Page 4

RÉGI ÉS ÚJ VILÁG – MAKÁR ALAJOS MŰVÉSZETE Makár Alajos egyszer úgy fogalmazott a második világháború utáni romániai társadalomról, hogy ez formálta őt alkotó emberré. Ez a kijelentés viszont nem csak a szocializmus által mesterségesen felgyorsított társadalmi mobilitás hatásaira utal, hanem azokra a témákra is vonatkozik, amelyek művészetének alapját és inspirációját nyújtották. A régi és az új világ találkozásának élménye, szociális lehetőségei és tárgyi kultúrája nélkül ez a művészet egészen biztosan nem születhetett volna meg. A kiállítás fő témája Makár Alajos festészete, amely – mint minden festői életmű – többféle forrásból táplálkozik. Sokat merít a művész szemléletéből, az általa megtapasztalt világból, a korszak átfogó társadalomtörténetéből, vizuális kultúrájából, a létező közönség igényeiből, és persze a számára ott és akkor adott technikai feltételekből. Makár főleg széki életképei nyomán került be a második világháború utáni erdélyi festők kanonizált közösségébe. Amennyiben tömör művészettörténeti kategóriákban szeretnénk beszélni róla, akkor metafizikai preferenciákkal rendelkező, a szemlélődés és a hagyomány iránt érzékeny jelenkori koloristaként határozhatnánk meg. Ugyanakkor, ahogy arra már többen és többször utaltak, őt elsősorban a széki nép képes krónikásának tekinteni lehetséges, de a könnyebbik út. A nehezebbik út azokon az önként vállalt, illetve az élete során adódó megbízatásokon és feladatokon keresztül vezet, amelyek őt festővé tették. Itt olyan dolgok jönnek számításba, amelyek nem feltétlenül nyilvánvalóak: korai érdeklődése az egyházi festészet, majd rendkívüli kíváncsisága a grafikai és festészeti technikák sajátosságai iránt; a fotográfia mint a képzőművészet egyik természetes segédeszközének aktív használata. Makár kirakatrendezői megbízatásai mellett rátalált a színpadi díszletfestészet gyakorlatára és elméletére is, amely a redukált, keretezett, kipreparált világ iránti fogékonyságát is erősítette. Ami ennél jóval érdekesebb, az viszont állandó reflexiója a régi és a modern, a változó és ezért (szépségében vagy különösségében) inspiratív témák sajátosságaira, a földre és a vízre, valamint az emberek hagyományos és újszerű tevékenységi formáinak és munkakörülményeinek megjelenésére. Makár művészetének komplexitásához az is hozzájárult, hogy folyamatosan reflektált önmagára, elkészült műveire és azok recepciójára. Ezek nélkül a vonások nélkül mindenképpen szegényebbek lennénk akkor, amikor műveivel találkozunk. Festészetéhez jóval méltányosabb is úgy közelíteni, hogy tisztában vagyunk annak sokszínű szakmai hátterével és a sokfajta tudásba való gyökerezettségével. Ezt a méltányosságot ráadásul nem valamifajta kutatói vagy kurátori etika írja elő, hanem, mint ahogyan azt említettük, maga a művész sokszínű és mesterségbeli tudásba gyökerezett életműve. Makár Alajos romániai magyar, erdélyi festőművész, társadalmi krónikás és reflektált mesterember. És ezzel máris többet mondtunk, mint amit első látásra gondoltunk volna. HAUSMANN Cecília – ZUH Deodáth

Catalogul expoziției Makár Alajos - Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Catalogul expoziției Makár Alajos - Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Advertisement