Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg

ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ À Ã Ð Î Ì À Ð Ê – ÁÀË×ÈÊ (ÃÅÎÑÈÒÈÌÀÐÊ)

Î×ÀÊÂÀ ÂÀØÈÒÅ ÎÔÅÐÒÈ ÇÀ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ ÇÅÌÈ, ÃÐÀÄÑÊÈ, ÑÅËÑÊÈ È ÂÈËÍÈ ÈÌÎÒÈ Тел. 0884 781046; 0888 752365; 0888 283781; 0579 74405 ул. “Дионисополис” 1 (срещу старото кметство)

Цена 0,30 лв.

15.ІХ.2011 - 21.IХ.2011г.

Брой

34 (1969)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

71 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА БАЛЧИК В ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Ïðàçíóâàìå íà 21-âè ñåïòåìâðè ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ В ЦЕНТЪРА И МЛАДЕЖКИ ПРАЗНИК В “БАЛИК”

Деня на Освобождението от румънска окупация ще отпразнува Балчик на 21-ви септември. Навършват се 71 години от възвръщането на града и Южна Добруджа в пределите на България. На централния площад “21 септември” ще се проведе ритуал по тържествено издига-

не на знамената, с участието на почетен караул от състава на Военноморските сили – Варна, и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на героите, паднали за Отечеството. “Оставаме в Балчик” е мотото на младежкия празник, който Общината организира

ПРОГРАМА 71 години от възвръщането на Балчик в пределите на България на 21 септември 1940г.

ÎÁÙÎÃÐÀÄÑÊÎ ×ÅÑÒÂÀÍÅ 21 септември (сряда), 10.00 часа, пл. “21 септември”  Церемония по издигане на националния флаг  Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на героите, паднали за Отечеството  С участието на почетен караул от състава на Военноморските сили – Варна, и Представителния духов оркестър на ВМС

17.00 ч., ЖК “Балик”

Ìëàäåæêè ïðàçíèê “Îñòàâàìå â Áàë÷èê”

на 21-ви септември от 17.00 ч. Събитието се базира на спортни състезания в централната част на ЖК “Балик”, където инфраструктурният ремонт приключва. Равните асфалтови улици ще бъдат място, където ще има надпревара с велосипеди, ролери, демонстрации със скейтборд. Върху новия асфалт талантливите деца на Балчик ще рисуват своя град. Демонстрационни обиколки на ЖК “Балик” ще направят най-новите машини от картинг пистата на Варна. Кметът Николай Ангелов е отправил покана и към единствения български пилот от Формура 2 Пламен Кралев, който да гостува на празника с болида си, изпреварил наскоро и свръхмодерния МиГ-29. Организаторите обещават много награди и лакомства за всички, желаещи да се включат в празника. Кулминация на музикалната част ще бъдат диджеите от Deep Zone Project, които ще се разгърнат на специално изградена сцена

пред магазин “Аквилон”. Водещ на празника ще бъде спортният журналист от БНР-Радио Варна Румен Генов. На 21 септември 1940 г. генерал-лейтенант Георги Попов – командир на Трета българска армия, освобождава Балчик. Крайовският договор (07.09.1940 г.) възстановява границата между България и Румъния до 1913 г. След четвъртвековна окупация Южна Добруджа се присъединява към Отечеството. По думите на очевидците на този ден целият град е едно разлюляно море от въ зторг. Дните около подписването на Крайовския договор, възвърнал Южна Добруджа отново на България, и посрещането на българските войски са най-паметните и значими събития в новата история на нашия град. 21 септември е Ден за почит пред паметта на героите, отдали живота си за нашата свобода, и добруджанци, пожертвали себе си в името на Отечеството.

Ïîáðàòèìèõìå ñå îôèöèàëíî ñ íåìñêàòà îáùèíà Áîêñáåðã Граждани, сдружения, организации и фирми от община Балчик ще си партнират по-лесно със саксонската община Боксберг. От 9 до 12 септември българска делегация, водена от кмета на Балчик Николай Ангелов, бе на посещение в Германия за подписването на рамков договор за партньорство между двете общини. Целта е да бъдат опознати културите и традициите на страните. Решение за осъществяване на контакта с град Боксберг бе взето в края на април т.г. от балчишкия парламент. Занапред двете общини ще работят за поощряване на младежкия и културния обмен, ще си сътрудничат в областта на туризма и повишаване на административния капацитет. Много са идеите, които Балчик може да заимства от Боксберг, особено по отношение на чистотата, сподели впечатленията си след визитата балчишкият кмет. Това е едно малко градче, с огромна електроцентрала и мина, в което обаче се реализират много дейности за

рекултивиране и залесяване на района. Делегацията от Балчик, включваща още зам.-кметът Къймет Тургут, общинските съветници Енчо Диков и Ивелин Атанасов, както и директорът на балчишката дирекция “Социално подпомагане” Евдокия Великова, присъства на местен фестивал. “Заедно открихме новия фар на яхтеното им пристанище, след което се насладихме на големия концерт, в който се представиха с български народни танци и наши студенти в Магдебург. Подписахме договора с кмета на Боксберг Роланд Трунш пред публика. Това беше първото събитие на новия посланик на България в Германия Н. Пр. Руси Иванов, заемащ поста от три дни. На церемонията присъства и почетният ни консул в Магдебург Хермен Хесе”, разказа още кметът Николай Ангелов. През месец юни догодина немците ще върнат визитата за участие в детския фестивал за сценично изкуство “Усмивките на морето”.

„ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ - ВАРНА” ЕООД ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ГР. БАЛЧИК

òúðñè äà íàçíà÷è ðàáîòíèöè ïðîèçâîäñòâî

Изисквания: средно образование, жители на град Балчик. Подаване на документи: всеки делничен ден от 13.00 до 15.00 ч. на ул. “Камчия” № 8, гр. Балчик. За контакт: 0579/7-10-15

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

На 15 септември

Øêîëñêèÿò çâúíåö áèå çà 1800 ó÷åíèöè

Близо 1800 ученици от осемте училища на община Балчик влизат в класните стаи на 15 септември. Децата от първи до седми клас ще получат безплатните си учебници. Тържествата по откриване на учебната година започват в 9,00 ч. Около 200 са първолаците, които за пръв път ще прекрачат училищния праг. По традиция те ще получат подарък книжки с приказки от кмета на общината. В учебните заведения, с изключение на ПГ за КОС “Алеко Константинов”, е осигурено столово хранене, а въведеното задължително здравословно меню ще се следи от инспекторите на Регионалната здравна инспекция. Второкласниците и първокласниците ще бъдат обхванати в

целодневен учебен процес. Повечето от училищата разполагат с втори комплект учебници за децата до седми клас, каквито са новите изисквания на просветното министерство. Началото на втория учебен срок ще бъде на 7 февруари 2012 г., съобщиха от отдела по образованието. На 28 септември изтича срокът за предаване на оферти за избор на строителен надзор за изпълнение на европейския проект на община Балчик. Чрез него ще бъдат въведени енергоспестяващи мерки в образователната инфраструктура. Средствата, които ще бъдат усвоени по оперативна програма “Регионално развитие”, са 3 млн. и 367 хил.лв.

ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 Г. Есенна 29.10 – 01.11.2011 г. Коледна 24.12 – 08.01.2012 г. Зимна 23.02 – 26.02.2012 г. Пролетна 07.04 – 16.04. (1-11 кл.) 12.04.– 16.04. (12 кл.) Неучебни: 21 май – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ, 23 май – втори ДЗИ по математика, 25 май

Ðàìïà çà ñêåéòîâå ùå èìà Рампа за скейтборд искат деца от Балчик. Разделени на групи, през почивните дни те събираха подписи в подкрепа на желанието си. Искането на младите, подкрепено с над 150 подписа, е внесено до кмета на общината Николай Ангелов. На спортната площадка, предвидена да се направи в ЖК “Балик”, е отредено място за рампа. Скоро градежът й ще започне на мястото на старата Геоложка, каза в отговор на искането кметът Ангелов.

ИЗБОРИ 2011

Ïàðòèèòå íå áúðçàò ñ ðåãèñòðàöèèòå â ÎÈÊ Само трима са досега регистрираните кандидати за кметове в Общинска избирателна комисия – Балчик. Удостоверения за участие в местния вот са получили независимите кандидат-кметове на села, все още изпълняващи тази длъжност - Румен Николов за Кранево, Тодор Георгиев за Гурково и Минко Попов за Соколово. Избори за кмет на населено място ще има в общо 7

села в община Балчик, другите четири са Оброчище, Стражица, Сенокос и Ляхово. В останалите 12 села бъдещият кмет на общината ще назначава кметски наместници. (Вестник “Балчик” прави уточнение, че наместниците няма да се избират от Общинския съвет, както е поместено в бр. 32, водеща публикация, а от кмета на общината). (Продължава на стр.3)


2

ОБЩИНА

12-18 септември е Седмицата на пожарната безопасност и защита на населението От 12 до 18 септември е Седмицата на пожарната безопасност и защита на населението. Повод за това е професионалният празник на пожарникарите –14 септември, когато преди 106 години е проведен първият в страната “Събор на пожарните командири”. По този повод Областната дирекция за защита на населението организира различни мероприятия. В Балчик се обявяват Дни на отворени врати. Службата е на адрес улица “Струма” № 41, а телефонът е 0579/7 22 29. Апелът на огнеборците е да бъде проявена още по-голяма загриженост, отговорност и бдителност при спазване на противопожарните изисквания за пожарна безопасност. Служителите от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич, изказват своята благодарност на всички длъжностни лица и граждани, оказвали помощ на огнеборците при предотвратяването и гасенето на пожарите. Управителите на районните служби в Балчик и Каварна, които най-често си сътрудничат при инциденти, поздравяват своите служители и техните семейства с празника на огнеборците. ИЗТИЧАНЕ НА ГАЗ ВЗЕ ПЪРВАТА ЖЕРТВА НА ПЛАМЪЦИТЕ ТАЗИ ГОДИНА Дни преди Седмицата на пожарната безопасност един човешки живот приключи заради огневи инцидент с туристическа газова бутилка. Пожарът лумва през август в автокаравана в Кранево, когато 64-годишен поляк пали котлон за да си направи кафе, но, заради изтичане на газ от хладилника му, се възпламенява. С около 80 процента изгаряния той е настанен във Военномедицинска

