размер на 400 лв. 4. Сервие Ахмедова Черкезова, за лечение, в размер на 200 лв. 5. Даниела Пламенова Керекова от Балчик, за лечение, 200 лв. 6. Ангел Иванов Митев от Оброчище, за социално подпомагане, 100 лв. 7. Илия Колев Илиев от с. Оброчище, за социално подпомагане, 200 лв. Средствата да се получат от съпругата му Иванка Георгиева Илиева. 8. Сали Исмет Сали от с. Кремена, за лекарства, в 100 лв. 9. Инжегюл Салимова Федаилова от с. Ляхово, за соц. подпомагане, в размер на 100 лв. 10. Жана Живкова Асенова от Балчик, за социално подпомагане, 100 лв. 11. Анастас Георгиев Панайотов от Балчик, за лечение, 200 лв. 12. Димитричка Стоянова Димова от Балчик, за лечение, 100 лв. 13. Борислав Маринов Димитров от Балчик, за лечение, 200 лв. 14. Александър Александров Хаджиев от Балчик, за лечение, 400 лв. 15. Еленка Минкова Александрова от с. Безводица, за лечение, 200 лв. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Oсма точка: Предложение за избор на експерт – счетоводител за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево” ЕАД Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ РЕШЕНИЕ 495: На осн. чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 499/ 21.11.2013г. на изпълнителния директор на ЕАД „Търговски център -Кранево”, чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, ОбС избира „Дружеството за одит и консултации” ООД за приключване на счетоводната година на „Търговски център – Кранево” ЕАД ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Девета точка: Предложение за даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за части от имоти ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта на град Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 496: 1. На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ; чл. 62 ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ и във връзка със становище вх. № 93-94-2/10.12.2013 г. от арх. Емилия Георгиева – Директор дирекция УТСИ, Община Балчик, Общински съвет дава предварително съгласие да се измени ПУП – ПР за части от ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта гр. Балчик – общинска собственост, с цел обособяване на урегулиран поземлен имот за озеленяване и паркиране. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 13 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Десета точка: Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013“ мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и подписан Договор №08/321/00719 от 23.10.2009 г. с ДФ „Земеделие“ за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море” в с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав”, с. Кранево“. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 497: 1. Дава съгласие да се финансира проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море” в с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав” в с. Кранево”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 със средства на общинския бюджет в размер на 23 468,75 лв., представляващи неодобрените разходи както следва: 1.1. Несъответствие на вида на вложените материали, съгласно извършена проверка на място, в размер на 784,08 лв., полагане бетон В10 – неармиран в основи, стени, колони, шахти. 1.2. Изпълнени по-малко количества, съгласно извършена проверка на място, “Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби”, в размер на 2 863,85 лв. 1.3 Несъответствие на вида на вложените материали, съгласно извършена проверка на място, в размер на 1 568,16 лв., полагане бетон В10 – неармиран в основи, стени, колони, шахти. 1.4. Изпълнени по-малки количества, съгласно извършена проверка на място, за дейност “Превоз бетон” – 77,37 лв. 1.5. Изпълнени по-малки количества, съгласно извършена проверка на място, за дейност “Бетонови бордюри ” – 6 124,00 лв. 1.6. Несъответствие на вида вложени материали, съгласно извършената проверка на място, за позиция по КСС “Бетонови бордюри 15/25/50” – 12 051,29 лв. 2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Единадесета точка: Предложение за издаване Запис на заповед от Община Балчик в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури в община Балчик” Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 498: На осн. чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, ОбС РЕШИ: 1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № ВG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРР, за Проект “Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик”, и на основание на Реш.№ 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 1 502 757,11 лева, представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 19.09.2014 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ); 2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG0161РO001/3.1 -03/2010/005 от 19.07.2012 г. 3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Дванадесета точка: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад.карта на с. Кранево) и УПИ І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад.карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 499: 1. На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 63-05-1/25.07.2013 г. от Тихомир Стефков Тодоров – представляващ “Топ Тауър” ЕООД, ОбС дава съгласието си да се измени ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад. карта на с. Кранево) и УПИ І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад. карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево, одобрен със Заповед № 1621/ 04.12.2008 г. на Кмета на Община Балчик, като двата имота се обединят. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Тринадесета точка: Предложение за одобряване разходите за 2014 година за дейностите „Чистота”, съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал.І от ЗМДТ Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 500: На осн. чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет одобрява разходите за 2014 г. за всяка от дейностите „Чистота”, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер на 3 677 843,00лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2013 г. в размер на 390 261,00лв., приходи от такса за битови отпадъци на база 2013 г. в размер на 3 119 048,00лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2015 г. в размер на - 558 795,00 лв. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Четиринадесета точка: Предложение за даване на съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ на Стопански двор - Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв. 106 (ПИ 02508.55.197 по кад. Карта на гр. Балчик) и УПИ ІІ-202, кв. 1 (ПИ 02508.55.161 по кад. Карта на гр. Балчик) и ПИ № 02508.55.233 – път с отпаднало предназначение. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 501: 1. На осн.чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 39-18-5/05.12.2013 г. от ЗП Атанас Жечев Георгиев и ЕТ “Мария Милева Пенева – МВГ”, Общински съвет дава съгласието си и допуска да се измени ПУП - ПРЗ на Стопански двор Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв.106 (ПИ 02508.55.197 по кад. карта на Балчик) и УПИ ІІ-202, кв.1 (ПИ 02508.55.161 по кад. карта на Балчик) – собственост на Атанас Жечев и ПИ № 02508.55.233 – път с отпаднало предназначение, собственост на Община Балчик. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението. ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 – не гласува Петнадесета точка: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 502: 1. На осн.чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 94А-1092-1/01.11.2013 г. от Атанас Василев Гебрев и Мадлен Георгиева Димитрова - Гебрева, ОбС дава съгласието си да се измени ПУП – ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. карта на гр. Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на ПИ 02508.77.78 по кад. карта на гр. Балчик.

