Page 1

Следващия брой очаквайте на 1 септември Четете и в Интернет www.balchik.bg

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Цена 0,30 лв.

04.VIIІ.2011 - 31.VIІI.2011г.

Брой

31 (1966)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

С реализирането на проект за реконструкция и оборудване с апаратура

Áîëíèöàòà å íà ïúò äà ñå ïðåâúðíå â íàéäîáðîòî ëå÷åáíî çàâåäåíèå íà Äîáðóäæà От 2 млн. лв. до 3 млн. 739 хиляди лева може да получи многопрофилната болница за активно лечение в Балчик за обновяване и оборудване по оперативна програма “Регионално развитие”. С решение на местния парламент, Белият град кандидатства по схема за безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. Пред здрав-

ните работници на 29 юли бяха представени подробностите около проекта, за да могат медиците да внесат своите забележки. Окончателно проектното предложение ще бъде внесено този месец. Списъкът за обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика, лечение и клинична лаборатория съдържа над 30 елемента, сред които компютърен томограф, дигитален графично-

скопичен рентген, мамограф, ехографи, автоматичен биохимичен анализатор и други. Сред предложената апаратура за лечение е сет за лапароскопска хирургия, електрокоагулатор, дефибрилатор, кувьози, дихателни апарати, както и хирургични инструменти, операционни маси, стрес-тест система и други. Целта на проекта е освен преоборудване на общинската болница с медицинска апаратура, но и привеждането на сградата в съ-

ответствие с действащите нормативни уредби. Ще бъде направен ремонт на помещенията в три блока, където ще се разполага новата техника. Подмяна на дограмата, топлоизолация на покрив и подове, преустройство на котел за работа с гориво на природен газ, нова вентилационна и климатична инсталация са сред дейностите, които предстоят. Предвижда се и смяна на електрическата и ВиК мрежа. (Продължава на стр.3)

Âúçòîðæåíè àïëîäèñìåíòè çà “Balchik Classic Days” Откриването на фестивала с участието на Софийската филхармония

ИЗБОРИ 2011

Ñëåä äâå çàñåäàíèÿ ìåñòíèòå ïàðòèè íå ñå äîãîâîðèõà çà Îáùèíñêà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ

По покана на кмета на Община Балчик Николай Ангелов на 28 юли се проведе първа среща на представителите на политическите сили във връзка с предстоящите избори. На събирането присъстваха упълномощени представители на ГЕРБ, Коалиция за България, НДСВ, Атака, Синята коалиция и ДПС, които трябваше да определят състава на Общинската избирателна комисия. Кметът разясни, че ОИК ще бъде от 17 членове, като разпределението е следното: осем участници от ГЕРБ, трима от Коалиция за България, трима от ДПС, по един от Атака, Синята коалиция и НДСВ. Предложенията на партиите се разглеждат от комисия, назначена от кмета Николай Ангелов, която трябва да установи валидността на документите. Едно от изискванията е членовете на комисията да бъдат с висше образование. Кметът предложи коми-

сията да има председател от ГЕРБ, заместник-председател от БСП и секретар от ДПС. До консенсус не се стигна, тъй като представителят на ГЕРБ поиска и заместник-председателя на комисията да е от неговата партия. Участниците в срещата се съгласиха консултацията да продължи на 1 август, но и тогава не се стигна до решение за ръководния състав на ОИК. В крайна сметка Централната избирателна комисия ще решава коя партия какво ръководно представителство да има. След 13 август в сградата на старото кметство (ул. “Дионисополис” №2) на втория етаж ще започне работа Общинска избирателна комисия в Балчик. Одобрението на състава ще бъде направено от Централната избирателна комисия. До 28 август ще се регистрират местните партии и коалиции и инициативни комитети, съобщиха от Общината.

 ïèêà íà îòïóñêèòå öåíòðàëíèÿò ïëàæ íàé-ñåòíå å ñ ÷àäúðè è ñïàñèòåëè

“Най-прекрасното събитие, подобни прояви са нужни на Балчик” – с тези думи и възторжени аплодисменти публиката в Белия град посрещна нежната класическа музика от международния фестивал “Balchik Classic Days” (29 юли – 6 август, Балчик). За първи път на балчишка сцена виртуозът Мартин Пантелеев – Ешкенази, излезе като главен диригент на Софийската филхармония. С

безупречните си изпълнения, музикантите дадоха много силен старт на второто издание на класическите дни. В първата концертна вечер (на 29 юли) публиката бе запленена от прочувствените произведения на Лудвиг ван Бетовен. Заедно със Софийската филхармония, на сцената се раздадоха и магьосниците проф. Ласльо Феньо (виолончело), пианистът Дерек Хан и цигуларят Веско Ешкена-

5.8.2011 - РЕЦИТАЛ НА ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ И ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ открита сцена х-л “Мистрал”,19,30 ч. Моцарт - Соната за пиано и цигулка миминор KV 304 Шопен - Ноктюрно в ми-минор, Scherzo nє2 в си-бемол минор оп.31 Гершу ин - “Embraceable you”, “Clap you’hands”, “Love is here to stay, “Fascinating Rhythm”, “The Man I love”,”Someone to watch over me” 6.8.2011 - “ЛЯТНА ОПЕРНА ГАЛА” ПРЕДСТАВЕНА ОТ “SPIRIT ENSEMBLE” открита сцена х-л “Мистрал”,19,30 ч. Шедьоври на операта, оперета и мюзикъла от “Царицата на Чардаша”, “Прилепа”, “Джани Скики”, “Фантом на операта” и много други С участието на: Валентина Корчакова - Сопран; Русалина Мочукова - Сопран; Марио Николов - Тенор;Иво Йорданов Баритон; Петя Миролескова - Цигулка; Диана Чопева - Цигулка; Марио Атанасов - Виола; Борис Радилов - Виолончело; Елена Пъргавелова - Пиано; Милен Калчев- Контрабас Още от летния културен афиш на стр.9

Хасковското дружество “Тоталс” e наемателят на централния плаж в Балчик, след като на 13 юли областният управител на Добрич го определи за стопанин със своя заповед. В 14-дневния срок за обжалване, който изтече в края на в миналата седмица, не е депозирана жалба от втория кандидат. Избирането на наемател се забави първоначално заради липса на интерес

М. Пантелеев, професорите Франц, Радионов и Феньо зи. Втората вечер закачливо ни пренесе от класиката към тангото, а третата – ни върна векове назад, в легендите на класическата музика. Голяма чест за Балчик бе участието на немския професор Юстус Франц. Легендарният пианист и основател на Филхармония на нациите вдигна на крака публиката на „Balchik Classic Days”. Повече от 90 минути музикантът, свирил под диригентската палка на Ленард Бърнстейн и Херберт фон Караян, извайва по неповторим начин клавирни сонати на Моцарт и романтични пиеси от Шопен. С изключителен артис тизъм Юс тус Франц комуникира на различни езици, достигайки до многонационалната публика, събрала се на откритата сцена край яхтеното пристанище в Балчик.

Най-директен обаче се оказа езикът на музиката, с който професорът завладя сърцата на всички край сцената. За финал на концерта публиката бе възнаградена с музикално шоу на трима професори – Юстус Франц (пиано), Йосиф Радионов (виола), Ласло Феньо (виолончело). Към тях се присъедини и музикалният директор на фес тивала маестро Мартин Пантелеев, с когото бе изсвирен квартет в сол минор, оп.25 от Брамс. Интригуващите заглавия и атрактивните артисти от фестивала продължават с Людмил Ангелов и Веско Ешкенази (5 август) и оперен финал със „Spirit Ensemble” и млади български певци (6 август). Концертите са от 19,30 ч. на открита сцена “Мистрал”.

при първия търг, при последвалия втори – процедурата бе стопирана от Областна управа, а след това възстановена от Добричкия административен съд. Стопанинът е избран за пет години. Дружеството ще плаща годишно 52 800 лв. с ДДС за активна ивица от 15 507 кв.м. Намаление на таксата заради закъснението в първото лято няма да има, уточниха от Областна управа.


2

ОБЩИНА

Óâåëè÷àâà ñå áþäæåòúò íà òåàòðàëíèÿ ôåñòèâàë Студентите от НАТФИЗ заедно на сцена с колегите си от музикалната и художествената академии С 45 000 лева се увеличава бюджетът на театралния фестивал “Младите в изкуството – Виа Понтика”. Решението беше гласувано на последната сесия на Общинския съвет, с уточнението парите да бъдат за сметка на резерва в бюджета. С това допълнение форумът, който ще се проведе за четвърта поредна година в нашия град от 31 август до 12 септември, ще разполага с общо 60 000 лева общински средства. В рамките на фестивала жителите и гостите на града ще видят различни заглавия, в които участват студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”. Тази година студентският форум се разраства. За пръв път в рамките му ще се състоят четири концерта в изпълнение на студенти от Национална музикална академия “Панчо Владигеров” и две изложби на студенти от Национална художествена академия “Николай Павлович”. Предвидени са творчески ателиета с преподаватели от академиите по изкуствата, информират организаторите от сдружение “Фестивал на младите в изкуството “Виа понтка” – Балчик”. Както всяка година, фестивалът поднася свое премиерно заглавие. През 2011-а това ще бъде “Домът на Бернарда Алба” от Франко Гарсия Лорка с режисьор младия преподавател в НАТФИЗ Николай Младенов. Организаторите – братята актьори от Балчик доц. Веселин Ран-

ков и Красимир Ранков, обещават още десет студентски представления и прожекции на няколко филма. Предвижда се 115 студенти и техните преподаватели да творят в Белия град по време форума. За 6 септември е планирано гостуване в Балчик на Театъра на българската армия с постановката “Сега или никога”, в която освен известните от сериала “Стъклен дом” Стефка Янорова и Красимир Ранков, участват още Ярослава Павлова и Веселин Ранков. Медиен партньор на фестивала ще бъде бТВ. По време на обсъждането в Общинския съвет беше изказано мнение, че в момента няма резерв, от който да бъдат взети парите, тъй като бюджетът се обжалва в съда. Идеите са много хубави, но защо разрастването на фестивала не е планирано по-рано? Той е включен в европейското финансиране за 2012 г., коментира кметът Николай Ангелов. Общински съветник добави, че през март в читалището е преразгледана културната програма, а тогава средствата не са били поискани. Доц. Веселин Ранков, присъствал на сесията миналата седмица, обясни, че програмата на фестивала е направена след проведени разговори в края на 2010 г., но в бюджета са били заложени само 15 хиляди лева. Не е последвала реакция, тъй като организаторите били далеч от града.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 4 август: общ работник За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За Балчик: лекар; За Кранево: готвач, камериер; За КК Златни пясъци: рехабилитатор-масажист (немски, английски, руски) Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН България Мрежи АД съобщава: На 04.08.2011 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Брястово, ГРУ ВАРНА, ГРУ СИНИК, ГРУ БОЖУРЕЦ, сондаж на ВиК в с.Македонка. На 05.08.2011 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Стражица,Конезавод, с.Бобовец, сондаж на ВиК, кариера до с.Ляхово, сондаж на ЕКО АГРО На 08.08.2011 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Дъбрава. На 09.08.2011 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Дропла и с.Кремена. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес:http://www.eon-bulgariagrid.com/bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm

Ïðîäàâàò îùå 52 ïàðöåëà íà “Äâåòå ÷åøìè”

52 неурегулирани поземлени имота в местността “Двете чешми” край Балчик ще бъдат обявени на конкурс за продажба на сегашните им ползватели. Това решение взе Общинският съвет на сесия на 27 юли. От края на 2009 година досега са проведени три конкурса, на които са предложени за продажба общо 80 имота в северната част на местността. 42 от парцелите са станали собственост на стопаните си. Местата са със сре-

дна площ около половин декар. Преди повече от три десетилетия са давани на хората за собствени селскостопански нужди. Цените в четвъртия обявен конкурс започват от 4020 лв. и стигат до 14 145 лв., съответно за най-малкия парцел от 196 кв.м и най-големия от 690 кв.м. След запитване стана ясно, че местата в южната част на “Двете чешми” ще се обявяват за продажба в следващи процедури.

Áàë÷èê äàäå çåëåíà ñâåòëèíà çà ðåãèîíàëíîòî äåïî

Една трета от общинските съветници на Балчик се въздържаха да подкрепят точката с проектно предложение “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич”. С болшинството от 13 гласа “за” бе прието Община Балчик да кандидатства по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по оперативна програма “Околна среда”. С решението Общината поема изготвянето на подробен устройствен план и работен проект за изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци върху 15 дка в местността “Момчил”, където е настоящото сметище на Балчик. Там ще се сепарира сметта и на другите крайморски общини Шабла и Каварна. Кметът е упълномощен да подпише споразумение с водещия партньор – Община Добрич, декларация за партньорство и други документи, необходими за окомплектоване на проектното предложение. Припомняме, че по екопрограмата сдружението с нестопанска цел “Управле-

ние на отпадъците – Регион Добрич” ще усвои европейски средства за изграждане на регионална система на отпадъците, като е отредено депото да бъде в добричкото село Стожер. За намаляване количеството на отпадъците е решено да има претоварна станция край Балчик, която е неразделна част от системата. След запитване на съветника Красимир Михайлов защо се налага Балчик да сепарира отпадъците и на другите две общини, кметът Николай Ангелов отговори, че сдружението е взело това решение, за да бъдат спазени екоизискванията. Община Каварна също е кандидатствала, но нейният парцел не е отговарял на изискванията, докато балчишкият терен е подходящ и ще бъдат получени средства за рекултивация на цялото ни сметище, обясни кметът. Втората претоварна станция в региона ще бъде в Тервел. Със сепарирането на отпадъците разходите за транспортиране на сметта до регионалното депо ще бъдат намалени, а средствата за работата на съоръжението в Балчик ще се поемат солидарно от общините, допълни Ангелов.