академия във Варна, където по-късно е починал. В момента тече разследване на полицията в Албена, а пожарната в Балчик ще изготви техническа експертиза. Това е показателен инцидент, че на газовите уреди трябва да се прави задължителна профилактика преди всеки сезон, апелира началникът на районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” в Балчик Антон Антонов. Той припомни и друг нещастен случай преди година и половина в балчишкото село Сенокос . Семейство затопля замръзнала газова бутилка, която се взривява, а впоследствие един човек загива. ПОЖАРИТЕ В СУХИ ТРЕВИ РАСТАТ МЪЛНИЕНОСНО Антонов за пореден път обобщи, че пожарите в сухи треви и отпадъци растат мълниеносно и вече са почти 120 за района на Балчик и Кранево отначалото на годината досега. За полугодието броят им на територията на двете служби е над 70, а само през юли и август

огнеборците в двете управления са потушавали огън 47 пъти в сухи треви, предимно край пътищата. Умишлени палежи не са установени, но в над 90 процента от запалванията причината е небрежност, основно заради лошия навик за изхвърляне на неизгасени цигари, още повече че това лято беше много сухо, коментираха от балчишката пожарна. В немалко от случаите гражданите са непредвидливи, когато почистват дворовете си, запалвайки огън във ветровито време. НЕВНИМАНИЕТО НА РУМЪНСКИТЕ ВОДАЧИ Е ЧЕСТА ПРИЧИНА ЗА НАМЕСА НА ОГНЕБОРЦИТЕ Тази година заради липсата на валежи балчишките пожарникари са излизали да пъти помалко за аварийно-спасителна дейност, за разлика от колегите си в Каварна. В съседния на Балчик град два пъти повече спрямо м.г. огнеборците са спасявали хора при пътнотранспортни произшествия, с голям процент участие на румънски водачи, и от високите брегове на Северното Черноморие. Заради това се е наложило да бъде осигурено специално оборудване за спасяване на пътници при катастрофи. БАЛЧИШКИ ОГНЕБОРЦИ СПАСЯВАТ КАВАРНА ОТ ВЗРИВ Началникът на каварненската служба Стефан Лефтеров, който бе на посещение в Балчик, отчете, че и в Каварненско запалванията в сухи треви са се увеличили двукратно, като само за август са били 40. Той припомни как с помощта на балчишките колеги е предотвратен взрив до каварненската болница. През юли възниква пожар в пшеничен масив от 1000 декара край Каварна, където се нас очват двете противопожарни коли, както и автомобил от Генерал Тошево. В същото време възниква пожар в сухи треви в Каварна. Огънят е спрян на 30 метра от кислородните бутилки на болницата, с участието на огнеборците от Балчик и Шабла, признателен е капитан Лефтеров. През 2008 г. броят на тези инциденти е бил почти идентичен с тазгодишните, тъй като и климатичните условия са били същите, коментира още той. В края на август балчишките пожарникари помагат и при потушаването на големия пожар в складова база във Варна. НЯКОЛКО ВДИШВАНИЯ ПРИ ПОЖАР МОГАТ ДА БЪДАТ ФАТАЛНИ Пожарите с материални щети в Балчишко за първото полугодие на 2011 г. са около 50 и не са се увеличили спрямо предходни години. При възникване на огън в дома, помещенията трябва да се напуснат веднага и да се позвъни на спешния телефон 112. Често горимите елементи от жилището отделят токсични вещества и няколко вдишвания могат да бъдат фатални, обясни Антонов. Преди отоплителния сезон е много важно комините да бъдат почистени и проверени за неплътности, тъй като преобладаващата част от пожарите стават именно от запалване на сажди при отопление с печки на твърдо гориво. При отопление на ток е нужно да се провери състоянието на контактите и уредите. За формиране на ранна противопожарна култура в община Балчик с а създадени четири отряда “Млад Огнеборец”.

15.ІХ.2011 - 21.IХ.2011г. Брой 34 (1969)

ÎÓ “Àíòèì I” ïîëó÷è ÿïîíñêà ïîìîù çà îáíîâÿâàíå íà ó÷åáíîòî çàâåäåíèå На 7 септември в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) бе подписан договор за финансиране на проект “Подобряване на материалната база и училищния двор при ОУ “Антим I”, гр. Балчик” от безвъзмездната помощ от Япония за подкрепа на структурните реформи в България между Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Румяна Петрова – директор на ОУ “Антим І” . Проектът е на стойност 130 712.13 лв. без ДДС. На церемонията в сградата на МИЕТ присъства посланикът на Япония в България Н. Пр. Макото Ито, зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов, който ръководи координационния съвет, класирал проектите, и други официални лица. “Въпреки че България от няколко години вече е извън

групата държави, нуждаещи се от помощ за преструктуриране, това са девет добри примера как може да се направи голямо добро и с не толкова много пари. И то там, където има най-голяма нужда, а средства все не достигат”, подчерта министър Трайков. Той благодари за жеста на японското правителство, което продължава помощта си за България дори и след трагичните събития, сполетели Япония през последните месеци. Помощта за България се Общата сума на помощта е Румяна Петрова, отпуска от 1992 г. по четири близо 1 млрд. долара. директор на ОУ “Антим I” направления – техническо С японските пари ще бъдат ремонтирани санитарсътрудничество, безвъзмез- ните помещения, стаите за педагогическия персонал дна икономическа и култур- и съблекалните във физкултурния салон. Предвидено е на помощ, заеми при облек- освежаване на коридорите, в които ще бъдат постачени условия и сътрудниче- вени индивидуални ученически шкафчета. Училищната ство чрез международни библиотека ще се сдобие с три нови компютъра, а едфинансови институции (Япо- на от стаите ще бъде преустроена като конферентния осигурява съфинанси- на зала. Освежен ще бъде и кабинетът по готварство. ране по проекти, финанси- Децата ще се радват по проекта и на нови кътове за рани от Световната банка и отдих в училищния двор, а в училищния стол – на нови Международната банка за маси и столове. Осветлението ще бъде частично подвъзстановяване и развитие). менено с енергоспестяващо.

Îòáåëÿçàõà 67 ãîäèíè îò 9-òè ñåïòåìâðè В Балчик отбелязаха 67годишнината от Деветосептемврийското въоръжено въстание през 1944 г. “Честит празник!” на 9 септември си пожелаха на централния площад под червеното знаме стотина партийни членове и симпатизанти на БСП от града и селата в общината. На възпоменателния митинг беше отдадена почит на загиналите за освобождението на България от хитлерофашисткия режим. “През прехода някои хора се опитаха да сменят табели и имена, но значението на събития, личности и дати остават неизменно силни и паметни, защото българската история не може да съществува без Девети септември 1944 г. и хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си в борбата с хитлерофашистката диктатура в България”, се казва в словото на общинския съвет на БСП - Балчик, по случай го-

Прекъсвания на

Певческа група пенсионери от Балчик поздравяват присъстващите

дишнината, прочетено от знателност. Присъстващите изпълнени от Албена Станка Ганчева. С едноми- бяха приветствани със сти- Войчева и пенсионернутно мълчание и падане на хове и песни за България, ски певчески групи. колене беше почетена паметта на загиналите, а на ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО В С. ДРОПЛА КАНИ паметника бяха положени ВСИЧКИ МИРЯНИ ДА ПОЧЕТАТ ПРАЗНИКА ЗА цветя и венец в знак на приОСВЕЩАВАНЕ НА НОВОПОСТРОЕНАТА ЦЪРКВА “ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, електрозахранването който ще се състои на 17 септември от 8.00 ч. Ще бъде осветен и раздаден курбан. Всички местни и бивши жители, приятели на селото са добре дошли на празника.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР, УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ: от 14.09 до 14.10.2011г. от 8,00 ч. до 17,00. ч., поради извършване на ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъсвано електрозахранването в района на: гр. Балчик, част от ул. “Средна гора”, ул. “Ком”, ул. “Росица”, част от ул. “Янтра”, част от ул. “Стара планина”, ул. “Огоста”, ул. “Родопи”, ул. “Ропотамо”, ул. “Странджа”. Прекъсването на електрозахранването на тези улици ще бъде веднъж седмично в този период. Ремонтните работи ще бъдат през работно време. 16.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., централната част и кооперации в с.Сенокос. На 17.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., комплекс Тузлата. На 19.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., хотел „Хелиос”. На 19 и 20.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., с.Дъбрава. На 20 и 21.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., с.Кремена и ДЗС Кремена. На 20.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., завод “Елпром”, пожарна, част от ул. “Стара планина”, част от ул. “Струма”, база на ВВС, част от ул. “Тунджа”, част от ул. “Волга”, част от ул. “Средна гора”, ул. “Искър”, ул. “Вит”,ул. “Осъм”, част от ул. “Дунав”, част от ул. “Арда”, дърводелски цех, ресторант “Акапулко”, тотопункт, местност “Сухите лозя”, борса на “Колорит”. На 21.09.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., част от в.з. “Бели скали”, част от к-с “Двореца”, комплекс “Тихият кът”, Спа център “Реджина Мария”. Разпределителен обслужващ център се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Крими ОТКРАДНАХА ТЕЛЕФОНА НА РУСКИНЯ. На 9 септември в полицията в Албена 29-годишна рускиня е съобщила, че неизвестен е проникнал в стаята й в хотела, намиращ се в КК Албена. Откраднат е мобилният й телефон. — ХВАНАХА ВАРНЕНЕЦ ДА КРАДЕ В КРАНЕВО. На 4 септември в полицията в Албена е получено съобщение, че в двора на къща, намираща се в Кранево, от граждани е задържано лице в момент на кражба. При посещение на местопроизшествието е установено, че 37-годишният Д.Г. от Варна е проникнал в къщата, собственост на 33-годишен германски гражданин, и от стая на втория етаж, е извършил кражба на спортен сак, видеока-

мера, 700 евро и други вещи. При опита на лицето да извърши кражба и от друга стая е бил забелязан от немеца, който е успял да го хване в двора на къщата. Провиненият е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производс тво. — СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РУП АЛБЕНА е установен 19-годишният Г.М. от Добрич. При извършената проверка младежът е изхвърлил полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество, около 2 грама, реагиращо на полевия тест на амфетамин. Момчето е задържано за срок от 24 часа, а по случая се работи в условията на досъдебно производс тво.