5 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението. ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Шестнадесета точка: Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 503: На осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. З предложение трето от ЗНА, ОбС РЕШИ: Приема Изменения и допълнения в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с промените в ЗМДТ относно данъци изм. и доп. в ДВ бр.101 от 22 ноември 2013г. § 1 В чл. 7, ал. 4 се изменя така: Чл. 7 ал. (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. §2 В чл. 45 ал. 1 се изменя така: Чл. 45 ал. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3”, „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” §3 В чл. 45 ал. 2 се изменя така: Чл. 45 ал. (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3”, „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. §4 В чл. 45 се създава нова ал. 4 Чл. 45 ал. (4) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория. &5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в местния печат. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ, в залата 18 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Седемнадесета точка: Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2014 г. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 504: На осн. чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет: 1. Утвърждава средства за работно облекло за календарната (бюджетната) 2014г., изплащани като парични възнаграждения (без персонала на държавна издръжка, зает в сферата на образованието, вкл. и на делегиран бюджет), както следва: а) Съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл.28, ал.1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители - За ръководни длъжности - в размер на 300 лв. - За експертни длъжности - в размер на 300 лв. б) На персонала, зает по трудово правоотношение – в размер на 300 лв. 2. Одобрява, на осн.чл. ЗЗ от ПМС №1/09.01.2013г., през 2014 г. за сметка на собствените местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани (без близки), безпризорни, регистрирани в Дирекция “Социално подпомагане” или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик. 3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите” за периода от месец януари до декември (включително) на всички пенсионери и хора с трайна нетрудоспособност над 50 % с постоянен адрес в община Балчик, със 70% намаление на цената. 4. Ред за ползване на предоставените права: - Желаещите подават молба до Кмета на Общината - Кметът на Общината, със своя заповед, назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата. 5. Утвърждава закупуването на карти през 2014г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: - за кметство Оброчище – 3 броя карти - за всички останали кметства и кметски наместничества – по 1 карта. 6. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Осемнадесета точка: Предложение за одобряване на пазарна оценка на 1/2 ид.част от поземлен имот с идентификатор № 53120.504.220 по кадастралната карта на с. Оброчище, в.з. Изгрев Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 505: 1. На осн.чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.45, ал.1 и ал.5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и във връзка със заявление вх.№94К-823-1/04.12.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 560 лв., без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него вилна сграда, представляващ 1/2 ид. част от поземлен имот с идентификатор № 53120.504.220 по кадастралната карта на с. Оброчище ( 1/2 ид. част от УПИ ХІІІ, кв. 31 по ПУП на в.з.Изгрев), с площ от 252 кв.м, актуван с АОС № 3205/05.02.2008 г. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Деветнадесета точка: Предложение за отпускане на финансови средства на Александър Атанасов Танев от Балчик Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД РЕШЕНИЕ 506: На осн.чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх.№535 от 4.12.2013 г., ОбС дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ от 1000 лева на Александър Атанасов Танев от Балчик, за покриване на част от пътни разходи за участие на сина му Александър Танев в два международни конкурса, състояли се в гр. Яш, Румъния, и гр. Берлин, Германия. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Двадесета точка: Предложение за разглеждане на Доклад от д-р Иво Войчев –управител на “МБАЛ – Балчик” ЕООД Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ РЕШЕНИЕ 507: 1. ОбС – Балчик, дава съгласие „МБАЛ –БАЛЧИК” ЕООД да сключи договор за банков кредит с банкова финансова институция за сумата 262 215.40 лева, която е необходима за финализиране изпълнението на проект „Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ –БАЛЧИК” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС ЕN ISO 9001 и въвеждане на СRМ система” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО003 -2.1. 12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управления в предприятията”. 2. ОбС дава съгласие управляващия и представляващия търговското дружество г-н Иво Войчев да извърши всички необходими правни и фактически действия по отношение усвояване на паричната сума от 262 215.40 лева, осигурена чрез банков кредит, да проведе всички необходими разговори с представители на съответните банкови институции, да предприеме действия по избор на банка – кредитор, съобразявайки се с най-изгодните за търговското дружество условия по кредита и да извърши онези действия, свързани с оптимално управление на дружеството. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Двадесет и първа точка: Актуализация на бюджета за целеви капиталови разходи на Община Балчик за 2013 г. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината РЕШЕНИЕ 508: На осн. чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; Общински съвет утвърждава актуализиран разчет за целевите капиталови разходи, съгласно приложения №: 1 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч. - целева субсидия за капиталови разходи общо 448 600 лв, от тях: за обект: Основен ремонт ЦДГ Стражица 97 300 лв. за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа 249 400 лв. за обект: Сп.площадка ОУ “Св.св.Кирил и Методий” 101 900 лв. Задължава Кмета да предприеме действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 16 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Виктор Лучиянов Председател на Общински съвет – Балчик