Крими

от Варна при завой се блъска челно в насрещно движещия се лек автомобил “Ауди”, управляван от 25-годишния варненец Е.Д. При удара Е.Д. е починал на място, а другият водач е транспортиран в Центъра за спешна помощ в Добрич за преглед, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. ДОБРИЧЛИИ С КАНАБИС И АМФЕТАМИН ЗАДЪРЖАХА В РУП АЛБЕНА. На 31 юли са задържани П.П. на 20 г. и С.Г. на 19 г. При извършените процесуално-следствени действия от лицата са иззети пликчета с общо тегло около 32 грама канабис и около 30 грама амфетамин. Едно от лицата е криминално проявено, П.П. е регистриран за грабеж. На 28 юли за притежание на наркотични вещества е задържан в Албена 28-годишният добричлия В.И. При проведените следствени действия е намерен и иззет плик с бяло прахообразно вещество. Прахът с тегло около пет грама при полеви тест реагирал на амфетамин. Лицето е криминално проявено, има една условна присъда за кражба. При проведена специализирана полицейска операция от служители на РУП Албена е задържан Х.Й., на 18 години, от Добрич. В него е намерено и иззето пликче с бяло прахообразно вещество, което при

САМО ЗА ДВА ДНИ ЧЕЛНИ УДАРИ ВЗЕХА ТРИ ЖЕРТВИ В РАЙОНА Кървава трагедия по пътя от Балчик към Оброчище почерни на 1 август румънско и българско семейство. Около 16.30 ч. лек автомобил “Опел Вектра”, управляван от 34-годишен румънски водач, се е блъснал челно в насрещно движещия се лек автомобил “Фиат Браво”. При удара, на място е починал водачът на фиата – К.Р., на 30 години, от Ляхово. По пътя за МБАЛ Добрич е починало 10-месечно момченце, пътувало в румънския автомобил. Вследствие на пътно-транспортното произшествие са пострадали един пътник от фиата и една пътничка от опела, които са настанени за лечение в добричката болница, без опасност за живота. Водачът на румънския автомобил и останалите четирима румънски пътници, от които две деца, са настанени в МБАЛ за наблюдение. По случая е образувано досъдебно производство, с ъобщиха от областната дирекция на МВР – Добрич. ЧЕЛЕН УДАР ВЗЕ ЖЕРТВА И КРАЙ РОГАЧЕВО. На 31 юли, около 15.40 ч., по пътя Оброчище – Рогачево, лек автомобил “Фолксваген Пасат”, управляван от 40-годишния Д.Ж.,

4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

Кратки ОТЛИЧИХА РАБОТИЛИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА и компрометиране работата на пречиствателната станция в Балчик вследствие на разлива на нефтопродукти от “Папас олио” в началото на март. Общо седем души - служители от военното поделение в Сенокос и ПСОВ – Балчик, бяха наградени със суми от 200 до 300 лв. с решение на местния парламент. В резултат на енергичните им действия, при лоши атмосферни условия – в продължение на три дни, нефтопродуктите бяха събрани и прехвърлени за временно съхранение на безопасно място. ***** ОТ 13 ДО 20 ЮЛИ ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ” КЪМ ОДБХ – ДОБРИЧ, СА ИЗВЪРШИЛИ 13 ПРОВЕРКИ по официален контрол в ученически лагери, хотели, в които са настанени деца и прилежащи обекти към тях (бюфети, търговски обекти) на територията на областта. При инспекциите са проверявани най-вече произходът на суровините, съпроводителните документи, спазване на изискванията за съхранение на суровините и на готовите храни, хигиената при приготвянето на храните, хигиенното състояние на обектите и личната хигиена на персонала. Издадени са седем предписания, три акта за установени административни нарушения, бракувани са 150 броя яйца. Най-честите нарушения са свързани с пропуски в системите за самоконтрол, лоша текуща хигиена, съхранение на храни без идентификационна маркировка, обобщават от Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич. ***** НА 1 АВГУСТ СТАРТИРА ИНИЦИАТИВАТА „ХИДРОТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА С ДИАГНОЗА „ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛполеви тест реагира на амфетамин, с приблизително тегло 2 грама. По случаите са образувани дос ъдебни производс тва, а лицата са задържани за 24 ч. ОТКРАДНАХА ЕЛЕКТРОННА ИГРА ОТ КЪЩА В КРАНЕВО. Съобщение за кражбата, извършена на 27 срещу 28 юли, е получено в полицията в Албена. Информирано е, че неизвестен е проникнал в частен дом в курортното селища и е извършил кражба на електронна игра “Сони плейстейшън 2”. Предната вечер неизвестен извършител е проникнал в хотелска стая в Балчик. Извършена е кражба на сумата от 390 лева. По случаите са образувани досъдебни производс тва. ВЪЗРАСТЕН М ЪЖ ОСТАНА БЕЗ ТЕЛЕВИЗОР. На 26 юли 60-годишен мъж е съобщил в полицията в Балчик, че неизвестно лице е проникнало в дома му и е извършило кражба на телевизор. Образувано е досъдебно производство. ОТКРАДНАХА ДВА ЛАПТОПА И ДВА МР3-ПЛЕЙЪРА ОТ ЧАНТА, НА ПЛАЖА. На 1 август в РУП Албена е получено съобщение, че неизвестен е извършил кражба на плажна чанта, оставена без надзор на ивица в Албена. Освен техниката, в чантата е имало плажни хавлии и дрехи. Образувано е досъдебно производство.

НА ПАРАЛИЗА” в изпълнение на идеен проект за предлагане на рехабилитационни процедури за деца с това заболяване. Инициативата се реализира в изпълнение на дейностите от Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.). От цялата област това са 23 деца, чиито медицински показатели са в съответствие с изискванията. Изготвен е график по общини, който предвижда извършването на рехабилитацията за децата в определен ден от седмицата. Рехабилитационните процедури се провеждат в закрития басейн „Ралица” в Албена, със съдействието на курорта. ***** КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА СМЕТКА ОТ РЕЗЕРВА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ бе гласувана от Общински съвет заради увеличеното дофинансиране на читалищата. Отпускат се 5200 лева за културния дом в Сенокос, 3200 лв. за Оброчище и 7000 лв. за Соколово. Фолклорната певческа група и групата за стари градски песни от Сенокос ще участва в международен шампионат за народно творчество в Слънчев бряг от 25 до 28 август. Танцовият състав на читалището в Оброчище има покана за участие в ІІІ Национален фестивал – конкурс “Хоро се вие, извива” – Приморско 2011. Соколовското читалище се нуждае от средствата за неразплатени задължения по ремонт на сградата, както и за заплащане на ръководител и музикант на танцов състав “Стари добруджанци”, който трета година се представя успешно на сцена. ***** С 1850 ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ ОБЩО ДЕСЕТ ЖИТЕЛИ на общината с решение на местния парламент. Парите се отпускат на социално слаби граждани за лечение, закупуване на лекарства, операции или покриване на разходи за погребение. “ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ” ИЗДИГА КМЕТОВЕ ЗА БАЛЧИК, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, СЕЛАТА СОКОЛОВО И КРАНЕВО, съобщи в Добрич лидерът й ексдепу-

татът Александър Каракачанов, предаде радио “Добруджа”. За трети мандат ще се бори в Балчик Красимир Михайлов, който е член на „Зелената партия” и управлява Белият град от 1999 до 2007 г.. Сега Михайлов е общински съветник и отново ще оглави листата на общински съветници за Балчик. Каракачанов представи и другите кандидати от „Зелена партия”- за Кранево бившия кмет Георги Раднев, за село Соколово Марчо Митев (също екскмет) и за Ген.Тошево издигат 40-годишният арендатор Коста Костов. В Каварна хората на Каракачанов подкрепят Цонко Цонев, но ще имат самостоятелна листа. За Добрич „Зелената партия” също ще подреди само листа за общински съветници.


4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

ОБЩИНА

Áîëíèöàòà â Áàë÷èê å íà ïúò äà ñå ïðåâúðíå â íàé-äîáðîòî ... (Продължение от стр.1) Поисканите от медиците линейки, легла, асансьори и кардинални промени в хирургическия корпус, не са допустими по проекта. Срокът за изпълнение на дейностите е две години, ко-

ето означава 2013 г. След реализацията, надеждите са балчишката болница да стане база за специализации на нови кадри. Преди две години се борехме да просъществува, а сега вече е в списъка на голе-

мите общински болници. Проектът ще доведе до увеличаване на приходите на лечебното заведение, ще го направи по-добро място за работа и ще го превърне в най-добрата добруджанска болница, която ще привли-

ча пациенти от другаде, коментира Николай Ангелов на срещата с медиците. Той подчерта, че този проект е една от първите стъпки към модернизирането на болницата и няма да бъде единичен акт.

Ïåíñèîíåðñêèÿò êëóá ¹7 â êâàðòàë “Ãåìèäæè” ñå ñäîáè ñ íîâ äîì Пенсионерският клуб №7 в Балчик се сдоби с нов дом. След тримесечно прекъсване дейността на хората от третата възраст в квартал “Гемиджи” е възстановена. Новото помещение се намира на главната улица “Христо Ботев” срещу входа на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”. Там пенсионерите са подредили извоюваните си грамоти,

дипломи и снимки от творчески участия в страната. “Няма пенсионерски клуб, който да не е ремонтиран”, отчете на откриването в петък кметът Николай Ангелов, минути преди да прере-

же официално лентата, в присъствието на членовете и председателя на Общинския съвет на пенсионерите Ангел Събев. Всички пенсионерски организации получават възможност да се срещат с подобни сдружения в страната и да се завръщат с подобаващи отличия от фестивални участия, продължи той. Ние като Община ще по-

могнем вие да се чувствате по-добре и да има къде да се събирате, обърна се Ангелов към възрастните хора. Той заяви пред пенсионерите, че до края на седмицата ще започне подмяната на

Êîëêî å ëåêî íà äóøàòà, êîãàòî ñïàñèø æèâîò На 1 август вечерта, около 19.30 ч., в морето пред ресторант “Старата лодка” в Балчик, където работя, се появи малко Архив делфинче, което беше полуживо и не му стигаше въздух, защото беше на плиткото. Веднага позвъних на 112 за помощ и зачакахме. Сигнализирах и на дежурния в Община Балчик. Тръгнах да търся рибари да го отведат на по-дълбокото. Първо се отзова Иво Минчев, влезе в морето и се помъчи да изтласка по-навътре делфинчето, но то упорито се връщаше на брега. След това се притече на помощ Юлиян Маринов, извика други рибари и правеха напразни опити да го отведат на дълбоко. Пристигна гранична полиция, докараха надуваема скутерна лодка и слава Богу делфинчето беше качено и отведено в дълбоки води. Всички натрупали се хора си отдъхнаха радостно и заръкопляскаха. Спасихме едно бебенце, дано намери майка си. Благодарност на всички, участвали в акцията!!! Жанет Родригес - председател Сдружение за защита на животните “Верни очички” – гр. Балчик

3

510 êã îò äåêàð å äîáèâúò ïðè ïøåíèöàòà

510 кг/дка е средният добив при пшеницата в община Балчик. До момента са ожънати 98,97% от засетите 145 000 дка, а в хамбарите са прибрани 73 185 тона. Пропаднала реколта няма. С килограм повече – 511, е бил средният добив от пшеница за общината през 2010 г. Тогава площите със зърнената култура са били 146 000 дка, но е загубена продукцията от 289 дка. Прибрани са били общо 74 460 тона, обобщават от Областната служба по земеделие. На 100% е приключила жътвата в Шабла, където средният добив е 430 кг/ дка. На този етап най-много зърно от единица площ в областта отчитат в Каварна – 511, което е само с килограм над балчишкия добив.

Най-слаба е продукцията в Тервел – 400 кг/дка. Средно в Добруджа до момента добивът е 467 кг/дка, което е с почти 30 кг повече от миналогодишния резултат (438 кг/дка). Тогава максималният добив е бил регистриран в Балчишко. В областта са прибрани общо над 410 000 тона. Обработени са 79.66% от засетите 1 114 415 декара. Изцяло е ожъната и маслодайната рапица. При среден добив 253 кг/дка са събрани общо над 79 800 тона. В община Балчик от 23 500 дка са ожънати общо 6 815 т или средно по 290 кг/дка. Най-много - по 310 кг от декар са отчели земеделските производители от Добрич град и Добричка община, съобщават още от службата.

 Îáðî÷èùå íÿìà äà ðàçøèðÿâàò êàíàëèçàöèÿòà

тротоари и асфалт по главната линия номер 3. Най-хубавата детска площадка в града ще бъде в квартал “Гемиджи”, а на улица “Славянска” ще продължим с тротоарите и асфалтирането.

Училището отсреща също ще смени облика си по програмата за енергийна ефективност, съобщи какво предстои да се направи в района кметът. Подаръкът на Общината за новото помещение ще бъдат саксии с цветя, които ще заменят изсъхналите растения от старото помещение, което беше близо до Гемиджи чешма. Пенсионерите поискаха и пейки по главната улица, където да сядат за почивка и раздумка. Две изяви предстоят на самодейците от клуба – на 6 август ще участваме в Балчик в събора-надпяване на хората от третата възраст, а от 26 до 28 август ще се включим във фестивал в Трявна, сподели на откриването председателят Димитричка Темелкова.