ОБЩИНА

15.ІХ.2011 - 21.IХ.2011г. Брой 34 (1969) ИЗБОРИ 2011

Ïàðòèèòå íå áúðçàò ñ ðåãèñòðàöèèòå ... (Продължение от стр.1.) На този етап само една партия е представила в Общинска избирателна комисия листите си за общински съветници и кандидатите си за кметове. Това е коалиция “Зелената партия и “Социалдемократи” с кандидат за кмет на община Красимир Михайлов, за с. Соколово Марчо Митев, за Кранево Георги Раднев и за Оброчище - Мария Кирова. Припомняме, че крайният срок за представяне на изискваните документи е 20 септември. Инициативни комитети за общински кмет са регистрирани в подкрепа на настоящия кмет Николай Ангелов и общинския служител Мирена Протич. Другите партийни имена, които се очаква да се включат в кметската битка за Балчик, са депутатът от ГЕРБ д-р Светомир Михайлов, общинските съветници Ивелина Коле-

ва от “Атака” и д-р Урал Бе- на друго място и за гласува- щина Балчик са общо 18 527 киров от ДПС, както и пред- не по настоящ адрес е 8 ок- и са намалели спрямо седателят на местната струк- томври. местните избори от тура на “Демократи за силна Гласоподавателите в об- 2007 г. със 75. България” – Петър Петров. СЪОБЩЕ НИ Е Според изискванията на Изборния кодекс на сайта Общинска администрация - Балчик, на община Балчик са обявени избирателните списъци уведомява избирателите, че могат да се за избиране на общински подават писмени заявления до Кмета на съветници и кметове в общи- Община Балчик за: на, както и списъците за из1. Отстраняване на непълноти и грешки бор на президент и вицеп- в избирателните списъци във връзка с резидент на 23 октомври та- предстоящите избори за президент и вицепрезидент на зи година. Общо 36 са сек- Републиката, кмет на община, общински съветници и циите – 15 в Балчик и 21 по кметове на кметства до 15.10.2011 г. г. селата, вкл. и психиатрична2. Удостоверения за гласуване на друго място на та болница в Карвуна. Спиизбирателите се издават след подадено писмено съците се различават по това, че в избора за местна заявление от Общинска администрация гр.Балчик и власт са включени и лица, кметствата в срок до 08.10.2011г. включително. 3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, които са граждани на Еврожелаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след пейския съюз. До 15 октомври избирателите могат да писмено искане до Общинска администрация гр. Балчик подават заявления в Общи- и Кметствата до 08.10.2011г включително. ната за отстраняване на не4. Избирателните списъци са обявени на местата пълноти и грешки в списъ- съгласно заповед №761 от 19.08.2011 на кмета на ците. Срокът за издаване на Община Балчик и сайта на общината www.balchik.bg. удостоверения за гласуване

45 години от създаването на автошколата към ДОСО

Áëàãîäàðÿ íà âñè÷êè! На 6 септември утрото изгря с нежната милувка на земята. С розови отблясъци заля росната покривка на земята. Въздухът от свежест затрептя. Слънчев лъч протегна топла длан, нежно ме целуна по очите. Днес е празник за бившите служители на ЦАШ (автошколата). Истинските създатели на автошколата, градили кабинети, полигони, къртили яслите на конете в конюшните на румънските кавалеристи, за да създадат монтажна зала и ремонтна работилница, днес ще честват 45 години от създаването на автошколата към ДОСО (Доброволната организация за съдействие на отбраната). Като организатор и домакин чаках на портала на школата да посрещна бившите й служители. Дойдоха Обретенов, Дочев, Николов – теоретиците – по военно му взводни командири, о.з. подполковник Вержил Борисов – началник щаб, аз – Йочев – ЗКТЧ, инструктори по практика, Калудов, Ст. Янев, Дженков, ротният на 1-ви курс В. Петров, много други колеги, жени – служителки в школата, съпруги на починали колеги. Пристигаха на групи, с леки коли. Осемдесет и двама души. Някои дойдоха само да се видим и заминаха, че имат други ангажименти. Събрахме се да честваме 45 години от откриването на ЦАШ. Около мен са насядали приятели – колеги, които преди 45 г. свързаха живота си и отдадоха частица от себе си при създаването и изграждането на ЦАШ. Летят годините, неусетно минават, а миналото все още живее в тях. Ровеха се из своите спомени, говореха за времето, прекарано в автошколата. Стареят колегите, стареят тела, извити като сърп. Но щом оркестърът засвири хоро, очите пламнаха по младежки, станаха, хванаха се на хорото, забравили болежките. Гледам колегите ветерани от бившата ЦАШ. Може би последна ще е тя за някои от нас. Такива срещи не нанасят рани, те радват и крепят, спомени ще възкресим, мъки ще споделим, ще се повеселим. Щом засвири музиката, няма стари, всички ставаха да играят хоро, да танцуват. Прекарахме много хубаво – весело. Обещахме си да се събираме по-често, да се виждаме, повеселим, че животът е кратък. След месец пак ще сме заедно, обещавам ви. Благодаря ви, колеги, че дойдохте, че пазите патриотичния дух, който в много други отдавна е угаснал. Благодаря на колегите, които ми се обадиха по телефона. Благодаря на колектива на ресторант “Лотос”, че ни устроиха весело изкарване, че безплатно ни извозиха и ни осигуриха оркестър. Благодаря на редакциите на вестник “Балчик” и “Трета възраст” за съдействието – от тях много от колегите узнаха за организираното честване и дойдоха. От София ми се обади бащата на автошколата, полковник Андреев. Той е човекът, който държеше, искаше да има школа в Балчик и успя да се пребори за нея. Благодарение на него много служители се пенсионираха в автошколата. Други нямаше да са това, което са сега, а щяха да бъдат обикновени служители при някой частник. Не бива да го забравят. Мильо Йочев Стария войн

Ùå èìà ëè àâòîáóñíà ñïèðêà íà óëèöà “Êîì”? Ще има ли автобусна спирка на улица “Ком”? С този въпрос се обърнаха към редакцията граждани, живеещи в квартал “Левски”. Съществуващата транспортна схема е в сила до ноември 2012 г. Нямам информация за промяната й, каза Ганчо Колев от “Пътнически превози” - Добрич, фирмата, която извършва болшинството от курсовете. Възможна е частичната й промяна, но това се определя от Общината, добави той. За момента няма постъпило предложение за нова автобусна спирка, съобщи Стоянка Йорданова от отдел “Стопански дейности” в Общината. В момента има действащ маршрут на градска линия №1, който минава по улица “Янтра”, на нея има спирка “Стадиона”, продължава край общинския пазар, гробищата и отива до Двореца. По сигнал на пенсионери от квартал “Ле-

вски”, че линията не се изпълнява редовно и автобусът не минава по улица “Тунджа”, е извършена проверка. По време на инспекцията маршрутът е изпълняван, информира Йорданова. Основателно извинение на превозвача е, че улиците били в ремонт, уточни тя. Има предложение за промяна на този маршрут, тъй като обиколката от началната до крайната спирка трае много дълго, учениците се извозват до ПГ за КОС с общински автобус и линията е неефективна, добави Йорданова. Във връзка с работата по европейския проект за рехабилитация на улици в града, Колев заяви, че гражданите ще изпитат доста затруднения, тъй като според ситуацията в дадения момент се променя маршрутът на автобусите, движещи се по линия №3 и за Албена, които се насочват основно по линия №1.

3 Øåôúò íà “Äâîðåöà” îãëàâè Ôåñòèâàëíèÿ è êîíãðåñåí öåíòúð âúâ Âàðíà

Скоро ще бъде проведен нов конкурс за директор на Държавния културен институт “Двореца” в Балчик, а дотогава ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността, съобщи все още настоящият ръководител Тошко Гяуров, който очаква официално да встъпи в новата си длъжност – директор на Фестивалния и конгресен център във Варна. Оставям “Двореца” в Балчик в много добро физическо състояние, но в недобро юридическо. Следващият директор ще стопанисва държавни имоти, достъпът до които се управлява от друго лице, а това ще спира развитието на комплекса. Става въпрос за правителственото решение, с което парковата част и алеите преминаха под шапката на Университетска ботаническа градина, а “Дворецът” остана стопанин на сградите. Това е една от причините да се насоча към новия пост, където ще има повече свобода за работа, посочи Тошко Гяуров. Припомняме, че доскоро се водеха дългогодишни съдебни спорове между Министерство на културата и Софийския университет кой каква част от бившата лятна резиденция на румънската

кралица Мария да управлява. Не успях да завърша реставрацията на стенописа в параклиса, да възстановя тъй наречената пушалня и манастира, както и да развия неусвоената паркова част, начерта той посоките на бъдещия директор. Според него наследникът му ще има повече възможност да работи в културната дейност на центъра. “Дворецът” е в добро финансово състояние. Отначалото на годината са постъпили 1 млн. и 200 хил.лв., а са усвоени около 700 хиляди, съобщи Гяуров. Тази седмица се очаква да стане ясно кой ще оглави временно “Двореца” до провеждане на новия конкурс.