6

КУЛТУРА

Èñòîðè÷åñêèÿò ìóçåé îòâîðè îôèöèàëíî ñ íîâ îáëèê

дация “Америка за България”. На тържеството присъстваха Мартин Иванов – Секретар на президента на РБ по култура, образование и национална идентичност, Ленко Ленков – представител на фондация “Америка за България”, Емил Нанков от Американски научен център в София, кметът на Балчик – Николай Ангелов, представители от Регионален исторически музей – Варна, граждани и гости на Белия град.

Отляво надясно Емил Нанков от Американски научен център в София, Мартин Иванов – Секретар на държавния глава по култура, образование и национална идентичност, Ленко Ленков – представител на фондация “Америка за България” на откриването на обновената експозиция Пред десетки местни жи- находките от храма на Кибе- оказаното съдействие на тели и гости чрез специален ла, както и за обновяването Регионален исторически мурецитал на свещи децата на на трите експозиционни за- зей – Варна. Сподели и очаБалчик откриха официално ли. “Това беше една моя ме- кванията си, че скоро храобновената експозиция на чта – музеят да стане с ев- мът на богинята майка ще Историческия музей на 27 ропейски вид. Надяваме се, бъде социализиран и находекември 2013 г. че ще бъдат открити още дките ще се върнат там, къБалчик, Круни, Дионисо- храмове”, каза в приветстви- дето им е мястото. Задоволполис са имената на древ- ето си директорът Радости- ство от направеното изразиното селище, за които те раз- на Енчева. Тя благодари за ха и представители на фонказаха – за създаването В антични дрехи и свещ в ръка, деца разказаха през 6 век преди Христа, поисторията на древния град следвалите природни катаклизми и откритите ценни находки, сред които елинистическият храм на богиня Кибела, в който през 2007ма бяха намерени 27 надписа. Предрешените в антични дрехи разказвачи припомниха на присъстващите и за лечебната кал, изворите и красотата на малкия, романтичен, скалист град край Черно море. Миналата година балчишкият музей усвои близо 49 хиляди долара чрез Американския научен център – София, и фондация “Америка за България”, за реставрацията и консервацията на

Идеята за създаване на музей в Балчик датира от 1907 г. и е свързана с първите археологически проучвания, осъществени под ръководството на Карел Шкорпил. През 1937 – 1940 г. в града отваря врати първият музей в Южна Добруджа. При румънското оттегляне неговите експонати са отнесени в Констанца. През 1941 г. е направен опит за възстановяването на музея, но това става едва след 20 години, когато е създадена историко – археологическа сбирка, която по-късно получава официален статут на музей.

