Page 1

Strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare


Învăţarea centrată pe elev • se referă la învăţare şi nu la predare • rolul profesorului este de a coordona învăţarea • are rolul de a-i învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă • oferă indivizilor oportunităţi de a învăţa într-un mod care îi ajută să înveţe cel mai bine • îi determină pe elevi şă-şi asume responsabilitatea propriei lor educaţii


Învăţarea centrată pe elev

Elevul învaţă activ atunci când materialul predat este inteligibil, corespunde intereselor, atitudinilor, aspiraţiilor şi posibilităţilor lui intelectuale. Trebuie să pornim de la ideea că nu există elev bun sau slab şi de la recunoaşterea faptului că elevii au capacităţi cognitive diferite şi stiluri proprii de învăţare.


Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare ale persoanelor. Tipul vizual; Tipul auditiv; Tipul practic. ETAPE. Identificaţi stilurile de învăţare ale elevilor din grupul dumneavoastră. Informaţi elevii "cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare ... ". Stabiliţi "Scopul predării" sesiunea dumneavoastră.

pentru

Stabiliţi "Strategia de predare" pe care o veţi folosi. Stabiliţi "strategiile corespunzătoare fiecărui stil individual de învăţare". Întocmiţi un plan de lecţie pentru a planifica şi a include toate stilurile de învăţare ale elevilor.


Exemple de strategii de predare în funcţie de scopul predării şi stilul avantajat Scopul predării Ce speraţi să obţineţi.

Strategia de predare Cum veţi proceda?

Puncte tari pentru acest tip de persoană: Vizual

Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect

Explorarea şi influienţarea opiniilor, emoţiilor, convingerilor şi atitudinilor

Auditiv

Expunere orală

Lectură dirijată

Vizită

Video/multimedia

Practic ( 1 / 4)

√ √

Discuţie

Joc de rol şi studii de caz

Film şi video


ii neţi.

Strategia de predare Cum veţi proceda?

Puncte tari pentru acest tip de persoană: Vizual

Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice

Expunere orală Suport de curs / fişe de lucru

Practic

√ √

Citire Demonstraţie

Auditiv

√ √


Exemple de strategii de predare în funcţie de scopul predării şi stilul avantajat Scopul predării Ce speraţi să obţineţi.

Strategia de predare Cum veţi proceda?

Puncte tari pentru acest tip de persoană: Vizual

Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală

Atelier de lucru / Simulare / Practică Demonstraţie Formare (coaching) Discuţie: - Dezbatere - Masă rotundă Joc de rol / Piesă de teatru / Simulare Lucru în grup - Grup cu sarcină precisă - Grup mic - Brainstorming - Grup creativ

Auditiv

Practic

(2/ 4)


Exemple de strategii de predare în funcţie de scopul predării şi stilul avantajat Scopul predării Ce speraţi să obţineţi.

Strategia de predare Cum veţi proceda?

Dezvoltarea lucrului în echipă

Jocuri / Piesă teatru / joc de rol

Vizual

Auditiv

Practic √

Teme / proiecte integrate

Vizită de două sau mai multe zile

Lucru în grup Generarea de idei: - Brainstorming Consolidarea ideilor: - Grup cu sarcină - Grup mic

Seminar

Consolidarea informaţiei

Joc de rol Evaluare / Test Temă de lucru / proiect (individual/grup)

Puncte tari pentru acest tip de persoană:

√ √

(3/ 4)


Exemple de strategii de predare în funcţie de scopul predării şi stilul avantajat Scopul predării Ce speraţi să obţineţi. Analiza şi evaluarea învăţării

Strategia de predare Cum veţi proceda? Întrebări şi răspunsuri verbale (profesor şi elev)

Puncte tari pentru acest tip de persoană: Vizual

Examen / Test Suport de curs cu spaţii goale de completat Întrebări de control Evaluare practică / activitate cu sarcină / schiţa profilului de activităţi