Îáùèíàòà ïðåêðàòÿâà ñúñîáñòâåíîñò ñúñ “Çúðíåíè õðàíè” çà èìîòè äî òîâàðíèÿ ïîðò Общината прекратява съсобствеността си със “Зърнени храни България” АД за три имота край морето. Дружеството е собственик на законно построени върху общинско дворно място сгради (силоз за зърнени храни и навес – кантар). Компанията е придобила собствеността върху тях през 2000 г. чрез сделка. Според наредбата за разпореждане с общинск а собственост, “Зърнени храни” могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс, по пазарна цена, определена от Общински съвет. Местният парламент одобри пазарна оценка за имота от 920 кв. м в размер на 184 000 лв. Другите два имота са обща собственост на община Балчик и дружеството. Единият е с площ от 563 кв. м. В него Общината притежава 204 кв. м. Останалите 359 кв.м са били държавен имот, който е продаден

на търг през 2006 г. от бившия областен управител Динчер Хаджиев. Общинският дял е оценен на 40 800 лв. Във втория парцел, който е от 739 кв. м, общинската част от 61 кв. м е с пазарна оценка 12 200 лв. Собствеността върху останалата част от имота “Зърнени храни” придобиват през 2000 година чрез сделка. Тъй като парцелите са застроени и не могат да бъдат предложени на трето лице за продажба и общинските дялове са малки в сравнение общата големина на имотите, е определена цена от 200 лв. за кв. метър, по която ще стане изкупуването. От тези продажби в общинската хазна ще влязат 237 000 лв. Във връзка с тръгналите из града слухове, председателят на Общинския съвет Стефан Павлов подчерта, че се продава земята под силозите, но не и паркингът до морето.

Във връзка с получено писмо от Министерството на околната среда и водите, Общинският съвет промени предмета, наименованието и обхвата на проект “Рехабилитиране на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик”. Отпада канализацията на село Оброчище. Припомняме, че в края на януари беше взето решение Община Балчик да кандидатства с проекта за безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и раз-

витие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по оперативна програма “Околна среда”. Промяната се налага, тъй като обхватът на проекта не е съвместим с предвиденото в поканата за кандидатстване. КК Албена и с. Оброчище се считат за две отделни агломерации. Капацитетът на канализационната мрежа на Оброчище е около 2400 еквивалент жители. Оброчище и Албена нямат свързаност, нямат към момента обща канализационна мрежа, се казва в писмото от министерството.

Çàïî÷âàò íåîòëîæíè âúçñòàíîâèòåëíè äåéíîñòè íà “Ôèø-Ôèø” Неотложни възстановителни работи заради свличане на земни маси на вилна зона “Фиш – Фиш” между Балчик и Албена наложиха да бъдат направени корекции в общинския бюджет за сметка на резерв, с решение на Общински съвет от 27 юли. 40 хиляди лева ще бъдат вложени за свличанията на улици “Трета”, “Четвърта”, “12-а” и алея “Залез” над Новия плаж (посока “Тихия кът). Още през май миналата година Община Балчик е поискала средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, но все още решение няма. Активизираните свлачищни процеси във вилна зона “Фиш Фиш” са довели до пукнатина, която застрашава улиците, имотите и постройките в тях. На места свлечените земни маси се изсипват по стръмния склон към морето и затрупват брегоукрепителната дамба. Инженерно-геоложките условия в района предполагат понататъшно разширяване на свлачището, сочат докладите на “Геозащита – Варна”, с уточнението, че стабилизирането не може да стане

по естествен път. Реално застрашени са няколко имота и постройките в тях, като съществува опасност за затрупване на дамбата във въпросния участък. Препоръката на специалистите е да се сигнализира за опасността от свлачище и се направи ревизия на водопроводите за течове. В дългосрочен план е необходим общ укрепителен проект и изграждането на канализация. За пътя над “Тихия кът” спецалистите са установили, че свлачището за момента няма индикации за активизиране, но при нови валежи и възможно да се дестабилизира. На мястото не е застрашен сграден фонд, но е опасно преминаването по алеята за хора и превозни средства поради стръмния склон и срутването на отделни късове и блокове от цялостното свличане на склона. На този етап, последното решение за Балчик на Междуведомствената комисия за възстановяване е да бъдат отпуснати 221 хиляди лева за ремонт на брегоукрепващата дамба в частта й между буни първа и втора.


4 Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Проект “Балчик – укрепване свлачище “Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и подобект: “Вертикална шахта 6”, Договор № BG 161PO001/1.4-04/2009/004 e разработен по Операция 1.4.: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и целта на Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие” от Оперативната програма “Регионално развитие. “Проектът “Балчик – укрепване свлачище “Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и подобект: “Вертикална шахта 6” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.” На територията на Община Балчик са установени 33 свлачища, като движението на масива на свлачище “Сборно място” е регистрирано през 1985 г. Аварийното укрепване на свлачището през периода 1998 – 2000 г. е наложено от преместването на земните маси с 0,45 мм/ден. Извършени са част от укрепителните дейности, необходими за стабилизирането му. Проектът е разработен във връзка с нуждата от актуализиране на съществуваща укрепителна система, изграждана на отделни проявени свлачищни участъци по проекти на различни проектантски институти за периода 1985 - 2000 г. Недовършените и до днес съоръжения възпрепятстват действието на водопонизителната система и теренът продължава да пропада. Констатирани са напуквания и по изградените подпорни съоръжения. Застрашени са сградите над главния свлачищен отстъп в десния борд на свлачището. Участъкът под свлачището е обрасъл с тръстика, което показва, че от склона дренират води. Чрез изграждане на предвидените в Проекта съоръжения са завършени необходимите действия по укрепването на свлачището. Изградена е контролно-измервателна система за мониторинг на свлачищните процеси. Основните обекти на интервенции са: 1. В подобект “Вертикална шахта 5 (ВШ 5)” – са изпълнени: изграждане на вертикална шахта 8 (ВШ 8); изтичало на ВШ 5; 2 броя ХСД към ВШ 5; оформяне дъното на ВШ 5; изтичало на ВШ 8. 2. В подобект “Вертикална шахта 6” – са изпълнени: изпомпване на водата от вътрешността на ВШ 6; изграждане на ВШ 7; изтичало на ВШ 7 и изтичало на ВШ 6; 5 броя ХСД към ВШ 6; оформяне дъната на ВШ 6 и ВШ 7; заустване на ВШ 7. 3. КИС – изградена е мрежа от теренни инклинометри (5 броя), пиезометри (8 броя) и геодезически репери – 18 броя. Опорните геодезически блокове ще бъдат 2. Резултати: 1. Превантивни мерки за ограничаване риска от свличане на земни маси в района на свлачище “Сборно място”; 2. Защита на жителите в района на свлачище “Сборно място”и прилежащата инфраструктура от свлачищни и ерозионни процеси и възстановена екологична среда; 3. Подобряване условията за мобилност на хората по пътния участък, спасен от компрометиране; 4. Подобрен имидж и конкурентоспособност на общината, чрез повишаване к ачеството на живот, произтичащо от: - увеличаване сигурността и подобряване на жизнените условията на 1980 души, живеещи в района; - облагодетелствани от укрепването на свлачището – 276 собственици, чиито недвижими имоти ще бъдат спасени от компрометиране; - укрепени 330 605 кв.м свлачищни терени; - около 16 000 души от Балчик и селата Оброчище и Кранево, ежедневно ползващи пътя за достигане до работните места и общинските институции. 5. Спасяване от компрометиране на 170 метра общински път в района на свлачище “Сборно място” потенциално засегнат от свлачището, осигуряващ достъп на туристите и гостите на град Балчик до Държавен културен център - културен център “Двореца”. Проектът стартира на 05.02.2010 г., има продължителност 18 месеца и приключва на 05.08.2011 г. Стойността на проекта е 577 241,10 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския Фонд за Регионално Развитие е 85% - 490 654,94 лв. Национално съфинансиране от 15% или 86 586,16 лв. Пресконференцията по повод приключването на проекта бе проведена на 19.07.2011 година в заседателна зала на Община Балчик в присъствие на журналисти от местната и регионална преса, телевизия и граждани. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие. Община Балчик носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Управляващия орган

ОБЯВЛЕНИЯ ОТ 01 АВГУСТ 2011 ГОДИНА ДО 31.10.2011 ГОД. СЕ ИЗВЪРШВА ПРИЕМ НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НОВИЯТ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2011/2012 Г. Дирекция “Социално подпомагане” Балчик от 01.08.2011 година започна прием на молбите за целева помощ за отопление за зимния сезон. Срокът за получаването и е за времето от ноември 2011 до края на март 2012 година. Със Заповед № РД01-570/15.07.2011 г. на Министъра на МТСП е определен месечният размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2011 г. - 31.03.2012 година – 57,92 лв. Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбатадекларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане както следва: 1. Обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от: а) за едно лице - едностайно; б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно; в) за четиричленно семейство - тристайно; г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно; д) за всяко съжителстващо лице - една стая; 2. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; 3. Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация; 4. Да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството; 5. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; 6. Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години; 6а. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години; 7. Безработните лица да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер е определен с акт на Министерския съвет и е 65 лв. Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва: 1. за лице, живеещо само - 210 х 65 лв. = 136,50 лв.; 2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само - 249,6 х 65 лв. = 162,24 лв.; 3. за дете сирак - 196,8 х 65 лв. = 129,22 лв.; 4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 249,6 х 65 лв. = 162,24 лв; 5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 144 х 65 лв.= 93,60 лв.; 6. за дете от 0 до 18-годишна възраст, а ако учи - до ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛКРЕДО” ЕООД ЕИК 103889207 Адрес: гр. Варна, ул. „Вяра” №6, вх. А, ет.2, ап.28 Адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул. „Христо Ботев” № 4В, ет.2, тел.052/621 248 „БУЛКРЕДО” ЕООД, уведомява засегнатото население за инвестиционно предложение: „отреждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на ИУМПС и предварително третиране на ИУЕЕО”. Площадката ще се реализира на територията на гр. Балчик, Промишлена зона, на поземлен имот с идентификатор 02508.55.106, съгласно скица №8102/ 30.02.2011г. издадена от СГКК – гр. Добрич. Общата площ на площадката ще е 7 607 кв. м. Общият годишен капацитет ще е около 500 – 600 тона. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, не се очаква трансгранично въздействие и не се налага промяна на съществуващата инфраструктура. На площадката не се очаква да се генерират отпадъци. Ще се търгува с черни и цветни метали.

4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966) придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 157,2 х 65 лв. =102,18 лв.; 7. за дете с трайно увреждане - 196,8 х 65 лв. = 129,22 лв; 8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 201,6 х 65 лв.= 131,04 лв.; 9. за бременни жени 45 дни преди раждане - 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.; 10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.; 11. за лице на възраст над 70 години -183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.; 12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само 274,8 х 65 лв. = 178,62 лв; 13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само – 288 х 65 лв. = 187.20 лв.; 14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв 15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 223,2 х 65 лв. = 145,08 лв. 16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто - 274,8 х 65 лв. = 178,62 лв. Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложение в дирекции “Социално подпомагане” по постоянен адрес. В молбата-декларация желаещите да получат помощи трябва да заявят с какво гориво ще се отопляват топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Семействата, които използват отопление като енергия ток и парно, при подаване на молбадекларацията трябва да представят и последната платена фактура; В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ. На основание на социалния доклад директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Заповедта се връчва в 7-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административно-процесуалния кодекс. Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва: 1. При отопление с топлоенергия - чрез превеждане на сумите на съответното топлофикационно дружество; 2. При отопление с електроенергия - в пари на правоимащото лице или семейство; 3. При отопление с твърдо гориво: а) в пари на правоимащото лице или семейство; б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката - при изрично отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството; 4. При отопление с природен газ - в пари на правоимащото лице или семейство Ще се извършват и засилени проверки, които ще удостоверяват дали средствата се ползват по предназначение. При нарушение парите ще се връщат обратно на държавата, а лицето ще бъде лишено от правото да получава помощи и за следващата година. Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък непрекъснато в особената приемна на първи етаж в Дирекция “Социално подпомагане”, община Балчик, с работно време от 09.00ч. до 17.00ч и по населените места по предварително утвърден ежемесечен график. ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОБЩИНА БАЛЧИК ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОЛАЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/12Г. С Постановление на Министерски съвет № 130 от 20.05.2011г. е определена еднократната помощ за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2011-2012 година. Целевата помощ за първокласници ще се предоставя в пари. По 150 лв. еднократна финансова помощ ще получат учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище през новата учебна 2011/2012 г. Средствата са за покриване на част от разходите в началото на учебния период. Целевата помощ за ученици се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Молбите се подават в дирекции „Социално подпомагане” по постоянен адрес до КРАЯ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ. Към тях се прилагат: 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията. 2. Удостоверение от учебно заведение, че детето/децата е записано в първи клас. 3. За справка: Удостоверение за раждане и лични карти. Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък непрекъснато в обособената приемна на първи етаж в Дирекция “Социално подпомагане”, община Балчик, с работно време от 09.00ч. до 17.00ч.