Òàëàíòëèâèòå äåöà íà Áàë÷èê ñúáðàõà ñðåäñòâà çà Íèêîëà Талантливите пеещи и танцуващи деца на Балчик събраха 750 лв. за очакващия бъбречна трансплантация Никола Диков. На 21 декември с изкус-

твото си те станаха съпричастни към магията на Коледа, пожелавайки да бъдем по-добри, по-здрави, по-усмихнати и повече вярващи. Местата в за-

лата на централното читалище се оказаха малко за желаещите да се насладят на малките чаровници. Водещ на благотворителния концерт беше любимецът на балчиклии Александър Танев, който припомни за наближаващите зимни празници. Коледният дух изцяло завладя залата, когато на сцената излязоха коледарите. Новият им танц беше посрещнат с аплодисменти. Тежко пристъпяха, звънтяха шпорите на ботушите и се сливаха с коледарската песен, наричаща за здраве и берекет. След зимата дойде пролетта. С красивите си костюми нейното ухание в залата донесоха танцуващите цветя. Младите

певци от всички формации показаха, че са достойни продължители на вокалните традициите в Белия град. Завъртя се и танцовият калейдоскоп. Премина през Италия, спря се за малко при танцуващите индийски девойки, а след това заблестя в латино ритми. Надникна при пещерните деца и се понесе по вълните към България, като сви в пъстра китка традиции и съвременност. Всяко от изпълненията беше изпратено с бурни ръкопляскания. С любовта си към музиката и танца децата от Общински детски комплекс и двете читалища в Белия град, с ръководители д-р Валентина Георгиева, Магдалена Христова, Мила Маврова, Галина Гавраилова, Евгения Кирилова, Марина Башева, Петър Златев и Десислава Тодорова, направиха вечерта неповторима.

09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078)

Èíòåðåñúò å ãîëÿì

Експозицията на музея е подредена в три последователни зали. Хронологически е проследена историята на Балчик от възникването му през VІ в. пр. Хр. Една от залите е посветена на храма на Кибела, открит в белия град през 2007. Директорът на музея Радостина Енчева сподели: “Това, което успяхме да направим за няколко месеца, е реставрация и консервация на археологическите находки, които не бяха реставрирани след археологичното проучване 2007/8 година. Тогава бяха консервирани със средства от Общината част от статуите, монети и надписи, но останаха нереставрирани находки. С този проект успяхме да направим това. Три месеца продължи реставрацията и консервацията, след което започна ремонтът на експозиционните зали – ремонт на вътрешната фасада, климатици, ново осветление, витрини, предоставени от Регионалния исторически музей във Варна. От юли месец музеят е отворен за посетители и смея да твърдя, че приходите са много добри спрямо 2012 г. Има голям поток, има интерес. Това, което променихме, в първа зала са експонирани находките от праисторията, във втората са елинизъм, а в третата – само от храма на Кибела (фронтон с бог Хелиос, скулптури на Кибела, надписи, две витрини с малки скулптурни глави). Посоката на движение е от първа към трета зала и връщайки се продължаваме с Рим, където е макетът на гробницата на лекаря – жрец, открита при първите археологически проучвания под ръководството на Карел Шкорпил през 1907. Тогава в Балчик не е имало музей, така че находките са в РИМ – Варна. В първа зала показваме и намереното от биритуалния некропол. Една от хипотезите е, че Аспаруховите българи, преди да създадат столицата Плиска, са били първо тук. Това проучване бе започнато от Марин Димитров, след което проф. Людмила Дончева го продължи. Намерените катарами, ножчета и др. дадоха сведения, че това най-вероятно е най-ранния прабългарски некропол на нашата територия. Надявам се интересът към експозицията да е голям. Моят любим надпис от храма на Кибела е как жрица е черпела жителките на Дионисополис със сладко и заедно са събирали цветя. Този женски празник е бил през пролетта. Днес, в християнството това е Цветница. Тези надписи говорят какво се е случвало през вековете в Дионисополис. Даренията са съществували отпреди хиляди години. Един от надписите говори, че богат жител преди 2000 години дарява своите работилници и лозята си на храма, а също и робинята си с неродените и деца. Смея да твърдя, че са били много напредничави, много свободолюбиви, неконсервативни в действията си както сега. Хората са живеели много свободно. Те са си обяснявали всички природни катаклизми с боговете и са го показали в храма.” ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ БАЛЧИШКИ ХУДОЖНИЦИ ОТ КЛУБ “БОРИС KАРАДЖОВ” беше открита на 21 декември във фоайето на читалище “Паисий Хилендарски”. Подредени са 22 творби, които могат да бъдат видени до средата на януари. Участват осем творци – Генади Гавраилов, Шенгюл Ахмедова, Анна Манева, Ралица Мартинова, Деница Андреева, Стоян Стоянов, Надежда Раданова и Николина Иванова. Всеки от тях има изграден собствен стил и познавачите, без да поглеждат към листчетата с имената, разпознаха авторите на изложените графика, текстил и масло. Авторите бяха представени от балчишкия художник Валентин Шалтев, ръководител на клуба.


