Page 36

18. Látóhatár / Orizontul (Pălărie din Sic) / Horizon (Sic) 19. Tavaszi táj / Primăvară / Spring landscape 20. Szüleim / Părinții mei / My parents 21. Makár Alajos segédfotója a Szüleim című képhez / Poză auxiliară făcută de Makár Alajos pentru tabloul Părinții mei / Auxiliary photograph taken by Alajos Makár for the painting My parents 22. Édesanyám / Mama / Mother 23. Makár Alajos segédfotója az Édesanyám című képhez / Poză auxiliară făcută de Makár Alajos pentru tabloul Mama / Auxiliary photograph taken by Alajos Makár for the painting Mother 24. Makár Alajos kiállítási katalógusainak kolligátuma / Mapă cu cataloagele expozițiilor lui Makár Alajos / Composite volume of Alajos Makár’s exhibition catalogues 25. Makár Alajos műtermében, a Mérnökök című kép előtt. Stúdiófotó az 1974-es bukaresti kiállítás katalógusába / Makár Alajos în atelierul său, în fața picturii Inginerii. Fotografie de studio pentru catalogul expoziției sale bucureștene din 1974 / Alajos Makár in his studio, in front of the painting Engineers. Set photo for the catalogue of his 1974 Bucharest show

Catalogul expoziției Makár Alajos - Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Catalogul expoziției Makár Alajos - Makár Alajos kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Makár Alajos. Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Institutul Balassi. A Makár Alajos kiál...

Advertisement