“Àëáåíà” ÀÄ îòäåëÿ ÌÌÖ Ïðèìîðñêî â äúùåðíî äðóæåñòâî

Новата компания, която бена ще инвестира общо 50 ще се казва “Приморско млн. лв. в превръщането на клуб” ЕАД, следва стратеги- ММЦ Приморско в елитен ята на Албена за посреща- европейски курорт, който ще не на по-високоплатежна посреща по-високоплатежклиентела. Комисията за на клиентела от Албена”. финансов надзор одобри През сезон 2010 г. к.к. Алплан за преобразуване на бена посрещна 221 хиляди “Албена” АД чрез отделяне гости, докато комплекс Прии учредяване на еднолично морско, клон на Албена АД, търговско дружество “При- посрещна 17 хил. гости. морско клуб” ЕАД. ПреобраЗа последните 12 месеца зуването е по чл. 262 от Тър- акциите на Албена АД поевговския закон. тиняват със 17% до 58 лв. за На 12 ноември 2001 г. Ал- акция и 248 млн. лв. пазарбена придоби ММЦ Примор- на капитализация, като е ско като обособена част от разпределен и дивидент в ВМТ Орбита ЕАД за 9,24 млн. размер на 0,35 лв./акция. За лв., като единствен кандидат 2010 г. Албена АД реализив търг с явно наддаване. ра консолидирана печалба През 2003 г. бе заявено, че в от 10 млн. лв., информира съждана на поредица сре- “следващите 3-4 години Ал- Investor.bg. щи при зам.-областния упраОБЯВА вител д-р Катя Ганова в конОБЩИНА БАЛЧИК текста на инициативите в На основание чл.68 от НОРПУРОИ на сферата на социалните ус- Общински съвет-Балчик, и Заповед №.832/ луги. През юли бяха обя- 12.09.2011г. на Кмета на община Балчик, вени дати за стартиране: Община Балчик обявява публичен търг на 1 август започна хидро- с тайно наддаване за отдаване под наем терапията, а датата 15 се- на свободни зем еделски земи от птември бе определена за Общинския поземлен фонд за срок от една стопанска старт на услугата “Конна ез- година, с възм ож ност за удължаване срока на да”. Тази седмица инициа- договора за всяка следваща стопанска година за тивата стартира. период не по-дълъг от десет години.

Ñòàðòèðà óñëóãàòà “Êîííà åçäà” На 10 септември на Конната база в Албена започна обучението на рехабилитатори от Добрич, Крушари и курортния комплекс, които ще бъдат сертифицирани за терапевтична езда на деца от Област Добрич с д и аг но за Д ет с к а ц ереб рална парал иза. Темата за предлагане на рехабилитационни процедури на деца с тази диагноза бе об-

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 15 септември: възпитател начален курс, камериерка За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Филиал Балчик: камериерка За Балчик: лекар, работник овощарство (с. Ляхово); За Кранево: готвач, За КК Златни пясъци: рехабилитатор-масажист (немски, английски, руски) Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

Търгът ще се проведе в една сесия на 04.10.2011г. (вторник) от 10,00 ч. в залата на Общинска администрация –Балчик, на адрес: площад “21-ви Септември” №6. Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 19.09.2011г. до 14 часа на 30.09.2011г. на касата на Общинска администрация – Балчик, ет.І. Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.00 часа на 30.09.2011г. Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 30.09.2011г. в Информационния център на Община Балчик Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 – М.Мицев – главен експерт ОПФ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - Кмет на община Балчик


4

ИСТОРИЯ

15.ІХ.2011 - 21.IХ.2011г. Брой 34 (1969)

70 ãîäèíè îò ñúçäàâàíå íà Âîåííî ëåòèùå Áàë÷èê

(Продължение от бр.33) За инструктори по време на курса за приучване са привлечени летци от 1-ва ескадрила и от командването на 15-ти полк. Една част от балчишките летци отпадат още при медицинския подбор (Енчо Златев, Продан Йорданов, Сергей Тенев, Георги Рангелов, Иван Терзиев, Румен Върбанов, Стайко Събев), а други по време на курса – Ангел Ангелов и Денчо Денев. Курсът продължава до 23 август, когато успешно преминалите летци прелитат на летище Балчик със свръхзвуковите МиГ-21 пфм (доставени “втора ръка”от СССР) – 18 броя бойни самолети (с бордни номера от 61 до 78 вкл.) и няколко учебно-бойни самолета (спарки). По време на курса полосата за излитане и кацане (ПИК) на летище Балчик е удължена в двата края с по 150 метра и са завършени арочните укрития за самолетите. Успешно преминалите на новия самолет са: Георги Костадинов, Стоян Нанков, Иван Апостолов, Стефан Дянков, Иван Мандов, Петър Златанов, Стоян Иванов, Тоньо Иванов, Петко Кръстев, Николай Георгиев, Ангел Апостолов, Цецо Цаков, Красен Хараланов, Живко Желязков, Георги Т. Георгиев (Бов), Йордан Иванов, Димитър Атанасов, Минчо Атанасов, Людмил Георгиев, Рашо Радков и Димитър Кънев. От есента на 1978 г. командир на ескадрилата става Стоян Нанков, а Георги Костадинов остава да служи в командването на полка в Равнец. През следващите няколко години ескадрилата се попълва с колеги от: Равнец – Евгени Терзиев; Габровница – Георги И.Георгиев (Гео); Долна Митрополия – Иван Георгиев; Щръклево – Иван Дончев, Петко Петков (Пецата), Станчо Иванов и Пламен Паунов; и от най-младите – Валентин Милев, Стефан Дошев, Иван Витанов, Стефан Атанасов, Йордан Тенчев. Няколко думи за самолета МиГ-21пфм (изделие 94): свръхзвуков изтребител-прехващач, само с две точки за окачване на ракети от типа РС-2УС/К-5/ и Р-3С/К-13/, заради което е известен сред летците като “гълъбът на мира”. Бордната радиолокационна станция РП-21 открива въздушните цели под 20 км, а в режим на “захват” под 10 км, при прехват и стрелба от задната полусфера. На мястото на ракетите могат да се закачат балки за неуправляеми реактивни снаряди (НУРС) от типа С-5М и С-5К. Седалката КМ-1 позволява успешно катапултиране от височина 0 метра (от земята) при скорост, по-голяма от 140 км/ч. Двигателят е Р-11-Ф2С-300 с форсажна камера. Може да лети до 20 000 м със скорост около 2000 км/ч. През учебната 1980/81 г. ескадрилата с командир Стоян Нанков е класирана на 1-во място в системата на ПВО и ВВС (чества се 1300 г. от създаването на Българската държава) и макар и парадоксално – на 2-ро място в 15-ти полк. Всичките 25 летци са първокласни – вече 30 години този “рекорд” не е подобрен! Същата година, за празника на авиацията 16 октомври, по БНТ е излъчен телевизионният игрален филм “Не трябва старик, не трябва” с участието на балчишки летци. Снимките във въздуха са правени от Иван Апостолов, в предна кабина на УМиГ-21, пилотиран от Стоян Нанков полк. Лальо Върбанов от Щаба на ПВО и ВВС. Двойката бойни самолети е с водач Йордан Иванов и воден Живко Желязков. Постигнатите отлични резултати в учебната и бойна подготовка на балчишката ескадрила не остават незабелязани от командването на ВВС и средствата за масова информация. Редовно се появяват очерци, репортажи и статии за живота и дейноста на летци, щурмани-насочвачи, технически и инженерен състав, свързочни и тилови специалисти, от средите на офицерския, старшинския, сержантския и войнишки състав. Най-често материалите се публикуват в седмичника на ПВО и ВВС – вестник “Страж на родното небе”, в списание “Криле” и армейския вестник “Народна армия”. Своеобразен връх в подготовката на летателния, щурманския и инженерно-техническия състав на ескадрилата е участието в стрелбата с учебни и бойни ракети по парашутна мишена Ц-7 (по-късно ЦП-100) на полигона в морето, източно от Шабла. През първите години, по време на тези стрелби, Балчик се превръща в “базово” летище – на него прелитат, настаняват се и водят подготовка групи от всички авиационни полкове. Найдобрите “свалячи” са изпращани на полигона в Астрахан (бившия СССР), намиращ се в пустинята на територията на Казахстан, да защитават честта на българските ВВС. Полигонът в Астрахан е създаден с основна задача на него да се провеждат бойните стрелби на авиацията за ПВО на страните от Варшавския договор. На летище Привольжское (Западно от град Астрахан и устието на река Волга, в РСФСР) са действали едновременно Център за провеждане на стрелбите – войскова част 28 025 и гвардейски изтребителен авиополк, носещ постоянно бойно дежурство. На него е било и гражданското летище на Астрахан, но с развитието на Центъра то е закрито. В района на летището е и позицията за подготовка и изстрелване на въздушните мишени Ла-17м - безпилотни, реактивни радиоуправляеми самолети, летящи в целия височинен и скоростен диапазон, денем и нощем. Групи от балчишката ескадрила четири пъти са стреляли в Астрахан и винаги са се представяли отлично: – през 1979 г. участието е “символично” – летците Петко Кръстев, Тоньо Иванов, Иван Мандов и Стоян Иванов, включени в групата на летище Равнец, извършват само учебни прехвати, без реални стрелби по въздушни мишени. – през 1981 г. участието е най-масово – сбити са всичките 5 мишени Ла-17м (една на малка височина, две на средна и две в стратосферата) и всички учебни пускове са зачотни. Оценката на групата е “отличен”! Стрелбата на полигона е проведена през деня, в прости метеорологични условия, като преди това всички летци успяват да направят по един опознавателен полет в района на полигона над пустинята, “безкрайна и безмълвна, едно огромно пясъчно море, в което свършва светът...” – през 1983 г. стрелбите са през нощта, а резултатите също толкова категорични. И двете мишени са свалени с първата ракета от летците Красен Хараланов и Йордан Иванов. Отново отлична оценка за балчишката група! – през 1988 г. е последното участие на сборна група от Равнец и Балчик, като прелитането до полигона и стрелбата се извършва със собствените “коне” (дотогава летците и щурманите-насочвачи се извозват с военнотранспортни самолети Ан-24, Ан26, Ту-134, Як-40 от транспортния полк и стрелят с руски изтребители). Маршрутът е с две междинни кацания за зарядка - на летищата Белбек до Севастопол и на Сальск. Това прелитане протича доста драматично: при силно влошена видимост екипажите кацат на първото летище, но един от равнешките летци – Милчо Стойков допуска грешка – каца на летище с много къса