4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

РАВНОСМЕТКА

5

Öúðêâà ñå ðàçðàñòâà è î÷àêâà Êìåòúò Ðóìåí Íèêîëîâ: Íàäÿâàì ñå ñ ïîäîáðÿâàíåòî íà èíôðàñòðóêòóðàòà íîâèÿ ñè õðàì äà áúäàò ïðèâëå÷åíè è ïî-ïëàòåæîñïîñîáíè òóðèñòè Над 10 милиона лева са инвестирани за благоустрояването на Кранево

На 1 септември ще започнат основните дейности по изпълнението на европейския проект за благоустрояване на две главни улици в Кранево – “Черно море” и “Дунав”. До края на годината ще бъдат вложени 2,5 млн.лв. Ще се промени организацията на движението в посока към морето с отварянето на още една пътна лента, обобщи реализацията на дългоочакваната инвестиция кметът на курортното селище Румен Николов. Нов асфалт, водопровод, канализация за дъждовни и битови води, ново улично осветление, зелена част и свободно тротоарно пространство, ще бъде изненадата за туристите, които и следващия сезон ще изберат Кранево за лятната си почивка. Разходката по главната улица ще стане празнична, очаква Николов. Според изчисленията на кмета към момента базата в Кранево е заета около 80 процента, предимно с рускоговорящи тийнейджъри. Селището е предпочитано за отдих на хи-

ляди деца. В тази връзка са извършени проверки на международните детски лагери и бази, като, по думите на кмета, не са констатирани нарушения. Ресторантьорите не са много доволни от този тип туристи, но се надяваме с подобряването на инфраструктурата да бъдат привлечени и по-платежоспособни гости, каза той. Според Румен Николов присъствието на командированите полицаи през летните месеци дава добри резултати - кражбите и побоищата са сведени до минимум, но съветът към туристите да бъдат по-прикрити със скъпите си вещи остава. Откритите места за търговия ще “влязат” в новата сграда в центъра на селото, на която Общината стана стопроцентов собственик с изкупуването на акциите на “СПА център Кранево” АД. Там ще се помещава и кметството, ще се премести пазарът, пенсионерският клуб, лекарският и зъболекарски кабинети, аптека и пункт на полицията. “За мен е успех, че се вижда един шанс да възстановим училището. Ще се освободи сграден фонд за разкриване на частно начално училище – нещо, за което ратувам от началото на мандата си. Това ще стане обаче през следващите четири години”, каза Румен Николов, който смята отново да се кандидатира за кметс кия пос т. Над 10 милиона лева са влезли в инфраструктурата В рамките на този мандат са инвестирани в Кранево над 10

млн.лв. и са направени общо над 8 километра подземна комуникация, обобщи кметът. През последните години наймного сме работили за канализацията и водопровода в горната част на селото, която вече е почти изцяло с подменена подземна инфраструктура. Проблемите с водоподаването са значително намалени. В момента се подготвят за асфалтиране улиците “Пирин” и “Добруджа”, но остават три улички в центъра на селото, където текат фекални води. Добрата новина е, че след тежки перипетии и дебати през септември влизаме с техниката на “Дунав” и “Черно море” – започва ремонтът, мислен преди 10 години. 240 хиляди лева допълнително ще бъдат вложени за тротоарите, уличното осветление и водопровода. С новата визия на Кранево се надяваме и на увеличен туристически сезон, смята краневският кмет. Без да го планува, в отчета за свършеното през последните четири години Николов прибавя и нов парк. Двата декара терен за парка са преобразени с много любов и малко средства, благодарение на доброволния труд на местни хора и изключителното съдействие на фирмата, почистваща долината. Специална благодарност към фирма “Нуши”, чийто дизайн и изпълнение направиха парка, който стана като визитна картичка на Кранево, благодари Румен Николов. След три първи копки в Кранево има църква

Не ми стигна мандата да направя в Кранево спортна площадка, но пък сме поели нещата в свои ръце, призна Румен Николов. Подета е инициатива за изграждане на съоръжението, тъй като селото е останало единствено в общината без терен за спортни занимания. Започва разчистването на 3,5 декара парцел и проектирането на две игрища и още един парк в със едство с новата църква. “След трета първа копка в три различни мандата, последната от които направих аз, храмът в момента е вдигнат, покрит, осветен. След с троителната забрана, ще бъдат усвоени 20 хиляди лева за довършителни работи, а други 100 000 лева ще бъдат вложени чрез Агенцията по вероизповедания за цялостно обзавеждане и иконостас . За добрата работа най-важни са взаимоотношенията “Очевидно е, че визията на Кранево, което е неразделна част от община Балчик, се промени коренно. Не без гордост мога да кажа, че по съвсем друг начин вече изглежда чистотата и озеленяването. Всичко това се дължи на добрата комуникация с кмета, зам.-кмета по финансите, ръководителите на дирекции и общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство”. Благодарение на тях – тежките проблеми, които заливаха Кранево, бяха своевременно отстранявани”, благодарен е Румен Николов на финала на кметския си мандат.

Кметът Тодор Георгиев:

Âèçèÿòà íà Ãóðêîâî ñå ïðîìåíè

Обещах на моите избиратели, че ще довърши това, което съм започнал през първия мандат. И продължавам да изпълнявам до последно ангажиментите, които съм поел, без да съм давал големи обещания. Така започна отчета за дейността през втория си мандат кметът на Гурково Тодор Георгиев. Инфраструктура в Гурково е подобрена Основната подмяна на тротоарите в Гурково е една добра равносметка за свършената работа и количеството вложени пари. Направени са две детски площадки – в детската градина и центъра на селото. Ремонтиран е училищният стол, който играе ролята на социален патронаж. През последните години са чакълирани седем улици, изкърпени са дупките. Визията на Гурково се промени и с основното асфалтиране на главната улица още от началото на селото до центъра, посочи гурковският кмет. Започнато е и изграждането на едно привлекателно място за отдих на входа на селото. Две клубни помещения за събирания са обновени. “Нашите пенсионери живеят един много активен и организиран живот по отношение честването на българските празници и семейни тържества. Затова в старата

училищна сграда правим един по-просторен клуб, надявам се да бъде и уютен за тях с необходимото отопление и сервизно помещение”, коментира Георгиев. Освен изграждането на необходимата инфраструктура за съживяване на Гурково, продължават успоредно и дейностите по залесяване, озеленяване и поддържане на чистота. Един съществен недостатък в живота на село обеляза Тодор Георгиев, безсилен да го реши сам - връзките на мобилните оператори. В тази посока с помощта на кметството и местен оператор е осигурен интернет достъп. Всяко българско и чуждестранно семейство в по-голямата си част вече има такава комуникация, заяви кметът, но оставам задължен към моите избиратели за покритието на мобилната мрежа. Със съдействието на кооперация Гурково, които много помагат във всяко начинание, отредихме парцел, прави се проект за изграждането на една или две допълнителни клетки на два основни мобилни оператора, поясни кметът. “За да бъде едно село привлекателно – първо трябва да има изградена инфраструктура, да е хигиенизирано и с възможност за комуникации. Това е един комплекс от неща, които в процеса на времето се наслагват, и мисля, че съм успял в това отношение”, отчете направеното Тодор Георгиев. Селският туризъм се развива в Гурково “С гордост бих споделил, че Гурково през последните 6-7 години е село с едни поголеми културни потребнос-

ти и правя всичко възможно да осъществявам гостуването на местни художествени колективи и групи от други държави. По този начин местните се запознават с фолклора на другите страни и работим по разширяването на тази дейност. България е страна с много богата култура и история и има какво да покаже пред света. Стремим се и ние да допринесем”, сподели гурковският кмет намеренията си за обогатяване на културния живот в селището. Кметството в Гурково се е насочило към развитие на селския туризъм, показващ фолклорните обичаи на нашата етнографска област. За тази цел в селото е направен етнографски кът с типичните добруджански носии, земеделски пособия и ред други интересни неща от бита. Първите гостували групи вече са очаровани от експозицията.

Има още какво да се направи в селото, готов е за трети мандат Тодор Георгиев, без да се притеснява от конкуренцията за кметския стол. Като кмет към задължен и благодарен на местните жители, които много ми помагат, особено на ромското население по отношение на косенето на трева, почистването на храсти, озеленяване. Благодарение на техния съвестен труд направихме повече неща за помалко пари, отбеляза той. В Гурково има много деца, с които трябва да се работи. Преди две години бяхме направили един детски център, но нямаме възможност да поддържаме постоянно ръководител. Надявам се през следващия мандат това да стане и да работим постоянно с децата чрез различни извънучилищни форми, набеляза посоките за работа през следващия мандат Тодор Георгиев.

В Църква има вече младежко-пенс ионерски клуб, с гордост заяви Ради Радев - кмет на село Църква. Всички дупки по улиците са запълнени. Подобрено е водоснабдяването, като е построен допълнително хидрофор за по-високата част на селото. Само през последната година са вдигнати седем нови стълба за улично осветление, тъй като селото се увеличи с 800 м, добави той. Ограден е гробищният парк и е изграден параклис в него. През четирите години редовно се пръска с хербициди, за да няма бурени там, делово докладва направеното през мандата Радев. Съжалявам, че няма да има избори в Църква. Исках през третия ми мандат Църква да има църква, каза той. Благодаря на кмета и заместниците му, на Общинския съ-

вет за всичко пос тигнато по време на мандата. Нека няма такава конфронтация между новия кмет и общинските съветници. Нека новият кмет да продължи да работи за бъдещето на община Балчик. Новият кметски наместник на Църква да продължи грижите за селото, а не само да трупа трудов стаж, пожела настоящият кмет.

Николай Йорданов,кмет на Змеево:

Íà 6 ñåïòåìâðè îòêðèâàìå ñúñ ñúñòåçàíèå åäèíñòâåíàòà ïèñòà çà ìîòîêðîñ â îáëàñòòà

Същественото, което свършихме през последния мандат, е пистата за мотокрос в селото, която е единствена в цялата област, заяви кметът на Змеево Николай Йорданов. Той съобщи, че на 6 септември, когато е празникът на селото, пистата ще бъде официално открита със състезание. Участие вече са заявили отбори от Варна, Добрич, Румъния. Основният спонсор за изграждане на трасето е Община Балчик, а идеята е на европейския шампион по мотокрос Георги Маринов. Състезателят е роден в Змеево и тук е навъртял първите си километри. На тържеството-бенефис 72-годишният Маринов официално ще се състезава за последен път. В селото, което няма проблем с водоснабдяването, електричеството и пътищата, има много запустели къщи и дворове. Жителите са 285, предимно възрастни. Пет английски семейства са избрали спокойствието на Змеево, а децата и учениците са малко – едните пос ещават детска градина в Дропла, а другите – училище в Сенокос. Повечето млади хора са в градовете или в чужбина. “Не се връщат, защото няма какво да работят. Това е основната причина младежите да не остават в Змеево, коментира кметът. Преди няколко години бизнесмен инвестирал в шивашки цех там, но скоро след това фирмата фалирала. Желанията на местните като цяло са изпълнени – осигурено е медицинското обслужване три пъти седмично. Като най-отдалеченото село от общинския център Змеево разполага с линейка, която обслужва съседните населени места Дропла и Кремена. С нея при нужда се транспортират бол-

ни. Освен линейка, преди четири години хората искаха да се възстанови работата на казана за варене на ракия. И това е сторено, отчете се Йорданов. Освен това е изградена детска площадка, в селото вече има две тенис маси и фитнес зала с уреди, отвори врати и пенсионерски клуб. Имаме самодеен състав към читалището, който се представя добре на различни фестивали, продължи той. По отношение на инфраструктурата, още през първата година на мандата с а чакълирани 200 -3 00 м етра ули ци , предстои изкърпване на други. Частично е почистено дерето з а отвеждан е н а дъ ждовна вода, като дейнос тите ще бъдат повторени, информира още той. Д а с е с ъз даде работа за младите хора и да се съживят селата – това пожелава за предстоящия мандат настоящият змеевски кмет. Йорданов се надява да бъде наместник и идващите четири години, но това ще зависи от следващия общински кмет.

Ïðîäúëæàâà èçêúðïâàíåòî íà óëèöèòå â Êðåìåíà ñëåä îñíîâíèÿ ðåìîíò íà ïúòÿ çà ñåëîòî “Хората в началото бяха против мен, но след като започнах работа, разбраха, че аз не деля хората на българи, турци или роми”, сподели впечатления от старта на работата си като кметски наместник на село Кремена Мехмед Расим. Това обаче го мотивира да направи повече за селото си. През първата година е напълно обновено кметството и е подменено обзавеждането, улиците са изкърпени с асфалт, изградена е нова детска площадка, поставени са и пейки за отдих. Гробището е с нова ограда, а от миналата година е

въведено организирано сметоизвозване. Продължава подмяната на уличното осветление с енергоспестяващи лампи, отчете се Расим. Предстои смяна на дограмата на читалището и ново изкърпване на пътищата в Кремена. Радваме се, че беше направен ремонт на пътя за Кремена, който е част от пътя Балчик – Генерал Тошево. Селото се намира на стратегическо място и е с основен поминък селското стопанство. Очаква се реализацията на голямото инвестиционно намерение за изграждане на оранжерии със

слънчеви колектори, където част от 130-те жители на селото се надяват да намерят препитание. На този етап няма учебно заведение в Кремена, децата посещават детската градина и училището в Сенокос, но транспортът е добре уреден и нямаме проблеми, отчете Мехмед Расим. Много хора са доволни от усилията и направеното от мен, обяви кметс кият наместник желанието си да продължи работата си и през следващите четири години.