ПРАЗНИЧНО

09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078)

След дългогодишно прекъсване

Äÿäî Êîëåäà êàöíà îòíîâî â Áàë÷èê

Точно в 11:00 ч. на 21 декември, както беше разгласено от джуджетата, самолетът на Дядо Коледа кацна на летището в Балчик. Белобрадият старец беше наобиколен от около 50 деца. Покъсно край коледната елха хлапетата пяха и рецитираха, а Дядо Коледа и Снежан-

Øàõìàòåí ôåñòèâàë 2013

В края на 2013 г. в Шах клуб – Балчик, се проведе фестивал на „кралската игра”, състоящ се от три турнира – за пенсионери, за деца и открит за всички възрасти. На 21 декември беше състезанието за хората от третата възраст. В него взеха участие девет души, които играха по кръгова схема – всеки срещу всеки, по 25 минути на човек. Всеки състезател трябваше да изиграе осем партии, което е изморително, умствено и физически. Получи се оспорван турнир, а крайното класиране е: 1. Хрис то Митев; 2. Иван Пейчев; 3. Тошко Григоров; 4-6 Димитър Бобев, Христо Генчев, Борис Горанов; 7. Тройчо Митев; 8. Иван Павлов; 9. Валентин Петров. По тяхна инициатива всички награди бяха дадени за благотворител-

ка раздадоха красиво опаковани подаръци на послушните малчугани. Празникът беше еднакво вълнуващ както за децата, така и за техните родители. Оказа се, че старецът с червена дреха преди години е носил дарове и на тях, но тогава Дядо Коледа е идвал в

Балчик с боен самолет. Традицията е възстановена със съдействието на “Албена” АД. В дните около Коледа Добрият старец пристигна за тържествата на много деца и дари най-послушните с големи подаръци.

II-ри турнир за деца – „Надеждите на Балчик”. За втора поредна година победител е Светослав Ников (V клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”). Втори остана Живко Донев, ученик във Варна. Трети и четвърти са съответно Радослав Станчев и Виктор Донев, двамата от ОУ „Св.св. Кирил и Методий”. Проведе се и конкурс за решаване на шахматни задачи и игра по двойки – „комбиниран шах”. За всички деца бяха осигурени награди – шахматни книги и дървени шахматни табла с комплект фигури. В третия турнир – VI Мемориал „Иван Райчев”, който беше двудневен и започна на 28 декември, участваха 14 души. Те играха по „швейцарска система” в седем кръга, по един час на човек. Абсолютен фаворит в състезанието беше националният майс тор Найден Добрев – двукратен Балкански шампион за аматьори, републикански шампион до 20 години по блиц (5 минути) и победител на турнири в страната. Второто място зае Александър Стан-

