Page 12

FIF – Istenre hangolva Drága Jézusom! Te mondtad: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda. Mi, mint fiaid és leányaid, elédbe jövünk. Szeretnénk odaadni teljes életünket, hogy te formáld azt a gyermeki ártatlanság derűjére, hogy örömben, teljes szívvel, a Szentlélekben megújuló fiatalságunkban szolgáljunk neked! A mélység, az Istennel való tiszta kapcsolatra való törekvés, a meghallás, a felfedezés, a teljes szívből áradó föllélegzés, a kapcsolódás, az életünkbe beáradó szeretet és gondoskodás, a folyamatos keresés, a rátalálás, és annak minden rezdülésében rejlő öröme, az élet lüktetése mind az Ő végtelen szeretete által megtapasztalt csodák, amelyeket vagy beengedünk életünkbe, vagy elsiklunk előttük. Az apró, olykor lényegtelennek tűnő dolgok, amelyek-

Mi a FIF?

Hogyan szolgál Istennek?

re nem figyelünk fel, a föld porának megtapintása, egy levél erezetének megtekintése, egy virágmező illatának belélegzése: mind-mind Isten teremtése, az ő áldása, az ő gondoskodása. A FIF erről szól, erről a találkozásról, erről a belélegzésről, arról, hogy Isten mindennap ott van velünk, nemcsak az ünnepnapokon, nemcsak a magasztos pillanatokban, nemcsak a templomban, hanem egész életünk minden lépésénél, mellettünk.

Feladatok

Kicsiknek (ovisok, előkészítősök, elsősök és másodikosok): Rajzoljatok le egy jelenetet a fenti meserészből és adjatok neki címet! (3 pont) Nagyoknak (harmadik, negyedik és ötödik osztályosok): a kicsiknek adott feladat + Válaszoljatok a következő kérdésre: Megközelítőleg hány km-re van Földünk a Naptól? (2 pont) + Mi a neve a Nap testvérének? ( 3 pont) Nevét úgy kapjátok meg, ha az alábbi hiányos mesecímeket kiegészítő szavak középső betűit (jelölve vannak) fentről lefele ös�szeolvassátok! 1. … és a 7 törpe: 2. Hófehérke és a … törpe: 3. A kurtafarkú kis …: 4. Jancsi és …: 5. … és a farkas: 6. Csipke…: 7. Öregasszony nem vén…:

A FIF (Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség), a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén lévő ifjúsági pasztorációt koordináló szervezet. A FIF célja, hogy a Gyulafehérvári FőA Nap testvérének a neve: egyházmegye területén élő 15-30 év közötti római katolikus vallású fiatalokat arra irányítsa, hogy hiVárom leveleiteket! Katóca tüket megélő és megvalló, a társadalomban hivatásukat tudatosan vállaló felnőtt egyénekké váljanak. Ezenkívül email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com; postacím: lehetőséget biztosít egy élményszerű, személyes találkoLőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimzásra Istennel, és bevezeti a szentségi és közösségi életbe, igénázium, Márton Áron utca 80., 530211 nyes rendezvények, képzések szervezése, és közösségek építése, Csíkszereda, Hargita megye. erősítése által. Szabó István 12

Aprilisissu  
Aprilisissu  
Advertisement