6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹66

от заседание на Общински съвет, проведено на 27 юли 2011 година т. 1. Предложение за предоставяне на имоти за безвъзмездно управление на Исторически музей – Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 842: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 и чл. 17 ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик: 1. Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на Исторически музей - Балчик, Булстат 000842945, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. “Димитър Желев” № 2, представляван от Радостина Енчева Господинова Директор, следните имоти - публична общинск а собственост: 1.1. Двуетажна масивна нежилищна сграда - Исторически музей, гр. Балчик, ул. “Димитър Желев” № 2, със застроена площ 340 м2 и идентификатор 02508.87.127.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 55/09.01.1998 г.; Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 1.2. Двуетажна масивна нежилищна сграда - Етнографска къща, гр. Балчик, ул. “Димитър Желев” №3, със застроена площ 106 м2 и идентификатор 02508.87.36.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 59/19.01.1998 г.; Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 1.3. Двуетажна масивна нежилищна сграда Художествена галерия, гр. Балчик ул. “Отец Паисий” №4, със застроена площ 480 м2 и идентификатор 02508.84.359.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 37/ 10.09.1997 г. Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1

административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на: 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 1, вх. В, бл. 39 в ж.к “Балик” гр. Балчик, с площ от 67.27 м2, състоящ се от кухня - столова, дневна, спалня, сервизно помещение; общи части с площ - 5.68 % и изба с площ от 7.60 м2, актуван с АОС № 3962/03.02.2011 г., за сумата от 33 191.04 лв. (тридесет и три хиляди сто деветдесет и един лева и четири ст.) на наемателя на общинското жилище Христо Петров Христов. 2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещия правоимащ наемател по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост. Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966) Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 847: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, ИЗМЕНЯ свое Решение № 799 по Протокол № 62/28.4.2011 г., като вместо израза: “...дяловото си участие от 40% в капитала на дружеството на номинална стойност 112 240 лв....” , да се чете: “цялото си дялово участие в капитала па дружеството, равняващо се на 112 565 лв. (сто и дванадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева), представляваща стойността на внесената непарична вноска от Община Балчик в капитала на дружеството”. Останалата част от решението остава непроменена. Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия, произтичащи от изменението на решението. Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 т. 7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “ИНК КОЛОР” ЕООД по отношение на ПИ № 02508.84.263. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 848: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1432-1/30.06.2011 г., Общински съвет – Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “ИНК КОЛОР” ЕООД с БУЛСТАТ 130747751, представлявано от управителя Христо Петров Христов, по отношение на УПИ ХVІ-263, кв. 92 по ПУП на гр. Балчик (ПИ № 02508.84.263 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. Дионисополис”), целият с площ от 315 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 45.00 м2 (четиридесет и пет квадратни метра) идеални части, съгласно АОС № 4061/01.07.2011 г.. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4 050.00 лв. (четири хиляди и петдесет лева), без ДДС 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по отношение на решението. Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

т. 4. Предложение за участие на Община Балчик за кандидатстване по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 845: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с получена покана за представяне на проектно предложение с наименование “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич” Общински съвет - Балчик, дава съгласие за кандидатстване по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” референтен номер BG161PO005/10/2.10/07/22 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 2. Възлага на кмета да изпълни процедурите по допускане, възлагане изработването и одобряване на ПУП за “Претоварна станция за ТБО в м.“Момчил”, Община Балчик; изготвяне на работния проект; подписване на споразумение с водещия партньор – Община Добрич, декларация за партньорство и други документи, необходими за окомплектоване на проектното т. 2. Предложение за продажба чрез конкурс на предложение. Гласували със “За” – 13, “Против” – 0, “Въздържал се” – т.8. Предложение за прекратяване на съсобственост общински имоти, в местността “Двете чешми” град 7 между Община Балчик и Живка и Димитър Катранови по Балчик. отношение на ПИ № 02508.6.58. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик т. 5. Предложение за кандидатстване с проектно предВносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 843: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, РЕШЕНИЕ 849: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с Решение ложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ: № 238/27.02.2009 г. изм. и доп. с Решение №748/17.02.2011 BG161PO001/1.1-11/2011 “Подкрепа за реконструкция/ об- чл. 36 от ЗС; чл.36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от г. на Общински съвет - Балчик, и във връзка с Програмата новяване и оборудване на общински лечебни заведе- НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, и във връзка със заявление за управление и разпореждане с имотите - общинска ния в градските агломерации”, Операция 1.1: “Социална вх. № 94Д-673-1/28.06.2011 г., Общински съвет - Балчик, инфраструктура”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интег- дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между собственост през 2011 година: 1. Общински съвет дава съгласието си да бъде рирано градско развитие”, Оперативна програма “Реги- Община Балчик и Живка и Димитър Катранови от гр.Варна, по отношение на УПИ VІ, кв. 2 по ПУП на в.з. “Овчаровски извършена продажба чрез публично оповестен онално развитие”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик плаж”, гр. Балчик, ПИ № 02508.6.58 по кадастралната карта неприсъствен конкурс на 52 (петдесет и два) броя РЕШЕНИЕ 846: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. на гр. Балчик, в.з. “Овчаровски плаж”, целият с площ от неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик, район “Двете чешми” - частна общинска собственост, съгласно 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община 509.00 м2, като заявителите изкупят частта на Община Балчик с проектно предложение по схема за безвъзмезд- Балчик, равняваща се на 39.00 м2 (тридесет и девет приложение 1. 2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно на финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 “Подкре- квадратни метра) идеални части, съгласно АОС № 406/ па за реконструкция/ обновяване и оборудване на общин- 30.06.2011 г. приложение 1. ски лечебни заведения в градските агломерации” по Ком2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от 3. Конкурсът да се проведе при следните условия: 3.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на понент 2 (при допустима минимална сума на БФП в раз- имота в размер на 975.00 лв. (деветстотин седемдесет и мер на – 2 000 000 лв. и максимална сума на БФП в раз- пет лева), без ДДС имота, съгласно приложение 1; 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши 3.2. В конкурса имат право да участват жители на град мер на – 3 739 152 лв.), Общински съвет - Балчик: РЕШИ: 1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства последващите правни и фактически действия по отношеБалчик – досегашни ползватели на обявените за продажба с проектно предложение по Схема за безвъзмездна ние на решението. имоти или техни наследници по права линия. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, 3.3. За ползвател да се счита лице, което отговаря поне финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 “Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински “Въздържал се” – 1 на едно от следните условия: - Имотът да му е предоставен за задоволяване на лечебни заведения в градските агломерации”, Операция т.9. Предложение за корекция на бюджета за сметка на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете 1.1: “Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: на неговото семейство, като предоставянето е от Община “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна планирания резерв по бюджет 2011 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик Балчик (ОбНС - Балчик) съгласно удостоверение, служебна програма “Регионално развитие” и декларира, че: 1.1 предназначението на сградата/ помещенията, обект РЕШЕНИЕ 850: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от бележка, декларация или друг документ. - Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за ЗМСМА, Общински съвет - Балчик: 1. Дава съгласието си, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЕОН, което да се удостоверява с документ от съответното период не по-малък от 5 години след приключване на проекта; НВМОП, да бъде възложено на фирма изпълнението на дружество; 1.2 лечебното заведение няма да бъде закрито за строително монтажни работи в размер на необходимите 3.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства период не по-малък от 5 години след приключване на 39 850 лева, за сметка на резерва, като се завиши за закупуване само на един имот в м. “Двете чешми”. разходната част на бюджета в дейност 284 “Ликвидиране II. Упълномощава Кмета на Общината да проведе дейностите по проекта; 1.3. ще бъде осигурен собствен принос по проекта в на последствия от стихийни бедствия и авари” параграф конкурса за продажба на описаните имоти и сключи размер на 41 808.09 лева (четиридесет и една хиляди 10 30 “Текущ ремонт”; договори със спечелилите участници. 2. Дава съгласието си за сметка на резерва в местни Гласували поименно със “За” – 20, “Против” – 0, осемстотин и осем лева и девет ст.), както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи дейности да бъде увеличено дофинансирането по читали“Въздържал се” – 0 преди възстановяването им от ОП “Регионално развитие”, ща, както следва: - на читалище с. Сенокос увеличение в размер на : 5200 т. 3. Предложение за продажба на общински имот и разходи за възстановяване на всички недопустими лв. (апартамент) на Христо Петров Христов от град Балчик, разходи по проекта. 2. Общински съвет - Балчик, упълномощава Кмета на - на читалище с. Оброчище увеличение в размер на: 3200 настанен по административен ред. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик Община Балчик да предприеме всички необходими правни лв. - на читалище с. Соколово увеличение в размер на: 7000 РЕШЕНИЕ 844: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; и фактически действия във връзка с подготовката и лв. чл. 47, ал. 1, т. З и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, реализирането на проектното предложение. Гласували поименно със “За” – 19, “Против” – 0, 3. Упълномощава кмета на Общината да извърши ал. 1 и чл. 41 ал. 2 и ал. З от Наредбата за установяване на последващи правни и разпоредителни действия по жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на “Въздържал се” – 0 изпълнение на решението. жилища - общинска собственост, приета с Решение № 184/ т. 6. Предложение за изменение на Решение 799 по Гласували поименно със “За” – 14, “Против” – 0, 31.03.2005 г. и изменена с Решение № 635/27.04.2007 г. на Общински съвет - Балчик, и във връзка с молба вх. № 94Х- Протокол № 62 от заседание на Общински съвет от “Въздържал се” – 4 (Продължава на стр.7) 88-2/28.02.2011 г. от Христо Петров Христов, настанен по 28.04.2011 г.


4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹66 ... (Продължение от стр.6) т.10. Предложение за отпускане на финансова помощ на Деян Енчев Енчев от град Балчик, за подготовка и участия в автомобилни състезания. Вносител: д-р Урал Бекиров – член на ПКЗСК РЕШЕНИЕ 851: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка със заявление вх. № 102 от 22.02.2011 година от Деян Енчев Енчев от град Балчик, автомобилен състезател, Общински съвет - Балчик, упълномощава кмета на общината да сключи договор за реклама по време на автомобилни състезания, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 т.11. Предложение за отпускане на финансова помощ за подготвянето на документална книга за историята на местната власт в Балчик. Вносител: д-р Урал Бекиров – член на ПКЗСК РЕШЕНИЕ 852: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, отпуска финансова помощ, в размер на 6 000 (шест хиляди) лева за начално финансиране подготвянето на документална книга за историята на местната власт, за кметовете, председателите на общински съвети, почетните граждани на град Балчик от Освобождението през 1878 година до 2012 година, на Донка Гроздева и Цонка Сивкова от град Балчик, Николай Мирчев от град Добрич. Гласували поименно със “За” – 14, “Против” – 0, “Въздържал се” – 5 т.12. Предложение за отпускане на финансови помощи. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗСК РЕШЕНИЕ 853: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, отпуска еднократни финансови помощи, както следва: 1. Марийка Николова Илиева от гр. Балчик, ул. “Стара планина” № 35а, за направени разходи по лечение на съпруга й, в размер на 200.00 (двеста) лева. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 2. Хюсеин Ахмед Яшар от Балчик, ул. “П. Р. Славейков” № 51, за закупуване на лекарства, в размер на 100 (сто) лв. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 3. Николай Мирчев Тодоров от с. Оброчище, ул. “Ленена фабрика” № 5, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 (сто) лева. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 4. Калинка Иванова Мирчева от с. Безводица, за следоперативно лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 5. Деян Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. “Родопи” № 29, за оперативна интервенция на детето му Алеко Деянов, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 6. Светла Ангелова Панайотова от с. Кремена, за оперативна интервенция, в размер на 200 (двеста) лева. Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 7. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, ул.“П. Р. Славейков” № 51, за закупуване на скъпоструващи лекарства, в размер на 200 (двеста) лева. Гласували поименно със “За” – 17, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Вносител: Камен Спиров – председател на ПКОМСД РЕШЕНИЕ 854: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, отпуска еднократни финансови помощи, както следва: 1. Стефка Илиева Георгиева от с. Църква, в размер на 300 (триста) лева, за покриване разходи за погребението на сина й Даниел Георгиев Стоянов. Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 2. Йорданка Маринова Костадинова от град Балчик, ул. “Кою Райчев” № 7а, в размер на 200 (двеста) лева, за покриване разходи за погребението на съпруга й. Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-588-2/15.06.2011 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Зърнени храни България” АД с ЕИК 175410085 със седалище и адрес на управление: гр. София ул. “Стефан Караджа”№2, представлявано от Георги Костов и Марин Маринов, по отношение на ПИ № 02508.86.94 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 563 м2, като “Зърнени храни България” АД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 204.00 м2 (двеста и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4110/ 18.07.2011г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 40 800.00 лв. (четиридесет хиляди и осемстотин лева), без ДДС. 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 т.15. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Зърнени храни България” АД, по отношение на ПИ № 02508.86.95. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 857: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-588-4/18.07.2011 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Зърнени храни България” АД с ЕИК 175410085 със седалище и адрес на управление: гр. София ул. “Стефан Караджа”№2, представлявано от Георги Костов и Марин Маринов, по отношение на ПИ № 02508.86.95 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 739 м2, като “Зърнени храни България” АД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 61.00 м2 (шестдесет и един квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4111/18.07.2011г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 12 200.00 лв. (дванадесет хиляди и двеста лева), без ДДС. 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 т.16. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот № 02508.86.93. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 858: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 63-588-3/18.07.2011 г., Общински съвет – Балчик, одобрява пазарна оценка в размер на 184 000.00 лв. (сто осемдесет и четири хиляди лева), за продажба на общински имот на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.86.93 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв. 119 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 920 м2 (деветстотин и двадесет квадратни метра), актуван с АОС № 4112/18.07.2011 г. Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

т.17. Предложение за изменение на Решение 741 по Протокол № 58 от заседание на Общински съвет от 31.01.2011 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 859: 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с Решение 741 прието по протокол № 58 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 31.01.2011 г., Общински съвет - Балчик, изменя същото в частта относно предмета, наименованието и обхвата на проект “Рехабилитиране на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик”. Променя същия на “Рехабилитиране на ПСОВ Албена, общ. Балчик”. 2. Общински съвет – Балчик, упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия, чиято нужда е възникнала вследствие на приетото изменение на проект “Рехабилитиране на ПСОВ Албена, общ. Балчик”, прието с т.13. Предложение за допълнение на Календарния настоящото решение. план на културните прояви – 2011 година. 3. Настоящото решение е неразделна част от Решение Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на 741 прието по Протокол № 58 от заседание на Общински ПКЗСК съвет - Балчик, проведено на 31.01.2011 г. РЕШЕНИЕ 855: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Гласували със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Общински съвет - Балчик, допълва с 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева Календарния план на културните прояви 18. Предложение за издаване на Запис на заповед от – 2011 година (Приложение № 8), за театрален фестивал община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща “Виа понтика”, за сметка на резерва от бюджета за 2011 авансово плащане по договор за Проект “Повишаване година. енергийната ефективност на образователната Гласували поименно със “За” – 14, “Против” – 0, ефективност на образователната инфраструктура на “Въздържал се” – 2 територията на община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик т.14. Предложение за прекратяване на съсобственост РЕШЕНИЕ 860: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, между община Балчик и “Зърнени храни България” АД, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с по отношение на ПИ № 02508.86.94. изпълнението на договори за безвъзмездна финансова Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни РЕШЕНИЕ 856: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; бенефициенти, Общински съвет - Балчик

7 РЕШИ: 1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. за предоставяне на безвъзвмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект “Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик”, и на основание на Решение № 593 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 1 001 769,32 лева (един милион хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и 32 ст.), - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 13.02.2012 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ); 2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. 3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното. Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 т.19. Предложение за награждаване на военнослужещи и служители към ПСОВ с парични награди. Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик РЕШЕНИЕ 861 І. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие, да бъдат наградени военнослужещи и служители към ПСОВ Балчик с парични награди за своевременни и енергични действия за предотвратяване на екологична катастрофа и предотвратяване компрометиране работата на ПСОВ Балчик, както следва: 1. м-р Росен Стоянов Иванов, в размер на 300 лв.; Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 2. с-т Владимир Николов Паунов, в размер на 250 лв.; Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 3. кадрови войник Красимир Руменов Костадинов, в размер на 250 лв.; Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 4. цивилен служител Валери Гичев Апостолов, в размер на 250 лв.; Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 5. инж. Калин Христов Христов, в размер на 200 лв.; Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 6. Пеньо Атанасов Пенев, в размер на 200 лв.; Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 7. Петър Георгиев Куртев, в размер на 200 лв. Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1 ІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по изпълнение на настоящото решение. Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0 Стефан Павлов, председател на Общински съвет - Балчик ОБЩИНА БАЛЧИК СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 9, ал.2 от Наредба № 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ДВ, бр.47 от 2004г., с изм. и доп.), Община Балчик съобщава на всички пчелари, че Областна администрация – Добрич: На 3, 4 и 5 (резервен ден) август 2011г. от 19:30 до 23:00 ч. се извършват ларвицидни мероприятия за борба с комарите с наземна техника на водни площи и площи, заети от влаголюбива растителност в района на: 1. Ленена фабрика, с. Оброчище; 2. с. Сенокос (вляво от пътя Балчик-Сенокос, третират се терени в местността “Юртлука”); 3. с. Сенокос - с. Карвуна (от двете страни на пътя); 4. с. Карвуна (Около една трета от представеното по план “населено” мяс то с а вече обработваеми земи и не представляват убежища на комарите); 5. с. Соколово-Разсадника - възможно е частично засягане на ПИ 67951.62.7 и 67951.62.8; 6. КК Албена, с. Оброчище (резервни дни са и 4, и 5 август). Прилага се биоциден препарат ВектоБак 12АС/VectoBac12 As, който е биологичен и не представляват риск за хората и животните. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето – Мария Кунева – ст. инспектор “Екология” – 0895 554025, 0579 71045. Всички пчелари да вземат необходимите мерки за опазване на пчелните семейства!