твен направи реми на шампиона. Крайно класиране VI Мемориал „Иван Райчев” 1. NM Найден Добрев – 6,5 т. 2. Александър Станчев – 6 т. 3. Красимир Кирчев – 5 т. 4. Стелиян Димитров – 4,5 т. 5. Пламен Петров – 3,5 т. 6. Христо Митев – 3,5 т. Идеята за благотворителнос т се прие положително и част от наградите бяха отделени за една добра кауза. Благодаря на нашите спонсори: „Адрес Недвижими Имоти”, „Лафи” ЕООД и „Захарни изделия – Варна” ЕООД, благодарение на които Шах клуб – Балчик, успя да организира шахматния фестивал. Шахматът – това е един безкраен двубой, в който не трябва да се страхуваш от промените и никога да не губиш вяра в себе си. Първата и най-важна крачка е да разберем, че тайната на успеха се намира в самите нас. Красимир Кирчев председател на ШК –Балчик

7

Ìàëêè êîëåäàðè ïîæåëàõà çäðàâå è áëàãîäåíñòâèå

В навечерието на най-светлия християнски празник – Коледа, денят на надеждата, вярата в доброто и изцелението на душата, с традиционно празнично облекло и със специална украса на нос т. чев – победител на състезания калпаците, коледарите от На 26 декември се проведе в Балчик и Варна, който единс- подготвителна „а” група на

ОДЗ №2 „Знаме на мира” Балчик, коледуваха на стопаните от пицария „Верони”, „Феонекс” ЕООД, „Колорит” ЕТ, и „Пени маркет”. Децата пяха специални обредни песни, наричаха коледарски благословии с пожелания за здраве, благоденствие и ще-

дрост към дома. Благодарим Ви, дарители! Нека новата 2014 година бъде щедра и благодатна за вас, защото който дава, получава многократно повече. Педагогически екип: Маринка Стефанова, Даниела Райкова

Малки коледари пожелаваха и наричаха с песни и стихове в дните преди Рождество в Балчик. Децата от подготвителната групи “Сладкодумци” при ЦДГ “Чайка” избраха да поздравят Общинския съвет и местната администрация. За коледните стихчета и песни те получиха торбички с лакомства и подаръци.

Ñàëñà êëóá “Äåñèòà” çàùèòè óñïåøíî ñåðòèôèêàòè

На 28 декември 2013г. Салса клуб “Десита” защити успешно сертификати и медали по салса и социални танци. Изпитът бе проведен във Варна под ръководството на Елена Султанска – Бали (жената, зародила салсата във Варна, хореограф с 15 години опит) и Златин Костов –

председател на Българ ската професионална танцова асоциация, член на Световния танцов съвет. Ръководителят на клуба Деси Тодорова защити второ ниво и сребърен медал в салса и социални танци, а инструкторите Диян Вичев, Йонко Йонков, Константин Костадинов (от Балчик), Деница Тодорова и Стефан Стефанов (от Добрич) защитиха първо ниво и бронзов медал. Салса клуб “Десита” провежда своите уроци паралелно в три града – Балчик, Добрич и Каварна.

Íà Èãíàæäåí ñ Êîëåäíè ïåñíè

Съставът за популярни песни с ръководител Райко Тонев и Общинският хор на пенсионерите с диригент Тодор Тодоров изненадаха приятно балчиклии с коледен концерт на 20 декември. Навръх Игнажден с песните си те предизвестиха Рождеството Христово в църквата “Св.св. Константин и Елена” и стоплиха сърцата на затаилата дъх публика. Свещеник Георги Петков поздрави певците и съобщи, че през 2014 година се навършват 60 години от създаването на храм “Св. Петка Търновска” в кв. “Левски”. Поздрав към хористите поднесе и председателят на Общинския съюз на пенсионери-

те Ангел Събев. Обикновено с Игнажден започват коледните празници. В Източна България на този ден е първата коледна вечеря. Празникът се свързва със зимното слънцестоене и се смята за началото на Новата година. Нарича се още Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз или Полазовден. Най-характерен е обичаят „полазване“. От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден, се гадае каква ще бъде и следващата година. Ако „сполезът“ е добър, то и в къщата през цялата година ще има благоденствие и успех във всичко.


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.30 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-32, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-33, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 0700 111 22 РЗИ ДОБРИЧ 058/600 614 НАП 070018700 АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 0700 122 99 ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” 0700 17 670 РИОСВ-ВАРНА 052/634582 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22, 088/8942523,тел.ф.72304

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Ìàëêè îáÿâè

Касата на Община Балчик Тел. 0579/7-23-39

Íîâîãîäèøíà íàçäðàâèöà Малко преди полунощ на 31 декември балчиклии се стекоха в центъра на квартал “Балик”, за да посрещнат Новата година. Лично кметът на общината Николай Ангелов отброи последните секунди на 2013-а и поздрави присъстващите с настъпилата 2014 г. Тя дойде бляскаво, с красива заря. Под ситния дъжд се извиха хора,

започнали от старата и продължили още час през Новата година. За доброто настроение на всички се погрижи оркестър. Излезлите на площада бяха помалко от предишни години. По традиция те си пожелаха здраве и годината да е по-добра.