полоса, изобщо непригодено за изтребители от типа на МиГ-21. И въпреки това - успешно! Самолетът и летецът са пребазирани на “истинското” летище, следва зареждане с гориво и групата продължава към Сальск... Други интересни задачи през този период бяха прелитанията до румънски и съветски летища – Когълничану, Лиманское, Арциз, Тираспол. Техни групи също кацаха при нас – спомням си за ескадрилата със Су-15 от Арциз. По време на учението “Щит82” на летище Балчик бяха базирани два полка с МиГ-27 (МиГ-23 бн) и водосамолетна ескадрила с “летящите лодки” Бе-12, а на полевото летище до село Соколово – вертолетен полк с Ми-8. Вертолетите Ми-24, прелитащи от СССР за Стара Загора, също кацаха в Балчик за зарядка с гориво. Голяма част от летците им се оказаха участници в бойните действия в Афганистан. Непосредствено преди “Щит-82” на летище Балчик е организиран показ на участващата авиационна техника пред тогавашните министри на отбраната на България и СССР – армейски генерал Джуров и маршал Устинов. В показа са включени МиГ-27(МиГ23бн), Бе-12, Ан-12, Ан-26, Ми-6, Ми-24 и съвсем новият съветски фронтови бомбардировач Су-24, който впечатлява със своите размери, бойни възможности и успоредно разположение на пилотските кресла. Учението “Щит-82” е първото официално международно участие на този забележителен самолет. Балчишката ескадрила с целия си състав е пребазирана до края на учението на летище Равнец. Прелитането се извърши по звена (групи от четири самолета) по маршрут Балчик – Габровница – кацане за зарядка с гориво, Граф Игнатиево – кацане за зарядка с гориво и от Граф Игнатиево до Равнец – по двойки на пределно малка височина, с цел “скрито” пребазиране. По време на учението бяхме свидетели на оперативно-тактически въздушен десант (скочиха около 2000 парашутисти с десантна техника) на около 20-тина Ил-76, които след кацането запълниха цялата стара полоса на летище Равнец. Още толкова самолета след десантирането продължиха полета си и кацнаха на летище Каменец. Учението завърши със земен и въздушен парад на участниците на летище Сарафово до Бургас. “Гвоздеят” на въздушния парад беше ниското прелитане на един Су-24 от СССР. След космическия си полет първият български космонавт Георги Иванов изпълнява летателната си програма на учебен самолет с инструктор полковник Кольо Петров на нашето летище. Често в Балчик лети и вторият български космонавт Александър Александров, а неговият дубльор Красимир Стоянов започна службата си като лейтенант на летището през 1984 г. От есента на 1981 г. командир на ескадрилата става майор Тоньо Иванов. И след повече от 20-годишен период (по-точно от 26 април 1961 г.) без загинал балчишки летец, става непоправимото. На 10 декември 1981 г. в 18 ч. и 47 мин. загива капитан Иван Антонов Георгиев (74-ти вип.). При кацане със самолет МиГ-21 пфм, борден номер 72, нощем в сложни метеорологични условия – заход по схемата, катастрофира в района на ДПРС (далечна приводна радиостанция), на около 4 км от прага на полосата. Ръководител на полетите (РП) е майор Иван Мандов. Няколко минути преди това е кацнал подполковник Петър Димитров (от командването на полка), който, рулирайки, дава указания на РП да предупреди кацащите екипажи, че в района между ДПРС и БПРС има тънък слой стратусова облачност с долна граница 150-200 м. Вероятна причина за катастрофата – чувайки указанията на подполковник Димитров, капитан Георгиев е решил малко порано да пробие този слой, за да открие визуално земята... За намесата в работата на РП, Петър Димитров е разжалван на майор. Бащата на Иван – полковникът от запаса, летец-инструктор, стигнал до длъжността заместник-началник на ВНВВУ Долна Митрополия (дядо Анто), не можа да понесе загубата на сина си и не след дълго почина. На 6 май 1983 г. (Гергьовден) в 21 ч. и 36 мин. загива майор Георги Любенов Йовчев (на именния си ден), при кацане нощем в сложни метеорологични условия със самолет МиГ-21 пфм, борден номер 70. Вероятна причина за катастрофата – взел е светлото петно от зенитния прожектор в района на БПРС (на около 1 км от прага на пистата) за начало на полосата и е снижил много рано, с погрешен разчет. Самолетът се блъска в бетонен стълб (точно по глисадата), къса единия от основните колесници, прелита на метри над СКП-то (стартови команден пункт) и се забива между полосата и рульожката, на около 50 м от СКП. Ръководител на полетите е неговият съвипускник майор Тоньо Иванов, командир на ескадрилата. Майор Йовчев е от 69-ти випуск, изключително ерудиран офицер, конструирал българския десантен парашут УП-9, и към момента на катастрофата служи в щаба на ПВО и ВВС в София. Беше уникален като човек и колега, за него много е писано, всички в авиацията го познават ... На 17 декември 1985 г. на летище Граф Игнатиево, до Пловдив, загина капитан Димитър Стоянов Атанасов, нощем в зона като обучаем със самолет УМиГ-21, заедно с инструктора майор Петко Хамбарлийски. От 1976 г. до септември 1985 г. той летеше в Балчик (тук създаде семейство), но поради силното му желание да служи близо до родния си град Пловдив, найсетне молбата му беше удовлетворена ... През есента на 1983 г. ескадрилата се “рои”. Част от балчишките летци, техници и авиационна техника заминават на летище Равнец – създадена е 3-та иае, с командир Тоньо Иванов (15-ти иап отново е триескадрилен). В Балчик остават перспективна група летци, с командир Петко Кръстев, които, по замисъла на генерал Стоян Велков (командващ авиацията), в най-скоро време трябва да преминат на самолети МиГ-25-прехващачи. Започва строителството на нова сграда на командно-диспеПетко черски пункт (КДП) и централиКръстев зирана зарядна станция (ЦЗС) за новите самолети. През лятото на 1984 г. обаче ген. Велков получава инфаркт по време на стрелби в Астрахан, постепенно надделяват и други мнения и идеята умира преди да е реализирана. С това “експериментът” приключва и от есента на 1984 г. 3та иае престава да съществува по щат. Една част от летците се уволняват, други се връщат в Балчик. След катапултирането на капитан Людмил Чолаков с МиГ-25 р (при два неуспешни опита да кацне на летище Балчик), летище Добрич остава единс твеното българско летище, “приютило” този уникален самолет, за когото “България беше малка”, по думите на Влайо Генов

– първият българин, летял с него. 1986 г., с командир майор Петко Кръстев, се оказва много тежка. На 27 август загиват капитан Венко Ангелов Савов (76ти вип.) и старши лейтенант Йордан Тенчев Тенчев (82-ри вип.) Катастрофата става с учебно-боен УМиГ-21УМ, денем в прости метеорологични условия, при изпълнение на атака по въздушна цел на малка височина. В другата спарка (“целта”) са пилотите Стефан Атанасов (съвипускник на Тенчев) и Петко Кръстев – командир на ескадрилата. Вероятна причина – двамата, улисани в преследване на целта, допускат преизтегляне на самолета, следва загуба на скорост и срив. Самолетът пада в покрайнините на Генерал Тошево, в непосредствена близост до цех, пълен с работници. Посмъртно двамата пилоти са обявени за почетни граждани на Г.Тошево с решение на Общината. До мястото на катастрофата е изграден паметник. Капитан Савов служи в летище Равнец, а в Балчик е командирован като представител на полка, за да лети като инструктор... На 5 септември загива старшина Стоян Калев – парашутистът на поделението. Удавен, при заснемането на учебен филм, в ролята на пилот, търпящ бедствие над море, при учебна спасителна операция с вертолет Ми-17 в залива на гр.Балчик. От есента на същата година командир на ескадрилата ста- Кр. Хараланов ва Красен Хараланов. По негово време ескадрилата преминава на МиГ-21 бис (получени от СССР, втора ръка),една от последните модификации на голямото семейство МиГ-21. Самолетът е с нов двигател (с втори форсаж) и нова бордна РЛС (радиолокационна станция), с по-големи възможности за откриване на въздушни цели. По-големи са и възможностите на авиационното въоръжение – може да носи 4 управляеми ракети. “Старите гълъби на мира” – МиГ-21 пфм са пребазирани до летище Узунджово, до Хасково, където са нарязани показно. Петко Кръстев пребазира един брой (борден номер 62) до Музея на авиацията на летище Крумово. В Балчик, пред сградата на профилакториума, забил нос в небето, но “стъпил” в бетонен постамент, и сега може да се види един от “гълъбите” – МиГ-21 пфм, борден номер 65.