Auditiv √

Practic

(4/ 4)


Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Strategia de predare – Cum veţi proceda? EXPUNERE ORALĂ

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului

Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual

Tipul auditiv

Tipul practic

√ Exprimaţi-vă clar şi identificaţi punctele principale Încurajaţi folosirea culorilor şi folosirea pentru notiţe a propriilor “modele cadru” ale elevilor. Folosiţi creioane colorate şi slide-uri Permiteţi elevilor să înregistreze pe bandă expunerile orale Asociaţi un aspect cheie cu o imagine vizuală dintr-o carte sau afişată pe retroproiector Graficele / tabelele sunt folositoare

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Este posibil ca elevii să dorească să înregistreze sesiunea pe bandă

Vorbiţi într-o manieră animată Încurajaţi utilizarea “spidergrams” şi a modelelor cadru (formulare) pentru luarea notiţelor Dacă în expunerea orală apare nevoia de voluntari, solicitaţi-le acestor elevi participarea Oferiţi-le elevilor un produs / obiect tangibil pe care să-l studieze

(1/ 4)


Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect

Strategia de predare – Cum veţi proceda? VIDEO / MULTIMEDIA

Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual

Tipul auditiv

Tipul practic

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Produceţi suport de curs cu imagini / filme ca ajutor pentru memorie

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Animaţi-vă prezentarea, presăraţi-o cu exemple cu exemple din viaţa reală / imaginare

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Animaţi-vă prezentarea, presăraţi-o cu exemple cu exemple din viaţa reală / imaginare Legaţi-vă de realitate şi de exemple practice, folosiţi un pachet multimedia interactiv, care să le ceară elevilor “să facă”

(2/ 4)


Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice

Strategia de predare – Cum veţi proceda? EXPUNERE ORALĂ

Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual

Tipul auditiv

Tipul practic

√ Suport de curs cu indicii vizuale Folii de retroproiector ci umagini, tabele, şi grafice. Elevii vor folosi “imagini” vizuale pentru a-şi clarifica notiţele

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Ilustraţi punctele cheie folosind intonaţia / tonul etc. Legătură verbală cu alte situaţii Asiguraţi-vă că se produc schimbări relevante de ritm pentru a menţine interesul elevilor

Grafic ce trebuie completat de elevi pe măsură ce se derulează expunerea Oferiţi elevilor un produs / obiect tangibil pe care să-l studieze

(3/ 4)


Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice

Strategia de predare – Cum veţi proceda? SUPORT DE CURS / FIŞE DE LUCRU

Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual

Tipul auditiv

Tipul practic

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Prezentaţi fişele de lucru / suportul de curs în format grafic Utilizaţi culoare, simboluri, imagini şi ilustraţii Aşezarea în pagină este foarte importantă – subliniaţi sau puneţi într-o căsuţă textul important din partea de sus Subliniaţi sau scrieţi cu litere aldine punctele importante şi punctele cheie din text

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Oferiţi fişe de lucru / suporturi de curs cu spaţii goale, astfel încât elevii să trebuiască să asculte prezentarea / informaţiile şi să completeze elementele lipsă Discutaţi fişele de lucru / suportul de curs cu elevul Discutaţi conţinutul fişelor de lucru / suportului de curs pe sistemul întrebare şi răspuns

Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţii în largul lor, vor avea încredere în această strategie Fişele de lucru / suportul de curs trebuie prezentat în cadrul unor sarcini fixate, ce trebuie duse la bun sfârşit de elev Oferiţi fişe de lucru / suporturi de curs cu spaţii goale, astfel încât elevii să trebuiască să asculte prezentarea / informaţiile şi să completeze elementele lipsă

(4/ 4)


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare VIZUAL

Activităţi de ascultare • • • • • •

Prezentare Seminar Ascultarea unei discuţii Ascultarea unor dezbateri Instrucţiuni Oferirea de informaţii