Имаше и песимисти, според които не лошото време е причина за по-слабото присъствие, а това, че ни очакват много трудности. Пукотевицата от фойерверки отекваше още дълго след полунощ от различни краища на града, където хората продължаваха да празнуват. Като цяло обаче тази Нова година мно-

зина си спестиха от средствата за пироефекти. Българите и румънците бяха основните гости на Балчик, които избраха не планината, а морския бриз за първа глътка въздух от Новата 2014-а. Ресторантско посрещане с музи-

кална програма, богата вечеря и томбола избраха и немалка част от балчиклии, които платиха от 60 до почти 100 лева куверт на човек – средства, с които други отбелязаха празника у дома с цялото си семейство. Новата година пос рещаме винаги с надежда, че ще е подобра от миналогодишната. В

края на 2014 г. съм оптимист, че Община Балчик ще бъде финансово стабилна, смята кметът Николай Ангелов, изпращайки трудната 2013 г. Приоритетите на бъдещата работа ще са зоните за спорт и четвъртокласната пътна мрежа.

Елитната десятка и ръководството на клуба заедно с кмета Николай Ангелов

МАЛКИ ОБЯВИ КУПУВА земeделска земя чки, Силистренски, Варненв общини Балчик, Каварна, ски региони, най-високи цеДобрич, Г. Тошево, Шабла, ни. Тел. 0885/331296 10-10 КУПУВАМ зем. земя в БалТервел. ИЗГОДНИ ЦЕНИ!!! Тел. 0895/718383, 0888/593699 чик, Соколово, Царичино, Гурково, Тригорци, Змеево, ПРОДАВА Храброво и др. Тел. 0878/ ПРОДАВАМ двустаен 462784 5-4 апартамент. Тел. 0899/ КУПУВАМ земеделска зе141178 5-4 мя в Каварна, Шабла, Ген.ТоПРОДАВАМ гарсониера, шево, Тервел, Добрич, ТутраБалчик, ЖК “Балик”, бл.2, ет. кан, Силистра и др. Тел. 7 - средата, и метален гараж 0886/462784 5-4 за сумата от 28 000 лв. Тел. КУПУВАМ земеделска зе0892/086728 3-2 мя в общините Балчик, ШаПРОДАВАМ холов ъгъл с бла, Каварна. Тел. 0879/ два фотьойла и две табурет- 629455; 0579/7-23-09 12-3 ки, много запазен, 300 лв. КУПУВАМ земеделска зеТел. 0898/611507 1-1 мя в Балчишка, КаварненсКУПУВА ка, Шабленска, Добричка, ФИРМА ИЗКУПУВА неог- Силистренска и Варненска раничено количество земе- общини. делска земя в общини БалТел. 0898/372271 5-3 чик, Каварна, Шабла и Г.ТоКУПУВАМ зем.земя в Балшево. Тел.0885/838354, чик, Соколово, Гурково, Ца0579/77011. 39-38 ричино, Каварна, Шабла, КУПУВАМ зем.земя в Бал- Ген.Тошево. Тел. 0895/ чишки, Каварненски, Добри- 718383; 0888/593699 20-1

ПОД НАЕМ

ДАВАМ етаж под наем, 2 стаи, кухня, климатик, ул. “П.Яворов” 6 а. Тел. 0579/720-53; 0887216261 2-2 ДАВА СЕ под наем ресторант “Красина”, ЖК “Балик”, ул. “Асен Петков” 9. Тел. 0885/448236 5-2 ДАВАМ обзаведен апартамент под наем. Тел. 0878/ 575088 3-2 ДАВАМ под наем квартира дългосрочно, бл. 15. Тел. 0888/702805 1-1 РАБОТА

ПРЕДЛАГАМ целогодишна работа за барман-сервитьор и работник-кухня. Тел. 0888/517650 5-5 УСЛУГИ/РАЗНИ