Един от “гълъбите” – МиГ-21 пфм, борден номер 65, може да се види в Балчик

Първият командир, поел ескадрилата след 1989 г., е майор Валентин Милев, който от есента на 1990 до 1992 г. в едно трудно във всяко отношение време, успява да съхрани мотивацията на състава, силно намалена от липсата на керосин, акумулатори, резервни части, ниски заплати... И още един преждевременно прекъснат млад живот. На 14 юли 1992 г. на няколко метра северно от сградата на КДП, пред очите на своите колеги нелепо загина военният парашутист (от вертолетния полк в Стара Загора) старшина Красимир Иванов Карушков. След отделянето от вертолета на височина около 30 м, се къса стоманената проволка... Днес на мястото има поставена малка мраморна плоча... Като последен командир на 2-ра иае за историята ще остане капитан Желязко Желязков, командвал ескадрилата до 31 август 1994 г. След демократичните промени от 1989 г. започва “странен” (но само за някои) процес: от една страна неистовите напъни на новоизлюпени демократи да докажат, че армията като цяло (и военната Желязко авиация в частност) са тоталитарни структури, за които в новото общество Желязков няма място. От друга – засилен интерес на западните (разбирай основно натовските) държави към базата, материалната част и подготовката на личния състав от армията (авиацията). Доказателства: в условия на тотален недоимък на горива, резервни части, консумативи, орязани заплати, започнали тотални съкращения на офицери, старшини и сержанти, след 1992 г. летище Балчик е посещавано от множество чуждестранни военни делегации и инспекционни групи: март 1992 г. – американска инспекция по линия на ДОВСЕ (“Договорът от Виена”); 29 март 1993 г. – офицери от щаба на 6-ти САФ по линия на договора “Партньорство за мир”; 25 май 1993 г. – международна инспекция по линия на ДОВСЕ от представители (военните аташета) на 22 европейски страни, плюс САЩ и Канада; юни 1994 г. – военни делегации от Чехия, Словакия и Румъния; 16 юли 1994 г. – група тилови офицери (логистици) от американската база Шпанделем, Германия. СЛЕДВА Текст и снимки, предоставени от о.р. Йордан Иванов

НЕПОТОПЯЕМИЯТ САМОЛЕТОНОСАЧ НА БЪЛГАРИЯ СТАВА НА 70 ГОДИНИ Командването и личният състав на военно летище Балчик канят всички ветерани и фенове на летището на 7-ми октомври 2011 г. (петък) за отбелязване на годишнината. Честването ще се проведе в района на летището при следния дневен ред: от 09.00ч. до 10.00ч.-явяване от 10.00ч. до 10.30ч.-общ строй от 10.45ч. до 11.00ч.-цветя пред плочата на загиналите от 11.00ч. до 12.00ч.-срещи по направления и служби от 12.00ч. до 15.00ч.-тържествен коктейл в хангара ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


15.ІХ.2011 - 21.IХ.2011г. Брой 34 (1969)

КУЛТУРА

Êàíÿò áèçíåñìåíè íà áëàãîòâîðèòåëíà èçëîæáà ñ êàðòèíè íà ìàéñòîðè

Балчик ще бъде домакин на нова арт-проява - международен благотворителен пленер “Балчишка Светлина”, организиран от едноименната фондация. Форумът, в който ще участват 17 утвърдени художници и скулптори от България и Румъния, ще се проведе от 18 до 25 септември в к-с “Айсберг”. Изложбата от сътвореното ще бъде на 24 септември в Художествената галерия от 16,30 ч. Отправяме покана към всички, които имат отношение към изкуството, благотворителността и талантливите хора, да дойдат на експозицията. В галерията ще бъдат изложени и творбите от първо-

то издание, които са дарени от авторите за каузата. Да се чувстват поканени и всички бизнесмени, каза изпълнителният директор на фондация “Балчишка Светлина” Сава Стаматов. Произведенията, които иначе струват четирицифрени суми в евро, ще се предлагат на символични цени, а парите ще бъдат насочени за подпомагане на даровити деца и за финансиране на следващото издание. В тази връзка от 19 септември в рамките на пленера започва и лятна академия с участието на изявени таланти – възпитаници на училищата и университетите по изкуствата от двете страни – Бъл-

НАЧАЛОТО Някой може и да съществува без изкуство, но никой не може да е жив без него. Оскар Уайлд

Щрих от творческо ежедневие Преди време група познайници от двете страни на българорумънската граница започнаха да си устройват все по-често срещи – спонтанно, просто ей така, да се видят, да разменят някоя и друга дума, да се похвалят или да се оплачат… Но … постепенно започна да се долавя усещането, че като че ли на тези срещи нещо липсваше … чувстваше се някаква необходимост от добавка, която да привнесе допълнително очарование, допълнетелен аромат на вече превръщащото се в шаблон еднообразие. Витаеше нуждата някой да предложи идея, която да ангажира допълнително сетивата и разума, да провокира към някакво сериозно участие в акт, който да се почувства като значим. Така, неусетно – Павел Флореску от Констанца и Сава Стаматов от Варна решиха да запретнат ръкави и да организират един Пленер с благотворителна цел, в който да вземат участие художници, скулптори от двете страни. Идеята прегърна и техният приятел художникът Павел Митков. Пренерът се случи в началото на септември в Кранево, намиращо се на десетина километра от Балчик – едно място, изпълнено с много зеленина и лятно очарование. Начинанието, което бе подкрепено и от доц.д-р Григорий Вазов, спонтанно получи своето име “Балчишка Светлина”. Организаторите и техни приятели поеха всички разходи по пленера, покривайки цялостното пребиваване на участниците от България и Румъния. В продължение на една седмица творци от България и Румъния разменяха идеи и опит, потопени в лятната атмосфера на Балчик и района около него. Няма съмнение, че в дружеската обстановка всеки от участ-

гария и Румъния. Искаме събитието да стане традиционно за Балчик, защото тук има особена светлина за художниците и атмосферата е най-близо до техните емоционални усещания, сподели Стаматов. Кранево е било първото седалище на творците, но те са рисували в района на Белия град. Румънците имат особено отношение към този град и затова рисуваха тук. Събирайки на едно място художници, те започват да обменят практики и да се учат едни други на малките чалъми в занаята, добави изпълнителният директор. Негов съратник от румънска страна е Павел Фло-

реску – председател на борда на фондацията, която цели да организира творчески срещи между ценители от целия Черноморски регион. Отношението на държавата към финансовото подпомагане на даровити деца е минало на по-заден фронт. Повечето хора даряват на бездомни, а по-малко – на прохождащите дарования. Затова организираме академията, за да подадем ръка на тези млади творци, които след време ще защитят името на България със своите произведения, каза още изпълнителният директор на “Балчишка светлина” С. Стаматов.

ниците успя да долови неизменното в подобни случаи усещане за причастност към някаква световна верига, която трайно свързва един с друг хората с добронамерени отношения. Завладени от благородната кауза на организаторите – подпомагане на талантливи деца с изявени наклонности към изобразителните изкуства – една група невероятни по своя мащаб творци дари част от своята обич, оптимизъм, благородни помисли и светлина, които всеки от тях имаше в излишък в сърцето си. Дарените от участниците в Пленера творби ще бъдат изложени по време на следващи конференции или семинари, когато в рамките на благотворителни търгове ще се направи опит да се съберат средства за учредяване на специален фонд, от който да се предоставят стипендии за талантливи деца, както и да се осигури частично финансиране на следващото издание. Това включва провеждане на летни арт-академии за даровити деца, на които лектори ще бъдат изявени наши творци и артисти. Допълнително, през есента в района на Балчик, ще работят и творци от другите сфери на изкуството от България, Румъния, Турция, Русия, Украйна- в бъдеще тази идея ще прерасне в поредица от творчески работни срещи на творци и ценители от страните от Черноморския регион. От румънска страна участваха известните художници: проф. Георге Карутиу, преподавател по изящни и декоративни изкуства в Университета “Овидиус” в Констанца, заедно със своята съпруга Даниела Туркану – също художник, както и Мариян Кондруз и Георге Урдеа – талантливи художници, и двамата с множество участия с изложби в престижни галерии в Румъния и много страни от Европа, Америка и Азия. От българска страна взеха участие изявените наши творци: Петър Мичев – Педро, Павел Митков, Красимир Савов, Димитър Гоцак, Иван Иванов – Йоаний – всеки от тях виртуоз в своята област, а всички като цяло представящи с изключителен успех България и българското изкуство по света. Със своя младежки ентусиазъм и непринуденост Павел Митков внесе особени колоритни нотки и щрихи в общата атмосфера на Пленера. Мнозина други художници, скулптори, майстори на дърворезбата и фотографи, изявиха желание да участват в благотворителната инициатива на организаторите, дарявайки свои творби. Това бяха: проф. Евгений Кузманов – преподавател по скулптура в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград, Андрей Янев, Иван Токаджиев, Николай Бузов, Уста Дарин Божков, Гаро Кешишян и Валентин Василев. По организирането на първото издание на Пленера “Балчишка Светлина” сърцато и всеотдайно работиха: Павел Флореску, Сава Стаматов, Камен Чолов, Иво Генов, Йордан Цанев, Спартак Маринов, Димитрин Вичев и доц.д-р Григорий Вазов. Началото вече е сложено! Нека започнем да работим за следващата стъпка! Встъпителни думи в каталога на пленера “Балчишка Светлина 2010”

Ñáîðèùå íà òâîðöèòå – ôàíòàñòè

Всред богатата лятна палитра от културни събития в Балчик, все по-отчетливо се откроява традиционната среща на българските творци-фантасти Булгакон и “Златен Кан”2011. Булгакон или Българският конвент (Сборище) заседава в комплекс “Калейдоскоп” – Балчик, в продължение на четири дни (3-6 септември). Програмата включваше художествени изложби, срещи с

писатели, издатели и художници, дискусията “Международното сътрудничество във фантастиката” и награждаването на най-добрите творби от международния конкурс “Златен Кан”. Голям интерес сред ценителите на фантастичното и необичайното предизвика Кинопанорамата “Д-р Хомофантастикус” с прожектирането на документални и игрални филми, сред които бя-

ха световните хитове “Теорията на хаоса”, “Кастанеда”, “Хомосоларис” и други. Третото, поредно в Балчик сборище на фантастите се ръководи от гл. редактор на списанието “Тера-фантастика” Юри Илков – Генерала, с любезното съдействие на балчишкия домакин Тихомир Тачев – сам писателфантаст. Александър Ламбов

Áàë÷èê ïîäêðåïÿ “Âàðíà - êàíäèäàò çà Åâðîïåéñêà ñòîëèöà íà êóëòóðàòà 2019 ã.”

