Page 5

LUMEA VECHE, LUMEA NOUĂ – ARTA LUI MAKÁR ALAJOS Makár Alajos spunea despre societatea românească postbelică la un moment dat că acesteia îi datorează faptul că a devenit un om creator. Această afirmație însă nu se referă doar la efectele mobilității sociale accelerate artificial ale socialismului, ci și la tematicile care l-au inspirat în arta lui. Fără experiența interferenței unei lumi vechi cu cea nouă, fără condițiile sociale și fără cultura materială a vremii cu siguranță această artă nu s-ar fi putut naşte. Tema expoziției este pictura lui Makár Alajosr, care – ca opera oricărui pictor – se hrăneşte din mai multe surse de inspiraţie. Ea izvorăşte din viziunea artistului, din lumea în care trăieşte artistul, din ampla istorie socială şi cultură vizuală a epocii, din cerințele publicului și din posibilitățile tehnice contemporane artistului. Makár face parte din comunitatea canonizată a pictorilor transilvăneni postbelici în primul rând datorită tablourilor reprezentând peisaje și scene de viaţă tradițională din Sic, județul Cluj. Dacă am vrea să vorbim despre Makár în categorii concise de istoria artei, l-am putea defini ca un colorist contemporan cu preferințe metafizice, un contemplator și o persoană sensibilă la tradiție. Makár Alajos poate fi considerat în primul rând – aşa cum s-a spus de multe ori şi de multă lume – un cronicar vizual al locuitorilor din Sic. Dar este o afirmație superficială. Calea adevărată şi mai grea, căreia îi datorează devenirea sa ca pictor, înseamnă şi comenzile şi sarcinile asumate de bună voie de-a lungul vieţii sale. Şi aici vorbim de aspecte care nu sunt neapărat evidente: interesul său din tinerețe faţă de pictura religioasă, apoi curiozitatea sa faţă de tehnicile de grafică şi pictură; utilizarea activă a fotografiei ca instrument ajutător natural al artelor plastice. În timp ce se ocupa de amenajarea de vitrine, Makár a descoperit teoria și practica picturii de decor de teatru, ceea ce a întărit sensibilitatea sa faţă de lumea redusă, conturată, preparată. Dar este şi mai interesant faptul că Makár reflectează permanent asupra dihotomiei între clasic și modern, între varietate şi inspiraţie, asupra apei și a pământului, asupra prezentării activităţilor şi condițiilor de muncă tradiționale şi cele noi. La complexitatea artei lui Makár contribuie şi faptul că artistul a reflectat continuu asupra propriei persoane, asupra lucrărilor sale şi a modului în care acestea au fost receptate. O abordare demnă a perceperii picturii sale se poate realiza doar prin recunoaşterea substratului profesional extrem de bogat şi înrădăcinării artei sale într-o cunoaştere multilaterală. Şi această abordare demnă nu este prevăzută de o etică a cercetătorului sau a curatorului, ci de însăşi opera bogată şi priceperea artistului. Având în vedere toate aceste criterii, putem afirma că Makár Alajos este un pictor transilvan maghiar, un cronicar al epocii sale și un artizan cugetat. Cecília HAUSMANN – Deodáth ZUH

Catalogul expoziției Makár Alajos - Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Catalogul expoziției Makár Alajos - Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Advertisement