8

ИСТОРИЯ

4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

70 ãîäèíè îò ñúçäàâàíå íà Âîåííî ëåòèùå Áàë÷èê (Продължение от бр.30) “На високия си колесник (заради подвесените две торпеда), Ту-2 изглеждаше по-внушителен и неговите мощни мотори и въоръжение изискваха необходимото му уважение. След усвояването на излитането и полета в звено се почувствахме бойци. Устроихме на брега на морето бомбови полигон с очертани профили на кораби. Бомбомятахме с бойни бомби поединично и в звено. Развърнахме морски полигон съвместно с ВМС, които ни предоставиха кораба “Стражин” за мишена. Моряци с бързоходни катери осигуряваха охраната и спасителните мероприятия. Любопитните турски гемии прогонваха. Морето ни поднасяше непознати нам изненади - липса на хоризонт при сумрак и коварното водно огледало на спокойната му плоскост. Бойният ни курс над водата бе на височина строго определена - 25-30 м. Радвахме се на бялата диря, която чертаеше торпедото по морската повърхност, насочено към кораба-цел. Подбрани екипажи изпълняваха полети за нуждите на ПВО (влачене на чувал), за взаимодействие с ВМС, търсене на наши кораби или забегнал към Турция румънски кораб. По команда от щаба на ВВС излиташе екипажа на ЗКСЧ майор Динков с щурмана на авиодивизията майор Антон Попов за полет над Румъния и България с цел обучение по “перехват” на летците - изтребители. Тържествен за нас бе денят на връчване на бойните знамена на трите полка от генерал Симеонов. Семействата ни живееха задружно и ни очакваха в тесните непригодни квартири до късно вечерта. Нали след полетите и разбора им имахме и по два часа самоподготовка. Жените ни се включваха с нас в бригадите по прибиране на реколтата на плодородните добруджански поля. Ние получавахме безплатно за семействата си така наречените “дажби” от хранителни продукти. В първоначалните години си купувахме водата от така наречения “сакаджия”. Градът и сега има само 3-4 места с чешми за изворна вода - не вкусна и твърда за пране. Впоследствие от буйния извор на “Ак-Бунар” се включихме да насочим вода към града. Така служехме и живеехме щастливо, защото бяхме млади и силни! Това ни помагаше да преодолеем бурите на суровите зимни месеци.”- разказва Йордан Пелев. Освен Ту-2, на летището има и два самолета “Фоке Вулф” “Око” и “Гълъб”, които се използват за обучение нощем и за “влачене на ръкав”, който се обстрелва от зенитните батареи, разположени между нос Галата и нос Калиакра. Имало е случаи, когато мерачите артилеристи вместо по “ръкава”, започват стрелба по самолета.

Самолет Ту-2 Самолетът Ту-2 е двумоторен, с бензинови двигатели, всеки с максимална мощност от 1850 к.с., а максималната му скорост е 640 км/ч. на височина 6850 м. Носи две торпеда по 900 кг или 3 авиобомби по 1000 кг. Въоръжен е с два броя 20 мм оръдия “Швак” за пилота, две 12.7 мм картечници УБТ за щурмана-радист и една картечница 7мм “Шкас” за стрелеца. Самолетите Ту2 са били оцветени отгоре тъмно зелено, отдолу светло синьо. “Имахме и неудачи: (по спомените на Йордан Пелев) - над морския полигон в боен курс отказа мотор. Малката височина на полета (30 м) не позволи на пилота с един мотор да набере срещу брега 350 м и той се приводни в морето. Екипажът се спаси. Имахме надуваеми жилетки и малки сгъваеми лодки (този Ту-2, с борден номер 27 и днес може да се види като експонат в Музея на авиацията на летище Крумово) - пак над полигона водното огледало притегли към себе си самолет и той кацна с подгънати витла на летището. - друг самолет при кацане удари с колесника си тракийска могила и се приземи по корем. - екипаж в неправилен боен курс пусна и потопи скъпоструващо учебно торпедо. - вятърът ни открадна самолет! Имахме и други, по-леки контузии! Ех, не е леко за един пилот да остане почти един месец на легло в гипс, заради счупен гръбначен стълб и то при невинен парашутен скок…” Колоритна личност на летището e полковник Радус -главен руски съветник при усвояването на самолетите Ту-2 от българските екипажи. Воювал още срещу Финландия, но не с Ту-2. Там той каца в неприятелска територия и прибира пилота на самолет, принудително кацнал и повреден. За това е награден със “Златна звезда на герой на СССР!” За него разказва Йордан Пелев: “Полковник Радус - всички го знаехме с това кратко име. Той бе със стройна масивна осанка, светло лице, сини очи, широко чело, кестеняви коси - руски тип. На гърдите му единствено блестеше златната звезда на Герой на СССР, награден с нея за подвиг още по време на войната срещу Финландия 1939/40 г. За мен той беше забележителен летец, граждански и военно образован - културен офицер, без да се меси в дребнавите неща от командната дейност на нашите командири. Държеше предимно да се стабилизират нашите летателни кадри и овладеят напълно летателното майсторство. Проявяваше строгост и взискание при допускане на летателни произшествия. Провеждаше обстойно, цялостно изследване на организационните ни слабости, довели до сериозни летателни нарушения. Предлагаше сурово наказание за прекия причинител за летателна катастрофа (понижение в длъжност и снемане от длъжност пред строя на поделението). Често ни е повтарял “Помните - то что в цирк не бывает, в авиация бывает!” Той не ни досаждаше с постоянни съвети и никога не съм го почувствал като опекун. Грижеше се и проверяваше подготвеността

на щабните офицери - държеше да са добри организатори и опитни във военното изкуство. Сам си посочваше свои слабости, допуснати във войната в боеве срещу немците. Вероятно още му тежеше загубата на 37 екипажа в битката за Севастопол (1943 г), при освобождаването на Кримския полуостров. Тогава не отчели предварително, че немците ще предизвикат водна преграда срещу ниско летящите в атака торпедоносци (водна преграда - гейзери от водни стълбове, предизвикани от тежките снаряди на корабната и брегова артилерия, стрелящи пряко в морето по полосата на насочващите се ниско торпедоносци; водният стълб разрушава самолета). Веднъж ме покани да летя с него. За мен, началник щаба на полка бе чест! Трябваше да облети по свое желание наш самолет Ту-2 №20 , подготвен за полет след частичен ремонт. Набрахме бързо височина 3000 метра право на юг над морето, далеч от летището. Усетихме миризма на бензин. Радистът докладва, че в кабината му има теч на бензин. Заповяда му да изключи радиото. Полковник Радус направи стръмен завой за курс към летището и почна да набира стръмно височина. Учудващо за мен! Към бреговата ивица вече бяхме на 5000 м. Над летището намали височината и кацна нормално с изтъркалване към знака Т. Аз мълчах, а той продума: “Ну, в авиация все бывает!” - А защо започнахте да набирате висота? - Почему дорогой, висота ето наш капитал - време дают! И все пак “този старик” е бил прав, че не ни разреши да поставим “широкие трубки для гориво”!... Била се спукала тръба на един от множеството бензинови резервоари. А този “упорит старик” е известният руски конструктор Туполев-баща.” Само за три месеца съветските инструктори успяват да обучат българските летци, авиомеханици и специалисти за използване и на торпедото като бойно средство срещу военноморски съдове. Торпедото е дълго 6 м с диаметър 450 мм и тегло 900 кг. Прицелването се извършва от щурмана със специален прицел, като се вземат предвид скоростта на кораба и на торпедото и се отчита необходимото изпреварване за среща на торпедото и целта (кораб). За тренировките по торпедомятане се организира морски полигон от ВМС-Варна, 50 км източно от нос Калиакра, в който има кораб - цел, а встрани от него водолазен кораб и спасителни катери. Освен морският (торпеден) полигон са изградени и два полигона за бомбомятане – до с. Момчил и с. Дропла. Един разказ от летеца на Ту-2, о.з. майор Георги Ташев Георгиев: “...този вид авиация (торпедоносната) беше непозната за българските военни пилоти и летателният състав с висок морал и гордост изпълняваше поставените задачи. Бяха постигнати отлични и много добри резултати в учебната и бойна подготовка. Много учебни торпеда “поразиха” кораба - цел “Стражин”, но той продължи да плава. Но при едно торпедомятане с учебно торпедо, не е била изправна хидростатната му система и то не спазва зададената дълбочина, за да мине безопасно под кораба. При наближаване на кораба екипажът и контролиращите забелязват, че торпедото излиза на повърхността и не спазва зададената дълбочина. Капитанът на кораба подава команда “Пълен напред”, но терпедото се забива в корпуса на “Стражин”. Тревога и “SOS” до ВМС -Варна. Пристигна спасителен кораб и взе на буксир “Стражин” за ремонт. На срещата с командира на авиодивизията, командващият ВМС контраадмирал Орманов каза: 1:0 за авиацията! Така завърши с “победа” за авиацията един летателен ден...” А след полети, в тъмните часове на деня - до полунощ на зимата на 1948 г., писмено, по заповед и доброволно се изкопава трасето за вода “Ак Бунар - казарма”. Така военните от летище Балчик посрещат новата 1949 г. През 1948 г. за командир на полка на мястото на майор Попов е назначен капитан Александър Дечев (по-късно генерал, с прякор Джагата), който след заминаване на академичен курс СССР през 1950 г. предава командването на полка на майор Паскал Динков. През 1949 г. се създава батальон за аеродрумно обезпечаване (бао), с командир капитан Христо Томчев. В периода на “студената война”, като страна, загубила войната, България няма право на бомбардировъчна авиация. Всички поделения подлежат на контрол от инспекторите на страните победителки. Ето защо, през лятото на 1950 г., най-добрите 23 самолета Ту-2 срочно са пребазирани и скрити на летище Мамая за срок от три месеца, а торпедата и бомбите-скрити в горите около с. Сенокос и с. Соколово. “В един ден тайно и неусетно отлетяха най-добрите ни самолети! Върналите се без тях екипажи мълчаха и дума не проговориха. Тази тайна и сянката на студената война надвисна още по-плътно!” - Йордан Пелев. Свидетелства инженер Сава Гоцев Савов-Савата: “Нареди ми се срочно да подготвя най-добрите самолети за прелитане на нова летищна база. Къде, за колко време - неизвестно. Озовахме се на летище Мамая, в Румъния. Летците се завърнаха с Ю-52 в Балчик. Аз с група техници останах на голата поляна. Привързахме 23-те самолета на открито, без никаква сянка на площадката. Битови условия за нас - никакви. Липсваше сладка вода, а солената вода на морето бе съвсем близо. Скоро свърши и оскъдната ни храна. Само аз имах право на служебна кореспонденция с щаба на ВВС. Така пристигна генерал Кабакчиев и постави нещата в ред. Случи се обаче нещо нередно и тревожно. Слънчевият пек и солената морска влага нощем разрушиха профилите на кормилните плоскости - при малък натиск пръстите ни потъваха в тях. Получих заповед за демонтаж на кормилата и с Ю-52 ги откарвах в самолетната работилница Божурище за поправка. В Мамая останахме почти шест месеца, без да се обадя на жена си. Както се вижда, този път не ни е било до подаряване бойни самолети на съседна Румъния - тя също бе прицел на разузнаване от инспекторите на страните-победителки. Нашите останали комшии бяха врагове. Торпедата и бомбите изпокрихме в потайни гористи места на Добруджа. Изостанахме в усвояването на прицелното бомбопускане и торпедомятане. Основна задача си остана да усвояваме техниката на пилотиране и самолетоводене. След утихване на бурята от чуждестранния контрол и завръщане на самолетите от летище Мамая се наложи разсредоточаване...” А ето и имената на командирите на 25-ти разузнавателен авиополк полк: - от 1947 до 1948 г - м-р Борис Попов, - от 1948 до 1950 г.- м-р Александър Дечев,