На 9 септември в Община Варна се проведе официална среща по повод включването на регион към кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 г., съставен от: Добрич, Каварна, Балчик,

Аксаково, Девня, Шумен, Плиска, Велики Преслав, Бяла, Провадия и Шабла. На срещата бе подписан меморандум за регионално партньорство в подкрепа на кандидатурата на града. Припомняме, че през юли

Областният управител на Добрич Желязко Желязков излезе с официално становище и заедно с кметовете на Добрич, Балчик, Каварна и Шабла подписаха Отворено писмо до кмета на Варна, в което заявяват подкре-

пата си за инициативата “Варна - кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.” . Надеждите са за ползотворно сътрудничество по пътя към успешната реализация на проекта през следващите години.

5 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – БАЛЧИК, ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА НЕДЕЛЧО НАНЕВ – ХУДОЖНИК, РЕЖИСЬОР И ОПЕРАТОР ОТКРИВАНЕ – 15 СЕПТЕМВРИ, 18.00 Ч.

Имаме удоволствието да Ви поканим, на среща с Неделчо Нанев - известен български художник, режисьор и оператор, талантлив творец с впечатляваща ерудиция, увлекателен и обаятелен събеседник. Събитието ще се състои в Художествената галерия в Балчик на 15 септември (четвъртък) от 18.00 часа, с откриване на неговата изложба-живопис - „Море и брегове”. Смятаме за голяма чест, че Неделчо от “Тирамису” Нанев е гост на нашия град! Сцена Заповядайте! Художествена галерия - Балчик

Êóëòóðíèÿò äåñàíò “Àëáåíà” íàâëèçà îòíîâî â Áàë÷èê 11-то издание на Национални културни празници “Албена” по традиция стартира от Велико Търново. Пътуващият фестивал представя литературни вечери, поетични рецитали, изложби и нови книги на съвременни български автори. В литературно-музикалния спектакъл участват десетина творци, преобладаващо поети - проф. Васил Проданов, Иван Гайтанджиев, Валери Станков, Милчо Талев, Вили Чаушев, Илиана Илиева, Сашка Александрова, Веселин Стоянов, Панко Анчев, Иван Гранитски, проф.Венцеслав Кисьов. Десетдневният културен десант ще обиколи десет гра-

да в Североизточна България - Велико Търново, Варна, Балчик, Каварна, Добрич, Търговище, Шумен, Силистра, Тутракан и Генерал Тошево. Празниците се организират от издателство “Захари Стоянов”, в партньорство с общините. В програмата е включена и пътуваща изложба от творбите на 10 български художници, сред които Борислав Стоев, Любен Зидаров, Дора Бонева, Цветан Казанджиев, Владимир Кондарев, Евгени Кузманов, Иван Димов. Тази година организаторите ще акцентират на срещите в десетки селски читалища за популяризиране на българската литература, каза издателят Иван Гранитски.

НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ АЛБЕНА 2011 16 септември БАЛЧИК 19.00 ч. – Художествена галерия – откриване на пътуваща изложба – творби на Борислав Стоев, Любен Зидаров, Дора Бонева, Цветан Казанджиев, Николай Димитров, Владимир Кондарев, Андрей Даниел, Милчо Талев, Иван Димов, Евгени Кузманов Летературно - музикален спектакъл с участието на проф. Васил Проданов, Иван Гайтанджиев, Хайгашод Агасян, Валери Станков, Милчо Талев, Вели Чаушев, Илиана Илиева, Сашка Александрова, Веселин Стоянов, Панко Анчев, Иван Гранитски, проф. Венцислав Кисьов

“Áåç ãðàíèöè” çàïî÷âà â Áåëèÿ ãðàä íà 17 ñåïòåìâðè

За втори път Балчик ще бъде сцена на фестивала “Без граници” от 16 до 18 септември. В третия международен арт-форум ще се проведат вечери на изкуството, концерти, изложби, презентации от България и света. Фестивалът се реализира от Стопанска Камара – Варна с партньорството на арт мрежа Скендерман, Двореца – Балчик и Театрално-музикален Продуцентски Център – Варна. Откриването на “Без граници” е на 16 септември в Държавна Опера Варна от 18,30 часа с участието на българския квартет Арте, етноизпълнителят от Турция Латиф Болат, Клаудия Аурора от Португалия, Лот Лориен – България, както и Квон& Игдразил от Фарьорски острови.

В събота (17 септември) проявите са в Двореца в Балчик – от 18,00 часа в Каменна зала ще бъдат излъчени български и немски филми, а музика на живо ще поднесе известният руски изпълнител Роман Столяр. От 19:30ч. на сцена Нимфеум ще се изявят музиканти от България, Дания, Исландия, Македония и други. В неделя (18 септември) се открива изложба на художници и фотографи от 17,30 часа в галерия “Тихото гнездо” в Двореца. В нея участват майстори на четката от България, Русия, Румъния, Хърватия, Словения. Два часа покъсно гостите на фестивала ще чуят музика от България, Израел, САЩ, Италия, Дания. Входът за артфорума е свободен.


6

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА тел.: 7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” тел.: 7-26-11, раб.време 8.0017.00ч., почивни дни – събота и неделя НЧ“В. Левски” Тел.: 7-20-86

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ЕТНОГРАФСКА КЪЩА тел.7-21-77, раб. време всеки ден - 8.30-12.00– 13.00-17.30ч. ВЗАИМ НО У ЧИЛИЩЕ по заявка на телефон 7-21-77

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 0879998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30ч

Веселин Ранков – организатор на фестивала “Виа Понтика”:

“Òðÿáâà äà ñå áîðèì ñ òåðîðèçìà è â êóëòóðàòà!” В деня, когато светът отбеляза 10-годишнината от атентатите в Америка, трябва да се борим с тероризма и в културата. Мощно антитерористично движение, изразяващо се в театрални постановки, изложби, концерти, по думите на до-

театъра в един друг свят – дома на Бернарда, за да разкажат една история. История за възпитание с тотална липса на любов, общуване, подчинено на студени, нечовешки набези, които по-лесно биха описали живот в каторга или тъмница.

рафия на Захари Ганчев. По време на четвъртото издание на фестивал “Младите в изкуството - Via Pontica (Пътя т на птиците), което се проведе от 1 до 11 септември, в Белия град твориха около 80 студенти. В програмата бяха

поч. дни - неделя и понеделник

ДКИ КЦ ДВОРЕЦА 7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 7-20-58 МЕД. ЦЕНТЪР тел. центр. 7-26-91; 7-28-66

Спешен кабинет 7-24-42 ПОЛИЦИЯ тел.: 166, 7-24-31, 7-24-32

ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА тел.: 160 БЮРО ПО ТРУДА тел. 7-21-47

ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, тел.: 7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА

Николай Ангелов – кмет на община Балчик, тел: 7-10-31/ 7-20-70, факс: 7-41-17 Митко Петров – зам.-кмет по финанси, тел: 7-10-35, факс: 7-29-80 Къймет Тургут - зам.-кмет по туризъм, тел: 7-10-61 Инж. Стелиян Железов - зам.кмет по строителство, тел:7-10-35, факс: 7-29-80 Ертоп Ханджиев - гл. секретар, тел: 7-10-34 Стефан Павлов - председател Общински съвет, тел: 710-84 РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ “ БК ДИЗАЙН” К-с “Марина Сити”, тел. 0888942523

АВТОУСЛУГИ “ДАРКО 65” ЕООД тел.088/9667665

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

ÇÎÂ ÇÀ ÏÎÌÎÙ Осемгодишната Божидара от Балчик боледува от детска церебрална парализа и епилепсия вследствие на прекаран вирус ен менингит на деветмесечна възраст. Оттогава тя е неподвижна и в постоянен епилептичен статус. Проведеното до момента лечение в България с медикаменти, присаждане на стволови клетки и други не даде очакваните резултати и Божидара продължава да прави гърчове, които пречат на възстановяването на увредените мозъчни клетки и провеждането на рехабилитация. Единственият й шанс да се излекува епилепсията и да има напредък в развитието е лечението да продължи в чужбина. След многото положителни отзиви и резултати от клиниката за Биокорекция в Тел Авив, Израел, ние се свързахме с тях и след разглеждане на изпратените документи, бяхме одобрени за провеждане на лечение. Независимо от усилията на близки, колеги и приятели, няма да успеем да съберем навреме сумата от 30 000лв., която е нужна за първия курс на лечение и съпътстващите го разходи. Молим за съдействието на всички наши съграждани, които имат възможност да помогнат! Средствата се набират на дарителската сметка, открита в “УниКредит Булбанк” на името на Божидара Николаева Георгиева. Сметка: BG93UNCR70001520206840