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare VIZUAL • Acultă şi identifică ideile principale • Foloseşte etichete autocolante (post-it) pentru a nota ideile principale, astfel încât să poţi schimba ordinea acestora • Alcătuieşte-ţi propriile tale modele pentru luarea notiţelor • Utilizează "diagrame de tip pânză de păianjen" pentru ideile principale şi legăturile dintre acestea • Utilizează creioane colorate şi evidenţiatoare pentru a sublinia ideile principale • Foloseşte hârtie de culori diferite pentru diferite teme sau sarcini


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare VIZUAL • Inventează-ţi propriile simboluri şi abrevieri pentru luarea notiţelor şi pentru limbajul tehnic • Foloseşte un casetofon în timpul activităţilor, pentru a putea asculta din nou acele lucruri pe care nu le-ai reţinut • Leagă un punct cheie / o idee principală dintr-o discuţie de o reprezentare vizuală sau de persoana care a formulat acea idee • Ţine minte cine a spus ce în cadrul discuţiilor şi încearcă să vizualizezi şi să "gândeşti în imagini"


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare VIZUAL

• Dacă ţi se dau materiale de curs pregătite dinainte / fişe de lucru, este bine să îţi faci propriile tale notiţe, să subliniezi ideile principale şi să utilizezi "povestirile în imagini" pentru a-ţi clarifica ideile înainte de discuţie • Foloseşte "povestirile în imagini" fie mental, fie pe hârtie pentru a ţine minte fapte sau evenimente


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC

Activităţi de ascultare • • • • • •

Prezentare Seminar Ascultarea unei discuţii Ascultarea unor dezbateri Instrucţiuni Oferirea de informaţii


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC • Utilizarea unui laptop sau a unei tastaturi este folositoare pentru luarea notiţelor • Cere unui prieten sau profesorului o copie a materialului de curs şi / sau a foliilor de retroproiector • Folosirea scrisului cursiv, este adesea mai uşoară decât folosirea scrisului cu litere de tipar • Imaginaţi-vă conţinutul lecţiei "în acţiune" • Ia cu tine mătănii sau o minge de cauciuc pentru acele situaţii în care trebuie să stai liniştit


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC • Ascultă şi identifică ideile principale • Utilizează etichete autocolante (post-it) pentru a nota ideile principale, astfel încât să poţi schimba ulterior ordinea acestora • Utilizează "diagrame de tip pânză de păianjen" pentru ideile principale şi legăturile dintre acestea • Alcătuieşte-ţi propriile tale modele / formulare pentru luarea notiţelor • Utilizează culori şi subliniază ideile principale • Foloseşte hârtie de culori diferite pentru diferite teme sau sarcini


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC • Inventează-ţi propriile simboluri şi abrevieri pentru luarea notiţelor şi pentru limbajul tehnic • Foloseşte un casetofon în timpul activităţilor, pentru a putea asculta din nou acele lucruri pe care nu le-ai reţinut • Leagă un punct cheie / o idee principală dintr-o discuţie de o reprezentare vizuală sau de persoana care a formulat acea idee • Ţine minte cine a spus ce în cadrul discuţiilor şi încearcă să vizualizezi şi să "gândeşti în imagini"


Sugestii de dezvoltare personală Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC

• Dacă ţi se dau materiale / suport de curs gata pregătit(e) este bine să-ţi faci propriile tale notiţe, să subliniezi ideile principale şi să utilizezi "povestirile în imagini" pentru a-ţi clarifica ideile înainte de discuţie • Foloseşte "povestirile în imagini" fie mental, fie pe hârtie pentru a ţine minte fapte sau evenimente


CUM SĂ ÎNVEŢI EFICIENT daca ai un stil de invatare AUDITIV

Activităţi practice/aplicative  exersarea abilităţilor;  demonstraţie cu participare;  atelier de lucru practic;  practică;  unu la unu;  modelare;  urmarea unor instrucţiuni.