- от 1950 до 1951 г.- м-р Паскал Динков. Началниците на полковия щаб: - IX.1947 - V.1948 г - к-н Здравко Ангелов - V.1948 - III. 1949 г - к-н Желязков - III.1949-VII.1951 г - к-н Славейко Джамбазов

Tу-2 и 3-та бомбардировъчна авиодивизия (1951-1955 г.) През 1951 г. започва развръщане на бойните поделения от Българската армия по военновременните мобилизационни щатове, в резултат на което ятата (ескадрилите) прерастват в полкове, а полкът – в 3-та бомбардировъчна авиодивизия, с командир майор Васил Кръстев Василев. Броят на самолетите не се увеличава, но всеки полк е попълнен с по 26-27 летци, 2025 щурмани и 15-20 радисти. Целият състав на новото попълнение лети – отначало с инструктор, а по-късно и самостоятелно, включително и нощем. Идва и първата катастрофа със самолет Ту-2 в България: на 3 декември 1952 г. загиват капитан Петър Стайков Райков – “Злото” - пилот, заедно със щурмана Тошев. “Една събота, току-що се прибрах в къщи и ми се обадиха веднага да отида в летището със мотоциклета си. Като минах портала, забелязах едно суетене - тичане из летището. Полетите изведнъж спряха - разбрах, че нещо е станало. Докато умувах, дойде спецът - едно арменче и ми каза да карам колкото мога бързо за Добрич. Като наближихме с. Сенокос, отсам гората в която е поделението, се виждаше дим и хора в нивата. Отидохме при тях. Пред нас зееше голяма дупка с куп ламарини, а по-настрани опашка на самолет, откъсната от крилете назад. Миришеше на изгоряло човешко месо. Тук загинаха ст.л-т Петко от Плевен, ст.л-т Карата от Добрич и старшина - борден телеграфист Христо Манолов от Шумен. Срещат се във въздуха двата самолета и единият с витлата прерязва другия самолет от крилете назад на две. Радистът е ударен в главата от витлото и със счупени ръце се изсипва от опашката в безсъзнание. От струята идва в съзнание, но не може да задейства - пусне парашута, защото ръцете са счупени и почва да вика за помощ до мига, в който се удря в земята и краката му се забиват в тялото и беше станал 80-90 см. Войникът радист изпада също в безсъзнание, но инстинкта му задействал да отвори парашута и само той се спаси от тоя самолет. Екипажът на другия самолет се спаси...” Това си спомня нашият съгражданин, “старият войн” - Мильо Йочев за станалата на 9 юли 1953 г. катастрофа, при която загиват: ст.л-т Петко Маринов Атанасов, ст.л-т Никола Димитров Караниколов, с-на Христо Николов Манолов. От месец април до месец септември 1951 г. всички самолети Ту-2 са пребазиране на полевото летище Соколово. В гората до с. Сенокос е настанена специална минно - торпедна група за обслужване на торпедата. На летище Балчик остават само леките самолети – “Око”, “Гълъб”, “Щорх” и “Канарче”, с които се изпълняват тренировъчни полети денем и нощем и влачене на мишени. Основна причина за разсредоточаването е започващото строителство на бетонна полоса на летище Балчик (19521954 г.). Подготвя се идването на реактивната авиация с нейните нови изисквания. Започва строителството и на авиогарадок, в непосредствена близост до Двореца, но скоро е преустановено и същият е изграден на сегашното му място. “Авиогарадок”- по руски модел и с руско наименование. Съгласно решенията на руско-българските военни стратези (които не бяха малко) на няколко километра от нашите военни летища бяха построени тъй наречените „гарадоци”. Набързо изградени малки жилищни блокчета, в които няма дори и елементарни битови условия. Целта е в тях да бъдат задължени да живеят бойните пилоти - далеч от цивилизования свят, за да могат по най-бързия начин да се явят в съответните летища и да се вкючат в отбранителни действия. Училища за децата на авиаторите, месторабота за техните жени – това са излишни луксове. За тях не се говори. А младите момчета пилоти, заточени в тези гарадоци, оставаха в близките села, от които дори и по-грозничките момичета изглеждаха като небесни феи.” (по Николай Драганов от книгата му „Пилотите на България”). А ето и имената на комадирите и началник-щабовете: 1951-1955 г. - 3 бомбардировъчна авиодивизия с командир м-р Васил Василев; НЩ - м-р Тотьо Нанев Петков; главен щурман - Антон Костадинов Попов - 28 минно-торпеден полк (под.130) с командир к-н Христо Лазаров; НЩ - к-н Славейко Джамбазов - 42 бомбардировъчен полк (под.680) с командир м-р Илия Велев; НЩ - м-р Йордан Георгиев Пелев; главен инженер - Петелев - 46 бомбардировъчен полк (под.880) с командир м-р Латьо Ил. Латев; НЩ м-р Любомир Драганов Идва и краят на бомбардировъчната авиодивизия. Полковник Васил На 13 април 1955 г. тя е разформиКръстев Василев, рована. На летище Балчик остава сакомандир на дивизия мо полкът с командир майор Илия Велев, а летателният и технически състав от останалите два полка е изпратен на други летища. Впоследствие и този полк с наличните самолети (3 броя Ил-28 и 15 броя Ту-2) е пребазиран на летище Добрич. В Балчик остава само батальонът за аеродрумно осигуряване (бао), с командир капитан Делчо Делчев. През 1957 г. на летище Добрич започват нощни полети с Ту-2. Най-неочаквано идва заповед за забрана на полетите, и самолетите бракувани, след 10 годишна вярна служба в българските ВВС... Oтдавна двумоторните торпедоносци ги няма, малцина са живите летци и техници, служили на летището през този труден период (от Балчик познавам само Мильо Йочев), но писаните спомени като тези остават... СЛЕДВА Текст и снимки, предоставени от о.р. Йордан Иванов


4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

КУЛТУРА

9

È îáëàñò Äîáðè÷ ïîäêðåïÿ Óíèâåðñèòåòñêà áîòàíè÷åñêà ãðàäèíà íà 56 ãîäèíè Âàðíà çà Åâðîïåéñêà ñòîëèöà íà êóëòóðàòà ïðåç 2019 ãîäèíà Областният управител Желязко Желязков и кметовете на общините Добрич и Шабла подписаха миналата седмица (на 26 юли) Отворено писмо за подкрепа на инициативата, в което заявяват категорично становище за уникалната възможност, която се предоставя на региона и неоспоримите ползи от нейното реализиране. Срещата бе организирана в отговор на молба от кмета на Варна Кирил Йорданов. Присъстващите бяха запознати предварително със стартиралата инициатива „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019 година”. Европейският опит и добрите практики показват, че културните проекти се реализират поефективно, когато обхващат и съответния регион около града – кандидат за Европейска столица на културата. Затова е много важно културните коридори да бъдат наситени с програмни събития, а в перспектива да се обвържат и в международен аспект с подкрепа на страните от Черноморския регион, бе коментирано на срещата. По думите на областния управител се предо-

ставя уникална възможност на Област Добрич да разкаже на света за своя потенциал, традиции, богато историческо наследство, в хармония с националната стратегия и културна политика на страната. Да се фокусира вниманието върху целия Североизточен район като привлекателна дестинация за туризъм и инвестиции (от каквито безспорно се нуждаем) и да се покаже позитивната промяна в европейското лице на България, смята Желязков. “Като Областен управител и стабилен партньор на инициативата, поемам ангажимента за устойчивост и приемственост на изпълнението на проекта от новите общински съвети и общински ръководства след изборите през октомври т.г.”, заяв и Ж ел я з к о Ж ел я з к о в . Очаква се към Отвореното писмо да се присъединят и кметовете на Балчик и Каварна – другите две общини от “оста Варна - Балчик - Каварна - Шабла”, с които организаторите вече са водили разговори за кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019 година.

Çäðàâåé, Ôåñòèâàë! Лято е. Лъчезарно, пъстроцветно и красиво, изпълнено с прекрасни преживявания, творчески устрем и вдъхновение, с много срещи и нови приятелства. Много се зарадвахме, когато получихме покана от гр. Дряново да участваме в десетия национален пенсионерски

фестивал “От дума на дума, от песен на песен”, който по традиция се провежда в Дряновския манастир. Тази манастирска клисура има древна история. Средновековната обител “Св. Архангел Михаил” е основана от времето на цар Калоян, а през време на петвековното турско робство манастирът е бил пазител на българския дух. На 29 април 1876 г. в Дряновския манастир влиза четата на поп Харитон и Бачо Киро – първият бунтовнически отряд в Търновски окръг. Оградени от турците, те водят деветдневна битка и повечето въстаници загиват за свободата на България. Храмът е без стенописи, с пробит от куршум потир и дупки от турските шрапнели в зидовете, оставени така, за да напомнят за героичното минало. Благодарните потомци издигат паметник – костница в памет на загиналите герои. Интересна е камбанарията на храма, направена във възрожденски стил, напомняща църквите на Кольо Фичето. За нас беше голямо удоволствие да пеем хубавите патриотични песни за България на такова свято място, където земята още тръпне от

На 27 юли Университетска ботаническа градина в Балчик отбеляза 56 години от създаването си. През 1955 г. инициативата за обособяването й като филиал на софийската градина при СУ “Св. Климент Охридски” е на академик Даки Йорданов – един от най-бележитите български ботаници. На територия от около 10 декара са събрани уникални и разнообразни местообитания. Още тогава е започнало интродуцирането на нехарактерна за нашата географска ширина растителност – средиземноморски, субтропични и тропични. В Балчик се пренасят и част от кактусите на софийската градина. Първите паркостроители на градината още от румънско време не са известни, затова е подета инициатива за изготвяне на пълна историческа справка, с цел развитие на обекта, съобщи дире-

кторът на градината Ина Манчева. Очаква се информация от румънския национален архив. Ботаниците отбелязаха нетрадиционно своя празник – с подарък разходка сред красотата на растенията за децата от Карин дом във Варна. В края на юли в градината на практика бяха студенти от катедрата по “Зоология на безгръбначните” към Биологическия факултет при Алма Матер. Те са решили да изготвят сбирка от насекоми – характерни за тази територия, която да бъде достъпна за по-любопитните. Очаква се още за тази зима новата тропическа оранжерия, която събира ценната кактусова колекция, да бъде отворена за посетителите. От Ботаническата градина отчетоха повишаване на интереса към обекта.

Юбилейно 45 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ЦАШ - ЦЕНТРАЛНА АВТОМОБИЛНА ШКОЛА, ЗА ДОНАБОРНИЦИ КЪМ ДОСО БАЛЧИК Организационният комитет за честване на 45 години от откриването на бившата централна автомобилна школа за донаборници към доброволната организация за съдействие на отбраната в гр. Балчик кани бившите автоинструктори, служители, работници и завършили школата за шофьори на честването. То ще се състои на 5 септември т.г. Сборен пункт в 10.00 ч. пред школата. Обядът ще бъде в ресторант “Лотос” – бивша сграда на ДОСО, Балчик. Куверт – 14.00 лв. на човек. Записване до 30 август. За сведения и справки на тел. 0886 021 877 и 0889 223 674 – М. Йочев. От организационния комитет

пролятата кръв. Величествените скали, надвесени над обителта, поемаха ехото от стотици гласове на белокосите изпълнители, дошли от Балкана, равнината и морето. Ние получихме най-много аплодисменти и възхищение. Чуваха се възгласи: “Браво, Балчик, чудесни сте!” Бяхме горди, че разнасяме славата на Белия град и морето. А когато на сцената запяха нашите момчета от мъжката формация към хора, празничната атмосфера на фестивала се изпълни с много позитивност, възрожденско настроение, наслада и удоволствие от прекрасното им изпълнение. Тези сърцати и всеотдайни мъже дадоха всичко от себе си. Само за няколко репетиции успяха да се подготвят. Художественият ръководител на хора – г-н Тодор Тодоров, със своя висок професионализъм и хъс за работа не жалеше сили и време и издигна нивото на музикалното ни възпитание на повисок пиедестал. Благодарим ти, учителю! Радваме се, че те имаме. Благодарим и на акордеониста ни Иван Малев, който проявява голяма търпение, старание и толерантност. А ние ще продължаваме да пеем, защото песента облагородява, възвисява, прави ни по-добри и душевно по-богати. Както е казал народът: “Който пее, зло не мисли”. А сърцето трябва да се дарява с песен. Ще пеем и в Балчик – на 6 август, от 9,30 часа в читалище “Паисий Хилендарски” – фестивалът на хората от златната възраст. От името на всички само-

Седмица преди празника на Ботаническата градина в Балчик, на 20 август Академическият съвет на СУ “Св. Климент Охридски” и ректорът на Алма матер проф. д.и.н. Иван Илчев, връчиха почетен знак със синя лента на д-р Красимир Косев за приноса му за отстояването, изграждането и развитието на Университетските ботанически градини като самостоятелно академично звено. Почетният знак “Св. Климент Охридски” със синя Директорът на Универсилента е едно от най-висо- тетски ботанически граките отличия за сериозни дини д-р Красимир Косев достижения в академичния процес. Д-р Косев е най-младият представител на академичната общност, който получава това високо отличие. Той е възпитаник на СУ “Св. Климент Охридски”, магистър на Манчестърския университет, носител на международна диплома на Кралските ботанически градини “Кю” – Лондон; член е на Консорциума на Европейските ботанически градини. Понастоящем ръководи българския екип на европейският проект за изследователско обучение в Ботаническите градини - INQUIRE.

Àëáåíà è èçäàòåëñòâî „Çàõàðè Ñòîÿíîâ” èçäàâàò ðàçêàçè íà Éîâêîâ, ïðåâåäåíè íà øåñò åçèêà За всички ценители на Йовковото творчество, “Албена” АД, “Албена инвест холдинг” АД и Издателство “Захари Стоянов” издават сборник с разкази “Албена” от Йордан Йовков. Книгата ще бъде издадена и преведена на шест езика – български, руски, немски, френски, английски и румънски. В работна среща с ръководството на КК Албена и издателство “Захари Стоянов” бяха уточнени детайлите.