ПРЕДЛАГАМ всички видове фризьорски услуги по домовете. Тел. 0889/341586 10-2 ДА ВИ СГОТВИМ, напазаруваме и почистим дома ви, обадете се на 0896/270800

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

09.I.2014 - 15.І.2014г. Брой 1 (2078)

Êëóáúò ïî ëåêà àòëåòèêà èçëú÷è Àéõàí Àïòè çà ñïîðòèñò ¹1

За осми пореден път тържествено бяха обявени десетте най-добри спортисти на клуба по лека атлетика “Черно море – 2005” в Балчик. Честта да наградят отличените беше предоставена на най-близките им хора. На сцената десет развълнувани майки връчиха купите на своите деца и ги прегърнаха с радостни сълзи в очите. Спортист №1 за 2013 година на СКЛА “Черно море – 2005” е 20-годишният Айхан Апти, получил това отличие и за 2012-а. Апти е първият носител на купата “Огнян Илиев” от едноименния турнир във Варна, където спечели първо място в дисциплината хвърляне на чук при мъжете. Той се пребори за златото в международния турнир “Бахчеванов”. От държавни първенства има две сребърни отличия, втори е и на открит турнир в румънската столица Букурещ. С личен резултат Айхан завоюва сребро и на международния турнир “Нови звезди”. С постижението си успя да покрие норматив за Европейското първенство за младежи до 23 години в Тампере (Финландия), в което взе участие. Четвърто място и личен резултат спортистът записа на Балканиадата за мъже и жени в Ст. Загора. Борис Йорданов – също участвал в международни състезания при мъжете и спечелил медал от тях, е на второ място в класацията. През 2013 г. той добави в актива си общо четири бронзови медала от хвърляне на чук. Тройката допълва Екатерина Димова, която през последните 12 месеца успя да подобри националния си рекорд на хвърляне на чук, поставен през 2012г. Тя увеличи колекцията си с четири отличия от хвърляне на чук – три златни и едно сребърно, и с два бронзови медала от мятане на диск. Четвърти в класацията е Христо Банков. Той постави национален рекорд на хвърляне на чук и стана държавен шампион на тласкане на гюле. Петото място е за Даниел Джахани, спечелил през 2013 г. златен и три сребърни медала на хвърляне на чук. С две златни, едно сре-

бърно и едно бронзово отличие, спортист № 6 е Георги Христов. С един спечелен златен медал копиехвърлячът Вилимир Караиванов се нарежда на седмо място. Осми е Светослав Илков – с бронз на чук при мъжете от международен турнир. В ТОП 10 са още Ивайло Петров и Николай Георгиев. Десетте най-добри лекоатлети получиха купи и награди. Ръководството СКЛА връчи две почетни статуетки на хора, допринесли за успехите на клуба – на д-р Цветелина Дончева и на кмета. От своя страна, кметът Николай Ангелов благодари на всички в залата, които помагат да има лека атлетика в нашия град. Той пожела медалите, заминали в други дестинации, т.г. да дойдат в Балчик. Ангелов обяви, че в новия бюджет ще предложи 200 000 лв. за съблекални и сертифицирани сектори за хвърляне. Така през 2015 г. турнирът “Дионисополис” може да бъде международен. Церемонията по награждаването се състоя на 4 януари в НЧ “Васил Левски”. Отец Георги благослови спортистите. Трима от лекоатлетите, включени в Клуб 2012 на фондация “Димитър Бербатов”, получиха своята книга “Успелите деца на България”. На тържеството присъстваха треньори от региона, приятели на клуба, близки на състезателите. Председателят на СКЛА “Черно море - 2005” – Десислава Андреева, определи 2013-а като година на рекордите. Картотекирани са рекорден брой за клуба състезатели – 33-ма. Спечелени са рекорден брой медали – 40. Златните и сребърните отличия са по 13, а бронзовите – 14. Възпитаниците на треньора Андриан Андреев подобриха два национални рекорда в дисциплината хвърляне на чук за момичета и момчета до 16 години, участваха в 15 държавни и международни състезания. През май в Балчик се проведе първото издание на турнира “Дионисополис”, включен в календара на Българската федерация по лека атлетика.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 0579/7-23-39 bkpress@abv.bg

Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Позоваването задължително. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; “ДИ ПРЕС”ООД; РПК “ЧЕРНО МОРЕ”; АГЕНЦИЯ “СТРЕЛА” ЕООД

2014 бр.01  

09.01-15.01.2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you