Sugestii de dezvoltare personală: Dacă ţi se cere să observi sau să faci lucruri practice:  poţi alcătui un comentariu în gând al lecţiei;  poţi descrie în scris sau poţi discuta ceea ce ţi s-a arătat;  pronunţă în minte sau cu glas tare cuvintele din scheme;  încearcă să foloseşti diferite ajutoare pentru memorare (tehnici mnemonice);  utilizează explicaţiile, repetiţia, discuţiile, casetele audio, poeziile, povestirile, dialogul şi piesele de teatru;  vorbeşte în şoaptă în timp ce iei notiţe;  scrie instrucţiunile cu propriile tale cuvinte.


CUM SĂ ÎNVEŢI EFICIENT daca ai un stil de invatare AUDITIV Învăţarea independentă:  învăţare deschisă/ la distanţă;  învăţare prin folosirea unor materiale/resurse;  cercetare.


Sugestii de dezvoltare personală: decide care lucruri te ajută să înveţi; de ex. video/TV: -manuale; -reviste; -Internet; -manuale cu imagini etc. -dacă este vorda de efectuarea unei activităţi este bine să vorbesti în timpul efectuării sarcinii primite; -discută cele învăţare cu o altă persoană, după efectuarea activităţii, pentru a te ajuta să ţi le aminteşti mai bine; -înregistrează-ţi gândurile, ideile şi eseurile pe bandă înainte de a le scrie pe hârtie.


Concluzie Este, deci, esenţial să îndreptăm cea mai mare atenţie în mod special asupra modului în care îi putem implica pe elevii pentru care strategia aleasă nu este un punct tare. Rezultatul constă în a face mai plăcut şi mai plin de succes timpul pe care elevii îl petrec la şcoală.


Scopul predării Ce speraţi să obţineţi ?


Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect

Explorarea şi influenţarea opiniilor, emoţiilor, convingerilor şi atitudinilor

Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări)


Oferirea de informaţie: De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice

De la teorie Ia practică: Legarea teoriei de practică

Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor


învăţarea unui sistem "mecanic", sau a unor fapte concrete, sau a unei succesiuni

Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală

Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris


Dezvoltarea lucrului în echipă

Consolidarea informaţiei

Analiza şi evaluarea învăţării


PLAN DE LECTIE Profesor:_______________Titlul programului…………… Sala:______________ Data:____________________ Scopul întregii sesiuni: OBIECTIVE:  


Scopul predarii

Srategia de predare

Timp alocat

Strategii de învăţare

Elevi cu dominanta vizuală

7/8/13

Elevi cu dominanta auditivă

Elevi cu dominanta practică

Resurse


Evaluarea lecĹŁiei Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat in viitor?


PLAN DE LECTIE Profesor:_______________Titlul programului…………… Sala:______________ Data:____________________ Scopul întregii sesiuni: OBIECTIVE:  


Timp Scopul predării

Strategia de predare

Strategii de învăţare

Stiluri de învăţare

V

7/8/13

A

P

Resurse


Evaluarea lecĹŁiei Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat in viitor?


Chestionar referitor la stilurile de invatare Nume : Data Curs*_____________________________ Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin care puteţi învăţ cel mai bine. Acest lucru vă ajută să petreceţi timpul mai plăcut şi cu mai mult folos în cadrul programului VET.


Nu exista răspunsuri corecte sau greşite. Pentru completarea chestionarului aveţi la dispoziţie atât timp de cât aveţi nevoie. In mod normal completarea chestionarului durează între 10 şi 30 de minute, dar nu este NICI O PROBLEMĂ dacă durează mai mult. Răspundeţi la toate întrebările pentru a obţine cele mai bune rezultate Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU.


încercuiţi doar un singur răspuns la fiecare întrebare. Daca doriţi să răspundeţi prin "uneori", gândiţi-vă dacă mai mult sunteţi de acord sau mai mult dezaprobaţi enunţul respectiv, şi răspundeţi prin DA sau NU. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă pentru completarea acestui chestionar. Completaţi chestionarul pe cont propriu, dar puteţi să vă folosiţi de un suport de curs, dacă consideraţi necesar acest lucru.