ФУТБОЛ

тел. 7-55-27, раб. време от 8.00-12.00, 12.30-16.30

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО тел.: 7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО тел.: 7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК тел.:7-21-65 ДЕЖУРЕН тел.:0884377567 СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ тел.: 7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС тел.: 7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА тел.: 7-26-41 РАЙОНЕН СЪД тел.7-50-44 ПРОКУРАТУРА тел.7-26-18 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 7-10-77 ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ тел.: 7-25-23 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ХРАМОВЕ “Св. Петка” - 7-70-35 “Св. Георги” - 7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ тел.: 7-36-98 ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ тел.:7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП

15.ІХ.2011 - 21.IХ.2011г. Брой 34 (1969)

цент Веселин Ранков, се е зародило в Балчик по време на фес тивала “Виа понтика”. В участието на трите академии за изкуствата – театрална, музикална и художествена, директорът на фестивала вижда едно ново начало. Като знак за това начало, на последната театралната пос тановка от програмата - “Домът на Бернарда Алба”, на 11 септември доц. Веселин Ранков се появи без типичните за него брада и мустаци. В Каменната зала той представи и изложбата на студенти от Художествената академия, чиито творби са създадени през единадесетте фестивални дни. Премиерите на “Домът на Бернарда Алба” от испанския драматург Ф.Г. Лорка с реж. Николай Младенов бяха силен финал на тазгодишния фестивал. Две пос ледователни вечери актьори от НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Театър на движението – Пантомима”, пренасяха ценителите на

Бернарда Алба – механизмът, задвижен от ненавист и презрение към всеки, който иска да вдиша живота си свободно и пълноценно. Тази, която не може да допусне, че някой от семейството може да се отскубне от тази адска машина. Нормалното общуване в семейството не е забравено, защото никога не е съществувало. В силното си желание да се отскубнат от оковите на собствения си дом, дъщерите на Бернарда започват да се самоунищожават и това сякаш е единственият изход от проклятието на собствения им дом. Скоро постановката ще се играе в Испанския културен център “Сервантес”. “Балчик – по-добро място за релакс и живот” – под това мото е изложбата на студенти от специалнос ти “Индустриален дизайн” и “Дизайн на детска среда”, подредена в Художествената галерия. Тя е съпътствана от още две изложби – “Дизайн без граници” и авторска фотог-

включени изложби на студентите от Национална Художествена Академия и концерти на възпитаниците от Национална Музикална Академия – “Панчо Владигеров”, представянето на студентски документален филм и специално селектирани чуждестранни късометражни филми, спектакли на студенти от НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” и постановката на театър “Българска армия” - “Сега или никога”, взривила публиката. Следващата година ще бъдем отново в Балчик, съобщи на финала Веселин Ранков. Проявите от фестивала са предвидени в проекта на Общината “Балчик – сцена на изкуствата”, на стойност 525 540 лева. С парите от проекта ще бъдат финансирани събития от културния календар. Част от средствата ще бъдат насочени за видео и аудио апаратура, сцена и плаващ екран, за представянето на концерти, филми и театрални постановки.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ ПРОДАВАМ двустаен апартамент с гараж. Тел. 088/7251671 5-1 ПРОДАВАМ стопански двор с къща и стопанска постройка, Балчик. Тел. 088/8977818 5-1 ПРОДАВАМ къща с дворно място 780 кв. м, гр. Балчик. Тел.089/8611507 5-2 ПРОДАВАМ апартамент 60 кв. м, бл. 33, Балчик. Тел. 088/ 6787229 2-2 ПРОДАВАМ парцел с дървена барака 950 кв.м, с. Царичино.Тел. 088/6787229 3-2 ПРОДАВАМ автомобилно ремарке. Тел. 088/9904859 2-1 ПРОДАВАМ товарен бус “Ивеко” 2000 г., 2.8 т, отличен, втори с обственик, гр. Добрич.Тел. 088/8764591; 088/ 6088099 3-3 РАЗПРОД АЖБА: гардероб трикрилен, барче, шкаф, СКШ, маси, столове, пейки, посуда. Тел. 088/8764591 2-1 РАЗПРОДАЖБА: легла, матрак, пружина, телевизори, хладилник, пералня, печка. Овчаровски плаж (до механата). Тел. 088/8764591; 088/7307186 3-3

РАЗПРОДАЖБА: климатици, бойлери, маси, столове, чаршафи, одеала, мебели, килими. Овчаровски плаж (до механата). Тел. 088/8764591; 088/ 7307186 3-3 ПРОДАВАМ професионален циркуляр и мотор 5,5, трифазни. Тел. 089/9894433 2-2 ПРОДАВАМ грозде Мерло, цена 80 ст. /кг, 150 кг. Овчаровски плаж (зад механата) тел. 088/8764591 2-1 КУПУВАМ КУПУВАМ земеделска земя Балчик 40 дка 1200 лв./дка и район Каварна и Шабла. Тел. 052/ 673403;087/9173453 5-1 КУПУВАМ земеделска земя в Балчишка, Каварненска, Шабленска, Генералтошевс ка, Добричка, Тервелс ка, Тутраканска, Силистренска и Варненска общини. Тел. 088/6462784; 087/8462784 4-1 “АЛФА ИМОТИ ГРУП” КУПУВА земеделска земя в област Добрич. Тел. 088/7273880 3-2 КУПУВАМ земеделска земя в Балчик, Гурково, Тригорци, Царичино, Соколово, Дропла, Сенокос. Тел. 089/9457479; 087/ 8438684 3-3

ПОД НАЕМ СТАЯ под наем във Варна в района на техникумите. Тел. 088/7589019 2-1 ДАВАМ апартамент под наем. Тел. 088/8855021 2-1 ДАВАМ под наем самостоятелни стаи за работници - 6 лв. леглото. Тел. 089/7898694 5-1 КВАРТИРИ - вила, почиващи 8 лв., работещи - 4 лв. Овчаровски плаж (до механата). Тел. 088/8764591 3-3 РАБОТА ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ персонал: готвач и хигиенист. Тел. 089/5700568 4-1 УСЛУГИ ИЗВЪРШВАМ селскостопански услуги с комбайн. Тел. 089/ 8697611 2-1 “ДАНЧО ЯНЕВ” ЕООД ПОЧИСТВА септични ями(шахти). Тел. 088/6905981; 0570/8-2556 10-1 КУРСОВЕ ПО АНГЛ. ЕЗ. ЗА НАЧИНАЕЩИ (Beginner; Pre-Intermediate) и НАПРЕДНАЛИ (Intermediate; Upper- Intermediate) Групи два пъти седмично, сутрин или вечер, к-с МАРИНА СИТИ, тел.: 0889/671667; 0897/852725 – Т. Илиева

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

Ïëàùàùèòå ÷ëåíñêè âíîñ êúì ÔÊ “×åðíîìîðåö” ùå èìàò ãëàñ íà Îáùî ñúáðàíèå Общо събрание на футболния клуб “Черноморец” – Балчик се проведе на 12 септември в читалище “Паисий Хилендарески”. На него бяха освободени неактивните членове и приети нови. Предложено беше имащите право на глас да подкрепят финансово клуба с 2 лв. месечно. След дебати идеята беше приета и веднага след събранието над 20 души платиха своя членски внос. Очаква се около 50 членове на Общото събрание да придобият право на глас. Останалите ще могат само да дават предложения. Митко Тошев – Даскала вече не е член на Управителния съвет, тъй като преминава на друг пост в клуба – треньор на футболния отбор “Черноморец” – Балчик. След гласуване на предложените кандидатури, на негово място е избран бившият футболист Христо Петров. В точка “Разни” бяха обсъдени болезнени въпроси, свързани със започването на първенството. Обърнато бе внимание на детско-юношеската школа, която се нуждае от сериозна финансова подкрепа за екипировка, най-вече за обувки.

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪРВЕНСТВА ПО ШАХМАТ В АЛБЕНА Двадесет и първото издание на европейските индивидуални първенства по шахмат за момичета и момчета, девойки и юноши (8, 10, 12, 14, 16 и 18 години) беше официално открито на 12 септември в Албена. На церемонията присъстваха Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, и Силвио Данаилов - президент на Европейския шахматен съюз. При състезателите до 8-годишна възраст с най-добър ранкинг са българс ки шахматисти, информират от Българската федерация по шахмат. Участват общо 1054 състезатели от 48 държави. Най-многобройна е групата от Русия – със 122 участници, 80 са българските състезатели. На трето място е Турция със 73 шахматисти. Състезанията ще продължат до 21 септември. ЕВРОПЕЙСКО ПО ПЛАЖЕН ТЕНИС Между 15 и 18 този месец Албена ще бъде домакин на един от най-силните турнири по плажен тенис в света – Европейското първенство. Организаторите от Българската федерация по тенис и европейската асоциация (Тенис Европа) обещават да се получи едно изключително стойностно първенство. В него ще се включат 124 тенисисти, представители на 19 държави, които ще участват на двойки мъже, двойки жени и смесени двойки. Схемите ще бъдат водени от световните шампиони при мъжете и при жените – Алесандро Калбучи – Лука Меликони (съответно №1 и №2 в световната ранглиста) и Лаура Оливиери – Симона Бриганти, които са лидери в класацията на международната федерация ITF. В първенството ще участват 34 играчи от Топ 100 на света. Официалното откриване ще бъде на 16 септември от 18.30 ч. на плажа пред хотел “Калиопа”. Финалните срещи са на 18 септември, а награждаването е около 17.00 ч.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2011 бр.34  

15.09-21.09.2011