Сборникът с избрани разкази ще ни зарадва в началото на месец септември. През този период изданието с разкази по Йордан Йовков ще бъде представено в Албена и в София, като неразделна част от култуната програма. През сезон 2012 гостите на Албена ще могат да се запознаят отблизо с творчеството на великия наш писател, майсторът на късия разказ Йордан Йовков, съобщават от комплекса.

ÎáÑ îòïóñíà ñðåäñòâà çà êíèãàòà íà ìåñòíàòà âëàñò На 24 май 2012 г. ще бъде представена документална книга за историята на местната власт, за кметовете, председателите на общински съвети и почетните граждани на Балчик от Освобождението през 1878 г. досега. Инициативата е на мес тнит е об щес тв ениц и Донк а Грозд ева и Цонк а Сивкова, както и на председателя на литературния

клуб “Йордан Кръчмаров” Николай Мирчев. За една г о д ина т е ще и з в ър ш ат проучвателна работа в историческите музеи и архивите в България и Румъния, ще се срещнат с роднини, близки и колеги на изследваните личности. За издаването на книгата с решение от 27 юли Общински съвет отпусна 6000 лева.

ÔÅÑÒÈÂÀËÍÎ ËßÒÎ ÁÀË×ÈÊ 2011

06.08.2011, г.9,30 ч., НЧ “Паисий Хилендарски” – НАЦИОНАЛЕН СЪБОР – НАДПЯВАНЕ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 15-25.08.2011 г. – V МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА “ТРИКСИ” 22-29.08.2011 г. – МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ “СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ” 1-15.09.2011 г. – ІV ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ “МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО – “ВИА ПОНТИКА”

дейци към Общинския пенсионерски хор изказваме голяма благодарност към кметското ръководство и към председателя на Общински съвет на пенсионерите, които ни съдействат и оказват финансова и морална подкрепа. Тодорка Харизанова

2-18.09.2011 г.– ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ПЛЕНЕР “БЕЗ ГРАНИЦИ” И Т РЕТ И МЕЖД УНАРОДЕН ЕТНОФЕСТИВАЛ “БЕЗ ГРАНИЦИ “ (16-18.09) , ДКИ КЦ “Двореца” - Каменна зала и Нимфеум 20-30.09.2011 г. – НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА “АЛБЕНА” 22-25.09.2011 г. - НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „МОРЕ ОТ РИТМИ”


10

ВИТРИНА

СПРАВОЧНИК АВТОГАРА тел.: 7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” тел.: 7-26-11, раб.време 8.0017.00ч., почивни дни – събота и неделя НЧ“В. Левски” Тел.: 7-20-86

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ЕТНОГРАФСКА КЪЩА тел.7-21-77, раб. време всеки ден - 8.30-12.00– 13.00-17.30ч. ВЗАИМ НО У ЧИЛИЩЕ по заявка на телефон 7-21-77

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 0879998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30ч поч. дни - неделя и понеделник

ДКИ КЦ ДВОРЕЦА 7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 7-20-58 МЕД. ЦЕНТЪР тел. центр. 7-26-91; 7-28-66

Спешен кабинет 7-24-42 ПОЛИЦИЯ тел.: 166, 7-24-31, 7-24-32

ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА тел.: 160 БЮРО ПО ТРУДА тел. 7-21-47

ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, тел.: 7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27, раб. време от 8.00-12.00, 12.30-16.30

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО тел.: 7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО тел.: 7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК тел.:7-21-65 ДЕЖУРЕН тел.:0884377567 СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ тел.: 7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС тел.: 7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА тел.: 7-26-41 РАЙОНЕН СЪД тел.7-50-44 ПРОКУРАТУРА тел.7-26-18 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 7-10-77 ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ тел.: 7-25-23 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ХРАМОВЕ “Св. Петка” - 7-70-35 “Св. Георги” - 7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ тел.: 7-36-98 ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ тел.:7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай Ангелов – кмет на община Балчик, тел: 7-10-31/ 7-20-70, факс: 7-41-17 Митко Петров – зам.-кмет по финанси, тел: 7-10-35, факс: 7-29-80 Къймет Тургут - зам.-кмет по туризъм, тел: 7-10-61 Инж. Стелиян Железов - зам.кмет по строителство, тел:7-10-35, факс: 7-29-80 Ертоп Ханджиев - гл. секретар, тел: 7-10-34 Стефан Павлов - председател Общински съвет, тел: 710-84 РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ “ БК ДИЗАЙН” К-с “Марина Сити”, тел. 0888942523

АВТОУСЛУГИ “ДАРКО 65” ЕООД тел.088/9667665

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

4.VIIІ.2011 - 31.VІII.2011г. Брой 31 (1966)

Ãîðåù ñïîðòåí àâãóñò çà êëóáà Ðåòðî ðàëè íè ãîñòóâà â öåíòúðà íà 14 àâãóñò ïî òåíèñ íà ìàñà â Áàë÷èê Борис Червенков се кла- Михайлов не успя да участ- ветераните, където имаше сира пети на открития меж- ва в турнира, информираха изключително силно присъдународен турнир по тенис от клуба. “Много голям тур- ствие от чужбина. В най-горната възрастова група, в която се състезаваха балчишките тенисисти, сили мериха 28 състезатели от България, Сърбия, Украйна, Русия и Румъния. Горещ спортен август предстои на състезателите от балчишкия клуб по тенис на маса. В събота ще се играе двустранна среща във Варна. На 12, 13 и 14 август спортен клуб “Морски дяволи” от морската столица организира голям международен турнир, в който ще участват и спортистите от Белия град. Борис Червенков и арх. Георги Борис Червенков на международния Михайлов са включени в състурнир в Албена тава на българския национана маса в Албена във въз- нир”, с възторг сподели впе- лен отбор, който ще предстарастовата група на ветера- чатленията си от състезани- ви страната в Турция на III Свените над 60 години. Другият ето Борис Червенков. товно първенство по тенис на представител на балчишкия XIII издание на междуна- маса за ветерани – мъже и клуб по тенис на маса – д-р родния фест в Албена съб- жени във възрастите 40, 50, Детелин Каменов, изостана ра общо над 300 тенисисти 60, 65, 70, 74+. Турнирът ще от десетте най-добри, а по- от над 15 държави. Бълга- се проведе от 19 до 22 авради лични причини арх. Г. рия остана без медали при густ в Истанбул.

Британец спечели наймащабния у нас турнир по голф от формата Про-Ам Отборът на Данило Кражич стана първи на ПОК “Доверие” Про-Ам 2011, състоял се на голф игрището “БлекСиРама” край Балчик. Второ място взе отборът на Зики Мартинез , а трети остана отборът на Крейг Филипс. При професионалистите, в индивидуалното класиране Крейг Филипс стана първи след трите състезателни кръга. На второ място завърши Андрю Шерборн, следван от миналогодишния шампион на турнира Нийл Чийтам. Професионалистите си поделиха наградния фонд от 23 000 евро. Турнирът завърши на амфитеатъра на комплекса с церемония по награждаване на участниците. Изненада в първенството беше дванадесетгодишната Соня, която се отличи с най-близък до дупката първи удар. Участниците получиха различни награди - фотоапарати, преносими компютри и бижута.

Àëáåíà îòíîâî ùå áúäå öåíòúð íà ñòóäåíòñêèòå èãðè

За втора поред година националните летни студентски игри “Летен университет” ще се проведат в Албена. Спортният форум ще се състои от 24 до 29 август, а студентите, които желаят да премерят сили в него, имат още седмица на разположение, за да се запишат. Участниците ще се включат в следните спортове: плажен волейбол, плажен футбол, баскетбол, плуване, щафета (плуване, спринт и др.). Проектът на НПСС стартира като “Национални студентски игри” през 2002 г. Първото издание на летните игри се провежда в с. Кранево. В по-късен етап проектът се именува “Летен университет”. През 2009 г. инициативата приема наименованието Национални летни студентски игри “Летен университет”. Миналото лято Албена за първи път прие участниците и организаторите, които останаха очаровани от условия и избраха отново да атакуват медалите в Перлата на родното ни Черноморие. Основната идея на Летния универс итет (Националните летни студентс ки игри) е да развие студентския спорт, като излъчи комплексен победител в непрофесионалния и професионален студентски спорт измежду студенти от всички Висши училища в Република България. Организаторите си

поставят за цел да популяризират масовия непрофесионален и професионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт в свободното си време студенти към Университетските спортни клубове за участие в междууниверситетски спортни състезания. Подробности, програма и условия за участие може да намерите на www.su.npss.bg Игрите в Албена ще бъдат открити на 24 август, когато е рожденият ден на курорта, с огън, както на олимпиадите. Има идея спортният форум да прерасне в международен.

Започна детски футболен турнир В Албена тази седмица започна детс кият футболен турнир Evima Open Kids 2011. Във второто издание (1-7 август) се включват 10 отбора от Румъния, Русия, Сърбия и България. Децата са разделени във възрастови групи от 1994 до 2002 г. В турнира участват общо 400 деца във всички възрастови групи, сред които и футболисти от “Черноморец” - Балчик. Най-добрите състави ще получат купи и медали, а отделно ще бъдат отличени най-изявените вратари, полезни състезатели и голмайстори.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ четиристаен апартамент, 120 кв.м,бл.36, вх “А”. Тел. 0892 77 26 22 1-1 ПРОДАВАМ 500 кв. м срещу бензиностанция “Лафи”. Тел. 088/7196611 2-2 ПРОДАВАМ къща 110 кв.м и 760 кв.м дворно място в Балчик. Тел. 089/8611507 3-3 ПРОДАВАМ парцел 500 кв. м (зад бившето АПК). Тел. 089/9887277 3-3 ПРОДАВАМ парцел 640 кв. м в кв. “Левски” на ул. “Ст. планина” с изглед към гла-

вен път, от собственик. Тел. 088/9614762 5-4 РАЗПРОДАЖБА: легла, мебели, телевизори, климатик, ел. уреди, тъкани. Тел. 089/2450485; 088/7307186 2-2 ПРОДАВАМ фрапе машина с две вани по 10 л. Тел. 088/5908609 3-3

052/673403;087/9173453 5-5 КУПУВАМ земеделска земя в Балчишки, Каварненски, Шабленски, Генералтошевски и Дуранкулашки региони. Тел. 0886/462784; 0878/462784 3-3 ПОД НАЕМ

КВАРТИРИ - вила, климаКУПУВАМ тик, басейн, барбекю. ОвчаКУПУВАМ земеделска зе- ровски лагер, до механата, мя в Добричка и Варненска 10 лв. Тел. 088/8764591; 088/ област. 7307186 2-2 РАБОТА Тел. 088/7273880 4-2 КУПУВАМ земеделска зеТЪРСИМ сервитьор на мя, район Балчик, Каварна, четиричасов работен ден с Шабла, пазарни цени. Тел. англ.език, сутрин. Тел. 088/ 9233684 2-2

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

На 14 август в Балчик ще гостува седмото ретро рали “Варненски автомобилен събор” – в часовете от 9,00 ч. до 11,00 ч. на площад “21 септември” и ул. “Д-р Добрев”. Автопоходът се организира от “Автомото ретро клуб Варна” и ЕТ “Нептун Мотор Спорт” в дните 13 до 14 август. Този събор се е провеждал в далечните 1938-39 г. през август. Проявата е тип парадно-туристическа, без състезателен характер, информират организаторите. Ретропарадът ще започне в центъра пред общината в 9,30 ч., когато ще бъдат представени участниците пред публи-

ка, след което ще се проведе майсторското управление на автомобил между

конуси. Предвидено е награждаване на най-добрите. След това от Балчик ще бъде даден старт на етапа, водещ към Топола, който ще премине при средна скорост 45 км/ч. Очаквайте чудесен автомобилен празник в Балчик, обещават организаторите.

Ôèíàíñîâà ïîìîù çà íàø àâòîìîáèëåí ñúñòåçàòåë

Финансова помощ в размер на 10 000 лв. отпусна Общинският съвет на автомобилния състезател Деян Енчев от Балчик. Сумата ще бъде използвана за подготовка и явяване на автомобилни състезания. От своя страна Енчев се задължава да рекламира община Балчик при участията си в надпревари. Професионален автомобилен състезател от 2006 г., той

е роден, живее и работи в Балчик и се състезава със собствен автомобил. През 2010 г. Деян е успял да участва само в две състезания. На едното е спечелил първо място, а на другото – трето. Ако е имал възможност да участва в още едно, щял да завърши на трето място в генералното класиране на страната по автомобилен спорт.

Картини, посветени на Балчик и морето, представя галерията в Добрич 16-те живописни платна от фонда на галерията показват артистични интерпретации от 60-те и 70-те години на българските художници - Петко Абаджиев, Константин Трингов, Александър Петров, Георги Урумов, Бенчо Обрешков, Владимир Гоев и други, на тази тема. Любим сюжет за ху-

дожниците още от 40-те години на ХХ век, Белият град продължава да е вдъхновение и до днес. Изложбата “Балчик през 70-те години на ХХ век” е в духа на лятото и топлото настроение и очаква посетители до края на август, съобщава сайтът за изкуство и култура на Добрич “Подиум”.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - БАЛЧИК 6 август, 18.00 ч. - изложба от пленера “Художници Балчик Любов” 16 август, 18.30 ч. – изложба - живопис “Морски пейзажи” на Христо Петров – Морския ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА” Изложба - живопис на руската художничка Маша Потапенкова 1-15 август, галерия “Тихото гнездо”

ФУТБОЛ СЪОБЩЕНИЕ На 12 септември ще се проведе Общо събрание на ФК “Черноморец” – Балчик, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на членове на Управителния съвет 2. Приемане на членове на УС 3. Освобождаване на членове на Общото събрание 4. Приемане на членове на Общото събрание 5. Разни Общото събрание ще се проведе в НЧ “Паисий Хилендарски” от 17,00 часа.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2011 бр.31  

04.08.-31.08.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you