1.

Da Când descrieţi unui prieten o vacanţă / o petrecere, vorbiţi în detaliu despre muzica, sunetele şl zgomotele pe care le-ai ascultat acolo?

Nu

2.

Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi?

Da

Nu

3.

In locul ziarelor, preferaţi radioul sau televizorul pentru Da a vă ţine la curent cu ultimele noutăţi sau ştiri sportive?

Nu

4.

La utilizarea unui calculator consideraţi că imaginile vizuale sunt utile, de exemplu: icoanele, imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate, etc?

Da

Nu

5.

Când notaţi anumite informaţii, preferaţi să nu luaţi notiţe, ci să desenaţi diagrame, imagini reprezentative?

Da

Nu


6.

Când jucaţi "X şl 0" sau dame puteţi să vă imaginaţi semnele de "X" sau "0"în diferite Poziţii?

Da

Nu

7.

Va place sa desf aceţi în părţi componente anumite obiecte şi să reparaţi diferite lucruri? De exemplu: bicicleta dvs, motorul maşinii dvs, etc.

Da

Nu

8

Când încercaţi să va amintiţi ortografia unui cuvânt, aveţi tendinţa de a scrie cuvântul respectiv de câteva ori pe o bucata de hârtie

Da

Nu

Da

Nu

pană când găsiţi o ortografie care arată corect? 9.

Când învăţaţi ceva nou, vă plac instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau / şi cursurile orale?


10 Vă place să asamblaţi diferite lucruri?

Da Nu

11

La utilizarea calculatorului consideraţi că este util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru?

Da Nu

12

Când recapitulaţi / studiaţi sau învăţaţi ceva nou, va place să utilizaţi diagrame şi / sau Imagini?

Da Nu

13

Aveţi rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor Informaţii?

Da Nu

14

Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus, fără necesitatea repetării acelei informaţii?

Da


15

Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? De exemplu: sport, grădinărit, plimbări, etc.

Da

Nu

16

Vă place să ascultaţi muzică când aveţi timp liber?

Da

Nu

17

Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, Da sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să priviţi singur (ă), în linişte?

Nu

18

Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi numele oamenilor decât feţele lor?

Da

Nu

19

Când ortografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul pe hârtie înainte?

Da

Nu

20

Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi?

Da

Nu


21 învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin

pronunţarea acestuia?

Da Nu

22 Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi despre Da Nu cum arătau oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestora? 23 Când începeţi o sarcină nouă, vă place să începeţi imediat şi să rezolvaţi ceva atunci, pe loc?

Da Nu

24 învăţaţi mai bine dacă asistaţi la demonstrarea practică a unei abilităţi anume?

Da Nu


25 Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi feţele oamenilor decât numele lor?

Da Nu

26 Pronunţarea cu voce tare a uNur

Da Nu

27 Vă place să demonstraţi şi să arătaţi

Da Nu

lucruri va ajuta sa învăţaţi mai bine? altora diverse lucruri?

28 Vă plac discuţiile şi vă

place să

Da Nu

ascultaţi opiniile celorlalţi?

29 La îndeplinirea unor sarcini urmaţi

Da Nu

30 Vă place să jucaţi diverse roluri?

Da Nu

31 Preferaţi să mergeţi "pe teren" şi să

Da Nu

anumite diagrame?

aflaţi singuri informaţii, decât să vă petreceţi timpul într-o singură biblioteca?


32 Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, Da Nu sau când va uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să vorbiţi despre articolele expuse şi să ascultaţi comentariile celorlalţi?

33 Urmăriţi uşor un drum pe o hartă? 34 Credeţi că unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi este să îl/ o atingeţi?

Da Nu Da Nu

35 Când citiţi o poveste sau un articol dintr-o revistă, vă imaginaţi scenele descrise în text?

Da Nu


36

Când îndepliniţi diferite sarcini, aveţi tendinţa de a fredona în surdina un cântec sau de a vorbi cu dvs înşivă?

Da

Nu

37

Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide ce să îmbrăcaţi?

Da

Nu

38

Când planificaţi o călătorie nouă, vă place să va sfătuiţi cu cineva în legătura cu locul destinaţiei?

Da

Nu

39

V-a fost întotdeauna dificil să staţi liniştit mult timp, şi preferaţi să fiţi activ aproape tot timpul?

Da

Nu


Cum se învaţă eficient – punctele tari ale stilurilor de învăţare:


Vizual/vedere: -vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine; -verificarea faptului că notiţele dumneavoastră sunt copiate cum trebuie; -privirea formei unui cuvânt; -folosirea culorilor, ilustraţiilor şi diagramelor ca ajutor în procesul de învăţare;


Vizual/ vedere: -sublinierea cuvintelor cheie; -folosirea de creioane colorate pentru învăţarea ortografiei cuvintelor dificile: folosirea de culori diferite pentru grupurile complexe de litere; -alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei „spidergram” (reţea de cuvinte, ciorchine); -convertirea notiţelor dumneavoastră într-o imagine desenată; -folosirea imaginilor pentru explicarea textelor.


Auditiv/ascultare: -ascultarea cuiva care vă explică un anumit lucru vă va ajuta să învăţaţi; -discutarea unei idei noi şi faptul că o explicaţi folosind propriile dumneavoastră cuvinte; -discutarea cu cineva a problemelor şi ideilor; -este folositor să analizaţi verbal chestiunile/să verbalizaţi de unul/una singur(ă) gândurile şi ideile pe care le aveţi; -rugămintea adresată cuiva de a vă explica din nou lucrurile; ascultarea unei cărţi înregistrate pe bandă va fi mai uşoară decât citirea cărţii; -„simţierea cuvântului” ca şi cum aţi fi pe punctul să-l pronunţaţi şi faptul de a-l pronunţa în gând pot fi de ajutor;


Auditiv/ascultare: -împărţirea cuvintelor în silabe/fragmente şi extragerea în gând a sunetelor; -simţirea ritmului unei fraze sa a unui set de informaţii atunci când acestea sunt „cântate”; -citirea cu voce tare; -faptul de a vă asculta vorbind cu voce tare; -utilizarea unui casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile; -înregistrarea principalelor aspecte ce trebuie analizate folosind propria dumneavoastră voce, cu muzica dumneavoastră preferată ca fundal; -folosiţi metode de ascultare activă, incluzând aici chestionarea şi rezumarea.


Practic: -efectuarea de către dumneavoastră înşivă a unei activităţi practice facilitează adesea înţelegerea, de ex. experienţe la fizică, probleme la matematică etc.; -scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas, este o cale eficientă de a le ţine minte; -scrierea lucrurilor cu propriile dumneavoastră cuvinte; convertirea notiţelor într-o imagine sau într-o bandă desenată; alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei „spidergram” (reţea de cuvinte ciorchine); -urmărirea cu degetul a titlurilor, cuvintelor cheie, etc. apoi pronunţarea respectivelor cuvinte urmată de scrierea lor din memorie;


Practic:

- preferinţa pentru a atinge şi a face; -scrisul la tastatură este adesea mai uşor decât scrierea de mână; -utilizarea scrisului cursiv este mai uşoară decât cea a scrisului tipărit /cu litere separate); -ajutarea unei alte persoane să îndeplinească o sarcină


Bibliografie Suportul de curs elaborat ĂŽn cadrul Programului PHARE RO 0108 - 01 student centred learning - Autumn 2003

Strategii de predare  

Suportul de curs elaborat în cadrul Programului PHARE RO 0108 - 01 student centred learning - Autumn 2003